Azərbaycan Respublikası аdındаn q ə r a r d a dYüklə 183,79 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix31.01.2017
ölçüsü183,79 Kb.
#7231

 

1

İş № 2-1(107)-179/2014  Surət 

 

Azərbaycan Respublikası аdındаn Q Ə R A R D A D 

 

21 iyul 2014-cü il                                                                             Şəki şəhərində  

Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibаti-iqtisаdi  Kollegiyаsı 

 

Hаkimlər Səlimov Hümbət Qаmunа oğlu (sədrlik edən və məruzəçi), Əsədli Mahir Abdulla oğlu və Abbasov Gündüz Qasım oğlundаn ibаrət tərkibdə, 

Məhkəmə iclas katibi Hünmətov Zaur Adil oğlunun katibliyi ilə 

 

İddiaçılar  Cavadov  Əlihüseyn  Əli  oğlunun,  Mahmudova  Klara  Ağababa qızının  cavabdehlər  İsmayıllı  Rayon  İcra  Hakimiyyətinə,  Dövlət  Torpaq  və 

Xəritəçəkmə  Komitəsinin  İsmayıllı  rayon  şöbəsinə  qarşı  “İsmayıllı  rayonu  Lahıc 

qəsəbəsi  Nizami  Hüseynov  küçəsi  ev  51  saylı  ünvanda  yerləşən  mülkün,  0,02  ha 

həyətyanı torpaq sahəsinin Şıxıyev Xalid Əbutalib oğlunun mülkiyyətinə verilməsi 

barədə  İsmayıllı  rayon  Aqrar  İslahat  Komissiyasının  06.04.1999-cu  il  tarixli,  74 

saylı  qərarının  və  həmin  qərar  əsasında  verilmiş  mülkiyyət  hüququnu  təsdiq  edən 

şəhadətnamənin  1/3  hissəsinə  Cavadov  Əlihüseyn  Əli  oğlunun,  1/3  hissəsinə 

Mahmudova  Klara  Ağababa  qızının  adına  dəyişdirilməsi”  tələbinə  dair  iddianın  

mümkün sayılmaması barədə Şəki İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 05 iyun 2014-cü 

il  tarixli  2-1(84)-462/2014  nömrəli  qərardadından  iddiaçılar  Cavadov  Əlihüseyn 

Əli  oğlu  və  Mahmudova  Klara  Ağababa  qızı  tərəfindən  verilmiş  аpellyаsiyа 

şikayətinə аçıq məhkəmə iclаsındа  baxaraq  

 

m ü ə y y ə n   e t d i :  

Şəki  İnzibаti-İqtisаdi  Məhkəməsinin  (hakim  Kənan  Vəliyev)  05  iyun  2014-

cü  il  tarixli 2-1(84)-462/2014  nömrəli qərardadı  ilə,  iddiaçılar Cavadov Əlihüseyn 

Əli oğlunun, Mahmudova Klara Ağababa qızının cavabdehlər İsmayıllı Rayon İcra 

Hakimiyyətinə,  Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Torpaq  və  Xəritəçəkmə 

Komitəsinin  İsmayıllı  rayon  şöbəsinə  qarşı  “İsmayıllı  rayonu  Lahıc  qəsəbəsi 

Nizami  Hüseynov küçəsi ev 51 saylı  ünvanda  yerləşən  mülkün, 0,02  ha  həyətyanı 

torpaq  sahəsinin  Şıxıyev  Xalid  Əbutalib  oğlunun  mülkiyyətinə  verilməsi  barədə 

İsmayıllı  rayon  Aqrar  İslahat  Komissiyasının  06.04.1999-cu  il  tarixli,  74  saylı 

qərarının  və  həmin  qərar  əsasında  verilmiş  mülkiyyət  hüququnu  təsdiq  edən 

şəhadətnamənin  1/3  hissəsinə  Cavadov  Əlihüseyn  Əli  oğlunun,  1/3  hissəsinə 

Mahmudova  Klara  Ağababa  qızının  adına  dəyişdirilməsi”  tələbinə  dair  iddiasının 

mümkün sayılmaması qərara alınmışdır. 

 


 

2

İşin halları 

İddiaçılar  Cavadov  Əlihüseyn  Əli  oğlu  və  Mahmudova  Klara  Ağababa  qızı 

cavabdehlər  İsmayıllı  Rayon  İcra  Hakimiyyətinə,  Dövlət  Torpaq  və  Xəritəçəkmə 

Komitəsinin  İsmayıllı  rayon  şöbəsinə  qarşı  iddia  ərizəsi  ilə  Şəki  İnzibаti-İqtisаdi 

Məhkəməsinə  müraciət  edərək  İsmayıllı  rayonu  Lahıc  qəsəbəsi  Nizami  Hüseynov 

küçəsi  ev  51  saylı  ünvanda  yerləşən  mülkün,  0,02  ha  həyətyanı  torpaq  sahəsinin 

Şıxıyev  Xalid  Əbutalib  oğlunun  mülkiyyətinə  verilməsi  barədə  İsmayıllı  rayon 

Aqrar  İslahat  Komissiyasının  06.04.1999-cu  il  tarixli,  74  saylı  qərarının  və  həmin 

qərar  əsasında  verilmiş  mülkiyyət  hüququnu  təsdiq  edən  şəhadətnamənin  1/3 

hissəsinə  Cavadov  Əlihüseyn  Əli  oğlunun,  1/3  hissəsinə  Mahmudova  Klara 

Ağababa qızının adına dəyişdirilməsi barədə qərar qəbul edilməsini xahiş etmişlər.   

İddiaçılar  iddia  tələbini  onunla  əsaslandırmışlar  ki,  İsmayıllı  rayonu,  Lahıc 

qəsəbəsi  Nizami  Hüseynov  küçəsi  51  nömrəli  ünvanda  yerləşən  mülk  1930-cu 

illərdə  dünyasını  dəyişmiş  Baxış  Əlimərdanovun  mülkiyyətində  olmuş,  onun 

Mahmud,  Əli,  Fizzə  və  Mədinə  adında  övladları  olmuşdur.  İddiaçılardan  Klara 

Mahmudova  Mahmudun  həyat  yoldaşı,  Əlihüseyn  Cavadov  isə  Əlinin  nəvəsi, 

üçüncü  şəxs  Şıxıyev  Xalid  Əbutalib  oğlu  isə  Mədinənin  oğludur.  Ulu  babaları 

1937-1938-ci illərdə vəfat etmiş, lakin onun ölüm haqqında şəhadətnaməsi yoxdur. 

İddiaçı  Əlihüseyn  Cavadovun  babası  Əli  1900-cu  ildə  anadan  olmuş,  lakin  onun 

doğum  haqqında  sənədi  yoxdur,  sonuncu  erkən  yaşlarında,  1932-1933-cü  illərdə 

vəfat  etmiş,  lakin  onun  ölümü  qeydə  alınmamışdır.  Əlihüseyn  Cavadovun  anası 

Şəkər  atasının  ölümü  ərəfəsində  anadan  olmuşdur  ki,  onun  doğumu  da  qeydə 

alınmamışdır.  İsmayıllı  rayonu,  Lahıc  qəsəbəsi  Nizami  Hüseynov  küçəsi  51 

nömrəli  ünvanda  yerləşən  mülk  bu  günə  qədər  Cavadov  Əlihüseyn  Əli  oğlu  və 

Mahmudova  Klara  Ağababa  qızının  sahibliyindədir.  Belə  ki,  mövsüm  zamanı 

orada  sənətkarlar  işlədirlər.  Buna  baxmayaraq  İsmayıllı  rayon  Aqrar  İslahat 

Komissiyasının  06.04.1999-cu  il  tarixli,  74  saylı  qərarı  ilə  həmin  mülk  həyətyanı 

torpaq  sahəsi  kimi  Şıxıyev  Xalid  Abutalib  oğlunun  mülkiyyətinə  verilmiş,  bu 

barədə  adına  mülkiyyət  sənədi  verilmişdir.  Halbuki  həmin  mülkün  bütünlükdə 

sonuncunun mülkiyyətinə verilməsi qanunsuz olmuşdur. Buna görə də hazırki iddia 

ərizəsi  ilə  məhkəməyə  müraciət  etmək  məcburiyyətində  qalmışlar.  Göstərilənlərə 

əsasən iddia tələbinin təmin edilməsini xahiş etmişlər. 

Cavabdeh Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin İsmayıllı rayon şöbəsi 

birinci  instansiya  məhkəməsinə  ünvanladığı  26.05.2014-cü  il  tarixli,  161  nömrəli 

məktubla 

iddia 

tələbinə münasibət 

olaraq 


bildirmişdir 

ki, 


iddiaçılar 

qanunvericiliyin  tələblərinə  əsasən  həyətyanı  torpaq  sahəsinin  onların  qanuni 

istifadəsinə verilməsini təsdiq edən sənədləri təqdim etmədiklərindən onların adına 

mülkiyyət  sənədi  hazırlanmamışdır.  İsmayıllı  rayon  Aqrar  İslahat  Komissiyasının 

16.04.1999-cu  il  tarixli,  74  saylı  qərarı  ilə  iddia  olunan  həyətyanı  torpaq  sahəsinə 

Xalid  Əlimərdanovun  adına  A  seriyalı  220432  saylı  torpaq  sahəsinin  planı  və 

ölçüsü  sənədi  hazırlanmışdır.  İsmayıllı  Rayon  Məhkəməsinin  2(037)-160/2011 

saylı qətnaməsi ilə Xalid Əlimərdanovun adına hazırlanmış A seriyalı 220432 saylı 

torpaq  sahəsinin  planı  və  ölçüsü  sənədinin  Şıxıyev  Xalid  Abutalıb  oğluna  məxsus 

olması faktı müəyyən edilmişdir. 

İş üzrə yuxarıda qeyd edilən qərardad qəbul edilmişdir. 


 

3

           Şəki  İnzibati-İqtisadi  Məhkəməsinin  05  iyun  2014-cü  il  tarixli  2-1(84)-462/2014  nömrəli  qərardadından  iddiaçılar  Cavadov  Əlihüseyn  Əli  oğlu  və 

Mahmudova Klara Ağababa qızı apellyasiya şikayəti vermişlər. 

 

Apellyasiya şikayətinin dəlilləri 

İddiaçılar  Cavadov  Əlihüseyn  Əli  oğlu  və  Mahmudova  Klara  Ağababa  qızı 

apellyasiya şikayətini onunla əsaslandırmışlar ki, məhkəmənin qərardadı qanunsuz 

və  əsassızdır,  buna  görə  də  apellyasiya  qaydasında  ləğv  edilməlidir.  Belə  ki, 

İsmayıllı  rayon  Lahıc  qəsəbəsi  Nizami  Hüseynov  küçəsi  ev  51  ünvanda  yerləşən 

mülk  iddiaçıların  və  Şıxıyev  Xalid  Əbutalıb  oğlunun  babasının  mülkiyyətində 

olmuşdur.  Həmin  evi  hazırda  miras  kimi  Şıxıyev  Xalid  Əbutalıb  oğlu  ilə  yanaşı 

iddiaçılar  da  qəbul  etmişlər.  Lakin  İsmayıllı  rayon  Aqrar  İslahat  Komissiyasınm 

06.04.1999-cu  il  tarixli  74  saylı  qərarı  və  AR  DT  və  XT  İsmayıllı  rayon  şöbəsi 

tərəfindən  verilmiş  mülkiyyət  hüququnu  təsdiq  edən  şəhadətnaməsi  ilə  həmin 

mülkin  yerləşdiyi  həyətyanı  sahəyə  yanlız  Şıxıyev  Xalid  Əbutalıb  oğlunun 

mülkiyyət hüququ tanınmışdır. Beləliklə iddianın predmetini İsmayıllı rayon Aqrar 

İslahat  Komissiyasının  06.04.1999-cu  tarixli  74  saylı  qərarı  və  AR  DT  və  XT 

İsmayılh  rayon  şöbəsi  tərəfindən  verilmiş  mülkiyyət  hüququnu  təsdiq  edən 

şəhadətnamə (bu qərar inzibati akt olaraq) təşkil etmişdir. İnzibati İcraat  haqqında 

Qanunun  35.1.2-ci  maddəsinə  əsasən  inzibati  aktın  qəbuluna  səbəb  ola  bilən  yeni 

sübutlar  aşkar  olunmasını  inzibati  aktın  dəyişdirilməsinin  əsası  kimi  göstərir. 

İnzibati Prosessual Məcəllənin 2.2.1-ci maddəsinə əsasən inzibati məhkəmə icraatı 

qaydasında  şəxsin  hüquq  və  vəzifələri  ilə  bağlı  inzibati  orqan  tərəfındən  qəbul 

edilmiş  inzibati  aktın  mübahisələndirilməsinə  (ləğv  olunmasına  və  ya 

dəyişdirilməsinə) dair iddialara (mübahisələndirmə haqqında iddia) baxılır. Həmin 

Məcəllənin 32.1-ci maddəsinə əsasən mübahisələndirmə haqqında iddia vasitəsi ilə 

iddiaçı inzibati aktın ləğv olunmasını və ya dəyişdirilməsini məhkəmədən tələb edə 

bilər.  Mübahisələndirmə  haqqında  iddia  mübahisə  edilən  inzibati  aktın  icra 

olunması  nəticəsində  meydana  gəlmiş  nəticələrin  aradan  qaldırılması  tələbini 

özündə  əks  etdirən  əlavə  ərizə  ilə  birlikdə  də  qaldırıla  bilər.  İddia  tələbinin 

mümkünsüzlüyü  qaydası  Azərbaycan  Respublikası  İPM-nin  35-ci  maddəsi  ilə 

tənzimlənir.  İPM-in  35.1-ci  maddəsinə  əsasən  bu  Məcəllədə  başqa  qayda  nəzərdə 

tutulmamışdırsa,  iddiaçının  iddia  ərizəsində  inzibati  aktın  qəbul  edilməsi  və  ya 

qəbul  edilməsindən  imtina  olunması,  yaxud  inzibati  orqanın  hərəkəti  və  ya 

hərəkətsizliyi  nəticəsində  onun  hüquqlarının  və  qanunla  qorunan  maraqlarının 

pozulduğunu  əsaslandırdığı  hallarda  mübahisələndirmə  haqqında,  məcburetmə 

haqqında,  öhdəliklərin  icrası  haqqında  və  müəyyən  hərəkətləri  etməkdən 

çəkinməyə dair iddia mümkün sayılır. 

Yuxarıda  göstərildiyi  kimi  iddianın  predmetini  İPM-nin  2.2.1-ci  maddəsinə 

uyğun  mübahisələndirilməsi  nəzərdə  tutulan  inzibati  aktlar  təşkil  etmişdir. 

Məhkəmənin 

iddianı 


mümkünsüz 

sayarkən 

gətirdiyi 

dəlillər, 

iddianın 

mümkünsüzlüyünün deyil, iddianın əsassızlığına dair dəlillər olmuşdur. 

Şəki  İnzibati-İqtisadi  Məhkəməsinin  05  iyun  2014-cü  il  tarixli  2-1(84)-

462/2014 nömrəli qərardadının ləğv edilməsini, iddianın mümkün sayılaraq icraata 

qəbul edilməsi barədə qərardad qəbul edilməsini xahiş etmişlər. 

 


 

4

Proses iştirakçılarının izahatları 

    

İddiaçılar  Cavadov  Əlihüseyn  Əli  oğlu,  Mahmudova  Klara  Ağababa  qızı, cavabdehlər  İsmayıllı  Rayon  İcra  Hakimiyyəti,  Dövlət  Torpaq  və  Xəritəçəkmə 

Komitəsinin İsmayıllı rayon şöbəsi  məhkəmə  iclasının  vaxtı  və yeri barədə  lazımi 

qaydada  xəbərdar  edilmələrinə  baxmayaraq  məhkəmə  iclasına  gəlməmişlər  və 

gəlməmələrinin  səbəbi  barədə  məlumat  verməmişlər.  Məhkəmə  kollegiyası  işə 

onların iştirakı olmadan baxılmasını mümkün hesab etmişdir. 

 

 Hüquq məsələləri Azərbаycаn  Respublikаsı  İnzibati  Prosessuаl  Məcəlləsinin  82-ci  mаddəsinə 

əsаsən аpellyаsiyа instаnsiyаsı məhkəməsi mübahisə ilə bağlı işə şikayət həddində 

və  hüquqi  məsələlər,  habelə  sübutlar  və  faktlar  əsasında  mahiyyəti  üzrə  tam 

həcmdə bаxır. Apellyаsiyа  instаnsiyаsı  məhkəməsi  həmçinin bu Məcəllənin 12-ci 

maddəsinin tələblərinə əsasən yeni təqdim olunmuş sübutları və faktları da nəzərə 

alır.  


Məhkəmə  kollegiyası  şikayətin  dəlillərini  iş  materialları  ilə  birlikdə  tədqiq 

edib  hesab  edir  ki,  aşağıdakı  əsaslara  görə  apellyasiya  şikayəti  təmin  edilməməli, 

iş  üzrə  Şəki  İnzibati-İqtisadi  Məhkəməsinin  05  iyun  2014-cü  il  tarixli  2-1(84)-

462/2014 nömrəli qərardadı dəyişdirilmədən saxlanılmalıdır.   

İş  materiallarından  məlum  olur  ki,  iddiaçılar  hazırki  iddia  tələbi  ilə 

məhkəməyə  müraciət  edərkən  hüquqlarının  pozulmasını  onunla  əsaslandırmışlar 

ki, İsmayıllı rayonu, Lahıc qəsəbəsi Nizami Hüseynov küçəsi 51 nömrəli ünvanda 

yerləşən  0,02  ha  həyətyanı  torpaq  sahəsi  1930-cu  illərdə  dünyasını  dəyişmiş  ulu 

babaları  Baxış  Əlimərdanovun  mülkiyyətində  olmuş,  həmin  torpaq  sahəsi 

vərəsəlik  yolu  ilə  onların  mülkiyyətinə  keçməsinə  baxmayaraq  İsmayıllı  rayon 

Aqrar İslahat Komissiyasının 06.04.1999-cu il tarixli, 74 saylı qərarı ilə qanunsuz 

olaraq Şıxıyev Xalid Abutalib oğlunun mülkiyyətinə verilmişdir. 

Məlum  olduğu  kimi  Azərbaycan  Respublikası  ərazisində  dövlət 

torpaqlarının  müəyyən  edilməsi,  torpaqların  bələdiyyə  və  xüsusi  mülkiyyətə 

verilməsi,  mülkiyyətçilərin  torpağa  sahiblik,  istifadə  və  sərəncam  hüquqlarının 

təminedilməsi 16 iyul 1996-cı il tarixdə qəbul edilmiş “Torpaq islahatı  haqqında” 

Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  ilə  müəyyən  edilmişdir.  Həmin  vaxtadək  

torpaq  sahələri  üzərində  mülkiyyət  hüququ  yalnız  dövlətə  məxsus  olmuş, 

vətəndaşların  isə  torpaq  sahələri  üzərində  sahiblik  və  istifadə  hüquqlarını  həyata 

keçirmələri  daimi  istifadə  formasında  olmuşdur.  Belə  olan  halda  1930-cu  illərdə 

vəfat  etmiş  Baxış  Əlimərdanovun  mülkiyyətində  torpaq  sahəsinin  olması,  həmin 

torpaq sahəsinin vərəsəlik üzrə başqasına keçməsi halı mümkün deyildir. 

Bundan  əlavə  iddiaçılar  mübahisə  predmeti  olan  torpaq  sahəsinə  dair 

Şıxıyev  Xalid  Əbutalib  oğlunun  adına  mülkiyyət  hüququnu  təsdiq  edən 

şəhadətnamənin dəyişdirilməsini iddia etsələr də, işdə olan İsmayıllı rayonu, Lahıc 

qəsəbəsi,  N.Hüseynov  küçəsi,  51  nömrəli    evin  Şıxıyev  Xalid  Abtalıb  oğlunun 

adına  dövlət  qeydiyyatına  alınması  barədə  hüquqların  dövlət  qeydiyyatı  haqqında 

MA seriyalı 0381703 nömrəli daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışda evin 

yerləşdiyi  torpaq  sahəsinin  0,02098  ha  olmaqla  bələdiyyə  mülkiyyətində  olması 

qeyd olunmuşdur. Göründüyü kimi  mübahisə predmeti olan torpaq sahəsi Şıxıyev 

Xalid  Abtalıb  oğlunun  deyil,  bələdiyyənin  mülkiyyəti  kimi  qeydə  alınmışdır. 


 

5

Dövlət  Torpaq  və  Xəritəçəkmə  Komitəsinin  İsmayıllı  rayon  şöbəsi  məhkəməyə ünvanladığı məktubunda sözügedən torpaq sahəsinə dair mülkiyyət hüququna dair 

şəhadətnamənin  deyil,  torpaq  sahəsinin  planı  və  ölçüsü  sənədinin  hazırlanmasını 

göstərmişdir. 

Azərbaycan  Respublikasının  İnzibati  Prosessual  Məcəlləsinin  2.2-ci 

maddəsində  inzibati  məhkəmə  icraatı  qaydasında  baxılan  iddialar  konkret  olaraq 

sadalanmışdır.  Həmin  maddəyə  görə  şəxsin  hüquq  və  vəzifələri  ilə  bağlı  inzibati 

orqan  tərəfindən  qəbul  edilmiş  inzibati  aktın  mübahisələndirilməsinə  (ləğv 

olunmasına  və  ya  dəyişdirilməsinə)  dair  iddialara  (mübahisələndirmə  haqqında 

iddia);  inzibati  orqanın  üzərinə  inzibati  aktın  qəbul  edilməsi  ilə  bağlı  müvafiq 

öhdəliyin  qoyulmasına  dair  iddialara  və  ya  inzibati  orqanın  hərəkətsizliyindən 

müdafiəyə  dair  iddialara  (məcburetmə  haqqında  iddia);  inzibati  orqan  tərəfindən 

inzibati  aktın  qəbul  edilməsi  ilə  əlaqədar  olmayan  müəyyən  hərəkətlərin 

edilməsinə dair iddialara (öhdəliyin icrası haqqında iddia); inzibati orqanın inzibati 

aktın  qəbul  edilməsi  ilə  əlaqədar  olmayan  və  bilavasitə  şəxsin  hüquq  və 

azadlıqlarını  pozan  qanunsuz  müdaxiləsindən  müdafiəyə  dair  iddialara  (müəyyən 

hərəkətləri etməkdən çəkinməyə dair iddia); inzibati hüquq münasibətinin mövcud 

olmasına  və  ya  olmamasına,  habelə  inzibati  aktın  etibarsız  sayılmasına  dair 

iddialara  (müəyyən  etmə  və  ya  tanınma  haqqında  iddia);  Azərbaycan 

Respublikasının  Konstitusiya  Məhkəməsinin  səlahiyyətlərinə  aid  olan  məsələlər 

istisna  olmaqla,  normativ  xarakterli  aktların  qanunauyğunluğunun  yoxlanılmasına 

dair  iddialara  (qanunauyğunluq  haqqında  iddia);  inzibati  mübahisələrin  həlli  ilə 

bağlı əmlak tələbinə, habelə inzibati orqanların qanunsuz qərarları (inzibati aktları) 

və 

ya 


hərəkətləri 

(hərəkətsizliyi) 

nəticəsində 

vurulmuş 

ziyana 

görə 


kompensasiyanın ödənilməsi tələbinə dair iddialara; bələdiyyələrin inzibati nəzarət 

orqanlarının  hərəkətlərinə  qarşı  və  ya  inzibati  nəzarət  orqanlarının  bələdiyyələrə 

qarşı iddialarına inzibati məhkəmə icraatı qaydasında baxılır.  

Sözügedən Məcəllənin 2.2.1-ci maddəsinə əsasən şəxsin hüquq və vəzifələri 

ilə 

bağlı 


inzibati 

orqan 


tərəfindən 

qəbul 


edilmiş 

inzibati 

aktın 

mübahisələndirilməsinə  (ləğv  olunmasına  və  ya  dəyişdirilməsinə)  dair  iddialara (mübahisələndirmə haqqında iddia) inzibati məhkəmə icraatı qaydasında baxılır. 

Azərbаycаn  Respublikаsı  İnzibаti  Prosessuаl  Məcəlləsinin  35.1-ci 

mаddəsinə  müvafiq  olaraq  iddiaçı  iddia  qaldırmaq  səlahiyyətinə  malik  olmalıdır. 

Bu  səlahiyyət  o  halda  mövcud  ola  bilər  ki,  iddiaçı  mübahisələndirilən  inzibati 

aktın onun subyektiv –publik hüquqlarını pozduğunu iddia edə bilsin. 

İnzibаti Prosessuаl Məcəllənin 35.1-ci  mаddəsində deyilir ki, bu Məcəllədə 

bаşqа  qаydа  nəzərdə  tutulmаmışdırsа,  iddiаçının  iddiа  ərizəsində  inzibаti  аktın 

qəbul edilməsi  və  yа qəbul edilməsindən  imtinа olunmаsı, yаxud  inzibаti  orqаnın 

hərəkəti  və  yа  hərəkətsizliyi  nəticəsində  onun  hüquqlаrının  və  qаnunlа  qorunаn 

mаrаqlаrının  pozulduğunu  əsаslаndırdığı  hаllаrdа  mübаhisələndirmə  hаqqındа, 

məcburetmə  hаqqındа,  öhdəliklərin  icrаsı  hаqqındа  və  müəyyən  hərəkətləri 

etməkdən çəkinməyə dаir iddiа mümkün sаyılır.  

İddiaçılar  mübahisə  predmeti  olan  Lahıc  qəsəbəsi,  N.Hüseynov  küçəsi,  51 

nömrəli evin yerləşdiyi 0,02098 ha torpaq sahəsi ilə bağlı qəbul edilmiş qərarların 

və  verilmiş  sənədlərin  onların  hüquqlаrının  və  qаnunlа  qorunаn  mаrаqlаrının 

pozduğunu əsаslаndıra bilməmişlər. Əksinə  sözügedən torpaq sahəsinin vərəsəlik 

kütləsinə  aid  olmaması,  habelə  həmin  torpaq  sahəsinin  Şıxıyev  Xalid  Əbutalib 


 

6

oğlunun  mülkiyyətində  olmaması  və  ona  mülkiyyət  hüququnu  təsdiq  edən şəhadətnamənin  verilməməsi,  torpaq  sahəsinin  daşınmaz  əmlakın  dövlət 

reyestrində  bələdiyyə  mülkiyyəti  kimi  qeydə  alınması  ilə  müəyyən  edilir  ki, 

iddiaçıların  mübahisə  predmeti  olan  0,02098  ha  torpaq  sahəsi  ilə  bağlı  hüquqları 

və  qаnunlа  qorunаn  mаrаqlаrı  pozulmamışdır.  Belə  olan  halda  isə  birinci 

instansiya məhkəməsi haqlı olaraq  iddianı  mümkün saymamışdır. 

Məhkəmə  kollegiyası  qeyd  edilənlərə  əsasən  bu  nəticəyə  gəlir  ki, 

apellyasiya  şikayətinin  dəlilləri  əsassızdır,  birinci  instansiya  məhkəməsi  iş  üzrə 

düzgün  nəticəyə  gəlmişdir.  Ona  görə  də  apellyasiya  şikayəti  təmin  edilməməli,  iş 

üzrə  Şəki  İnzibati-İqtisadi  Məhkəməsinin  05  iyun  2014-cü  il  tarixli  2-1(84)-

462/2014 nömrəli qərardadı dəyişdirilmədən saxlanmalıdır. 

Məhkəmə  Kollegiyası  şərh  olunanlara  əsasən  və  Azərbаycаn  Respublikаsı 

Mülki  Prosessuаl Məcəlləsinin  82,87və 89-cu mаddələrini rəhbər tutaraq    

 

Q ə r а r а   а l d ı:    

İddiaçılar  Cavadov  Əlihüseyn  Əli  oğlu  və  Mahmudova  Klara  Ağababa  qızı 

tərəfindən tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayəti təmin edilməsin.  

 İş  üzrə  Şəki  İnzibati-İqtisadi  Məhkəməsinin  05  iyun  2014-cü  il  tarixli  2-

1(84)-462/2014 nömrəli qərardadı dəyişdirilmədən saxlanılsın. 

Qərаrdаddаn surəti rəsmi  qaydada alındığı gündən 10  gün  müddətində  Şəki 

Apellyаsiyа  Məhkəməsi  (AZ-5507,  Şəki  şəhəri  Sаbit  Rəhmаn  küçəsi  №  7) 

vаsitəsilə Azərbаycаn Respublikаsı Ali Məhkəməsinə (AZ-1025, Bаkı şəhəri Yusif 

Səfərov küçəsi 14, 1193-cü məhəllə) kassasiya şikаyəti verilə bilər. 

 

          

Sədrlik edən: imza var 

Hakimlər: imza var 

          Düzdür 

 

 

Hakim                                                      Hümbət Səlimov  

  

  

 
Yüklə 183,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə