Prilog 1 obavezujuća informacija o svrstavanju robe u nomenklaturu carinske tarifeYüklə 1,55 Mb.
səhifə15/19
tarix28.04.2017
ölçüsü1,55 Mb.
#15934
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

 

INF 7 - KOPIJA

 

 

1. Imaoc odobrenja za postupak aktivnog oplemenjivanja

INF 7

 

Lice za kontaktiranje

 

INFORMATIVNI OBRAZAC
Broj:
AKTIVNO OPLEMENJIVANJE

ORIGINAL


2. Podnosilac deklaracije

 

3. Carinski organ
 

4. Veza sa dozvolom za uvoz radi izvoza broj

Napomene

5. Broj i datum prethodnog odobrenja

 

 


 

6. Dobijeni proizvodi

 

 

7. Opis

 

8. Neto težina(1)
 


9. Odobreno carinsko postupanje ili upotreba - veza sa dokumentom

10. Uvezena roba radi aktivnog oplemenjivanja

 

11. Opis

 

12. Neto težina(1)
 


11. Opis

 

12. Neto težina(1)
 


11. Opis

 

12. Neto težina(1)
 


Pečat carinskog organa

Informacije su provjereno ispravne 

11. Mjesto i datum

Potpis deklarantaMjesto i datum:

Potpis i pečat:

 

(1) Kilogrami, litri, broj komada.

 

 

 

 

 

INF 7 DRUGA STRANA KOPIJE

 


 

 

ZAHTJEV ZA NAKNADNO PROVJERAVANJE

Dolje navedeni carinski organ traži, da se provjeri vjerodostojnost ovog informativnog obrazaca i informacija u njemu.Mjesto i datum

Potpis i Pečat 

_______________________________
Puni naziv i adresa carinskog organa

REZULTAT NAKNADNOG PROVJERAVANJA

Dolje navedeni carinski organ je prilikom provjeravanja konstatovao, da je ovaj informativni obrazac(1):

( ) izdao isti carinski organ kao što je navedeno

( ) vjerodostojan, uz uvažavanje dolje navedenih napomena.

_________________________________
Puni naziv i adresa carinskog organa

Mjesto i datum

Potpis i pečat


NAPOMENE

 

  

 

 

(1) Odgovarajuće označiti sa (h)

 

 

DRUGE ODREDBE U POGLEDU INF 7
1. Obrazac mora biti štampan na bijelom papiru bez mehaničkih djelića, na kojem se može pisati.
Težina papira mora biti između 40 i 65 g/m2.
2. Obrazac mora imati dimenzije 210 h 297 mm.

PRILOG 23
VRSTE ROBE I PROIZVODNIH POSTUPAKA, ZA KOJE SE MOŽE ODOBRITI POSTUPAK PRERADE POD CARINSKIM NADZOROM
(član 310 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)


Redni broj

Kolona 1

Kolona 2

vrsta robe

postupak prerade, koji se može odobriti

 

1.

sve vrste robe

prerada u uzorke, koji se definišu kao takvi ili se pakuju u garniture

2.

sve vrste robe

prerada u otpatke ili uništenje robe

3.

sve vrste robe

denaturisanje

4.

sve vrste robe

ponovno dobijanje djelova ili komponenata

5.

sve vrste robe

rastavljanje ili/i uništavanje oštećenih djelova

6.

sve vrste robe

otklanjanje posljedica, nastalih zbog oštećenja robe

7.

sve vrste robe

uobičajeni postupci i postupanja, koja se inače dozvoljavaju u carinskim skladištima, slobodnom zonama-skladištima

 

PRILOG 24
SPISAK PROFESIONALNE OPREME
(član 330 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)

A.    Profesionalna oprema novinara ili oprema za radio odnosno televizijsko emitovanje;

    1. Oprema za dopisnike i dopisništva, kao što su:

    - personalni kompjuteri,

    - telefaks oprema,

    - pisaće mašine,

    - fotografski aparati, kamere svih vrsta,

   - aparati za prenos, snimanje ili reprodukciju tona odnosno slike (npr. video rekorderi, magnetofoni, aparati za video reprodukciju, mikrofoni, zvučnici),

    - nosači slike ili zvuka, snimljeni ili nesnimljeni,

   - testni i mjerni instrumenti i aparati (oscilografi, testni sistemi za magnetofone i video rekordere, multimetri, kutije i džakovi sa alatom, video generatori i sl.)

    - oprema za rasvjetu (reflektori, pretvarači, stativi),

   - pomoćna sredstva (kasete, fotometri, objektivi, stativi, akumulatori, pojasevi sa baterijama, punjači baterija, monitori).

2.    Oprema za radio emitovanje, kao što su:

   - telekomunikaciona oprema kao npr. radio primopredajnik ili predajnik, terminali za povezivanje u mrežu ili za telegrafisanje ili za satelitsko povezivanje,

   - audio frekvencijska oprema (lovci zvuka, aparati za snimanje ili reprodukciju);

   - testni i mjerni instrumenti i aparati (oscilografi, testni sistemi za magnetofone i video rekordere, multimetri, kutije i džakovi sa alatom, video generatori i sl.)

   - pomoćna sredstva (satovi, štoperice, kompasi, mikrofoni, generatorski agregati, pretvarači, baterije i akumulatori, punjači baterija, aparati za grijanje, provjetravanje i klimatizaciju),

    - nosači zvuka, snimljeni i nesnimljeni

3.    Oprema za televizijsko emitovanje, kao što su:

    - TV kamere,

    - TV filmovi,

    - testni i mjerni instrumenti i uređaji,

    - uređaji za prenos i ponovni prenos,

    - uređaji za veze,

    - uređaji za snimanje ili reprodukciju zvuka i slike (npr. video rekorderi, magnetofoni, aparati za video reprodukciju, mikrofoni, generatorski agregati, pretvarači, baterije i akumulatori, punjači baterija, aparati za grijanje, provjetravanje i klimatizaciju),

    - nosači zvuka ili slike, snimljeni ili nesnimljeni,

    - film "rushers",

    - muzički instrumenti, kostimi, scenski i drugi rekviziti za bine, podmetači, materijal za šminkanje, fenovi,

4.    Vozila opremljena ili specijalno prerađena za radio i TV emitovanje, kao što su npr.:

    - vozila za televizijske prenose,

    - vozila za televizijska pomagala,

    - vozila za video snimanje,

    - vozila za snimanje i reprodukciju zvuka i sl.

B.    Kinematografska oprema:

    1. Oprema kao što su npr.:

    - fotografski aparati

    - testni i mjerni instrumenti i aparati (oscilografi, testni sistemi za magnetofone i video rekordere, multimetri, kutije i džakovi sa alatom, video generatori i sl.)

    - "odollieso" kamere i podizači,

    - oprema za rasvjetu (reflektori, pretvarači, stativi),

    - oprema za montažu filma;

    - uređaji za snimanje ili reprodukciju zvuka i slike (n.pr. video rekorderi), magnetofoni, aparati za video reprodukciju, mikrofoni, zvučnici),

    - nosači zvuka ili slike, snimljeni ili nesnimljeni;

  - pomoćna sredstva (satovi, štoperice, kompasi, mikrofoni, generatorski agregati, pretvarači, baterije i akumulatori, punjači baterija, aparati za grijanje, vazdušenje i klimatizaciju),

    - muzički instrumenti, kostimi scenski drugi rekviziti za binu, podmetači, materijal za šminku, fenovi.

    2. Vozila opremljena ili posebno prerađena za namjene, pomenute u gornjoj tački;

C.    Druga oprema:

    1. Oprema za montažu, isprobavanje, osposobljavanje, provjeravanje, kontrolu, održavanje ili opravku mašina, fabričke opreme, transportnih sredstava i sl. kao npr.:

    - alat,

    - mjerna, kontrolna ili testna oprema i instrumenti (za temperaturu, pritisak, intervale, visinu, površinu, brzinu i sl.) uključujući električne instrumente (voltmetri, ampermetri, mjerni kablovi, upoređivači, pretvarači i oprema za fotografisanje mašina i fabričke opreme u toku ili posle montiranja;

    - aparati za kontrolu brodova;

    2. Oprema, koja je potrebna poslovnim ljudima, stručnjacima za radnu produktivnost, računovođama i pripadnicima sličnih profesija, kao npr.:

    - personalni kompjuteri,

    - pisaće mašine,

    - aparati za prenos, snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike,

    - računski instrumenti i aparati;

    3. Oprema, koja je potrebna stručnjacima za topografske preglede i rad u vezi sa geofizičkim istraživanjima, kao npr.:

    - mjerni instrumenti i uređaji,

    - oprema za obuku,

    - oprema za emitovanje i komunikacije;

    4. Oprema, koja je potrebna stručnjacima u vezi sa sprečavanjem zagađivanja okoline,

    5. Instrumenti i aparati, koji su potrebni ljekarima, hirurzima, veterinarima, babicama i pripadnicima sličnih profesija;

    6. Oprema, koja je potrebna arheolozima, paleontolozima, geografima, zoolozima i drugim naučnicima;

    7. Oprema, koja je potrebna pozorišnim grupama i orkestrima, uključujući predmete, koji su im potrebni za njihove priredbe (muzički instrumenti, kostimi, scene i scenski predmeti i sl.);

    8. Oprema, koja je potrebna učiteljima za očigledni prikaz njihovog nastavnog programa;

    9. Oprema, potrebna fotografima, kao npr.: fotoaparati svih vrsta, kasete, svjetlometri, sočiva, stativi, akumulatori, pojasevi sa baterijama, punjači baterija, monitori, oprema za rasvjetu, oprema i pomagala za modele i sl.;

    10. Vozila opremljena ili posebno prerađena za namjene, pomenute u gornjim alinejama ove tačke kao npr. mobilne inspekcijske jedinice, putujuće radionice i putujuće laboratorije.PRILOG 25
SPISAK PEDAGOŠKOG MATERIJALA
I NAUČNE OPREME
(ilustrativni spisak - člana 333 stav 2 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)

A.    Oprema za snimanje odnosno reprodukciju zvuka i slike, kao što su npr.:

    - dijaprojektori i sl.

    - kinematografski projektori,

    - grafoskopi i sl.

    - magnetofoni, magnetoskopi i video oprema,

    - oprema za televiziju zatvorenog kruga.

B.    Nosači zvuka i slike, kao što su npr.:

    - filmovi, dijapozitivi, mikrofilmovi i sl.

    - kinematografski filmovi,

    - kasete, magnetne trake, diskovi i sl.,

    - videokasete.

C.    Posebna oprema, kao npr.:

    - bibliografska oprema i audiovizualni materijali za biblioteke,

    - mobilne biblioteke,

    - jezičke laboratorije,

    - oprema za simultano prevođenje,

    - mehanička, elektronska i programirana nastavna pomagala,

    - oprema, koja je posebno namijenjena za obrazovanje i profesionalno osposobljavanje invalida.

D.    Druga oprema, kao npr.:

    - zidne mape, modeli, dijagrami, slike, crteži i sl.

    - instrumenti, aparati i uzorci za demonstriranje,

    - zbirke sa zvučnim i slikovnim informacijama namijenjene za obuku,

    - instrumenti, aparati i slična oprema za izučavanje raznih profesija i zanata,

    - oprema (uključujući posebno podešena vozila) za spasioce, koja se uvozi zbog njihovog osposobljavanja.

E.    Oprema za potrebe obrazovnih, naučnih ili kulturnih djelatnosti;

    - kostimi i scenski rekviziti, koji su besplatno iznajmljeni pozorišnim ili dramskim društvima,

    - muzička oprema, koja je besplatno iznajmljena orkestrima i opernim (muzičkim) kućama.PRILOG 26
SPISAK UMJETNIČKIH, KOLEKCIONARSKIH PREDMETA I ANTIKVITETA
(Član 340 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)

Shodno članu 340 ove uredbe smatraju se kao:

(a)    umjetnički radovi:

    - sa tarifnim brojem CT 9701

    - sa tarifnom oznakom CT 9702 00 0000

    - sa tarifnom oznakom CT 9703 00 0000, samo do 8 primjeraka vajarskih odlivaka,

    - tapiserije sa tarifnom oznakom CT 5805 00 00 i zidni zastori odnosno dekorativni materijali za svečane obrede sa tarifnom oznakom CT 6304 0.....,

    - pojedinačni predmeti iz keramike, koje je kreirao i potpisao umjetnik,

    - ručno izrađeni proizvodi od bakra, najviše 8 kopija sa potpisom umjetnika, ukoliko ne sadrže dragulje, zlato ili srebro,

    - do 30 kopija umjetničkih fotografija, ako su numerisane i potpisane od umjetnika;

(b)    kolekcionarski predmeti odnosno kolekcije:

    - sa tarifnom oznakom CT 9704 000000,

    - sa tarifnom oznakom CT 9705 000000;

(c)    antikviteti:

    - predmeti, koji se ne ubrajaju u umjetnička dijela ili kolekcionarske predmete i imaju tarifnu oznaku CT 9706 000000.

PRILOG 27
SPISAK PREDMETA ZA LIČNU UPOTREBU PUTNIKA I PREDMETI ZA SPORT
(član 341 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)

A.    Putnikovi lični predmeti:

    1.    Odjeća;

    2.    Toaletni pribor;

    3.    Lični nakit;

    4.    Fotografski aparat i kamera, uključujući pribor i uobičajenu količinu filmova;

    5.    Prenosivi dija- ili filmski projektor ili grafoskop, uključujući pribor i uobičajenu količinu dijapozitiva ili filmova;

    6.    Video kamera i prenosivi videorekorder kao i uobičajena količina kaseta;

    7.    Prenosivi muzički instrument;

    8.    Gramofon sa pločama;

    9.    Prenosivi aparat za snimanje ili reprodukovanje zvuka (uključujući kasete);

    10.    Prenosivi radio prijemnik;

    11.    Prenosivi TV prijemnik;

    12.    Prenosiva pisaća mašina;

    13.    DŽepni digitron;

    14.    Prenosivi personalni kompjuter;

    15.    Durbin;

    16.    Dječja kolica;

    17.    Invalidska kolica, ortopedska i tehnička pomagala, koje invalid koristi u toku putovanja;

    18.    Sportska oprema kao npr. šator i ostala oprema za kampovanje, oprema za ribolov, planinarska oprema, ronilačka oprema za golf, sportska puška i municija; biciklo bez motora, čamac ili kajak do 5,50 metara dužine, skije, teniski reketi, oprema za surfovanje, zmajevi, padobrani i ostali slični predmeti).

    19.    Prenosivi dijalizni ili sličan medicinski aparat i pribor za njegovu upotrebu;

    20.    Ostali predmeti, koji su nesumnjivo lične prirode.

B.    Roba, koja se uvozi za sportske namjene:

    1.    Oprema za atletiku, kao npr.:

        - prepone,

        - koplja, diskovi, kugle, štapovi, kladivo.

    2.    Oprema za igre sa loptom, kao npr.:

        - lopte svih vrsti,

        - reketi, maljevi, čunjevi, štapovi i sl.,

        - mreže svih vrsti,

        - predmeti za postizanje pogodaka kao stative, koševi i sl.,

    3.    Oprema za zimske sportove, kao npr.

        - skije i štapovi,

        - klizaljke,

        - bob i saonice,

    4.    Sportska odjeća, obuća, rukavice, kape i sl., svih vrsta.

    5.    Oprema za sportove na vodi, kao npr.:

        - kanui i kajaci,

        - plovila za jedrenje i veslanje sa jedrima i veslima,

        - oprema za surfovanje.

    6.    Oprema za moto-sportove, kao npr.:

        - motorna vozila,

        - motocikli,

        - motorni čamci.

    7.    Opreme za različite slučajeve, kao npr.:

        - sportsko oružje i municija,

        - bicikli bez motora,

        - lukovi i strijele,

        - oprema za mačevanje,

        - oprema za gimnastiku,

        - oprema za borilačke sportove (strunjače i sl.),

        - oprema za jahanje, sedla,

        - zmajevi, padobrani za jedrenje i sl.,

        - oprema za penjanje,

        - muzička oprema (kasete) koje su potrebne prilikom nastupa.

    8.    Pomoćna oprema, kao npr.:

        - instrumenti za mjerenje i prikazivanje rezultata,

        - medicinski aparati za testiranje mokraće i krvi.PRILOG 28
SPISAK - TURISTIČKOG REKLAMNOG MATERIJALA
(član 342 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona - ilustrativni spisak)

A.    Materijali, koji su namijenjeni za turističku promociju u prostorijama ovlašćenih zastupnika ili poslovnih partnera, što treba da potvrdi Turistički savez Crne Gore kod nadležnog carinskog organa za privremeni uvoz: slike i crteži, uramljene fotografije i njihova uvećanja, katalozi i cjenovnici, umjetničke slike, grafike ili litografije, plastike i tapiserije i slični umjetnički radovi.

B.    Oprema za prikazivanje (vitrine, postolja i sl.), uključujući mehaničku ili elektronsku opremu, koja služi kao pomoć kod prikazivanja.

C.    Dokumentarni filmovi, zapisi, kasete i drugi zvučni zapisi, koji će se prikazivati na priredbama, čija posjeta se posebno ne naplaćuje, izuzimajući one materijale, koji se na carinskom području prodaju ili iznajmljuju u komercijalne svrhe.

D.    Odgovarajući broj zastava,

E.    Diorame, diapozitivi, klišei, fotografski negativi.

F.    Uzorci zanatskih proizvoda, lokalnih nošnji i odjeće kao i sličnih folklornih predmeta.

PRILOG 29
NAMJENE ZBOG KOJIH SE MOGU UVOZITI ŽIVOTINJE
(član 343 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona - ilustrativni spisak)

1.    dresura

2.    trening

3.    rasplod i gajenje

4.    potkivanje i mjerenje težine

5.    veterinarsko liječenje

6.    ispitivanje (npr. zbog planirane prodaje)

7.    saradnja na priredbama, izložbama, takmičenjima i sl.

8.    zabavne priredbe (nastupi u cirkusu itd.)

9.    putovanja (za kućne životinje putnika)

10.    izvođenje posebnih zadataka (policijski psi, psi - vodiči slepih osoba itd.)

11.    spasilačke akcije

12.    sezonska putovanja (selidbe i ispaša)

13.    obavljanje poslova ili prenošenje (vuča) tovara

14.    medicinske svrhe (npr. zmije zbog dobijanja protivotrova i sl.).

PRILOG 30
SPISAK - ROBA ZA RAZONODU POMORACA
(član 344 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona - ilustrativni spisak)

A.    Literatura, kao npr:

    - knjige svih vrsta,

    - materijali za dopisne kurseve,

    - novine i periodična štampa,

    - brošure o objektima za razonodu u lukama.

B.    Audiovizuelni materijali, kao npr:

    - aparati za reprodukciju zvuka i slike,

    - aparati za snimanje zvuka,

    - radio i TV prijemnici,

    - kinematografski i drugi projektori,

    - zvučni zapisi svih vrsta (kursevi jezika, muzika i sl.),

    - filmovi, osvjetljeni i razvijeni,

    - dijapozitivi,

    - videokasete.

C.    Sportska oprema, kao npr.:

    - sportska odjeća,

    - lopte,

    - reketi i mreže,

    - za igre na brodu,

    - oprema za atletiku,

    - oprema za gimnastiku.PRILOG 31
SPISAK - ROBA KOJE JE MOGUĆE PRIVREMENO UVESTI U SKLADU SA ATA KARNETOM
(član 353 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)

1.    Profesionalna oprema (član 330 ove Uredbe)

2.    Izložbena roba na priredbama (član 332 ove uredbe)

3.    Pedagoški materijal i naučna oprema (član 333 ove Uredbe)

4.    Medicinska, hirurška i laboratorijska oprema (član 335 ove Uredbe)

5.    Materijal za pomoć u nesrećama (član 336 ove Uredbe)

6.    Ambalaža (član 337 ove Uredbe)

7.    Roba iz člana 338 stav 1. tačka 4 ove Uredbe,

8.    Roba iz člana 338 stav 1 tačka 5 ove Uredbe,

9.    Roba iz člana 338 stav 1 tačka 6 ove Uredbe,

10.    Rezervna proizvodna sredstva (član 339 ove Uredbe),

11.    Umjetnički radovi, kolekcionarski predmeti i antikviteti (član 340 stav 3 ove Uredbe)

12.    Pozitivi kinematografskih filmova iz člana 329 stav 1 tačka 1u ove Uredbe),

13.    Roba iz člana 329 stav 1 tačka 20 ove Uredbe

14.    Roba iz člana 329 stav 1 tačka 21 ove Uredbe

15.    Roba iz člana 329 stav 1 tačka 22 ove Uredbe

16.    Žive životinje svih vrsta, koje se uvoze radi dresure, treninga rasploda odnosno gajenja ili veterinarskog liječenja (član 343 stav 2 tačka 1 ove Uredbe),

17.    Turistički reklamni materijal (član 342 ove Uredbe),

18.    Materijal za razonodu pomoraca (član 344 ove Uredbe).

19.    Roba iz člana 329 stav 1 tačka 27 ove Uredbe.PRILOG 32
SPISAK DRŽAVA - KONTEJNERI SA CARINSKOM PLOMBOM
(shodno članu 382 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)


Avganistan  

Iran  

Poljska

 

Albanija  

Izrael  

Rumunija

 

Alžir  

Jamajka  

Rusija

 

Australija  

Japan  

Siera Leone

 

Austrija  

Jordan  

Solomonska ostrva

 

Belorusija  

Kambodža  

Švedska

 

Bugarska  

Koreja (južna)  

Švajcarska

 

Kamerun  

Kuvajt  

Trinidad i Tobago

 

Kanada  

Lihtenštajn  

Tunis

 

Čile  

Malavi  

Turska

 

Kina  

Malta  

Ukrajina

 

Kuba  

Mauricijus  

SAD

 

Kipar  

Maroko  

Urugvaj

 

Finska

Novi Zeland

 

 

Mađarska

Norveška

 

 

Yüklə 1,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin