Prilog 1 obavezujuća informacija o svrstavanju robe u nomenklaturu carinske tarifeYüklə 1,55 Mb.
səhifə1/19
tarix28.04.2017
ölçüsü1,55 Mb.
#15934
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
PRILOG 1

OBAVEZUJUĆA INFORMACIJA O SVRSTAVANJU ROBE U NOMENKLATURU CARINSKE TARIFE
(Član 8 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)


(List 1)

 


1. Uprava carina Crne Gore

2. Registarski broj uvjerenja (informacije)
_______________________________
 

3. Imalac (naziv i sjedište)

povjerljivo4. Datum stupanja na snagu

________________Značajna napomena

 

Uvjerenje važi u skladu sa odredbom člana 10 stav 5 Uredbe za sprovođenje Carinskog Zakona 2 godine od dana izdavanja, osim u slučajevima, navedenim u članu 12 st. 6-9 Carinskog zakona.5. Datum i broj zahtjeva

______________________________________


______________________________________

6. Svrstavanje robe u nomenklaturu carinske tarife

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________


7. Opis robe

 

 8. Trgovački naziv i drugi podaci
povjerljivo

 


9. Osnovanost svrstavanja robe

 


10. Informacija se izdaje na osnovu sljedećih podataka, koje je podnio podnosilac zahtjeva:

opis ( )

prospekti ( )

fotografije ( )

uzorci ( )

drugo ( )

 

Mjesto


Potpis

Pečat

Datum
 

OBAVEZUJUĆA INFORMACIJA O SVRSTAVANJU ROBE U NOMENKLATURU CARINSKE TARIFE (list 2)

1. Uprava carina Crne Gore

2. Registarski broj uvjerenja (informacije)

_______________________________3. Imalac (naziv i sjedište)
povjerljivo

4. Datum stupanja na snagu

__________________Značajna napomena

Potvrda važi u skladu sa odredbom člana 10 stav 5 Uredbe za sprovođenje Carinskog Zakona 2 godine od dana izdavanja, osim u slučajevima, navedenim u članu 12 st. 6-9 Carinskog zakona.

Imalac odobrenja ima pravo na prigovor u roku od 15 dana od dana uručenja.


5. Datum i broj zahtjeva

_____________________________________


_____________________________________

6. Svrstavanje robe u nomenklaturu Carinske tarife

_____________________________________


_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

7. Opis robe

 

 8. Trgovački naziv i drugi podaci
povjerljivo

 


9. Osnovanost svrstavanja robe

 


10. Informacija se izdaje na osnovu sledećih podataka, koje je podnio podnosilac zahtjeva:

opis ( )

prospekti ( )

fotografije ( )

uzorci ( )

drugo ( )

 

Mjesto

 

 

 

Potpis

Pečat

Datum

 

 

 

 

 

(poleđina lista 2)

11. Carinski organ, nadležan za dodatne informacije (naziv, puna adresa, telefon, telefaks)

12. Broj potvrde (informacije)

 


13. Jezik

 


14. Ključne riječi

 

  

 


 

PRILOG 2

OBAVEZUJUĆA INFORMACIJA O PORIJEKLU ROBE
(Član 8 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)
(list 1)


1. Uprava carina Crne Gore

2. Broj obavezujuće informacije

 


3. Datum stupanja na snagu

 


4. Imalac (naziv i sjedište) (povjerljivo)

5. Datum i broj zahtjeva

 


6. Svrstavanje robe u nomenklaturu carinske tarife
(Ovo svrstavanje je samo informativno)

Značajna napomena:

Obavezujuća informacija važi u skladu sa odredbom člana 10 stav 5 Uredbe za sprovođenje carinskog zakona 2 godine od dana izdavanja, osim u slučajevima, navedenim u članu 12 stav 6-9 Carinskog zakona.


Imaoc obavezujuće informacije ima pravo na prigovor u roku od 15 dana od dana izdavanja.
Imaoc ove informacije mora biti u stanju da dokaže, da se navodi u pogledu robe i okolnosti, koje određuju sticanje porijekla ove robe, slažu sa robom i okolnostima, opisanim u informaciji.

7. Opis robe

i (ako se zahtijeva) sastav kao i primijenjeni metod kod kontrole; trgovački opis (povjerljivo)

 


8. Zemlja porijekla i pravni osnov za sticanje porijekla (preferencijalno/nepreferencijalno; sporazum, konvencija; uredba; drugo)

 


9. Osnovanost konstatacije porijekla od strane carinskih organa (u cjelosti dobijeni proizvodi, zadnja bitna ekonomski opravdana obrada ili prerada (član 25. Carinskog zakona), dovoljno prerađena roba, kumulacija porijekla, drugo)

 


Mjesto

Datum

Potpis

Pečat

 

OBAVEZUJUĆA INFORMACIJA O PORIJEKLU ROBE
(Član 8 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)
(list 2)


10. Cijena EXW fabrika
(ako se traži)

(povjerljivo)

11. Broj obavezujuće informacije

 


12. Glavni upotrebljeni materijali

 

  

 

 Zemlja porijekla

 


Tarifna oznaka ST

 


Vrijednost (povjerljivo)

 


Mjesto

Datum

Potpis

Pečat

 

OBAVEZUJUĆA INFORMACIJA O PORIJEKLU ROBE
(list 3)


 

13. Broj obavezujuće informacije

 


14. Opis prerada, potrebnih za sticanje porijekla (ako se traži)

 

  

 

 15. Jezik

 


16. Broj postojeće obavezujuće informacije o porijeklu robe ili zahtjeva

17. Broj postojeće obavezujuće informacije o svrstavanju i nomenklaturu carinske tarife ili zahtjeva

18. Ključne riječi (povjerljivo)

_____(*)

_____(*)

_____(*)

_____(*)

_____(*)

_____(*)

_____(*)

_____(*)

_____(*)

_____(*)

_____(*)

_____(*)

_____(*)

_____(*)

_____(*)

_____(*)

_____(*)

_____(*)

19. Ova obavezujuća informacija se izdaje na osnovu sledećih podataka, koje je podnio podnosilac zahtjeva:

( ) opisa

( ) prospekata

( ) fotografija

( ) uzoraka

( ) drugo

Mjesto

Datum

Potpis

Pečat

 

PRILOG 3

UVODNE NAPOMENE UZ SPISKOVE PRERADA ILI OBRADA ROBE, OBAVLJENIH NA MATERIJALIMA BEZ PORIJEKLA, POTREBNIH ZA STICANJE PORIJEKLA ROBE IZ PRILOGA 4 i 5
(Čl. 15 i 16 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)


Napomena 1

1.1 Prve dvije kolone u spiskovima priloga 4 i 5 opisuju dobijeni proizvod. Prva kolona je tarifni broj ili broj poglavlja nomenklature Carinske tarife, a druga kolona sadrži opis robe, koja se u nomenklaturi Carinske tarife koristi za ovaj tarifni broj ili glavu. Za svaki upis u prve dvije kolone je određeno pravilo u 3 koloni. Tamo, gdje je u nekim slučajevima pored upisa u prvoj koloni upisano "eh" pravilo se u 3 koloni koristi samo za dio tarifnog broja ili glave, pisanih u 2 koloni.

1.2 Ako je u 1. koloni udruženo više tarifnih brojeva, ili je pak naveden broj glave i zato je opis proizvoda u 2. koloni uopšten, pored njih se navedeno pravilo u 3. koloni koristi za sve proizvode, koji su u nomenklaturi carinske tarife svrstani u tarifne brojeve ove glave ili u bilo koje tarifne brojeve, udružene u 1. koloni.

1.3 Tamo, gdje spisak sadrži različita pravila, koja se odnose na različite proizvode u okviru jednog tarifnog broja, svaki novi približni stav sadrži opis, koji se odnosi na onaj dio tarifnog broja, koji je predmet pravila u 3 koloni.Napomena 2

2.1 Termin "proizvodnja" obuhvata sve oblike obrade ili prerade, uključujući "sastavljanje" ili posebne postupke.

2.2 Termin "materijal" obuhvata svaki "sastojak", "sirovinu", "sastavni dio", "dio" itd., koji se koristi kod proizvodnje proizvoda.

2.3 Termin "proizvod" znači dobijeni proizvod, iako je namijenjen za kasnije korišćenje u drugom proizvodnom postupku.Napomena 3

3.1 Obrada ili prerada, koje traži pravilo u 3 koloni, odnosi se samo na upotrebljene materijale bez porijekla. Ograničenja, navedena u pravilu iz 3. kolone, isto se tako odnose samo na upotrebljene materijale bez porijekla.

3.2 Ako se proizvod, dobijen iz materijala bez porijekla, koji je u toku proizvodnje stekao status proizvoda sa porijeklom, upotrebi kao materijal u postupku izrade nekog drugog proizvoda, pravilo, koje se primenjuje za proizvod, u koji je ugrađen, za njega ne važi.

Na primjer:

Navedena tkanina može dobiti porijeklo, ako je tkana iz prediva. Ako se kasnije upotrijebi za proizvodnju vezene posteljine za krevete, procenat ograničenja vrijednosti, koji je naveden prilikom korišćenja neizvezene tkanine, u ovom slučaju se ne koristi.

Napomena 4

4.1 Pravilo u spisku znači najmanji dio obrade ili prerade, kada se sa većom obradom ili preradom može steći status porijekla, a na suprot, manja prerada i obrada ne može dati status porijekla. Dakle, ako pravilo određuje, da je moguće na određenom stepenu izrade koristiti materijal bez porijekla, korišćenje tog materijala na ranijem stepenu obrade je dozvoljeno, a korišćenje takvog materijala na kasnijem stepenu nije.

4.2 Kada pravilo na spisku određuje, da se proizvod može izraditi iz više nego jednog materijala, to znači, da se može koristiti bilo koji materijal ili više materijala. To ne znači, da moraju biti upotrebljeni svi materijali.

Na primjer:

Pravilo, koje se koristi za predivo, određuje, da se mogu koristiti prirodna vlakna i da se između drugih materijala isto tako mogu koristiti hemijski materijali. To ne znači, da treba upotrijebiti oba istovremeno, može se upotrijebiti jedno ili drugo ili oba zajedno.

4.3 Kada pravilo u spisku određuje, da proizvod mora biti izrađen iz određenog materijala, taj uslov ne sprečava korišćenje drugih materijala, koji zbog svoje prirode ne mogu odgovarati pravilu.Napomena 5

Za sve proizvode, koji nijesu nabrojani u prilogu 5 (proizvodi, koji nijesu tekstil i tekstilni proizvodi iz XI. odjeljka nomenklature Carinske tarife) porijeklo se određuje za svaki slučaj posebno uzimajući u obzir bilo koji postupak prerade ili obrade u vezi sa konceptom zadnje bitne obrade ili prerade, kao što je određena u članu 28 Carinskog zakona.Napomena 6

6.1 Termin "vlakno" u prilogu 4 obuhvata "prirodna vlakna" i "vještačka ili sintetička rezana vlakna" iz tarifnih brojeva 5501 do 5507 i vlakna, koja se mogu upotrebljavati u proizvodnji papira.

6.2 Termin "prirodna vlakna" se u prilogu 4 koristi za vlakna, koja nisu vještačka ili sintetička i koja su ograničena na stepene prije predenja uključujući otpatke i, ako nije drukčije određeno, termin "prirodna vlakna" obuhvata takođe vlakna, koja su bila vlačena, češljana ili drukčije obrađena, ali ne predena.

6.3 Termin "prirodna vlakna" uključuje konjsku strunu iz tarifnog broja 0503, svilu iz tarifnih brojeva 5002 i 5003, kao i vunena vlakna, finu ili grubu životinjsku dlaku iz tarifnih brojeva 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tarifnih brojeva 5201 do 5203 i druga biljna vlakna iz tarifnih brojeva 5301 do 5305.

6.4 Termin "vještačka ili sintetička rezana vlakna" se u prilogu 4 koristi za sintetičke ili vještačke filamente, rezana vlakna ili otpatke iz tarifnih brojeva 5501 do 5507.

6.5 Termin "tekstilna kaša" ili "hemijski materijali" se u prilogu 4 koriste za opis materijala, koji nisu tekstilni (oni koji nisu svrstani u 50 do 63. glavu), koji se mogu koristiti kod proizvodnje sintetičkih ili vještačkih vlakana ili vlakana, koja se koriste u proizvodnji papira.

6.6 Za proizvode dobijene od dva ili više tekstilnih materijala, pravilo, koje je navedeno u 3 koloni, koristi se za svaki pojedinačni tekstilni materijal, koji je sadržan u proizvodu.

Napomena 7

7.1 Termin "prethodno bijeljen" naveden u prilogu 4 za detaljan opis traženog stepena proizvodnje, ako se upotrebljavaju određeni materijali bez porijekla, upotrebljava se za određena prediva, tkane tkanine, pletene ili heklane tkanine, koje su bile posle predenja ili tkanja samo oprane.

Prethodno bijeljeni proizvod su na nižem stepenu izrade nego bijeljeni proizvodi, koji su bili više puta prani u sredstvima za bijeljenje (oksidacijski agensi, kao što su hidrogen peroksid i redukcijski agensi).

7.2 Termin "potpuna izrada", naveden u prilogu 4 znači, da su obavljeni svi postupci, koji slijede rezanju, pletenju ili heklanju tkanina direktno u konačni oblik.

Ne smatra se nužno da je proizvodnja nezavršena, ako nije obavljen jedan ili više završnih postupaka.

Primjeri završnih postupaka:

- pričvršćivanje dugmadi i/ili drugih vrsta kopči,

- izrada rupica za dugmad,

- izrada manžetni odnosno poruba kod pantalona i rukava ili konačno porubljivanje suknji i haljina,

- izrada ukrasnih štepova i dodataka kao npr. džepova, naljepnica, amblema itd.

- peglanje i druge pripreme odjeće za prodaju.

Napomene za završne postupke - posebni slučajevi:

Kod pojedinačnih proizvodnih postupaka se mogu obaviti završni postupci, posebno u slučaju kombinovanja tih postupaka, tako značajno, da se smatra, da ovi postupci premašuju jednostavno dovršavanje.

U tim posebnim slučajevima neobavljanje završnih postupaka može da znači, da izradu nije moguće smatrati potpunom.

7.3 Termin "impregniranje, prevlačenje, prekrivanje ili laminiranje" se odnosi na one postupke, koji su potrebni za povezivanje tkanina.

 

PRILOG 4POPIS PRERADE ILI OBRADE ROBE, POTREBNIH ZA STICANJE PORIJEKLA ZA TEKSTIL I TEKSTILNE PROIZVODE, KOJE TREBA OBAVITI NA MATERIJALIMA BEZ PORIJEKLA
(Član 15 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)


TARIFNI BROJ

NAZIV

OBRADA ILI PRERADA, OBAVLJENA NA MATERIJALIMA BEZ PORIJEKLA, KOJIMA DAJE STATUS ROBE SA PORIJEKLOM

(1)

(2)

(3)

eh 5101

Vuna, nevlačena i nečešljana:

 

 

- odmašćena vuna, nekarbonizovana

Izrada iz masne vune, obuhvatajući i komade otpadne vune, čija vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda EXW

 

- karbonizovana

Izrada iz razmašćene vune, nekarbonizovane, čija vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda EXW

eh 5103

Otpaci vune i fine ili grube životinjske dlake, karbonizovani

Izrada iz prekarbonizovanih otpadaka, čija vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda EXW

eh 5201

Pamuk, nekardiran i nečešljan, bijeljen

Izrada od neobrađenog pamuka, čija vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda EXW

od 5501 do 5507

Vještačka ili sintetička rezana vlakna:

 

 

- nevlačena i nečešljana ili drukčije pripremljena za predenje

Izrada iz hemijskih materijala ili tekstilne kaše

 

- vlačena ili češljana ili drugo

Izrada iz hemijskih materijala ili tekstilne kaše ili ostataka iz tar. br. 5505

eh 50 - 55 Glava

Predivo, monofilamenti i konci, osim papirnog prediva

 

 

- štampana ili bojena

Izrada iz:
- prirodnih vlakana, nevlačenih ili nečešljanih ili drukčije pripremljenih za predenje
- sirove svile ili svilenih otpadaka,
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše ili
- vještačkih ili sintetičkih rezanih vlakana, prediva iz filamenata ili otpadaka vlakana, nevlačenih ili nečešljanih ili drukčije pripremljenih za predenje

ili
štampanje ili bojenje prediva ili monofilamenata,


nebijeljenih ili prethodno bijeljenih(1), praćeno sa pripremnim ili konačnim postupcima (motanje ili teksturiranje se ne računa i to), vrijednost materijala bez porijekla (uključujući predivo) ne prelazi 48% cijene proizvoda EXW

 

- drugo

Izrađuje od:
- prirodnih vlakana, nevlačenih ili nečešljanih ili drukčije pripremljenih za predenje,
- sirove svile ili svilenih otpadaka,
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše ili
- vještačkih ili sintetičkih rezanih vlakana, prediva iz filamenata ili otpadaka vlakana, nevlačenih ili nečešljanih ili drukčije pripremljenih za predenje

 

- tkane tkanine, osim tkanine iz papirnog prediva:

 

 

- štampane ili bojene

izrada iz prediva

ili


štampanje ili bojenje nebijeljenih ili prethodno bijeljenih tkanina, praćeno pripremnim i finalnim postupcima(1)(2)

 

- druge

Izrada iz prediva

5601

Vata iz tekstilnih materijala i proizvodi od vate: tekstilna vlakna duga do 5 mm (flok); prah i "nope" od tekstilnog materijala

Izrada od vlakana

5602

Filc, uključujući impregnisani prevučeni ili laminirani:

 

 

- štampani ili bojeni

Proizvodnja od vlakana

ili


štampanje ili bojenje iz nebijeljenog ili prethodno bijeljenog filca praćeno pripremnim i finalnim postupcima(1)(2)

 

- impregnirana, prevlačena, prekrivena ili laminirana

Impregniranje, prevlačenje, prekrivanje ili laminiranje netkanog tekstila, nebijeljenog(3)

 

- drugo

Proizvodnja od vlakana

5603

Netkani tekstil, impregniran ili ne, prevučen, prekriven ili laminiran

 

 

- štampan ili bojen

Izrada od vlakana:

ili


Štampanje ili bojenje iz nebijeljenog ili prethodno bijeljenog netkanog tekstila, praćeno pripremnim i finalnim postupcima(1)(2)

 

- impregniran, prevučen, prekriven ili laminiran

Impregniranje. Prevlačenje, prekrivanje ili laminiranje netkanog tekstila, nebijeljenog(3)

 

- drugo

Izrada od vlakana

5604

Niti i kord od gume, prekrivene tekstilnim materijalom; tekstilno predivo, trake i slično iz tar. br. 5404 ili 5405, impregnisani prevučeni, prekriveni ili obloženi sa gumom ili plastičnom masom

 

 

- Niti i kord od gume, prekrivene tekstilnim materijalom

Izrada od gumenih niti ili korda, koje nijesu prekrivene tekstilnim materijalom

 

- drugo

Impregniranje, prevlačenje, prekrivanje ili obloga tekstilnog prediva traka i slično, nebijeljenih

5607

Kanapi, užad, konopci i kablovi uključujući pletene ili upletene impregnirane, prevučene, prekrivene ili obložene gumom ili plastičnom masom.

Izrada od vlakana, prediva od kokosovih vlakana, prediva od sintetičkih ili vještačkih filamenata ili monofilamenata

5609

Proizvodi od prediva, traka i sl. iz tar. br. 54,04 ili 54.05, užadi, kanapa konopaca i kablova koji nijesu pomenuti ili obuhvaćeni na drugom mjestu

Izrada od vlakana, prediva od kokosovih vlakana, prediva od sintetičkih ili vještačkih filamenata ili monofilamenata

5704

Tepisi i drugi tekstilni podni prekrivači od filca, koji nijesu ni od flokova, završeni i nedovršeni

Izrada od vlakana

58 Glava

Specijalne tkanine; taftane tekstilne obloge; čipke, tapiserije; pozamanterija; vezivo

 

 

- vezivo na metre, u trakama ili materijala

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih

 

motivima (tar. br. 5810)

ne prelazi 50% cijene proizvoda EXW

 

- štampana ili bojena

Izrada od prediva

ili


Štampanje ili bojenje iz nebijeljenih ili prethodno bijeljenih tkanina, filca ili netkanih tkanina, praćeno sa pripremnim i finalnim postupcima(1)(2)

 

- impregnirana, prevučena ili prekrivena

Izrada od nebijeljenih tkanina, filca ili netkanih tkanina

 

- drugo

Izrada od prediva

5901

Tekstilne tkanine, prevučene sa ljepilom ili skrobnim materijama koje se koriste za spoljašnje vezanje knjiga i za slične namjene; tkanine za kopiranje; platna pripremljena za slikanje; krute tkanine (bugram) i slične tkanine, koje se upotrebljavaju za izradu šešira

Izrada od nebijeljenih tkanina

5902

Kord tkanine za automobilske gume iz prediva od najlona, poliestera i viskoznog rajona, velike jačine

Izrada od prediva

5903

Tesktilne tkanine, impregnirane, premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane sa plastičnim masama, osim onih iz tar. br. 59.02

Izrada od nebeljenih tkanina
 

ili


 

 

Štampanje ili bojenje iz nebijeljenih ili prethodno bijeljenih tkanina, praćeno sa pripremnim i finalnim operacijama(1)(2)

5904

Linoleum, uključujući rezani u oblike; podni prekrivači na tekstilnoj osnovi, premazani, prevučeni ili prekriveni, rezani u oblike ili ne

Izrada od nebijeljenih tkanina, filca ili netkanog tekstila

5905

Zidne tapete od tekstila

Izrada od nebijeljenih tkanina

ili


Štampanje ili bojenje od nebijeljenih ili prethodno bijeljenih tkanina, praćeno sa pripremnim ili finalnim postupcima(1)(2)

5906

Gumirane tekstilne tkanine, osim onih iz tar. br. 59.02

Izrada od bijeljenih pletenih ili heklanih tkanina ili drugih nebijeljenih tkanina

5907

Tekstilne tkanine, drukčije impregnirane, premazane, prevučene ili prekrivene; oslikana platna za scenske kulise, ili tkanine za ateljeje i slične namjene

Izrada od nebijeljenih tkanina

 

 

Štampanje ili bojenje od nebijeljenih ili prethodno bijeljenih tkanina, praćeno sa pripremnim i finalnim postupcima(1)(2)

5908

Fitilji od tekstila, tkani, opleteni ili pleteni, za lampe, peći, upaljače, svijeće i sl.; čarapice za gasno osvjetljenje i cjevasto pleteni materijali za čarapice za gasne svjetiljke, impregnirani ili neimpregnirani

Izrada od prediva

5909

Cijevi za pumpe ili slične cijevi od tekstilnog materijala, uključujući obložene i armirane, sa priborom od drugog materijala ili bez njega

Izrada od prediva i vlakana

5910

Trake i kaiševi od tekstilnog materijala za transportne ili transmisijske namjene, ojačani ili neojačani sa metalom ili drugim materijalom

Izradu od prediva ili od vlakana

5911

Tekstilni proizvodi i predmeti, za industrijsku upotrebu, navedeni u 7. napomeni 59 glave Carinske tarife:

 

 

- diskovi i obruči za poliranje, osim od filca

Izrada od prediva, otpadaka tkanina ili krpa iz tar. br. 6310

 

- drugo

Izrada od prediva ili od vlakana

60 Glava

Pleteni i heklani materijali

 

 

- Štampani ili bojeni

Izrada od prediva

ili


Štampanje ili bojenje od nebijeljenih ili prethodno bijeljenih tkanina, praćeno sa pripremnim ili finalnim postupcima(1)(2)

 

- drugi

Izrada od prediva

61 Glava

Odjeća i odjevni dodaci pleteni ili kukičani:

 

 

- dobijeni šivenjem ili drukčijim sastavljanjem, od dva ili više komada pletene ili kukičane tkanine, koja je ukrojena u određeni oblik ili direktno stečena u određenom obliku

Potpuna izrada(4)

 

- drugo

Izrada od prediva

eh 62 Glava

Odjeća ili odjevni dodaci, koji nijesu pleteni ili kukičani; osim tar. br. 6213 i 6214, za koje su pravila data u nastavku:

 

 

- završena ili u kompletu

Potpuna izrada(4)

 

- nezavršena ili nekompletirana

Izrada od prediva

6213 i 6214

Maramice, džepne maramice, šalovi, ešarpe, marame, povezače, koprene i slični proizvodi:

 

 

- vezeni

Izrada od prediva

ili


Izrada od nevezene tkanine, pod uslovom, da vrijednost upotrijebljene nevezene tkanine ne prelazi 40% cijene proizvoda EXW

 

- drugi

- Izrada od prediva

6301 do eh 6306

Pokrivači i ćebad za putovanja; posteljina, stono, toaletno i kuhinjsko rublje, zavjese (uključujući draperije) i unutrašnje platnene roletne; kratke ukrasne draperije za prozore ili krevete, drugi proizvodi za unutrašnju opremu, bez proizvoda iz tar. br. 9404; džakovi i vreće za pakovanje robe, cerade, platneni krovovi i proizvodi za kampovanje:

 

 

- od filca ili netkanog tekstila:

 

 

- neimpregnirane, nenamazane, neprevučene, neprekrivene ili nelaminirane

Izrada od vlakana

 

- impregnirane, premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane

Impregniranje, premazivanje, prevlačenje ili prekrivanje ili laminiranje filca ili netkanog tekstila, nebijeljenog(3)

 

- drugo:

 

 

- pletene ili kukičane

 

 

- nevezene

Potpuna izrada(1)

 

- vezene

Potpuna izrada(1)

ili


Izrada od nevezenih pletenih ili kukičanih tkanina, pod uslovom, da vrijednost ne prelazi 40% cijene EXW

 

- nepletene i nekukičane:

 

 

- nevezene

Izrada od prediva

 

- vezene

Izrada od prediva

ili


Izrada od nevezenog pletiva ili kukičanih tkanina pod uslovom da vrijednost upotrijebljene nevezene tkanine ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

6307

Drugi gotovi proizvodi (uklj. krojeve za odjeću):

 

 

- krpe za patos, suđe, prašinu i slične krpe za čišćenje

Izrada od prediva

 

- drugo

Izrada kod koje vrijednost upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda EXW

6308

Setovi, koji su sastavljeni od tkanine i prediva, sa priborom ili bez njega, za izradu tepiha i prekrivača, tapiserija, vezenih stolnjaka i salveta ili sličnih tekstilnih proizvoda, pripremljenih u omotima za prodaju na malo

Predmeti bez porijekla se mogu uključiti u garnituru, ako njihova ukupna vrijednost ne prelazi 25% cijene proizvoda EXW

Yüklə 1,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə