1. Həzm qastritin diaqnostikasının əsasını nə təşkil edir?Yüklə 0,5 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix09.02.2017
ölçüsü0,5 Mb.
  1   2   3   4

1. Həzm qastritin diaqnostikasının əsasını nə təşkil edir?

A) Selikli qişanın bioptatının histoloji müayinəsi

B) Kliniki məlumatların kompleksi

C) Rentgenoloji müayinə

D) Endoskopik müayinə

E) Mədənin sekretor funksiyasının tədqiqi2. Xroniki qastrit zamanı mədənin selikli qişasının tam normallaşmasını əldə etmək olur:

A) Qeyd edilən heç bir vasitə ilə

B) Antasidlərlə müalicə

C) Qastrit əleyhinə pəhrizlə

D) Xlorid turşusunun tədbiqi vasitəsi ilə

E) Xolinolitik vasitələr ilə3. Mədə dispepsiyasına hansı aid deyil?

A) Meteorizm

B) Aeroqastriya

C) İştahanın dəyişməsi, ürəkbulanma, qusma

D) Aerofagiya

E) Mədənin dolğunluğu hissi4. Bağırsaq dispepsiyasına hansı aid deyil?

A) Aerofagiya

B) Meteorizm

C) Qəbizlik

D) İshal

E) Bağırsaq sancısı5. Xora xəstəliyi ağrıları nə ilə xarakterizə edilmir?

A) Daimiliklə

B) Fəsilliklə

C) Bütün variantlar səhvdir

D) Tipik lokalizasiya ilə

E) Qida qəbulu ilə əlaqəli olması6. Xora nəticəsində əmələ gələn qanaxmalara hansı əlamət aid deyil:

A) Müsbət Baos simptomu

B) Kollaptoid vəziyyət

C) Melena

D) Kofe rəngli qusuntu

E) Müsbət Gregerson reaksiyası7. Xora Perforasiyasının xarakterik əlamətinə hansı aiddir?

A) Epiqastriyada kəskin qılınc ağrısı

B) Hiperxolesterinemiya

C) Öskürək

D) Tənginəfəslik

E) Hipersalivasiya8. Xora maliqnizasiya xarakterik əlamətinə hansı aid deyil?

A) Hipersentzia

B) Arıqlama

C) Periodik ağrıların daimi ağrılarla əvəz olunması

D) İştəhanın azalması, qidaya qarşı ikrah hissi

E) Lax yumurta ilə gəyirmə9. Mədənin pilorik hissəsinin stenozunda hansı əlamət müşahidə edilmir?

A) Melena

B) Lax yumurta iyi ilə gəyirmə

C) Baxış zamanı mədənin peristaltik hərəkətləri

D) Şıppıltı küyü

E) Qusuntu kütlələrində qarşıda qəbul edilmiş qida qalıqlarının səhər qaytarılması10. Hansı preparat xora xəstəliyinin müalicəsində sitoprotektiv təsirə malikdir?

A) SukralfatAİLƏ TƏBABƏTİ TESTLƏR. MPF V KURS. AZ SEKTOR.

B) Platiffilin

C) Aktovegin

D) Vikosal

E) Solkaseril11. Hansı preporat proton pompası inhibatorlarının nümayəndəsidir?

A) Pantoprazol

B) De-nol

C) Sukralfat

D) Mezim

E) Etodolok12. Mədə xorasının müalicəsi üçün istifadə edilən hansı preparat –bismut preparatıdır?

A) De-nol

B) Omepazol

C) Almagel

D) Maaloks

E) Bütün sadalananlar13. Mədənin xora xəstəliyi ilə mədə xərçəngi arasındakı differensial diaqnostikada vacib

olan nədir?

A) Qastroduodenoskopiya və biopsiya

B) Bütün sadalananlar doğrudur

C) Rentgeneloji müayinə

D) Mədə şirəsinin müayinəsi

E) Qanın ümümi və biokimyəvi analizi14. Mədənin xora xəstəliyi daha çox əmələ gəlir?

A) 40 yaşdan sonra

B) Istənilən vaxt

C) 5 yaşa qədər

D) 70-80 yaş arası

E) Doğru cavab yoxdur15. Xroniki enteritin əmələ gəlməsinin səbəbi deyildir:

A) Daxil olan radiyasiyanın təsiri

B) Uzunmüddətli qəbizlik

C) Anadangəlmə ferment defisiti

D) Alimentar pozğunluq

E) Düzgün variant yoxdur16. Xroniki enteritdə hansı qrup preparatdan istifadə etmək məsləhət deyil?

A) Antibiotiklər

B) Fermentlər

C) Vitaminlər

D) Probiotiklər

E) Prebiotiklər17. Xroniki kolit üçün xarakterikdir:

A) Ağır gedişdə B

12 

-defisitli anemiyanın inkişafı mümkündürB) Şəkərli diabet inkişaf edir

C) Qida qəbulundan sonra mədə ağrıları

D) Qanda kreatinin artması

E) Başgicəllənmə18. Xroniki kolit üçün hansı növ ağrılar xarakterikdir?

A) Defakasiyadan sonra azalan qarnın aşağı şöbələrində baş qaldıran tutma şəkilli və küt ağrılar

B) Epiqastral ağrılar

C) Sağ qabırğa altında ağrılar

D) Dğş qəfəsi arxası ağrılar

E) Ayaqlara iradiyasiya edən anus ətrafında ağrılar19. Xroniki kolit üçün xarakterik əlamətlər hansıdır?

A) Qəbizlik, yalançı defakasiya çağırışları (tenezm)

B) Arıqlama, disfaqiya

C) Qusma, hipersalivasiya

D) Yüksək hərarət

E) Sürətli tərləmə20. Poliklinika həkimi tərəfindən əmək qabiliyyətinin itirilməsi vərəqəsi verilir:

A) İşləyən xəstələrə

B) Təqaüddə olan xəstələrə

C) Alkoqol xəstələrinə

D) Hamilə qadınlara

E) Işləməyən xəstələrə21. Poliklinikanın sahə həkiminə əmək qabiliyyətinin itirilməsi vərəqini sərbəst verməyə

haqqı var:

A) 3+3 gün, yəni 6 gün

B) 7 gün

C) 10 gün

D) 1 ay

E) 1+10 gün, yəni 11 gün22. Şəhər poliklinikasında xəstələrin müvəqqəti əmək qabiliyyətinin itirilməsinin nəzarəti

üçün (6 aya qədər) hansı komissiya təşkil olunur?

A) Həkim-məsləhət komissiyası

B) Baş həkim şəxsən

C) Şöbə müdirlərinin komissiyası

D) Müalicə işləri üzrə baş həkim müavinin komissiyası

E) Heç bir variant doğru deyil23. Xəstələrin daimi əmək qabiliyyətinin itirilməsinin nəzarəti üçün (6aydan çox)

Respublikamızda hansı komissiya təşkil olunub?

A) Tibbi –sosial ekspert komissiyası

B) Baş təşkil etdiyi komissiya

C) Həkim-məsləhət komissiyası

D) Rayon-səhiyyə şöbəsinin komissiyası

E) Səhiyyə nazirinin başçılığı altında komissiya24. Səhiyyənin əsas və ilkin strukturu hansıdır?

A) Polikilnika

B) Xəstəxana

C) Elmi-tədqiqat institutu

D) Sanator-kurort müalicə

E) Diaqnostik mərkəz25. Xırda bronxların selikli qişasının zədələnməsi ilə müşayiət olunan xroniki bronxitin

aparıcı simptomu hansıdır?

A) Təngnəfəslik

B) Bəlğəmli öskürək

C) Güclü üzücü quru öskürək

D) Dodağın selikli qişasının sianozu

E) Lekositoz və EÇS nin artması26. Ambulator şəraitdə bronxospazmolitik prepartaların ən asan yeridilmə metodu

hansıdır?

A) İnhalyasion

B) Nebulayzer ilə

C) Parenteral

D) Peroral

E) Rektal27. Bronxial astma tutması zamanı xəstələrin əsas ölüm səbəbi hansıdır?

A) Bronx mənfəzinin özülü sekretlə generalizə olunmuş tutulması

B) Generalizə olunmuş bronxospazm

C) Bronxların selikli qişasının generalizə olunmuş ödemi

D) Ağ ciyərlərin kəskin şişməsi

E) Ağ ciyər ödemi28. Xroniki alkoqolizmdən əziyyət çəkən şəxslərdə pnevmoniyanın törədicisi çox vaxt hansı

olur?

A) Klebsiella

B) Streptokokk

C) Bağırsaq çöpü

D) Stafilokokk


E) Pnevmokokk

29. Pnevmoniyanın müalicəsində antibiotik seçərkən ilk növbədə nəyi nəzərə almaq

lazımdır?

A) Pnevmoniya törədicisinin xüsusiyyətini

B) Xəstəliyin müddətini

C) Yanaşı gedən xəstəliyi

D) Xəstəliyin zədələdiyi seqmenti

E) Antibakterial prepartaların keçirilməsinin individuallığını30. Hansı xəstəlik üçün krepitasiya xarakterikdir?

A) Krupoz pnevmoniya

B) Kiçik qan dövranında durğunluq

C) Bronxial astma

D) Ağciyərlərin emfizeması

E) Ağciyərlərin absesi31. Krupoz pnevmoniya üçün xarakterik olan perkutor səs hansıdır?

A) Küt


B) Küt timpanit

C) Metal


D) Timpanik

E) Qutu


32. Selikli-qanlı bəlğəm hansı xəstəliyin əlamətləri üçün xarakterikdir?

A) Ağciyərin bronxogen xərçəngi

B) Kəskin traxeobronxit

C) Ağciyər vərəmi

D) Bronxopnevmoniya

E) Xroniki bronxit33. İrinli xoşa gəlməz iyi olan bəlğəm hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Ağciyərin qanqrenası

B) Ağciyər xərçəngi

C) Bronxial astma

D) Bronxit

E) Krupoz pnevmoniya34. Bəlğəmdə elastiki liflər hansı xəstəliklər zamanı aşkar edilir?

A) Ağciyər absesi

B) Ağciyər ürəyi

C) Bronxial astma

D) Xroniki bronxit

E) Krupoz pnevmoniya35. Epidemioloji təhlükəliliyi daha çox olan vərəmin kliniki forması hansıdır?

A) Fibroz kavernoz ağ ciyər vərəmi

B) Vərəm meningiti

C) Ocaqlı vərəm

D) Tuberkuloma

E) İlkin vərəm kompleksi36. Sağlam adamlarda qanda xolesterinin optimal konsentrasiyası hansıdır?

A) 5 mmol/l

B) 6 mmol/l

C) 6,2 mmol/l

D) 7,5 mmol/l

E) 7 mmol/l37. Aşağıda göstərilən kliniki əlamətlərin hansı metabolik sindroma aiddir?

A) Abdominal piylənmə

B) Hipoqlikemiya

C) Aşağı ətraflarda ödem

D) Təngnəfəslik

E) Aritmiya38. Gərginlik stenokardiyasının əmələ gəlməsinin əsas səbəbi nədir?

A) Koronar damarların 70% və daha çox aterosklerotik daralması

B) Dilyatasion kardiomiopatiya


C) Kəskin miokardit

D) Mitral qapağın prolapsı

E) Xroniki miokardit

39. Tac arteriyalarının aterosklerozunun ən informativ diaqnostik üsulu hansıdır?

A) Koronar angioqrafiya

B) Stress exo-kardioqrafiya

C) EKQ


D) EXO-kardioqrafiya

E) Ssintoqrafiya40. Stabil stenokardiya zamanı ağrı sindromunun müddəti nə qədərdir?

A) 20 dəqiqəyədək

B) 35 dəqiqəyədək

C) 30 dəqiqəyədək

D) 40 dəqiqəyədək

E) 25 dəqiqəyədək41. Kəskin koronar sindrom zamanı ağrı müşahidə edilərsə seçim preparatı?

A) Morfi


B) Analgin

C) Fentanil

D) Baralgin

E) Tramadol42. Kəskin koronar sindrom zamanı v/d təkrar morfi yeridilməsi ağrını götürmürsə, daha

nə məsləhət görülür?

A) Beta blokatorlar vena daxilinə

B) Dihidropiridin kalsium antaqonistləri daxilə

C) Nitratlar per os

D) Nitratlar dil altına

E) Verapamilin venadaxili təyini43. Trombolitik terapiyanın effektivliyinin laborator göstəricisi hansıdır?

A) Kardiospesifik fermentlərin qanda miqdarının sürətlə artması

B) Xolesterinin miqdarının qanda artması

C) Leykositozun azalması

D) Protrombin indeksinin azalması

E) EÇS azalması44. Sinus bradikardiyası ilə müşayət olunan stenokardiyanın müalicəsində antianginal

preparatın seçimi?

A) Amlodipin

B) Metoprolol

C) Propranalol

D) Verapamil

E) Riboksin45. Miokard infarktı zamanı ən informativ biokimyəvi marker hansıdır?

A) Troponin I

B) Mioqlobin

C) Laktatdehidrogenaza

D) Alanintransferaza

E) Kreatininfosfokinaza46. Kardiogen şok olan xəstələrdə dopaminin infuziyasının maksimal sürəti nə qədərdir?

A) 20 mkq/kq/dəqiqə

B) 15 mkq/kq/dəqiqə

C) 25 mkq/kq/dəqiqə

D) 30 mkq/kq/dəqiqə

E) 7,5 mkq/kq/dəqiqə47. Miokardın gizli işemiyası nə ilə xarakterizə olunur?

A) ST seqmentinin nəzərə çarpan depressiyası epizodları stenokardiya ağrıları ilə müşayət

olunmur

B) Fiziki yük sınağından sonra ST seqmentinin depressiyası qeyd edilmirC) Ağrı sindromu aritmiya ilə müşayət edilir

D) Stenokardik tutma ST seqmentinin depressiyası ilə müşayət olunurE) Ağrı sindromu ST seqmentinin elevasiyası ilə müşayət olunur

48. Arterial hipertenziya zamanı hansı əlamət ürəyin zədələnməsini göstərir?

A) Sol mədəciyin hipertrofiyası

B) Yuxarı sıxlıqlı lipoproteidlərin artması

C) Qanda triqliseridlərin miqdarının azalması

D) Şəkərsiz diabet

E) Şəkərli diabet49. Arterial hipertenziyalı xəstələrin müalicəsi zamanı AT endirilməsinin məqsəd səviyyəsi

hansıdır?

A) 140/90 mm c.süt.-dan az

B) AT 160/90 mm c.s. kimi tədricən azalması

C) Diastolik AT 94 mm c.s. dək azalması

D) AT 10% azalması

E) Sistolik AT 150 mm c.s. kimi azalması50. Abdominal piylənmənin meyarına hansı aiddir?

A) Kişilərin belinin dairəsi 102 sm-dən çox, qadınlarda – 88 sm-dən çox

B) Kişilərin belinin dairəsi 108 sm-dən az, qadınlarda 100 sm-dən az

C) Kişilərin belinin dairəsi 106 sm-dən az, qadınlarda – 80 sm-dən az

D) Kişilərin belinin dairəsi 107 sm-dən az, qadınlarda – 90 sm-dən az

E) Kişilərin belinin dairəsi 110 sm-dən az, qadınlarda – 94 sm-dən az51. Periferik arteriyaların obliterə edici xəstəlikləri arterial hipertenziya ilə müşayət

olunarsa preparatlardan hansını istifadə etmək olmaz?

A) β-blokatorlar

B) α-adrenoblokatorlar

C) Nitratlar

D) Kalsium antaqonistləri

E) AÇF (Angiotenzini çevirən fermentin) inhibitorları52. Arterial hipertenziya zamanı hansı əlamət böyrəklərin zədələnməsini göstərir?

A) Proteinuriya

B) Sidikdə duz kristallarının olması

C) Qanda protrombinin miqdarının 100%-dən çox olması

D) Sidikdə dəyişilməmiş eritrositlərin olması

E) Epiteluriya53. Dilatasion kardiomiopatiyalı xəstələrdə ürək kameralarının hansı böyüyür?

A) Ürəyin bütün kameraları, əsasən sol mədəcik

B) Sol mədəcik

C) Sağ mədəcik, sol qulaqcıq

D) Sol mədəcik, sol qulaqcıq

E) Sağ mədəciyin dilatasiyası54. Dilatasion kardiomiopatiya zamanı xarakterik kliniki mənzərə necədir?

A) Total ürək çatışmazlığı

B) Gərginlik stenokardiyası tutmaları

C) Yalnız sol mədəcik çatmazlığı

D) Yalnız sağ mədəcik çatışmazlığı

E) Yalnız ritm və keçiciriliyin pozulması55. Dilatasion kardiomiopatiya zamanı seçim preparatı hansıdır?

A) AÇF (Angiotenzini çevirən fermentin) inhibitorları

B) Lipotrop preparatlar

C) Ca antaqonistləri

D) L- Karnitin

E) Preduktal MR56. Hipertrofik kardiomiopatiyada mədəcik hipertrofiyasının forması hansıdır?

A) Mədəciklərarası çəpərin asimmetrik hipertrofiyası

B) Sağ mədəciyin asimmetirik hipertrofiyası

C) Sol mədəciyin konsentrik hipertrofiyası

D) Sağ və sol mədəciyin simmetirik hipertrofiyası

E) Miokardın apikal hipertrofiyası57. Fibrinoz perikarditli xəstələrin obyektiv müayinəsinin nəticəsi hansıdır?

A) Perikardın sürtünmə küyüB) Ürəyin tonlarının normal olması

C) Ürək tonlarının karlaşması

D) Ürəyin nisbi kütlüyünün hüdudlarının genişlənməsi

E) Ürəyin mütləq kütlüyünün hüdudlarının genişlənməsi58. Ekssudativ perikardit zamanı obyektiv müayinənin nəticəsi hansıdır?

A) Ürəyin mütləq kütlüyünün hüdudlarının genişlənməsi

B) Güclənmiş zirvə vurğusu

C) Ürək tonlarının normal olması

D) Perikardın sürtünmə küyü

E) Ürək tonlarının güclənməsi59. Eksudativ perikarditlərdə xarakterik EKQ mənzərə hansıdır?

A) Bir çox aparmalarda ST seqmentinin elevasiyası

B) Mədəcik komplekslərinin voltajının artması

C) His dəstəsi sol ayaqcığının blokadası

D) Bir çox aparmalarda ST seqmentinin depresiyası

E) Hiss dəstəsi sağ ayaqcığının blokadası60. Hansı oynağın zədələnməsi podaqra üçün xarakterikdir?

A) I ayaqdarağı – palanqa oynağı

B) bud –çanaq oynağı

C) diz oynağı

D) V ayaqdarağı – falanqa oynağı

E) əl darağı – falanqa oynağı61. Densitometiya nə üçün istifadə olunur

A) sümük sıxlığını təyin etmək üüçün

B) sümüklərdə boşluqları təyin etmək üüçün

C) sümüklərin anatomik dəyişikliklərini təyin etmək üüçün

D) sümüklərin arxitektonikasını müayinə etmək üüçün

E) sümüklərdə pataloji sınıqları təyin etmək üçün62. Revmatik artralgiyanı hansı qrup pereparatlarla dayandırmaq olar?

A) qeyri-steroid iltihab əleyhinə pereparatlarla

B) aminoxinolon qrupu pereparatları ilə

C) sulfosalicillərlə

D) pensilin qrupu pereparatları ilə

E) AÇF (Angiotenzini çevirən fermentin)-ın inhibitorları ilə63. Revmatizmin böyük göstəricilərinə nə aiddir:

A) kardit

B) düyünlü aritema

C) EGS-in artması

D) artralgiyalar

E) qızdırma64. Revmatik poliartrit üçün hansı əlamətlər xarakterikdir?

A) revmatik prosesin fəallıq göstəricilərinin yüksək səviyyəsi

B) xırda oynaqların davamlı zədələnməsi

C) oynaqların ankilozu

D) rentgen müayinədə oynaq nahiyyələrində eroziyaların olması

E) poliartritin müalicəyə gec cavabı65. Kəskin revmatik qızdırmanın ən çox inkişaf edən ağırlaşmalarına hansılar aiddir?

A) proqressivləşən ürək çatışmamazlığı, mitral qüsurun fonunda səyrici  aritmiyanın inkişafı,

tromboemboliyalar

B) miokardit

C) arterial hipertenziya

D) kardiomiodistrofiya

E) kardiomiopatiya

66. Aşağıda qeyd edilən hansı homeopatik preparat artrozlarda göstərişdir?

A) traumel S

B) mulimen -S

C) limfomiozot

D) hepel

E) spigelon67. Revmatizmin ikincili profilaktikası üçün tətbiq olunur,

A) bisilin

B) veroşpiron

C) ampisilin

D) suprastin

E) alloxol68. Xəstəliklərin birincili tibbi profilaktika tədbirlərinə aiddir:

A) sadalanların hamısı

B) ətraf-mühitin yaxşılaşdırılması

C) residiv əleyhinə müalicə

D) sanator-kurort müalicəsi

E) əhalinin gigiyenik təlimatlandırılması69. Ailə üzvlərinin sağlamlıq vəziyyətinin göstəricilərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) qeyd edilənlərin hamısı

B) şərait və həyat tərzi

C) genetik faktorlar

D) səhiyyə ocaqlarında göstərilən tibbi yardımın keyfiyyəti

E) ətraf mühitin vəziyyəti70. İrsi enzimopatiyalara aiddir:

A) qeyd edilənlərin hamısı

B) qlüten xəstəliyi

C) amilaza yetişməzliyi

D) disaxarid yetməzliyi

E) laktozanın keçirməməzliyi71. Kordiamin preparatının təsiri:

A) tənəffüs mərkəzinə stimuləedici təsir

B) damargenəldici təsir

C) hipotermik təsir

D) qıcolma əleyhinə təsir

E) analgetik təsir72. Hal-hazırda terminal vəziyyətin aşağıdakı mərhələləri müşahidə edilir:

A) bütün sadalananlar

B) bioloji ölüm

C) klinik ölüm

D) predaqonal vəziyyət və aqoniya

E) sosial ölüm (beyin ölümü)73. Predaqonal vəziyyətdə:

A) huş dumanlıdır

B) huş yoxdur

C) bütün variantlar mümkündür

D) huş aydındır

E) hiperaktivdir74. Ürəyin dayanmasının əsas əlaməti hansıdır?

A) yuxu arteriyalarında nəbzin olmaması

B) klonik qıcolmalar

C) sərbəst tənəffüsün olmaması

D) genəlmiş bəbəklər

E) huşun olmaması75. Pasientdə huşun itməsi zamanı ilkin olaraq nə yoxlanılır?

A) yuxu arteriyalarında nəbzin olması

B) tənəffüs yollarının keçiriciliyi

C) bilək arteriyasında nəbz

D) vətər refliksləri

E) göz bəbəklərinin işığa reaksiyası76. Anamezdə yoda qarşı allergiyada əks-göstərişdir

A) kordaron (amiodaron)

B) verapamil (izoptin)

C) korinfar

D) bütün sadalananlar


E) obzidan

77. Pensilin yeridildikdə arterial təzyiqin kəskin enməsi zamanı istifadə edilir?

A) Adrenalin

B) Suprastin

C) İnsulin

D) Prozerin

E) Morfin78. Anafilaktik şokun ildırımsürətlə forması xarakterizə olunur:?

A) Agonal tənəffüs, A/t-in kəskin enməsi, kəskin ürək çatmamazlığı simptomlarının 2-3 dəqiqə

ərzində inkişafı

B) Boğulma, istilikbasma, sapvari nəbz

C) Övrə, kvinke ödem, dəri qaşınması

D) Allegen yeridilməsi nəticəsində ürək və tənəffüsün anidən dayanması

E) Baş ağrıları, halsızlıq, tənginəfəslik, taxikardiya

79. Anafilaktik şokda göstərişdir?

A) Adrenalin v/d yeridilməsi, böyük dozada kartkosteraidlər, infusion terapiya antihistaminlər

B) v/d kalsium qlükonatın yeridilməsi və suprastin qəbulu

C) ə/d drenalin, kofein benzaat natrium və kordianın

D) v/d qlükokortikoidlər və bronxospaznu aradan qaldırmaq məqsədilə traxeyanın intubasiyası

E) v/d suprastin və kortikosferoid hormonların yeridilməsi80. Yeməkdən sonra üfüqi vəziyyət alındıqda döş sümüyü arxasında ağrılar olarsa nədən

şübhələnmək olar?

A) Diafraqmanın qida borusu dəliyinin yırtığı

B) Pnevmotoraksdan

C) Xroniki xolesistitin kəskinləşməsi

D) Mədənin xroniki xəstəliyi

E) Mastopatiyadan81. Nitroqliserin yeridilməsinə nisbi əks göstəriş:

A) Sadalananların hamısı

B) Beyndaxili təzyiqin artması

C) Hipovolemiya

D) Ağır oerfan stenoz

E) Hipotenziya82. Şəkərli diabet xəstələri üçün seçim antihipertenzin preparat qrupu hansıdır?

A) A Ç F -inhibitorları

B) β - blokatorlar

C) Sidikqovucular

D) Ca – antoqonistləri

E) α-adrenoblokatorlar83. Kəskin miokard infarktından ölüm faizi yüksəkdir:

A) İlk saatlarda

B) Bütün stadialarda bərabərdir

C) Mötədil artır

D) Bütün variantlar doğrudur

E) 3-cü sutkada84. A/ təzyiqin tez endirilməsi üçün seçim preparat hansıdır?

A) Nifidipin

B) Atenolol

C) Vobenzin

D) Simvastatin

E) Enfilin85. Ağırlaşmamış allergik övrənin müalicəsi üçün seçim preparat hansıdır:

A) Suprastin

B) Yerli hydrogen peroksid

C) Adrenalin

D) Qlükaqon

E) Korinfar86. Antihistanin preparatlar anafilaksiyanın aşağıdakı hansı klinik variantda daha az

effektlidir:

A) Bronxospazm

B) Kvinke ödem

C) Övrə

D) Anafilaktik şokE) Vazomotor rinit

87. Yoğun bağırsaq keçməməzliyinin tipik əlamətlərinə aiddir:

A) Bütün variantlar doğrudur

B) Tutmaşəkilli, təkrarlanan qarın ağrıları

C) Defakasiya aktı və qazların xaric olmasının yoxluğu

D) Təkrarlanan qusmalar

E) Heç bir variant doğru deyilKataloq: load -> imt9
imt9 -> Müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs tələbələri üçün imtahan testləri Uşaqlarda tənəffüs sisteminin xəstəlikləri
imt9 -> Lor mpf V kurs. Az sektor. Hansı əlamətlər adenotomiya əməliyyatına göstərişdir
imt9 -> 1. Yemək borusunun tam atreziyasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün doğum evində hansı müayinələr aparılmalıdır?
imt9 -> Urologiyadan testlər sidik axarının intramural hissəsinin daşı olduqda ağrılar irradiasiyası edir
imt9 -> MÜALİCƏ-profilaktika və pediatriya faküLTƏLƏRİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn məHKƏMƏ TƏbabəTİ FƏNNİ ÜZRƏ testləR
imt9 -> 1. Disfunksional uşaqlıq qanaxması rast gəlinir: a yuvenil dövrdə b südəmər dövrdə
imt9 -> 1. Sinus bradikardiyas ı üçün xarakterik ekq?
imt9 -> 1. Penisillinl ə rd ə n hans ı venadaxilin
imt9 -> 1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiya

Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə