Prilog 1 obavezujuća informacija o svrstavanju robe u nomenklaturu carinske tarifeYüklə 1,55 Mb.
səhifə8/19
tarix28.04.2017
ölçüsü1,55 Mb.
#15934
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

Ex 3916 i eh 3917

Proizvodi od profila i ciljevi

Izrada kod koje:
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika.
- vrijednost bilo kojeg upotrijebljenog materijala iz 39. gl. ne prelazi 20% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika

Ex 3920

- folije ili filmovi od ionomera

izrada od djelimične termoplastične soli koja je kopolimer etilena i metakrilne kisjeline i koja je djelimično neutralizovana sa ionima metala naročito cinka i natrijuma

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika.

 

- folije od regenerisane celuloze, poliamida ili polietilena

Izrada kod koje vrijednost bilo kojeg upotrijebljenog materijala iz ne prelazi 20% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 3921

folije od plastičnih masa, metalizirane

Izrada od visokoprovidnih poliesterskih folija debljine manje od 23 mikrona (7)

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika

3922 do 3926

Proizvodi od plastičnih masa

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika.

 

Ex 40 gl.

Kaučuk i proizvodi od kaučuka i guma osim:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda

 

Ex 4001

Laminirane ploče ili krpe kaučuka za cipele

Laminacija folije od prirodnog kaučuka

 

4005

Mješavine kaučuka, nevulkanizovane, u primarnim oblicima ili pločama, listovima ili trakama

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala osim prirodnog kaučuka ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika.

 

4012

Protektirane ili upotrijebljene spoljašnje gume; pune gume ili gume sa vazdušnim komorama, zamijenljivi, protektori i štitnici od gume:

 

 

 

- protektirane gume, pune gume ili gume sa vazdušnim komorama

Protektiranje korišćenih spoljašnjih guma

 

 

- ostalo

Izrada od materijala iz bilo kojeg tar. br. osim iz tar. br. 4011 ili 4012

 

Ex 4017

Proizvodi od kaučuka

Izrada od kaučuka

 

Ex 41. gl.

Sirove kože sa dlakom ili bez dlake (osim krzna) i koža osim.

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda

 

Ex 4102

Sirove ovčje ili jagnjeće kože bez vune

Odstranjivanje vune sa ovčje ili jagnjeće kože sa vunom

 

4104 do 4107

Koža bez dlake ili vune osim kože iz tar. br. 4108 ili 4109

Ponovno štavljenje predhodno štavljene kože

Ili


Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda

 

4109

Lakovana koža i lakovana slojevita koža, metalizirana koža

Izrada iz kože iz tar. br. 4104 do 4107 pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

42. gl.

Proizvodi od kože, sedlarski i remenarski proizvodi, predmeti za putovanje, ručne torbe i sl. proizvodi od životinjskih crijeva (osim vlakna od svilene bube)

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda

 

Ex 43. gl.

Prirodno i vještačko krzno, proizvodi od krzna osim za:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda

 

Ex 4302

Štavljeno ili obrađeno krzno, sastavljeno:

 

 

 

- ploče kvadrati, krstovi i sl. oblici

Bijeljenje ili bojenje, uzimajući i rezanje i sastavljanje nesastavljenog štavljenog ili obrađenog krzna

 

 

- ostalo

Izrada od resastavljenog štavljenog ili obrađenog krzna

 

4303

odjeća, dodaci odjeći i ostali proizvodi od krzna

Izrada od nesastavljenog štavljenog ili obrađenog krzna iz tar. br. 4302

 

Ex 44. gl.

Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj, osim za:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda

 

Ex 4403

Drvo, grubo obrađeno (tesano četvorougaono)

Izrada od grubo obrađenog drveta, oljuštenog ili ne ili samo grubo tesanog

 

Ex 4407

Drvo, rezano po dužini ili cijepano, rezano ili ljušteno, brušeno ili tupo ili zubasto spojeno po dužini debljine preko 6 mm

Brušenje hoblovanje ili lijepljenje sa tupim ili zubastim spajanjem po dužini

 

Ex 4408

Listovi od furnira i listovi za vezane ploče debljine do 6 mm, sastavljeno i ostalo drvo šegano po dužini, rezano ili guljeno, blanjano, brušeno ili lijepljeno sa tupim ili zubastim spajanjem po dužini debljine do 6 mm

 

 

Ex 4409

Drvo profilirano po čitavoj dužini bili kojeg ruba ili strane, blanjano ili ne, brušeno ili tupo ili zubasto spojeno po dužini ili ne:

 

 

 

- brušeno ili tupo ili zubasto spojeno po dužini

Brušenje ili tupo ili zubasto spajanje po dužini.

 

 

- ukrasne palice, vjenčevi i ukrasne letve

Prerada u obliku palica vjenčeva ili ukrasnih letvi.

 

Ex 4410 do eh 4413

ukrasne palice, vjenčevi i ukrasne letve za unutrašnju dekoraciju i ostale oblikovane ploče

Prerada u obliku palica vjenčeva ili ukrasnih letvi

 

Ex 4415

sanduci za pakovanje, kutije, gajbe, bubnjevi i slična ambalaža od drveta

Proizvodnja od dasaka koje nisu razrezane na određenu veličinu.

 

Ex 4416

burad, kade, kofe i ostalo i njihovi djelovi od drveta

Izrada od trupaca, neobrađenih osim prešeganih na dvije glavne površine

 

Ex 4418

- drvena stolarija i proizvodi od drveta za građevinarstvo

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda.

Mogu se upotrijebiti drvene ploče, šindra i oplate 

Ex 4421

- ukrsne palice i ukrasne letve

Prerada u obliku palica ili ukrasnih letvi

 

 

drvca za šibice, drvene zakačke i zapušači za obuću

Izrada od drveta iz bilo kojeg tar. br. osim drvene žice iz tar. br. 4409

 

Ex. 45. gl.

Pluta i proizvodi od plute osim:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda

 

4503

Proizvodi od prirodne plute

Izrada od plute iz tar. br. 4501

 

46. gl.

Proizvodi od slame, esparta i drugih materijala za pletenje, korparski i pletarski proizvodi

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda.

 

47. gl.

Celuloza, drvena ili od drugih vlaknastih celuloznih materijala, recikliran papir ili karton (ostaci i otpaci)

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda.

 

Ex 48. gl.

Papir i karton, proizvodi od papirnate kaše, papira ili kartona, osim za:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda.

 

Ex 4811

Papir i karton samo sa crtama ili kvadratima

Izrada od materijala za izradu papira iz 47. gl.

 

4816

Karbon papir, samokopirni papir i ostali papir za kopiranje i prenošenje (osim onog iz tarifnog br. 4809), matrice za umnožavanje i ofsetne ploče od papira u kutijama ili bez kutija

Izrada od materijala za izradu papira iz 47.rgl.

 

4817

Kovete, razglednice, dopisnice i karte za dopisivanje od papira ili kartona, kompleti za dopisivanje u kutijama, vrećicama, notesima i sličnim pakovanjima od papira i kartona

Izrada kod koje:

- se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda,

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika


 

Ex 4818

Toalet papir

Izrada od materijala za izradu papira iz 47. gl.

 

Ex 4819

Kutije, sanduci, vreće i ost. za pakovanje od papira, kartona, celulozne vate ili listova ili traka od celuloznih vlakana

Izrada kod koje:

- se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda.

- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika


 

Ex 4820

Blokovi papira za pisma

Izrada kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 4823

Ostali papir, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, razrezani u određene veličine ili oblike

Izrada od materijala za izradu papira iz 47. gl.

 

Ex 49. gl.

Štampane knjige, novine, slike i ostali proizvodi grafičke ind. rukopisi, štampani tekst i projekti, osim za:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda.

 

4909

Poštanske razglednice, čestitke i karte sa ličnim obavještenjima, štampane, ilustrovane ili neilustrovane, sa omotnicom ili ukrasima ili bez njih

Izrada od materijala, koji nijesu razvrstani u tar. br. 4909 ili 4911.

 

4910

Kalendari svih vrsta, štampani, uzimajući i kalendare u blokovima:

 

 

 

- kalendari vrste *vječiti* ili sa zamjenljivim blokovima na podlogama koje nijesu od papira ili kartona

Izrada kod koje:

- se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda,- vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

 

- ostalo

Izrada od materijala, koji nijesu razvrstani u tar. br. 4909 ili 4911

 

Ex 50. gl.

Svila, osim:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda.

 

Ex 5003

Otpaci od svile (uzimajući i zapredke neprimjerene za odvijanje, odpadke prediva i pocijepane teks

Vlačenje ili češljanje odpadaka od svile

 

5004 do eh 5006

Predivo od svile i predivo od otpadaka od svile

Izrada od
- sirove svile ili otpadaka od svile vlačenih ili češljanih ili drugačije prerađenih za predanje
- ostalih prirodnih vlakana nevlačenih ili nečešljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne mase
- materijala za izradu papira

 

5007

Tkanine od svile ili otpadaka od svile:

 

 

 

- sa utkanim gumenim nitima

izrada od jednostrukog prediva

 

 

- ostalo

izrada od:
- prediva od kokosovih vlakana
- prirodnih vlakana
- vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana, nevlačejnih ili nečešljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne mase
- materijala za izradu papira ili
štampanje praćeno sa najmanje dva postupka pripreme ili konačnim postupcima (kao što su razmašćivanje, bijeljenje merceriranje termostabilizacija dizanje kalandiranje obrada za otpornost na skupljanje, obogaćivanje impregnacija, popravljanje i odstranjivanje čvorova) pod uslovom da vrijednost korišćene ne štampane tkanine ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 51. gl.

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; predivo i tkanine od konjske dlake osim:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda.

 

5106 do 5110

Predivo od vune, od fine ili grube životinjske dlake ili od konjske strune

Izrada od: (8)
- sirove svile ili od otpadaka svile, vlačenih ili češljanih ili drugačije prerađenih za predenje
- ostalih prirodnih vlakana, nevlačenih ili nečešljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše ili
- materijala za izradu papira

 

5111 do 5113

Tkanine od vune, od fine ili grube, životinjske dlake ili od konjske strune

 

 

 

- sa utkanim gumenim nitima

Izrada od jednostrukog prediva (8)

 

 

- ostalo

Izrada od (8)
- prediva od kokosovih vlakana
- prirodnih vlakana
- vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana, nevlačenih ili nečešljanih ili na koji drugi način pripremljenih za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše ili
- papira

ili


štampanje praćeno sa najmanje dva postupka za pripremu ili konačnim postupkom (kao što su razmašćivanje, bijeljenje, merceriziranje, termostabilizovanje, podizanje, kalandiranje, otpornost na skupljanje, trajna konačna obrada, obogaćivanje, inpregnacija, popravljanje i odstranjivanje čvorova) pod uslovom da vrijednost upotrijebljene ne štampane tkanine ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 52. gl.

Pamuk, osim:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda.

 

5204 do 5207

Predivo i konac od pamuka

Izrada od (8)
- sirove svile ili od otpadaka svile, vlačenih ili češljanih ili drugačije prerađenih za predenje
- ostalih prirodnih vlakana, nevlačenih ili nečešljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše ili
- materijala za izradu papira

 

5208 do 5212

Pamučne tkanine:

 

 

 

- sa utkanim gumenim nitima

izrada od jednostrukog prediva (8)

 

 

- ostalo

Izrada od (8)
- prediva od kokosovih vlakana
- prirodnih vlakana
- vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana, nevlačnih ili nečešljanih ili na koji drugi način pripremljenih za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše ili
- papira

ili


štampanje praćeno sa najmanje dva postupka za pripremu ili konačnim postupkom (kao što su razmašćivanje, bijeljenje, merceriziranje, termostabilizovanje, podizanje, kalandiranje, otpornost na skupljanje, trajna konačna obrada, obogaćivanje, inpregnacija, popravljanje i odstranjivanje čvorova) pod uslovom da vrijednost upotrijebljene ne štampane tkanine ne prelazi 47,5% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 53. gl.

Ostala biljna tekstilna vlakna; predivo od hartije i tkanine od prediva od hartije osim:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda.

 

5306 do 5308

Predivo od lana, jute i ostalih biljnih tekstilnih vlakana, predivo od hartije

Izrada od (8)
- sirove svile ili od otpadaka svile, vlačenih ili češljanih ili drugačije prerađenih za predenje
- ostalih prirodnih vlakana, nevlačenih ili nečešljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše ili
- materijala za izradu papira

 

5309 do 5311

Tkanine od lana, jute i ostalih biljnih tekstilnih vlakana, tkanine od prediva od hartije:

 

 

 

- sa upredenim gumenim nitima

Izrada od jednostrukog prediva (8)

 

 

- ostalo

Izrada od (8)
- prediva od kokosovih vlakana
- prirodnih vlakana
- vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana, nevlačenih ili nečešljanih ili na koji drugi način pripremljenih za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše ili
- papira

ili


štampanje praćeno sa najmanje dva postupka za pripremu ili konačnim postupkom (kao što su razmašćivanje, bijeljenje, merceriziranje, termostabilizovanje, podizanje, kalandiranje, otpornost na skupljanje trajna konačna obrada, obogaćivanje, inpregnacija, popravljanje i odstranjivanje čvorova) pod uslovom da vrijednost upotrijebljene ne štampane tkanine ne prelazi 47,5% cijene proizvoda franko fabrika

 

5401 do 5406

Predivo, monofilamenti i konac od vještačkih ili sintetičkih filamenata

Izrada od: (8)
- sirove svile ili od otpadaka svile, vlačenih ili češljanih ili drugačije prerađenih za predenje
- ostalih prirodnih vlakana, nevlačenih ili nečešljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje

 

5407 i 5408

Tkanine od prediva od vještačkih ili sintetičkih filamenata

 

 

 

- sa tkanim gumenim nitima

Izrada od jednostrukog prediva (8)

 

 

- ostalo

Izrada od: (8)
- prediva od kokosovih vlakana
- prirodnih vlakana
- vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana, nevlačenih ili nečešljanih ili na koji drugi način pripremljenih za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše ili
- papira

ili


štampanje praćeno sa najmanje dva postupka za pripremu ili konačnim postupkom (kao što su: razmašćivanje, bijeljenje, merceriziranje, termostabilizovanje, podizanje, kalandiranje, otpornost na skupljanje, trajna konačna obrada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i odstranjivanje čvorova) pod uslovom da vrijednost upotrijebljene neštampane tkanine ne prelazi 47,5% cijene proizvoda franko fabrika

 

5501 do 5507

Vještačka ili sintetička sječena vlakna i kablovi.

izrada od hemijskih materijala ili tekstilne kaše

 

 

Predivo i konac za šivenje od vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana i kablova

Izrada od: (8)
- sirove svile ili od otpadaka svile, vlačenih ili češljanih ili drugačije prerađenih za predenje
- ostalih prirodnih vlakana, nevlačenih ili nečešljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše ili
- materijali za izradu papira

 

5512 do 5516

Tkanine od vještačkih i sintetičkih sječenih vlakana:

 

 

 

- sa upredenim gumenim nitima

Izrada od jednostrukog prediva (8)

 

 

- ostalo

Izrada od: (8)
- prediva od kokosovih vlakana
- prirodnih vlakana
- vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana, nevlačenih ili nečešljanih ili na koji drugi način pripremljenih za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše ili
- papira

ili


štampanje praćeno sa najmanje dva postupka za pripremu ili konačnim postupkom (kao što su razmašćivanje, bijeljenje, merceriziranje, termostabilizovanje, podizanje, kalandiranje, otpornost na skupljanje, trajna konačna obrada, obogaćivanje, inpregnacija, popravljanje i odstranjivanje čvorova) pod uslovom da vrijednost upotrijebljene neštampane tkanine ne prelazi 47,5% cijene proizvoda franko fabrika

 

 

 


Tr. br. HS (ST)

Naziv robe

Obrada ili prerada, izvršena na materijalima bez porijekla, koja im daje status robe sa porijeklom

(1)

(2)

(3)                ili

(4)

Ex 56. gl

Vata, filc i netkani materijali: specijalna prediva; štampa, užad konopci i kablovi i proizvodi od njih osim

izrada od: (8)
- prediva od kokosovih vlakana
- prirodnih vlakana
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše ili
- papira

 

5602

Filc, uključujući inpregnisani, prevučeni ili laminirani:

 

 

 

- iglani filc

Izrada od: (8)
- prirodnih vlakana
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše

 

 

 

mogu se upotrijebiti:
- polipropilenski filamenti iz tar. br. 5402
- polipropilenska vlakna iz tar. br. 5503 ili 5506 ili
- filamentne trake od polipropilena iz tar. br. 5501, kod kojih je u svim slučajevima denominacija svakog filamenta ili vlakna niža od 9 deciteksa pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 40% cijene, proizvoda franko fabrika.

 

 

- ostalo

Izrada od: (8)
- prirodnih vlakana
- vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana proizvedenih od kazeina
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše

 

5604

Niti i kord od gume prekrivene sa tekstilnim materijalom, tekstilno predivo trake i sl. iz tar. br. 5404 ili 5405 impregnisani prevučeni obloženi sa gumom ili plastičnom masom:

 

 

 

- gumene niti i kordovi prekrivene sa tekstilom

Izrada od gumenih niti i kordova koje nijesu prekrivene tekstilom

 

 

- ostalo

Izrada od: (8)
- prirodnih vlakana nevlačenih ili nečešljanih ili na koji drugi način pripremljenih za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše
- papira

 

5605

Metalizirano predivo uključujući obavijeno predivo koje se sastoji od tekstilnog prediva ili traka ili sl. oblika iz tar. br. 5404 ili 5405 kombinovanih sa metalom u obliku niti, traka ili praha ili prekriveni metalom

Izrada od: (8)
- prirodnih vlakana
- vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana nevlačenih ili nečešljanih ili na koji drugi način pripremljenih za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše
- papira

 

5606

Obavijeno predivo, obavijene trake i sl. oblici iz tar. br. 5404 ili 5405 (osim iz tar. br. 5605 i obavijenog prediva od konjske strune) žanila predivo (uključujući i flokovano žanila predivo) efektno zamkasto predivo

Izrada od (8)
- prirodnih vlakana
- vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana nevlačenih ili nečešljanih ili na koji drugi način pripremljenih za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše
- papira

 

57. gl

Tepisi i ostali podni pokrivači:

 

 

 

- od iglanog filca

Izrada od: (8)
- prirodnih vlakana
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše

mogu se upotrijebiti:


- polipropilenski filamenti iz tar. br. 5402
- polipropilenska vlakna iz tar. br. 5503 ili 5506 ili
- filamentne trake od polipropilena iz tar. br. 5501, kod kojih je u svim slučajevima denominacija svakog filamenta ili vlakna niža od 9 deciteksa pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika.

Tkanina od jute može se upotrijebiti za podlogu. 

 

- od ostalog filca

Izrada od: (8)
- prirodnih vlakana
- vještačkih ili sintetičkih nesječenih vlakana nevlačenih ili nečešljanih ili na koji drugi način pripremljenih za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše

 

 

- ostalo

Izrada od: (8)
- prediva od kokosovih vlakana ili jute
- prediva od sintetičkih ili vještačkih filamenata
- prirodnih vlakana ili
- vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana, nevlačenih ili nečešljanih ili na koji drugi način pripremljenih za predenje

 

 

 

tkanina od jute može se koristiti kao podloga

 

58. gl

Specijalne tkanine, taftovane tkanine, čipke, tapiserije, pozamanterija, vez, osim:

 

 

 

- kombinovane sa gumenom niti

Izrada od jednostrukog prediva (8)

 

 

- ostalo

Izrada od: (8)
- prirodnih vlakana
- vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana nevlačenih ili nečešljanih ili na koji drugi način pripremljenih za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše

ili


štampanje praćeno sa najmanje dva postupka za pripremu ili konačnim postupkom (kao što su razmašćivanje, bijeljenje, merceriziranje, termostabilizovanje, podizanje, kalandiranje, otpornost na skupljanje, trajna konačna obrada, obogaćivanje, impregnacija popravljanje i odstranjivanje čvorova) pod uslovom da vrijednost upotrijebljene ne štampane tkanine ne prelazi 47,5% cijene proizvoda franko fabrika

 

5805

Ručno tkane tapiserije (vrste goblena, flandrijske bove, obison, beauvais, i sl.) i iglom rađene tapiserije (npr. sa sitnim i unakrsnim bodom), konfekcionirane ili ne

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda.

 

5810

Vezeni radovi u metraži, u trakama ili motivima

Izrada kod koje:
- se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda.
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

5901

Tekstilne tkanine prevučene sa ljepilom ili skrobnim materijama, koje se koriste za spoljno povezivanje knjiga i sl. namjene: tkanine za kopiranje, platna pripremljena za slikanje, krute tkanine (bugram) i sl. tkanine koje se koriste za izradu šešira

Izrada od prediva

 

5902

Kord tkanina za spoljne pneumatske gume od prediva od najlona, poliestera i viskoznog rajona velike jačine:

 

 

 

- koji sadrže do 90 mas. % tekstilnih materijala

Izrada od prediva

 

 

- ostalo

Izrada od hemijskih materijala ili tekstilne kaše

 

5903

tekstilne tkanine impregnisane, premazane, prevučene ili prekrivene ili laminirane sa plastičnim masama osim onih iz tar. br. 5902

Izrada od prediva

Ili


štampanje praćeno sa najmanje dva postupka za pripremu ili konačnim postupkom (kao što su razmašćivanje, bijeljenje, merceriziranje, termostabilizovanje, podizanje, kalandiranje, otpornost na skupljanje, trajna konačna obrada, obogaćivanje, inpregnacija, popravljanje i odstranjivanje čvorova) pod uslovom da vrijednost upotrijebljene ne štampane tkanine ne prelazi 47,5% cijene proizvoda franko fabrika

 

5904

Linoleum, uključujući sječene u oblike, podni pokrivači na tekstilnoj podlozi, premazanoj, prevučenoj ili prekrivenoj sječenoj u oblike ili ne

izrada od prediva (8)

 

5905

Zidni tapeti od tekstila

 

 

 

- impregrirane premazane, prevučene ili prekrivene ili laminirane sa gumom, plastičnim masama ili drugim materijalima

Izrada od prediva

 

 

- ostalo

Izrada od: (8)
- prediva od kokosovih vlakana
- prirodnih vlakana ili
- vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana, nevlačenih ili nečešljanih ili na koji drugi način pripremljenih za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše

ili


štampanje praćeno sa najmanje dva postupka za pripremu ili konačnim postupkom (kao što su razmašćivanje, bijeljenje, merceriziranje, termostabilizovanje, podizanje, kalandiranje, otpornost na skupljanje, trajna konačna obrada, obogaćivanje, inpregnacija, popravljanje i odstranjivanje čvorova) pod uslovom da vrijednost upotrijebljene ne štampane tkanine ne prelazi 47,5% cijene proizvoda franko fabrika

 

5906

Gumirane tekstilne tkanine osim onih iz tar. br. 5902

 

 

 

- pletene ili kukičane tkanine

Izrada od: (8)
- prirodnih vlakana
- vještačkih ili sintetičkih sječene vlakana, nevlačene ili nečešljanih ili na koji drugi način pripremljenih za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše

 

 

- Ostale tkanine od sintetičkog filament prediva koji sadrži više od 90 mas. % tekstilnih materijala

izrada od hemijskih materijala

 

 

- ostalo

izrada od prediva

 

5907

tekstilne tkanine, na drugačiji način inpregnisane, premazane prevučene ili prekirivene, platna slikana za pozorišne kulise, tkanine za ateljea i sl. namjene

izrada od prediva

ili


štampanje praćeno sa najmanje dva postupka za pripremu ili konačnim postupkom (kao što su razmašćivanje, bijeljenje, merceriziranje, termostabilizovanje, podizanje, kalandiranje, otpornost na skupljanje, trajna konačna obrada, obogaćivanje, inpregnacija, popravljanje i odstranivanje čvorova) pod uslovom da vrijednost upotrijebljene neštampane tkanine ne prelazi 47,5% cijene proizvoda franko fabrika

 

5908

fitilji od tekstila, tkani, opleteni ili pleteni, za lampe, peći, upaljače, svijeće i s; čarapice za gasno osvetljenje i cijevasto pletene tkanine za gasne lampe impregnisane ili neimpregnisane:

 

 

 

- čarapice za gasne lampe, impregnisane

Izrada od cijevasto pletenih materijala za lampe

 

 

- ostalo

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda

 

5909 do 5911

tekstilni proizvodi za industrijsku upotrebu:

 

 

 

- diskovi ili obruči za poliranje, osim od filca iz tar. br. 5911

Izrada od prediva ili otpadaka tkanina ili krpa iz tar. br. 6310

 

 

- tekstilne tkanine koje se koriste kod izrade papira ili za druge tehničke svrhe, podložene ili ne podložene sa filcem prevučene ili prekrivene ili ne, cijevaste ili beskrajne, sa jednom ili više osnova ili potki ili ravno tkane sa više osnova ili plotki, iz tr. br. 5911

Izrada od:
- prediva od kokosovog vlakna
- sljedećih materijala:
-- prediva od politetrafluoretilna
-- prediva, sa više niti od poliamida, prekrivene, impregnirane ili prevučene sa fenol smolom
-- prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana od aromatičnih poliamida dobijenih sa polukondezacijom femilendiamina i izoftalne kiseline
-- monofilamenata od politetrafluoretilena (9)
-- prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana od polip-fenilentereftalamida
-- prediva od staklenih vlakana prekrivenih sa fenolnom smolom i ojačani sa akrilnim predivom (9)
-- kopolisterski monofilamenti od poliestera i smole od tereftalne kiseline i 1,4-cikloineksandietanola i izoftalne kiseline
-- prirodnih vlakana
- vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana, nevlačenih ili nečešljanih ili na koji drugi način pripremljenih za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše

 

 

- ostalo

izrada od: (8)
- prediva od kokosovih vlakana
- prirodnih vlakana ili
- vještačkih ili sintetičkih sječeni vlakana, nevlačeni ili nečešljanih ili na koji drugi način pripremljenih za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše

 

60. gl

Pleteni ili kukičani materijali

Izrada od: (8)
- prirodnih vlakana ili
- vještačkih ili sintetičkih rezanih vlakana, nemikanih ili nečešljanih ili na koji drugi način pripremljenih za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše

 

61. gl

Odjeća i pribor za odjeću, pleteni i kukičani:

- šiveni ili sastavljeni na drugi način od dva ili više komada pletene ili kukičane tkanine koja je sječena u određeni oblik ili direktno izrađena u određenom oblikuIzrada od prediva (8)(10)

 

 

- ostalo

Izrada od: (8)
- prirodnih vlakana ili vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana, nevlačenih ili nečešljanih ili na koji drugi način pripremljenih za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše

 

Ex. 62 gl

Odjeća i pribor za odjeću osim pletenih ili kukičanih, osim:

Izrada od prediva (8) (10)

 

Ex 6202 eh 6204 eh 6206 Ex 6209 Ex 6211

Odjeća i pribor za odjeću, ženska, djevojačka i za bebe, vezeno

Izrada od prediva (10)

Ili


Izrada od nevezene tkanine pod uslovom da vrijednost upotrijebljene nevezene tkanine neprelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika (19)

 

Ex 6210 eh 6216

Vatrootporna oprema od tkanine, prevučena sa folijom od aluminiziranog poliestera

Izrada od prediva (10)

Ili


Izrada od neprevučene tkanine, ako vrijednost upotrijebljene neprevučene tkanine ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika (10)

 

6213 i 6214

Maramice džepne maramice, šalovi, ešarpe, marame, šamije, velovi i sl. proizvodi:

 

 

 

- vezeni

Izrada od nebijeljenog jednostrukog prediva (8) i (10)

Ili


Izrada od nevezene tkanine pod uslovom da vrijednost upotrijebljene nevezene tkanine ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika (10)

 

 

- ostalo

Izrada od nebijeljenog jednostrukog prediva

Ili


Izrada slijedi štampanje praćeno sa najmanje dva pripremna ili konačnim postupcima (kao što su razmašćivanje, bijeljenje, merceniranje, termostabilizacija, dizanje, kalendiranje obrada na otpornost odskupljanja, trajna konačna obrada, obogaćivanje, inpregnacija, popravljanje i odstranjivanje čvorova) pod uslovom da vrijednost korišćene neštampane tkanine iz tar. br. 62131 6214 ne prelazi 47,5% cijene proizvoda franko fabrike.

 

6217

Ostali gotov pribor za odjeću, djelovi odjeće ili pribora za odjeću osim onih iz tar. br. 6212

 

 

 

- vezeni

Izrada od prediva (10)
Ili
Izrada od nevezene tkanine pod uslovom da vrijednost upotrijebljene nevezene tkanine neprelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika (10)

 

 

- vatrootporna oprema od tkanine prevučena sa folijom od alumuniziranog poliestera

Izrada od prediva (10)
Ili
Izrada od neprevučene tkanine pod uslovom da vrijednost upotrijebljene neprevučene tkanine ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

 

- međuulozi za kragne i manžetne, urezani

Izrada kod koje:
- se svi upotrebljeni materijali svrstavaju i drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

 

- ostalo

izrada od prediva (10)

 

Ex 63. gl

Ostali gotovi tekstilni proizvodi, setovi, iznošena - dotrajala odjeća i dotrajali tekstilni proizvodi, krpe, osim:

Izrada kod koje:
- se svi upotrebljeni materijali svrstavaju i drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

6301 do 6304

Pokrivači (ćebad), vuneni pokrivači, posteljina, zavjese i ostali proizvodi za unutrašnju opremu:

 

 

 

- od filca ili od netkanog materijala

Izrada od (8)
- prirodnih vlakana ili
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše

 

 

- ostalo:

 

 

 

-- vezeni

- Izrada od nebijeljenog jednostranog prediva (8) (10)

ili


Izrada od nevezene tkanine (osim pletene ili kukičane) pod uslovom da vrijednost upotrijebljene nevezene tkanine ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

 

-- ostalo

Izrada od nebijeljenog jednostrukog prediva (10) (11)

 

6305

Vreće i vrećice, koje se koriste za pakovanje robe

Izrada od (8)
- prirodnih vlakana
- vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana, nevlačenih ili nečešljanih ili na koji drugi način obrađenih za predenje ili
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše

 

6306

Cerade, platneni krovovi i spoljne platnene roletne (tende), šatori, jedra (za plovne objekte, daske za jedrenje ili suvozemna vozila) proizvodi za kampovanje

 

 

 

netkani

Izrada od (8) (10)
- prirodnih vlakana ili
- hemijskih materijala ili tekstilne kaše

 

 

- ostalo

Izrada od nebijeljenog jednostrukog prediva (8) (10)

 

6307

Ostali gotovi proizvodi, uključujući i modne krojeve za odjeću

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

6308

Setovi od tkanine i prediva, sa priborom ili bez njega, za izradu prostirki i prekrivača tapiserija, vezenih stolnjaka i salveta ili sličnih tekstilnih proizvoda, pripremljeni u pakovanjima za prodaju na malo

Svaki predmet u setu mora ispunjavati pravilo koje bi za njega važio da nije u setu. Predmeti bez porijekla mogu se uključiti, ako njihova ukupna vrijednost ne prelazi 15% cijene garniture franko fabrika.

 

Ex 64. gl.

Obuća, kamašne i slični proizvodi, osim:

Izrada od materijala iz bilo kojeg tar. br. osim spajanja gornjih djelova, pričvršćenih na unutrašnje domove ili druge komponente domova iz tar. br. 6406.

 

6406

Djelovi obuće (uključujući gornjišta koja su spojena ili ne sa domovima osim za spoljne domove), odstranjivi ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi, kamašne, uvijače i sl. proizv. i njihovi djelovi

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

Ex 65. gl

Prekrivke za glavu i njihovi djelovi, osim:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

6503

Šeširi i druge pokrivke za glavu od filca, izrađeni od tuljaka, komusa i drugih proizvoda iz tar. br. 6501, uključujući i postavljene i ukrašene

Izrada od prediva ili tekstilnih vlakana (10)

 

6505

Šeširi i druge pokrivke za glavu, pleteni ili kukičani, ili izrađeni od čipke, filca ili ostalih tekstilnih materijala (osim traka), uključujući postavljene ili ukrašene, mreže za kosu od bilo kojeg materijala, ukrašene ili postavljene ili ne

Izrada od prediva ili tekstilnih vlakana

 

Ex 66. gl

Kišobrani, suncobrani, štapovi, štapovi-stolice, bičevi, korbači i njihovi djelovi

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

6601

Kišobrani i suncobrani (uključujući štapove - kišobrane, vrtne kišobrane i sl.)

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

67. gl

Perje i paperje i proizvodi izrađeni od perja i paperja, vještačko cvijeće, proizvodi od ljudske kose

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

Ex 68. gl

Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, azbesta, liskuna ili sličnih materijala, osim:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

Ex 6803

Proizvodi od prirodnog škriljca ili aglomerisanog škriljca

Izrada od obrađenog kriljca

 

Ex 6812

Proizvodi od azbesta, proizvodi od mješavine na bazi azbesta od mješavina na bazi azbesta i magnezijum karbonata

Izrada od materijala iz bilo kojeg tar. br.

 

Ex 6814

Proizvodi od liskuna uključujući aglomerisani ili rekonstituisani liskun na podlozi ili bez podloge od hartije, kartona ili drugih materijala

Izrada od obrađenog liskuna (uključujući aglomerisani ili rekonstituisani)

 

69. gl

Keramički proizvodi

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

eh 70. gl

Staklo i proizvodi od stakla osim:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

Ex 7003 Ex 7004 eh 7005

Staklo bez sloja za refleksiju.

Izrada od materijala iz tar. br. 7001

 

7006

Staklo iz tar. br. 7003, 7004 ili 7005, savijeno, sa obrađenim ivicama, brušeno, emajlirano, ili na drugi način obrađeno, ali neuokvireno niti spojeno sa drugim materijalima:

 

 

 

- podloga od staklene ploče, prevučena sa tankim izolacionim slojem poluprevodne vrste u skladu sa standardima SEMI (12)

Izrada od neprevučene podloge od staklene ploče iz tar. br. 7006

 

 

- ostalo

Izrada od materijala iz tar. br. 7001

 

7007

Sigurnosno staklo od kaljenog ili slojevitog stakla

Izrada od materijala iz tar. br. 7001

 

7008

Višezidni panel elementi za izolaciju od stakla

Izrada od materijala iz tar. br. 7001

 

7009

Ogledala od stakla, uramljena ili neuramljena, uključujući i retrovizore

Izrada od materijala iz tar. br. 7001

 

7010

Baloni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri od stakla za transport ili pakovanje robe, tegle od stakla za konzerviranje, čepovi, poklopci i ostali zatvarači od stakla

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
Ili
Brušenje proizvoda od stakla, ako vrijednost nebrušenih staklenih proizvoda ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

7013

Proizvodi  od stakla koji se koriste za stolom, u kuhinji za toaletne svrhe u kancelarijama, za unutrašnju dekoraciju i sl. (osim onih iz tar. br. 7010 ili 7011

Izrada od koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
ili
Brušenje proizvoda od stakla, ako vrijednost nebrušenih staklenih proizvoda ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika
ili
Ručno ukrašavanje (osim sitotoska), ručno duvanje staklenih proizvoda, ako vrijednost ručno duvanih staklenih proizvoda ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 7019

Proizvodi od staklenih vlakana (osim prediva)

Izrada od:
- nebojenih traka staklenih vlakana rovinga, prediva ili sječenih niti ili
- staklene vune

 

Ex 71. gl

Prirodni i kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, plemeniti metali, metali platirani plemenitim metalima i proizvodi od njih, imitacija nakita, metalni novac, osim:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

Ex 7101

Prirodni ili kultivisani biseri, obrađeni, privremeno nanizani radi lakšeg transporta

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 7102 Ex 7103 i
 eh 7104

Obrađeno drago ili poludrago kamenje (prirodno, sintetičko ili rekonstruisano)

Izrada od neobrađenog dragog ili poludragog kamenja

 

7106 7108 i 7110

Plemeniti metali:

 

 

 

- Neobrađeni

Izrada od materijala, koji nijesu razvrstani u tar. br. 7106, 7108 ili 7110
ili
Elektrolitska, toplotna ili hemijska separacija plemenitih metala iz tar. br. 7106, 7108, ili 7110
ili
Legure plemenitih metala iz tar. br. 7106, 7108 ili 7110 između sebe ili sa običnim metalom

 

 

- Poluprerađeni (poluproizvodi) ili u obliku praha

Izrada od neobrađenih plemenitih metala

 

Ex 7107 eh 7109 i
eh 7111

Prosti metali platirani srebrom, preobrađeni ili u obliku poluproizvoda

Izrada od metala, platiranih sa neobrađenim plemenitim metalima

 

7116

Predmeti od prirodnih ili kultivisanih bisera dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog)

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

7117

Imitacija nakita

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
ili
Izrada od djelova prostih metala neprevučenih ili neprekrivenih sa plemenitim metalima pod uslovom da vrijednost svih korišćenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 72. gl

Gvožđe i čelik osim za:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

7207

Poluproizvodi od gvožđa ili od nelegiranog čelika

Izrada od materijala iz tar. br. 7201, 7202, 7203, 7204 ili 7205

 

7208 do 7216

Pljosnati valjani proizvodi, palice i profili od gvožđa ili nelegiranog čelika

Izrada od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7206.

 

7217

Hladno dobijena žica od gvožđa ili nelegiranog čelika

Izrada od poluproizvoda iz tar. br. 7207

 

eh 7218 7219 do 7222

Poluproizvodi, pljosnati valjani proizvodi, palice i profili od nerđajućeg čelika

Izrada od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7218

 

7223

Hladno dobijena žica od nerđajućeg čelika

Izrada od poluproizvoda iz tar. br. 7218

 

eh 7224 7225 do 7228

Poluproizvodi pljosnati valjani proizvodi, toplo valjane šipke u kolutovima i profili od drugih vrsta legiranog čelika, šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika

Izrada od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7206, 7218 ili 7224

 

7229

Hladno dobijena žica od drugih vrsta legiranog čelika

Izrada od poluproizvoda iz tar. br. 7224

 

Ex 73. gl

Proizvodi od gvožđa i čelika, osim:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

Ex 7301

Talpe

Izrada od materijala iz tar. br. 7206

 

7302

Djelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih kolosjeka, od gvožđa i čelika, šine vođice i nazubljene šine, skretnički jezičci, srcišta, potezne motke i drugi djelovi skretnica, pragovi, vezice, šinske stolice klinovi šinskih stolica, podložne pločice, pričvrsne pločice, distanične šipke i motke, drugi djelovi specijalno konstruisani za postavljanje, spajanje i pričvršćivanje šina:

Izrada od materijala iz tar. br. 7206

 

7304 7305 i 7306

Cijevi i šuplji profili od gvožđa ili čelika (osim od livenog gvožđa)

Izrada od materijala iz tar. br. 7206, 7207, 7218 ili 7224

 

eh 7307

Pribor za cijevi i šuplje profile od nerđajućeg čelika (ISO br. H5CrNiMo 1712), sastavljen od više djelova

Struganje bušenje proširivanje rupa narezivanje rupa narezivanje navrtnja urezivanje i peskarenje poluproizvoda od metala čijih vrijednost ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika

 

7308

Konstrukcije (osim montažnih konstrukcija iz tar. br. 9406) i djelovi konstrukcija (npr. mostovi i sekcije mostova, vrata za ustave, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, roloi, ograde i stubovi) od gvožđa ili čelika, limovi, šipke, cijevi i slično pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama od gvožđa ili čelika

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda ne smiju se koristiti profili i ugaonici iz tar. br. 7301

 

Ex 7315

Lanci protiv klizanja

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tar. br. 7315 ne prelazi 50% cijene

 

Ex 74. gl

Bakar i proizvodi od bakra, osim:

Izrada kod koje:
- se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

7401

Bakrenac, cementni bakar (precipitat bakra)

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

7402

Nerafinisani bakar, bakarne anode (pozitivne elektrode) za elektrolizu

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

7403

Rafinisani bakar i legure od bakra, sirovi:

 

 

 

- rafinisani bakar

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

 

- legure od bakra i rafinisani bakar koji sadrži druge elemente

Izrada od rafinisanog sirovog bakra ili odpadaka i ostataka od bakra

 

7404

Otpaci i ostaci od bakra

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

7405

Predlegure bakra

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

Ex 75. gl

Nikl i proizvodi od nikla osim za:

Izrada kod koje:
- se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. Od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

7501 do 7503

Kamenac od nikla, sinterovani oksidi nikla i ostali međuproizvodi metalurgije nikla, sirovi nikl otpaci i ostaci od nikla

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

Ex 76. gl

Aluminijum i proizvodi od aluminijuma osim za:

Izrada kod koje:
- se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. Od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

7601

Aluminijum, sirovi

Izrada kod koje:
- se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. Od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih rijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika - izrada sa toplotnom ili elektronskom obradom od nelegiranog aluminijuma ili od otpadaka i ostataka od aluminijuma

 

7602

Ostaci i otpaci od aluminijuma

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

Ex 7616

Proizvodi od aluminijuma osim gaze, tkanina, rešetki, mreža, ograda, tkanina za pojačavanje i sl. materijala (uključujući beskonačne trake) od žice od aluminijuma i ekspandirani metal od aluminijuma

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda mogu se koristiti gaze, tkanina, rešetki, mreža, ograda, tkanina za pojačavanje i sl. materijala (uključujući beskonačne trake) od žice od aluminijuma i ekspandirani metali od eluminijuma i vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

Yüklə 1,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin