Lustral,Laroxyl gibi prospektüs bilgisinde “Unipolar” yada “Bipolar” şeklinde depresyon çeşidi belirtilmemiş ilaçların muafiyeinin sağlanması için hekim tarafından rapora “bipolar depresyon” yada “unipolar depresyon” şeklinde çeşidiYüklə 92,5 Kb.
tarix09.02.2017
ölçüsü92,5 Kb.
#8179
***Lustral,Laroxyl gibi prospektüs bilgisinde “Unipolar” yada “Bipolar” şeklinde depresyon çeşidi belirtilmemiş ilaçların muafiyeinin sağlanması için hekim tarafından rapora “bipolar depresyon” yada “unipolar depresyon” şeklinde çeşidi belirtilmelidir.Depresyon çeşidi unipolar yada bipolar şeklinde belirtilmemiş ise raporlu-katılım paylı olarak sisteme girilecektir.Ayaktan raporsuz olarak reçetede “Depresyon”yada “Anksiyete Bozukluğu” teşhisi yeterlidir.

***Anksiyete bozukluğu ,Depresyon teşhislerinde tüm antidepresanlar ayaktan veya raporlu olarak katılım paylı verilecektir.Muafiyetin sağlanması için unipolar yada bipolar şeklinde belirtilmelidir.

***Aşağıda etken madde ve ticari isimleri belirtilen ilaçların karşılarında belirtilen endikasyonlarda raporlu verilmesinde halinde muaf sayılacaktır.Ayaktan raporsuz verilmesi halinde bedeli ödenecektir.

İzin Gerektirmeyenler: . Güncel tedavi kılavuzlarına girmiş ve standart tedaviler haline gelmiş, Bakanlığımızdan herhangi bir izin alınması gerekmeyen ve Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı tarafından geri ödemesinin yapılabileceği uygulamalar aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir

 

İLAÇLAR

ENDİKASYONLAR

1.

AMİSÜLPİRİD

Paxiprid Solian

 

* Diğer psikozlar (şizoaffektif bozukluk, sanrılı bozukluk, akut psikotik bozukluk genel Tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk,)

 


* Dirençli veya psikotik özellikli depresyon

 

 

* Dirençli bipolar bozukluk (Mani) 

 

  


2.

AMİTRİPTİLİN

Laroxyl Triptilin

* Ağrı bozukluğu

* Yaygın anksiyete bozukluğu

* Panik bozukluğu

* Travma sonrası stres bozukluğu

* Somatizasyon bozukluğu

* Psikosomatik bozukluklar

3.

 

 

ARİPİPRAZOLAbilify Abizol

 


* Diğer psikozlar (şizoaffektif bozukluk, sanrılı bozukluk, akut psikotik bozukluk genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozuk,)

4.

KARBAMAZEPİN

Karazepin Karbalex Karbasif Karberol

Tegretol Temprol Teril

* Dürtü kontrol bozukluğu

* Zeka geriliğine bağlı saldırgan davranışlarda

* Travma sonrası stres bozukluğu

* Davranım bozuklukları ( yaygın gelişimsel bozukluklar)

5.

ketiapin

Seroquel Cedrina, Ketilept, Gyrex,Quet,Serex,Ketya,Piquet

* Diğer psikozlar (şizoaffektif bozukluk, sanrılı bozukluk, akut psikotik bozukluk genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk, demansa bağlı psikoz)

* Dirençli veya psikotik özellikli depresyon

* Zeka geriliğine bağlı saldırgan davranışlarda

6.

KLOZAPİN

( Leponex, Clonex ),

* Tedaviye dirençli diğer bazı psikozlar (şizoaffektif bozukluk, sanrılı bozukluk)

* Tedaviye dirençli bipolar bozukluk

7.

LAMOTRİJİN

Lamictal Pinral

* Dirençli unipolar rekürren depresyon

8.

LİTYUM

( Kilonum, Lithuril )

* Dirençli depresyon

9.

OKSKARBAZEPİN

( Epsile, Oxilepsi,Trileptal )

* Bipolar bozukluk

10.

OLANZAPİN

Elynza, Zyprexa, Rexapin, Oferta, Ollafax, Zyzapin, Ozaprin, Zophix,Olfrex

* Diğer psikozlar (şizoaffektif bozukluk, sanrılı bozukluk, akut psikotik bozukluk genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk)

* Dirençli veya psikotik özellikli depresyon

* Anoreksiya Nervosa

* Zeka geriliğine bağlı saldırgan davranışlarda

11.

PİMOZİD

Norofren

* Tik bozukluğu

* Dirençli obsesif-kompulsif bozukluk

12.

RİSPERİDON Oral

Perilife, Restela, Ricus, Rileptid, Ripesil, Risfamed, Risperdal, Rixper

* Dirençli veya psikotik özellikli depresyon

* Dirençli obsesif-kompulsif bozukluk

* Dirençli tik bozuklukları

13.

RİSPERİDON Parenteral depo

Risperdal Consta

* Dirençli veya psikotik özellikli depresyon

14.

SSRI'lar

SSRI(SelektifSerotonin GeriAlımİnhibitörleri):Fluoksetin(Depreks, Florak,Fulsac,Loksetin, Prozac,Zedprex)

Sertralin(Lustral,Misol,Selectra, Seralin, Serdep, Serotop, Zeleft )

Fluvoksamin(Faverin, Fluvamteva,Revoxin) Paroksetin(Noktürn,Paxotin Paxera, Paxil,Seroxat,Xetanor.Paxotin,Zoxapar, Paroteva )

Sitolopram ( Atopran, Cipram, Citara, Citexam, Citol, Citolap, Citrex, Eslopram, Laira, Relaxol, Secita, Tiopram, Vodelax )

Essitalopram (Avertyn, Cipralex, Citoles, Eslorex, Esram, Losiram, Secita, Tiopram,Esmax,Esplus )


* Travma sonrası stres bozukluğu

* Panik bozukluğu

* Obsesif kompulsif bozukluk

* Sosyal fobi ve diğer fobiler

* Yaygın anksiyete bozukluğu

* Anoreksiya Nevroza

* Bulimia Nevroza

* Dürtü kontrol bozukluğu

15.

SÜLPİRİD

Dogmatil Meresa Sulpir Zeprid

* Dirençli veya psikotik özellikli depresyon

16.

VALPROİK ASİT

Convulex, Depakin, Valposim

  • Bipolar bozukluk

Sodyum Valproat (kombinasyonları dahil) ( Convulex, Depakin, Valposim ), “bipolar bozukluk” endikasyonunda psikiyatri ve nöroloji uzmanları tarafından veya bu hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

* Dürtü kontrol bozukluğu

* Zeka geriliğine bağlı saldırgan davranışlarda

* Travma sonrası stres bozukluğu

* Yaygın gelişimsel bozukluklar, davranım bozukluğu

17.

ZİPRASİDON

Zeldox

 

* Diğer psikozlar (şizoaffektif bozukluk, sanrılı bozukluk, akut psikotik bozukluk genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk) (*) İşaretli etken madde veya grupların kullanımında endikasyon uyumu aranacak, Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon dışında kullanımları da ancak Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Endikasyon Dışı Kullanım Kılavuzunda tanımlanan veya Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkün olacaktır.)

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ

2. Kanser

2.2. Antineoplastik ilaçlar * (Sağlık Bakanlığı Endikasyon dışı Genelge ve Kılavuzuna uyulacaktır.)

2.3. İmmünglobulin preparatları *

2.4. İmmünsupressifler *

2.7. Radyofarmasötik müstahzarlar *

3. Kronik böbrek hastalıkları, organ ve doku nakli

3.4. Antimikotik*

3.5. Antiviral İlaçlar*

3.9. İmmünglobulinler *

3.10. İmmünsupresif ilaçlar *

4.2. Koroner Arter Hastalığı

4.2.5. Kolesterol ve lipid düşürücüler*4.3. Disritmiler

4.3.5 Beta blokerler*

4.3.6 Kalsiyum antagonistleri*

4.8. Hiperkolesterolemi*, hiperlipidemi *

4.8.1. Fibrik asit türevleri*

4.8.2. Niasin*

4.8.3. Reçineler (Kolestramin) *

4.8.4. Statinler*

4.8.5. Ezetimib*4.10. Pulmoner hipertansiyon

4.10.4. İloprost trometamol * (sadece inhaler formu muafiyet kapsamındadır)

4.10.5. Bosentan *

4.10.6. Sildenafil sitrat *5.3. Difüz intertisiyel akciğer hastalıkları

5.3.1. İmmünsupresifler *6.1. Hepatit B, C, D ve Otoimmün Hepatit

6.1.1. Antiviral ajanlar *

6.1.4. Hepatit-B immünglobulini *

6.1.5. İnterferon *

6.1.7. Ursodeoksikolikasit *

6.3. İnflamatuar barsak hastalıkları:

6.3.1. İmmünsupresifler *

6.3.2. İnterferon *

6.3.7. İnfliksimab * (sadece Chron Hastalığında muafiyet kapsamındadır.)

6.3.9. Adalimumab * (sadece crohn hastalığında muafiyet kapsamındadır)

6.4. Kronik karaciğer hastalıkları

6.4.2. Ursedeoksikolikasit *7.1.1. Hipofiz yetmezliği

7.1.1.1. Büyüme hormonu *7.5.2. Juvenil Osteoporoz, kronik steroid kullanımına bağlı oluşan osteoporoz, paget hastalığı, osteogenezis imperfekta, osteokondrodisplazi, sudek atrofisi;

7.5.2.2. Calcitonin*8. Kan hastalıkları

8.2.2. Şelatörler *

8.2.3. Faktörler *

8.2.5. İmmünomodülatörler *

8.2.8. Antineoplastik ilaçlar * (SUT’un 6.2.14 numaralı maddesinde belirtilen endikasyon dışı kullanım izni aranmayacak etken maddeler hariç)

8.2.10. İmmunglobulin preparatları *

8.2.11. İmmünsupresifler *

8.2.14. Radyofarmasötik ürünler *9. Konnektif doku hastalıkları

9.2.2. Altın Preparatları *

9.2.9. Leflunomid *

9.2.14. Anti TNF İlaçlar *

9.2.15. İV İmmünglobulinler * (sadece Kawasaki hastalığında muafiyet kapsamındadır.)

10.2.1. Myasthenia Gravis

10.2.1.2. İmmünsupresif İlaçlar *

10.3.2. Distoniler, hemifasyal spazm

10.3.2.2. Botulismus toksini Tip A *10.5. Demiyelinizan hastalıklar (lökodistrofi, multipl skleroz v.b.)

10.5.4. İmmünglobulinler *

10.5.5. İmmünsupresif ilaçlar *

10.5.6. İnterferon *10.6. Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastalığı

10.6.3. İmmünglobulinler *

10.6.4. İmmünsupresif ilaçlar *

10.7. Demans

10.7.3. Antipsikotikler *10.9. Serebral palsy

10.9.2. Botulinum toksini * (SUT’un 6.2.5 numaralı maddesinde yer alan ilkelere göre)10.11. Spastisite

10.11.2 Botulinizm toksin A * (sadece fokal spastisitede muafiyet kapsamındadır.)11.1. Genel tıbbi duruma bağlı mental bozukluklar

11.1.1. Antidepresanlar *

11.1.2. Antiepileptikler *

11.1.3. Antipsikotikler *11.3. Şizofreni, şizoaffektif bozukluk, sanrısal bozukluk, atipik psikoz, şizofreniform bozukluk, bipolar mizaç bozukluğu

11.3.1. Antidepresanlar *

11.3.2. Antiepileptikler *

11.3.3. Antipsikotikler *11.4. Anksiyete bozuklukları (panik bozukluk, sosyal fobi, obsesif-kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, somatoform bozukluk,yeme bozuklukları, depresyon [unipolar, bipolar], distimik bozukluk)

11.4.1. Antidepresanlar *

11.4.2. Antiepileptikler *

11.4.3. Antipsikotikler *13.4. Mukozis fungoides

13.4.1. Antineoplastik ajanlar * (SUT’un 6.2.14 numaralı maddesinde belirtilen endikasyon dışı kullanım izni aranmayacak etken maddeler hariç)13.5. Hidraadenitis suppurativa

13.5.3 TNF-alfa blokerleri14.1. Hepatit B, C, D

14.1.1. İnterferon *

14.1.2. Antiviral ajanlar *

14.1.3. Hepatit B immünglobulini *

14.1.6. Ursodeoksikolikasit *

15.1. Amiloidozis

15.1.3. Melfalan *15.2. Behçet hastalığı

15.2.2. İmmünsupresif ilaçlar *15.2.3. İnterferon *
Yüklə 92,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin