Azerbaycan devletYüklə 18,32 Kb.
tarix20.11.2023
ölçüsü18,32 Kb.
#162933
Azerbaycanın ikiye ayrılmasının siyasi sonuçları


AZERBAYCAN DEVLET
EKONOMİ UNİVERSİTESİ

Öğrenci: Ayxan Sefizade, Hatiçe Ahmedova


Fakülte: TUDIFAK İşletme
Grup: 278
Öğretmen: Ziyadhan Hasanov
Fenn: Azerbaycan tarihi
Konu: Azerbaycanın ikiye ayrılmasının siyasi sonuçları

Türkmençay barış sözleşmesi esas olarak güneydeki 210.000 metrekarelik alanı kapsıyor. İran'a km, 130 bin metrekare. km Rusya'ya katıldı. Milletimizin kaderi bize birlik olma fırsatını vermiş ama biz hâlâ bu fırsattan memnun değiliz. 200 yıldır halkımızı ikiye bölen "Gülistan" yerleşimi, bu anlamda hatırlanacak korkunç bir olaya sahne oldu. 12 Ekim 1813'te Azerbaycan'ın Karabağ ve Gülistan yakınındaki tarihi toprakları Rusya ile İran arasında paylaştırıldı. Dolayısıyla Türkmençay trajedisinin özüne en yakın dönemi 12 Ekim 1813 tarihine denk gelmekte olup, derin kökleri yüzlerce yıllık bu döneme kadar uzanmaktadır. Pers ve Rus hegemonyasına ve işgaline direnemeyen milletimizin kaderi, devam eden ayrılık ve bölünmeyle belirlendi. 410.000 kilometrekarelik alanı olan devletimiz elimizden alındı. O anlaşmanın ardından Azerbaycan'ın birbiri ardına felaketler yaşamasının üzerinden 200 yıl geçti. "Gülistan" tanımında Azerbaycan'ın adı bir kez bile geçmiyor. "Türkmençay" denkleminde Azerbaycan'ın adı geçmiyor...


Ne yazık ki tarihin birçok döneminde Türkler arasında birlik olmamıştır. Babek döneminde olduğu gibi daha sonraki yüzyıllarda da özellikle Safevi döneminde Türklerin birbirlerine yabancılaşmasının acı sonuçlarını görmek mümkündür. V. Abishov: "O dönemde Rusya'nın gözle görülür bir avantajı vardı. Güney Kafkasya'da Ermeniler gibi güçlü bir desteği vardı. Ermeniler sürekli sabotajlara bulaşıyorlardı, Rus askeri birliklerinde görev yapıyorlardı, kısacası ne gerekiyorsa yaptılar. Rus İmparatorluğu'nun Güney Kafkasya'da zafer kazanması mümkün olabilir." .
"Türkmençay" sözleşmesine göre Araz'ın güneyindeki Azerbaycan topraklarının 210.000 km2'si, 130.000 km2'si İran'a devredildi. ve karısı Rusya'ya katıldı. Türkmençay Antlaşması, Azerbaycan Türklerinin birleşik tarihi topraklarının bölünmesi anlamına geliyordu. Azerbaycan'ın ikiye bölünmesini resmen resmileştiren, 9-10 Şubat 1828 gecesi Rusya ile İran arasında imzalanan Türkmençay Antlaşması'dır.
Aslında bu, bir halkın ruhuna ve benliğine yönelik acımasız bir saldırı ve yağmaydı. O tarihten bu yana 186 yıl geçmesine rağmen hâlâ parçalanmış durumdayız. Bu dönemde Türk halkının başına pek çok felaket geldi. Bütün Azerbaycan olmadığı sürece Türk Dünyasının kurtuluşu olmayacaktır. Burada öncelikle kendi sorumluluğumuzun farkına varmamız gerekiyor. Eğer bugün milletimizi ikiye bölen "Gülüstan" ve "Türkmençay" felaketleri hakkında, başta Türkler olmak üzere, Azerbaycan'ın her vatandaşı ve mantıksal sonucu hakkında ayrıntılı bilgi yoksa, kayıplarımızın boyutu manevi felaketlerimizin sayısı daha da artacaktır.
Türkmençay trajedisinin nedenlerine değinen V. Abishov, millet olarak bu trajediden henüz ders alamadığımızı söylüyor: "Rusya, 19. yüzyılın başından itibaren Azerbaycan'daki durumu daha iyiye doğru değiştirmek için daha güçlü çabalara başladı. ve genel olarak Kafkasya'da. "Gülistan" anlaşmasından önce Karabağ Hanlığı'nın yanı sıra Şaki ve Şamahı Hanlıkları ile Kurakçay Antlaşması imzalanmıştı. Rusya zaten hem siyasi hem de ekonomik olarak oldukça gelişmiş bir devletti. İran ise geri kalmış bir devletti. O dönemde askeri açıdan çok güçlü olan feodal eyalet.Bu nedenle 1826-1828 yıllarında gerçekleşen Rus-İran savaşı Rus İmparatorluğu'nun zaferiyle sonuçlanmıştır.Azerbaycan "Türkmençay" yani "Türkmençay" adı verilen antlaşma ile iki yere bölünmüştür. , İran ile Rusya arasında yol üzerinde yer almaktadır.
"Türkmençay" anlaşmasından önce Azerbaycan'da mevcut hanlıklar üç parçaya ayrılmıştı. Bir kısmı İran'a meyletti, bir kısmı Rusya'ya sığınmayı önemli buldu, bir kısmı da Osmanlı'nın himayesini kabul etti. Bu hanlıklar arasında Azerbaycan'ı tek hükümette birleştirebilecek kadar güçlü bir siyasetçi yoktu. Zaten 1806'da Karabağ ve Şeki hanlıkları Rus İmparatorluğu'nun himayesini kabul etti. Şamahı ve Bakü hanlıkları Rusya'ya karşı direnseler de kısa sürede Rusya'nın kontrolü altına girdiler. Azerbaycan, adı geçen ülkelerin gerçek savaşlarının, siyasi mücadelelerinin ve askeri çatışmalarının alanı haline geldi. Azerbaycan'ın tarihi kaderinde son derece gergin ve tehlikeli bir durum ortaya çıktı. Felaket durumundan kaçınmak imkansızdı."
Azerbaycan'ın "bölünmüş millet" statüsünü dünyaya nasıl açıklamalıyız? Öte yandan dünya, Azerbaycan'ın durumunu, tarihi geçmişini, nerede hata yaptığını, neler kaybettiğini çok iyi biliyor. Genelde bizi sevmeyenler bizi bizden daha iyi tanırlar. Tarihsel düşmanlarımızı hâlâ yeterince tanımıyoruz. 1945 yılında Azerbaycan'ın güneyinde Peşaver Hükümeti kuruldu ancak bir yıl sonra bu hükümet acımasızca bastırıldı ve soydaşlarımız idam edildi. BM böyle bir dönemde "meşrulaştırılmış" zikzak noktaları yarattı: Bir yandan her ulusun kendi kaderini belirleme hakkı tanındı, diğer yandan her devletin topraklarının dokunulmazlığı sağlandı. O dönemde Azerbaycan'ın Kuzeyi SSCB'nin esareti altındayken millet olarak sesimizi yükseltmemiz mümkün değildi. Bugün birçok kişi, Karabağ sorununun olduğu bir dönemde Güney Azerbaycan sorununu konuşmanın yersiz olduğunu söylüyor. Türk dünyası Güney Azerbaycan sorunumuza müştereklik düzeyinde bile yaklaşmıyor. Kardeş Türkiye'de bu konuyla ilgili pek çok kitap basılmış olmasına rağmen ciddi bir yaklaşım hissedilmiyor. Çağdaş dünya siyasetinde bölünmüş uluslara yönelik tutum ikirciklidir. SSCB'nin çöküşünden kısa bir süre sonra Almanya'nın birleştiği biliniyor. Berlin Duvarı'ndan eser kalmadı. Bugün dünyada bölünmüş milletler arasında 200 yıldır ayrılığın acısını yaşayan Azerbaycan Türkleri gibi bir millet var mıdır acaba? Derinlerde Kuzey ve Güney Kore'nin birleşmesi dünya için korkunç bir felaket olmayacaktır. Her ne kadar bu birlikteliğe her türlü engel konulsa da. Ancak bütün Azerbaycan'ın yaratılmasının dünyaya hiçbir faydası yoktur. Siyaset dünyası Azerbaycan'ın bütünlüğünü, egemenlik iddialarının önündeki en büyük engel olarak görüyor. Azerbaycan'daki sorunumuzun çözümü bir günlük iş değildir. Her şeyden önce ilerleme, daha dayanıklı, ayık ve olgun bireyler olarak ortaya çıkmamızı gerektirir. Bireylerin istenilen düzeyde büyüyeceği durumda dahi belli bir süre sonunda Azerbaycan Birliği fikri hayata geçirilebilir.
Azerbaycan'ın başına gelen trajedileri tüm Türk dünyasının trajedisi olarak değerlendirmek gerekir. Öncelikle aydınlarımızın Azerbaycan ülkesinin bölünmesi felaketini konuşması gerekiyor. Ulusal çıkar kişisel çıkarların önüne geçmelidir. Ne yazık ki çoğu durumda aydınlarımız sözü eylemden ayırıyor. Millet geçmişte yaşananlardan ne kadar pişmanlık duysa da sonradan hataları düzeltmek zordur.
Rusya ve İran, ülkemize sahip çıkmak için birbirleriyle savaşsalar da işledikleri cinayeti gizlemek için Azerbaycan'ın adını anmadılar. Sanki paylaştıkları Azerbaycan toprakları onlara söylenmemiş gibi. Ülkemiz 11 maddelik bir anlaşmayla bölünmüş, askeri operasyonların sona erdirilmesi için iki işgalci ülkeye bundan sonra ebedi dostluk içinde yaşayacakları sözü verilmişti. A. Bakıhanov, "Gülüstani-İram" felaketini hatırlıyor (daha sonra "Türkmençay" felaketinin destekçilerinden biri oldu): "O baharda (1813) İran devleti Ruslara yenildi. ele geçirilen ülkeleri iade edin.Yunan (Osmanlı) Ortadoğusu ve Horasan'da başlayan çatışma sonucunda Şah barışa yöneldi.Mirza Abdulhasan Han Şirazi İran devleti tarafından atandı.Sardar Ratishshev de geldi.O. 1 Hicri 228 (1813) yılı Teşrin-Avval (Ekim) ayının 12'sinde Karabağ'ın Gülistan'ı denilen yerde idi. Darbend hanlıklarını, tüm Dağıstan'ı, Gürcistan'ı ve komşu devletleri Rus devletine devrederek onlara yönelik tüm iddialardan kurtuldu.Kralın kendisinden birini ataması halinde Rus imparatorunu da kontrolü altına aldı. oğulları ona yardım edecek ve mirasçı olarak haklarını savunacak.
Bu anlaşma, İran Şahı'nın genel naibi Mirza Abdulhasan Han Şirazi ile Kafkasya'nın yeni başkomutanı Rusya'dan Ratişev tarafından imzalandı. Bu nedenle Azerbaycan'ın tamamı iki parçaya bölündü. İran, Doğu Gürcistan, Gazah ve Şemşaddil Sultanlıkları ile Dağıstan'daki iddialarından vazgeçtiğini duyurdu. Ancak Erivan ve Nahçıvan hanlıkları Şah Şah'ın idaresi altında kaldı. Hazar Denizi'nde filo bulundurma hakkı yalnızca Rusya'ya aitti. Bu madde, Rusya-İran ticareti için uygun koşullar yarattı ve Rus tüccarları iç gümrük vergilerinden muaf tuttu. Anlaşmada adı geçmese de bölünen, parçalanan Azerbaycan toprağıydı.
Tarihçi-bilim adamı Vagif Abişov'a göre Azerbaycan'ı bu felakete getiren başlıca sebeplerden biri tek bir Azerbaycan devletinin olmayışıdır: "Azerbaycan ayrı hanlıklara bölünmüştü, hanlıklar arasında sürekli savaşlar oluyordu. Hanedan kendi özünü düşünüyordu. Azerbaycan'ın hanları, özellikle Guba Han Feteli Han, Şaki Han Çelebi Han, Urmiye'den Fetali Han Afşar, Penahali Han, Karabağ Han, bölünmüş olmalarına rağmen Azerbaycan'ı birleştirmek için var güçleriyle mücadele ettiler. birbirlerine engel oldular. Mesela Panahali Hanım amacına ulaşamadı. Kaçar Han, Kerim Han Zand, Şeki Han Çelebi Han Hacı Çelebi Azerbaycan'ı birleştirme arzusunu engelleyeceklerdi." Guba Hanlığı tarafından engellendiler. Azerbaycan'ın birliğinin iç ve dış sebeplerden dolayı sağlanamaması üzücüdür.
Azerbaycan'ın ikiye ayrılması, özellikle Dağlık Karabağ sorununun yarattığı birçok siyasi sonucu etkilemiştir. Azerbaycan'ın ikiye ayrılması, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra 1991 yılında gerçekleşti ve iki ana bölgeyi içeriyordu:

  1. Azerbaycan Cumhuriyeti: Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazandığı bölge, başkenti Bakü'dür.

  2. Dağlık Karabağ ve Yedi İkinci Bölge: Dağlık Karabağ, Azerbaycan topraklarında ancak çoğunluğu Ermenililerden oluşan bir bölgeydi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ermenistan ve Azerbaycan arasında kontrolünü paylaştığı sert bir çatışmanın ardından, 1994'te ateşkese yol açan bir savaş sonucu bağımsızlığını ilan etti. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı geri almak için birçok girişimi oldu, ancak bu, uzun yıllar süren çatışmalar ve ateşkese yol açan birkaç çatışmanın yaşandığı bir durumu sürdürdü.

Siyasi Sonuçları:

  1. Dağlık Karabağ Sorunu: Dağlık Karabağ'ın bağımsızlık ilanı ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar, bölgede uzun süren bir soruna yol açtı. Birçok ülke ve uluslararası kuruluş, bu sorunu çözmek için arabuluculuk yapmaya çalıştı, ancak sorunun çözümü uzun süreli ve karmaşıktır.

  2. Bölgesel İlişkiler: Dağlık Karabağ sorunu, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkileri zorlaştırdı ve bölgesel istikrarsızlığa yol açtı. İki ülke arasında savaşın tekrar patlak verme riski her zaman vardır.

  3. Azerbaycan'ın Siyasi Gelişimi: Azerbaycan, bağımsız bir devlet olarak uluslararası sahnede daha fazla varlık göstermeye başladı ve dış ilişkilerini genişletti. Ülke, enerji kaynaklarını ve jeostratejik konumunu kullanarak uluslararası arenada daha fazla ağırlık kazandı.

  4. İnsan Hakları ve Demokrasi: Azerbaycan'ın siyasi gelişimi ve demokratik kurumların oluşturulması üzerine olumsuz eleştiriler de olmuştur. Bazı insan hakları kuruluşları, Azerbaycan'da demokrasi eksikliği, basın özgürlüğü sorunları ve muhalefetin baskı altına alınması gibi sorunlara dikkat çekmiştir.

  5. Uluslararası Tanınma: Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının uluslararası tanınması hâlâ tartışmalıdır. Birçok ülke ve uluslararası kuruluş, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu tanımaktadır, ancak bazı ülkeler bu bağımsızlığı tanımıştır veya desteklemiştir.

Azerbaycan'ın ikiye ayrılmasının siyasi sonuçları karmaşıktır ve hâlâ çözülmeyi bekleyen birçok sorun vardır. Bu sorunların çözümü, uluslararası diplomasi ve uzun vadeli müzakereler gerektirmektedir.
Yüklə 18,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin