Prilog 1 obavezujuća informacija o svrstavanju robe u nomenklaturu carinske tarifeYüklə 1,55 Mb.
səhifə4/19
tarix28.04.2017
ölçüsü1,55 Mb.
#15934
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

__________________

1 Ime i adresa preduzeća, kome se isporučuje.

2 Isporučioc mora jasno označiti, ako se na računu, otpremnici ili drugom komercijalnom dokumentu, na koje se odnosi ova izjava, navode različite vrste robe ili takve vrste robe, koje ne sadrže jednake djelove materijala bez porijekla.

Primjer:


Priloženi dokument se odnosi na različite modele elektromotora iz tar. br. 8501, upotrijebljene kod izrade mašina za pranje veša iz tar. br. 8450. Priroda i vrijednost materijala bez porijekla kod izrade motora se razlikuje od modela do modela. U prvoj koloni treba označiti ove modele izdvojeno i u ostale kolone treba upisati odgovarajuće oznake, posebno za svaki model, tako da proizvođač mašina za pranje veša može pravilno utvrditi porijeklo svojih proizvoda s obzirom na upotrebljene modele električnih motora.

3 Podatke, predviđene u ovoj koloni, ne treba navoditi, osim ako je to potrebno. Na primjer:

pravilo, koje se primjenjuje za odjeću iz 62. glave CT. dozvoljava upotrebu prediva bez porijekla, ako proizvođač te odjeće, koja se nalazi na jednom mjestu u Crnoj Gori, upotrijebi tkaninu, stečenu u drugom mjestu u Crnoj Gori iz prediva bez porijekla, dovoljno je, da isporučilac iz drugog mjesta u Crnoj Gori u 2. koloni svoje izjave navede samo "predivo". Tarifna oznaka i vrijednost odnosnog prediva nijesu mjerodavni.

Proizvođač koji izrađuje žicu iz tar. br. 7217, iz šipki od gvožća bez porijekla, mora u 2. koloni navesti "šipke od gvožđa". Ako se ova žica koristi za izradu mašine, za koju pravilo o porijeklu određuje udio upotrebljenog materijala bez porijekla, onda treba u 3. koloni navesti vrijednost šipki bez porijekla.

4 Termin "vrijednost materijala" znači carinsku vrijednost upotrijebljenih materijala bez porijekla kod uvoza ili, ako ona nije poznata ili se ne može utvrditi, prva provjerljiva cijena, plaćena za takve materijale u Crnoj Gori. Za svaku vrstu upotrijebljenog materijala bez porijekla treba navesti vrijednost po jedinici proizvoda, pomenutih u 1. koloni.

5 upisati datume. Period važnosti izjave isporučioca ne smije biti duži od 12 mjeseci.

6 mjesto i datum.

7 ime i funkcija odgovornog lica isporučioca.

8 potpis.

 

PRILOG 7bSpisak sa uvodnim napomenama obrade ili prerade robe, urađenih na materijalu bez porijekla, da bi dobijeni proizvodi dobili status robe sa porijeklom
(član 38 stav 1 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)


Tr. br.
HS (ST)

Naziv robe

Obrada ili prerada, izvršena na materijalima bez porijekla, koja im daje status robe sa porijeklom

(1)

(2)

(3)

ili

(4)

1. gl.

Žive životinje

Sve životinje iz prve gl. su u cjelosti korišćene
2. gl.

Meso i drugi klanični proizvodi za jelo

Izrada kod koje su svi upotrijebljeni materijali iz prve i druge gl. u cjelosti iskorišćeni
3. gl.

Ribe, ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci

Izrada kod koje su svi upotrijebljeni materijali iz 3. gl.
Ex 4. gl.

Mliječni proizvodi; živinska jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog porijekla koji nijesu navedeni i nijesu obuhvaćeni na drugom mjestu, osim za:

Izrada kod koje su svi upotrijebljeni materijali iz 4 gl. u cjelosti0403

Mlaćenica, kisjelo mlijeko i pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mlijeko i pavlaka, koncentrovano ili ne, sa dodatim šećerom ili ostalim sladilima, aromatizovano ili sa dodatim voćem, oraščićima ili kakaom


Izrada kod koje:
- su svi upotrijebljeni materijali iz 4. gl.;
- svaki voćni sok (osim od ananasa, citrone ili grejpfruta) iz tarifnog broja 2009 mora biti sa porijeklom;
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz 17. gl. ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika.
Ex 5. gl.

 

Ex 0502Proizvodi životinjskog porijekla, na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni, osim za čekinje i dlake domaćih ili divljih svinja

Izrada kod koje su svi upotrijebljeni materijali iz 5. gl.

Čišćenje dezinfekcija, razvrstavanje i poravnavanje bodlji i dlaka


6. gl.

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijeni i sl; sječeno cvijeće i ukrasno lišće

Izrada ko koje:
- svi upotrijebljeni materijali moraju biti u cjelosti iz 6. gl.
- Vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika
7. gl.

Povrće, korijenje i krtole za jelo

Izrada kod koje su svi upotrijebljeni materijali u cjelosti iz 7. gl.
8. gl.

Voće za jelo; kore agruma ili dinja i lubenica

Izrada kod koje je:
- upotrijebljeno voće i oraščići
- vrijednost bilo kojeg upotrijebljenog materijala iz 17. gl. ne prelazi 30% vrijednosti cijene franko fabrika.
Ex 9. gl.

Kafa, čaj, mate čaj, začini, osim za:

Izrada kod koje su svi upotrijebljeni materijali u cjelosti iz 9. gl.
Izrada iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja
0901

Kafa, pržena ili nepržena ili bez kofeina; ljuspice i opne od kafe; zamjene kafe koja sadrži kafu u bilo kom procentu

Izrada iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja
eh 0910

Mješavine začina

 
10. gl.

Žitarice

Izrada kod koje su svi upotrijebljeni materijali u cjelosti iz 10 gl.
Ex 11. gl.

Proizvodi mlinarske industrije; slad; skrob; imulin; gluten od pšenice osim za:

Izrada kod koje su upotrijebljene žitarice, jestivo povrće, korijeni i krtolice iz tar. br. 1704
Ex 1106

Brašno, griz i prah od sušenih mahuna iz tar. br. 0713

Sušenje i mljevenje sušenih mahuna iz tar. br. 0708
12. gl.

Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnevlje, sjeme i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna hrana

Izrada kod koje su svi upotrijebljeni materijali u cjelosti iz 12 gl.
1301

Šelak; prirodne gume, smole, gumene smole i uljane smole (npr. balzami)

Izrada kod koje vrijednost bilo kojeg upotrijebljenog materijala iz tar. br. 1301 ne smije prelaziti 50% cijene proizvoda franko fabrika
1302

Biljni sokovi i ekstrakti, pektinske materije; pektinati i pektati; agar agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobijeni iz biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani;

 

 

 

- sredstva za zgušnjavanje dobijena iz biljnih proizvoda modifikovana

Izrada iz nemodifikovanih sluzi i sredstava za zgušnjavanje

 

- ostalo

Izrada kd koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

14. gl.

Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi na drugom mjestu nepomenuti i nijesu obuhvaćeni

Izrada kod koje su svi upotrijebljeni materijali u cjelosti iz 14. gl.

 

Ex. 15. gl.

Masnoće i ulja životinjskog i biljnog porijekla i proizvodi njihovog razlaganja; prerađene jestive masnoće; voskovi životinjskog i biljnog porijekla, osim za:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj nego što je tarifni broj proizvoda

 

1501

Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast) i pileća mast, osim one iz tarifnog br. 0209 ili 1503

 

 

- masnoće od kosti ili odpadaka

Izrada iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tar. br. 0203, 0206 ili 0207 ili kosti iz tarifnog broja 0506

 

- ostalo

Izrada od svinjskog mesa ili jestivih klaničnih proizvoda iz tar. br. 0203 ili 0206 ili iz pilećeg mesa i jestivih klaničnih proizvoda iz tar. br. 0207

 

1502

Goveđa mast, ovčja mast ili kozja mast, osim one iz tar. br. 1503:

 

 

 

- mast od kosti ili otpadaka

Izrada od materijala iz bilo kojeg tar. br. Osim onih iz tar. br. 0201, 0202, 0204 ili 0206 ili kosti iz tar. br. 0506

 

 

- ostalo

Izrada kod koje su svi upotrijebljeni materijali iz 2. gl.

 

1504

masti i ulja od riba ili morskih sisara i njihove frakcije, prečišćena ili neprečišćena, ali hemijski nemodifikovani:

 

 

 

- tvrde frakcije

Izrada iz materijala iz bilo kojeg tar. br. uzimajući ostale materijale iz tar. br. 1504

 

 

- ostalo

Izrada kod koje su svi upotrijebljeni materijali iz druge i treće gl.

 

eh 1505

prečišćeni lanolin

Izrada od sirove masti od vune iz tar. br. 1505

 

1506

ostale masti i ulja životinjskog porijekla i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovane:

 

 

 

- tvrde frakcije

Izrada iz materijala iz bilo kojeg tar. br. uzimajući ostale materijale iz tar. br. 1506

 

 

- ostalo

Izrada kod koje moraju biti svi upotrijebljeni materijali u cjelosti iz 2. gl.

 

1507 do 1515

ulja biljnog porijekla i njihove frakcije:

 

 

 

- sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino, tungovo, babasu i oiticica ulje vosak od mirte i japanski vosak, frakcije jojoba ulja i ulja za tehničke ili industrijske namjene osim za proizvodnju hrane za ljudsku ishranu

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. nego što je tar. br. proizvoda

 

 

- tvrde frakcije osim od jojoba ulja

Izrada iz ostalih materijala iz tar. br. 1507 do 1515.

 

 

- ostalo

Izrada kod koje moraju biti svi biljni materijali u cjelosti

 

1516

Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, djelimično ili u cjelosti hidrogenirani, interesterifikovani, resterifikovani ili elaidinizovani, rafinisani ili nerafinisani ali i dalje nepripremljeni

Izrada kod koje:
- su svi upotrijebljeni materijali u cjelosti iz 2. gl.
- svi upotrijebljeni biljni materijali u cjelosti. Mogu se upotrijebiti materijali iz tar. br. 1507, 1508, 1511 i 1513

 

1517

Margarin; mješavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porijekla ili frakcija različitih masti ili ulja iz tog gl., primjereni za ishranu, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tar. br. 1516

izrada kod koje:
- su svi upotrijebljeni materijali u cjelosti iz 2. i 4. gl.
- svi upotrijebljeni biljni materijali su iz ovog tar. br. Mogu se upotrijebiti materijali iz tar. br. 1507, 1508, 1511 i 1513

 

16. gl.

Prerađevine od mesa, riba ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka

Izrada od životinja iz prve gl.. Svi upotrijebljeni materijali moraju biti u cjelosti iz 3. gl.

 

Ex. 17. gl.

Šećer i proizvodi od šećera osim za:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. nego što je tar. br. proizvoda

 

Ex 1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i hemijski čista saharoza u tvrdom stanju, sa dodatkom aroma ili boje

Izrada kd koje vrijednost bilo kojeg materijala iz 17. gl. ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

 

1702

Ostali šećer, uključujući i hemijski čistu laktozu, multozu, glukozu i fruktozu u tvrdom stanju; šećerni sirupi bez dodataka za aromatizaciju ili bojenje; vještački med i mješavina vještačkog i prirodnog meda, karamel šećer;

 

 

 

- hemijski čista maltoza i fruktoza

Izrada iz materijala iz bilo kojeg tar. br. uzimajući i ostale materijale iz tar. br. 1702

 

 

- ostali šećeri u tvrdom stanju sa dodacima za aromatizaciju ili bojenje

Izrada kod koje vrijednost bilo kojeg upotrijebljenog materijala iz 17. gl. ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

 

 

- ostalo

Izrada kod koje su svi upotrijebljeni materijali već sa porijeklom

 

Ex 1703

melase dobijene prilikom ekstrakcije ili rafinisanja šećera sa dodatkom aroma i boja

Izrada kod koje vrijednost bilo kojeg upotrijebljenog materijala iz 17. gl. ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

 

1704

šećerni proizvodi (uzimajući i bijelu čokoladu), bez kakaa

Izrada kod koje:
- se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. nego što je tar. br. proizvoda;
- vrijednost bilo kojeg upotrijebljenog materijala iz 17. gl. ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

 

18. gl.

Kakao i proizvodi od kakaa

Izrada kod koje:
- se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. nego što je tar. br. proizvoda
- vrijednost bilo kojeg upotrijebljenog materijala iz 17. gl. ne prelazi 30% cijene franko fabrika

 

1901

Ekstrakti slada; namirnice od brašna, griza, skroba ili ekstrakta slada bez dodatka kakaa ili sa dodatkom kakaa u količini manje nego 40 ut. %, računano na osnovu koja ne sadrži masnoće, koje nijesu navedene ili pomenute na drugom mjestu; namirnice iz materijala iz tar. br. 0401 do 0404, bez dodatka kakaa ili sa dodatkom kakaa u količini manje od 5 ut %, računajući na osnovu koja ne sadrži masnoće, koje nijesu navedene ili nijesu obuhvaćene na drugom mjestu;

 

 

 

- ekstrakt slada

Izrada iz žitarica iz 10. gl.

 

 

- ostalo

Izrada kod koje:
- se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. a ne u tar. br. proizvoda;
- vrijednost bilo kojeg upotrijebljenog materijala iz 4. i 17. gl. ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

 

1902

Tjestenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (sa mesom ili ostalim sastojcima) ili drugačije pripremljene kao što su:

 

 

 

špagete, makarone, rezanci, lazanje, njoke, ravioli, kaneloni; kuskus, pripremljen ili nepripremljen:

 

 

 

- koje sadrže 20 ut % ili manje mesa, klaničnih proizvoda, riba, školjki ili mekušaca

Izrada kod koje su upotrijebljene sve žitarice i proizvodi od žitarica (osim pšenice vrste "durum" i njenih proizvoda)

 

 

- koji sadrže više od 20 ut. % mesa, klaničnih proizvoda, riba, školjki ili mekušaca

Izrada kod koje:
- su sve upotrijebljene žitarice i proizvodi od žitarica (osim pšenice vrste "durum" i njenih proizvoda)
- svi upotrijebljeni materijali moraju biti u cjelosti iz 2. i 3. gl.

 

1903

Tapioka i njene zamjene, pripremljena od skroba kao što su: perle, zrna, pahuljice i sl.

izrada it materijala iz bilo kojeg tar. br. osim iz skroba od krompira iz tar. br. 1108

 

1904

Pripremljene namirnice dobijene đubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice), žitarice osim kukuruza, u zrnima ili u obliku pahulja ili drugačije obrađena zrna (osim brašna i griza), polukuvana ili drugačije pripremljene koja nisu pomenute i nijesu obuhvaćena na drugom mjestu

Izrada:
- od materijala koji nijesu razvrstani u tar. br. 1806
- kod koje su sve upotrijebljene žitarice i brađno (osim pšenice vrste "durum" i njenih proizvoda i kukuruza vrste "zea indurata")
- kod koje vrijednost bilo kojeg upotrijebljenog materijala iz 17. gl. ne prelazi 30 % cijene franko fabrika

 

1905

Hljeb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez njega: prazne kapsule za farmaceutske proizvode, kiflice i oblande, papir od riže i sl.

Izrada iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim onih iz 11. gl.

 

Ex 20. gl.

Proizvodi od povrća, voća i ostalih djelova bilja, osim za:

Izrada kod koje je svo upotrebljeno voće i povrće u cjelosti

 

Ex 2001

Sladak krompir i slični jestivi djelovi biljke, koji sadrže 5 ut. % ili više skroba, propremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kisjelini

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. a ne u tar. br. proizvoda

 

Ex 2004 i eh 2005

Krompir u obliku brašna, griza ili pahulja, pripremljen ili konzervisan na drugi način (ne u sirćetu ili sirćetnoj kisjelini)

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. a ne tar. br. proizvoda

 

2006

Povrće, voće, voće sa korom, voćne kore i drugi djelovi biljaka, konzervisani u šećeru (sušeni, glasirani ili kristalizovani)

Izrada kod koje vrijednost bilo kojeg upotrijebljenog materijala iz 17. gl. ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

 

Yüklə 1,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə