Genel Önlemler (davranışsal önlemler)Yüklə 1,56 Mb.
tarix11.05.2017
ölçüsü1,56 Mb.Genel Önlemler (davranışsal önlemler)

 • Genel Önlemler (davranışsal önlemler)

 • Risk faktörlerine yönelik tedavi

 • Eşlik eden hastalıkların tedavisi

 • Trafik ve iş kazalarına karşı uyarma

 • Farmakolojik TedaviKilo verme

 • Kilo verme

 • Uyku hijyeni ve Deprivasyonun önlenmesi

 • Pozisyon

 • Sigara bırakma

 • Müzik

 • Kaçınılması gereken ya da dikkat gerektirenler

 • Alkol

 • Sedatifler

 • Narkotikler ve Anestezikler

 • BarbituratlarOrta yaş grubunda BKİ > 29 kg/m2 olanlarda OSAS riski obez olmayanlara kıyasla 8-12 kat artmıştır

 • Orta yaş grubunda BKİ > 29 kg/m2 olanlarda OSAS riski obez olmayanlara kıyasla 8-12 kat artmıştırKilo verme küratif olabilir. %10 civarında hafif kilo verme hafif uykuda solunum bozuklukları olgularında kür sağlayabilir(AHİ de %26 düşme sağlar).

 • Kilo verme küratif olabilir. %10 civarında hafif kilo verme hafif uykuda solunum bozuklukları olgularında kür sağlayabilir(AHİ de %26 düşme sağlar).

 • Uzun vadede kalori alımı ve kaybını düzenleyen diyetler en başarılı yaklaşımı oluşturmaktadır.

 • Farmakolojik yaklaşım ile uzun süreli (2 yılda %8 ve %10 luk) kilo kaybı sağlanmıştır.

 • Kilo vermek için uygulanan cerrahi Cerrahi yöntemler faydalıdır ancak 2 yıl içinde eski kiloya dönme olasılığı %70 dir.Uyku deprivasyonu, arousal yanıtını azaltarak apne ve hipopne sürelerini uzatabilir ve bu oksihemoglobin desatürasyonunu derinleştirebilir.

 • Uyku deprivasyonu, arousal yanıtını azaltarak apne ve hipopne sürelerini uzatabilir ve bu oksihemoglobin desatürasyonunu derinleştirebilir.

 • İyi bir hijyenik yaklaşım ile deprivasyon düzeltilebilir.Uyku sırasında yan pozisyonda yatma veya 30-60 derece başın yükseltilmesi bir kısım OSAS hastalarında klinik olarak önemli düzelme sağlayabilir.

 • Uyku sırasında yan pozisyonda yatma veya 30-60 derece başın yükseltilmesi bir kısım OSAS hastalarında klinik olarak önemli düzelme sağlayabilir.Supin pozisyonda lateral pozisyona göre solunumsal olay sayısı en az 2 kat olan ve lateral postürde AHI < 15 / saat olan hastalarda pozisyonel tedavi düşünülebilir.

 • Supin pozisyonda lateral pozisyona göre solunumsal olay sayısı en az 2 kat olan ve lateral postürde AHI < 15 / saat olan hastalarda pozisyonel tedavi düşünülebilir.Sigara içenler, uyku başlangıcı ve sürdürülmesinde zorluk yaşarlar ve gündüz uykuluk hali fazladır.

 • Sigara içenler, uyku başlangıcı ve sürdürülmesinde zorluk yaşarlar ve gündüz uykuluk hali fazladır.

 • Uykuda solunum bozukluğu içmeyenlere göre 4 kat fazladır. Ağır içiciler en fazla risk altındadırlar.

 • Sigara mukozal ödem ve üst solunum yolu direncini arttırması nedeniyle uyku sırasında üst hava yolu disfonksiyonuna yol açar.Nikotin sakızı uykunun ilk saatlerinde apne sıklığını düşürür ancak pratik öneme sahip değildir. Etkisi kısa sürelidir.

 • Nikotin sakızı uykunun ilk saatlerinde apne sıklığını düşürür ancak pratik öneme sahip değildir. Etkisi kısa sürelidir.

 • Etki süresi uzun olan nikotin bantları ile apne süresi ve horlama yoğunluğu azalmakla beraber terapötik klinik fayda saptanmamıştır.

 • Transdermal bantla ilişkili yan etkiler total uyku zamanı, uyku etkinliği ve REM uykusunda azalmadır.

 • Diğer yan etkiler; gastrointestinal yakınmalar, baş dönmesi ve tremordur.Alkol horlayanlarda apneleri ortaya çıkarabilir ve OSAS lılarda apne sıklığını arttırır.

 • Alkol horlayanlarda apneleri ortaya çıkarabilir ve OSAS lılarda apne sıklığını arttırır.

 • Alkol apne/hipopne sürelerini arttırır. OSAS lı hastalardaki gündüz uyanıklık halini bozar,

 • Hipnotik etkisi ile gündüz uykululuğunu arttırır.Tedavi altında olsun-olmasın OSAS lı hastalar alkolden uzak durmalıdırlar.

 • Tedavi altında olsun-olmasın OSAS lı hastalar alkolden uzak durmalıdırlar.

 • Bu öneriye tüm hastalar uymaz. Ancak en azından az miktarda tüketmeleri ve uykudan önce kandan eliminasyona izin verecek süre bırakmaları önerilmelidir.Tedavide kullanılan dozlarda benzodiazepinler normal bireylerde OSAS a risk oluşturmamışlardır, ancak OSAS lı olgularda apne süre ve sıklığını arttırabilirler

 • Tedavide kullanılan dozlarda benzodiazepinler normal bireylerde OSAS a risk oluşturmamışlardır, ancak OSAS lı olgularda apne süre ve sıklığını arttırabilirlerAlkol gibi barbitüratlarda hipoglossal sinir uyarımını azaltarak üst hava yolu dilatör kaslarının tonusunu azaltırlar ve uyku sırasında üst hava yolu tıkanmasına zemin hazırlarlar.

 • Alkol gibi barbitüratlarda hipoglossal sinir uyarımını azaltarak üst hava yolu dilatör kaslarının tonusunu azaltırlar ve uyku sırasında üst hava yolu tıkanmasına zemin hazırlarlar.

 • Uykuda solunum bozukluğu olan ya da predispoze olan hastalarda barbitüratlardan kaçınılması gerekir.IV narkotiklerin verilmesinden sonra ciddi üst hava yolu obstruksiyonu geliştiğine dair yayınlar vardır (hydromorphone hydrochloride ..vb).

 • IV narkotiklerin verilmesinden sonra ciddi üst hava yolu obstruksiyonu geliştiğine dair yayınlar vardır (hydromorphone hydrochloride ..vb).

 • Post operatif dönem ya da bazı prosedürlerde (bronkoskopi veya kolonoskopi gibi) analjezi gerekir.

 • Eğer nonnarkotik ajanlar yeterli ağrı kontrolü sağlamazsa dikkatli takip ile minimal dozda narkotiklerin verilmesi gerekebilir. Post op, CPAP verilerek narkotik analjezik verilebilir.Uyku fragmantasyonu yanısıra, OSAS ın bir çok istenmeyen sonucu nokturnal hipoksemi ile ilişkilidir.

 • Uyku fragmantasyonu yanısıra, OSAS ın bir çok istenmeyen sonucu nokturnal hipoksemi ile ilişkilidir.

 • OSAS hastalarının tedavisinde amaç hipokseminin önlenmesidir.

 • Bir çok eski çalışma OSAS lı hastalara ilave oksijen verildiğinde hiperkapni ve respiratuvar asidoz ile birlikte apne süresinin arttığını göstermiştir.Uykuda solunum bozukluğu düzeyi fazla olmayan ve serebrovasküler ya da koroner arter hastalığı olanlar, apne-hipopneler sırasında desatüre oluyorlarsa ilave oksijenden yarar görürler.

 • Uykuda solunum bozukluğu düzeyi fazla olmayan ve serebrovasküler ya da koroner arter hastalığı olanlar, apne-hipopneler sırasında desatüre oluyorlarsa ilave oksijenden yarar görürler.

 • Franklin KA, Nilsson JB, Sahlin C, Naslund U: Sleep apnoea and nocturnal angina. Lancet 1995;345:1085-1087OSAS lı bazı hastalarda tek tedavi olabilmesi yanısıra oksijenin pozitif basınç tedavisine (CPAP veya BPAP) eklenmesi faydalı olabilir.

 • OSAS lı bazı hastalarda tek tedavi olabilmesi yanısıra oksijenin pozitif basınç tedavisine (CPAP veya BPAP) eklenmesi faydalı olabilir.

 • Gündüz belirgin ya da sınırda hipoksemisi olan OSAS lı hastalara CPAP kullansalar dahi uyku sırasında oksijen verilmelidir.

 • Bardwell WA et al. Effects of 2-week nocturnal oxygen supplementation and continuous positive airway pressure treatment on psychological symptoms in patients with obstructive sleep apnea: a randomized placebo-controlled study. Behav Sleep Med. 2007;5(1):21-38.Medroxyprogesterone acetate ( MPA )

 • Medroxyprogesterone acetate ( MPA )

 • Solunum uyaranıdır.

 • Halen, OSAS tedavisinde yararlı bir ajan olduğu konusunda kanıt yoktur. Bazı hiperkapnik olgularda yararlı olabilir. • Serebral bölgede CO2 transportunu bloke edip CO2 basıncını arttırabilir ve bunların sonucunda alveoler ventilasyon artar.

 • Cheyne-Stokes solunumlu apneik hastalarda faydası gösterilmiştir.

 • ACET , CSAS’lu hastalarda yararlı olabilir. Etki mekanizması bilinmiyor.

 • OSAS’da yararı yoktur , hatta bazı olgular kötüleşebilir.Teofilin , adenozinin solunum depresyonu yapıcı etkisini inhibe eder.

 • Teofilin , adenozinin solunum depresyonu yapıcı etkisini inhibe eder.

 • Metabolik hızı arttırır , hipoksik ve hiperkapnik ventilatuvar dürtüyü arttırır

 • Solunum kas performansını iyileştirir.Santral apneleri azaltır

 • Santral apneleri azaltır

 • Cheyne – Stokes tedavisinde kullanılmıştır.

 • Sıklıkla uyku bölünmesine açar.

 • + inotropik etkisi nedeniyle KKY’de kullanılabilir.

 • OSAS’lı olgularda yararı yoktur.Protriptyline

 • Protriptyline

 • Trisiklik antidepresan protriptyline REM uyku süresini azaltarak ve hypoglossal sinir ve larengeal rekürrens sinir aktivitelerini arttırarak üst solunum yolu dilatör kas tonusunda artışa yol açar ve bu şekilde OSAS ı azaltabilir.

 • Ancak, klinik olarak anlamlı tedavi etkisi olmaması ve potansiyel yan etkileri nedeniyle OSAS tedavisinde protriptyline standart bir yaklaşım olarak düşünülmez.Serotonin üst hava yolu dilatör kas ve diafragma aktivitesinde rol alır.

 • Serotonin üst hava yolu dilatör kas ve diafragma aktivitesinde rol alır.

 • Özellikle REM uykusunda üst hava yolu dilatör kas tonusunda azalmanın, hypoglossal motor nöronlara serotonin-bağımlı eksitatör uyarının kesilmesi nedeniyle olduğu ileri sürülmektedir.

 • Eğer bu hipotez doğru ise OSAS tedavisinde bu ilaçlar uzun dönemde yer alacaktır.

 • Buspiron

 • Mirtazapin.

 • Carley DW et al. Sleep. 2007 Jan 1;30(1):35-41.Cinsiyetin OSAS ile ilişkisi iyi bilinmektedir. Erkek/Kadın oranı 2:1-3:1 dir.

 • Cinsiyetin OSAS ile ilişkisi iyi bilinmektedir. Erkek/Kadın oranı 2:1-3:1 dir.

 • Postmenopozer dönemdeki kadınlarda risk artmaktadır.

 • Bunun nedeni tam olarak bilinmemektedir ancak östrojen-progesteron düzeyleri ile ilişkilidir.

 • Jordan AS, McEvoy RD: Gender differences in sleep apnea: Epidemiology, clinical presentation and pathogenic mechanisms [see comment]. Sleep Med Rev 2003;7:377-389.Son zamanlardaki yayınlarda HRT nin OSAS üzerine olumlu etkisi olduğu gösterilmiştir.

 • Son zamanlardaki yayınlarda HRT nin OSAS üzerine olumlu etkisi olduğu gösterilmiştir.

 • HRT nin postmenapozer hastalarda potansiyel riskleri faydalarından fazladır.

 • Gelecekteki çalışmalar güvenli ve etkili doz ve rejimleri ve bu tedaviden fayda görecek hasta alt gruplarını ortaya çıkaracaktır

 • Shahar E, Redline S, Young T, et al: Hormone replacement therapy and sleep-disordered breathing [see comment]. Am J Respir Crit Care Med 2003;167:1186-1192.

 • White DP: The hormone replacement dilemma for the pulmonologist [comment]. Am J Respir Crit Care Med 2003;167: 1165-1166.CPAP tedavisi aldığı halde gündüz uykululuğu tamamen ortadan kaldırılamayan hastalar vardır.

 • CPAP tedavisi aldığı halde gündüz uykululuğu tamamen ortadan kaldırılamayan hastalar vardır.Muhtemel dopaminerjik özellikleri olan santral alpha-1 adrenerjik ajandır.

 • Muhtemel dopaminerjik özellikleri olan santral alpha-1 adrenerjik ajandır.

 • Sınırlı sayıdaki çalışma, Modafinilin OSAS lı olan ve olmayan hastalarda önemli yan etkisi olmaksızın gündüz uyanıklığını arttırdığını ve hafızayı güçlendirdiğini düşündürmüştür.

 • Apne-hipopne indeksi ve oksihemoglobin satürasyonu üzerine etkisi yoktur.

 • Arnulf I, et al: Modafinil in obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome: A pilot study in 6 patients. Respiration 1997;64: 159-161.Modafinil in CPAP tedavisi altında olan ancak rezidüel gündüz uykululuk hali olan hastalarda tedavi için kullanılması Amerikan FDA tarafından onaylanmıştır.

 • Modafinil in CPAP tedavisi altında olan ancak rezidüel gündüz uykululuk hali olan hastalarda tedavi için kullanılması Amerikan FDA tarafından onaylanmıştır.

 • En sık görülen yan etkileri baş ağrısı(28%), anksiyete(16%), ve sinirliliktir(14%).

 • Bittencourt LR, Lucchesi LM, Rueda AD, Garbuio SA, Palombini LO, Guilleminault C, Tufik S. Placebo and modafinil effect on sleepiness in obstructive sleep apnea. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2008 Feb 15;32(2):552-9. Epub 2007 Oct 30.OSAS olup nCPAP tedavisi yeterli almasına rağmen rezidüel uykululuğu olan bu hasta grubunda

 • OSAS olup nCPAP tedavisi yeterli almasına rağmen rezidüel uykululuğu olan bu hasta grubunda

 • nCPAP a armodafinil ilavesi

 • uyanıklık hali ve genel olarak klinik durumda düzelme sağlamıştır. Düzelme ilk değerlendirmeden itibaren başlamış ve 12 haftalık tedavi süresince devam etmiştir.

 • Tedavi hastalar tarafından İyi tolere edilmiştir ve gece uykusu ve nCPAP kullanımında her hangi bir yan etki olmamıştır.

 • Roth T. Et al. Effects of armodafinil in the treatment of residual excessive sleepiness associated with obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome: a 12-week, multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled study in nCPAP-adherent adults. Clin Ther. 2006 May;28(5):689-706.Substance P düzeyleri OSAS lı olgularda anlamlı şekilde düşük bulunmuştur. Bu derlemede amaç; gündüz uykululuk ve diğer OSAS komplikasyonları ile Substance P ilişkisini araştırmaktır.

 • Substance P düzeyleri OSAS lı olgularda anlamlı şekilde düşük bulunmuştur. Bu derlemede amaç; gündüz uykululuk ve diğer OSAS komplikasyonları ile Substance P ilişkisini araştırmaktır.

 • Sonuç: Bazı OSAS lı hastalarda görülen gündüz aşırı uykululuğun muhtemel patofizyolojik mekanizmaları arasında Substance P düzeyleri vardır. IV substance P verilmesi gündüz uykululuğun tedavisinde etkili olabilir. OSAS komplikasyonları olan hafıza, öğrenme problemleri, üreme sistemi fonksiyon bozuklukları, hipertansiyon gibi durumlarla Substance P ilişkisini gösteren ilave çalışmalara gereksinim vardır.

 • Ursavas A. Upregulating substance P levels to treat obstructive sleep apnea. Expert Opin Ther Targets. 2008 May;12(5):583-8.Yumuşak doku lubricantları

 • Yumuşak doku lubricantları

 • (ör: fosfokolinamin)

 • Lipoid Pnömoni !!!

Orta OSAS lılarda orofarengeal egzersizin etkisi araştırılmış

 • Orta OSAS lılarda orofarengeal egzersizin etkisi araştırılmış

 • 31 Orta OSAS lı hasta: randomize olarak iki gruba ayrılmış 3 ay günde 30 dk

 • Gruba (n=15) sham therapy

 • Gruba (n=16) orofarengeal egzersiz: Dil, yumuşak damak ve lateral farengeal duvarları içeren bir egzersiz seti uygulanmış.

 • Horlama sıklığı, yoğunluğu, Epworth SS, Pittsburg uyku kalitesi, PSG, BKİ, Karın çevresi ölçümleri bazal ve çalışma sonunda değerlendirilmiş.Boyun çevresi (P < 0.05) (39.6 +/- 3.6 vs. 38.5 +/- 4.0 cm),

 • Boyun çevresi (P < 0.05) (39.6 +/- 3.6 vs. 38.5 +/- 4.0 cm),

 • Horlama sıklığı(4 [4-4] vs.3 [1.5-3.5]), Horlama şiddeti(3 [3-4] vs.1[1-2]),

 • Gündüz uykululuk(14 +/- 5 vs. 8 +/- 6),

 • AZALMIŞ

 • Uyku kalitesi skoru düzelmiş (10.2 +/- 3.7 vs. 6.9 +/- 2.5),

 • OSAS şiddeti azalmıştır.(AHİ, 22.4 +/- 4.8 vs. 13.7 +/- 8.5 /h).

 • Boyun çevresindeki azalma ile AHİ azalması korele bulunmuş(r = 0.59; P < 0.001).

 • Orofarengeal egzersiz OSAS şiddeti ve semptomlarını anlamlı olarak azaltmaktadır ve Orta OSAS da tedavide yeri olabilir.

 • Guimarães KC, Drager LF, Genta PR, Marcondes BF, Lorenzi-Filho G. Effects of oropharyngeal exercises on patients with moderate obstructive sleep apnea syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2009 May 15;179(10):962-6. Epub 2009 Feb 20.22 OSAS lı olgu,

 • 22 OSAS lı olgu,

 • PSG altında apne saptandığında genioglossus kasına bifazik elektriksel stimülüs verilmiş dili geri çekerek glossofarengeal hava yolu obstruksiyonunu azaltmış.

 • Tedavi grubundaki OSAS lı olgularda;

 • Apnea süresi azalmış(P < 0.01), RDI azalmış (P < 0.01), ve

 • SaO2 artmış (P < 0.01).

 • Çalışma sırasında doku hasarı oluşmamış ve major rahatsızlık olmamış.

 • Genioglossusun percutan bifazik elektriksel stimülasyonu OSAS tedavisinde etkin bir yöntem olabilir.

 • Hu L, Xu X, Gong Y, Fan X, Wang L, Zhang J, Zeng Y. Percutaneous biphasic electrical stimulation for treatment of obstructive sleep apnea syndrome. IEEE Trans Biomed Eng. 2008 Jan;55(1):181-7.Atrial overdrive pacing uyku apnesinde çalışılmış yeni bir konudur.

 • Atrial overdrive pacing uyku apnesinde çalışılmış yeni bir konudur.

 • 129 olguyu içeren 8 çalışmanın analizinde pacing yapılmayanlara göre özellikle santral apne grubunda AHİ yi azaltmış ve minimum SaO2 düzeylerini arttırmıştır. OSAS grubunda da bir miktar olumlu etki olmakla beraber istatistiksel önemli değişiklik bulunmamıştır.

 • SONUÇ: Atrial overdrive pacing CSAS lı olgularda faydalı gibi görünmektedir. OSAS lı olgulardaki etkisi açık değildir.

 • Weng CL, Chen Q, Ma YL, He QY. A meta-analysis of the effects of atrial overdrive pacing on sleep apnea syndrome. Pacing Clin Electrophysiol. 2009 Nov;32(11):1434-43. Epub 2009 Sep 19. • 45 OSAS lı random olarak iki gruba ayrılmış.

 • 30 olgu tedavi grubu 15 olgu kontrol. Solunum ve uyku parametreleri karşılaştırılmış.

 • Auricular plaster tedavisi hypoventilation index, respiratory disturbance index ve diğer uyku parametrelerinde olumlu etki yapmış.

 • SONUÇ: Auricular plaster tedavi OSAS olgularında iyi bir terapötik etki gösterebilir, avantajları düşük maliyet ve yan etkilerinin azlığıdır.

 • Wang XH, Xiao LY, Wang BF, Yuan YD, Pan WS, Shi YZ. Influence of auricular plaster therapy on sleeping structure in OSAS patients. J Tradit Chin Med. 2009 Mar;29(1):3-5.Hipotiroidi

 • Hipotiroidi

 • Akromegali

 • Kalp yetmezliği

 • İskemik kalp hastalıkları

 • HipertansiyonHipotiroidizm OSAS için risk faktördür.

 • Hipotiroidizm OSAS için risk faktördür.

 • Tiroid replasman tedavisi apne sıklığını azaltarak OSAS lılarda fayda sağlar.

 • Hipotiroidili hastalar OSAS yönünden dikkatle araştırılmalıdırlar.

 • Tiroid replasman tedavisi sırasında nazal CPAP (veya oral aperey) önerilmektedir.OSAS lı hastalarda rutin olarak hipotiroidi taraması tartışmalıdır.

 • OSAS lı hastalarda rutin olarak hipotiroidi taraması tartışmalıdır.

 • Winkelman ve ark. OSAS olan ve olmayanlarda hipotiroidi yi benzer oranlarda bulmuşlardır.

 • Winkelman JW, Goldman H, Piscatelli N, et al: Are thyroid function tests necessary in patients with suspected sleep apnea? Sleep 1996;19:790-793.Allerjik rinitli hastalarda olmayanlara göre daha fazla uykuda zorluk ve uyku bozuklukları vardır.

 • Allerjik rinitli hastalarda olmayanlara göre daha fazla uykuda zorluk ve uyku bozuklukları vardır.

 • Allerjik rinitli hastalardaki uyku bozukluklarının erken tanı ve tedavisi yalnızca bu hastalar için değil toplum sağlığı açısından da önemli trafik ve iş kazalarını da azaltacaktır.

 • September 18, 2006, sleep theme issue of the Archives of Internal Medicine • CPAP başlanan bazı hastalarda ortaya çıkan nazal semptomların azaltılmasında nemlendirici ilavesi nazal semptom sıklığını azaltmış, nazal steroidler azaltmamıştır. Ancak hasta uyumu ve yaşam kalitesinde değişiklik olmamıştır.

 • Ryan S, Doherty LS, Nolan GM, McNicholas WT. Effects of heated humidification and topical steroids on compliance, nasal symptoms, and quality of life in patients with obstructive sleep apnea syndrome using nasal continuous positive airway pressure. J Clin Sleep Med. 2009 Oct 15;5(5):422-7.OSAS’ı kötüleştirmeden HT’u iyileştirmeli

 • OSAS’ı kötüleştirmeden HT’u iyileştirmeli

 • Reserpin , Clionidin uykululuğu arttırabilir

 • β-blokerler bloğa neden olabilir , bradikardiyi arttırabilir.

 • Metoprolol , REM’deki HT’a etkisiz kalır.

 • İstirahat , egzersiz ve uykudaki kan basıncını düzenleyebilmeli

 • Yan etkisi olmamalıEşlik eden metabolik hastalıkları kötüleştirmemeli

 • Eşlik eden metabolik hastalıkları kötüleştirmemeli

 • Uzun etkili tek doz kullanılan ilaçlar tercih edilmeli

 • * Tüm bu nedenlerle ACE inhibitörleri tercih edilmeliOSAS ın ana tedavi yöntemi CPAP tır.

 • OSAS ın ana tedavi yöntemi CPAP tır.

 • Diğer medikal uygulamalar bu tedavilere ilave olarak önem taşıyabilirler ya da hasta primer tedavi olarak CPAP veya oral uygulamaları kabul(veya tolere) etmediğinde tek başlarına tedavi yöntemi olarak kullanılabilirler.

 • Strollo PJ, Atwood CW, Sanders MH. Principles and practice of sleep med. www.sleepmedtext.com. 25 March 2010:1052-1065Kataloq: TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> Koma, status ep lept kus, bey n öLÜMÜ
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> Ekstratorasik nonkardiyak komplikasyonlar Posttorakotomi ağrısı
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> İnterstisyel Akciğer Hastalıkları = Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> Periferik: Visseral plevra ve septumlar
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> Yaygın akciğer hastalıklarının saptanması ve tanısında en başarılı görüntüleme yöntemi yrbt’dir
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> Sarkoidoz, kazeifikasyon göstermeyen granülomlarla karakterize bir immün sistem hastalığıdır
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> Tüberküloz Dr. Haluk C.Çalışır
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> Tüberküloz doğal gelişimi
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> Akut konfüzyonel durum

Yüklə 1,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə