Müəllim hazırlığı sahəsində tədris proqramlarının hazırlamasının məqsədi və bu sahədəki çətinlikləri anlamaqYüklə 445 b.
tarix05.03.2017
ölçüsü445 b.
#10098Müəllim hazırlığı sahəsində tədris proqramlarının hazırlamasının məqsədi və bu sahədəki çətinlikləri anlamaq;

 • Müəllim hazırlığı sahəsində tədris proqramlarının hazırlamasının məqsədi və bu sahədəki çətinlikləri anlamaq;

 • Təlim nəticələrinin və qiymətləndirmə meyarlarının yazılmasını təcrübədən keçirmək;

 • Müxtəlif növ təlim nəticələrini və qiymətləndirmə meyarlarını tənqidi baxımdan təhlil etmək, birləşdirmək və sintez etmək;

 • İştirakçı tərəfindən tədris edilmiş ən azı bir kurrikulumu yeniləmək.Seminarın sonunda iştirakçılar:

 • Seminarın sonunda iştirakçılar:

 • kurikulumun hazırlanması ilə bağlı müxtəlif yanaşmalar barədə məlumatlı olacaqlar;

 • təlim nəticələrinin necə hazırlanmalı olduğu və qiymətləndirmə meyarlarının necə seçilməli olduğunu biləcəklər;

 • öz kurikulumlarını yeniləmiş olacaqlar.09.00 – 09.30 Giriş

 • 09.00 – 09.30 Giriş

 • 09.30 – 10.00 Müəllim hazırlığı sahəsində kurikulumun hazırlanması. Tallin Universitetinin təcrübəsi.

 • 10.00 – 11.00 Təlim nəticələri üzərində iş.

 • Fasilə

 • 11.15 – 12.00 Təklif olunan təlim nəticələrinin müzakirə edilməsi.

 • 12.00 – 13.00 Qiymətləndirmə meyarı və metodlarına müxtəlif yanaşmalar

 • Fasilə

 • 14.00 – 15.00 İştirakçılara məxsus kurikulumlar üzrə qiymətləndirmə meyarları və metodlarının hazırlanması

 • 15.00 – 16.00 Qiymətləndirmə meyarının yenilənməsi. Xülasə.Müəllim hazırlığı universitetdə magistratura səviyyəsində həyata keçirilir (Tallin Universiteti, Tartu Universiteti)

 • Müəllim hazırlığı universitetdə magistratura səviyyəsində həyata keçirilir (Tallin Universiteti, Tartu Universiteti)

 • Yeni başlayan müəllimlərin vəzifələrinə başlama/öhdəlikləri ilə tanışlıq ili

 • Hər bir məktəbin direktoru müəllimlər üçün peşəkar inkişaf imkanları planlaşdırmağa və yaratmağa məsuliyyət daşıyır (əvvəlki qayda: müəllimlər beş il ərzində 160 saatlıq ixtisasartırma təlimi keçməlidir)

Müəllim, 6-cı səviyyə, bağça müəllimi kimi ilkin hazırlıqdan (ali tətbiqi təhsil və ya Bakalavr dərəcəsi) və ya qabiliyyət sertifikatı aldıqdan sonra əldə olunur;

 • Müəllim, 6-cı səviyyə, bağça müəllimi kimi ilkin hazırlıqdan (ali tətbiqi təhsil və ya Bakalavr dərəcəsi) və ya qabiliyyət sertifikatı aldıqdan sonra əldə olunur;

 • Müəllim, 7-ci səviyyə, müəllim kimi ilkin hazırlıqdan (Magistratura) və ya qabiliyyət sertifikatı aldıqdan sonra sonra əldə olunur;

 • Baş müəllim, 7-ci səviyyə, təhsil fəaliyyətindən əlavə, digər müəllimlərin inkişafına yardım edir və işlədiyi müəssisədə öz sahəsi üzrə metodologiya hazırlayır;

 • Magistratura müəllimi, 8-ci səviyyə, təhsil fəaliyyətindən əlavə, işlədiyi müəssisə daxilində və xaricində yaradıcı fəaliyyətlərin yaradılmasında iştirak edir və universitetlə yaxından əməkdaşlıq edir.Təlim və tədris fəaliyyətlərinin planlaşdırılması:

 • Təlim və tədris fəaliyyətlərinin planlaşdırılması:

 • təhsilalanın inkişaf və təlim ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi, müəllimin iş planlarının hazırlanması, tərəflərin işə cəlb edilməsi, təhsil materiallarının seçilməsi.

 • Təlim mühitinin yaradılması: fiziki təlim mühiti, intellektual təlim mühiti, təşkilati mədəniyyət.

 • Təlim və inkişafın dəstəklənməsi: təlim prosesi və qrupun idarə edilməsi, təhsilalanın inkişafının dəstəklənməsi, təlim və inkişafı dəstəkləyən rəy və qiymətləndirmə, tərəflərin işə cəlb edilməsi.4. Təhlil və peşəkar özünüinkişaf:

 • 4. Təhlil və peşəkar özünüinkişaf:

 • müəllim kimi öz işini təhlil etmək və özünü inkişaf etdirmək, tədris və təlimi araşdırmaq, fiziki, intellektual və emosional rifahını təmin etmək.

 • Təhsilalan və valideynə məsləhət vermək

 • İnkişaf, yaradıcılıq və tədqiqat fəaliyyətləri: Təhsil sahəsində siyasətin hazırlanması və inkişafın planlaşdırılması, təlim materiallarının hazırlanması və ya uyğunlaşdırılması.İşin könüllü olaraq seçilməsi mümkün olan hissələri:

 • İşin könüllü olaraq seçilməsi mümkün olan hissələri:

 • 7. İdarəetmə: layihə və inkişaf fəaliyyətləri, fənlərlə, peşəkar və/və ya ixtisaslaşmış assosiasiyalarla işin təşkili.

 • 8. Müəllimlərin təlimləndirilməsi və hazırlığı: fəal müəllimlərin hazırlığı, müəllim hazırlığının həyata keçirilməsi və ya koordinasiyası.Bundan əlavə:

 • Bundan əlavə:

 • İdarəetmə: komanda və qərarvermə prosesinin formalaşdırılması, layihə və inkişaf fəaliyyətlərinin idarə edilməsi, fənlərlə, peşəkar və/və ya ixtisaslaşmış assosiasiyalarla işin təşkili.

 • İşin könüllü olaraq seçilməsi mümkün olan hissələri

 • Müəllimlərin təlimləndirilməsi və hazırlığı: ixtisasartırmada olan digər müəllimlər, ilkin müəllim hazırlığının aparılması, müəllim hazırlığının həyata keçirilməsi və ya koordinasiyası, müəllim heyətinə müəllim hazırlığı üzrə məsləhətlər vermə, elmi-pedaqoji tədqiqata rəhbərlik və ya qiymətləndirmə.

 • - Metodologiyanın və təlim materiallarının hazırlanması və tədqiqatın aparılması.Müəllim kompetensiyaları üzrə Azərbaycan və Estoniya arasındakı fərqlər və oxşarlıqlar hansılardır?

 • Müəllim kompetensiyaları üzrə Azərbaycan və Estoniya arasındakı fərqlər və oxşarlıqlar hansılardır?

 • Suallar? Fikirlər?Bütün məktəb səviyyələri üzrə müəllim təhsili üç hissədən ibarətdir:

 • Bütün məktəb səviyyələri üzrə müəllim təhsili üç hissədən ibarətdir:

 • ümumi fənlər;

 • xüsusi fənlər;

 • pedaqogika, psixologiya və didaktika üzrə ümumi fənlər və praktika:

 • Pedaqogika və psixologiyaya dair ümumi fənlər üzrə kurslar aşağıdakılardır:

 •  Təlimin emosional və sosial aspektləri

 • Təlim və inkişafın dəstəklənməsi

 • Təlimin differensasiyası

 • Müəllim və tələbə məktəb və cəmiyyətdə təhsilalan qismindəİlkin təhsil-tələbə müəllimlərin praktikası, tədris və təlimdə yeni yanaşmaların yaradılması

 • İlkin təhsil-tələbə müəllimlərin praktikası, tədris və təlimdə yeni yanaşmaların yaradılması

 • vəzifəyə başlama/öhdəliklər ilə tanışlıq dövrü–müəllimliyə yeni başlayanlara dəstək sistemi

 • Məktəblərin inkişaf etdirilməsi və müəllimlərin ixtisasartırma kursları

Baza modulu təhsilini müəllimin təhsil müəssisəsindəki fəaliyyəti ilə əlaqələndirmək imkanları. Əsasən, İnnovativ/tərəfdaş məktəblərdə həyata keçirilir.

 • Baza modulu təhsilini müəllimin təhsil müəssisəsindəki fəaliyyəti ilə əlaqələndirmək imkanları. Əsasən, İnnovativ/tərəfdaş məktəblərdə həyata keçirilir.

 • Müəllim kimi öz inkişafını dəstəkləməsi məqsədi ilə müəllimlərin və təhsilalanların fəaliyyətlərinin təhlil edilməsi bacarıqlarını formalaşdırır.

 • Tələbə müəllimə müxtəlif müəssisələri, təhsil səviyyələrini və müxtəlif tələbələri (o cümlədən xüsusi təhsil ehtiyacı olanları) müşahidə etmək imkanı verir.

Məzun:

 • Məzun:

 • tədris proqramını planlaşdırmağı və təşkil etməyi, təlim mühiti yaratmağı, fərdin təhsilini yönləndirməyi və təhsil almağa ruhlandırmağı bacarır

 • təhsilalanları, həmkarlarını və təhsil sistemindəki digər tərəfdaşları prosesə cəlb etmək üçün tələb olunan rəhbərlik və komanda işi bacarıqlarına malikdir

 • təlim proqramının və mühitinin təhlilində və hazırlanmasında və təhsilalanın müvəffəqiyyətinin qiymətləndirilməsində elmi metodları və təhsil/texnoloji alətləri tətbiq etməyi bacarır

 • müxtəlif təlim yanaşmaları, uşaqların inkişafı, cəmiyyətdə təhsil, eləcə də müəllimə qarşı qoyulan peşəkar və etik tələblər barədə məlumatlıdır

 • Ana dilinin iki didaktik alt sahəsini anlayır: eston dili və ədəbiyyatı üzrə geniş bilik və eston mədəniyyətində baş vermiş son hadisələr barədə məlumatlılıq

 • peşəkar fəaliyyətini qiymətləndirməyə hazırdır və əlavə təlimlənməyi və peşəkar inkişaf etməyi planlaşdırır.Tədris proqramınızın təlim nəticələrini eston nümunəsi ilə müqayisə edin.

 • Tədris proqramınızın təlim nəticələrini eston nümunəsi ilə müqayisə edin.

 • Əsas oxşarlıqlar və fərqlər hansılardır?

 • Hər hansı ümumi kompetensiyalarla

 • rastlaşdınızmı?Tələbə:

 • Tələbə:

 • təhsil və təlim prosesini planlaşdırmağı və irəli aparmağı, eləcə də təlim mühiti yaratmağı bacarır;

 • təhsilalanın maraqlarına uyğun olaraq onu ruhlandırmağı və qiraətə marağını (eləcə də digər önəmli maraqlarını) artırmağı bacarır;

 • komandada fəaliyyət göstərməyi, eləcə də təhsilalanları, həmkarlarını və təhsil sistemində və cəmiyyətdəki digər tərəfdaşları cəlb etməklə komanda rəhbəri kimi fəaliyyət göstərməyi bacarır;

 • təlim prosesini və mühitini təhlil etmək və təhsilalanın inkişafını qiymətləndirmək və əlavə inkişaf planları hazırlamaq üçün elmi metodları və təhsil/texnoloji alətləri istifadə etməyi bacarır;

 • Müxtəlif təlim konsepsiyaları, uşaqların inkişafı, cəmiyyətdə təhsil paradiqmaları barədə məlumatlıdır və bu biliyi fərqli situasiyalarda tətbiq etməyi bacarır;

 • müəllimin peşəkar və etik dəyərləri barədə məlumatlıdır; peşəkar inkişafını təhlil etməyə və planlaşdırmağa hazırdır.Blum taksonomiyasının kateqoriyaları ilə təlim nəticələrini müqayisə edin

 • Blum taksonomiyasının kateqoriyaları ilə təlim nəticələrini müqayisə edin

Kurikulumunuzun təlim nəticələrini təhlil edin, zəruri olarsa, yeni təlim nəticələri yazın.

 • Kurikulumunuzun təlim nəticələrini təhlil edin, zəruri olarsa, yeni təlim nəticələri yazın.

Esse

 • Esse

 • Dərslik və digər vəsaitlərin istifadəsinə icazə verilən imtahan

 • Çoxcavablı test

 • Təqdimat

 • Konkret nümunənin təhlili

 • Layihə

 • Praktika

 • PortfelMetodları seçin və tədris etdiyiniz fənn üzrə bir metod üçün (səviyyələr üzrə) qiymətləndirmə meyarlarını yazın.

 • Metodları seçin və tədris etdiyiniz fənn üzrə bir metod üçün (səviyyələr üzrə) qiymətləndirmə meyarlarını yazın.

Meristo, M., Eisenschmidt, E. (2014). Yeni müəllimlərin məktəb mühiti və səmərəliliyə dair anlayışları. Beynəlxalq Təhsil Tədqiqatı, 67, 1-10.

 • Meristo, M., Eisenschmidt, E. (2014). Yeni müəllimlərin məktəb mühiti və səmərəliliyə dair anlayışları. Beynəlxalq Təhsil Tədqiqatı, 67, 1-10.

 • Eisenschmidt, E., Oder, T., Reiska, E. (2013). Vəzifəyə başlama/öhdəliklər ilə tanışlıq Proqramı - 5 illik praktikadan sonra müəllimlərin təcrübəsi. Mentor & Tyutor fəaliyəti: Təlimdə tərəfdaşlıq, 21, 241 - 257.

 • Anspal, T.; Eisenschmidt, E.; Löfström, E. (2012). Özümü müəllim kimi tapmağım – tələbə müəllimlərin hekayələri vasitəsilə müəllim kimliyinin formalaşmasının araşdırılması. Müəllimlər və Tədris: Nəzəriyyər və praktika, 18(2), 197 - 216.

 • Löfström, Erika; Eisenschmidt, Eve (2009). Yeni müəllimlərin mentorluq üzrə baxışları: Estoniyada vəzifəyə başlama/öhdəliklər ilə tanışlıq ili üzrə nümunə. Tədris və müəllim hazırlığı, 25(5), 681-689.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin