Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, Sİnema, ÖLÇÜ, kontrol, ayar alet ve cihazlari, tibbi veya cerrahi alet ve cihazlar; saatçİ EŞyasi; MÜZİk aletleri; bunlarin aksam, parça ve aksesuariYüklə 19,9 Kb.
tarix21.01.2017
ölçüsü19,9 Kb.
#6210
OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET 
VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇİ EŞYASI; 
MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

 

FASIL 90 OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR 
ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; 
BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI


Notlar 

1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: 

(a) Sertleştirilmiş kauçuk hariç, vulkanize kauçuktan (40.16 pozisyonu); tabii, suni veya terkip yoluyla elde 
edilen deri ve köseleden (42.05 pozisyonu) veya dokumaya elverişli maddelerden (59.11 pozisyonu) 
makinelerde, cihazlarda veya teknik işlerde kullanılan eşya; 

(b) Elastikiyeti sayesinde organ üzerinde sadece istenilen etkiyi sağlayan ve bu etkiyi devam 


ettiren dokumaya elverişli maddelerden kemer ve bandajlar (örneğin; hamile kadınlara mahsus 
korseler, göğüs bandajları, karın bandajları, eklemlere ve adalelere mahsus bandajlar) (Bölüm XI); 

(c) 69.03 pozisyonundaki ateşe dayanıklı eşya; 69.09 pozisyonundaki laboratuar için, kimyasal 


veya diğer teknik işlerde kullanılan seramik eşya

(d) 70.09 pozisyonundaki optik olarak işlenmemiş cam aynalar, optik eleman özelliği olmayan adi 


veya kıymetli metallerden aynalar (83.06 pozisyonu veya Fasıl 71); 

(e) 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 veya 70.17 pozisyonundaki cam eşya; 

(f) XV. Bölümün 2 no.lu notunda tarif edilen adi metallerden (Bölüm XV) genel kullanıma mahsus 
aksam, parça ve malzeme veya plastikten mamul benzeri eşya (Fasıl 39); 

(g) 84.13 pozisyonundaki ölçü tertibatlı tevzi pompaları; eşyayı tartarak sayan ve kontrol eden tartı 


alet ve cihazları ile ayrı olarak getirilen tartılar (84.23 pozisyonu); kaldırma veya elleçleme makine 
ve cihazları (84.25 ila 84.28 pozisyonları); her tür kağıt veya karton kesme makine ve cihazları 
(84.41 pozisyonu); 84.66 pozisyonundaki makinelerin veya su jeti kesme makinelerinin iş gören kısımlarını 
veya işlenecek parçayı ayarlamaya mahsus özel tertibat, ölçü okumak için optik aletler (optik bölücüler gibi) 
ile mücehhez olanlar dahil, fakat tamamen optik aletlerden (merkezi hizaya getirmeye mahsus teleskoplar gibi) 
sayılan tertibat hariç; hesap makineleri (84.70 pozisyonu); vanalar ve diğer muslukçu eşyası (84.81 
pozisyonu); 84.86 pozisyonundaki makine ve cihazlar (hassaslaştırılmış yarı iletken maddelerin 
üzerine devre taslaklarının çizilmesi veya yansıtılmasına mahsus cihazlar dahil); 

(h) Motorlu taşıtlar veya bisikletlerde kullanılan türdeki projektörler veya spot lambaları (85.12 pozisyonu); 


85.13 pozisyonundaki portatif elektrik lambaları; sinematografik ses kayıt etmeye ve kaydedilen sesi 
tekrar vermeye veya yeniden kaydetmeye mahsus cihazlar (85.19 pozisyonu); ses kafaları 
(85.22 pozisyonu); televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar (85.25 
pozisyonu); radar cihazları ve uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol cihazları (85.26 
pozisyonu); optik lifler için bağlantı parçaları, optik lif demet ve kabloları (85.36 pozisyonu); sayısal 
kontrol cihazları (85.37 pozisyonu); monoblok farlar (85.39 pozisyonu); 85.44 pozisyonundaki optik lif 
kabloları; 

(ij) 94.05 pozisyonundaki projektörler veya spot lambaları; 

(k) 95. fasıldaki eşya; 

(I) 96.20 pozisyonundaki monopod, bipod, tripod ve benzeri eşya 

(m) Mamul olduğu maddeye göre sınıflandırılan kapasite ölçü aletleri veya 

(n) Bobin, makara ve benzeri mesnetler (mamul oldukları maddelere göre, örneğin, 39.23 


pozisyonunda veya Bölüm XV'te sınıflandırılırlar). 

2. Yukarıdaki 1 no.lu not hükmü saklı kalmak şartıyla, bu fasıla dahil makine, cihaz ve alet veya 


eşyaya mahsus aksam, parça ve aksesuar aşağıda yazılı kurallara uygun olarak sınıflandırılır: 

(a) Bu fasıla, yahut 84, 85 veya 91. fasılların (84.87, 85.48 veya 90.33 pozisyonları hariç) herhangi bir 


pozisyonuna giren eşyanın aksam, parça ve aksesuarı, her halükarda o eşya ile ilgili pozisyonda 
sınıflandırılır; 

(b) Diğer aksam, parça ve aksesuar, sadece veya esas itibariyle, belirli bir tür makine, cihaz veya aletle 


veya aynı pozisyondaki (90.10, 90.13 veya 90.31 pozisyonlarındakiler dahil) birden fazla makine, 
cihaz veya aletle kullanılmaya elverişli ise, o makine, cihaz veya aletin yer aldığı pozisyonda 
sınıflandırılır; 

(c) Diğer bütün aksam, parça ve aksesuar 90.33 pozisyonunda sınıflandırılır. 

3. XVI. Bölüm'ün 3 ve 4 no.lu not hükümleri bu fasıla da uygulanır. 

4. 90.05 pozisyonuna, silahlar için teleskopik dürbünler, denizaltı veya savaş tankları için periskopik 


teleskoplar veya bu fasılda veya XVI. Bölümdeki makine, cihaz, aletlere ait teleskoplar dahil 
değildir; bu tür teleskoplar ve teleskopik aletler 90.13 pozisyonunda sınıflandırılır. 

5. Hem 90.13 hem de 90.31 pozisyonunda sınıflandırılabilen optik ölçü veya kontrol, makine, cihaz ve 


aletleri 90.31 pozisyonunda sınıflandırılır. 

6. 90.21 pozisyonu anlamında, " ortopedik cihazlar " tabirinden:

- Vücudun şekil bozukluklarını önlemeye veya düzeltmeye mahsus; veya 
- Bir hastalığı, ameliyatı veya yaralanmayı takiben, vücudun belli kısımlarını desteklemeye ya da 
sabit tutmaya mahsus 

cihazlar anlaşılır. 

Ortopedik cihazlar; (1) ölçüye göre yapıldıkları veya (2) seri halde üretildikleri, çift halinde değil de 
tek başlarına oldukları ve her iki ayağa eşit şekilde uyacak biçimde tasarlandıkları takdirde, ortopedik 
koşulları düzeltmek üzere tasarlanmış ayakkabıları ve özel ayakkabı iç tabanlarını da kapsar. 

7. 90.32 pozisyonu sadece aşağıda yazılı olanlara uygulanır: 

(a) Çalışması, otomatik olarak kontrol edilecek faktöre göre değişen bir elektrik olayına bağlı olsun 
olmasın, bu faktörü istenen değere getirmek ve bu seviyede tutmak üzere tasarlanan, bu faktörün 
gerçek değerini, sürekli veya periyodik olarak ölçmek suretiyle, düzensizliklere karşı stabilize 
edilmiş ve sıvı veya gazların akışını, seviyesini, basıncını veya diğer değişkenlerini otomatik 
olarak kontrol etmeye veya sıcaklığı otomatik olarak kontrol etmeye mahsus alet ve cihazlar; ve 

(b) Çalışması, kontrol edilecek faktöre göre değişen bir elektrik olayına bağlı, bu faktörü, istenen 


değere getirmek ve onu bu seviyede tutmak üzere tasarlanan, bu faktörün gerçek değerini, sürekli 
veya periyodik olarak ölçmek suretiyle, düzensizliklere karşı stabilize edilmiş, elektriksel 
miktarlarının otomatik düzenleyicileri ve elektriksel olmayan miktarları otomatik olarak kontrol 
etmeye mahsus alet veya cihazlar. 

Ek Not 

1. 9015.10.10.00, 9015.20.10.00, 9015.30.10.00, 9015.40.10.00, 9024.80.11.00, 9024.80.19, 9025.19.20.00, 


9025.80.40.00, 9026.10.21.00, 9026.10.29.00, 9026.20.20.00, 9026.80.20.00, 9027.10.10.00, 
9027.80.11.00, 9027.80.13.00, 9027.80.17.00, 9030.33.30.00, 9030.89.30.00 ve 9032.10.20.00 
alt pozisyonları anlamında, 
" elektronik " tabirinden, 85.40, 85.41 veya 85.42 pozisyonlarında yer alan bir veya daha 
fazla eşyayı ihtiva eden alet ve cihazlar anlaşılır. Bununla beraber, bu hükmün uygulanmasında, 
sadece akım redrösörü fonksiyonu olan veya bu alet ve cihazları sadece besleme bölümünde 
bulunan, 85.40, 85.41 veya 85.42 pozisyonlarındaki eşya dikkate alınmaz. 

FASIL 91 SAATLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

Notlar 

1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: 

(a) Saat camları ve saat için ağırlıklar (mamul olduğu maddeye göre sınıflandırılır); 

(b) Saat zincirleri (duruma göre 71.13 veya 71.17 pozisyonları); 

(c) XV. Bölüm'ün 2 no.lu notunda tanımlanan adi metallerden (Bölüm XV) genel kullanıma mahsus 
aksam ve parçalar veya plastikten (Fasıl 39) veya kıymetli metaller veya kıymetli metallerle 
kaplama metallerden (genellikle 71.15 pozisyonu) benzeri eşya; 

Bununla beraber saat yayları saat aksamı olarak 91.14 pozisyonunda 


sınıflandırılırlar. 

(d) Rulman bilyaları (duruma göre 73.26 veya 84.82 pozisyonları); 

(e) 84.12 pozisyonundaki eşapmansız (maşasız) çalışmak üzere imal edilmiş eşya; 

(f) Bilyalı rulmanlar (84.82 pozisyonu); veya 

(g) 85. fasıldaki eşya (saat makinesini veya sadece veya esasen bu makinenin parçaları olarak 
kullanıma elverişli eşyayı meydana getirmek için henüz bir araya getirilmemiş veya diğer 
unsurlarla birleştirilmemiş). (fasıl 85) 

2. 91.01 pozisyonuna sadece, tamamen kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama 


metallerden veya aynı metallerin, 71.01 ila 71.04 pozisyonlarına giren tabii inciler veya kültür incileri, kıymetli 
veya yarı kıymetli taşlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) ile birleştirilmesiyle yapılmış 
zarfları da olan saatleri kapsar. Zarfları adi metallerden olup kıymetli metallerle kakmalı saatler 
91.02 pozisyonuna girer. 

3. Bu fasılın tatbikinde " saat makinesi " tabirinden, bir pandül, zemberek ve kuvars kristali veya 


zaman aralıklarını tespite elverişli diğer herhangi bir sistem ile ayarlanan mekanik göstergenin 
birleştirilebildiği bir gösterge veya sisteme sahip cihazlar anlaşılır. Bu gibi saat makinelerinin 
kalınlığı 12 mm.yi ve genişliği, uzunluğu veya çapı 50 mm.yi geçmez. 

4. 1 no.lu not hükmü saklı kalmak şartıyla, aynı zamanda hem saatlerde hem de diğer eşyada (ayar 


aletleri gibi) kullanılmaya elverişli makineler ve diğer aksam ve parçalar bu fasılda sınıflandırılır.

FASIL 92MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

Notlar 

1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir: 

(a) XV. Bölüm'ün 2 no.lu notunda tanımlandığı üzere adi metallerden (Bölüm XV) genel kullanıma 
mahsus aksam ve parçalar veya plastikten benzeri eşya (Fasıl 39); 

(b) Bu fasıla giren eşya ile kullanılan, fakat bunlara takılmamış veya aynı kabin içine yerleştirilmemiş 


85. fasılda veya 90. fasılda yer alan mikrofonlar, yükselteçler, hoparlörler, kulaklıklar, şalterler, 
stroboskoplar ve aksesuar türünden diğer alet, cihaz ve teçhizat; 

(c) Oyuncak özelliği taşıyan alet ve cihazlar (95.03 pozisyonu); 

(d) Müzik aletlerini temizlemeye mahsus fırçalar (96.03 pozisyonu); veya 
monopod, bipod, tripod ve benzeri eşyalar (96.20 pozisyonu); veya 

(e) Koleksiyoncu eşyası veya antika eşya (97.05 pozisyonu veya 97.06 pozisyonu). 


2. 92.02 veya 92.06 pozisyonlarındaki müzik aletlerinin çalınmasında kullanılan, bu aletlerle birlikte 


getirilen ve bu aletlerle kullanılmaya yetecek normal miktarda olup, bunlarla birlikte kullanılacağı 
açık olan yay, baget ve benzeri eşya, ilgili olduğu alet ile aynı pozisyonda sınıflandırılır. 

92.09 pozisyonundaki kart, disk ve rulolar bir müzik aletiyle beraber getirilmiş olsalar dahi bu 


müzik aletinin bir parçası olarak değil ayrı eşya olarak işlem görürler.
Yüklə 19,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin