Ithalat tebligi (Tebliğ detayları için tıklayınız)Yüklə 32,24 Kb.
tarix28.04.2017
ölçüsü32,24 Kb.
#15892
SAYI:2017/1SİRKÜLER2017-1 sayılı ithalat tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğde özellikle Kullanılmış veya yenileştirilmiş olanların ithalatını düzenleyen 4. Maddesinde yapılan aşağıdaki değişiklikler göze çarpmaktadır.
2017/1 ITHALAT TEBLIGI (Tebliğ detayları için tıklayınız)

31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı Resmî Gazete – 1.Mükerrer
Tebliğde yapılan değişiklikler ile ilgili özet bilgi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek eşyalar:

-Tebliğin sadece serbest dolaşıma giren eşyaları kapsadığı hüküm altına alınmış,

-Yatırım teşvik kapsamı eşyalar, izin alma şartından muaf tutulmuş,

-Karşısında gösterilen birim CIF kıymetten daha yüksek olanlar ifadesi, eşit veya daha yüksek olarak değiştirilmiş,

-Geçici ithalatın kesin ithalata dönüşmesi hükmü eklenerek, yurda girdiği tarihte yeni ve kullanılmamış olan eşyaların, kesin ithalinin talep edildiği tarihte kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde izin alınmaksızın kesin ithale dönüştürülmesine izin verilmiş,
İthalinde izin alınmayacak eşya listesine

8414.59.15.00.00 (15 $/KG)

8421.39.15.00.00 (20 $/KG)

8465.20.00.00.00 (20 $/KG)


eklenmiş,
aşağıdaki eşyalar listeden çıkarılmıştır.

8429.20.00.00.11 (10 $/KG)

8429.20.00.00.12 (10 $/KG)

İthalinde belirli kurumların izni aranacak muhtelif eşya

-Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazlar (TAEK uygunluk yazısı)

Uygulamayı etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır.-Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcılar (Şeker Kurumu uygunluk yazısı)

Uygulamayı etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır.-Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşya (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Milli Savunma Bakanlığı uygunluk belgesi)

Uygulamayı etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır.-Karayolu Taşıt Araçları (Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlığı veya yetki verdiği kurum veya kuruluş uygunluk yazısı)

Uygulamayı etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır.-Sivil Hava Taşıtları (Sivil Havacılık genel Müdürlüğü uygunluk yazısı)

Uygulamayı etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır.-Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletler (Emniyet Müdürlüğü uygunluk yazısı)

-Eski tebliğde sabit ağızlı diğer bıçakların tamamı izne tabi iken, tarife korelasyonu yapılarak sabit ağızlı mutfak bıçakları izinden muaf tutulmuş,

-Sofra, mutfak ve maket bıçaklarına ait olmayan 8211.94.00.00.00 GTİP’li bıçak ağızları için izin alma şartı getirilmiş,

- 9305.99.00.90.11 GTİP’li Dipçik taslakları izin alınacak eşyalar listesinden çıkarılmıştır.


-İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddeler (İŞGÜM kontrol belgesi)
Aşağıdaki ürünler için kontrol belgesinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan analiz sonucuna göre düzenleneceği (laboratuvar analizlerinde kullanılan referans standart maddeleri hariç) konusunda dip not eklenmiştir;
2707.20.00.00.00-Toluol (toluen)

2902.30.00.00.00-Toluen (toluol)

2902.41.00.00.00-o-Ksilen

2902.42.00.00.00-m-Ksilen

2902.43.00.00.00-p-Ksilen

2902.44.00.00.00-Ksilen izomerleri karışımlarıBanknot ve Kıymetli Evrak

Uygunluk yazısı aranacak ve ithalatı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılacak eşyalar listesinden 4811.59.00.90.11 GTİP’li banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar çıkarılmıştır.Gübre İthalatı

-Uygunluk yazısının fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebileceği, elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine ekleneceği hükmü getirilmiş,


-Uygunluk yazısının iadesinden, elektronik olarak düzenlenen belgeler hariç tutulmuş,
-“Tebliğin bu bölümüne aykırı hareket edenler ve yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.” hükmü tebliğden çıkarılmıştır.
Yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlar

Uygulamayı etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır.Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilerin İthalatı

Uygulamayı etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır.Ozon Tabakasını İncelten Maddeler

Tebliğ eki eşya listesi (EK-8/A) içerisinde aşağıdaki 3214.10 GTIP eklenmiştir.3214.10

Diğer katkı maddeleri ile birlikte alev geciktirici ve itici gaz içeren plastik esaslı , koyu kahverengi bir sıvı şeklinde , basınçlı kutularda (750/1000ml) perakende satışa sunulan poliüretan köpük

Maddenin yeni halinde “Kritik Kullanım Alanları” ifadesi eklenmiştir.

Maddenin yeni halinde, (eski halinde yer alan) Ek-8/Ç ve Ek-8/D listeleri çıkartılmıştır. İzin miktarı 400 ton iken yeni halinde 300 Tonu geçemez olarak değişiklik yapılmıştır.


Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddeler

Tebliğ eki (Ek10 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Kapsamında İthalatı İzne Tabi olan Eşya Listesi) listeden ; 2812.10.99.00.12 GTIP Arsenik Triklorürler çıkartılmış ve yeni listeye ; 2812.19.90.00.00 GTIP Diğerleri ilave edilmiştir.

Tebliğ eki( Ek11 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Kapsamında İthalatı İzne Tabi Olan Eşya Listesi) listeden ;

2812.10.94.00.00 Fosgen (Karbonil Klorür)

2920.90.50.00.00 Dietil Fosfonet (Dietil Hidrojen Fosfit) ( Dietil Fosfit)

2922.19.10.00.00 N-Etildietanolamin

Çıkartılmıştır.

Yeni Listeye ;

2812.11.00.00.00 Fosgen (Karbonil Dİklorür)

İlave edilmiştir.Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçaları

Uygulamayı etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır.Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimi

Uygulamayı etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır.Genelleştirilmiş tercihler sistemi

Uygulamayı etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır.Askıya Alma Sistemi

Uygulamayı etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır.TGM

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com/ Sabahattin ALTIKARDEŞ


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.Yüklə 32,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə