Mavzu: Tezlik potensiali. Suyuqlikning potensial harakati. RejaYüklə 151,57 Kb.
səhifə1/4
tarix05.12.2023
ölçüsü151,57 Kb.
#173282
  1   2   3   4
Mavzu gidravlika


Mavzu: Tezlik potensiali.Suyuqlikning potensial harakati.
Reja:
I.Kirish.
II.Asosiy qism.
1.Tezlik potensiali.
2.Suyuqlikning potensial harakati.
3. Suyuqlik oqimining tekis o‘zgarmas, sekin o‘zgaruvchan va tez o‘zgaruvchan harakatlari. Harakatdagi kesim, sarf va o‘rtacha tezlik. Tezlik epyurasi
III.Xulosa.
IV.Foydalanilgan adabiyotlar.


Kirish.
Suyuqliklarning muvozanat va harakat qonunlarini o‘rganuvchi hamda bu qonunlami texnikaning har xil sohalariga tadbiq etish bilan shug‘ullanuvchi fan gidravlika deb ataladi. Gidravlika suyuqliklarda kuchlaming tarqalishi va uning harakat davomida o‘zgarib borishi qonunlarini har xil qurilmalar va mashinalami hisoblash hamda loyihalashga tatbiq etish bilan ham shug‘ullanadi. Gidravlika shuningdek, gidrotexnika, irrigatsiya, suv ta’minoti va kanalizatsiya, nefit mexanikasi kabi bir qancha fanlaming asosi hisoblanadi. Insoniyat tarixining dastlabki davrlaridayoq suvdan foydalanish hayotda ma’lum o‘rin egallagan. Arxeologik tekshirishlar cxlamlar juda qadim zamonlardanoq (eramizdan 4000-2000-yillar awal) turli gidrotexnika inshootlari qurishni bilganliklarini ko'rsatadi. Qadimgi Xitoyda, Misrda, Gretsiyada, Rimda, Markaziy Osiyoda va boshqa ibtidoiy madaniyat o‘choqlarida kemalar, to‘g‘onlar, suv ta’minoti va sug‘orish sistemalari bunyod etilganligi to‘g‘risida ma’lumotlar mavjud. Bu qurilmalaming qoldiqlari hanuzgacha saqlanib qolgan. Lekin u davrlarda bunday qurilish ishlari haqida hech qanday hisoblashlar saqlanmaganligi, ular faqat amaliy bilimlarga tayangan ilmiy nazariy asosga ega emas degan fikrga olib keladi. Bizgacha yetib kelgan, gidravlikaga aloqador ilmiy ishlardan birinchisi Arximedning "Suzib yuruvchi jismlar haqida" asari boMsa, keyinchalik VIII-XI asrlarda Markaziy Osiyoda yashab ijod qilgan qator olimlaming asarlarida gidravlikaga oid masalalar o‘z aksini topgan. Jumladan, buyuk vatandoshimiz Ahmad Farg‘oniy (832-833-yillarda) Shorn (Suriya) shimolidagi Sinjor dashtida Tadmur va ar-Raqqa oralig‘ida yer meridian bir darajasining uzunligini o‘lchashda qatnashdi. Yuqorida aytib o4ganimizdek, Ahmad Farg‘oniy Nil daryosidagi suv sathini o‘lchaydigan inshoot Ьафо etish uchun Misming Qohira shahn yaqinidagi Fustat shahriga keladi. Ilmiy-texnik va me’moriy jihatdan g‘oyat ulug‘vor bu qurilma Nil daryosining Sayyolat ul-Rod mavzesida hozirga qadar saqlanib qolgan. Shunisi qiziqki, aynan shu uskuna yordamida Misr aholisidan olinadigan yillik soliq miqdori belgilanib tunlgan. Ya’ni, suv sathi ekinlarm sug‘orish uchun qulay kelib, bir me’yorda oqsa, soliqning miqdori shunga qarab ko‘tarilgan. Yoki suv sathi kamayib qurg‘oqchilik boshlanadigan, aksincha suv ko‘tarilib, ekinlami yuvib ketishi mumkm bo‘lgan vaqtlarda soliqlar miqdori kamaytirilishi mumkin edi. Bu Misr aholisining turmushi uchun adolatli qonunlardan biri hisoblangan. Suyuqlik qonunlarining ochilishi eramizning XVI - XVTI asrlaridan boshlandi. Bularga Leonardo da Vinchining suyuqliWarning o‘zandagi va quvurdagi harakati, jismlaming suzib yurishi va boshqalarga bog‘liq ishlari, S. Stevenning idish tubiga va devorlariga ta’sir qiluvchi bosim kuchi, G. Galileyning jismlaming suyuqlikdagi harakati va muvozanati haqidagi ishlari, Y. Torichellining suyuqliklaming kichik teshikdan oqib ketishi, B. Paskalning bosimning suyuqlik orqali uzatilishi to‘g‘risidagi, I. Nyutonning suyuqliklardagi ichki qarshiliklar qonuni va boshqa ishlar kiradi. Keyinchalik suyuqliklaming muvozanat va harakat qonunlari ikki yo‘nalish bo‘yicha taraqqiy qila boshladi. Bulardan biri tajribalarga asoslangan gidravlika bo‘lsa, ikkinchisi nazariy mexanikaning mustaqil boMimi sifatida taraqqiy qila boshlagan nazariy gidromexanika edi. Nazariy gidromexanika aniq matematikaga asoslangan bo‘lib, suyuqlik qonunlarini differensial tenglamalar bilan ifodalash va ulami yechishga asoslanadi. Bu nazariy bilimlaming taraqqiy qilishiga XVII-XVIII asrlarda yashagan buyuk matematik-mexanik olimlar L.Eyler, D.Bemulli, M.Lomonosov, Lagranjlaming ilmiy asarlari asos bo‘ldi. U vaqtdagi ishlar sof nazariy bo‘lib, suyuqliklaming fizik xossalarini ideallashtirib ko‘rilar va olingan natijalar harakat tarzlarini to‘g‘ri ifodalagani bilan tajriba natijalaridan juda uzoq edi. Shuning uchun bu ishlar gidromexanikaning taraqqiyotida aytarlik muhim rol o‘ynamas edi va gidromexanika o‘sha zamon texnikasi qo‘ygan talabga javob bera olmas edi. XVIII-XIX asrlarda A.Shezi, A.Darsi, Bussinesk, Yu.Veysbax va boshqa olimlaming ishlari hozirgi zamonda gidravlika deb ataluvchi amaliy fanning asosi bo‘ldi. Gidravlika o‘z xulosalarini suyuqlik harakatining soddalashtirilgan sxemalarini qarash asosida chiqaradi va odatda, nazariy tenglamalarga empirik koeffitsiyentlar kiritib, ulami tajribalar o‘tkazish yo‘li bilan aniqlaydi. Keyinchalik esa gidravlika bilan gidromexanika fani o‘zaro yaqinlashib, bir-birini to‘ldiruvchi fanga aylandi. Hozirgi zamon gidravlikasi nazariyani tajriba bilan bog‘lab, nazariy tekshirishlami tajribada sinash, tajriba natijalarini esa nazariy asosda umumlashtirish yo‘li bilan taraqqiy qilib boruvchi va o‘z tekshirishlarida gidromexanikaning usullari hamda yutuqlaridan foydalanib boruvchi fandir. Bu yo‘nalishda Gidravlikaning taraqqiyotida quyidagi olimlaming muhim hissasi bor. Peterburg fanlar Akademiyasining a’zolari bo‘lib, Rossiyada yashab, ijod etgan D. Bemulli va L.Eyleming gidromexanika fanining asoschilari sifatida yaratgan ishlanmalari, N.P.Petrovning gidrodinamik sirpanish nazariyasi, N.Ye.Jukovskiyning gidromexanikadagi muhim ishlari va quvurlardagi zarba nazariyasi, A.N.Krilovning kemalar nazariyasi, N.N.Pavlovskiyning suyuqliklaming filtratsiyasi nazariyasi, L.S.Leybenzonning yer osti gidromexanikasi va boshqa olimlaming ishlari dunyo faniga qo‘shilgan buyuk hissa bo*lib hisoblanadi, N.Ye.Jukovskiy, S.A.Shapligin va N.Ye.Koshinlar zamonaviy aerodinamika va gaz dinamikasining asoschilari bo‘lib, bu fanlar hozir ham samolyot va raketalar harakatini o‘rganishda katta rol o‘ynaydi. Hozirgi zamon nefl sanoati va texnikasida o‘zbek olimi X.A.Raxmatulin asos solgan ko‘p fazali muhitlar gidrodinamikasi muhim ahamiyatga ega ishlardan hisoblanadi. Respublikamiz iqtisodiyotining barcha sohalarida amalga oshiralayotgan islohotlaming muvaffaqiyatida, jumladan irrigatsiya va melioratsiya, sug‘orish tizimi, kimyo sanoati, qishloq xo‘jaligi, mashinasozlik sanoati va texnikaning bir qancha sohalarida gidravlikaning ahamiyati beqiyosdir.


Yüklə 151,57 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin