Lokal målbeskrivning för st-utbildning I kardiologiYüklə 67.12 Kb.
tarix01.04.2017
ölçüsü67.12 Kb.

LOKAL MÅLBESKRIVNING FÖR ST-UTBILDNING I KARDIOLOGI

HJÄRTKLINIKEN, DANDERYDS SJUKHUSISCHEMI
Övergripande mål: Att behärska diagnostik och handläggning av patienter med akuta koronara syndrom (AKS) och stabil kranskärlssjukdom.

BÖCKER
NÄTRESURSER


ESC

Camm AJ et al, editors. The ESC Textbook of Cardiovascular Medicine. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 2009.


Braunwald

Mann DL et al, editors. Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 10th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2011.


Jern

Jern S, Klinisk EKG-diagnostik 2.0. Mölnlycke: Elanders; 2012.
Akut hjärtsjukvård: Akut hjärtsjukvård - behandlingsprogram

http://vardgivarguiden.se/ahs


ESC guidelines: ESC Clinical Practice Guidelines list

http://www.escardio.org/Guidelines-&-Education/Clinical-Practice-Guidelines/ESC-Clinical-Practice-Guidelines-list/listing


ESCeL-onlinekurs: ESC eLearning Platform – General Cardiology

Kräver registrering för inloggning (gratis)

http://learn.escardio.org/lp/generalcardiology/knowledge
Lokalt PM

Återfinns genom att söka på DSnet.


Lärtorget: Lärtorget – SLL:s portal för kompetensutveckling

http://lartorget.sll.seMÅLBESKRIVNINGAR


S08: Socialstyrelsens målbeskrivning för ST-läkare 2008 (SOSFS 2008:17)

https://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/bevis,specialistkompetens/Documents/stmal-kardiologi.pdf


S15: Socialstyrelsens målbeskrivning för ST-läkare 2015 (SOSFS 2015:8)

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-4-5


Mål SvKF: Svenska Kardiologföreningens målbeskrivning (rev. 2015)

http://www.cardio.se/målbeskrivningINSTRUKTIONER
 • S08 och S15 refererar till 2008 respektive 2015 års målbeskrivning från Socialstyrelsen

 • Icke färgkodade rutor under ”Metod” innebär att metoden är klinikbunden eller en kurs

 • Gulmarkerade rutor i dokumentation innebär krav från Socialstyrelsen

 • Blåmarkerade länkar är klickbara och hänvisar direkt till nätresursenFas

S08

S15

Placering

Mål SvKF

Metod

Dokumentation

Akuta koronara syndrom och kronisk ischemisk hjärtsjukdom

Tidig

11.

c12.

Avd 94


Att kunna redogöra för patofysiologi vid AKS för aterosklerotiska och icke-aterosklerotiska tillstånd (ex spasmangina, emboliska tillstånd, dissektion och Takotsubo).
Att behärska:


 • epidemiologi

 • koronar patofysiologi

 • prognos


vid kronisk ischemisk hjärtsjukdom.


 • Braunwald: Preventive Cardiology – The Vascular Biology of Atherosclerosis

 • Braunwald: Atherosclerotic Cardiovascular Disease – Coronary Blood Flow and Myocardial Ischemia

 • Braunwald: Atherosclerotic Cardiovascular Disease – ST-Elevation Myocardial Infarction: Pathology, Pathophysiology, (and Clinical Features)

 • ESC: Acute coronary syndromes – Pathophysiology of acute coronary syndromes

 • ESC: Cronic Ischaemic Heart Disease – Introduction + The coronary circulation + Myocardial ischemia + Epidemiology of chronic IHD

 • Godkänd ESCeL-kurs.Tidig

Sen


4.

5.

12.c7.

AKM

Avd 70


Avd 94

ST angio


HKCN

Att kunna tolka och värdera de olika diagnostiska undersökningsmetoderna såsom:


 • EKG

 • ekokardiografi

 • andra bilddiagnostiska tekniker


för att utvärdera ischemi, viabilitet, hjärtmorfologi, funktion samt kranskärlsanatomi.
Att kunna värdera och tillämpa val av diagnostiska undersökningsmetoderna för att utvärdera ischemi, viabilitet, hjärtmorfologi och hjärtfunktion samt kranskärlsanatomi


 • Braunwald: Atherosclerotic Cardiovascular Disease – Approach to the Patient with Chest Pain

 • ESC: Cronic Ischaemic Heart Disease – Assessment of angina pectoris + Stable angina: diagnosis

 • Jern: Koronar hjärtsjukdom

 • Intyg om godkänd kurs (S08: 4, 5, 12)(S15: c6, c7).

 • Godkända ESCeL-kurser.

 • Genomföra ESCeL-onlinekurs: Electrocardiography – Ischemia and infarction

 • Genomföra ESCeL-onlinekurs: Non-invasive imaging

 • Genomföra ESCeL-onlinekurs: Invasive imaging – Cardiac catheterization and angiography

 • Lokalt PM: Arbetsbeskrivning för ST-läkare på Angio

 • SK-kurs i ischemisk hjärtsjukdom

 • Randning på Klinfys

 • Genomföra bedside EKO

 • Genomgång av projektioner med PCI-operatör


Akuta koronara syndrom (AKS)

Tidig

4.

5.

12.c6.

c7.


AKM

Avd 70


Avd 94

Att behärska diagnostik av AKS inkluderande:


 • anamnes

 • klinisk bild

 • EKG

 • ischemimonitorering

 • biokemiska markörer

 • klassifikation av hjärtinfarkt

Att kunna riskstratifiera AKS samt kunna bedöma adekvat vårdnivå.
 • Braunwald: Atherosclerotic Cardiovascular Disease – ST-Elevation Myocardial Infarction: (Pathology, Pathophysiology, and) Clinical Features

 • Braunwald: Atherosclerotic Cardiovascular Disease – ST-Elevation Myocardial Infarction: Management

 • Braunwald: Atherosclerotic Cardiovascular Disease – Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome

 • ESC: Acute coronary syndromes – Diagnosis and risk stratification of acute coronary syndromes

 • Intyg om godkänd kurs (S08: 4, 5, 12)(S15: c6, c7).

 • Intyg om genomförd Lärtorgetutbildning.

 • ESC guidelines: Acute Myocardial Infarction in patients presenting with ST-segment elevation (Management of) (2012)

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/33/20/2569.full-text.pdf

 • ESC guidelines: Acute Coronary Syndromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-segment elevation (Management of) (2015)
  http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/37/3/267.full.pdf

 • Lärtorget: Mobimed-Me

 • Akut hjärtsjukvård; AKS och bröstsmärta

 • Akut hjärtsjukvård; Diagnoskriterier vid kranskärlssjukdom

 • Genomföra ESCeL-onlinekurs: Acute Coronary Syndrome (ännu ej tillgänglig – 160520)

 • Grace score: http://gracescore.co.uk

 • Lokalt PM: Kranskärlsröntgen/PCI – förberedelser

 • Lokalt PM: Högkänsligt P-Troponin T

 • SK-kurs i ischemisk hjärtsjukdom

 • Delta vid coronarangiografi/PCI

 • Ev genomföra artärpunktion


Tidig

Sen


4.

5.

11.c3.

c6.


c7.

c12.


AKM

Avd 70


Avd 94

Att behärska behandling vid AKS:


 • prehospitala strategier

 • läkemedelsbehandling

 • indikationer och kontraindikationer för invasiv utredning

 • val av revaskularisering

i multidisciplinära team.


Att kunna värdera och behandla riskfaktorer och beakta samsjuklighet vid AKS.


 • ESC: Acute coronary syndromes – Treatment of non-ST-elevation acute coronary syndromes + Treatment of ST-elevation acute coronary syndromes

 • Braunwald: Atherosclerotic Cardiovascular Disease – ST-Elevation Myocardial Infarction: Management

 • Braunwald: Atherosclerotic Cardiovascular Disease – Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome

 • ESC: Acute coronary syndromes – General risk factors for acute coronary syndromes

 • Intyg om godkänd kurs (S08: 4, 5)(S15: c6, c7).

 • Guidelines-skrivning (STEMI/NSTEMI)

 • Checklista inför tjänstgöring som hjärtjour – AKS

 • ESC guidelines: Acute Myocardial Infarction in patients presenting with ST-segment elevation (Management of) (2012)

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/33/20/2569.full-text.pdf

 • ESC guidelines: Acute Coronary Syndromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-segment elevation (Management of) (2015)
  http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/37/3/267.full.pdf

 • Akut hjärtsjukvård; NSTEMI och STEMI

 • Akut hjärtsjukvård: Antiischemisk behandling och smärtlindring vid AKS

 • Akut hjärtsjukvård: Antitrombotisk behandling vid AKS

 • Akut hjärtsjukvård: Övrig behandling vid AKS

 • Genomföra ESCeL-onlinekurs: Acute Coronary Syndrome (ännu ej tillgänglig – 160520)

 • Genomföra ESCeL-onlinekurs: Cardiovascular Prevention

 • Lokalt PM: Rutin Ambulans EKG MOBIMED

 • Lokalt PM: ST-höjningsinfarkt (STEMI)

 • Lokalt PM: Nitroglycerininfusion, Hjärtkliniken

 • Lokalt PM: Kranskärlsröntgen, PCI, Trippelterapi

 • Lokalt PM: Kranskärlsröntgen, PCI – eftervård, pat-information

 • SK-kurs i ischemisk hjärtsjukdom

 • Gå igenom checklista inför hjärtjour (Lokalt PM)

 • Delta och dra patient vid thoraxkonferens.

 • Kunskapskontroll efter ischemiår med senior kollega.
Sen

4.

5.

12.c6.

c7.


AKM

Avd 70


Avd 94

ST angio


Att kunna handlägga komplikationer till AKS såsom:


 • arytmier

 • akut hjärtsvikt

 • hemodynamisk instabilitet

 • kardiogen chock

 • akuta klaffinsufficienser

 • VSD

 • HjärttamponadAtt kunna hantera komplikationer till invasiva ingrepp.


 • ESC: Acute coronary syndromes – Treatment of non-ST-elevation acute coronary syndromes - Complications

 • ESC: Acute coronary syndromes – Treatment of ST-elevation acute coronary syndromes – Acute complications of ST-elevation myocardial infarction

 • Intyg om godkänd kurs (S08: 4, 5)(S15: c6, c7).
 • Akut hjärtsjukvård: Blödning och allergi vid antitrombotisk behandling

 • Lokalt PM: Kranskärlsröntgen/PCI – Bröstsmärta efter PCI

 • Lokalt PM: Kranskärlsröntgen/PCI – Pseudoaneurysm - handläggning

 • SK-kurs i ischemisk hjärtsjukdom

Kronisk ischemisk hjärtsjukdom

Tidig

Sen


5.

11.


b2.

b3.


c3.

c7.


c12.

Avd 94

ST angio


HKCN

Att behärska riskstratifiering vid kronisk ischemisk hjärtsjukdom
Att kunna värdera samsjuklighet vid kronisk ischemisk hjärtsjukdom.
Att behärska behandling vid kronisk ischemisk hjärtsjukdom såsom läkemedelsbehandling och råd om levnadsvanor
Att ha kännedom om alternativa icke-farmakologiska behandlingsmetoder vid terapirefraktär angina pectoris.


 • Braunwald: Atherosclerotic Cardiovascular Disease – Stable Ischemic Heart Disease

 • ESC: Cronic Ischaemic Heart Disease – Stable angina: risk stratification

 • ESC: Cronic Ischaemic Heart Disease – Chronic stable angina: medical treatment

 • Intyg om godkänd kurs (S08: 11, S15:c3, c12).

 • Guidelines-skrivning (Stable Coronary Artery Disease)

 • Intyg om signeringsrätt för 24 h blodtrycksmätning.

 • Godkänd ESCeL-kurs.

 • ESC guidelines: Stable Coronary Artery Disease (2013). http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/34/38/2949.full.pdf

 • Akut hjärtsjukvård: Riskvärdering, prevention och utskrivning vid kranskärlssjukdom

 • Genomföra ESCeL-onlinekurs: Cronic Ischaemic Heart Disease – Assessment and Risk Stratification, Lifestyle and pharmacological treatment

 • Information från Läkemedelsverket: Nummer 5 okt 2014 (Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel)

 • Gå kurs eller handledas i 24 h blodtrycksmätning.

 • Kurs i läkemedelsbehandling av AKS.

 • Kurs i prevention.Sen

12.

c7.

Avd 70

Avd 94


ST angio

HKCN


Att behärska indikationer och kontraindikationer för invasiv utredning och val av revaskularisering i multidisciplinärt team.

 • Braunwald: Atherosclerotic Cardiovascular Disease – Percutaneous Coronary Intervention

 • ESC: Cronic Ischaemic Heart Disease – Chronic stable angina: myocardial revasularization.

 • Godkänd ESCeL-kurs.

 • Genomföra ESCeL-onlinekurs: Cronic Ischaemic Heart Disease – RevascularizationHelge Brandberg, ST-läkare, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus

Reviderad 2016-05-24 (6)
Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə