“ŞƏffafliq azərbaycan” korrups yaya qarYüklə 145,6 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.04.2017
ölçüsü145,6 Kb.
#16034

 

 

 

 

ŞƏFFAFLIQ AZƏRBAYCAN” 

KORRUPS YAYA QARŞI MÜBAR ZƏ 

CT MA  B RL Y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKTYABR-DEKABR 2008-C   L ƏRZ NDƏ GÖRÜLƏN  ŞLƏR BARƏDƏ  

 

 

MƏTBUAT ÜÇÜN HESABAT 

 

1.

  TƏŞK LAT VƏ LAY HƏ HAQQINDA QISA MƏLUMAT 

2.

  MƏRKƏZLƏR N FƏAL YYƏT  HAQQINDA MƏLUMAT 

3.

  DÖVLƏT ORQANLARI VƏ QHT-LƏR  LƏ ƏMƏKDAŞLIQ 

4.

  MÜRAC ƏTLƏR N ÜMUM  STAT ST KASI 

5.

 

UĞURLA HƏLL ED LM Ş BƏZ  MÜRAC ƏTLƏR

 

 

1. TƏŞK LAT VƏ LAY HƏ HAQQINDA QISA MƏLUMAT 

 

1993-cü  ildə  təsis  olunan  “Transparency  International”  (Beynəlxalq  Şəffaflıq)  təşkilatı beynəlxalq  qeyri-hökümət  təşkilatıdır  və  dünyada  aparıcı  antikorrupsiya  hərəkatıdır. 

Beynəlxalq  Şəffaflıq  təşkilatının  katibliyi  Berlin  şəhərində  təsis  olunub  və  milli  bölmələrin 

köməyi  ilə  90-dan  çox  ölkədə  antikorrupsiya  fəaliyyətlərini  əlaqələndirir.  Bölmələr  müstəqil 

yerli  QHT-rı  olaraq  öz  siyasətlərini  azad  seçirlər  və  fəaliyyətlərini  davam  etdirmək  üçün 

fondlarını  artırırlar.  “Şəffaflıq  Azərbaycan”  ctimai  Birliyi  2000-ci  ilin  Oktyabr  ayında 

vətəndaş cəmiyyəti və elmi nümayəndələr tərəfindən təsis olunmuşdur. 2001-ci ildə “Şəffaflıq 

Azərbaycan” təşkilatına milli bölmə statusu verilmişdir. 

2005-ci  il  Aprel  ayının  1-dən  etibarən  “Şəffaflıq  Azərbaycan”  B,  MDB  ölkələri  arasında  ilk 

dəfə  olaraq  yeni  “ALAC”  ( ctimai  Maraqların  Müdafiəsi  və  Hüquqi  Məsləhət  Mərkəzləri) 

layihəsini həyata keçirir. Layihə ilk əvvəl Bakı və Gəncə olmaqla 2 mərkəz vasitəsi ilə fəaliyyət 

göstərirdisə,  bu  gün  artıq  5  mərkəz  (Quba,  Lənkəran,  Şəki)  vətəndaşlara  müxtəlif  pulsuz 

xidmətlər  göstərir. Bakı ofisi 2005-ci il iyul ayının 1-dən, 1  Avqust  2005-ci il tarixdən  Gəncə 

Ə

laqə

Samir Əlibəyov 

ctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə mütəxəssis 

Tel: (994 12) 418 11 09 

Faks: (994 12) 596 20 38 

E-mail: samir@transparency.az

 

 


mərkəzi,  Lənkəran  mərkəzi  1  yul  2006-cı  il  tarixdən  və  Quba  mərkəzi  1  Avqust  2006-cı  il 

tarixdən, Şəki mərkəzi isə 1 Fevral 2007 ci il tarixdən tam fəaliyyət göstərir.  

Hər bir şəxs aşağıdakı telefonlar vasitəsilə mərkəzlərə müraciət edə və pulsuz hüquqi yardım 

ala bilər.  

• 

Qaynar xətt Bakı 088 707 07 07 və yaxud (12) 497 68 15  • 

Qaynar xətt Gəncə 088 202 02 02 və yaxud (22) 56 55 97 

• 

Qaynar xətt Lənkəran 088 303 03 03 və yaxud (171) 5 17 25  • 

Qaynar xətt Quba 088 404 04 04 və yaxud (169) 5 14 91 

• 

Qaynar Xətt Şəki 088 505 05 05 və yaxud (177) 4 26 55 Layihə,  ABŞ  Beynəlxalq  nkişaf  Agentliyinin  (USA D  təşkilatı),  eləcə  də  ATƏT-in  Bakı 

ofisinin qrant dəstəyi əsasında həyata keçirilir. Bu layihə bir sıra Mərkəzi və Şərqi Avropanın 

Avropa  ttifaqına  üzvlüyünə  namizəd  ölkələrdə  uğurla  həyata  keçirilmişdir.  Sözü  gedən 

ölkələrdə  bu  kimi  layihələr  böyük  rol  oynayır  və  vətəndaşların  korrupsiyaya  qarşı 

müqavimətini təmin etməklə dövlətlərin korrupsiyaya qarşı mübarizəsini sürətləndirir.  

Layihənin məqsədi vətəndaşları cəmiyyətdə baş verən korrupsiya halları ilə fəal mübarizəyə 

cəlb etməkdir.  

Layihənin  başlıca  missiyası  isə  vətəndaşlara  korrupsiya  şahidləri  və  korrupsiyanın 

qurbanlarına çevrilən  hər bir kəsə pulsuz hüquqi yardım göstərmək və məsləhət verməkdir. 

Layihə  zamanı  göstərilən  fəaliyyət  inzibati  və  hüquqi  şikayət,  həmçinin  vətəndaşlar 

tərəfindən  qaldırılmış  məsələlər  nöqteyi-nəzərdən  korrupsiya  mexanizmlərinin  monitorinqi 

proseduralarına  əsaslanır.  Lakin  layihə,  vətəndaşları  məhkəmədə  təmsil  etmir  və  onların 

adından və ya onların nümayəndəsi kimi 3-cü şəxslərin qarşısında çıxış etmir.  

Layihə beş istiqamətdə həyata keçirilir:  

• 

Hüquqi məsləhət  • 

Maariflənmə və məlumatlandırma  

• 

ctimai maraqların müdafiəsi  • 

Dövlət orqanlarının institusional inkişafına yardım  

• 

Mobil treninq və seminar  Hüquqi  məsləhət:  Hüquqi  məsləhət  vətəndaşlara  öz  hüquqlarının  bərpası  və  qorunması 

üçün  effektli  hüquqi  mexanizmlərin  istifadə  edilməsi  və  dövlət  orqanlarına  müraciətlərin 

hazırlanmasına dair məsləhətlərin verilməsi istiqamətində keçirilən fəaliyyətdir.  

Maariflənmə  və  məlumatlandırma:  Bu  fəaliyyət  növü  vətəndaşların  və  ictimaiyyətin 

antikorrupsiya sahəsində maariflənməsini nəzərdə tutur.  

ctimai  maraqların  müdafiəsi:  Bu fəaliyyət verilən hüquqi məsləhətlərin və maariflənmənin 

ə

sasında  dövlətin  müvafiq  siyasətini,  institusional  təcrübəsini,  qanunvericiliyin  və pozuntulara görə məsuliyyəti təkmilləşdirmək məqsədilə həyata keçirilir.  

Dövlət orqanlarının institusional inkişafına yardım: Bu fəaliyyət nəticəsində bir neçə dövlət 

orqanlarının qaynar xətlərinin, korrupsiyaya mübarizə üzrə ixtisaslaşmış işçi qruplarının və 

s. yaradılmasına və fəaliyyət göstərmələrinə köməklik göstərilməsi nəzərdə tutulur.  

Mobil  treninq  və  seminarlar:  Bu  fəaliyyət  ərzində  mərkəz  hüquqşünasları  könüllülərin 

köməyi  ilə  müxtəlif  hədəf  qrupları  (əsasən  kənd  əhalisi  ilə)  üçün  görüş  keçirir,  mobil 

antikorrupsiya təlimlərini keçirir və yerlərdə pulsuz hüquqi yardım göstərirlər.  

2006-cı ilin May ayında yaradılmış  Şəffaflıq  Azərbaycan təşkilatının və “ALAC” layihəsinin 

nternet  səhifələri  birləşdirilərək  bir  səhifədə  -  www.transparency.az  –  cəmləşdirilib  və 

vaxtaşırı məlumatlarla yenilənir.  

 

2. MƏRKƏZLƏR N FƏAL YYƏT  HAQQINDA MƏLUMAT Seminar və Tədbirlər 

 

Layihənin işçi heyəti hesabat dövrü ərzində müxtəlif təşkilatlar tərəfindən təşkil olunan və həmçinin  özlərinin  təşkil  etdiyi  seminar,  dəyirmi  masa  və  konfranslarda  iştirak  etmiş  və 

həmçinin  yerləşdikləri  ərazi  üzrə  yaşayan  əhaliyə  korrupsiya  ilə  bağlı  mübarizə  üzrə 

maarifləndirmə məqsədi ilə seminarlar təşkil ediblər.  

 

Aşağıda ayrı-ayrı mərkəzlərdə keçirilən tədbirlər haqqında qısa məlumat verilib:1

 

 Layihənin  Bakı  mərkəzin  əməkdaşları  Bakı  Pedaqoji  Kadrların 

xtisasartırma  və 

Yenidənhazırlanma  nstitutun orta məktəblərin müəllim heyəti üçün 6 seminar keçirmişdilər. 

Ümumiyyətlə,  rüb  ərzində  keçirilən  bu  seminarlarda  iştirak  etmiş  100  yuxarı  müəllim 

heyətinə  “Şəffaflıq  Azərbaycan”  B  və  “ ctimai  Maraqların  Müdafiəsi  və  Hüquqi  Məsləhət 

Mərkəzləri”  (“ALAC”)  layihəsinin  xidmətləri  barəsində  məlumat  verilmişdir.  Həmçinin, 

korrupsiyaya qarşı mübarizədə “Şəffaflığın artırılması və Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

Milli  Strategiya”  çərçivəsində  Dövlət  tərəfindən  edilən  səylər,  və  Dövlətin  QHT-lərlə 

ə

məkdaşlığı müzakirə olunmuşdur.  

 

Yuxarıda şəkildə: Bakı Pedaqoji Kadrların  xtisasartırma və Yenidənhazırlanma  nstitutunda keçirilən  seminar                                                    

1

 Hesabatda  yalnız  hər  mərkəz  üzrə  bir  seminar  işıqlandırılıb.  Mərkəzlərin  keçirdiyi  digər  seminarlar  haqqında  əlavə  məlumat  almaq  üçün  Layihənin  ctimaiyyətlə  Əlaqələr  üzrə  mütəxəssis  Samir  Əlibəyov  ilə 

418-11-09 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 

 

Layihənin  Quba  mərkəzi  Quba  rayon  Dövlət  Sosial  Müdafiə  Fondun  əməkdaşları  üçün 

seminar keçirmişdir.  Görüş zamanı iştirakçılara  korrupsiya,  onun  formaları və  səbəbləri, və 

onun  azaldılması  üçün  “Şəffaflığın  artırılması  və  Korrupsiyaya  qarşı  mübarizə  üzrə  Milli 

Strategiya”  çərçivəsində  görülən  tədbirlər  haqqında  məlumat  verilmişdir,  və  yaranmış 

suallara cavablarla əlaqədar hüquqi məsləhətlər verilmişdir. 

 

  

Yuxarıda şəkildə: Quba rayon Dövlət Sosial Müdafiə Fondun əməkdaşları üçün seminar   

Layihənin  Şəki  Mərkəzi  rayon  Tibb  Kollecin  100-dən  artıq  əməkdaşları  və  tələbələri  üçün 

seminar  keçirmişdir.  Seminar  zamanı  iştirakçılara  “Transparency  International”  təşkilatı  və 

onun  yerli  bölməsi  sayılan  “Şəffaflıq  Azərbaycan”  B-nin  fəaliyyət  istiqamətləri  və  B-in 

həyata keçirdiyi “ ctimai Maraqların Müdafiəsi və Hüquqi Məsləhət Mərkəzləri” Layihəsinin 

fəaliyyəti və xidmətləri ilə bağlı məlumatlar çatdırılıb. 

 

 

Yuxarıda şəkildə: Şəki Tibb Kollecin əməkdaşları və tələbələri üçün seminar 

 

3. DÖVLƏT ORQANLARI VƏ QHT-LƏR  LƏ ƏMƏKDAŞLIQ  

Layihənin  Bakı  mərkəzi  hesabat  dövrü  ərzində  Azərbaycan  Respublikası  Ədliyyə  Nazirliyi 

tərəfindən  keçirilən  işə  qəbul  ilə  bağlı  keçirilən  imtahanlarda  müşahidəçi  qismində  çıxış 

etmişlər. Oktyabr ayında keçirilmiş Prezident seçkiləri zamanı layihənin Bakı, Gəncə, Quba, 

Şəki  və  Lənkəran  mərkəzlərinin  əməkdaşları  Azərbaycanda  prezident  seçkilərini  müşahidə 

etmiş  ATƏT-in  Demokratik  Təsisatlar  və  nsan  Hüquqları  Bürosunun  seçki-müşahidə 

missiyasında müşahidəçi qismində iştirak etmişdir. 

 


 

Yuxarıda şəkildə: Seçki-müşahidə missiyası Layihənin Bakı Mərkəzinin əməkdaşı ilə müşahidəçi qismində 

 

Hesabat dövrü ərzində Təşkilatın Bakı, Gəncə, Lənkəran, Quba və Şəki mərkəzləri beynəlxalq və yerli QHT-lər və  Dövlət Strukturları tərəfindən təşkil olunmuş  bir  sıra tədbirlərdə iştirak 

etmişlər  və  bir  sıra  təşkilatlarda  görüşlər  keçirmişlər.  Bunlardan  Beynəlxalq  Qırmızı  Xaç 

Komitəsi, Konstitusiya Araşdırmalar Fondu, Dalğa Gənclər Hərəkatı, Bakı Təhsil  nformasiya 

Mərkəzi,  Korrupsiyaya  qarşı  mübarizə  aparan  Qeyri  Hökumət  Təşkilatlarının  Məlumat  və 

Ə

məkdaşlıq  Şəbəkəsi,  USA D,  Xarici  şlər  Nazirliyi,  Tacirlər  və  stehlakçılar  Birliyi,  Milli Büdcə Qrupu, Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu, Sülh və Demokratiya  nstitutu, Azadlıq radiosu, 

DA   Parlament  Layihəsi,  ATƏT,  Azərbaycan  Marketinq  Cəmiyyəti,  ABA  CEELI,  Prezident 

yanında  QHT-lərə  Dövlət  Dəstəyi  Şurası,  Q ÇS  Mərkəzi,  Seçki  Monitorinq  Mərkəzi,  qtisadi 

Təhqiqatlar Mərkəzinin, Ombudsman və sairləri göstərmək olar.  

 

“Şəffaflıq Azərbaycan” Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə  ctimai Birliyinin  craçı Direktoru Rəna Səfərəliyeva Afinada korrupsiyaya qarşı mübarizə mövzusunda 13-cü beynəlxalq konfransda 

iştirak etmişdir. Konfransda cəmiyyətin korrupsiyaya qarşı mübarizəyə səfərbər olunmasında 

QHT-lərin  rolu,  bu  problemlə  mübarizə  sahəsində  QHT-lərlə  dövlət  strukturları  arasında 

səylərin əlaqələndirilməsi, ictimai təşkilatların əməkdaşlının inkişaf etdirilməsi, korrupsiyaya 

qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirmə məsələləri müzakirə olunmuşdur. 

 

Layihənin  Bakı  Mərkəzinin  ctimaiyyətlə  Əlaqələr  üzrə  mütəxəssis  Samir  Əlibəyov Almaniyanın Berlin şəhərində keçirilmiş “ ctimai Maraqların Müdafiəsi və Hüquqi Məsləhət 

Mərkəzləri”  -“ALAC  layihəsinin  üzrə  məlumatlar  bazasının  idarə  edilməsi”  mövzusunda 

keçirilmiş  seminarda  iştirak  etmişdir.  Bir  sıra  ölkələrdən  iştirak  etmiş  əməkdaşlarla  yanaşı 

olaraq layihə üzrə təqdimat etmişdir.  

 

 

Yuxarıda şəkildə: Berlində keçirilmiş görüş zamanı 

 

“Transparency  International”  beynəlxalq  təşkilatının  Azərbaycan  bölməsi  olan  “Şəffaflıq 

Azərbaycan”  Korrupsiyaya  Qarşı  Mübarizə  ctimai  Birliyinin  mərkəzləri  həyata  keçirdiyi 

“ ctimai Maraqların Müdafiəsi və Hüquqi Məsləhət Mərkəzləri” Layihəsi, habelə “Şəffaflığın 

artırılması  və  Korrupsiyaya  qarşı  mübarizə  üzrə  Milli  Strategiya”nın  maarifləndirmə 

komponenti  çərçivəsində  təlimlər  keçiriblər.    Belə  ki,  hesabat  dövrü  ərzində  layihənin  Bakı 

mərkəzi  -  Bakı  Pedaqoji  Kadrların  xtisasartırma  və  Yenidənhazırlanma  nstitutun  orta 

məktəblərin  müəllim  heyəti,  Quba  mərkəzi  -  Quba  rayonun  Susay,  Qərəy,  Uzunmeşə, 

Ə

rməki,  Alıc,  Alıc  Digah  kəndlərin  və  Xaçmaz  rayonun  Ləcət  kəndin  sakinləri,  Quba  Sosial Müdafiə Fondu, Quba Mərkəzi Poçt Ofisi,  Quba Dövlət Sosial  qtisad Kolleci,  Quba  Sənaye 

Pedaqoji  Texnikumu,  Azərbaycan  Respublikası  Müəllimlər  nstitutunun  Quba  filialı, 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecinin Qusar filialın müəllim heyəti və Veteranlar Şurasının 

Qusar  rayonun  əməkdaşları  üçün,  Şəki  mərkəzi  -  Şəki  rayonun  Çeşməli,  Öryət,  Böyük 

Dəhnə,  Kiçik  Dəhnə,  Əliyar,  Aydınbulaq,  Aşağı  Daşaqıl,  Şirinbulaq,  Baş  Zeyid,  Vərəzət  və 

Turan  kəndlərinin  sakinləri,  Şəki  Şəhər  Musiqi  Texnikumu,  Şəki  Şəhər  Tibb  texnikumu  və 

Şəki Şəhər 11 saylı orta məktəb müəllim heyəti üçün seminarlar keçirmişdir.  

 

Mobil  seminar  xarakteri  daşıyan  təlimlər  zamanı,  vətəndaşların  nəzərinə  korrupsiyanın anlayışı,  onun  səbəbləri,  nəticələri  və  formaları  haqqında,  habelə,    “Şəffaflığın  artırılması  və 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiyanın” icrası üzrə tədbirlər planı, təşkilatının 

fəaliyyət istiqamətləri və həyata keçirdiyi “ ctimai Maraqların Müdafiəsi və Hüquqi Məsləhət 

Mərkəzləri”  Layihəsinin  fəaliyyəti  və  xidmətləri  ilə  bağlı  məlumatlar  çatdırıblar  və  şikayəti 

olan vətəndaşlara yerində pulsuz hüquqi yardım göstəriblər. 

 

Mindən  yuxarı  iştirakçıları  əhatə  etmiş  seminarlar  zamanı  şikayət  olunan  sahələr  arasında ə

sasən  Bələdiyyələr,  cra  Hakimiyyətləri,  Dövlət  Xəritəçəkmə  Komitəsi,  Daşınmaz  Əmlakın 

Dövlət  Reyestr  Xidməti,  Azerenerji,  Azəriqaz,  Sosial  Müdafiə  Fondu,  Məhkəmələr,  Polis, 

Hərbi Komissarlıq, Təhsil və sair sahələr də vardır. 

 

Layihə, yerli QHT-lər ilə sıx qarşılıqlı əməkdaşlıq edirlər. Bir çox hallarda təşkilat yerli QHT-lərə müraciət edərək birgə tədbirlərin keçirilməsi təklifi ilə çıxış edir. Bəzi hallarda isə müxtəlif 

QHT-lər təşkilatın yerli ofislərindən müəyyən tədbirlərin keçirilməsi üçün istifadə edirlər.  

 

“Şəffaflıq  Azərbaycan”  təşkilatı  Azərbaycan  Respublikasının  5  regionunda  9  dekabr  – ümumdünya  korrupsiya  qarşı  mübarizə  gününə  həsr  olunmuş  “Korrupsiyaya  YOX  de!” 

şüarı  altında  “Milli  Antikorrupsiya  Həftələri”  (MAH)  Kampaniyasını.  yerli  K V,  QHT  və 

könüllülərin cəlb olunması ilə həyata keçirmişdir. 

 

Bu kampaniya aşağıdakı göstərilən fəaliyyətlərdən ibarət idi:  

1.

  Geniş  ctimaiyyətin Məlumatlılığın Artırılması 

2.

  ctimaiyyətin Maarifləndirilməsi: hədəf qrupları – Müəllimlər və Tələbələr 

3.

  Yekun  press  konfrans  və  “Korrupsiya  ilə  üz-üzə”  Karikaturalar  Kitabçasının 

təqdimatı  

 

 Geniş  ctimaiyyətin  Məlumatlılığın  Artırılması  –  Bu  fəaliyyət  növü  ALAC  layihəsi 

barəsində  və  Dövlətin  və  vətəndaş  cəmiyyətinin  korrupsiyaya  qarşı  mübarizədə  səyləri 

haqqında bir sıra məlumatlandırma aksiyalarından ibarət idi:   

 

• qapıdan-qapıya - ALAC mərkəzlərinin xidmətləri barəsində vətəndaşların 

məlumatlandırması; • 

ictimai yerlərdə fərdi görüşlər; 

• 

avtobus dayanacaqlarında və digər ictimai yerlərdə posterlərin yapışdırılması; • 

AR antikorrupsiya qanunvericiliyindən çıxarışlardan ibarət olan məlumat 

vərəqələrin ictimai yerlərdə paylanması; 

• 

lazım gəldikdə, yerindəcə hüquqi məsləhətlərin verilməsi.  

 

ctimaiyyətin Maarifləndirilməsi: hədəf qrupları – Müəllimlər və Tələbələr – Bu fəaliyyət növü  çərçivəsində  ALAC  mərkəzlərinin  əməkdaşları  və  könüllüləri  bir  sıra  tədris 

müəssisələrində  1,149  nəfər  üçün  16  seminar  keçiriblər.    Dinləyicilərə  Strategiya  və 

Antikorrupsiya  qanunvericiliyin çıxarışlarından ibarət məlumat vərəqələri  paylanmışdır. 

Bundan  əlavə,  Dövlətin  QHT-lərlə  əməkdaşlığın  nümunəvi  göstəricisi  olan  “Şəffaflıq 

Azərbaycan”  B  və  AR  Təhsil  Nazirliyinin  antikorrupsiya  qaynar  xətlərin  telefon 

nömrələrini üzərində əks etdirən flayer-təqvimlər paylanılmışdır. Bu əməkdaşlıq təcrübəsi 

artıq ikinci ildir ki, ali təhsil müəssisələrində imtahanlar qabağı həyata keçirilir. 

 

  

Yuxarıda şəkildə: Flayer-təqvimlər 

 

Seminarlar  Təhsil  Nazirliyi  və  Təhsil  Müəssisələrinin  rəhbərlərinin  dəstəyi  və  köməyi  ilə “Şəffaflığın  artırılması  və  Korrupsiyaya  qarşı  mübarizə  üzrə  Milli  Strategiya”-nın 

maarifləndirmə komponenti çərçivəsində həyata keçirilmişdir. 

 

Kampaniya müddəti ərzində (22 noyabr – 11 dekabr)  ölkənin 5 regionunda birbaşa 2700-dən artıq, dolayısı 9000-dək vətəndaş məlumatlandırılmışdır.  

 

 Yekun press konfrans və “Korrupsiya ilə üz-üzə” Karikaturalar Kitabçasının təqdimatı 

 “Korrupsiya ilə üz-üzə” karikaturalar kitabçası “Qaradağ Sement” ASC-nin maliyyə dəstəyi 

ilə nəşr olunmuşdur və bu gün, 11 dekabr, “Milli Antikorrupsiya Həftələri” kampaniyasının 

son günündə, geniş ictimaiyyətə təqdim olunur. 

 

 

 Yuxarıda şəkildə: “Korrupsiya ilə üz-üzə” karikaturalar kitabçası və onun təqdimat mərasimi 

 

4. MÜRAC ƏTLƏR N ÜMUM  STAT ST KASI 

Layihə,  qeyd  olunan  hesabat  dövrü  ərzində  5  mərkəz  daxil  olmaqla  1,575  ilkin  zəng  və 

şikayət qəbul edib: Bakı (217), Gəncə (465), Lənkəran (271), Quba (344) və Şəki (278). 

 

Aşağıda  göstərilən  diaqram  hər  beş  mərkəz  üzrə  qəbul  olunan  şikayətlərin  rəqəmlə  ifadə  olunması göstərilir. 

 

132


128

288


366

372


328

387


432

274


292

235


290

220


217

57

42113

294


334

303


323

505


501

494


587

592


520

465


77

110


210

339


360

374


281

248


313

271


49

149


388

391


330

599


318

398


284

344


82

291


330

296


316

278


319

327


0

100


200

300


400

500


600

700


qu

ar

te2

quar

te3

qu

arte

4qu

ar

te5

quar

te6

qu

arte

7qu

ar

te8

quar

te9

qu

arte

10qu

ar

te11

quar

te12

qu

arte

13qu

ar

te14

quar

te15

Baku 


Ganja

Lenkoran


Guba

Sheki 


 

 

Şikayətçilərin cinsi  

Şikayətçilərin  cinsi  nisbəti  ilə  götürsək,  kişilər  qadınlara  nisbətən  daha  çox  şikayət  ilə 

mərkəzlərə müraciət edirlər. Bu hal özünü daha çox kənd yerlərində büruzə verir. Buna əsas 

verən amillərdən biri isə görüşlərin çay evi və ya ofis daxilində keçirilməsidir. Bakı və Şəkidə 

şəhərlərində  qadınların  iştirak  faizi  daha  yüksəkdir.  Bununla  belə,  Quba  və  Lənkəranda 

məktəblərdə  təşkil  olunan  tədbirlərdə  də  qadınların  çoxluq  təşkil  etmələri  müşahidə 

olunurdu. 

 

Aşağıda  göstərilən  diaqramda  hər  beş  mərkəzə  hesabat  dövrü  ərzində,  habelə  Layihənin  həyata keçirilmə dövründən bəri müraciət edən şikayətçilərin cinsi nisbətini göstərilib:  

 

 

Şikayətçilərin yaşı  

Hər yerdə olduğu kimi, ən aktiv yaş qrupu orta yaşlı əhali hesab edilir. Bununla belə, digər 

qrupların  xüsusi  cəhdləri  nəticəsində  cavan  nəsil  də  yaxşı  təmsil  olunma  imkanından 

bəhrələnir.  

 

Yaş qrupu Bakı 

XV rüb 


Gəncə 

XV rüb 


Lənkəran 

XV rüb 


Quba 

XV rüb 


Şəki 

XV rüb 


A  < 20 77 


B  20 – 35 

51 

18 


36 

40 


45 

C  35 – 50 

94 

74 


167 

86 


101 

D  50 – 65 

27 

261 


31 

80 


58 

E  65 + 


11 

111 


58 


32 

F  Müəyyən 

deyil 

27 


31 


42 


G  Ümumi say 

217 


465 

271 


344 

278 


 

Şikayətçilərin coğrafi yerləşməsi 

 

Layihənin  ilkin  həyata  keçirilmə  mərhələlərində  hüquqi  yardım  əsasən  şəhər  əhalisinə edilirdisə, son rüb dövründə regional mərkəzlər kənd yerlərində mobil təlimlər keçirmək yolu 

ilə daha çox kənd əhalisinin ehtiyacları ilə məşğul olublar. 

 

 

Şikayətlər ilkin olaraq necə qəbul olunur  

Vətəndaşların  telefon  vasitəsilə  əvvəlcədən  görüş  təyin  etməkdən  çox  sadəcə  gəlməyə 

üstünlük vermək tendensiyası azalmaqdadır. Telefon zəngi və Layihə ofisinə gəlmə ən geniş 

yayılmış  metoddur.  Bir  çox  hallarda  regional  mərkəz  əməkdaşları  özləri  ayrı-ayrı  kəndlərə 

səfər edir və mövcud olan problemlərlə yerində tanış olurlar. 

 

Şikayətlərin ünvanlandığı sahələr  

Hər  bir  mərkəzdə  eyni  olaraq,  məhkəmə  sistemi  şikayətlərin  ən  çox  ünvanlandığı  sahədir. 

Digər  sahələrə  isə  təhsil,  polis,  icra  orqanları,  pensiya  və  ünvanlı  sosial  yardım,  əmək 

Şikayətçilərin cinsi 

Bakı  

XV rüb 


Gəncə  

XV  rüb 


Lənkəran 

XV  rüb   

Quba  

XV  rüb 


Şəki  

XV  rüb 


Kişi 


145 

324 


213 

237 


174 

Qadın 72 

141 


58 

107 


104 

Şikayətlərin ümumi sayı 

217 


465 

271 


344 

278 


mübahisəsi, bələdiyyə, prokurorluq, və kommunal  xidmətlərdirlər. Keçən rüblə müqayisədə 

səhiyyə ilə bağlı şikayətlərin sayı azalıb.  

 

Şikayətlərin sahələr üzrə bölgüsü – 15 rüb (ümumi sayı – 1,575)  

 

 

Prokurorluq orqanları, 

99, 6%


Özəl sektor, 69, 4%

Hərbi Komissarlıq, 15, 

1%

Bələdiyyə, 142, 9%Ə

mək mübahisələri, 38, 

2%

Pensiya, 126, 8%Lisenziyalar, 0, 0%

Dövlət satınalmaları, 5, 

0%

Özəlləşdirmə, 25, 2%Polis , 174, 11%

Təhsil, 24, 1%

Gömrük , 2, 0%

Vergi/Maliyyə , 4, 0%

Səhiyyə, 43, 3%

Məhkəmə sistemi , 235, 

14%

Digər, 494, 30%Qeydə alınmamış, 99, 6%

nspeksiyalar, 7, 0%

cra Hakimiyyəti, 55, 3%

 

 

Sahələr üzrə Bakı  

XV rüb 


Gəncə  

XV rüb 


Lənkəran 

XV rüb 


Quba  

XV rüb 


Şəki  

XV rüb 


A  Məhkəmə 

36 


127 

101 23 

Səhiyyə 

C  Təhsil 26 20 

D  Gömrük Vergi/Maliyyə 

Polis 


20 

106 


12 

11 


25 

G  Lizensiyalar (tikinti 

və s.) H  Alqi-satqı 

Özəlləşdirmə 

K  Inspeksiya cra orqanları 

19 16 


10 

 

 

 Şikayətlərin sahələr üzrə bölgüsü - layihə boyu (ümumi sayı – 17,163) 

 

 Prokurorluq orqanları, 

509, 3%


Özəl sektor, 308, 2%

Hərbi Komissarlıq, 260, 

2%

Bələdiyyə, 1358, 9%Ə

mək mübahisələri, 338, 

2%

Pensiya, 1068, 7%Lisenziyalar, 20, 0%

Dövlət satınalmaları, 100, 

1%

Özəlləşdirmə, 264, 2%Polis , 1329, 9%

Təhsil, 725, 5%

Gömrük , 72, 0%

Vergi/Maliyyə , 118, 1%

Səhiyyə, 389, 2%

Məhkəmə sistemi , 2434, 

16%

Digər, 3651, 23%Qeydə alınmamış, 1570, 

10%


nspeksiyalar, 139, 1%

cra Hakimiyyəti, 936, 

6%

 

  

 

  

M  Pensiya və ünvanlı 

sosial yardım 

31 


51 

18 


30 

26 


N  Əmək mübahisəsi  15 O  Bələdiyyə 

46 19 

42 


10 

Prokurorluq 14 

79 
Q  Özəl sektor  

11 


14 


16 Hərbi Kommisarlıq 

Kommunal xidmətlər 

38 

18 


159 

53 


120 

Müəyyən deyil 49 38 

21 


U  Müxtəlif sahələr üzrə 

ünvanlanan 

şikayətlərin ümumi 

sayı 


217 

465 


271 

344 


278 

5. UĞURLA HƏLL ED LM Ş BƏZ  MÜRAC ƏTLƏR

2

  

Bakı mərkəzi üzrə 

 

Nikah qeydə alındı – Vətəndaş şikayət edirdi ki, xarici ölkədən olan vətəndaş ilə nikah qeydə alınmır. Təşkilatın müraciətindən sonra nikah qeydə alındı. 

 

Nəqliyyat  vasitəsi  qeydiyyata  alındı  –  Vətəndaş  nəqliyyat  vasitəsinin  qeydiyyata alınmadığından  şikayətlənirdi.  Daxil olunmuş məktuba  əsasən vətəndaşın nəqliyyat vasitəsi 

qeydiyyata alındı. 

 

Pensiya  yenidən  hesablandı  –  Vətəndaşın  şikayəti  onun  üçün  müharibə  əlili  kimi pensiyasının  hesablanmamasından  idi.  Təşkilatın  müraciətindən  sonra  yeni  pensiya 

hesablandı və müvafiq sənədlər toplanılır. 

 

Qanunsuz  tikililər  dağıdılır  –  Vətəndaş  qanunsuz  tikililərdən  şikayət  edirdi  ki,  Təşkilatın müraciətindən sonra həmin tikililərin tikilməsini dayandırılıb və dağıdılma prosesi başlanılır. 

 

Təhlükəsizlik  normalarına  riayət  olunmasına  dair  əmr  verildi  -  Vətəndaş  tikinti  zamanı təhlükəsizlik  normalara  riayət  olunmamasından  şikayətlənirdi.  Nəticə  etibarı  ilə  tikindi 

işlərində qüsurlar aşkarlandı və təhlükəsizlik normalarına riayət olunmasına dair əmr verildi. 

 

 

Gəncə mərkəzi üzrə  

 

Ünvanlı sosial yardım verildi – Müraciətçi ə

rizəsində

 bildirir ki, ünvanlı sosial yardım almaq üçün 

müraciət etmişdir və şöbənin əməkdaşı vətəndaşın həmin yardımın yüksək məbləğdə alması üçün 

rüşvət tələb etmişdir. Mərkəzim müdaxiləsindən sonra vətəndaş müvafiq sənədləri təqdim edərək 

ünvanlı sosial yardım alınmasına nail olmuşdur. 

 

Ə

məliyyat  təmənnasız  keçirilmişdir  –  Müraciətçi  bildirmişdir  ki,  həyat  yoldaşını  həkim  müayinə edərkən uşağın təbii yolla doğulmasının mümkün olmadığını və əməliyyatla mümkün olması üçün 

guya  lazımı  dərmanların  alınması  üçün  rüşvət  tələb  etmişdir. 

Təşkilatın  müdaxiləsindən  sonra 

müraciətçinin 

aldığı  dərmanlar  geri  qaytarılmış  və  heç  bir  məbləğ  ödənilmədən  əməliyyat 

keçirilmişdir.

  

 

Sürücülük vəsiqəsi verildi – Müraciətçi ofisə müraciət edərək bildirdi ki, yol qaydalarını pozduğu ucun  Yol  polisi  tərəfindən  sürücülük  vəsiqəsi  alınmış  və  60  manat  rüşvət  tələb  olunmuşdur. 

Mərkəzin  müdaxiləsindən  sonra  müraciətçi  qanuni  cəriməni  ödəyərək,  vəsiqəni  almağa  nail 

olmuşdur.  

 

Vəsiqənin  verilməsi  təmin  olunmuşdur  –  Müraciətçi  bildirir  ki,  o  veteran  vəsiqəsinin yeniləşdirilməsi  üçün  köhnə  vəsiqəni  komissarlığa  təqdim  etmişdir.  Müraciətçiyə  yeni  vəsiqənin 

verilməsi  üçün  ondan 300  manat tələb olunmuşdur.  Mərkəzin  müdaxiləsindən  sonra müraciətçiyə 

veteran vəsiqəsi verilmişdir. 

 

                                                  2

 Burada yalnız uğurla həll edilmiş işlərin yalnız bəziləri qeyd olunub. Uğurlu işlərin tam siyahısını əldə etmək üçün 418 

11 09 və ya 596 20 38 telefon nömrələri ilə “Şəffaflıq Azərbaycan”  B-yi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 

Lənkəran mərkəzi üzrə 

 

 Arayış  təqdim  olundu  –  Vətəndaşın  şikayətinə  əsasən  cəzaçəkmə  müəssisəsindən 

yoldaşının həbsdə olduğunu təsdiq edən  arayışı ala bilməməsindən ibarət idi. Daxil olmuş 

məktuba əsasən arayış vətəndaşa təqdim olundu. 

 

Vətəndaşın  evinə  qaz  çəkildi  –  Vətəndaşın  evlərinə  qaz  çəkilməsi  üçün  müraciətə baxılmamasından  şikayəti  daxil  olmuşdur.  Azəriqazdan  daxil  olmuş  cavaba  əsasən 

vətəndaşın evinə qaz çəkilişi başa çatdı. 

 

Müraciəti  müsbət  həll  olundu  –  Vətəndaş  xəstəliklə  bağlı  pensiyaya  çıxa  bilməməsindən şikayətlənirdi.  DSMF-dən  aldığımız  rəsmi  məktuba  əsasən  vətəndaşın  müraciəti  müsbət 

həll olundu. 

 

Ə

mək  haqqı  ödənildi  –  Vətəndaş  şlədiyi  Mühafizə  Xidmətindən  ki  aylı  əmək  haqqını dolayı  yolla  gecikdirib  onu  süründürməçiliyindən  şikayət  vermişdir.  Nəticə  etibarı  ilə 

vətəndaşın əmək haqqısı ödənildi. 

 

Məsələ  müsbət  həll  olundu  – Vətəndaşın  oğlunun  sıradankənar vəzifəyə  təyin  olunması ilə bağlı  müraciətlərə  baxılmamasından  N  Saylı  Hərbi  Hissədən  şikayətlənirdi.  Daxil  olan 

məktubun cavabına əsasən məsələ ilə bağlı müsbət qərar qəbul olunub. 

 

 

Quba mərkəzi üzrə  

 

Doğum  haqqında  şəhadətnamə  verildi  –  Yeni  doğulan  uşaq  üçün  doğum  haqqında şəhadətnamənin  verilməsi  üçün  VVAQ  Quba  şöbəsinin  pul  tələbinə  dair  şikayət  daxil 

olmuşdur.  Mərkəzin  müraciətin  nəticəsi  olaraq,  vətəndaşa  şəxsən  müraciət  edilərək,  VVAQ 

şöbəsinə çağırıldığını və təmənnasız olaraq sənədin verildiyi bildirib. 

 

Sənədlər təqdim edildi – Vətəndaşın şikayətinə əsasən, Quba şəhər Bələdiyyəsi Torpağa alqı-satqı  müqaviləsinin  və  planın  verilməsi  üçün  rüşvət  istəmişdir.  Mərkəzin  müdaxiləsindən 

sonra vətəndaşa sənədlərin təqdim edildiyi  bildirilir. 

 

Vətəndaşa  rəsmi  cavab  verildi  –  Vətəndaş  Qusar  Rayon  Prokurorluğun  şikayətinə baxılmaması  və  cavablandırılmamasından  şikayət  edirdi.  Təşkilatın  müraciətindən  sonra 

daxil olmuş məktubda vətəndaşa rəsmi cavab verildiyi bildirilib. 

 

Sənəd  təsdiqləndi  –  Quba  Dövlət  Notariusundan  artıq  ödəmə  tələbinə  dair  şikayət  daxil olmuşdur. Təşkilatın göndərdiyi məktuba cavab olaraq, sənədin təsdiqlənməsi üçün rüsumu 

ödənildiyi  halda  notariat  hərəkəti  ediləcəyi  bildirilir.  Müraciətçi  şəxsən  ofisə  gələrək  sənədi 

aldığını bildirib. 

 

Məlumat əldə olundu – Qusar rayon vətəndaşın şikayəti təqaüdün düzgün hesablanmaması və  bu  barədə  Qusar  rayon  DSMF-dan  məlumat  əldə  edə  bilməməsindən  ibarət  idi.  Daxil 

olmuş  məktubda  Qanunvericiliyə  istinad  edilərək  pensiyanın  dərəcələri  göstərilib  və 

vətəndaşın hüquqları anlaşılan şəkildə izah olunub. 

 

Sənəd  dəyişdirilib  –  Vətəndaşın  narazılığı  Xaçmaz  r-n  2-saylı  RQ B  tərəfindən  sürücülük vəsiqəsinin deyişdirilməsi üçün ödəmə tələbindən ibarət idi. Nəticə etibarı ilə vətəndaş şəxsən 

müraciət edərək sənədin dəyişdirildiyini bildirib. 

 

Məsələ  həll  olundu  –  Vətəndaş  Azərenerji  tərəfindən  qanunsuz  ödəmə  tələbindən  şikayət edirdi.  Təşkilatın  müraciətindən  sonra  vətəndaş  şəxsən  müraciət  edərək  məsələnin  həll 

olunduğunu bildirib. 

 

 

Şəki mərkəzi üzrə  

 

Fərqlənmə nişanı verildi – Avtomobil nəqliyyatı vasitəsi ilə yük daşımalarını həyata keçirən sahibkarlıq  fəaliyyəti  ilə  məşğul  olan  vətəndaş  fərqlənmə  nişanının  verilmədiyinə  şikayət 

edirdi. Təşkilatın müraciətindən sonra məsələ həllini tapdı. 

 

Su  xəttin  çəkilməsi  nəzərdə  tutulub  –  Vətəndaşın  yaşayış  ərazisinin  su  ilə  təmin edilməməsinə dair “Şəki Su-Kanal” törəmə açıq səhmdar cəmiyyətinə qarşı şikayətlə müraciət 

etmişdir. Daxil olmuş məktuba əsasən ilin axırına həmin əraziyə su xəttinin çəkilməsi həyata 

keçiriləcəkdir. 

 

2005 ci il Aprel ayının 1-dən etibarən “Transparency International” Təşkilatının Azərbaycan bölməsi olan “Şəffaflıq Azərbaycan” Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə  ctimai Birliyi MDB ölkələri arasında ilk 

olaraq  yeni  – 

“ ctimai  Maraqların  Müdafiəsi  və  Hüquqi  Məsləhət  Mərkəzləri  layihəsini  həyata keçirir. Layihənin Bakı, Gəncə, Lənkəran, Quba və Şəkidə mərkəzləri mövcuddur. Layihənin məqsədi 

“Vətəndaşları  cəmiyyətdə  baş  verən  korrupsiya  halları  ilə  fəal  mübarizəyə  cəlb  etməkdir”.  Layihə

ABŞ-ın  Beynəlxalq  nkişaf  Agentliyinin  (USA D),  ATƏT-in  Bakı  ofisinin  və  Böyük  Britaniya  Xarici 

ş

lər Nazirliyinin “Qlobal  mkanlar Fondu”nun maliyyə dəstəyi əsasında həyata keçirilir.  Şəffaflıq Azərbaycan” və ALAC layihəsi haqqında əlavə məlumat almaq üçün 

www.transparency.az

 

internet  səhifəsinə  müraciət  edə  bilərsiniz.  “Şəffaflıq  Azərbaycan”  Korrupsiyaya  Qarşı  Mübarizə 

ctimai  Birliyi  və  onun  həyata  keçirdiyi  layihə  ilə  bağlı  əlavə  məlumat  almaq  üçün  təşkilatın  icraçı 

direktoru xanım Rəna Səfərəliyevadan müsahibə götürə bilərsiniz. 

 

Yüklə 145,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə