Seniorenraad district merksemYüklə 55,02 Kb.
tarix04.05.2017
ölçüsü55,02 Kb.
#16497

V


Verslag
Titel verslag:

SENIORENRAAD DISTRICT MERKSEM

Datum en uur vergadering:

3 februari 2012 van 14.00 tot 17.00 uur

Plaats vergadering:

Raadzaal districtshuis Merksem

Volgnummer:

2012/01

Datum volgende vergadering:

21 maart 2012 om 09.15 uur
Verslag vorige vergadering:

goedgekeurd1. AanwezigenNAAM

VERENIGING

NAAM

VERENIGING

Aanwezig


Buytaert Lutgarde

Onafhankelijk

Van Boxelaer Marc

Sevos TTC

Casteleijn Ria

S-PLUS Merksem

Van Lommel Solange

Okra St Bartholom.

Croes Antoine

Onafhankelijk

Van Riel Rosa

Vl@s

Decloedt Hubert

Okra St. Jozef

Anthonissen Josepha

Okra Olv v Smarten

Frison Fred

Onafhankelijk

Bastiaenssen Albert

De natuurvrienden

Geeraerts Chris

Onafhankelijk

Geysen Agnes

Reiscl. St. Bartholom.

Groesser Egied

Onafhankelijk

Glenisson Gustave

Neos

Haerinck Gustaaf

De natuurvrienden

Meirsman Joannes

S-PLUS Merksem

Jorens Clothilde

Kon. Schippersgilde

Mouwen Christel

Mikpunt

Kerckhofs Camiel

Reiscl. St. Bartholom.Simons Armand

Okra De Cluyse

Van Bylen Patrick

dienstencentrumleider

Stiphout François

Foto&videoclub

Vander Steen Annik

Wijknetmedewerker

Symens Maria

onafhankelijke

Baeyens Frank

Districtsschepen

Van Alphen Melanie

Okra Olv v Smarten

Verbustel Sonja

Seniorenconsulent (verslag)

Verontschuldigd


Bleys Constant

Gezinsbond Merks.

Bosmans Martine

dienstencentrumleider

De Bruyn Greta

Mikpunt

Somers Caroline

dienstencentrumleider

Mertens Wim

Neos

Meizler Chris

Desk. cultuurfunctionarisVan Gestel Dave

Centrumverantwoordelijke MD2. Nieuwe collega Koen Pyls – medewerker adviesraden

 • Koen stelt zich in het kort voor.

 • Koen staat onder andere in voor de opvolging van de adviesraden op bovenlokaal niveau waaronder de Antwerpse Ouderenraad.

 • De komende periode gaat hij trachten alles meer te structureren en verbindingen te leggen.

 • Koen heeft zijn bureel in Den Bell, Francis Wellesplein 1 en is bereikbaar op het nummer 03 338 37 80 of via mail koen.pyls@stad.antwerpen.be3. Advies ‘Actieplan 2012 seniorenwerking Merksem’

 • De seniorenraad geeft een positief advies en het districtscollege keurt het actieplan 2012 eveneens goed.

 • Op 16 februari 2012 wordt het ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.4. Verenigingenmarkt district Merksem

 • Tijdens de vorige vergadering werd besloten dat alle afgevaardigden dit punt zouden meenemen naar hun vereniging om daar te bespreken en te beslissen.

 • Deze markt zal doorgaan op een vrijdag en zaterdag tijdens de maand september.

 • Tot op heden gaf enkel reisclub St. Bartholomeus bevestiging om mee te werken aan de verenigingenmarkt van het district Merksem. Okra St. Jozef + S-Plus wenst niet deel te nemen.

 • Verdere duidelijke reacties zijn er niet. De seniorenconsulent zal aan collega’s en het districtsbestuur doorgeven dat er vanuit de seniorenraad weinig belangstelling is voor dit evenement.


5. Mogelijke infonamiddagen
Workshop Openbaar Vervoer Ambassadeurs


 • Is een mobiliteitsproject van Mobiel 21 vzw en TreinTramBus vzw met financiële steun van Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Voor het project werden er samenwerkingsverbanden aangegaan met De Lijn, De Vlaamse Ouderenraad en Okra vzw.

 • Het project wil ouderen bewust maken van het belang van duurzame mobiliteit en hen aansporen om meer gebruik te maken van het openbaar vervoer.

 • Tijdens de workshops worden ouderen zowel geïnformeerd rond het openbaar vervoer als vaardigheden aangeleerd om zelf op pad te kunnen gaan met de bus, trein, tram en/of metro. (drempels, mogelijkheden, hinderpalen, reisroute uitstippelen, ritvoorbereiding, tarieven, kaarten, betaalmogelijkheden, verplaatsingen in groep en met kleinkinderen, personen met beperkte mobiliteit)

 • De workshops worden gegeven door ouderen die een degelijke opleiding hebben gekregen.

 • Kan tot september 2012 – kostprijs 30 euro + km-vergoeding).Media van nu’ door Digipolis

 • Het computertijdperk verandert ranzendsnel. Tegenwoordig vliegen termen zoals tablets, smartphones, IPad, iPod, Apps, … rond onze oren.

 • In een infomoment van 3 uur worden de nieuwe media voorgesteld.Ambassadeur vrijwilligerswerk

 • De provinciale steunpunten vrijwilligerswerk en het Punt – steunpunt Brussel hebben in 2011 een ploeg seniorenambassadeurs opgeleid die in je vereniging of werking info komen geven over vrijwilligerswetgeving, de kostenvergoeding, bruggepensioneerden en vrijwilligerswerk. Deze ambassadeurs maken de senioren ook warm voor en wegwijs in vrijwilligersjobs.

 • Gratis aanbod voor minimum acht aanwezigen – aanvraag via Steunpunt Vrijwilligerswerk Provincie Antwerpen. De infosessie duurt minimum een half uur tot maximum anderhalf uur. Beamer en scherm of flappenbord is noodzakelijk.

Toelichting Zorgbedrijf

 • Vanuit het dagelijks bestuur van de seniorenraad kwam het voorstel om het Zorgbedrijf Antwerpen uit te nodigen voor een infosessie over de dienstencentra, serviceflats en WoonZorgCentra.

 • Voor veel senioren is de drempel te hoog om een dienstencentrum binnen te stappen en zou een infonamiddag in een districtshuis mogelijk aantrekkelijker zijn.

De vier voorgaande voorstellen worden goedgekeurd door de seniorenraad en de verdere uitwerking zal verder besproken worden in het dagelijks bestuur.


6. Reactie op advies seniorenraad 14/12/2011

 • Het door de seniorenraad opgemaakte advies van 14/12/2011 werd besproken in het districtscollege van 06/01/2012.

 • Het advies zal verder opgenomen worden met verschillende diensten.

 • Het advies is ondertussen al doorgestuurd naar politie, buurtregie en jeugddienst van Merksem.

 • De seniorenconsulent krijgt de opdracht om een overleg te plannen met deze diensten.


7. Studiedag 2012 seniorenraad Merksem
Voorstellen

 • Tongeren: wijnkasteel.

 • Rondrit haven van Antwerpen.

 • Zuivelmuseum Blankenberge.

 • Ruien Antwerpen, Berendrechtsluis, …

 • Zorgbedrijf Antwerpen

 • Provinciebestuur Antwerpen

 • Andere voorstellen zijn nog steeds welkom en worden nader bekeken met het dagelijks bestuur.


8. Onderzoek gezondheidstoestand van thuiswonende (of in serviceflats)
70-plussers


 • Ann Van Deuren, laatstejaarsstudent Universiteit Antwerpen Verpleeg en Vroedkunde maakt een thesis over de gezondheidstoestand van thuiswonende 70-plussers in de provincie Antwerpen.

 • Deelname aan deze studie geeft geen rechtstreeks voordeel maar kan wel bijdragen tot een verbetering van de zorg voor 70-plussers.

 • Graag dit voorstel aan uw vereniging voorleggen en indien interesse doorgeven aan de seniorenconsulent.

 • Individuele leden die willen deelnemen kunnen dit doorgeven aan de seniorenconsulent (tot nu toe enkel Solange Van Lommel).


9. Overzicht toekomstige activiteiten
Ontdekkingstocht voor 65-plussers


 • Gaat door op vrijdag 25 mei 2012.

 • Deelnameprijs: 5,5 euro (bedrag van middagmaal)

 • Doelstelling: dat op termijn iedere senior te Merksem bekend is met de faciliteiten binnen het district en zijn/haar district beter kent.

 • Programma onder voorbehoud
  - 09.15 u verzamelen aan cultuurcentrum – Nieuwdreef
  - 09.30 u korte rondleiding cultuurcentrum en muziekacademie. Uitleg over de
  A- kaart, 55+-eventcheque + uitleg door Lia Somers (Heemkundige
  Kring). Koffie.
  - 10.45 u vertrek met tram/bus. Rondrit via sporthal Rode Loop, Hof v Roosendael,
  WZC St. Bartholomeus, …. Met uitleg onderweg door Lia
  - 11.45 u aankomst dienstencentrum ‘tDokske. Middagmaal + uitleg over
  dienstencentra.
  - 13.45 u met tram/bus naar ontmoetingscentrum Merksem Dok. Dessert (wordt
  overgebracht van ‘tDokske) + uitleg over ontmoetingscentrum.
  -14.30 u vertrek met tram/bus naar Fort van Merksem, via het dok van Merksem,
  Bouckenborgh (kasteel), … met onderweg uitleg door Lia.
  - 15.45 u aankomst in het districtshuis. Film van het district, uitleg door Lia, een
  drankje als afsluiter.

 • Het is niet de bedoeling dat de leden van de seniorenraad als gehele groep deelneemt. Deze dag zal in de toekomst nog georganiseerd worden - iedereen krijgt op termijn de kans om deel te nemen.


Infonamiddag Energiebesparing

 • Donderdag 29 maart 2012 om 14 uur in het districtshuis.

 • In deze infosessie komen de drie meest rendabele energiebesparende investeringen – dakisolatie, hoogrendementsglas en het plaatsen van een condensatieketel – uitvoerig aan bod.


10. Nieuws redactie seniorennieuwsbrief

 • De nieuwsbrief is momenteel in druk en wordt op 27 februari in het districtshuis verwacht.

 • Tijdens de week van 27 februari wordt alles in de school aangeleverd en er wordt gestreefd om alles op de post te krijgen op 2 maart 2012.

 • Ideeën om op te nemen in de volgende seniorennieuwsbrief zijn welkom.11. Nieuws cultuurcentrum Merksem

 • 03/02/2012 Axl Peleman - er zijn nog enkele plaatsen vrij.

 • 22/03/2012 Ontspanningsnamiddag “Lortcher Syndroom”
  -
  inkom 5 euronog niet uitverkocht dus graag nog reclame maken voor
  deze mooie voorstelling. Na de voorstelling wordt er geprobeerd om over
  het thema ‘Alzheimer’ een gesprek te voeren.

 • 19/04/2012 Bal populaire in de concertzaal met herhaling op 20/04/2012 om 14 uur.
  Telkens max. 80 personen. Met Lou Roman.

 • 26/04/2012 Filmnamiddag voor senioren – Noordzee, Texas
  13.30 uur in de concertzaal aan 4 euro met koffie inbegrepen.

 • 06/07/2012 11-juliviering (BBQ)
  Twee identieke tenten met samen een capaciteit van 750 personen. Avond
  daarvoor (05/07/2012) film: Frits en Freddy.

 • 31/08/2012 Zomerfestival

02/09/2012 Vrijdag gericht op jongeren en families, zaterdag: nocturne en op zondag

grote familiedag met aperitiefconcert, optredens voor kinderen, … • 06/10/2012 Bevrijdingsfeesten
  Seniorenluik van 16.30 tot 18.00 uur en ’s avonds show.

 • Tijdens de volgende vergadering van de seniorenraad (21/03/2012) zal Chris enkele voorstellen doen voor de seniorennamiddagen van het najaar 2012 en het voorjaar 2013.

 • Evaluaties
  Nieuwjaarsfeest: ondanks enkele wrijvingen omtrent bedeling frieten zeker geslaagd. Volgend jaar misschien iets veranderen aan het concept – cultureel aspect meer benadrukken.12. Nieuws dienstencentra Merksem + toelichting wachtlijsten en nieuwe
prijzen vervoer


 • Midweek Ravelingen: 16/04 tot 20/04/2012. Er zijn 120 deelnemers ingeschreven – er zijn nog een dertigtal plaatsen vrij.

 • Opendeurdag Zeelbaan op 16/03/2012 – mogelijkheid tot het bezichtigen van flats (twee rondleidingen tijdens de voormiddag en twee tijdens de namiddag).

 • Bootreis 22 + 23/08/2012 met dezelfde rederij dan vorig jaar. Het traject is Temse – Dendermonde – Temse. Inschrijven kan in de drie dienstencentra. Inschrijvingsdatum is nog niet gekend. Er kunnen per dag 250 à 300 mensen deelnemen.

 • Per dienstencentrum worden er nog verschillende losse activiteiten georganiseerd waarvoor verwezen wordt naar de brochure.

 • Wachtlijsten te Merksem.
  De drie dienstencentra van Merksem op 1 lijst zetten zou praktischer zijn voor de senioren maar is niet te doen vanwege verschillende voorwaarden per centrum.

 • Prijzen vervoer

De prijsverhoging is fors maar nog steeds te verantwoorden. Men raadt aan om creatief te
zijn en bijvoorbeeld taxicheques te gebruiken met enkele personen tezamen.

 • Omdat blijkt dat twee voorgaande materies toch wel tot een discussie leiden is er afgesproken om een infonamiddag te organiseren (zie punt 5 van dit verslag). Patrick Van Bylen zal contacten leggen en aan collega(‘s) van het zorgbedrijf vragen om hierover een toelichting te geven op een aparte infonamiddag.


13. Nieuws ontmoetingscentrum Merksem Dok.

 • Niet aanwezig


14. Verslag werkgroepen en andere districtenWerkgroep Culturele en Maatschappelijke Ontplooiing (../../2012)

 • Visietekst in plaats van een memorandum..

Antwerpse Ouderenraad (02/02/2012)

 • Voorstel zoodag 2012 (brainstorm over doelstellingen en verdere uitwerking)

 • Presentatie toilettenplan: openbare toiletten in kaart aan het brengen. Onderhandelingen opstarten met horeca in stadscentrum.

 • Voorbereiding overleg Schepen van Sociale Zaken (maart/april 2012)
  Werkwijze
  -aanleveren teksten: voor 23/02/2012
  -aangeleverde materiaal bevat problemen, actiepunten, plannen, wensen, is toekomstgericht (geen lijst van verwezenlijkingen) en houdt rekening met de bevoegdheden van de schepen van sociale zaken/voorzitster OCMW (sociale zaken, diversiteit en loketten)
  -op basis van dit materiaal zal op de voorbereidende vergadering (1 maart) de ABC en vertegenwoordigers van de seniorenraden uit de districten een gezamenlijke voorbereiding maken.
  -na 1 maart nog enkele weken tijd om de voorbereiding voor te leggen aan de seniorenraad voor eventuele bijsturingen.

 • Ontwerpbrief aan de districten ivm zitbanken. Visie van seniorenraad Merksem: zo eenvoudig mogelijk en ééntje meer – rugleuning is wel belangrijk.

 • Merksem heeft geen afvaardiging in Top Hat. Albert neemt dit op zich en Fred zal hem vervangen bij afwezigheid. Wordt doorgegeven.

Advies en beleidsvoorbereidende commissie (19/01/2012)

 • Memorandum 2012

 • Evaluatie Zoodag/ Zoodag 2012

 • jaarverslag 2011

Seniorenraad district Berchem (24/11/2011)

Seniorenraad Berendrecht – Zandvliet – Lillo (07/12/2011)

Seniorenraad district Deurne (07/12/2011)

Ouderenraad district Wilrijk (10/11/2011)
Alle verslagen liggen ter inzage op het districtshuis – dienst seniorenwerking.
15 Ingekomen stukken

 • Programma Top Hat (januari – april 2012)

 • Mail provincie Antwerpen: haal een seniorenambassadeur vrijwilligerswerk in huis.
  Gratis infosessie over vrijwilligerswerk

 • Mail (2) Plusproducties
  seizoen 2012 – 2013 + extra actie

 • Mail Andante vzw
  cursusaanbod ‘Op zoek naar zin’

 • Reactie buurtregie op advies van seniorenraad

 • 123 Comedy Club
  Nieuwsbrief januari 2012

 • Mail Nekka vzw
  programma

 • Rapklap ‘Young meets old’
  Initiatief van de lokale dienstencentra Antwerpen Centrum, de seniorenconsulent van het district Antwerpen en het stedelijk ontmoetingssentrum het Stadsmagazijn.

 • Brief van districtscollege Merksem “uw activiteit in de Zomerkrant van Merksem”
  Werd aan alle aanwezigen gegeven.

 • Exclusieve show met Walter Capiau

Alle stukken liggen ter inzage op het districtshuis – dienst seniorenwerking.


16. Varia

 • Merksem is pilootproject in de problematiek ‘vermissing van personen met dementie’.
  Hiervoor wordt er een samenwerking met de politie opgezet. Meer hierover tijdens de volgende seniorenraad.

 • Gustave: mogelijkheid om een mindervalide-plaats te voorzien voor bezoekers aan het dienstencentrum De Brem - Patrick Van Bylen gaat dit bekijken.

De vergadering wordt afgesloten met het nemen van een foto en een nieuwjaarsreceptie.

/

Burg. J. Nolfplein 1 2170 Merksem

district.merksem@antwerpen.be

Yüklə 55,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə