Müddəalar məntiqi. Mknf deduksiya termini Müddəalar məntiqinin inkar məntiq əməliYüklə 20,86 Kb.
tarix25.02.2020
ölçüsü20,86 Kb.
#30542
riyazi mentiq

Müddəalar məntiqi.

MKNF

Deduksiya termini

Müddəalar məntiqinin inkar məntiq əməli

Müddəalar məntiqində elementar cəm və onun doğruluğu haqqında teorem

Predikat anlayışı

^ əməli

Düsturun KNF-si

Predikatlar üzərində məntiq əməli

Ikili qanun

İkilik qanunu: Riyazi məntiqdə f əməlinin (funksiyasının) doğ­ruluq cədvəlində hər yerdə 0 və 1 ədədlərini uyğun olaraq 1 və 0 ədədləri ilə əvəz etməklə  əməlinin (funksiyasının) doğ­ru­luq cədvəli alınarsa, onda  əməli f əməli üçün ikili əməl ad­lan­dırılır. Məsələn, konyunksiya əməli dizyunksiya üçün, diz­yunk­siya əməli isə konyunksiya üçün ikili əməldir, inkar əməli özü üçün ikili əməldir, simvolik olaraq 1 və 0 kimi işarə olunan ED və EY əməlləri bir-biri üçün ikili əməllərdirlər.Alqoritm anlayışı

Eyni güclü düsturlar

Ekvivalensiya əməli

Bir məntiq əməliyyatını digəri ilə ifadə edən eyniliklər

Predikat. Mən. Düstur anlayışı

Taftologiya və ziddiyət

Məntiq cəbrinin ixtiyari düstr MDNF-yə gətrilmə qaydası

Kanduksi əməliyyatı

Məntiq cəbrinin funksiyaları

Norm form düsturlar

Inplikasiya

Ikili dwsturlar

Məntiq cəbrinin əsas qanunlarını ifadə edən eyniliklər

Kvantor

Düsturların yazılmasında ( ) işlədilməsiPredikat məntiq düstur anlayışı

Mülahizələr hesabı

Mü­la­­hizə dedikdə zaman və məkanın verilmiş şərtində doğru, yaxud yalan ola biləcək bir fikri ifadə edən nəqli cümlə başa düşülür. Mulahizələr doğ­ru, yaxud yalan kimi məntiqi qiymətlər alır. Mə­sə­lən, “2x2=4”, yaxud, “Bakı şəhəri Azərbaycan Respublikasının pay­taxtıdır” cüm­­lələri mü­la­hi­zə­lər­dirlər, “Saat neçədir?”, yaxud “6x2+14x+22=0 tənliyini həll edin.” cümlələri isə mülahizə de­yil­dir. Mülahizələr doğru, yaxud yalan kimi məntiqi qiy­mət­lərdən yal­nız bi­rini alır, yəni, heç bir mü­lahizə eyni zamanda həm doğ­ru, həm də yalan kimi məntiqi qiymətlər ala bilməz. Eyni bir mülahizə zaman və məkanın verilmiş şərtindən asili olaraq doğru, yaxud yalan kimi mən­tiqi qiy­mət­lərin hər birini (lakin hər ikisini eyni zamanda olma­maq­la) ala bilər.Taftologiya və müddəalar məntiqi qanunları

V... dizuksiya

Kvantor əməliyyatlar. Ümumilik kvantoru

ekvivalensiya

MKNF

Həll edilmə probleminin qruluşu

Ikili düsturlar

Varlıq kvantoru

Konyuksiya

Eyniliyin doğruluğu haqqında teorem

Müddəalar məntiqində elementar hasil

Mülahizə anlayışıı

Mü­la­­hizə dedikdə zaman və məkanın verilmiş şərtində doğru, yaxud yalan ola biləcək bir fikri ifadə edən nəqli cümlə başa düşülür. Mulahizələr doğ­ru, yaxud yalan kimi məntiqi qiymətlər alır. Mə­sə­lən, “2x2=4”, yaxud, “Bakı şəhəri Azərbaycan Respublikasının pay­taxtıdır” cüm­­lələri mü­la­hi­zə­lər­dirlər, “Saat neçədir?”, yaxud “6x2+14x+22=0 tənliyini həll edin.” cümlələri isə mülahizə de­yil­dir. Mülahizələr doğru, yaxud yalan kimi məntiqi qiy­mət­lərdən yal­nız bi­rini alır, yəni, heç bir mü­lahizə eyni zamanda həm doğ­ru, həm də yalan kimi məntiqi qiymətlər ala bilməz. Eyni bir mülahizə zaman və məkanın verilmiş şərtindən asili olaraq doğru, yaxud yalan kimi mən­tiqi qiy­mət­lərin hər birini (lakin hər ikisini eyni zamanda olma­maq­la) ala bilər.Müddəalar məntiqində aksiomlar sistemi

Kvantor əməliyyatı

MKNf-lər

Bir əm

-- inplikasiya

Konyuksiya

Aksiomlar sistemi üzərində tələblər

Deduksiya termini

Düsturu MKNF-yə gətirmə

Həll olunma problemi

Müddalar məntiqində V əməli( dizyukssiya )

Düsturu MDNF-yə gətriloməsi

Predikatlar məntiqi

Müddəalar hesabı üçün formal aksiomatik EL nəzəriyyəsi

Verilmiş şərtlərdən hə alınmasının xassələri

Inkar əməli

Eyni güclü düsturlar

MNF-li düsturlar

Predikatlar məntiqi

V məntiqi əməli

Ekvivalensiya

Normal formalar

Tərif 10.1. Əgər F düsturu (1) mülahizələr sistemindən dü­zəl­dil­miş elemendar dizyunksiyaların konyunksiyaları olarsa, on­da bu düs­tur (1) mülahizələr sisteminin konyunktiv normal for­ması (KNF) ad­lanır.

: əgər (1) mülahizələr sisteminin F düsturuna uyğun olan ikili F* düsturu KNF olarsa, onda F düsturu bu dəyişənlər sisteminin DNF-sı adlanır.

İsbat etmək olar ki, hər bir F məntiqi düsturu üçün ona ekvivalent olan KNF və DNF vardır.

MNF, Knf

Predikatlar mənriqində həqiqi mənalı düsturlar

Tyuring alqoritmi

Kvantor əməliyyatları

Düsturların növləri

=_ düstur

Məntiq əməlində eynigüclü predikatlarMülahizə anlayışı

Mü­la­­hizə dedikdə zaman və məkanın verilmiş şərtində doğru, yaxud yalan ola biləcək bir fikri ifadə edən nəqli cümlə başa düşülür. Mulahizələr doğ­ru, yaxud yalan kimi məntiqi qiymətlər alır. Mə­sə­lən, “2x2=4”, yaxud, “Bakı şəhəri Azərbaycan Respublikasının pay­taxtıdır” cüm­­lələri mü­la­hi­zə­lər­dirlər, “Saat neçədir?”, yaxud “6x2+14x+22=0 tənliyini həll edin.” cümlələri isə mülahizə de­yil­dir. Mülahizələr doğru, yaxud yalan kimi məntiqi qiy­mət­lərdən yal­nız bi­rini alır, yəni, heç bir mü­lahizə eyni zamanda həm doğ­ru, həm də yalan kimi məntiqi qiymətlər ala bilməz. Eyni bir mülahizə zaman və məkanın verilmiş şərtindən asili olaraq doğru, yaxud yalan kimi mən­tiqi qiy­mət­lərin hər birini (lakin hər ikisini eyni zamanda olma­maq­la) ala bilər.Ikili düsturlar

Tərif . Əgər А* düsturu A düsturundan, ondakı əməlləri iki­li əməl­lərə keçməklə alınırsa, onda A və А* düsturları ikili düs­turlar ad­la­nırlar.

İkili düsturlar üçün aşağıdakı ikilik qanunu doğrudur:Düddəalar məntiqi

Normal misallar

Taftologiyaya aid misallar

Hiz
Yüklə 20,86 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin