Terapevt-rezident : Qələndərova Şəbnəm Əhməd q. Atu ttkYüklə 53,99 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix26.11.2016
ölçüsü53,99 Kb.
#238

Terapevt-rezident :Qələndərova Şəbnəm Əhməd q.

ATU TTK 

PL AN :

 Giriş


 HCV riskli  xəstə qrupuna kimlər daxildir?

 HCV -nin əlamətləri hansılardır?

 HCV-də hansı laborator analizlər  yoxlanılmalıdır?

 Hansı ağırlaşmalar ola bilər ?

 Müalicə planı necə olmalıdır?

 Nəticə


GIRIŞ

• Hepatit qaraciyər hüceyrələrini zədələyən

virus mənşəli iltihabi xəstəlikdir.

• 1989-cu ildə kəşf edilib.NANBH adlandırılıb

• Dünyada 200 milyon insan HCV  -yə

yoluxmuşdur.

• Yəni dünya əhalisinin 3% yoluxmuşdurTÖRƏDICI

 RNT tərkibli Flaviviridae ailəsinin Hepacivirus 

növünün tək üzvüdür.

 Ətraf mühitə davamlı virusdur(4 gün yaşaya bilər,60° -

30dəq, 100°-2 dəq)

 Virusun replikasiyası çox sürətlidir(təxminən

sutkada 10 trilyon viral hissəcik istehsal edir.) TÖRƏDICI

Virus qanda və qaraciyərdə

tapılır,tüpürcək,sidik,semen kimi bədən 

mayelərində olmaz.(ancaq menstural qanda tapılır)

HCV qanda yoluxmadan  2-3 həftə sonra törədici 

,8-12 həftə sonra isə anticisimlər tapılır.

6 genotipi (1a,1b,2,3,4,5,6) ve 96 subtipi var.


H C V   R I S K L I  Ş Ə X S L Ə R

K I M L Ə R  Q A N D A  H C V  

Y OX L A M A L I D I R L A R  ?                            K I M L Ə R  QA N DA  H C V  

YOX L A M A L I D I R L A R  ?  MÜLAYİM 

QATİL 

!!!

SIMPTOMLARI

Spesifik simptomları yoxdur   !! ABŞ-da 2012-ci ildə aparılan  araşdırmada  17000 

xəstədən 2800  xəstədə yəni  15-16 % hallarda  hər hansı 

simptom aşkar olunur.

 Yoluxmadan  12 həftə sonra yaranır.SIMPTOMLARI

Ümumi halsızlıq,yuxusuzluq,iştahsızlıq

Ürəkbulanma,qusma,qarında ağrı,diareya

Əzələ-oynaq sistemində ağrı

Qaraciyər nahiyyəsində gərginlik

Dəridə qaşınma ,səpkilərSIMPTOMLARI

Hərarətin yüksəlməsi

Sidiyin rənginin tündləşməsi,dəridə və sklerada 

sarılıq


Qripəbənzər simptomlar

Çəkinin azalması

Depresiya,əsəbilik


Klinik Semptomlar

0

1020

30

4050

60

70ALT artışı

Y o rg u n lu k ,h a ls izlik

K o n s a n tra s y o n  b o zu k lu

ğ

u

A b d o m in a l 

Ş

ik a y e tle r

K ilo  K a y b

ı

A s e m p to m a tik  

A n o re k s i

D i

ğ

e r K lin ik  B u lg u la r

S a r

ı

l

ı

k

Prozent

AĞIRLAġMALARI

Xroniki HCV (75-85%)

Qaraciyər  sirrozu (5-20%) 

Qaraciyər yetməzliyi (2-5%)

Qaraciyərin xərçəngi( 1-5%)

Böyrək xəstəlikləri,yetməzliyi2012

- C I   I L D Ə A B Ş - DA  A PA R I L A N  

A R A Ş D I R M A N I N  N Ə T I C Ə S I

100  HCV


xəstə

85% 


xroniki

HCV


(85 xəstə)

20% sirroz

(17 xəstə) 

80 % sirroz 

yoxdur

(68 xəstə)15% sağalma 

(15 xəst


ə)

25 % ölüm 

(4 xəstə)

75% sirroz 

proqressivləşmi

r(13 xəstə)ĠLKIN ANALIZ

Anti –HCV  -Bu analizin müsbət çıxması HCV 

virus ilə xəstənin qarşılaşdığını göstərir.


NÖVBƏTI

Real Time PCR – qanda virusun sayını

HCV-RNT   -virusun hansı genotipe aid 

olduğunu müəyyən edilir.

Fibroskan 

Fibrotest 

Qaraciyərin  biopsiyasi


QA R AC I Y Ə R  Z Ə D Ə L Ə N M A S I N I  

G Ö S T Ə R Ə N    T E S T L Ə R

 Alanin aminotransferaza(ALT)

Aspartat aminotrasferaza(AST)

Gamma-qlutamil traspeptidaza(GGT)

Alkalin fosfataza(ALP)

Bilirubin fraksiaları


QA R AC I Y Ə R  Z Ə D Ə L Ə N M A S I N I  

G Ö S T Ə R Ə N    T E S T L Ə R

Protrombin zaman , İNR

Albumin


Alfafetoprotein(AFP)

Qanın ümumi analizi

Abdominal USM


QARACIYƏR USM

 Yüngül gedişli  xroniki hepatitlərdə və kəskin hepatitlərdə

qaraciyər USM-də normal görünə bilər .

 Exogenlik azalır,nadir hallarda arta bilər.

 Ulduzlu səma simptomu  aşkar olunur. 

 Parenximanın exogenliyi əsasən artır.

 Ağır hallarda hepatomeqaliya  olunulur. 


MÜALICƏ

Müalicə nəticəsi və müddəti  HCV RNT –

analizinin nəticəsindən asılıdır.Əgər  

1

a və1

b,4 


genotipi aşkarlanarsa müalicə 6-12 ay müddətində

aparılmalıdır. Əgər 

2,3,5,6 

genotipləri aşkar olarsa 

müalicə 3-6 ay davam edəcək.


MÜALICƏ

 Pegasys və Pegintron (peginterferon α2a, α2b )

 Ribovirin (Copegus,Rebetol,Moderiba)

 Harvoni (ledipasvir+sofosbovir)

 Sovaldi (sofosbuvir)

 Olysio (simeprevir)

 Victrelis (boceprevir)

 Viekira Pak (ombitasvir)0

10

20

30

40

50

60

70

IFN

IFN + RBV

PEG-FN

k

INTERFERON  + RIBAVERIN

GENOTIP

Peqasusun dozası

Copegus  dozas

ı

Müalicə

müddəti

Genotip 1<800.000 IU/ml

180 mcg


<75kq=1000mg

>75kq=1200mg

24 həftə və ya 

48 həftə


Genotip 1

>800.000 IU/ml

180 mcg

<75kq=1000mg

>75kq=1200mg

48 həftə

Genotip 4

180 mcg

<75kq=1000mg

>75kq=1200mg

24 həftə və ya 

48 həftə


Genotip 2 və ya 3

<800.000 IU/ml

180 mcg


800mg

16 həftə və ya 

24 həftə

Genotip 2 və ya 3

>800.000 IU/ml

180 mcg


800mg

24 həftə


Genotip 2 və ya 

3(müalicəyə gec effekt 

verirsə)

180 mcg


800mg

24 həftə


PEGİFN-ALFA 2A + RIBAVIRIN: 

66%

84%

0

20

40

60

SV

R

 (

%

)

80

60%

100

1

. Zeuzem S, et al. J Hepatol 2005; 43: 250

2. Hadziyannis S, et al. Ann Intern Med 2004; 140: 346 

Bütün

qrup xəstələrdə

Genotip 1

Genotip 2/3

48 hafta

48 hafta

24 hafta

AASLD HCV MÜALICƏSI

Genotip 1a

1.Harvoni -12 həftə

və ya

2.Olysio +Sovaldi    (ribavirin)

(serroz yoxdursa-12 həftə )

(serroz varsa 24 həftə) və ya

3.Viekira Pak + ribovirin (serroz yoxdursa-12 həftə )

(serroz varsa- 24 həftə)

Genotip 1b

1.Harvoni -12 həftə və ya

2.Olysio +Sovaldi (serroz yoxdursa-12 həftə )

(serroz varsa 24 həftə) və ya

3.Viekira Pak -12 həftə (serroz varsa+ ribovirin)

Genotip 2

Sovaldi+ Ribaverin 12 həftə (serroz varsa 16 həftə)

Genotip 3

Sovaldi+ Ribaverin 24 həftə

Genotip 4

1.Harvoni -12 həftə və ya

2. Sovaldi+ Ribaverin 24 həftə və ya

3.Viekira Pak + ribovirin-12 həftə

Genotip 5

Sovaldi+ Ribaverin+PEG 12 həftə

Genotip 6

Harvoni -12 həftəGenotip 1

Sofosbuvir , simeprevir və RBV

12 həftə və ya 24 həftə

(F3 və ya serroz varsa)

Genotip    

2 -3

Sofosbuvir , daclatasvir və RBV12 həftə və ya 24 həftə

(F3 və ya serroz varsa)

Genotip4

Sofosbuvir ,simeprevir və RBV

12 həftə və ya 24 həftə

(F3 və ya serroz varsa)

Genotip   5-

6

Sofosbuvir , ledipasvir və RBV          və ya

Sofosbuvir , daclatasvir və RBV

12 həftə və ya 24 həftə

(F3 və ya serroz varsa)M ÜA L I C Ə F O N U N DA  YA R A N A  

B I L Ə C Ə K    Ə L A M Ə T L Ə R

 Qripəbənzər hal,boğaz ağrıları,öskürək

 Depresiya,əsəbilik,intihara meyllik

 Ürəkbulanma,qusma ,iştahsızlıq,qarında ağrı,diareya

 Ümumi halsızlıq,yuxululuq

 Çəkinin azalması

 Hərarətin yüksəlməsi

 Ağızda ,dəridə,gözdə quruluq

 Tükləri tökülməsiM ÜA L I C Ə F O N U N DA  YA R A N A  

B I L Ə C Ə K    Ə L A M Ə T L Ə R

Anemiya

Neytropeniya

Trombositopeniya

Əzələ oynaq ağrılarıM ÜA L I C Ə N I  AĞ ı R L A Ş D ı R A N  

FA K T O R L A R

 Yaş

 Cins


 Ikincili yoluxma

 Spirtli içkilərdən istifadə

 Siqaret çəkmə

 Qeyri-kafi tərəvəz və meyvə istifadəsi

 Çox  və davamlı heyvanı mənşəli zülal və yağ qəbulu


HCV VƏ HAMILƏLIK

QALXANVARI  VEZ V Ə

HEPATIT


NƏTICƏ

 Hər kəsdən diqqətli anamnez toplanmalı.

 Hər kəs xüsusi ilə risk qruppasına aid olanlar 

ildə 1 dəfə Anti-HCV analizi verməlidir.

 Əgər HCVyə yoluxma düşünülürsə 6-12 həftə

ərzində Anti-HCVni yoxlamalıdır.TəĢəkkürlər  !!!

Yüklə 53,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə