Resmî Gazete Sayı : 29071 tebliĞYüklə 291,07 Kb.
səhifə2/2
tarix28.04.2017
ölçüsü291,07 Kb.
#16359
1   2

103.096

İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP (EMG DAHİL) SETİ, KONVANSİYONEL

3.100,00

103.097

İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP (EMG DAHİL) SETİ, CERRAH GÜDÜMLÜ

3.100,00

103.101

İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP VE SEP (EMG DAHİL) SETİ, KONVANSİYONEL

5.000,00

103.102

İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP VE SEP (EMG DAHİL) SETİ, CERRAH GÜDÜMLÜ

5.000,00

 

MADDE 55- Aynı Tebliğin “Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-2) Listesi”nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “NÖROMONİTARİZASYON MALZEMELERİ” başlığı, OMURİLİK VE PERİFERİK SİNİR NÖROMONİTARİZASYONU başlığı ve altındaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları ve “INTRAOPERATİF KRANİAL NÖROMONİTORİZASYON VE RF” başlığı ile “KN1087”, “KN1088”, “KN1089”, “KN1110”, “KN1111”, “KN1112”, “KN1113”, “KN1114”, “KN1115”, “KN1116”, “KN1117”, “KN1118”, “KN1119” SUT kodlu tıbbi malzemeler listeden çıkarılmıştır.

b)“NÖROMONİTARİZASYON MALZEMELERİ” başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlıklar, SUT kodları, tıbbi malzeme alan tanımları ve fiyatları ile birlikte eklenmiştir.

 


SUT KODU

TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI

FİYAT (TL)

 

İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON

 

KN1200

İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP (EMG DAHİL) SETİ, KONVANSİYONEL

3.100,00

KN1210

İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP (EMG DAHİL) SETİ, CERRAH GÜDÜMLÜ

3.100,00

KN1220

İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP VE SEP (EMG DAHİL) SETİ, KONVANSİYONEL

5.000,00

KN1230

İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON MEP VE SEP (EMG DAHİL) SETİ, CERRAH GÜDÜMLÜ

5.000,00

KN1240

İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON AEP (EMG DAHİL) SETİ, KONVANSİYONEL

3.100,00

KN1250

İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON AEP (EMG DAHİL) SETİ, CERRAH GÜDÜMLÜ

3.100,00

KN1260

İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON AEP VE MEP VE/VEYA SEP (EMG DAHİL) SETİ, KONVANSİYONEL

5.000,00

KN1270

İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON AEP VE MEP VE/VEYA SEP (EMG DAHİL) SETİ, CERRAH GÜDÜMLÜ

5.000,00

 

KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA / HARİTALAMA / RADYOFREKANS

 

 

MADDE 56- Aynı Tebliğin “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-1) Listesi” bu Tebliğ eki Liste (9)’da yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 57- Aynı Tebliğin “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/I) Listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “KV1025”, “KV2033”, “KV2038”, SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyatları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 


KV1025

3 BOYUTLU RİNGLER

937,00

KV2033

KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI, 035" OTW

1.170,00

KV2038

KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI, 014", OTW

1.170,00

 

b) “BİYOLOJİK DAMAR GREFTLERİ” başlığı altında yer alan  “KV1118” SUT kodlu tıbbi malzeme listeden çıkarılmış ve “KV1120” SUT kodlu “HAYVAN KAYNAKLI DAMAR GREFTLERİ 41CM VE ÜSTÜ”  tıbbi malzemenin altına başlığı ile beraber aşağıdaki tıbbi malzeme eklenmiştir.

 


 

BİYOSENTETİK DAMAR GREFTLERİ

 

KV1118

BİYOSENTETİK DAMAR GREFT 40 CM VE ALTI

3.699,00

(1) Hastanın kullanılabilir otojen greftinin olmadığı vakalarda,

(2) Hastanın kendi damarları arasında fistül oluşturulamayacağı USG veya venografi ile kanıtlandığının epikrizdebelirtilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. 

c) “KV1121” SUT kodlu tıbbi malzemenin altına aşağıdaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları eklenmiştir.

 

KV1121

BİYOSENTETİK DAMAR GREFTLERİ 41CM VE ÜSTÜ

5.600,00

(1)  Hastanın kullanılabilir otojen greftinin olmadığı vakalarda kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.

(2)Diyaliz amaçlı kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanmaz. 

MADDE 58- Aynı Tebliğin “Kulak Burun Boğaz Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/J) Listesi”nde yer alan “SES PROTEZİ” adlı “KB1008” SUT kodlu tıbbi malzemenin fiyatı 540 TL olarak değiştirilmiştir.

MADDE 59- Aynı Tebliğin “Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/L)” Listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a)          “UR1000” SUT kodlu tıbbi malzemenin ödeme kriterleri ve/veya kurallarının ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 1 (Bir) Üroloji uzmanın yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden bedelleri Kurumca karşılanır.”

b)         “UR1001”, “UR1002”, “UR1003”, “UR1004” SUT kodlu tıbbi malzemelerin ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üçüncü basamak hastanelerde (eğitim verme yetkisi bulunan), psikojenik değerlendirmenin normal olduğu, konvansiyonel tedavilere cevap alınamayan ve penil doppler ultrasonografik inceleme neticesinde peak arteriyel akımın 25 cm/saniyenin altında ve/veya diyastol sonu akımın 5 cm/saniyenin üzerinde olduğu erektil disfonksiyon olgularında, aşağıdaki durumlardan en az birinin varlığının 3 (üç) Üroloji uzmanı tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde Kurumca bedelleri karşılanır.

a) İnsülin bağımlı Diabetes Mellitusta, (1(bir) Endokrinoloji uzmanının sağlık kurulunda yer alması gerekir.)

b) Peyronie hastalığı veya priapizm sonrası gelişen penil fibroziste,

c)Omurilik yaralanması sonrasında,

ç)Radikal pelvik cerrahi sonrasında,”

c)          “UR1088” SUT kodundan sonra gelmek üzere aşağıdaki şekilde “İNTRAKAVİTER HİPERTERMİ CİHAZLARI”, “RADYOFREKANS YÖNTEMİ” başlıkları ve altına “UR2007” SUT kodlu tıbbi malzeme eklenmiştir.

 


 

İNTRAKAVİTER HİPERTERMİ CİHAZLARI

 

 

RADYOFREKANS YÖNTEMİ

 

UR2007

İNTRAKAVİTER HİPERTERMİ RF PROBU İLE BİRLİKTE İNTRAKAVİTER KEMOTERAPİ SETİ

3.080,00

(1) Aşağıda belirtilen kriterlerin tamamının birlikte varlığı halinde ve en fazla 12 seans bedelleri Kurumca karşılanır.

1.                   Üçüncü basamak hastanelerde, 3 (üç) Üroloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuyla,

2.                   BCG’ye refrakter veya BCG'yi tolere edemeyen veya BCG kullanımının kontrendike olduğu,

3.                   Yüksek gradeli ve kasa invaze olmayan,

4.                   Sistektomiye uygun olmayan hastalarda.

 


 

ç) “UR1028” SUT kodlu tıbbi malzemenin altına aşağıdaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları eklenmiştir.

 


UR1028

PROSTATİK STENTLER

1.690,00

(1) Aşağıda belirtilen kriterlerin tamamının birlikte varlığı halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

1.                   Üçüncü basamak hastanelerde, 3 (üç) Üroloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuyla,

2.                   Ürodinamik olarak fonksiyonel Detrüsörü ve prostat büyümesine bağlı tekrarlayan idrar retansiyonları olan,

3.                   Anestezi konsültasyonunda yüksek riskli kabul edilen hastalarda. 

d) “UR1080” SUT kodlu tıbbi malzemenin altına aşağıdaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları eklenmiştir.

 


UR1080

ÜRETRAL STENTLER

3.200,00

(1) Aşağıda belirtilen kriterlerin tamamının birlikte varlığı halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

1.                   Üçüncü basamak hastanelerde, 3 (üç) Üroloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuyla,

2.                   Travmatik, kısa, tekrarlayan ve bulbar darlıklarda,

3.                   Cerrahi olarak üretroplastiye uygun olmayan,

4.                   Aralıklı self dilatasyonu tolere edemeyen hastalarda.


 

e) Başlığı ile beraber “UR1032”, “UR1033”, “UR1034”, “UR1035” ve UR1037 SUT Kodlu tıbbi malzemelerin alan tanımları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

 


 

ÜRETER STENTLERİ/KATETERLERİ

 

UR1032

SİLİKON DJ KATETERLER

32,00

(1) Silikon double J kateterler;
1- Malignitelere bağlı üreteral obstrüksiyonlar,
2- Retro peritoneal fibrozis,
3- Radyoterapiye, kemoterapiye ya da cerrahiye bağlı gelişen üreteral darlıklarda kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.
(2) 1 (bir) yıldan daha kısa süre içinde yenilenmesi gerektiğinde Kurumca bedelleri karşılanmaz.

 

UR1033

METAL DJ KATETERLER

 

UR1034

POLİÜRETAN DJ KATETERLER/SİNGLE J KATETERLER

25,00

UR1035

DİĞER DJ KATETERLER

64,00

UR1037

ENDOPYELOTOMİ KATETERLERİ

106,00

 

MADDE 60- Aynı Tebliğin “Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/M) Listesi”nde yer alan “GR2000”, “GR2005” SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyatları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GR2000

KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI, 035" OTW

1.170,00

GR2005

KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI, 014", OTW

1.170,00

 

MADDE 61- Aynı Tebliğin “Allogreft Ürün Grubu (EK-3/N-1) Listesi” bu Tebliğ eki Liste (10)’da yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 62- Aynı Tebliğe;

a) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” EK-3/F-2 bu Tebliğ eki (11) numaralı listede yer aldığı şekilde eklenmiştir.

b) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” EK-3/F-3 bu Tebliğ eki 12) numaralı listede yer aldığı şekilde eklenmiştir

c) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”   EK-3/F-4 bu Tebliğ eki (13) numaralı listede de yer aldığı şekilde eklenmiştir

ç) “Xenogreft Ürün Grubu Listesi” EK-3/N-2 bu Tebliğ eki (14) numaralı listede yer aldığı şekilde eklenmiştir

d) “Sentetik Greft Ürün Grubu Listesi” EK-3/N-3 bu Tebliğ eki (15) numaralı listede yer aldığı şekilde eklenmiştir

e) “Gastroenteroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” EK-3/R bu Tebliğ eki (16) numaralı listede  yer aldığı şekilde eklenmiştir

f) “Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” EK-3/S bu Tebliğ eki (17) numaralı listede yer aldığı şekilde eklenmiştir.

g) “Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” (EK-3/T) bu Tebliğ eki (18) numaralı listede yer aldığı şekilde eklenmiştir.

MADDE 63 – Aynı Tebliğ eki Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları (Ek-4/E) listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “1-BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER” başlıklı kısmının “B) Sefalosporinler” başlıklı bölümünün“3.Kuşak Sefalosporinler” adlı alt bölümünde yer alan (9) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 


9

Sefditoren

UH-P (400 mg lık formu yalnızca ağır pnömonide ve günlük maksimum kullanım dozu 2 x 1şeklinde kullanılır.)

 

b) “11- ANTİVİRAL İLAÇLAR” başlıklı kısmının “B) Diğer Antiviraller” başlıklı bölümünün“ (15) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 


15

Valgansiklovir

1 yıl süreli enfeksiyon hastalıkları uzman hekimi raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir.

 

c)”13- DİĞERLERİ” başlıklı kısmının (19) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 


 

19

H. Pylori eradikasyon tedavi paketi

Yılda 14 günlük tedaviyi geçmeyecek şekilde iç hastalıkları ve genel cerrahi uzman hekimlerince reçetelenir.(Levofloksasin etken maddesini içeren tedavi paketlerinde ayrıca daha önce Amoksisilin /Proton pompa inhibitorü/ Klaritromisin içeren üçlü tedaviden yanıt alınamamış, H. pylori varlığının kanıtlandığı invazif veya invazif olmayan test sonuç belgesinin tarih ve sonucu ile levofloksasine duyarlı olduğunu gösteren antibiyogram sonuç belgesinin tarih ve sonucunun e-reçete/e-raporda belirtilmesi koşulu ile).

 

MADDE 64 – Aynı Tebliğ eki “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi” nde (Ek-4/F) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 16 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“16. Atomoksetine: (6 yaş ve üstü çocuklarda çocuk psikiyatri uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak çocuk psikiyatri uzman hekimi veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir. 16-18 ergen yaş grubunda ayrıca erişkin psikiyatri uzmanlarınca da aynı koşullarda rapor ve reçete düzenlenebilir.)”

b) 57 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“57. Gliserol+sorbitol içeren laksatifler (Tetrapleji, hemipleji, parapleji ve spinal kord yaralanmalarına bağlı gastrointestinal fonksiyon bozukluğu durumlarında, gastroenteroloji ve nöroloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçetelenir. Bu durumların dışında raporsuz tüm hekimlerce reçete edilebilir.)”

MADDE 65 – Aynı Tebliğ eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (Ek-4/G)” aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 16 numaralı maddesinde yer alan “Levosimendan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ ve milrinon” ibaresi eklenmiştir.

b) 51 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“51. C1-esteraz inhibitörü; yalnızca akut tedavide ve operasyon öncesi profilaksi tedavisinde, üniversite veya eğitim araştırma hastanelerinde düzenlenecek, en az bir immunoloji ve/veya alerji hastalıkları uzmanının yer aldığı 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, tüm uzman hekimlerce reçetelenir. Raporda; C1 inhibitör düzeyinin düşük olduğu (değer olarak) veya C1 inhibitör düzeyinin normal/yüksek olduğu durumlarda ise inhibitör fonksiyonunun düşük olduğu (değer olarak) belirtilir. (Hasta adına düzenlenecek her reçete/tabelada akut/profilaksi tedavi durumu belirtilecektir.)”

c) Aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“54. Kafein sitrat (Çocuk hastalıkları uzman hekimlerince)

55. Tolvaptan (Serum sodyum düzeyi 125 mEq/L seviyesinin altında olan, daha önce sıvı kısıtlaması yöntemi ve diğer tedavilerin uygulandığı ancak direnç gösteren, hipervolemik ve övolemik hiponatremi tedavisinde 1x1 dozda kullanılır. Uzman hekimlerce yazılır.)

56. Parenteral Multivitaminler”MADDE 66 ‒ Bu Tebliğin;

a) 12 ve 13 üncü maddeleri 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 14,15 ve 50 nci maddeleri 18/4/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 19 ila 38, 40,41 inci maddenin (b) bendi, 42, 63 ila 65 inci maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

ç) 16 ncı maddenin (b) ve (ç) bentleri, 17, 18 inci maddenin (b) ila (e) bentleri, 51, 54 ila 58, 60 ila 62 nci maddeleri yayımı takip eden ayın ilk günü,

d) 4,8 ve 9 uncu maddeleri 1/9/2014 tarihinde,

e) 16 ncı maddenin (d) bendi ile 41 inci maddenin (a) bendi 1/10/2014 tarihinde,

f) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 67 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

 Ekleri için tıklayınız.

  
Yüklə 291,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə