T. C. BÜLent eceviT ÜNİversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri MüdürlüğüYüklə 2,62 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/24
tarix03.02.2017
ölçüsü2,62 Mb.
#7518
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

 
 
T.C. 
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 
Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi 
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü 
 
Yürürlülük Tarihi: 
Ocak 2014 
Revizyon Tarihi 
 
Revizyon No: 
 
HASTA BAKIM TALİMATLARI 
 
B.E.Ü. 2014 
Sayfa 1 
 
1-
 
AĞIZ BAKIMI TALİMATI  
 
1.
 
AMAÇ:  Oral  kavitenin  bütünlüğünü  korumak  ve  devamını  sağlamak  için  standart  bir 
yöntem belirlemektir. 
2.
 
KAPSAM: Bu protokol; ağız bakımı gerektiren durumları ve oral kavitenin düzeylerine 
göre tanılanması ile düzeylere yönelik bakımı kapsar.  
3.
 
SORUMLULAR:  Bu  protokolün  uygulanmasından  hekimler  ve  hemşireler 
sorumludur.  
4.
 
TANIMLAR  

 
Mukozit:  Ağız  mukoz  membran  bütünlüğünde  bozulma  (eritem,  ödem,  kanama, 
ülserasyon, psödomembran oluşumu ile karakterize durum).  

 
Halitozis: Ağız kokusu  

 
Stomatitis: Ağız mukozası iltihabı  

 
Gingivitis: Diş eti iltihabı  

 
Glossitis: Dil iltihabı  
 
5.
 
UYARILAR ve ÖNERİLER:  
     Tanılama Sıklığı: 12 saatte bir, 8 saatte bir, 2-4 saatte bir, 1-2 saatte bir. 
     Ağız bakımı gerektiren durumlar;  

 
Koma ve şoktaki hastalar,  

 
Diyabetik ve üremikler,  

 
Oksijen inhalasyonu,  

 
NG Tüp takılı hastalar  

 
Dehidratasyon,  

 
Yüksek ateş,  

 
Protein, vitamin ve kalori eksikliği,  

 
Ağızdan beslenememe,  

 
İlaç kullanımına (Psikotrop, antibiyotik, antikolinerjik, demir vs) bağlı ağız kuruluğu, 
lezyon, dişlerde sararma,  

 
Kemoterapi,  

 
Radyoterapi,  

 
Erken post-op dönemdeki hasta,  

 
Sigara ve alkol kullanımı,  

 
Kötü oral hijyen,  

 
Risk faktörleri taşıyan hastalara, özel ağız bakımı verilir.  

 
Ağızda  oluşan  plaklar  uzaklaştırılmalıdır.  Bu  işlem  esnasında  hastanın  tanısı, 
trombositopenisi varsa antikoagülan alımı göz önünde bulundurulmalıdır. 

 
Trombositopeni ve kanama eğilimi olan hastalarda diş ipi kullanılmaz.  

 
 
T.C. 
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 
Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi 
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü 
 
Yürürlülük Tarihi: 
Ocak 2014 
Revizyon Tarihi 
 
Revizyon No: 
 
HASTA BAKIM TALİMATLARI 
 
B.E.Ü. 2014 
Sayfa 2 
 

 
Fırçalama için yumuşak, naylon kıllı bir diş fırçası kullanılır.  

 
Protezi olan hastada ağız bakımı vermeden önce, protezi çıkarılır.  

 
Bakımının tüm aşamalarında hasta bilgilendirilerek bakıma katılımı sağlanır.  

 
Steroid  içeren  inhaler  tedavi  sonrası  grade’ine  bakmaksızın  uygun  sıklıkla  ağız 
bakımı yapılmalıdır. 

 
Bağışıklık  sistemi  baskılanmış  hastalar  için  kullanılacak  solüsyon,  solüsyonun 
koyulacağı kap ve gazlı bez steril olmalıdır.  
 
      Mukozit Sınıflandırma Skalası (WHO)  
o
 
Grade 0: Normal,  
o
 
Grade 1: Ağrısız ülserler ya da hafif acıma hissi ile beraber eritem bulunmaktadır. 
o
 
Grade 2: Ağrılı eritem, ödem ya da ülserler, ancak katı gıdalar yenebilmektedir.  
o
 
Grade 3: Ağrılı eritem, ödem ya da ülserler ve yalnızca sıvı gıdalar alınabilmektedir.  
o
 
Grade 4: Parenteral ya da enteral beslenme desteği gerekmektedir.  
 

 
Ağız İçinin Değerlendirilmesi 
o
 
Dudaklar; Pürüzsüz, pembe, nemli  
o
 
Dil; Pembe nemli, papillalar mevcut, rahat hareket edebilir 
o
 
Tükürük; Akışkan, şeffaf  
o
 
Mukoza; Pembe ve nemli 
o
 
Diş etleri; Pembe ve sağlam  
o
 
Dişler; Parlak ve temiz 
 
6.
 
ARAÇ VE GEREÇLER: 

 
Nemlendirici krem, pomad veya vazelin,  

 
Kapalı bir kap içinde kare gazlar ve/veya gaz tamponlar  

 
Abeslang   

 
Antiseptik solüsyon veya gargara (varsa ağız bakım seti) 

 
Böbrek küvet  

 
Atık torbası veya kutusu  

 
Işık kaynağı  

 
Non-steril eldiven  
GRADE DERECESİ 
TANILAMA SIKLIĞI 
BAKIM PLANI 
GRADE 0 
24 saatte  
8 saatte bir 
GRADE 1 
12 saatte  
6 saatte bir 
GRADE 2 
8 saatte 
4 saatte bir 
GRADE 3 
2-4 saatte 
2 saatte bir 
GRADE 4 
1-2 saatte 
Saat başı  

 
 
T.C. 
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 
Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi 
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü 
 
Yürürlülük Tarihi: 
Ocak 2014 
Revizyon Tarihi 
 
Revizyon No: 
 
HASTA BAKIM TALİMATLARI 
 
B.E.Ü. 2014 
Sayfa 3 
 

 
Havlu  
 
7.
 
İŞLEM BASAMAKLARI: 

 
İşlem  öncesi  hasta  ve  hasta  yakınlarına  uygulama  hakkında  bilgi  verilir.  Soruları 
varsa yanıtlanır. 

 
Eller “El Hijyeni Talimatı’na uygun yıkanır. 

 
Eldivenler giyilir. 

 
Perde ya da paravan çekilir. 

 
Hastaya  uygun  pozisyon  verilir  (Hasta  bilinçli  ise  fowler  pozisyon,  bilinçli  değilse 
başının altında tek yastık bırakarak başını yana çevirin).  

 
Protezleri varsa çıkarılır.  

 
Çenesinin altına havlu ve böbrek küvet yerleştirilir.  

 
Hastanın ağız içi iyi görülebilecek şekilde aydınlatılır.  

 
Kavite düzeyi belirlenir. Grade düzeyine uygun bakım planlanır. 

 
Gazlı bezin ipleri içeride kalacak şekilde abeslang üzerine sarılır. 

 
Gazlı bez, bakım için hazırladığınız solüsyon ile ıslatılır. 

 
Dikkatli  bir  şekilde  dişler,  yanak  içleri,  dil,  dilaltı,  diş  etleri  ve  diğer  yumuşak 
dokuların hepsi silinir.  

 
Gazlı bez kirlendikçe yeni spanç ile silme işlemi tekrarlatılır.  

 
Kalan solüsyon ile eğer hasta bilinçli ise ağzı çalkalatılır. 

 
Dudaklara nemlendirici bir krem, pomad veya vazelin sürülür.  

 
Atıklar “Tıbbi Atık Yönetimi Talimatı”na uygun şekilde atılır.  

 
Eller “El Hijyeni Talimatı”na uygun yıkanır. 

 
Yapılan işlem “Hemşire Gözlem Formu”na kaydedilir. 
 
 

 
 
T.C. 
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 
Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi 
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü 
 
Yürürlülük Tarihi: 
Ocak 2014 
Revizyon Tarihi 
 
Revizyon No: 
 
HASTA BAKIM TALİMATLARI 
 
B.E.Ü. 2014 
Sayfa 4 
 
2-
 
AĞRILI HASTADA AĞRI TAKİP TALİMATI 
 
1.
 
AMAÇ:  Hastanın ağrısını en aza indirerek rahatlamasını sağlamaktır. 
2.
 
KAPSAM:  Bu  protokol,  ağrılı  hastada  ağrının  şiddetini  tespit  etmeyi  ve  tanılama 
kriterlerine göre uygulamayı kapsar. 
3.
 
 SORUMLULAR:    Bu  protokolün  uygulanmasından  hekimler,  hemşireler  ve 
fizyoterapistler sorumludur. 
4.
 
TANIMLAR: 

 
Ağrı: Mevcut ya da olası doku harabiyeti ile birlikte olan duyusal bir deneyim ve hoş 
olmayan bir duygudur. 

 
VAS: Vizuel Analog Skalası. Sayısal olarak ölçülemeyen bazı değerleri sayısal hale 
çevirmek için kullanılan tablodur. 
5.
 
UYARILAR ve ÖNERİLER:  

 
VAS değerlendirmesi ağrı öncesi ve uygulama sonrası yapılır. 

 
Ağrılı hastanın ağrısı, “Hasta Tanılama Formu”nda ki ağrı skalasına göre tanılanır.  
Ağrı Skalası (VAS) 
 
 
 
 
 
 
Değerlendirme: Hastalar için elde edilen değerlerin ortalaması alınır. 

 
 1-4 puan hafif ağrı, 4 saatte bir değerlendirilir. 

 
 5-6 puan orta şiddette ağrı, 2 saatte bir değerlendirilir. 

 
7 ve üzeri puan şiddetli ağrı, saatte bir değerlendirilir. 
 
 
 
 

 
 
T.C. 
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 
Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi 
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü 
 
Yürürlülük Tarihi: 
Ocak 2014 
Revizyon Tarihi 
 
Revizyon No: 
 
HASTA BAKIM TALİMATLARI 
 
B.E.Ü. 2014 
Sayfa 5 
 
6.
 
ARAÇ VE GEREÇLER:  

 
Kullanılması öngörülen ilaçlar 

 
İlaç uygulama yöntemine göre, protokolüne uygun malzemeler 

 
Bakım planına göre, uygulanacak talimatlara uygun malzemeler. 
 
7.
 
 İŞLEM BASAMAKLARI:  

 
İşlem öncesi hasta bilgilendirilir.  

 
VAS’a göre değerlendirme yapılır.  

 
Hastanın vital bulguları protokole uygun alınır. 

 
 Ağrıya yönelik Hemşirelik Bakım Planı hazırlanır ve plan doğrultusunda; 

 
Ağrı lokalizasyonuna uygun pozisyon verilir, uyaranlardan uzak durması sağlanır. 

 
“Hasta Bireyle İletişim Kurma ve Sürdürme Talimatı”na uygun iletişim sağlanır. 

 
Doktor direktifine göre seçilen analjezik uygulama protokolüne göre uygulanır. 

 
Ağrısı,  hijyenik  bakımını  yapmasına  engel  oluyorsa,  protokollere  uygun  bakım 
verilir. 

 
Ağrının  nedenine  ve  lokalizasyonuna  göre  sıcak  ya  da  soğuk  uygulama  talimatı 
uygulanır.          

 
Uygulamalardan sonra hayati belirtiler protokole uygun alınır VAS değerlendirilir. 

 
Kullanılan malzemeler temizlenip kaldırılır. 

 
Elde edilen tüm gözlem bulguları kayıt edilir.  
 
 

 
 
T.C. 
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 
Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi 
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü 
 
Yürürlülük Tarihi: 
Ocak 2014 
Revizyon Tarihi 
 
Revizyon No: 
 
HASTA BAKIM TALİMATLARI 
 
B.E.Ü. 2014 
Sayfa 6 
 
3-
 
ALDIĞI- ÇIKARDIĞI SIVI TAKİP TALİMATI 
 
1.
 
AMAÇ: Hastanın 24 saat içinde aldığı ve çıkardığı sıvıların doğru ölçümünü yaparak, 
olası komplikasyonları önlemek. 
2.
 
KAPSAM: Bu protokol, aldığı- çıkardığı sıvıların tanılanması ile takibini kapsar. 
3.
 
SORUMLULAR:  Bu  protokolün  uygulanmasından  hekimler  ve  hemşireler 
sorumludur. 
4.
 
TANIMLAR: 

 
Parasentez:   İçinde  su  veya  cerahat  toplanmış  bir  vücut  boşluğundaki  sıvıyı 
çıkarmak için yapılan delme ameliyatı. 

 
Torasentez: Plevral sıvının bir iğne ya da kateter ile aspirasyonu işlemidir. 
 
5.
 
UYARILAR VE ÖNLEMLER 
Aldığı ve Çıkardığı Sıvı Takibinin Yapıldığı Hastalıklar: 

 
Konjestif Kalp Yetmezliği, 

 
Böbrek Yetmezliği, 

 
Yoğun sıvı tedavisi olan hastalar

 
Ödemli hastalar, 

 
Kemoterapi ve Böbreğe toksik etkisi olan ilaç kullanan hastalar, 

 
Diüretik kullananlar, 

 
Karaciğer sirozu, karaciğer hastalığı, 

 
Cerrahi operasyon geçiren hastalar, 

 
Yüksek ateşli hastalar, 

 
Oral beslenemeyenler (Koma, yutma güçlüğü v.s.), 

 
Diyaresi ve kusması olan hastalar, 

 
Yanık ve hormonal nedenler

 
Beslenme bozuklukları. 
Aldığı Sıvılara; 

 
Oral alınan tüm sıvılar, 

 
IV sıvılar, 

 
İrrigasyon sıvıları, 

 
İrrigasyon sıvılardan arta kalan miktar (geri alınamayan miktar), 

 
Periton diyalizinden arta kalan sıvı, 

 
Meyveler, 

 
Yemek sıvıları dahil edilir. 
 
 

 
 
T.C. 
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 
Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi 
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü 
 
Yürürlülük Tarihi: 
Ocak 2014 
Revizyon Tarihi 
 
Revizyon No: 
 
HASTA BAKIM TALİMATLARI 
 
B.E.Ü. 2014 
Sayfa 7 
 
Çıkardığı Sıvılara; 

 
İdrar 

 
Kusmuk 

 
Hematemez 

 
Melena 

 
Diyare 

 
Mens Kanaması 

 
Drene olan sıvı 

 
Mide aspirasyonu 

 
Parasentez 

 
Torasentez 

 
Terleme 

 
Ameliyat drenaj kaybı 

 
Periton diyalizinden fazla çıkan sıvı, dahil edilir. 
Sıvı Bilançosu: 
Dengede: Aldığı- çıkardığından 200-400ml fazla 
Pozitif Bilanço: Aldığı > çıkardığı (böbrek yetmezliği) 
Negatif Bilanço: Çıkardığı > aldığı (diüretik kullanımı) 
Dışkı kayıpları; her dışkılama, özel ölçme kabı ile takibi yapılır. 
Oral kayıplar; (kusma, hematemez) bardak ve ölçme kabı ile takibi yapılır. 
 

 
Alt bezi kullanan hastalarda boş bez tartılır, hasta idrarını yaptıktan sonra bez tartılır. 

 
Aradaki fark çıkardığı sıvı olarak kaydedilir. 

 
Menstrüel  kanamalarda  her  pette  30-50  ml  kayıp  vardır.  24  saatlik  ped  kullanım 
sayısına göre takibi yapılır. 

 
Yara sızıntı ve kanamalarda 24 saatlik ped sayısına göre değerlendirilir. 
Sıklıkla kullanılan ölçeklerin ml olarak değerleri 

 
Bir su bardağı sıvı: 200 ml 

 
Bir su bardağı yoğurt: 200 ml 

 
Bir kase çorba: l50 ml 

 
Bir yemek kaşığı: l5 ml 

 
Ölçekler  standart  olmadığı  için  bardak  ve  kase  gibi  kaplar  önceden  ölçülüp  not 
alınmalıdır. 
6. ARAÇ VE GEREÇLER 

 
Hemşire gözlem formu 

 
Kalem 

 
 
T.C. 
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 
Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi 
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü 
 
Yürürlülük Tarihi: 
Ocak 2014 
Revizyon Tarihi 
 
Revizyon No: 
 
HASTA BAKIM TALİMATLARI 
 
B.E.Ü. 2014 
Sayfa 8 
 
7.
 
İŞLEM BASAMAKLARI 

 
Aldığı - çıkardığı sıvıların toplamının, hasta için önemi anlatılır. 

 
Hastaya her sabah vücut ağırlığı ölçüm protokolü uygulanır. 

 
Aldığı-çıkardığı sıvıların dengesinin tanılama sıklığına göre toplamı yapılır. Dengede 
olup olmadığı kontrol edilir. 
Oral alınan sıvılar için

 
Hastaya aynı bardak ölçüsünü kullanması söylenir. 

 
Takibinin  yapılabilmesi  için  içtiği  sıvıların  kaydının  yapılmasının  önemi  anlatılır. 
Okuma  yazma  bilmeyen  hastalar  için  kağıt,  kalem  kullanmayıp,  her  bardak  için  bir 
çizgi çizmesi söylenir. 
Çıkarılan sıvılar için, 

 
Çıkardığı sıvıların toplanması için ölçü kabı verilir. 

 
Ölçü  kabının  üzerine;  Hasta  adı  soyadı,  barkod  numarası,  oda  -  yatak  numarası  ve 
biriktirilen sıvının cinsi yazılır. 

 
Aldığı-çıkardığı sıvı dengesizliğinde doktor ile işbirliği yapılır. 

 
Aldığı-çıkardığı  sıvılar  cc  (ml)  olarak  “Hemşire  Gözlem  Formuna”  tanılama 
sıklığına göre kaydedilir. 

 
Tanılama  sıklığına  göre  ölçüm  yapıp  kaydedilen  sıvı  (herhangi  bir  tetkik  için 
gönderilmeyecek ise) boşaltılır. 

 
24  saatlik  idrar  toplanıyorsa  sabah  08:00’  da  hastanın  ilk  idrarı  tuvalete  yaptırılır. 
Ertesi günün sabahı, hastanın son idrarı ölçü kabına olmak üzere saat 08:00’a kadar 
olan tüm idrarı toplanır. 

 
Sondası olan hastanın sızıntı yönünden takibi yapılır. 

 
Dreni,  foley  sondası,  nazogastrik  sondası  olan  hastanın  tanılama  sıklığına  göre 
ölçümü yapılır ve kaydedilir. 

 
Kullanılan  kaplardaki  hastanın  çıkardığı  sıvılar,    ölçüm  yapıldıktan  sonra  uygun 
elimine edilmelidir. 

 
Kliniğe  özel  kaplar  (ördek,  sürgü)    kullanılmış  ise,  kapların  temizliği  yapılmalı  ve 
yerlerine yerleştirilmelidir. 
 
 
 
 

 
 
T.C. 
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 
Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi 
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü 
 
Yürürlülük Tarihi: 
Ocak 2014 
Revizyon Tarihi 
 
Revizyon No: 
 
HASTA BAKIM TALİMATLARI 
 
B.E.Ü. 2014 
Sayfa 9 
 
 
1.
 
AMAÇ:  Ampul  formundaki  ilacı  doğru/uygun  teknikle  hazırlamak  için  standart  bir 
yöntem belirlemektir. 
2.
 
KAPSAM: 
Bu talimat; ampul formundaki ilacı doğru ve uygun teknikle hazırlamayı
 kapsar. 
3.
 
SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından hemşireler sorumludur.  
4.
 
TANIMLAR: 
 
 
 
5.
 
UYARILAR ve ÖNERİLER:  
         Tanımlama  

 
Ampul içindeki ilaç; 

 
Tortu, 

 
Renk, 

 
Miktar, 

 
Son kullanma tarihi açısından tanılanır. 

 
İlacın prospektüsü; 

 
Yan etkiler, 

 
İlaç etkileşimleri yönünden okunur. 
        Temel ilkeler  

 
İlaç, hemşire bankosunda hazırlanır. 

 
Uygulanan ilacın son kullanma tarihi kontrol edilir. 

 
Ampul formunda ilacın hazırlığı, ilacı uygulayacak hemşire tarafından yapılır. 

 
İlacın hazırlığında steril-disposable enjektör kullanılır. 

 
Her ilaç için ayrı enjektör kullanılır. 

 
Ampul kırılırken elin cam parçalarıyla yaralanmamasına özen gösterilir. 
 
4- AMPUL FORMUNDA İLAÇ HAZIRLAMA TALİMATI 
Baş 
Boyun 
Gövde 
Ampul 

 
 
T.C. 
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 
Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi 
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü 
 
Yürürlülük Tarihi: 
Ocak 2014 
Revizyon Tarihi 
 
Revizyon No: 
 
HASTA BAKIM TALİMATLARI 
 
B.E.Ü. 2014 
Sayfa 10 
 
6.
 
ARAÇ VE GEREÇLER: 

 
İlaç kartı 

 
Tedavi tepsisi 

 
Ampul formundaki ilaç 

 
Steril gazlı bez 

 
Enjektör (ilacın dozuna uygun) 

 
Yedek iğne ucu 

 
Atık torbası veya kutusu 
7.
 
İŞLEM BASAMAKLARI: 

 
Eller “El Hijyeni Talimatı”na uygun yıkanır. 

 
İlaç kartı ile ampul karşılaştırılır. 

 
Ampulün baş kısmında kalan ilaç, doz kaybını önlemek amacıyla parmakla vurularak 
aşağı indirilir. 

 
Ampul  baş  ve  gövde  kısmından  tutulup  boyun  kısmındaki  çizgiden  kırılır.  Ampul 
kırılmıyorsa boyun kısmı ampul testeresi ile inceltilerek kırılır. 

 
İstenen  doz,  steril  bir  şekilde  (enjektör  iğnesi  ampulün  kenarına  değdirilmeden) 
enjektöre çekilir. 

 
Enjektördeki hava çıkartılır ve koruyucu başlığı takılır. 

 
Hazırlanan ilaç tedavi tepsisine yerleştirilir. 

 
Malzemeler temizlenerek kaldırılır. 

 
Atıklar “Tıbbi Atık Yönetimi Talimatı”na uygun şekilde atılır.  

 
Eller “El Hijyeni Talimatı”na uygun yıkanır. 
 
 

 
 
T.C. 
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 
Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi 
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü 
 
Yürürlülük Tarihi: 
Ocak 2014 
Revizyon Tarihi 
 
Revizyon No: 
 
HASTA BAKIM TALİMATLARI 
 
B.E.Ü. 2014 
Sayfa 11 
 
 
1.
 
AMAÇ:  Aspirasyon  uygulamaları  ile  ilişkili  enfeksiyonların  gelişimini  önlemeye 
yönelik standart bir yöntem belirlemektir. 
2.
 
KAPSAM: Solunum yolu sekresyonlarının aspirasyonu ile ilgili faaliyetleri kapsar. 
3.
 
SORUMLULAR:  Bu  talimatın  uygulamasından  aspirasyon  uygulamaları  yapılan  tüm 
birimlerindeki hekim ve hemşireler sorumludur. 


Yüklə 2,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə