Anestezinin amacıYüklə 32,86 Kb.
tarix11.12.2016
ölçüsü32,86 Kb.
ANESTEZİ

Anestezi; kelime anlamıyla hissizlik, duyu kaybı anlamına gelir.

Başka bir deyişle, anestezi;ağrısız ve güvenli bir ameliyat için hastanın çeşitli ilaçlar yardımı ile ağrı duymasının engellenmesidir.

Anestezinin amacı;

*Ameliyat sırasında ağrı hissinin önlenmesi,

*Kas gevşemesinin sağlanması,

*Korku ve endişenin azaltılması ve

*Reflekslerin bastırılmasıdır.

Anestezi Çeşitleri

Anestezi ikiye ayrılır:

1-genel anestezi, 2- bölgesel anestezidir.

1. Genel Anestezi

Anestezi, duyumsama yokluğudur. Genel anestezi, geçici bilinç kaybı ile birlikte duyu fonksiyonlarının ortadan kalkmasıdır.

Genel anestezide hasta tamamen uyutularak ağrı duymayacak ve refleks vermeyecek anestezi derinliğine getirilir.

Genel anestezi uygulamaları sıklıkla çeşitli intravenöz ajanların, inhalasyon anesteziklerinin veya her iki gurubun birlikte kullanıldığı çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilir.Genel Anestezinin Endikasyonları (Kullanıldığı Durumlar)

Genel anestezi; • Hastanın yaşı nedeniyle iletişim güçlüğü yaşandığında,

 • Geniş kapsamlı girişimlerde,

 • Mental bozukluk durumunda,

 • Uzun süreli cerrahi girişimlerde

 • Bölgesel anestezinin etki ve süre bakımından yetersiz olması durumunda,

Lokal anestetiklere karşı reaksiyon gelişmesi durumunda tercih edilir

Genel anestezi yöntemleri:

*İntravenöz anestezi; uygun anestetik ilaçların damar içerisine verilerek anestezi sağlanmasıdır

*İnhalasyon anestezisi; solunum yoluyla yapılan anesteziye denir.

*Rektal anestezi; anestetiklerin rektal yoldan verilmesiyle oluşturulan anestezidir.

*Elektro anestezisi; elektrik akımı uygulanarak elde edilen anestezi şeklidir. Pratikte henüz kullanılmamaktadır

Genel Anestezinin Evreleri

1- Anestezi İndüksiyonu; anestezinin başlatılmasıdır.

2- Anestezi İdamesi; İndüksiyondan sonra anestezinin cerrahi girişim boyunca ve bu girişimin gerektirdiği derinlikte belirli bir düzeyde sürdürüldüğü ve monitörden izlemlerin yapıldığı uygulama evresidir.

3- Ayılma dönemi; cerrahi girişimin sonunda başlar. Anestezi altındaki hastanın tekrar tamamen uyanık, cevap verir, koruyucu refleksleri ve kas gücünün tam geri dönmüş duruma gelmesi ile sonuçlanır.2-Bölgesel Anestezi(Lokal Anestezi)

Sinirler etrafına, anestetik maddenin enjekte edildiği sınırlı bir uyuşturma türüdür.

Duyu kaybı bedenin sadece bir bölgesinde olur. Bunun için uygulanan ilaçlara, lokal anestezikler denir.

Bölgesel anestezide ilaç, ameliyat uygulanacak alanın sinirlerini etkileyecek şekilde enjekte edilir.

Spinal ya da sınırlı uyuşturma altındaki hasta, uyanıktır ve çevresindekilerin farkındadır. Hasta yanında konuşulanları duyar ve algılar. Hemşire bu konuda duyarlı olmalıdır.

Bölgesel (Lokal)Anestezi Şekilleri

Bölgesel anestezi yöntemleri; topikal anestezi, lokal infiltrasyon, sinir bloku, spinal anestezi, epidural anestezidir.1- Topikal anestezi

Kısa etkilidir. Bu anestetik maddeler (sıvı, toz, krem, yağ ve jel şeklinde olabilir); gargara yaptırılarak, püskürtülerek, sürülerek, damlatılarak mukozadaki sinir uçlarını bloke eder.Bu anestezi şekli, endoskopiler, küçük, burun, boğaz ve ağız müdahaleleri, rektum ve vajina muayenelerinde kullanılabilir. Yanlışlıkla enjekte edilmesi durumunda, solunum yetersizliği, kardiyak arrest ve şok gelişebilir

2-Lokal İnfiltrasyon

 • İnsizyon veya cerrahi müdahale yapılacak operasyon alanına anestetik maddenin deri altına enjekte edilmesiyle uygulanır.

 • Anestetik ilaç uygulandığı alanda etkisini, periferik sinirleri bloke ederek gösterir. Genellikle, apse açma gibi küçük cerrahi girişimlerde uygulanır.

 • Anestetik ilaç verilirken iğnenin ven içine verilmemesine özen gösterilmelidir.

 • Yanlışlıkla verilmesi durumunda kardiyovasküler kollaps ya da konvülsiyon gelişebilir.

3-Sinir Bloku

 • Bu anestezi şeklinde, duyu sinirlerinin iletiminin kesilmesi, sinir veya sinir pleksusuna anestezi uygulanarak sağlanır.

 • Geniş bir bölge, küçük bir ilaç dozuyla bloke edilmiş olur.

İlacın damar içine verilmemesine çok dikkat edilmelidir. Aksi durumda kardiyovasküler kollaps ya da konvülsiyon gelişebilir

4-Spinal Anestezi

 • Spinal anestezi, subaraknoid mesafede bir lokal anestetik ilaç çözeltisinin enjeksiyonu ile elde edilen, sinir bloğuna yapılan anestezidir.

 • Vücudun alt tarafındaki ameliyatlarda uygulanır.

 • Hasta, cerrahi müdahaleden sonra yatakta düz olarak yatırılır ve baş biraz yükseltilir. Çünkü anestetik madde omurilik boyunca ilerleyerek, solunumu inhibe edebilir (durdurabilir). Hemşire hastayı komplikasyonlar yönünden(hipotansiyon, bulantı-kusma) iyi izlemelidir.

 • Yaşam bulgularını takip etmelidir.

 • Beldeki ponksiyonla veya kaslardaki blokla oluşan gevşeme sonucu bel ağrısı gelişebilir.

 • Geç görülen en önemli komplikasyon baş ağrısıdır.

5-Epidural Anestezi

 • Epidural blok, spinal anesteziye benzer. Uygulama yerine göre servikal, torakal, kaudal, ve epidural bloklar vardır.

 • Epidural blokta T12 ve L5 arasındaki aralıklar tercih edilir ve iğne ile girilerek, anestetik madde epidural aralığa verilir.

 • Bunda, bulantı-kusma daha az görülür.

 • Epidural anestezide hipotansiyon, spinal anesteziye göre daha az sıklıkta görülür.

 • Hızlı enjeksiyon sırasında baş dönmesi, bradikardi, kan basıncı artışı, konvülsiyon oluşabilir

 • Spinal anestezi, subaraknoid mesafede bir lokal anestetik ilaç çözeltisinin enjeksiyonu ile elde edilen, sinir bloğuna yapılan anestezidir.

 • Vücudun alt tarafındaki ameliyatlarda uygulanır.

 • Hasta, cerrahi müdahaleden sonra yatakta düz olarak yatırılır ve baş biraz yükseltilir. Çünkü anestetik madde omurilik boyunca ilerleyerek, solunumu inhibe edebilir (durdurabilir). Hemşire hastayı komplikasyonlar yönünden(hipotansiyon, bulantı-kusma) iyi izlemelidir.

 • Yaşam bulgularını takip etmelidir.

 • Beldeki ponksiyonla veya kaslardaki blokla oluşan gevşeme sonucu bel ağrısı gelişebilir.

 • Geç görülen en önemli komplikasyon baş ağrısıdır.

 • Anestezinin Komplikasyonları

 • Bulantı-kusma; Kusmuğun aspire edilmesi riskine karşı, anestezist ve hemşire dikkatli olmalıdır.

 • Solunum depresyonu, solunum durması,

 • Kornea tahrişi(gözlere uygun bir pomad sürülerek kornea korunur.)

 • Dil ve dudak yaralanmaları; (endotrakeal uygu.bağlı)

 • Ses kısıklığı,

 • Larinks spazmı ya da ödemi

 • Kardiyak arrest (kalp durması)

 • Tromboz veya tromboflebit

 • Malign hipertermi

 • Hipotansiyon ve şok;

 • Alerjik reaksiyonlar;

 • Hastanın Anesteziye Hazırlanması

 • Hastanın anesteziye hazırlanmasında, ameliyattan bir gün önce, anestezist, hastasını ziyaret etmeli ve mümkünse ameliyatı yapacak olan cerrah ile konsültasyon yapmalıdır.

 • Hasta, anestezist ve cerrahı tanımakla güven duygusunu artırmış olur ve ameliyathanede tanıdık yüz görmek onu rahatlatır.

 • Hemşire, hasta ile etkin iletişim kurmalı, anestezi ve ameliyata ilişkin hastanın korku ve endişeleri (ameliyat sırasında ağrı duyacağı vb.) varsa paylaşmalıdır.

 • Hemşire, anestezi alacak hastanın anestezi ile ilgili sorabileceği sorulara yanıt verecek ya da yönlendirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.

 • Hasta anestezi altında iken çok iyi izleneceği, anestezi etkisinden tamamen çıkıncaya kadar yalnız bırakılmayacağı, hastaya ve ailesine anlatılmalıdır.

 • Hemşire, empati yapmalı ve hasta ailesinin de desteğe ihtiyacı olacağını unutmamalıdırAMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK

Ameliyat öncesi dönem; • Ameliyat kararının verilmesi,

 • Hastanın cerrahi servise kabulü,

 • Ameliyattan önceki gece hazırlığı,

 • Ameliyat günü hazırlığı,

 • Hastanın ameliyathaneye transferi ve

 • Ameliyat masasına yatırılmasına kadar geçen süredeki hemşirelik girişimlerini içerir.

Hastanın iyileşme sürecinde,

İyileşmenin hızlı olması, bireyin mümkün olduğu kadar günlük aktivitelerine geri dönmesi,ameliyat öncesi hazırlık ve sonrası bakımın etkinliği ile yakından ilişkilidir.1-Hastanın Ameliyat Öncesi (Preoperatif) Hazırlığı ve Eğitimi

Ameliyat öncesi dönem, cerrahinin planlanması ile başlayan ve anestezinin verilmesi ile son bulan dönemdir. • Bu dönemde bireyin tüm sistemlerini içeren tam bir taramadan geçmesi,farklı açılardan kapsamlı olarak değerlendirilmesi( Yaşam biçimi, kültür ve inançlar, yaş, fizyolojik durum ve psikolojik fak.) gerekir.

 • Ameliyat öncesi dönem bakım ve hazırlığı; cerrahi tedaviyi olumsuz yönde etkileyebilecek risk faktörlerini erken saptamak, mümkünse durumu ameliyat öncesi düzeltmek, hastanın ameliyat sırası ve sonrası stresle baş edebilmesini kolaylaştırmak, hastanın ameliyat sonrası bakıma katılımını sağlayarak iyileşme sürecini hızlandırmak ve olası komplikasyonları önlemek ya da en aza indirmek için önemlidir.

1-Hastanın Ameliyat Öncesi (Preoperatif) Hazırlığı ve Eğitimi

Ameliyat öncesi dönem, cerrahinin planlanması ile başlayan ve anestezinin verilmesi ile son bulan dönemdir. • Bu dönemde bireyin tüm sistemlerini içeren tam bir taramadan geçmesi,farklı açılardan kapsamlı olarak değerlendirilmesi( Yaşam biçimi, kültür ve inançlar, yaş, fizyolojik durum ve psikolojik fak.) gerekir.

 • Ameliyat öncesi dönem bakım ve hazırlığı; cerrahi tedaviyi olumsuz yönde etkileyebilecek risk faktörlerini erken saptamak, mümkünse durumu ameliyat öncesi düzeltmek, hastanın ameliyat sırası ve sonrası stresle baş edebilmesini kolaylaştırmak, hastanın ameliyat sonrası bakıma katılımını sağlayarak iyileşme sürecini hızlandırmak ve olası komplikasyonları önlemek ya da en aza indirmek için önemlidir.

2-Ameliyat öncesi dönemde hemşirenin yapması gereken hazırlıklar;

 • Ameliyat öncesi görüşme,

 • Hasta ve ailesinden temel bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi,

 • Tetkik ve testlerinin yapılması

 • Yaşam bulgularının ölçümü,takibi, kayıt edilmesi,

 • Hastanın anamnezi alınmalı ve

 • Hasta ile karşılıklı güvene dayanan etkin bir iletişim kurulmalıdır.

3-Hastaneye Yatma Hazırlığı

 • Doktor hastaya, hastalığının ne olduğunu, ameliyatın neden yapılması gerektiği, nasıl bir cerrahi girişim yapılacağı, hastanede ne kadar kalabileceği, iş gücü kaybının ne kadar süreceği, ameliyatın hastaya olabilecek etkileri gibi konularda bilgi vermelidir.

4-Ameliyat İzni

 • Ameliyat olacak her hastadan, ameliyat küçük bile olsa kesinlikle imzalı ameliyat izni alınmalıdır. Yazılı ameliyat izni hem hasta hem de sağlık ekibi için yasal güvencedir.

Bilinçsiz hastalar ve 18 yaşından küçükler için izin formu ebeveynlerine imzalatılmalı ve hasta ile birlikte ameliyathaneye gönderilmelidir

Ameliyat öncesi alınan bilgilendirilmiş izin formu

 • Ameliyat türü ve amacını,

 • Ameliyatı yapan cerrahın adını,

 • Ameliyat risklerini (doku hasarı, biçimsizliği veya hatta ölümü),

 • Ameliyatın başarı şansını,

 • Olası alternatif yöntemleri,

5- Psikolojik Hazırlık

 • Ameliyat kararı, bireyin güç kaybı, korku ve anksiyete hissetmesine neden olur.

 • Hastanın tüpler, drenler ve vasküler araçların olası kullanımına hazırlanması,

 • Hemşire, hastanın korkularını açıklamasına fırsat vermeli ve ameliyata ilişkin gerekli açıklamaları yaparak hastayı desteklemelidir.

Hemşire, hastaya ameliyattan önce ne gibi hazırlıklardan geçeceğini anlatmalı ve hastanın ailesine de bu konuda bilgi verilmelidirHastanın izini reddetme veya sonra izni geri çekme hakkı olduğu bilgisilerini içermelidir

6-Fizyolojik Hazırlık Ameliyat öncesinde hastanın sağlık durumu, iyi bir fizyolojik değerlendirmeyle belirlenebilir.

 • Hasta; yaş, ağrı, sıvı-elektrolit dengesi, enfeksiyon yönünden değerlendirilmeli ve

 • Kardiyovasküler, pulmoner,renal, intestinal, karaciğer , endokrin, nörolojik, hematolojik fonksiyonlar muayeneden geçirilerek gerekli tetkikler yapılmalıdır.

 • Herhangi bir ilaca alerjisi olup olmadığı,Ayrıca ilaç kullanıp kullanmadığı sorulmalıdır

7-Beslenme

Hastanın ameliyattan önce beslenmesi iyi ise: • ameliyat stresiyle daha kolay baş edebilir ve

 • iyileşme süreci de hızlı olacaktır.

Beslenmeyle ilişkin temel sorunlar; protein, demir ve vitaminden yetersiz olarak beslenmiş olmak ve şişmanlıktır.

Hastanın ihtiyacına göre ek protein, karbonhidrat, vitamin ve minerallerle zenginleştirilmesi ile sağlanır. Ameliyat öncesinde ve sonrasında, hasta yeterli ve dengeli beslenmelidir.8-Hastayı Bilgilendirme

 • Hastaya neyin ne zaman yapılacağı ve beklenen duruma ya da rahatsızlıklar yönünde bilgilendirme yapılmalıdır.

 • Hastanın gereksinimleri/istekleri dikkatlice dinlenmeli, hastanın merak ettikleri açıklanmalı, korkularını belirlemek için hastanın sözlü ya da sözlü olmayan tepkileri değerlendirilmelidir.

9-Fizik Egzersizleri: Ameliyat sonrası komplikasyonların ortaya çıkmaması için hastaya;

. Derin Solunum-Öksürme- Yatak İçinde Dönme-Yataktan Kalkma ve Yürüme egzersizleri öğretilir.

e sonrasında, hasta yeterli ve dengeli beslenmelidir


 • Cerrahi öncesinde cerrahi ile ilgili hazırlıklar,

 • Hastanın açlık süresi,

 • Bağırsaklarının boşaltılması,

 • Cerrahi bölge temizliği,

 • Doktor istemine göre planlanan ilaçarın uygulanması,

 • Özel hazırlıklar (idrar sondasının uygulanması, kan ve kan ürünlerinin temini) vb. servis hemşiresi tarafından yapılır.

Hasta, ameliyathaneye götürülürken ;

-Ameliyat gömleği giydirilerek

- Sedyeyle veya tekerlekli sandalyeyle,

-Servisten hasta dosyası ve

-Operasyon sırasında kullanılacak özel malzemelerle (protez, ilaçlar, solüsyon, kan ve kan ürünleri) ile,

-Hemşire eşliğinde ameliyathaneye götürülür.9-Ameliyat Gününden Önceki Gece Hazırlığı

Ameliyat için hastanın fiziksel hazırlığı; • Ameliyat öncesi deri temizliğini sağlama,

 • Bağırsak temizliğinin yapılması,

 • Laboratuvar veradyolojik testlerin kontroledilmesi,

 • Yaşam bulgularının kontrolü ve

 • Hasta kayıtlarının doğrulanmasını kapsar.

Ameliyat öncesi yapılan ya da yapılamayan tüm uygulamalar, fiziksel hazırlık kontrolformuna işaretlenmelidir. Hazırlığın amacı, cerrahi riskleri azaltmaktır.

a-Ameliyat bölgesinin (cildin) hazırlığı

 • Hastanın genel vücut banyosu yapması sağlanmalıdır.

 • Doktor ameliyat bölgesini tarif eder ve gerekiyorsa üzerine işaret koyar.

 • Cildin genel durumu değerlendirilir (mantar vb.). Kıl, tüy temizliği tıraş makinesi ya da tüy dökücü krem yardımı ile yapılmalıdır

b-Gastrointestinal sistemin hazırlığı

a-Besin ve Sıvı Gıdaların Kısıtlanması: ameliyattan 8-10 saat önce besin ve sıvı gıdalar verilmez. Bu durum hastaya anlatılır ve diyetisyene haber verilir, hasta tabelasına işaret konulur veya görülebilir bir yere aç kalacak levhası konulur.

c-Lavman Yapılması (bağırsakların hazırlanması)

d-Nazogastrik tüp konulması

e-İlaçla yatıştırma: Hastayı dinlemelidir. Hastanın korku, sıkıntı ve stresini hafifletmek için hastaya doktorun uygun gördüğü barbitüratlardan birisi verilerek hastanın dinlenmesi sağlanır.

***Ameliyat Günü Hemşirenin Hastayla İlgili Yapması Gerekenler

 • Hastanın hayati bulguları (ANTTA) ölçülmeli ve değerlendirilmelidir.

 • Cilt hazırlığı ve tüm fonksiyonları kontrol edilmeli

 • Ameliyat günü mümkünse hasta banyo yapar, bu mümkün değilse eli yüzü silinir, ayak banyosu verilir, saçlar bir örtü ile toplanarak (asepsi yönünden ve kusmukla bulaşmasın diye) bağlanır.

 • Makyaj, oje, toka ve takı varlığı tekrar kontrol edilir. Oje ve makyaj var ise uygun malzemeleri kullanarak çıkartılır ya da hastaya çıkartması söylenir

 • Kontak lens, gözlük ve takma dişleri varsa çıkartması söylenir.

 • Para ve takı gibi değerli eşyaların kilitli olmasını ya da ailesine teslim edilmesi sağlanır.

 • Hastanın bileğine, kimlik bilgileri ve yattığı bölüm bilgilerini içeren bileklik takılır.

 • Bireyin açlık durumu değerlendirilir (Cerrahi girişimden 8-10 saat öncesinden itibaren aç kalınmalıdır.)

 • Ameliyat öncesi alması ya da almaması gereken ilaçlar ile ilgili bilgi verilir.

 • Defekasyon durumu değerlendirilir ve lavman uygulanır.

 • Laboratuvar sonuçları, EKG ve göğüs röntgeni kontrol edilir.

 • Kan grup kartını ve kan transfüzyonu yapılacak ise Crossmatch raporu kontrol edilir.

 • Hastaya tuvalete gitmesi söylenir. Cerrahi girişim öncesi mesane boş olmalıdır.

 • İnsizyon yapılacak bölge kontrol edilir. Kıl, tüy temizliğinin yapıldığı alanın büyüklüğü, cilt yaralanması olup olmadığı değerlendirilir.

 • Hastanın giysileri çıkarılarak arkadan bağcıklı ameliyat önlüğügiydirilir ve bone takılır. Ameliyatın yapılacağı bölgeye göre iç çamaşırlarının kalmasına izin verilebilir.

 • İsteme göre IV damar yolu açılır.

 • Korku sıkıntı heyecan, ağrı ve artan metabolizma faaliyetlerinin yarattığı refleks uyarımları azaltmak için ameliyattan önce hastaya premedikasyon yapılır.

Premedikasyonda kullanılan ilaçlar

 • Tranklizanlar; hastanın ameliyat korkusunu azaltmak için kullanılan ilaçlardır.

 • Sedatifler; hastanın ameliyat korkusunu azaltmak, endişe ve huzursuzluk

 • hâlini gidermek için yapılır.

 • Analjezikler; ağrıyı gidermek, sakinleştirmek için kullanılır. Antikolinerjikler; ağız ve solunum yolları mukoza salgılarını azaltmak, vagus sinirinin tesirini zayıflatmak ve laringospazrnı önlemek içinkullanılır. İlaç verildikten sonra karyolanın kenarları kaldırılır hastaya ilaçların etkisiyle baş dönmesi olabileceği de yardım istemeden ayağa kalkmaması tembih edilmelidir. Hemşire premedikasyonda kullanılan ilaçların dozlarını, veriliş yollarını, etki sürelerini ve istenmeyen yan etkilerini bilmelidir.

 • Acil Durumlarda Hastanın Hazırlığı

 • Acil ameliyatlar plansızdır ve çok az bir hazırlıkla uygulanır.

 • Acil ameliyat olacak hastalar için de ameliyat öncesi gereken tüm hazırlıklar geçerlidir. Ancak acil ameliyatlarda zaman yetersizliği nedeni ile planlanmış ameliyatlar için yapılacak hazırlıklar uygulanamaz,

 • Hatta bazı durumlarda ayrıntılı bir anamnez bile bir kenara bırakılarak hareket edilir.

 • Acil cerrahi uygulanan hastanın da psikolojik durumu hızla değerlendirilmelidir

 • Mümkünse daha önceki hastalıklar hakkında bilgi içeren tıbbi hikâye ameliyat öncesi alınmalıdır.

 • Bilinci kapalı hasta için yazılı onay ve gerekli bilgiler (örneğin öykü, alerjileri vb.) eğer varsa bir aile bireyinden alınmalıdır.

 • Acil durum ya da acil vaka denildiğinde, ciddi yaralanmalar, gastro-intestinal ve diğer kanamalar, akut apandisit, kanama nedeni ile gelişen şoklar, duodenal ülser delinmeleri, akut mekanik bağırsak tıkanmaları gibi durumlar akla gelir.

 • Bu vakalarda temel olan hazırlıklar: Basit röntgen muayeneleri, kan muayeneleri nazo-gastrik tüp konularak midenin boşaltılması,(foley sonda konularak) mesanenin boşaltılması, damar yolu açılarak sıvı tedavisi(gerekiyorsa kan nakli) ve sedasyonun sağlanması vb. yapılır

 • Acil Durumlarda Ameliyathaneye Götürme ve Hasta Ailesinin Eğitimi

 • Hasta ameliyathaneye götürülmeden önce ailesi ile görüştürülmelidir

 • Acil durumlarda aile haberdar edilmeli ve hastaneye gelmesi sağlanmalıdır.

 • Hasta ameliyathaneye sedye ile seri bir şekilde götürülmeli, üzeri bir battaniye ile örtülerek hava akımından korunmalıdır.

 • Hastanın yanında bulunan hemşire, hastayı ve dosyasını ameliyathanedeki sirküle hemşireye teslim ettikten sonra ayrılır.

 • Hemşire, hasta odasını ameliyattan yatağına gelecek hasta için hazırlamalıdır.

 • Hastanın odasını havalandırır, yastığını kaldırarak, ameliyat yatağı hazırlar. Hasta odasında, yatağının yanında tansiyon aleti, derece, böbrek küvet, petler, gaz bezleri, aspiratör ve serum askısını hazırlar.

 • Aile üyelerine gereken ilgi gösterilmeli, destek olunmalı ve hasta ameliyattan çıkana kadar uygun bir yerde beklemeleri sağlanmalıdır. Arada bir hastanın durumundan haberdar edilmelidir. Ailenin duygularına saygı gösterilmelidir

Kataloq: 2014
2014 -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
2014 -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
2014 -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
2014 -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
2014 -> Мisvak вя онун XXI ясрдя истифадяси
2014 -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
2014 -> Cü il tarixində əlavə edilmişdir 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?
2014 -> Вместе к высотам стоматологии
2014 -> 31(2): 106-13 Müzeyyen Kayataş, 1 Rabia Figen Kaptan
2014 -> Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Aile Hekimli¤i Klini¤i, Asistan Dr., Ankara

Yüklə 32,86 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə