Psixiatriya Modul 1Yüklə 66,29 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.04.2017
ölçüsü66,29 Kb.
#16176

Psixiatriya - Modul 1

 

 Psixiatriya xidmətinin təşkili və qanunvericilik. Ümumi psixopatologiya.  

Psixi xəstələrin müayinə üsulları

 

Həkim-psixiatrlar, ixtisas üzrə şöbə müdirləri   

Təlimin müddəti:   1 həftə (30 saat). 

Təlimin məqsədi:  

Psixiatriya xidmətinin təşkili və qanunvericilik, ümumi psixopatologiya, psixi  

 

 

 xəstələrin müayinə üsulların 

müassir aspektləri ilə  tanış olmaq və bu sahədə nəzəri 

 

 

 və təcrübi biliklərinin mənimsəməsi. 

 

Kod Fəsillərin, bölmələrin mövzusu 

Tədris saatların sayı  

19.1.2. Sosial gigiyenanın və səhiyyə təşkilinin nəzəri əsasları. Psixiatriya 

xidmətinin təşkili. 

 

19.1.1.4.5  «Psixiatriya yardımı haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu.  19.1.7. Psixopatoloji sindromların təsnifat prinsipləri və onların növləri.  

 

19.1.10. 

Produktiv psixopatoloji sindromlar. 

19.1.11. 

Neqativ psixopatoloji sindromlar  19.1.13. Psixi xəstələrin müayinə üsulları  Cəmi  

10 


10 

10 

30 

 

Psixiatriya - Modul 2: Affektiv pozuntular 

 

Həkim-psixiatrlar, ixtisas üzrə şöbə müdirləri   

Təlimin müddəti:   1 həftə (30 saat). 

Təlimin məqsədi:  

Affektiv pozuntular

 müassir aspektləri ilə tanış olmaq və bu sahədə nəzəri və  

 

  

təcrübi biliklərinin mənimsəməsi. 

 

Kod 

Fəsillərin, bölmələrin mövzusu 

Tədris saatların sayı  

19.1.15. Affektiv pozuntuların etiologiyası və patogenezi. 19.2.15.2 Hipomaniya və maniakal epizodun klinikası və müalicəsi. 

 

19.2.15.4.  Depressiv epizod 19.2.15.3 Bipolyar affektiv pozuntunun klinikası və müalicəsi. 

 

19.2.15.1 

Rekkurent depressiyanın klinikası və müalicəsi. 

 

19.2.15.2 Xronikləşmiş affektiv pozuntuların klinikası və müalicəsi 19.2.15.0 Somatikləşmiş affektiv pozuntuların klinikası və müalicəsi. Cəmi  

10 


10 

10 

30 

 


Psixiatriya - Modul 3: Şizofreniya, şizotipik və sayıqlama pozuntuları 

 

Həkim-psixiatrlar, ixtisas üzrə şöbə müdirləri   

Təlimin müddəti:   1 həftə (30 saat). 

Təlimin məqsədi:  

Şizofreniya, şizotipik və sayıqlama pozuntuların

 müassir aspektləri ilə tanış olmaq 

 

  

və bu sahədə nəzəri və təcrübi biliklərinin mənimsəməsi. 

 

Kod 

Fəsillərin, bölmələrin mövzusu 

Tədris saatların sayı  

5.1.2.2. Şizofreniyanın etiologiyası və patogenezi.  5.1.3. Şizofreniyanın kliniki əlamətləri. Problemin müasir vəziyyəti. 5.2. Şizofreniyanın növləri və yaş xüsusiyətləri.  5.3. Şizofreniyanın müaliсəsi. 5.2.2.1.7 Şizotipik pozuntuların psixiatriyada yeri. Problemin müassir 

vəziyyəti. Şizotipik pozuntuların müalicəsi 

5.8 


Şizoaffektiv pozuntuların psixiatriyada yeri. Problemin müassir 

vəziyyəti. Şizoaffektiv pozuntuların növləri və müalicəsi 

5.2.4 


Xroniki sayiqlama pozuntuların psixiatriyada yeri. Problemin müassir 

vəziyyəti. Xroniki sayiqlama pozuntuların müalicəsi.  

Cəmi 


 

10 


10 

10 

30 

 

Psixiatriya - Modul 4: Üzvü, simptomatik və atrofik pozuntular

 

 

Həkim-psixiatrlar, ixtisas üzrə şöbə müdirləri   

Təlimin müddəti:   1 həftə (30 saat). 

Təlimin məqsədi:  

Üzvü, simptomatik və atrofik pozuntuların

 müassir aspektləri ilə tanış olmaq və bu 

 

  

sahədə nəzəri və təcrübi biliklərinin mənimsəməsi. 

 

Kod 

Fəsillərin, bölmələrin mövzusu 

Tədris saatların sayı  

14.1 Baş beyinin atrofik xəstəliklərin nəticəsində əmələ gələn psixiki 

pozuntular və onların müalicəsi 

7.1 


Simptomatik (infeksion, QİÇS) və damar psixiki pozuntular və 

onların müalicəsi. 

9.1 


Kəllə- beyinin travmalar nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular 

və onların müalicəsi.  

6.3. 


Epilepsiyanın zamanı psixi pozuntuların klinikası və onların müalicəsi 7.2.4.1.4 Üzvi şəxsiyyət pozuntusu və onun müalicəsi 10.1. Baş beyinin şişləri nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntularə Cəmi  

10 


10 

10 

30 

 

 Psixiatriya - Modul 5: Nevrotik, stresslə bağlı, somatoform və şəxsiyyət pozuntuları 

 

Həkim-psixiatrlar, ixtisas üzrə şöbə müdirləri  

Təlimin müddəti:   1 həftə (30 saat). 

Təlimin məqsədi:  

Nevrotik, stresslə bağlı, somatoform və şəxsiyyət pozuntuların 

müassir aspektləri 

 

  

ilə  tanış olmaq və bu sahədə nəzəri və təcrübi biliklərinin mənimsəməsi. 

 

Kod 

Fəsillərin, bölmələrin mövzusu 

Tədris saatların sayı  

16.2. Fobik təşviş pozuntu. 16.3. Dissosiativ (konverson) pozuntular  16.4. Somatoform pozuntular  16.7 Ağır stresə və adaptasiya pozuntusuna qarşı reaksiya 16.8 Fizioloji pozuntular və fiziki faktorlarla bağlı davranış sindromlar  16.9. Şəxsiyyət və meyil pozuntuları Cəmi  

10 


10 

10 

30 

 

Psixiatriya - Modul 6: Uşaq psixiatriyası 

 

Həkim-psixiatrlar, ixtisas üzrə şöbə müdirləri 

 

Təlimin müddəti:   1 həftə (30 saat). Təlimin məqsədi:  

Uşaq psixiatriyasının

 müassir aspektləri ilə  tanış olmaq və bu sahədə nəzəri və  

 

  

təcrübi biliklərinin mənimsəməsi. 

 

Kod 

Fəsillərin, bölmələrin mövzusu 

Tədris saatların sayı  

21.2.4.4. Uşaq autizmi 21.2.1. Nitq artikulyasiyasının spesifik pozuntusu  21.2.2.3. Dərs vərdişləri inkişafının spesifik pozuntuları  21.2.6.3. Hiperkinetik pozuntular 21.2.9. Başlanğıcı uşaq və yeniyetmə yaşı üçün xarakterik olan ictimai 

fəaliyyət pozuntusu 

21.2.7. 


Uçağlarda davranış pozuntuları Cəmi  

10 


10 

10 

30 

 


Psixiatriya - Modul 7: Psixoaktiv maddələrdən asılılıq 

 

Həkim-psixiatrlar, ixtisas üzrə şöbə müdirləri   

Məlimin müddəti:   1 həftə (30 saat). 

Təlimin məqsədi: 

 

Psixoaktiv maddələrdən asılılığın  

 

  

müassir aspektləri ilə tanış olmaq və bu sahədə nəzəri və təcrübi biliklərinin  

 

 

 mənimsəməsi. 

 

Kod Fəsillərin, bölmələrin mövzusu 

Tədris saatların sayı  

17.1.11 Alkoqol asılılığı 18.1.1. Tiryək asılılığı  18.1.5. Həşiş asılılığı. 18.1.6. Kokain asılılığı. Efedrin qrup (efedron və pervitin) preparatlardan sui-

istifadə nəticəsində əmələ gələn asılılıq. 

18.9. 


Hallusinoqenlərdən (psixomimetiklar) sui-istifadə nəticəsində əmələ 

gələn asılılıq. 

18.1.11 


Bir neçə psixoaktiv maddə istifadəsi nəticəsində asılılıq. Cəmi  

10 


10 

10 

30 

 

Psixiatriya - Modul 8: Psixi pozuntuların müalicəsi 

 

Həkim-psixiatrlar, ixtisas üzrə şöbə müdirləri   

Təlimin müddəti:   1 həftə (30 saat). 

Təlimin məqsədi:  

Psixi pozuntuların müalicəsinin 

müassir aspektləri ilə  tanış olmaq və bu sahədə  

 

  

nəzəri və təcrübi biliklərinin mənimsəməsi. 

 

Kod Fəsillərin, bölmələrin mövzusu 

Tədris saatların sayı  

5.1.1. Psixiki xəstəliklərin və pozuntularının müaliсəsinin müasir aspektləri. 

Müaliсə prosesinin əsas strateji və taktiki müddəaları 

5.1.2.1. 

5.1.2.2. 

Psixotrop maddələrin farmakokinetikası və farmakodinamikası. 

Psixotrop vasitələrin kliniki təsnifatı.  5.5.  

Neyroleptiklərin psixiatriyada istifadəsinin tarixi, təsnifatı və 

tədbiqinin müasir aspektləri. 5.1.3. Antidepressantların psixiatriyada istifadəsinin tarixi, təsnifatı və 

tədbiqinin müasir aspektləri. 

5.2 


Trankvilizatorların psixiatriyada istifadəsinin tarixi, təsnifatı və 

tədbiqinin müasir aspektləri. 

5.3 


Nootropların psixiatriyada istifadəsinin tarixi, təsnifatı və tədbiqinin 

müasir aspektləri. 

5.2.2.1.7. 

Timostabilizatorların psixiatriyada istifadəsinin tarixi, təsnifatı və 

tədbiqinin müasir aspektləri. 

5.8 


Bioloji terapiyanın (ECT, TKMT, hiperbolik oksigenasiya və s.) 

psixiatriyada tədbiqi. 

5.2.3.3. 

Psixiki xəstəliklərin və pozuntularının müaliсəsində rezistentlik 

halların dəf olunması 

Cəmi 


 

10 


10 

10 

30 

 

Yüklə 66,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə