Glikoliz veya nükleotid metabolizmasındaki enzim eksiklikleri eritrosit enerji üretiminde azalmaya neden olurYüklə 445 b.
tarix03.04.2017
ölçüsü445 b.Glikoliz veya nükleotid metabolizmasındaki enzim eksiklikleri eritrosit enerji üretiminde azalmaya neden olur

 • Glikoliz veya nükleotid metabolizmasındaki enzim eksiklikleri eritrosit enerji üretiminde azalmaya neden olur

 • Sonucunda da sitoskeletal yapı ve osmotik basıncı düzenleyen iyon pompalarının koruma kapasitesi bozulmaktadır • Embriyolojik gelişim: Kan ve kan elemanları mezodermden gelişir

 • Kan ilk olarak :16-19.günlerde yolk sack’da yapılır

 • Fetal kan yapımı: KC ve dalakta (6.hft’dan sonra) , uzun kemiklerde (12.hft’dan sonra)

 • Çocuk ve yetişkinde: yassı kemiklerde

 • Kan hücrelerinin hepsi stem cell ’den köken alırNükleus ve mitokondri yoktur

 • Nükleus ve mitokondri yoktur

 • Membranında

 • Membranında Na-K ATPaz ve Ca-Mg ATPaz enzim sistemleri bulunur

 • Esas enerji kaynağı glukozdur%90’nı anaerobik glikoliz (Embden-Meyerhof Yolağı) ile elde edilen ATP’den

 • %90’nı anaerobik glikoliz (Embden-Meyerhof Yolağı) ile elde edilen ATP’den

 • %10’unu ise pentoz fosfat yolundan kaynaklanan NADPH ile elde ederlerEritrositlerin kemik iliğindeki ayırt edilebilen ilk hücresi eritroblasttır

 • Eritrositlerin kemik iliğindeki ayırt edilebilen ilk hücresi eritroblasttır

 • Retikülosite kadar matürasyonu:

 • Eritroblast, proeritroblast, normoblast (Hb sentezi başlar), retikülosit ve eritrosit

 • Üretim için eritropoetin, büyüme faktörleri, demir, folat ve B12 vitaminine gereksinim vardırEritrositin nükleus ve mitokondrisi yoktur

 • Eritrositin nükleus ve mitokondrisi yoktur

 • Sonuçta bu hücreler, denatüre olmuş veya fonksiyonlarını kaybetmiş proteinlerini tekrar sentezleyemezlerPentoz fosfatlar

 • Pentoz fosfatlar

 • Pentoz fosfat yolu

 • Glukoz glukoz 6-fosfat

 • Hekzokinaz

 • Glikoliz

 • 2 laktat

 • kan dolaşımıHekzokinaz eksikliği

 • Hekzokinaz eksikliği

 • Fosfofruktokinaz eksikliği

 • Fosfogliserat kinaz eksikliği

 • Trioz fosfat izomeraz eksikliği

 • Aldolaz (fruktoz-bifosfat aldolaz) eksikliği

 • Pirüvat kinaz eksikliği

 • Laktat dehidrogenaz enzim yetmezliğiHekzokinaz enzimi glikolitik yolun ilk aşamasında glikoz molekülüne ATP yapısından fosforil grubu aktarır

 • Hekzokinaz enzimi glikolitik yolun ilk aşamasında glikoz molekülüne ATP yapısından fosforil grubu aktarır

 • Fosforilasyon glukozun hücre içinde tutunmasını sağlar.

 • Hekzokinaz karaciğer başta olmak üzere tüm dokularda bulunurHekzokinaz’ın 4 izozimi bulunur (I-II-III-IV)

 • Hekzokinaz’ın 4 izozimi bulunur (I-II-III-IV)

 • Hekzokinaz I, II ve III izozimlerinin Km (10-6 - 10-4) değerleri, glukokinazın Km (10-2) değerinden daha düşüktürSadece; karaciğer ve pankreasta bulunur

 • Sadece; karaciğer ve pankreasta bulunur

 • glukoza duyarlıdır

 • fruktozu ise sadece çok yüksek kon- santrasyonlarda fosforlarFruktoz 6-P’ı Fruktoz 1,6 BP’a çevirmektedir

 • Fruktoz 6-P’ı Fruktoz 1,6 BP’a çevirmektedir

 • M (kas), L (granülositik lökosit) ve F (fibroblast) alt birimlerinden oluşan dört alt birimden oluşur

 • Alt birimlerdeki mutasyonlarda hemolitik anemi ortaya çıkar3 farklı tipi bulunur (A, B, C)

 • 3 farklı tipi bulunur (A, B, C)

 • En önemli tipi Aldolaz A kaslarda ve çok az miktarda beyinde bulunur

 • Kalıtsal eksikliğinde hemolitik anemi gözlenirMental değişiklikler gözlenmektedir

 • Mental değişiklikler gözlenmektedir

 • Nörolojik defisitler izlenmektedir

 • Orta derecede hemolitik anemi izlenir.Hemoglobinin 02’ e olan affinitesini düzenler.

 • Hemoglobinin 02’ e olan affinitesini düzenler.

 • 2,3-BPG, hemoglobine bağlanarak oksijene ilgisini azaltmakta ve böylece doku kapillerlerinde oksijen salıverilmekteEritrositlerde hekzokinaz izoenzimlerinin genetik eksikliği glikolitik yoldaki glikolitik ara ürünlerin düşük konsantrasyonlarda bulunmasına yol açmaktadır

 • Eritrositlerde hekzokinaz izoenzimlerinin genetik eksikliği glikolitik yoldaki glikolitik ara ürünlerin düşük konsantrasyonlarda bulunmasına yol açmaktadır

 • Özellikle 2, 3-BPG nin ön maddesi olan 1,3-BPG nin konsantrasyonu düşer.2,3-BPG düzeyi azalınca Hb’in oksijene ilgisi artar, anormal yüksek oksijen affinitesi bulunur

 • 2,3-BPG düzeyi azalınca Hb’in oksijene ilgisi artar, anormal yüksek oksijen affinitesi bulunur

 • Dokularda oksijen salınımı zorlaşır

 • Dokularda kullanılabilir oksijenin önemli oranda azalması hemolitik anemiye yol açarX-bağımlı olarak kalıtım gösterir.

 • X-bağımlı olarak kalıtım gösterir.

 • ATP sentezi bozulduğu için mental retardasyon ve anemi gibi sorunlar ortaya çıkarOtozomal dominant kalıtılır

 • Otozomal dominant kalıtılır

 • Hemolitik aneminin en önemli nedenidir

 • Glikolizdeki defektler içinde en sık görülenidir

 • Glikoliz hızı düşer

 • ATP sentezi azalır

 • Anemi meydana gelirEritrosit mebranındaki ATPaz iyon pompasının aktivitesi azalır

 • Eritrosit mebranındaki ATPaz iyon pompasının aktivitesi azalır

 • Membran dayanıksız hale gelir

 • Eritrosit şişerek parçalanır

 • Hemolitik anemiye egzersiz intoleransı eşlik ederGlukoz 6-fosfat dehidrogenaz

 • Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz

 • 6-fosfoglukonat dehidrogenaz

HMP Yolu ile indirgenmiş nikotinamid dinükleotid fosfat (NADPH) ve pentoz fosfatlar sağlanmaktadır

 • HMP Yolu ile indirgenmiş nikotinamid dinükleotid fosfat (NADPH) ve pentoz fosfatlar sağlanmaktadır

 • NADPH eritrositlerde glutatyon metabolizmasında rol oynamaktadır

 • ATP sentezlenmez.

 • Sitoplazmada meydana gelirGlukoz 6 fosfat 6-fosfoglukonat NADP NADPHH

 • Glukoz 6 fosfat 6-fosfoglukonat NADP NADPHH

 • Oksidatif reaksiyonda glukoz 6 fosfat G6PD enzimiyle 6-P Glukonolaktona dönüşür

 • NADPH oluşur

 • IrreversibildirEritrositlerde nükleus ve ribozom olmadığından dolayı NADPH eldesi HMP yoluna bağlıdır

 • Eritrositlerde nükleus ve ribozom olmadığından dolayı NADPH eldesi HMP yoluna bağlıdır

 • Eritrositlerdeki en önemli fonksiyonu glutatyonu redükte formda tutan NADPH’ın eldesinde görev alan bir enzim olmasıdır

 • Enzim nokta mutasyonları mevcuttur

G6PD eksikliğinde NADPH yapılamayaca- ğından GS-SG tekrar GSH haline dönemez

 • G6PD eksikliğinde NADPH yapılamayaca- ğından GS-SG tekrar GSH haline dönemez

 • Hücre oksidan madde ile karşılaşınca Hb okside olur

 • Hb Heinz cisimcikleri halinde çöker ve membrana yapışarak membran stabilitesini bozar ve hemolize yol açarX’e bağlı resesif geçer

 • X’e bağlı resesif geçer

 • Oksidan madde alınımını takiben akut intermitant hemolitik anemi ve sarılık olur

 • YD sarılığına ve anemiye neden olur

 • İntravasküler hemoliz olurCiddi azalmış aktiviteye sahip G-6-PD varyantları yenidoğanlarda hemolitik anemi nedeni olabilir

 • Ciddi azalmış aktiviteye sahip G-6-PD varyantları yenidoğanlarda hemolitik anemi nedeni olabilir

 • Küçük bir kısmı da kronik hemolize neden olabilir.

 • G-6-PD yetmezliğinde normal koşullarda NADPH yeterli olabilir.

 • Oksidatif etkenler NADPH gereksinimini arttırır.

 • Genellikle akut hemoliz oksidatif stresten sonra görülür • Eritrositlerin % 30-50'si kaybolur.

 • İdrar rengi artan hemoglobinden dolayı koyulaşır.

 • Kriz sonrası retikülosit fazlalığına bağlı olarak hatalı yüksek G-6-PD değerleri elde edilebilir.

 • Hemolitik krizden 2-4 ay sonra enzim ölçümü yenilenmelidir.

 • G-6-PD eksikliği olan kişilerin çoğunun hayat süreleri kronik hemolizden kaynaklanan komplikasyonlar nedeni ile kısalır.Bakla da önemli derecede hemoliz oluşturur

 • Bakla da önemli derecede hemoliz oluşturur

 • Favizm bakla yenmesiyle ortaya çıkan ağır hemolitik krizdir

 • Hemolizin en sık nedeni infeksiyonlardır

 • Periferik yaymada;

 • Heinz cisimciği (intrasellüler denatüre hb)

 • Güve yeniği gibi ısırılmış eritrositler görülebilirGlutatyon (GSH), hb ve diğer önemli eritrosit proteinlerini oksidatif hasardan koruyan bir tripeptittir

 • Glutatyon (GSH), hb ve diğer önemli eritrosit proteinlerini oksidatif hasardan koruyan bir tripeptittir

 • Glutatyon sentezinde görevli γ-glutamilsistein sentetaz ve glutatyon sentetazın eksiklikleri nadirdir

 • Ancak eksikliklerinde glutatyon sentezlenemez

 • Oksidan stres arttığında yetersiz glutatyon nedeniyle hemoliz meydana gelmektedirGlutamat + Sistein +ATP

 • Glutamat + Sistein +ATP

 • γ-Glutamilsistein sentetaz

 • γGlutamilsistein

 • glisin + ATP

 • Glutatyon sentetaz

 • Glutatyon + ADPGlutatyon redüktaz veya glutatyon peroksidaz (selenyuma bağlı) eksikliklerinde kronik hemolitik anemi gözlenememiştir

 • Glutatyon redüktaz veya glutatyon peroksidaz (selenyuma bağlı) eksikliklerinde kronik hemolitik anemi gözlenememiştir

 • Glutatyon, glutatyon peroksidaz ile yükseltgenir (GSSH)

 • Eritrositte hidrojen peroksitin (H2O2) suya dönüşmesini sağlayan katalaz, gulutatyon peroksidaz eksikliğinde peroksidatif hasarı engellemektedir

 • H2O2 H2O +1/2 O2Sonuçta NADPH pentoz fosfat yolunda sentezlenmezse glutatyon metabolizması da çalışmaz

 • Sonuçta NADPH pentoz fosfat yolunda sentezlenmezse glutatyon metabolizması da çalışmaz

 • Eritrositteki H2O2’nin detoksifikasyonu sağlanamazAdenozin deaminaz enzim eksikliği

 • Adenozin deaminaz enzim eksikliği

 • Primidin 5’Nükleotidaz yetmezliği

 • ATPaz yetmezliğiATP ADP AMP

 • ATP ADP AMP

 • Adenozin

 • İnozinEnzim aktivitesi belirgin biçimde arttığında (30-70 kat) eritrositlerde adenozin fosfatların tükenmesine yol açar

 • Enzim aktivitesi belirgin biçimde arttığında (30-70 kat) eritrositlerde adenozin fosfatların tükenmesine yol açar

 • Kronik Hemolitik Anemi ortaya çıkar.

 • Aktivitesindeki artış sonucu hemoliz oluşan tek enzim defektidir

 • Otozomal dominant kalıtılırUMP Üridin

 • UMP Üridin

 • CMP Sitidin

 • dTMP DeoksitimidinOlgun eritrosit, protein yapamadığından RNA’ya gereksinimi kalmamıştır

 • Olgun eritrosit, protein yapamadığından RNA’ya gereksinimi kalmamıştır

 • RNA yıkımı ve primidin nükleotidlerinin hidrolizi gerçekleşemez ise bu nükleotidler eritrosit içinde birikir

 • Glikolitik enzimlerin fonksiyonunu bozar5’nükleotidaz primidin nükleotidlerinin hidrolizinde rol alan en önemli enzimdir

 • 5’nükleotidaz primidin nükleotidlerinin hidrolizinde rol alan en önemli enzimdir

 • OR geçiş vardır

 • Kronik hemoliz gelişir

 • Sarılık ve safra taşları görülür

 • Kurşun zehirlenmesinde bu enzim inhibe olurATP'az eritrosit membranı Na-K katyon pompasında bulunur.

 • ATP'az eritrosit membranı Na-K katyon pompasında bulunur.

 • ATP'yi ADP'ye dönüştürür.

 • Nadiren ATP'az eksikliğine bağlı konjenital hemolitik anemi meydana gelir.Lesitin-Kolesterol Acil Transferaz (LCAT, EC 2.3.2.43)

 • Lesitin-Kolesterol Acil Transferaz (LCAT, EC 2.3.2.43)

 • Lesitin Acil Transferaz (LAT, EC 2.3.1.23)

 • Membran lipitlerinin bileşiminde sürekliliğin sağlanmasında görevlidirler

 • Eksikliğinde bazı eritrositik bozukluklar saptanmıştırPlazma enzimi olan ve lesitinden kolesterol açil transferi yapar

 • Plazma enzimi olan ve lesitinden kolesterol açil transferi yapar

 • Eritrosit dış membranındaki lizolesitin/lesitin oranını düzenlemektedir

 • Eksikliğinde eritrosit morfolojisi bozulurEritrosit sitoplazmasında lizolesitin lesitine çevrilemez

 • Eritrosit sitoplazmasında lizolesitin lesitine çevrilemez

 • Orta derecede hemolitik anemi görülür


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə