Kanama sorunu olan çocuğu belirleme ve yaklaşim doç. Dr. Ayşegül ÜNÜvarYüklə 445 b.
tarix16.02.2017
ölçüsü445 b.


KANAMA SORUNU OLAN ÇOCUĞU BELİRLEME VE YAKLAŞIM

 • Doç.Dr. Ayşegül ÜNÜVAR

 • İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi

 • Pediatrik Hematoloji-Onkoloji

 • Bilim Dalı


Hemostatik Sistemin Başlıca Elemanları

 • Damar duvarı,

 • Trombositler,

 • Pıhtılaşma

 • faktörleridir.Primer Hemostaz

 • Damar zedelenmesi olan bölgede;

 • İlk reaksiyon olan vazokonstriksiyon’un,

 • Takiben trombosit adhezyonu ve agregasyonunun oluşmasıdır.

 • Saniyeler içinde gelişir.

 • Oluşan trombosit tıkacı gevşektir.Sekonder Hemostaz

 • Pıhtılaşma faktörlerinin oluşturduğu sistemin (intrensek/ekstrensek sistem) devreye girmesiyle sağlam bir pıhtı tıkacının oluşmasıdır.

 • Bu olay primer hemostaza göre daha yavaştır.

Primer ve sekonder hemostaz birbirini etkilemektedir. • Aktive olmuş trombositler sekonder hemostazı hızlandırırken, sekonder hemostaz reaksiyonları sonucu oluşan trombin, trombosit agregasyonunu güçlü bir şekilde uyarmaktadır. • Bu komponentlerin herhangi birindeki bozukluk ise o hastada kanama eğilimi yaratacaktır!En iyi hemostaz testinin anamnez olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır ! • İyi bir öykü ve fizik muayene ile vakaların %90’ına doğru bir ön tanı konulabilmektedir.Kanama Sorunu Olduğunu Düşündüren Anamnez Özellikleri

 • Uyarıcı bir neden olmaksızın ciddi, tekrarlayan burun kanaması?

 • Ciltte travma olmaksızın mavi benekler veya küçük kanamalar (özellikle beklenmedik bölgelerde)?

 • Belirgin bir neden olmaksızın diş eti kanaması?

 • Kanama şikayetlerinin sıklığı? (Haftada 1 veya 2 veya daha fazla)

 • Ufak yaralanmalardan sonra kanamanın uzaması?Kanama Sorunu Olduğunu Düşündüren Anamnez Özellikleri

 • Tonsillektomi, apendektomi, (sünnet) veya doğum sonrası gibi cerrahi girişimlerden sonra uzamış veya yoğun kanama?

 • Diş çekiminden sonra uzamış veya yoğun kanama?

 • Bir cerrahi girişimden sonra kan transfüzyonu?

 • Ailede kanama hastalığı?

 • Ağrı kesici veya romatizma nedeniyle ilaç kullanımı? (Aspirin, antihistaminikler vb.)

 • Başka bir ilaç kullanımı?

 • Uzun süren menstruasyon (> 7 gün) ve/veya artmış sayıda ped değişimi?Primer Hemostaz Bozukluğu

 • Kanama Yeri: (en sık)

 • Kanama tipi:

 • Lokal önlemler:

 • Aile öyküsü :Sekonder Hemostaz Bozukluğu

 • Kanama Yeri: (en sık)

 • Kanama tipi:

 • Lokal önlemler:

 • Aile öyküsü:Vasküler Kanama Bozuklukları

 • Genellikle hafif-orta şiddette deri ve mukoza (dişeti, burun) kanamaları,

 • Sıklıkla ekstremitelerde purpurik lezyonlar (palpabl purpura).Vasküler Kanama Bozuklukları

 • 1. Kalıtsal vasküler patolojiler

 • Ehlers Danlos sendromu gibi kalıtsal kollajen doku hastalıkları

 • Kalıtsal hemorajik telenjiektazi

 • 2. Edinsel vasküler patolojiler

 • Henoch Schönlein purpurası

 • Skorbüt

 • Vaskülitler [sistemik lupus eritematozus (SLE), poliarteritis nodoza (PAN)]

 • AmiloidozPıhtılaşma Testlerinin Sonuçlarını Etkileyen Faktörler

 • Hastanın yaşı

 • Kan örneğinin alınması

 • Tüpler ve antikoagülan maddeler

 • Kanın kimyasal özellikleri

 • Kan örneğinin transportuHastanın yaşı

 • İlk 6 ay.

 • Gestasyon yaşı ve postnatal yaş,

 • Özel tablolar kullanılmalıdır.Kan Örneğinin Alınması

 • En az 20 dakika istirahat sonrası, sakin bir ortamda, sabah aç karnına (plazmadaki lipidler).

 • Damar yolu birkaç deneme ile zorlanır veya gereksiz turnike uygulanırsa doku sıvılarından karışan doku tromboplastininin etkisiyle ya da hava damlacıkları ile pıhtılaşma süresi hatalı olarak kısalabilir.Kan Örneğinin Alınması

 • Heparin ile kontamine olmuş bir damar yolundan alınan kan örneğinde koagülasyon test sonuçları uzamış olarak saptanır.Kan Örneğinin Alınması

 • Acosta ve ark. anormal PT ve/veya aPTT nedeniyle sevk edilen hastaların sadece %20’sinde koagülopati saptamıştır.

 • Öz veya soygeçmişinde kanama öyküsü olmayan hastalarda tekrarlanan PT, aPTT ölçümlerinin normal bulunmasının negatif öngörü değerinin %95’den fazla olduğu bildirilmiştir.

 • Bu nedenle testlerin yukarıda verilen koşullar sağlanarak iki ayrı günde ölçülmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır.Tüpler ve Antikoagülan Maddeler

 • Sitratlı tüpler,

 • Kan ve sitrat oranı 9:1,

 • Polistemisi olan yenidoğanda plazma miktarı azdır, aşırı sitrat oranı oluşur ve PT ve aPTT testleri hatalı olarak uzun bulunabilir.Kanın Kimyasal Özellikleri

 • Hiperlipidemi

 • Hiperbilirübinemi

 • Hemoliz (pıhtılaşma sistemini aktive ederek aPTT’nin kısalmasına neden olabilir)Kan Örneğinin Transportu

 • Kan örneği çok sıcak yaz günleri dışında oda ısısında taşınabilir.

 • Kan alınıp plazma elde edildikten sonra 4-6 saat içinde çalışılmalı, aynı gün test yapılamayacaksa dondurulduktan sonra

 • –20 derecede 15 gün,

 • -70 derecede 6 ay güvenle saklanabilir.Pre-op İlk Basamak Testleri

 • Tam kan sayımı

 • Parmak ucundan periferik yayma

 • Protrombin zamanı (PT)

 • Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT)

 • Trombin zamanı, fibrinojen düzeyi

 • Kanama zamanı/PFA-100Tam kan sayımı

 • Kliniği nedeniyle trombositopeni düşünülen bir hastada doğrulama ya da dışlama,

 • Eşlik eden anemi varsa ve eritrositler mikrositer ise kronik, normositer ise akut kanama düşünülür.

 • Kemik iliği tutulumu ile giden maligniteler (akut lösemiler, lenfoma vb.).Trombositopeni

 • 1. Artmış yıkıma bağlı nedenler

 • - İmmun: İTP, infeksiyon, SLE, ilaçlar

 • - Nonimmun: DIC, HÜS, TTP, yapay kalp kapağı, infeksiyonlar

 • 2. Azalmış yapıma bağlı nedenler

 • - Konjenital: TAR sendromu, Fanconi AA, amegakaryositik, kalıtsal trombositopeniler

 • - Edinsel: Aplastik anemi, ilaçlar, toksik maddeler, infeksiyonlar, radyasyon, lösemi

 • 3. Anormal trombosit dağılımı veya sekestrasyonu

 • - Hipersplenizm

 • - Hipotermi, masif kan transfüzyonu

 • 4.Diğer: vWH tip 2BYenidoğanda Trombositopeni

 • “Hasta” veya “iyi görünümlü” olmasına göre

 • Hasta yenidoğanda infeksiyonlar (özellikle bakteriyel, viral), hipoksi, RDS, pulmoner hipertansiyon, nekrotizan enterokolit, tromboz, konjenital kalp hastalığı, konjenital lösemi, Kasabach-Merritt sendromu,

 • İyi görünümlü yenidoğanda alloimmun, maternal otoimmun hastalık, infeksiyonlar, TAR sendromu Wiskott-Aldrich sendromu, amegakaryositik trombositopeni ve trizomi 13, 18.Psödotrombositopeni

 • Binde bir oranında görülür.

 • EDTA’nın (Etilen diamin tetra-asetik asid) kalsiyum ile kelat oluşturması sırasında GpIIb/IIIa molekülü etkilenerek GpIIb epitopu ortaya çıkar. Bazı kişilerin kanında bulunan otoantikorlar trombosit yüzeyindeki bu epitopa bağlanarak trombositlerin aglütine olmasına neden olur.Parmak ucundan hazırlanmış periferik kan yayması

 • Tam kan sayımındaki trombositopeninin doğrulanmasında (psödotrombositopeni!),

 • Trombosit büyüklüğü, boyanma özelliği, küme oluşturma fonksiyonunu değerlendirmede.

 • Hem normal, hem de büyük trombositlerin birarada olduğu İTP, dev trombositlerle karakterize Bernard Soulier sendromu, küçük trombositlerle karakterize Wiskott-Aldrich sendromu.

 • Ayrıca eritrosit ve lökositler de değerlendirilmelidir.PT ve aPTT Sonucunun DeğerlendirilmesiPT ve aPTT Sonucunun Değerlendirilmesi

 • Protrombin aktivitesi >%75

 • INR (International normalized ratio) 0.8-1.2

 • INR= (Hasta PT/Kontrol PT)ISI

 • Hasta aPTT/kontrol aPTT<1.2

PT uzunluğu

 • FVII eksikliği,

 • Oral antikoagülan kullanımı,

 • Erken dönem karaciğer disfonksiyonu,

 • K vitamini eksikliğinin erken dönemiaPTT uzunluğu

 • Hemofili A, vonWillebrand hastalığı

 • FXII, XI, IX, diğer kontakt faktörlerin eksikliği,

 • Standard heparin tedavisi (Düşük molekül ağırlıklı heparin aPTT’yi uzatmaz!),

 • Lupus antikoagülanı ya da diğer koagülan faktör inhibitörleriPT, aPTT birlikte uzun

 • Fibrinojen, FII, V, X eksikliği

 • Ağır K vitamini eksikliği

 • Karaciğer hastalığı

 • Masif transfüzyon

 • Aşırı heparinizasyon

 • Aşırı warfarinizasyonPT ve aPTT Sonucunun Değerlendirilmesi

 • PT ve aPTT değeri, genellikle faktör düzeyleri %40’ın altında olmadıkça uzamazaPTT Testini Kısaltan Durumlar

 • Gebelik

 • Stres

 • Egzersiz

 • Cerrahi girişimler

 • Protrombotik olaylar

 • Yeni derin ven trombozu

 • Steroid ve östrojen tedavisiaPTT Testini Uzatan Durumlar

 • Karaciğer hastalıkları

 • DIC

 • Heparin tedavisi

 • Trombolitik ajanlarTrombin zamanı uzunluğu

 • Düşük fibrinojen düzeyi,

 • Disfibrinojenemi,PT, aPTT, TT uzunluğu

 • DIC (genellikle trombositopeni ile birliktedir)

 • Aşırı heparinizasyon

 • Ağır hipo- veya afibrinojenemiSpesifik Koagülan Faktör Düzeyleri

 • FVII eksikliğinde sadece PT,

 • FVIII, IX, XI eksikliği ve vonWillebrand hastalığı’nda sadece aPTT (vWH’nın bazı tiplerinde kanama zamanı da uzar),

 • Fibrinojen, FII, V ve X eksikliğinde ise hem PT, hem de aPTT uzar.

 • aPTT’yi uzatan FXII, prekallikrein, HMWK eks.de kanama semptomu olmaz.Birinci Basamak Testleri Normal Olmasına Rağmen Kanama Eğilimi Yaratan Hastalıklar

 • von Willebrand hastalığı tip 1

 • Hafif tip hemofili A ve B

 • Hafif tip faktör XI eksikliği veya diğer faktörlerin hafif eksikliği

 • Faktör XIII eksikliği

 • Alfa-2 antiplazmin eksikliği

 • Plazminojen aktivasyonu inhibitörü-1 (PAI-1) eksikliğiBirinci Basamak Testleri Normal Olmasına Rağmen Kanama Eğilimi Yaratan Hastalıklar

 • Glanzmann trombasteni

 • Trombosit depo havuz hastalığı

 • Trombosit salınım defekti

 • Kollajen hastalıklar

 • C vitamini eksikliği

 • Bazı vasküler kanama bozukluklarıİleri Tetkikler

 • Kanama Zamanı

 • PFA-100

 • Karışım testi

 • Pıhtılaşma faktörlerinin düzeyi,

 • vWF:Ag, Ristosetin kofaktör, RIPA

 • Fibrinojen, trombin zamanı,

 • Fibrin yıkım ürünleri, D-Dimer.İleri Tetkikler

 • Trombosit fonksiyon testleri, trombosit yüzey glikoproteinleri

 • Kemik iliği aspirasyonuKanama Zamanı / PFA 100

 • “Template” kanama zamanı geleneksel olarak ilk istenen tetkiktir.

 • Trombosit fonksiyon analizatörü (PFA-100) ile giderek önemini kaybetmiştir.

 • vWH ve bazı trombosit hastalıklarında önemli bir tetkiktir.

 • Eğer anormal bir sonuç alınırsa vWH ile ilgili tetkikler ve trombosit agregasyon testleri istenmelidir.Kanama Zamanı veya PFA 100’ün Patolojik Olduğu Durumlar

 • Trombositopeniler (<50 000/mm³)

 • von Willebrand hastalığı (özellikle Tip 3 ve Tip 2)

 • Konjenital trombosit fonksiyon bozuklukları

 • Edinsel trombosit fonksiyon bozuklukları (Aspirin ve benzeri NSAİİ)Trombosit fonksiyon bozukluğu

 • Konjenital: Adhezyon defekti (Bernard-Soulier sendromu), agregasyon defekti (Glanzmann trombasteni) veya salınım sorununa bağlı depo havuz defektleri,

 • Edinsel: Üremi, aspirin kullanımı vb.Trombosit Desteği Br J Haematol 2003; 122: 10–23 BCSH guidelines 2006

 • Kemik iliği aspirasyonu ciddi trombositopenide dahi destek verilmeksizin, yeterli yüzeyel bası ile yapılabilir (grade C, level IV).

 • Lomber ponksiyon, epidural anestezi, gastroskopi ve biyopsi, kateter takılması, transbronşial biyopsi, laparotomi veya benzer prosedürlerde trombosit sayısı en az 50.000/mm3 olmalıdır (grade B, level III).Trombosit Desteği Br J Haematol 2003; 122: 10–23 BCSH guidelines 2006

 • Beyin veya göz gibi kritik bölgelerin ameliyatında 100.000/mm3’e çıkarılmalıdır (grade C, level IV).

 • Trombosit verilse de operasyon öncesi kan sayımı ile trombosit değerinin uygun olduğu kanıtlanmalıdır.Faktör Eksiklikleri

 • Pre-op eksik faktör düzeyinin %100 olması istenir.

 • İnhibitör olmadığı gösterilmelidir.

 • Faktör yarı ömrüne göre infüzyon sıklığı ayarlanır.

Faktör Preparatları

 • FVII: Rekombinant FVII

 • FVIII, IX, vonWillebrand faktör

 • FI: Fibrinojen konsantresi

 • FXI, XIII: Plazma kaynaklı yurtdışında(+)

 • FII, V, X: Taze donmuş plazmaDestek Tedaviler

 • Fibrin Glue

 • Antifibrinolitik (Transamin)
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə