Umumiy xirurgiya fanidan testYüklə 185.14 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/9
tarix18.04.2017
ölçüsü185.14 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


 
 
 
 
 
 
 
 
 
O'zbekiston Respublikasi sog’liqni saqlash vazirligi 
Toshkent Tibbiyot Akademiyasi 
“Umumiy va bolalar xirurgiyasi” kafedrasi 
 
UMUMIY XIRURGIYA FANIDAN TEST 
TOPSHIRIQLAR TO’PLAMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toshkent 2014 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O'zbekiston Respublikasi sog’liqni saqlash vazirligi 
Toshkent Tibbiyot Akademiyasi 
“Umumiy va bolalar xirurgiyasi” kafedrasi 
 
 
 
 
UMUMIY XIRURGIYA FANIDAN TEST 
TOPSHIRIQLAR TO’PLAMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toshkent 2014 
 


 
TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI  
“UMUMIY VA BOLALAR XIRURGIYASI” KAFEDRASI 
 
 
Toshkent Tibbiyot Akademiyasining markaziy o’quv- uslubiy hay’ati tomonidan 
tasdiqlangan. 
 
Oxunov A.O.  Qayumov T.X.  Xodiyev X.S.  Meхmonov Sh.R.  Baymakov S.R.  Atakov 
S.S.  Mo’minov A.T.  Bobobekov A.R.  Abdullayev O’.R.  Sharipov Yu.Yu.  Boltayev 
Sh.Sh. 
 
 
Taqrizchilar: 1. Prof: Dadayev Sh.O.  Tosh.Dav. PTI xirurgik kasalliklari kafedrasi 
 
    Hozirgi  kunda  sifatli  oily  ma’lumotli  mutaxassislarni  tayyorlashda  test  topshiriqlarining 
o’rni  juda  muximdir.  Ushbu  zamonaviy,  bir  va  ko’p  javobli  xamda  multimedia  rasmli  test 
to’plami,  xamma  soxadagi  shifokorlarni,  ayniqsa  umumiy  amaliyot  shifokorlarini 
tayyorlashda muxim axamiyatga ega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
MUNDARIJA 
 
1. Antiseptika  (Ходиев Х. С.)........................................................................................4-15 
2. Aseptika (Ходиев Х. С.)…........................................................................................16-31 
3. Desmurgiya (Мехмонов Ш. Р.)................................................................................32-37   
4. Transport immobilizatsiya (Мехмонов Ш. Р.).......................................................38-43 
5. Qon ketish (Баймаков С. Р.)....................................................................................44-51  
6. Qon ketishini to`xtatish (Баймаков С. Р.)..............................................................52-59 
7. Qon quyish (Қаюмов Т. Х.)......................................................................................60-73 
8. Xirurgik operatsiyalar (Абдулааев Ў. Р.)...............................................................74-83 
9. Ochiq jarohatlar (Қаюмов Т. Х.).............................................................................84-97 
10. Yopiq jarohatlar (Мехмонов Ш. Р.)....................................................................98-107 
11. Suyaklar sinixhi,  chiqishi (Мехмонов Ш. Р.)..................................................108-115 
12. Termik shikastlar (Абдулааев Ў. Р.).................................................................116-125 
13. Yumshoq to`qimalar infeksiyasi (Мехмонов Ш. Р.)........................................126-139 
14. Barmoq va kaft yiringli kasalliklari (Мўминов А. Т.)......................................140-145  
15. Suyak va bo`g`imlar yiringli kasalliklari (Мўминов А. Т.)..............................146-151 
16. O`tkir anaerob infeksiya (Бобобеков А. Р.).....................................................152-161 
17. Surunkali spesifik infeksiya (Бобобеков А. Р.)................................................162-165 
18. Sepsis (Бобобеков А. Р.).....................................................................................166-175 
19. Nekroz, gangrene, yotoq va oqma yara (Атаков С. С.)..................................176-183 
20. Ambulatoriya, poliklinika, qabul bo`limi (Атаков С. С.)...............................184-189 
21. Bemorlarni tekshirish va kasallik tarixi (Атаков С. С.).................................190-205 
22. Onkologiya asoslari (Шарипов Ю. Ю.)............................................................206-211 
23. Plastik xirurgiya va transplantologiya (Шарипов Ю.Ю)...............................212-219 
24. Tug‘ma nuqsonlar  (Шарипов Ю. Ю.).............................................................220-225 
24. Multimediali-rasmli testlar (Охунов А. О.)......................................................226-257 
 
 
 
 
 


 
Antiseptika 
 
1 ta to'g`ri javobli testlar 
 
1.  Qayerdagi mikroblarni yo'qotishga antiseptika deyiladi? 
      1)  jarohatdagi 
      2)  havodagi 
      3)  xirurg qo'lidagi 
      4)  asboblardagi 
      5)  bog`lov materiallaridagi 
 
2.  Organizmdagi mikroblarni yo'qotish usullari komleksi nima deb ataladi? 
      1)  antiseptika  
      2)  aseptika 
      3)  rentgenterapiya 
      4)  antibiotikoterapiya 
      5)  lazerterapiya 
 
3.  Mexanik antiseptikaga nimalar kiradi? 
      1)  jarohatga birlamchi xirurgik ishlov berish 
      2)  terini oshlash 
      3)  jarohatni yuvish 
      4)  shuntlash 
      5)  enzimoterapiya 
 
4.  Fizikaviy antiseptikaga nimalar kiradi? 
      1)  jarohatlarni drenajlash 
      2)  qon to'xtatish 
      3)  antibiotik yuborish 
      4)  terini bujmaytirish 
      5)  antiseptiklarni to'qimaga yuborish 
 
5.  Drenajlarni qo'llashdan maqsad? 
      1)  yot suyuqliklarni chiqarish 
      2)  qon to'xtatish 
      3)  jarohatni quritish 
      4)  og`riqsizlantiruvchi moddalar yuborish 
      5)  yig`ilib qolgan havoni chiqarish 
 
6.  Rentgen nurlari antiseptikaning qaysi turiga kiradi? 
      1)  fizik 
      2)  biologik 
      3)  kimyoviy 
      4)  mexanik 
      5)  aralash 
 
 


 
7.  Oksidlovchi antiseptiklarga nimalar kiradi? 
      1)  kaliy permanganat 
      2)  kaliy xlor 
      3)  kaliy yod 
      4)  oksiferiskarbon 
      5)  oksitizottsin 
 
8.  Biologik antiseptiklarga qaysi moddalar kiradi? 
      1)  pepsin 
      2)  sulfodimezin 
      3)  furatsillin 
      4)  xlorgeksidin 
      5)  geksametazon 
 
9.  Terrilitin preparati qaysi antiseptika guruhiga kiradi? 
      1)  enzimlarga 
      2)  antibiotiklarga 
      3)  sulfanilamidlarga 
      4)  nitrofuranlarga 
      5)  bo'yovchi moddalarga 
 
10.  Tirin organizmdan olinadigan fermentlarga qaysi moddda kiradi? 
      1)  ribonukleaza 
      2)  ximoksin 
      3)  tripsin 
      4)  tripsinogen 
      5)  pepsin 
 
11.  Biologik antiseptiklar? 
      1)  antibiotiklar 
      2)  vitaminlar 
      3)  garmonlar 
      4)  sulfanilamidlar 
      5)  oqsillar 
 
12.  Organizm sezgirligini aiqlash uchun antibiotiklar qayerga yuboriladi? 
      1)  teri ichiga 
      2)  teri ostiga 
      3)  mushakka 
      4)  tomir ichiga 
      5)  ichiladi 
 
 
 
 
 


 
13.  Teri ichi allergik sinamalari qancha vaqtdan so'ng aniqlanadi? 
      1)  20 minut 
      2)  5 minut 
      3)  12 minut 
      4)  30 minut 
      5)  1 soat 
 
14.  Vaksina nima? 
      1)  sustlashtirilgan mikrob 
      2)  mikrob zahari 
      3)  anatoksin 
      4)  kasallangan odamni qon zardobi 
      5)  antitelalar 
 
15.  Yallig`lanish o'chog`ida antibiotikni kontsentratsiyasini tez oshirish uchun u 
qayerga yuboriladi? 
      1)  arteriyaga 
      2)  venaga 
      3)  mushak orasiga 
      4)  limfa tomiriga 
      5)  teri ostiga 
 
16. Terrilitin qaysi antiseptik guruhiga kiradi? 
      1)  biologik 
      2)  antibiotiklar 
      3)  sulfanilamidlar 
      4)  nitrofuranlar 
      5)  bo'yovchi moddalar 
 
17.  Antibiotiklarni muvaffaqqiyatli ta'siri nimaga bog`liq? 
      1)  mikrobni sezuvchanligiga 
      2)  immunitetga 
      3)  yallig`lanish turiga 
      4)  yallig`lanish davriga 
      5)  organizm himoya kuchlariga 
 
18.  Mehanik antiseptikani maqsadi? 
      1)  infeksiyani kamaytirish 
      2)  jarohatda qon aylanishini yaxshilash 
      3)  mikroblarni zararsizlantirish 
      4)  mikroblarni yo'qotish 
      5)  mikroblarni kuchini yo'qotish 
 
 
 
 
 


 
19.  5% xloramin eritmasi qayerga ishlatiladi? 
      1)  sanuzelga 
      2)  rezina qo'lqoplarni sterillashda 
      3)  kesuvchi asboblarni sterillashda 
      4)  yiringli yaralarni yuvishda 
      5)  yotoq yaralarda qon aylanishini yaxshilashda 
 
20.  Enzimlar qaysi antiseptikaga xos? 
      1)  biologik 
      2)  mexanik 
      3)  ximik 
      4)  fizik 
      5)  aralash 
 
2 ta to'g`ri javobli testlar 
 
1.  Antiseptika usulida nimalar qo'llaniladi? 
      1)  lazerterapiya 
      2)  rentgenterapiya 
      3)  dezintoksikatsiya 
      4)  plazmoforez 
 
2.  Antibiotikni qo'llashdan oldin nimani aniqlash lozim? 
      1)  mikrobni moyilligini 
      2)  bemorni sezgirligini 
      3)  tana haroratini 
      4)  siydik miqdorini 
 
3.  Fizikaviy antiseptikaga qaysi moddalarni qo'llash xos? 
      1)  gamma nurlar 
      2)  ultrabinafsha nurlar 
      3)  antibiotiklar 
      4)  sulfanilamidlar 
 
3 ta to'g`ri javobli testlar 
 
1.  Mexanik antiseptikaga nimalar kiradi? 
      1)  yaraga birlamchi xirurgik ishlov berish 
      2)  yot jismlardan tozalash 
      3)  nekrotik to'qimalarni olib tashlash 
      4)  yara chetiga yod surtish 
      5)  nurlash 
      6)  yaranibog`lash 
 
2.  Fizik antiseptikaga nimalar kiradi? 
      1)  yarani quritish 
      2)  drenajlash 


 
      3)  nurlash 
      4)  malham qo'yish 
      5)  qon to'xtatish 
      6)  yarani tikish 
 
3.  Immunoterapiya uchun qanday moddalar ishlatiladi? 
      1)  streptokokka qarshi gamma globulin 
      2)  gangrenagaqarshizardob 
      3)  t-aktivin 
      4)  sulfanilamid 
      5)  papain 
      6)  vitaminlar 
 
4 ta to'g`ri javobli testlar 
 
1.  Fizikaviy antiseptikaga nimalar kiradi? 
      1)  rentgen nurlar 
      2)  yarani quritish 
      3)  lazer nurlar 
      4)  drenajlash 
      5)  jarohatni chetlarini olib tashlash 
      6)  antibiotiklarni jarohatga sepish 
      7)  vodorod peroksid bilan yuvish 
      8)  antiseptik moddalarni to'qimaga yuborish 
 
2.  Biologik antiseptikaga qanday moddalar kiradi? 
      1)  antibiotiklar 
      2)  fermentlar 
      3)  vaksina 
      4)  immun zardob 
      5)  vitaminlar 
      6)  garmonlar 
      7)  sulfanilamidlar 
      8)  aldegidlar 
 
3.  Kaysi moddalar fermentlarga kiradi? 
      1)  ximopsin 
      2)  tripsin 
      3)  tripsinogen 
      4)  kukumazin 
      5)  vitaminlar 
      6)  streptotsid 
      7)  oqsillar 
      8)  miomizin 
 
Aseptika 
 


 
1 ta to'g`ri javobli testlar 
 
1.  Aseptika usuliga kiradi? 
      1)  drenajlarni sterillash 
      2)  jarohatga birlamchi xirurgik ishlov berish 
      3)  jarohatni yuvish 
      4)  jarohatga drenaj qo'yish 
      5)  antibiotiklarni yuborish 
 
2.  Xirurgik asboblarni sterillash qanday infeksiyani oldini oladi? 
      1)  kontakt 
      2)  havo 
      3)  tomchi 
      4)  implantatsion 
      5)  asboblardan 
 
3.  Implantatsion infeksiyani oldini olishga nima kiradi? 
      1)  qon tomir protezlarini sterillash 
      2)  havoni sterillash 
      3)  jarroh qo'lini sterillash 
      4)  operatsiya maydonini sterillash 
      5)  asboblarni sterillash 
 
4.  Tikuv materiallarini sterillash qanday infeksiyalarni oldini oladi? 
      1)  implantatsion 
      2)  havo 
      3)  tomchi 
      4)  kontakt 
      5)  asboblardan 
 
5. Qanday infeksiyani oldini olish uchun maska taqiladi? 
      1)  xavo-tomchi 
      2)  implantatsion 
      3)  kontakt 
      4)  endogen 
      5)  kriptogen 
 
6.  Kapronni sterillashda qanday usul to'g`ri hisoblanadi? 
1)  20 minut qaynatish 
2)  efirda yog`sizlantirish 
3)  96 0 spirtda 
4)  sulema eritmasida 
5)  yodni spirtli eritmasida 
 
 
7.  Bog`lov materiallari qanday sterillanadi? 
      1)  avtoklavda 

10 
 
      2)  qaynatib 
      3)  nurlash 
      4)  antibiotiklar sepish bilan 
      5)  quruq yuqori issiq shkafda 
 
8.  Odatda kesuvchi asboblar qanday sterillanadi? 
      1)  sovuq usul bilan 
      2)  avtoklavda 
      3)  quruq issiqlik bilan 
      4)  qaynatiladi 70 min 
      5)  furattsilinga solib qo'yiladi 
 
9.  Sterillikni aniqlashda eng aniq usul? 
      1)  bakteriologik ekma 
      2)  termik 
      3)  texnik 
      4)  kimyoviy 
      5)  indikatorlar yordamida 
 
10.  Tikuv materiallarini sterilligini aniqlash usuli? 
      1)  baktekshiruv 
      2)  tsitolitik sinamasi 
      3)  fenolftalein sinamasi 
      4)  amidopirin sinamasi 
      5)  mikulich sinamasi 
 
11.  Tikuv materiallarini sterilligini har necha kunda tekshiriladi? 
      1)  10 kunda  
      2)  8 kunda 
      3)  5 kunda 
      4)  18 kunda 
      5)  30 kunda 
 
12. Operatsion blok qaysi talablarga javob berishi kerak? 
      1)  ifloslanishni oldini olish 
      2)  kirishga yaqin joyda 
      3)  quyosh tushishi yaxshi bo'lishi kerak 
      4)  5 etajli binoni 1-qavatida 
      5)  bo'limning o'rtasida joylanishi 
 
13.  Operatsion blokni general yig`ishtirish qachon bajariladi? 
      1)  bir haftada  
      2)  2 haftada 
      3)  3 haftada 
      4)  har kuni 
      5)  1 oyda 
 

11 
 
14.  Operatsion xonani doimiy yig`ishtirish qachon o'tkaziladi? 
      1)  har operatsiadan so'ng 
      2)  ertalab 
      3)  operatsiya kunidan so'ng 
      4)  kechqurun 
      5)  kun oralab 
 
15.  Jarohatga jarroh qo'ldan qanday infeksiya tushishi munkin? 
      1)  kontakt 
      2)  endogen 
      3)  havo-tomchi 
      4)  implantatsion 
      5)  ekzogen 
 
16.  Rezina qo'lqop anaerob infeksiya bilan ifloslansa? 
      1)  yo'qotiladi 
      2)  lizolga botiriladi 
      3)  nurlantiriladi 
      4)  avtoklavlanadi 
      5)  kaynatiladi 
 
17.  Jarroh qo'li sterilligini qanday aniqlanadi? 
      1)  baktekshiruv 
      2)  mikroskopda tekshirish 
      3)  fenolftalein sinamasi 
      4)  amidopirin sinamasi 
      5)  mikulich sinamasi 
 
18. Xavo-tomchi infeksiyani oldini olishda nima axamiyatli?  
      1)  operatsiya xonasini yig`ishtirish kerak 
      2)  asboblarni sterillash 
      3)  avtoklavlash 
      4)  gazli sterilizatsiya 
      5)  nurli sterilizatsiya 
 
19.  Xamma predmetlardagi mikroblarni yo'kotishga nima deyiladi?  
      1)  sterilizatsiya  
      2)  dezinfeksiya 
      3)  operatsiya xonasini yig`ishtirish 
      4)  bikslarga joylash 
      5)  tirnoqlarni olish 
 
20.  Operatsiya maydoni sterillangandan so'ng nima qilinadi? 
      1)  maydon chegaralanadi 
      2)  tuklar olinadi 
      3)  qo'lqop almashtiriladi 
      4)  narkoz beriladi 

12 
 
      5)  kesma qilinadi 
 
21.  Jarrohnig operatsiya kiyimlari qanday bo'lishi kerak? 
      1)  steril 
      2)  dazmollangan 
      3)  oq 
      4)  ko'k 
      5)  bir rangda 
 
22.  Jarroh qo'lini Spassokukotskiy-Kochergin usulida sterillaganda nima ishlatiladi? 
      1)  novshadil spirti 
      2)  metil spirti 
      3)  1% yod 
      4)  tannin 
      5)  700 spirt 
 
23.  Rezina qo'lqopda operatsiya qilish kim tomonidan taklif qilingan? 
      1)  Tsege – montefel 
      2)  Mikulich 
      3)  Alfred 
      4)  Zabludovskiy 
      5)  Vishnevskiy 
 
24.  Qayerda mikroblarni yo'qotish aseptika deyiladi? 
      1)  jarohatga tegadigan hamma narsada 
      2)  jarohatda 
      3)  jarrohlik asboblarida 
      4)  xirurg qo'lida 
      5)  bog`lov materiallarida 
 
25.  Bog`lov materillarini sterilligini qanday tekshiriladi? 
      1)  ekma olinadi 
      2)  mikulich usulida 
      3)  tsitolitik tekshiruv 
      4)  indikatorlar yordamida 
      5)  fenolftalein bilan 
 
26.  Yodni spirtli eritmasi qanday holda ishlatiladi? 
      1)  jarohat atrofidagi teriga ishlov berishda 
      2)  jarohatni yuvishda 
      3)  5% eritmasi bilan shilliq qavat artiladi 
      4)  10% eritmasi teriga suriladi 
      5)  kesuvchi asboblar sterillanadi 
 
27.  Novshadil spirti jarroh qo'li terisiga qanday ta'sir qiladi? 
      1)  yog`ni eritadi 
      2)  tomirlarni toraytiradi 

13 
 
      3)  tomirlarni kengaytiradi 
      4)  quritadi 
      5)  o'zgartirmaydi 
 
28.  Terini bujmaytirish  uchun qanday modda ishlatiladi? 
      1)  etil spirti 
      2)  brilliant yashili 
      3)  1% yod 
      4)  novshadil spirti 
      5)  betoden 
2 ta to'g`ri javobli testlar 
 
1.  Operatsiya matolari qanday sterillanadi? 
      1)  avtoklavda 
      2)  nurlatib 
      3)  yuvib 
      4)  qaynatib 
 
2.  Aseptikaga asos solgan olim? 
      1)  Bergmol 
      2)  Lister 
      3)  Piragov 
      4)  Skossokukotskiy 
 
3.  Infeksiya qaysi yo'l bilan tushsa ekzogen hisoblanadi? 
      1)  bog`lov materiallaridan 
      2)  asboblardan 
      3)  karieslangan tishdan 
      4)  furunkuldan 
 
4. Kontakt infeksiyani oldini olish uchun nima qilinadi? 
      1)  asboblar sterillanadi 
      2)  operatsiya matolari sterillanadi 
      3)  maska taqiladi 
      4)  sochlar qalpoqqa berkitiladi 
 
3 ta to'g`ri javobli testlar 
 
1.  Aseptika usuliga kiradi? 
      1)  drenajlarni sterillash 
      2)  operatsiya matolarini sterillash 
      3)  tikuv materiallarini sterillash 
      4)  kariesni tuzatish 
      5)  asboblarni yaxshilab artish 
      6)  jarohatni yod bilan yuvish 
 
2.  Jarrohlik asboblarini sterillashda nima ishlatiladi? 

14 
 
      1)  avtoklav 
      2)  rentgen nurlari 
      3)  lazer nurlari 
      4)  qaynatish 
      5)  yuvish 
      6)  vodorod peroksidga solib qo'yish 
 
3.  Qo'lni tezkor yuvish uchun qaysi modda ishlatiladi? 
      1)  Betaden 
      2)  S-4 
      3)  pervomur 
      4)  novshadil spirti 
      5)  Alfred usuli 
      6)  Zabludovskiy usuli 
 
4.  Infeksiya qanday yo'l bilan tushsa endogen deyiladi? 
      1)  qon orqali 
      2)  limfa orqali 
      3)  ichaklardan 
      4)  tikuv materiallaridan 
      5)  tomir protezlaridan 
      6)  drenajlardan 
 
4 ta to'g`ri javobli testlar 
 
1.  Avtoklavda nimalar sterillanadi? 
      1)  bog`lov materiallari 
      2)  kesmaydigan asboblar 
      3)  operatsion matolar 
      4)  xalatlar 
      5)  optik asboblar 
      6)  rezina asboblar 
      7)  tikuv iplari 
      8)  skalpellar 
 
2.  Ko'l steril holatga kelgandan keyin nimalar bajarilinadi? 
      1)  halat kiyiladi 
      2)  qo'lqop kiyiladi 
      3)  operatsiya maydoniga ishlov beriladi 
      4)  operatsiya maydoni chegaralinadi 
      5)  ko'z oynak kiyiladi 
      6)  narkoz beriladi 
      7)  mahalliy og`riqsizlantiriladi 
      8)  kesma qilinadi 
 


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə