Uygulama Geliştirme ve Destek ŞubesiYüklə 37,39 Kb.
tarix01.12.2016
ölçüsü37,39 Kb.
#576

Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

e-Yolluk/ Denetim Elemanı Yolluk Bildirim Hazırlama Kılavuzu

TEMMUZ - 2014
GİRİŞ

Bu kılavuz, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre düzenlenen denetim elemanları yurtiçi geçici görev yolluğu bildirim formunun (e-yolluk) ve avans talep formunun elektronik ortamda Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden (KBS-HYS) hazırlanmasına ait işlemleri açıklamaktadır.

e-yolluk bildirim hazırlama ve avans talep işlem süreçleri:

 1. E-YOLLUK UYGULAMASINA GİRİŞ İŞLEMLERİ

E-yolluk uygulamasına, aşağıdaki internet erişim adreslerinden biri kullanılarak ve mutlaka e-devlet şifresi ile bağlantı kurulmaktadır.


 1. www.kbs.gov.tr web adresine giriş yapılır. Aşağıda ekran görüntüsü de bulunan “E-Yolluk Bildirimi” modülüne tıklanır. Sistem açılan yeni ekran üzerinden “Türkiye Cumhuriyeti Vatandaş Kimlik Doğrulama Sistemi”ne yönlendirme yapacaktır. TC Kimlik No ve E-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılacaktır. 1. www.turkiye.gov.tr web adresine giriş yapılır. Aşağıda ekran görüntüsü de bulunan e-Hizmetler bölümü tıklanır. Açılan ekrandaki hizmet listesinden Maliye Bakanlığı e-yolluk uygulamasının üzeri tıklanır ve e-devlet şifre ile giriş işlemleri yapılır. Bu işlemden sonra e-yolluk uygulamasına bağlantı kurulmuş olur.

 1. AVANS TALEP FORMU DÜZENLEME İŞLEMLERİ

Yukarıdaki anlatılan giriş işlemleri tamamlandıktan sonra, kurum tarafından denetim elemanı adına başlatılmış olan e-yolluk bildirim listesi ve avans talep formu ekrana gelir.

Denetim elemanı göreve ilişkin avans talebi yapmak için ekranda yer alan “ AVANS TALEP FORMU” butonunu tıklayarak talep de bulunabilir.

Avans talep formunu açtıktan sonra aşağıda görünen ekrana veri girişleri yapılacaktır.

Avans talep formu Avans Listesi ve Avans Bilgileri şeklinde iki bölüme ayrılmaktadır.Avans Listesi bölümünde, denetim elemanının daha önce talep ettiği avanslar ile bunlara ilişkin durum bilgileri yer almaktadır.

Avans Bilgileri bölümünde ise öncelikle kurumca belirlenmiş olan “İlişkilendirilmiş Aktif Denetim Görevi” alanından seçim yapılır, daha sonra göreve ilişkin ve en fazla 1 aylık bilgiler manuel olarak ilgili alanlara giriş yapılacaktır. Tüm bu işlemlerden sonra “Avans Talebini Gönder” butonu aracılığıyla mutemede gönderme işlemleri yapılır.

Önceden yapılmış olan bir avans talebine ilişkin düzeltme yapmak için; Ekrandaki “Avans Listesi” bölümünden seçim yapıldıktan sonra “Avans Güncelle ve Gönder” butonu aracılığıyla düzeltme işlemleri yapılabilir.

Aynı ekran üzerindeyken yeni bir avans talebinde bulunmak için ise “Yeni Avans Hazırla” butonu kullanılabilir.

Hazırlanan avans taleplerinin kağıt ortamında yazdırmak için “Avans Döküm” butonu kullanılır. 1. E-YOLLUK BİLDİRİM GİRİŞ İŞLEMLERİ

Yolluk bildirimi girişi için aşağıda ekran görüntüsü de bulanan “Giriş Formu”ndaki listeden, yolluk bildirimi düzenlenecek olan yolluk satırı seçilerek çift tıklanır veya ileri butonu ile “Yolluk Veri Girişi” ekranına bağlanılır.E-yolluk bildirim seçim işlemi yapıldıktan sonra yolluk girişine ait yukarıdaki ekran, sistemde açılacaktır. Bu ekran, kurum tarafından başlatılan e-yolluk sürecinin devamı olup, harcıraha müstahak kişi tarafından yolluk bildirimine esas bilgilerin veri girişi yapılacaktır.Ekran;

 1. Kurumca seçilmiş yolluk hesaplamasına esas gündelik tipi

 2. Bildirime ait onaylayan amir bilgisi ve yolculuğun başlama ve bitiş yeri

 3. Yol masrafları bilgi girişi

 4. Gündelik ve Konaklama bilgi girişi

 5. Diğer masraf bilgi giriş

alanlarından oluşmaktadır.

Yukarıda sıralanan gerekli alanlar yolluk ödenmesine esas görevin durumuna göre, bildirimin tam ve eksiksiz oluşturulması için doldurulmalıdır.

e-yolluk uygulamasındaki gündelik oran seçenekleri ve anlamları:

1 : Tam yevmiye anlamına gelir, bu oran seçildiğinde gündelik tipi bir ile çarpılır

1/2 : Yarım yevmiye anlamına gelir, bu oran seçildiğinde gündeliğin yarısı alınır

1/3 : Bu oran seçilirse gündeliğin üçte biri alınır

2/3 : Bu oran seçildiğinde gündeliğin üçte ikisi alınır

E-YOLLUK VERİ GİRİŞ İŞLEM SIRALAMASI 1. E-Yolluk bildirimini onaylayacak birim amiri ve nerden nereye yolculuk yapıldığı bilgisi:

Aşağıda ekran görüntüsü verilen “Yolluk Veri Girişi” formunundaki sarı renkle işaretlenmiş alanlara manuel veri girişi yapılır.c:\users\nkilic\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\mq8jw5jo\mc900346317[1].wmf

Uyarı: e-yolluk ekranında bulunan gündelik tipi ilgili bütçe kanunu yılına esas H-Cetvelinden yolluk ödemesi yapılacak kişinin derece, kademe, ek gösterge ve iş durumuna göre Kurum mutemedi tarafından seçilmektedir. Gündelik tipinin kurumca hatalı belirlenmesi durumunda kurum mutemedi ile iletişime geçilip sistemden düzelttirilmelidir. 1. A. Yol Masrafı Bilgileri Veri Giriş Alanı:Bu bölümde 3 adet fonksiyon butonu vardır:

 1. Yol Masrafı Ekle butonu: Bu alanda geçici göreve ait yol masrafı (ulaşım) ve yol gündelikleri bilgisi girişi yapılır.

 2. Yol Masrafı Düzenle butonu: Bu buton, daha önceden veri girişi yapılan hatalı yol bilgilerine ait veri girişlerinin düzeltilmesi için kullanılır. Düzeltme işlemini yapmak için öncelikle hatalı yol bilgi girişi yapılan satıra tıklanması daha sonra bu butona basılması gerekmektedir. Bundan sonra ekrana gelen bilgiler düzeltilebilecektir.

 3. Yol Masrafı Sil butonu: Bu buton hatalı yol bilgilerinin bulunduğu satırı bütünüyle silecektir. Hatalı satıra tıklanıp saha sonra bu butona basılırsa satır tamam silinir.Hatırlatma: Yukarıdaki butonlara bağlı formlara ilişkin bilgilerin girilmesinde tereddüt edilmesi halinde; veri giriş alanın üzerine mause’un getirilmesiyle veri girişine ilişkin açıklama otomatik olarak ekrana gelecektir. Örneğin, aşağıda ekran görüntüsü de bulunan “Yolculuk Hareket Tarihine” ilişkin bilgiye dair açıklama örneğinin görülebilmesi için sarı renkte işaretlenmiş alana mausun getirilmesi yeterli olacaktır.

 1. B. Gündelik ve konaklama bilgileri veri giriş alanı:Bu bölümde 3 adet fonksiyon butonu vardır:

 1. Gündelik/Konaklama Ekle butonu: Bu alanda geçici görevlendirmeye ait günlük yevmiye veya ilgili yerdeki konaklama masrafı girişi yapılacaktır. 1. Gündelik/Konaklama Düzenle butonu: Daha önceden veri girişi yapılmış hatalı gündelikler ve konaklama bilgileri bu buton aracılığıyla düzeltilir. Düzeltme işlemini yapmak için önce hatalı satır seçilir, daha sonra bu butona basılarak açılan ekrandan bilgiler düzeltilir.

 2. Gündelik / Konaklama Sil butonu: ekranda görünen hatalı satır, seçilip bu butona basılarak silinir.

 1. C. Diğer Masraf BilgileriBu bölümde 3 adet fonksiyon butonu bulunmaktadır.

 1. Diğer Masraf Ekle butonu: 6245 sayılı Harcırah kanunu kapsamındaki diğer masraflar bu alana girilir.

 2. Diğer Masraf Düzenle Butonu: Hatalı girilmiş kayıt satırı mause ile seçilip bu butonu basılır ve düzeltme işlemi yapılıp kaydet butonuna basılır.

 3. Diğer Masraf Sil butonu: Hatalı yolluk bilgisine ait satır mause ile seçilip bu butona basılırsa satır komple silinir.E-Yolluk İşlem Süreçleri hakkında hatırlatma: c:\users\nkilic\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\mq8jw5jo\mc900346317[1].wmf

 1. Gerekli yolluk bilgileri girildikten sonra ana sayfadaki Kaydet butonuna basılır.

 2. “Yolluk Bildirim Yazdır” butonu ile yazıcıdan bildirim alınır, belge kontrolü yapılır, yolluk bilgilerinde hata bulunmuyorsa, belge birim amirine imzalatılır.

 3. İmza işleminden sonra ana sayfadaki “Mutemede Gönder” butonu ile elektronik ortamda kuruma gönderilir ve ayrıca ıslak imzalı belge kurum mutemedine teslim edilir. 1. E-YOLLUK BİLDİRİM GİRİŞ İŞLEMLERİ ÖRNEĞİ

Örnek kayıt : Ankara’da görevli Denetim elemanı A., geçici görevle denetim için 05/03/2014- 08/03/2014 tarihleri arası (yol hariç) Antalya’ya gitmiştir.

Denetim elemanı A.. e-yolluk bildirim doldurma işleminde aşağıdaki sıraya göre işlem yapacaktır: 1. Yolluk bildirimini onaylayacak amir ve nerden nereye bilgisi aşağıdaki şekilde girilecektir: 1. Yol Masrafı bilgileri (yol masrafı + gündelik) aşağıdaki şekilde girilecektir:

Gidiş yol masrafına ait bilgiler:! Hatasız yolluk raporu almak için mutlaka hareket saatlerini giriniz.

Gidiş ve Dönüş yol masraflarına ait gündeliklerin yolluk bildirim raporuna yansıması için “A2.Görev Mahalline Hareket” bölümüne ait bilgiler mutlaka girilmelidir. Yol masrafına ait nakil araç ücreti beyan edilmeyecekse veya ücretsiz resmi araçla gidilecekse tutar alanına sıfır girilmesi gerekiyor. Örneğin, Ankara’dan İstanbul’a resmi araçla gidilecekse tutar alanına sıfır girilmelidir.

Dönüş yol masrafına ait bilgiler: 1. Görev Süresine ait gündelik ve konaklama bilgileri aşağıdaki şekilde girilecektir:Bu işlemler tamamlandıktan sonra ana sayfadaki “Kaydet” butonuna basılır ve daha sonra “Yolluk Bildirim Yazdır” butonuna basılarak rapor alınır.

 • Yolluk Bildirimi personelce incelenir, hata yoksa ıslak imzalar tamamlatılır ve sistemde bulunan Mutemete Gönder butonu ile kuruma elektronik ortamda gönderilir.

 • Islak imzalı e-yolluk bildirimi kağıt ortamında kuruma verilir.

 • Kurumda görevli mutemet mevzuata uygunluk denetimini yaparak hata varsa sistemden iade eder, hatası yoksa kabul eder ve ödeme emri belgesi belgesini oluşturup sonraki işlemlerini tamamlar.E-YOLLUK BİLDİRİM VERİ GİRİŞ ALANLARINA AİT TANIMLAMALAR:

Yolluk bildirim veri girişi, geçici göreve ait işlemlerin belli bir süreçte girilmesine göre sıralanmıştır. Bu sıralama; yolluk giriş ekranının aşağıdaki şekilde kodlanması şeklinde yapılmıştır.

 1. YOL MASRAFI BİLGİLERİ: Görev yerine gidiş ve dönüşe ait yol ve yevmiye masraflarının girildiği alandır. Bu alan kendi içinde “yol masrafı ekle” butonuna basılması ile tekrar alt veri giriş alanına bölümlenmiştir. Bu alanlar aşağıda verilmiştir.

A1.İkametgâh veya Görev yerinden hareket: Bu bölümde yolculuğun ilk hareket yeri bilgileri girilir. Örneğin ikametgâhtan terminale veya havaalanına hareket edilmesine ait bilgiler.

A2.Görev Mahalline Hareket: Bu bölümde memuriyet mahallinden başka yere yolculuğa ait bilgiler girilir. Örneğin: Ankara’dan İstanbul’a hareket edilmesi durumunda Ankara-İstanbul yazılacaktır. ! Bu bölüme bilgi giriş mutlaka girilmelidir (ulaşıma ücret ödenmeden resmi araçla veya başka şekilde dahi olsa tutar alanına sıfır lira girilecektir). Aksi halde yol gündeliği rapora çıkmayacak ve hatalı oluşacaktır

A3.Görev-İkamet yerine hareket: Bu bölümde görev mahallindeki ikamet veya görev yerine hareket bilgileri girilir. Örneğin: terminal-görev yeri

A4.Yol Gündeliği: Bu bölümde yolculuğa ait gündelik girilir. Günübirlik seyahatlerde ise kanuna göre oransal gündelik seçimi yapılmalıdır. Örneğin: 1/2, 1/3 gibi.

B. GÜNDELİK VE KONAKLAMA BİLGİLERİ: Bu bölümde görev süresine ait gündelik ve konaklama masraf bilgileri girilir.

C. DİĞER MASRAF BİLGİLERİ: Bu bölümü harcırah kanununca masraf yazılması kabul edilen diğer bilgiler girilebilir.

Yüklə 37,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin