% 99'u kemiklerde hidroksiapatit şeklinde bağlı durumdadır. Ca10(PO4)6(OH)2Yüklə 502 b.
tarix05.03.2017
ölçüsü502 b.
#10240% 99'u kemiklerde hidroksiapatit şeklinde bağlı durumdadır. Ca10(PO4)6(OH)2

 • % 99'u kemiklerde hidroksiapatit şeklinde bağlı durumdadır. Ca10(PO4)6(OH)2Ca2+ 

 • Ca2+ 

 • membrandaki Na+ kanalları daha kolay ve daha fazla açılır

 • stimülasyon eşiği , eksitabilite artar

 • spontan depolarizasyonlar gelişebilir (örn. hipokalsemik tetani)Barsaklar

 • Barsaklar

  • Aktif transport kalsiyum bağlayan protein (CaBP) kalbindin
  • Kısmen pasif difüzyon
 • Kemikler

  • Osteoblastlar
  • Osteoklastlar
 • Böbrekler

  • glomerüler filtrasyon


Paratiroid bezlerinden salgılanır.

 • Paratiroid bezlerinden salgılanır.

 • 84 amino asitli bir polipeptiddir.

 • Plazma düzeyi 1 ng/mL

 • Etkileri D vitaminine benzer; ondan farklı olarak böbreklerden fosfat atılımını azaltmayıp, tersine artırır.

Para-thor-mone 500 U/5 mL viyal, 5 viyal, (Lilly, İngiltere)

 • Para-thor-mone 500 U/5 mL viyal, 5 viyal, (Lilly, İngiltere)

 • Doz: günde 2 kez 20-40 Ü (i.m. veya s.k.), birkaç gün verilir.

 • PTH preparatları alerjik reaksiyonlara neden olabilir. (Kasaplık hayvanlardan elde edildiği için)

 • Uzun süre kullanıldığında antikor gelişmesi nedeniyle etkisine karşı tolerans gelişir.

 • Paratiroid hormonun rekombinan bir fragmanı olan teriparatid menapoz sonrası osteoporoz tedavisinde kullanılmak üzere üretilmiştir.En önemli belirti hipokalsemidir. Buna bağlı olarak tetani gelişir.

 • En önemli belirti hipokalsemidir. Buna bağlı olarak tetani gelişir.

 • Özellikle tiroid cerrahisi sırasında paratiroid bezlerinin de yanlışlıkla çıkartılması nedeniyle oluşur.Tümör (primer):

 • Tümör (primer):

   • hiperkalsemi
   • hipofosfatemi
   • alkalin fosfataz 
   • hiperkalsiüri (ürolitiazis sıklığı )
   • osteoporoz
 • Kronik hipokalsemi (sekonder):

   • Kronik böbrek hastalıkları
   • D vitamini eksikliği
   • Bazı kronik hastalık halleri
 • hipokalsemi  paratiroid hiperplazisiKaynakları bakımından farklı, fakat yapı ve oluşumları bakımından birbirine benzeyen 2 türlü D vitamini vardır.

 • Kaynakları bakımından farklı, fakat yapı ve oluşumları bakımından birbirine benzeyen 2 türlü D vitamini vardır.

< 18 yaş : 400 Ü (10 g kolekalsiferol eşdeğeri)

 • < 18 yaş : 400 Ü (10 g kolekalsiferol eşdeğeri)

 • 19-23 yaş : 300 Ü

 • > 23 yaş : 200 Ü

 • Gebelik ve laktasyonda günlük gereksinim 200 Ü artar.Absorbsiyon

 • Absorbsiyon

 • İnce barsaktan absorbe edilirler.

 • D3 daha hızlı ve daha fazla absorbe edilir.

 • Absorbsiyonları safra asitlerine gereksinim duyar.

 • Dağılım

 • D vitamini bağlayan proteine bağlanarak taşınırlar.

 • Karaciğer ve yağ dokusunda depolanırlar.Eliminasyon

 • Eliminasyon

 • Karaciğerde hidroksillenme ve konjugasyon mekanizmaları ile inaktive edilirler (karaciğer mikrozomal enzimleri bu olayda kısmen rol oynar).

 • Metabolitlerin büyük bir kısmı safra içinde atılırlar ve enterohepatik dolanıma girerler.

 • Fenitoin ve fenobarbital enzim indüksiyonu yaparak inaktivasyonu hızlandırırlar ve uzun süreli kullanılmaları ile D vitamini eksikliğine yol açabilirler.

 • İzoniazid D vitamininin aktif hidroksilli türevlerine dönüşmesini engeller; izoniazid ile birlikte profilaktik olarak D vitamini verilmelidir.Çocuklarda raşitizm (rickets)

 • Çocuklarda raşitizm (rickets)

 • Erişkinlerde osteomalasi1. Dönem

 • 1. Dönem

 • Hipokalsemi gelişir.  PTH salgısı 

 • Plazma fosfat düzeyi normal

 • Kemiklerde hafif demineralizasyona) Nutrisyonel D vitamini eksikliği

 • a) Nutrisyonel D vitamini eksikliği

 • Yetersiz beslenme

 • Yeterince güneş ışığı alamama

 • b) Metabolik D vitamini eksiklikleri

  • Kalıtsal
  • Kalıtsal olmayan


Kalıtsal

 • Kalıtsal

 • a. X kromozomuna bağlı dominant D vitaminine dirençli raşitizm (hipofosfatemik raşitizm) Yüksek dozda D vitamini (50.000 - 250.000 Ü/gün) ve oral fosfat (1-3 g/gün) ile tedavi edilir. b. Otozomal resesif D vitaminine bağımlı tip I raşitizm

 • D vitamininin biyoaktivasyonundaki defekte bağlı olarak kalsitriol sentezi bozulmuştur. Fizyolojik dozlardaki kalsitriol (1-2 g/gün) ile tedavi edilir. c. Otozomal resesif tip II raşitizm Kalsitriol reseptörlerinde anormallik vardır. Reseptörün kalsitriole bağlanmasında ya da bağlandıktan sonra kompleksin DNA’ya bağlanmasında bir bozukluk söz konusudur. Yüksek dozdaki D vitaminine veya kalsitriole yanıt vermez. Parenteral kalsiyum tedavisi gerekir.

 • Kalıtsal olmayan

 • Renal osteodistrofi Dışarıdan yeterli miktarda D vitamini verilse de böbrekte 1,25 (OH)2D3'e dönüşemez. Kalsitriol ile tedavi edilir.Yüksek dozda D vitamini verilmesi ile ortaya çıkan hiperkalsemi halidir. Ortaya çıkışı verilme süresi ve doza bağlıdır.

 • Yüksek dozda D vitamini verilmesi ile ortaya çıkan hiperkalsemi halidir. Ortaya çıkışı verilme süresi ve doza bağlıdır.

 • Bebeklerde hiperkalseminin uzun sürmesi mental ve fiziksel gelişmede gerileme yapar.

 • Gebelerde gelişen D hipervitaminozu fötusta şekil bozukluklarına ve fötal hipoparatiroidizm oluşması sonucu yenidoğanda hipokalsemi, tetani ve konvülsiyonlara neden olur.Tiroid bezinin parafolliküler hücreleri (C hücreleri) tarafından salgılanır.

 • Tiroid bezinin parafolliküler hücreleri (C hücreleri) tarafından salgılanır.

 • 32 amino asitli polipeptiddir.

 • Prekürsör moleküldeki 21 aminoasitlik bir bölüm de kalsitonin ile birlikte salgılanır; katakalsin adı verilen bu peptid kalsitonin gibi kalsemiyi düşürür.

 • Parathormonun fizyolojik antagonistidir. Akut verilişi hipokalsemi ve hipofosfatemiye neden olur.

 • Hiperkalsemi (hiperparatiroidizm, hiperkalsemi yapan tümörler vb.'ne bağlı) tedavisinde kullanılır.

 • Son zamanlarda somon kalsitoninin (salkatonin) intranazal uygulanan nazal sprey şekli çıkartılmıştır.

 • İ.M., S.C. ve nazal sprey şeklinde kullanılırlar. • Kalsiyum : Kalsitonin salgılanması 

 • Kalsiyum : Kalsitonin salgılanması 

 • Gastrin : Kalsitonin salgılanması 

Hiperparatiroidizm ve tümörle ilişkili osteolitik kemik hastalığı gibi durumlarda gelişen hiperkalsemiler

 • Hiperparatiroidizm ve tümörle ilişkili osteolitik kemik hastalığı gibi durumlarda gelişen hiperkalsemiler

 • Postmenapozal osteoporoz (kronik tedavi için pahalı bir yaklaşım)

 • Paget hastalığı (osteitis deformans)Kemik kristalleri içinde toplanırlar. Pirofosfatlara benzerler. Pirofosfatlarda P-O-P bağı bulunurken, bisfosfonatlarda P-C-P bağı bulunur; bu nedenle enzimatik hidrolize dayanıklıdırlar. İskeletteki yarılanma ömürleri uzundur.

 • Kemik kristalleri içinde toplanırlar. Pirofosfatlara benzerler. Pirofosfatlarda P-O-P bağı bulunurken, bisfosfonatlarda P-C-P bağı bulunur; bu nedenle enzimatik hidrolize dayanıklıdırlar. İskeletteki yarılanma ömürleri uzundur.

 • Osteoklastların bisfosfonat içeren kristalleri fagosite etmesi, onların metabolik etkinliğini inhibe eder ve böylece kemik rezorbe etme yetenekleri azalır.

 • Antirezorptif etki güçleri kalsitoninden zayıftır.İlaç olarak ilk kullanılan disodyum etidronattır.

 • İlaç olarak ilk kullanılan disodyum etidronattır.

  • Osteoporoz tedavisindeki dozu 400 mg/gün x 14 gün/3 ayda bir
  • Mineralizasyonu önlediği ve osteomalasi eğilimi yarattığından, bu sakıncasını en aza indirmek için sürekli değil, periyodik verilir.
  • Nefrotoksiktir.
  • Sadece rezorpsiyonu inhibe eden, fakat çökmeye dokunmayan yeni bisfosfonat türevleri: Alendronat, Pamidronat, Klodronat, Risedronat, Tiludronat, İbandronat
Oral alınan dozun %10’undan azı absorbe edilir

 • Oral alınan dozun %10’undan azı absorbe edilir

 • Emilime uğrayan bisfosfonatların yarısı kemikte tutulur, kalanı böbrekler yoluyla değişikliğe uğramadan atılır.Bisfosfonatlar özofajit, özofagus ülserleri ve erozyonlarına neden olabilirler.

 • Bisfosfonatlar özofajit, özofagus ülserleri ve erozyonlarına neden olabilirler.

 • Sabah aç karna ve bol su ile birlikte alınmalı, alındıktan sonra 30 dakika yiyecek ve su dışında içecek alınmamalı ve yatılmamalıdır.

 • Günün başka bir saatinde alınacak ise, en az 2 saat önceden 2 saat sonraya kadar yiyecek ve su dışında içecek alınmamalıdır.Endikasyonları

 • EndikasyonlarıMenapozal kemik kaybına karşı koruyucu etkiye sahiptirler.

 • Menapozal kemik kaybına karşı koruyucu etkiye sahiptirler.

 • Ancak kemik dansitesinde sağladıkları artış (2 yıllık tedavide %1,2) estrojen tedavisi ile sağlananın (2 yıllık tedavide %5-7) altındadır.Kemik oluşumunu uyarır, kemik rezorpsiyonunu azaltır.

 • Kemik oluşumunu uyarır, kemik rezorpsiyonunu azaltır.

 • Postmenopozal osteoporoz tedavisi için onaylanmıştır.


Yüklə 502 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə