AkciĞer kanseri Doç. Dr. Melih Cem BÖRÜbanYüklə 5,17 Mb.
tarix07.01.2017
ölçüsü5,17 Mb.


AKCİĞER KANSERİ

 • Doç. Dr.Melih Cem BÖRÜBAN

 • TIBBİ ONKOLOJİ B.D
 • Ülkemizde ve dünyada kanserden ölüm nedenleri arasında 1. sıradadır.

 • Erkeklerde en sık kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci sıklıkta görülen malignitedir.

 • Kadınlar arasında sigaranın yaygınlaşması ile görülme sıklığı artmaktadr.ETİYOLOJİ

 • SİGARA

     • AC kanserinden ölümlerin %80’nından
     • Diğer kanserlerden ölümlerin%30-40’ından
     • sorumludur.
     • Sigara içen bireylerde AC kanseri gelişme
     • olasılığı 13 kat daha fazladır.
     • Doz ve kullanım süresi ile kanser riski doğru orantılıdır.


 • Günde 2 paket veya daha fazla sigara içen her 7 kişiden biri AC kanserinden ölmektedir.

 • Pasif içicilerde AC kanseri riski normal populasyona göre 1.5 kat artmaktadır.

 • Sigara içmeyenlerde gelişen AC kanserinin % 17 si pasif içiciliğe bağlıdır.

 • Asbest AC kanseri riskini arttırır.Orta Anadoluda rastlanan zeolit fibrilleri mezoteliomaya neden olmaktadır • Radon özellikle maden işçilerinde AC kanseri riskini arttırır.

 • Diet : meyve sebzeden zengin beslenme riski azaltır

 • Genetik faktörler bir tip glutatyontrensferaz eksikliğine bağlı debrisoqini fazla metabolize edenlerde riski arttırmaktadır.

 • Predispozan hastalıklar : Sarkoidozis, skleroderma ve interstisyel fibrozis, KOAH AC kanseri riskini arttırmaktadır. • NODUL :

 • Radyolojik olarak

  • Plevra yada parankimden kaynaklanan
  • Keskin ve tanımlanan sınırları olan
  • Yuvarlağa yakın
  • 2-30mm çaplı lezyonlara denir.
NODUL NEDİR? • Arsenik, berilyum, krom, hidrokarbon, mustard gazı, uranyum, silikoz maruziyeti riski arttırır.

 • Histopatoloji

 • -Küçük hücreli AC kanseri

 • -Küçük hücreli dışı AC kanseri

 • -yassı hücreli

 • -Adenokanser : asiner, papiller, bronkoalveler, müsinöz

 • -Adenoskuamoz kanser ve diğer miks tümörler

 • -Büyük hücreli kanser : dev hücreli, clear cell (berrak hücreli)

 • -karsinoid tümör

 • -Bronşial adenomlar : adenoidkistik karsinom, mukoepidermoid karsinom

 • -DiğerleriYassı hücreli Akciğer kanseri (epidermoid karsinom, squamoz hücreli, karsinom)

 • Broş epitelinden köken alır

 • AC kanserlerinin %30-40’nı oluşturur. En sık görülen tiptir.

 • Sigara ile çok ilişkilidir.

 • Radyolojik olarak % 80 santral yerleşimlidir.

 • Metastaz yapma eğilimi daha azdır, lokal kalma eğilimindedir. • Beraberinde paraneoplastik sendromlar sık görülür.

     • Hiperkalsemi.
     • Hipertrofik pulmoner osteoartropati.
     • *çomak parmak,
     • *artralji, uzun kemik ağrısı,artrit,
     • *alkalen fosfatas artar
     • *nonsteroid antiinflamatuarlara yanıt verir
     • *Tümörün tedavisi ile geriler


Adenokarsinom

 • *ikinci en sık görülen kanser türü.

 • *kadınlarda ve sigara içmeyenlerde en sık görülen tip.

 • *bronşial mukozal bezlerden veya bronkoalveoler epitelden kaynaklanır.

 • *genellikle periferik yerleşimli lezyonlardır.

 • *Hematojen metaztaz sıktır.

Bronkoalveoler karsinom

 • * adenokarsinomun bir alt türü

 • * sigara ile arasında en az ilişki olan tipdir.

 • * klara hücreleri denilen tip II pnomositlerden kayanaklandığı düşünülmektedir.

 • * hava yoluyla akciğer içinde yayılır

 • * tek bir nodul, multifokal veya yaygın bir pnomoni tarzında görülebilir.Büyük hücreli karsinom

 • En az görülen tiptir %15 oranında görülür.

 • Periferik veya santral yerleşimli olabilir.

 • Dev hücreli ve Clear-cell (renal hücreli kanserle karışır) olmak üzere iki alt gurubu vardır.

 • Nöroendokrin özellikler gösteren alt tipinin tedavi yanıtı daha iyidir.

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞERKARSİNOMU

 • * akciğer karsinomlarının %20-25’ini oluşturur.

 • * supmukozal yerleşimli noroendokrin hücrelerden (kulchitsky) geliştiği düşünülmektedir.

 • * erken dönemde supmokazal ilerler ve bronkoskobi normal olabilir.

 • * %80-90 santral yerleşimlidir.

 • * Klinik seyri çok hızlıdır tedavi edilmezse beklenen yaşam süresi 5-12 haftadır.

KLİNİK BELİRTİ VE BULGULAR

 • * %90’nı tanı konulduğunda metastatiktir.

 • LOKAL BELİRTİ VE BULGULAR.

 • * Öksürük

 • * hemoptizi

 • * nefes darlığı

 • * ses kısıklığı

 • * disfaji

 • * Wheezing

 • * Vena kava superior sendromu.

 • * Perikard tutulumuna ait belirti ve bulgular • * frenik sinir paralizisine ait belirti ve bulgular.

 • * periferik yerleşimli lezyonlarda öksürük, göğüs ağrısı, restriktif değişiklikler, plevral efüzyona bağlı nefes darlığı

 • * apeksde yerleşen superior sulkus tümörlerinde 1. kosta, brakial pleksus, Stellate gangliona basıya bağlı olarak kosta erozyonu ve omuz kol ağrıları oluşur.(pancoast-sendromu) • METASTATİK BELİRTİ VE BULGULAR

 • Peribronşial lenfatikler yoluyla sırasıyla hiler, mediastinal ve supraklavikular lenf nodlarına yayılır.

 • Hematojen olarak en çok kemik, karaciğer, beyine ve adrenal bezlere yayılır.

 • SİSTEMİK BELİRTİ VE BULGULAR

 • İştahsızlık

 • Halsizlik

 • Kilo kaybı • Paraneoplastik sendromlara ait belirti ve bulgular

 • *Hiperkalsemi

 • *Hipertrofik pulmoner osteoartropati

 • *Uygunsuz ADH sendromu

 • *Ektopik cushing sendromu

 • *Eaton-Lambert sendromu

 • Endokrin sendromlar kemoterapi ile geriler norolojik sendromlar antitumör tedaviden etkilenmez.

TANI

 • Direk akciğer grafisi

 • Normal olması AC karsinomunu akarte ettirmez. Hiler ve mediatinal lezyonları her zaman gösteremeyebilir.

 • Atelektazinin görülmesi endobronşial bir lezyona bağlı obstrüksiyonu düşündürür.

 • Obstrüktif bir lezyon zemininde gelişmiş pnomonik infiltrasyonlar görülebilir.

 • Kitle veya periferal nodul şeklinde izlenebilir • Bilgisayarlı tomografi

 • En etkin invazif olmayan yöntemdir.

 • Çevre dokulara (göğüs duvarı, kemik, plevra) invazyonu gösterir.

 • Üst abdomende görüntü alanına giren kısımda metastazları gösterebilir.

 • Manyetik rezonans görüntüleme

 • Medullaspinalis, göğüs duvarı. Vasküler tutulumları göstermek için kullanılır ,rutin olarak kullanılmaz. • Pozitron emisyon tomografi

 • Evrelendirme tetkiki olarak BT ve diğer tetkiklere belirgin üstünlüğü vardır.

 • Özellikle tutulan mediastinal lenf nodlarını göstermede etkilidir.EVRELENDİRME

 • *Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde TNM evrelendirmesi kullanılır.

 • *Küçük hücreli akciğer kanseri toraksa sınırlı ve yaygın hastalık olarak sınıflanır.

 • *Evrelendirmede radyolojik tanı yöntemlerinin yanısıra, mediatinoskopi kullanılır.Küçük hücreli dışı akciğer karsinomunda 5 yıllık sağkalım

 • Evre I %60-80

 • Evre II %35-50

 • Evre IIIA %10-40

 • Evre IIIB % 0-5

 • Evre IV % 0-5Küçük hücreli akciğer karsinomunda sağ 5 yıllık sağkalım

 • Toraksa sınırlı hastalık %14

 • Yaygın Hastalık %1

 • Ortalama sağ kalım

 • Toraksa sınırlı hastalıkta 10-16 ay

 • Yagın hastalıkta 7-11 ayTedavi

 • KHDAK

 • Evre I Cerrahi

 • Evre II Cerrahi

 • Evre IIIA N1:cerrahi,N2:İndüksiyon kemoterapisi +cerrahi

 • Evre IIIB Eş zamanlı kemoradyoterapi

 • Evre IV palyatif kemoterapi,radyoterapi veya destek tedavisi • KHAK

 • Toraksa sınırlı hastalıkta Kemoterapi+radyoterapi

 • Yagın hastalıkta

 • kemoterapi
Yüklə 5,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə