AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİYüklə 4,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə25/35
tarix04.12.2016
ölçüsü4,8 Kb.
#789
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   35

 
 
[146]
.
14 
may 
2013-cü 
il 
tarixli 650-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  05  iyun  2013-cü  il,  №  120) ilə 147.1-ci  maddədə  “və  ya  kütləvi 
informasiya  vasitəsində”  sözləri “,  kütləvi  informasiya  vasitəsində  və  ya  kütləvi  nümayiş 
etdirildiyi halda internet informasiya ehtiyatında” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[147]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 147.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
30 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 640-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 iyun 2013-cü il, № 129) ilə 147.1-ci, 148-ci, 156.1-ci, 157.1-ci və 
316-1.1-ci  maddələrin  sanksiyalarında  “iki  yüz  qırx”  sözləri  “iki  yüz  qırx  saatdan  dörd  yüz 
səksən” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[148]
.14 
may 
2013-cü 
il 
tarixli 650-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  05  iyun  2013-cü  il,  №  120) ilə 148-ci  maddədə  “və  ya  kütləvi 

informasiya  vasitəsində”  sözləri  “,  kütləvi  informasiya  vasitəsində  və  ya  kütləvi  nümayiş 
etdirildiyi halda internet informasiya ehtiyatında” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[149]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  148-ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin üç yüz mislindən min mislinədək” sözləri “üç yüz manatdan min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[150]
 
30 
may 
2014-cü 
il 
tarixli 975-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  19  may  2014-cü  il,  №  128) ilə 149.3-cü  və  219.3-cü  maddələrdə 
səkkiz” sözü “on” sözü ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[151]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  151-ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[152]
 
31 
may 
2011-ci 
il tarixli 137-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  02  iyul 2011-ci il,  №  141  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  6,  maddə  472) ilə  152  maddən  “azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya eyni müddətə” sözləri çıxarılmışdır. 
  
[153]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 153-cü maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[154]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 154.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[155]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 154.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[156]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  155-ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  

[157]
 14  iyun  2005-ci il  tarixli  937-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət 
Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2005-ci  il,  №  7,  maddə  575)  ilə 156.1-ci  maddənin 
dispozisiyasında  "məlumatların"  sözündən  sonra  ",  belə  məlumatları  əks  etdirən  sənədlərin 
yayılması, habelə satılması və ya başqasına verilməsi" sözləri əlavə edilmişdir. 
  
          4  dekabr  2009-cu  il  tarixli 924-IIIQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan” qəzeti, 13 fevral 2010-cu il, № 34, Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu,  2010-cu  il,  №2,  maddə  70)  ilə  156.1-ci  maddəsinin  dispozisiyasında  “sənədlərin” 
sözündən  sonra  “,  video  və  foto  çəkilişi  materiallarının,  səs  yazılarının”  sözləri  əlavə 
edilmişdir. 
  
[158]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 156.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[159]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 157.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[160]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 158.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
30 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 640-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika” qəzeti, 15 iyun 2013-cü il, № 129) ilə 158.1-ci, 177.1-ci, 178.1-ci, 179.1-ci, 
184.1-ci,  187.1-ci,  200.1-ci,  299.1-ci,  303.1-ci  və  322.1-ci  maddələrin  sanksiyalarında  “yüz  səksən 
saatdan  iki  yüz  qırx”  sözləri  “üç  yüz altmış  saatdan  dörd  yüz  səksən”  sözləri  ilə 
əvəz edilmişdir. 
  
[161]
 
20  iyun  2003-cü il  tarixli  490-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikası  Seçki 
Məcəlləsinin 
müddəalarının 
pozulmasına 
görə 
məsuliyyət 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003-cü il, № 6, 
maddə 279) ilə 159-cu maddə yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
M a d d ə   1 5 9 .  Seçki hüquqlarının həyata keçirilməsinə mane olma
 
159.1.  Vətəndaşın  seçki  hüquqlarının  həyata  keçirilməsinə  habelə  ümumxalq 
səsverməsində (referendumda) iştirak etməsinə mane olma—
 
minimum  əmək  haqqı yüz  mislindən  beş  yüz  mislinədək  miqdarda  cərimə  və  ya  yüz  əlli 
saatdan iki yüz qırx saatadək ictimai işlər və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə 
cəzalandırılır.
 
159.2. eyni əməllər:
 

159.2.1  ələ  alma,  aldatma,  hədələmə,  zor  tətbiq  etməklə  və  ya  zor  tətbiq  etmə  hədəsi  ilə 
törədildikdə;
 
159.2.2  qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə;
 
159.2.3 vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə —
 
minimum əmək haqqı məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək miqdarda cərimə və 
ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifətutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğulolma hüququndan 
məhrum  edilməklə  və  ya  edilməməklə  üç  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrumetmə  ilə 
cəzalandırılır.
 
  
[162]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 159.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidinin  yüz  mislindən  beş  yüz  mislinədək”  sözləri  “yüz  manatdan  beş  yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
30 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 640-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  15  iyun  2013-cü  il,  №  129) ilə 159.1-ci,  160.1-ci  və  286.2-ci 
maddələrin  sanksiyalarında  “yüz  əlli saatdan  iki  yüz  qırx”  sözləri  “üç  yüz  saatdan  dörd  yüz 
səksən” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[163]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 159.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidinin iki yüz mislindən altı yüz mislinədək” sözləri “iki yüz manatdan altı yüz 
manatadək” 
sözləri 
ilə 
əvəz 
edilmişdir. 
 
 
30 
aprel 
2013-cü 
il 
tarixli 640-IVQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  15  iyun  2013-cü  il,  №  129) ilə 159.2-ci,  159.3-cü,  159-1.1-ci,  159-
1.2-ci  və  244.1-ci  maddələrin  sanksiyalarında  “iki  yüz  saatdan  iki  yüz  qırx”  sözləri  “dörd  yüz 
saatdan dörd yüz səksən” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[164]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 159.3-cü maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidinin  üç  yüz  mislindən  yeddi  yüz  mislinədək”  sözləri  “üç  yüz  manatdan  yeddi 
yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[165]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 159.4-cü maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan  min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[166]
 
30  dekabr  2003-cü il  tarixli  569-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  Seçki 
Məcəlləsinin  tətbiq  edilməsi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  və  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarının  qüvvədən  düşmüş  hesab  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 1, maddə 10) ilə Məcəlləyə 
yeni 159-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
  
[167]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  159-1.1-ci  maddənin  sanksiyasında 
şərti maliyyə vahidinin iki yüz mislindən altı yüz mislinədək” sözləri “iki yüz manatdan altı 
yüz 
manatadək” 
sözləri 
ilə 
əvəz 
edilmişdir. 
 
 
  
[168]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  159.1.2-ci  maddənin  sanksiyasında 
şərti maliyyə vahidinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[169]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  454) ilə  159.1.3-cü  maddənin  sanksiyasında 
şərti maliyyə vahidinin beş yüz mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[170]
 
30  dekabr  2003-cü il  tarixli  569-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  Seçki 
Məcəlləsinin  tətbiq  edilməsi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  və  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarının  qüvvədən  düşmüş  hesab  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2004-cü  il,  №  1,  maddə  10)  ilə  160-cı 
maddənin adı yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Maddə 169. Seçki komissiyalarının qanun fəaliyyətinə mane olma 
  
[171]
 
20  iyun  2003-cü il  tarixli  490-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikası  Seçki 
Məcəlləsinin 
müddəalarının 
pozulmasına 
görə 
məsuliyyət 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003-cü il, № 6, 
maddə  279)  ilə  160.1-ci  maddəyə "maneolma" sözlərindən  sonra "və  ya  seçki  komissiyası 
üzvünün  öz  vəzifələrini  yerinə  yetirməsi  ilə  bağlı  fəaliyyətinə  müdaxilə  etmə" sözləri  əlavə 
edilmişdir. 
30  dekabr  2003-cü il  tarixli  569-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  Seçki 
Məcəlləsinin  tətbiq  edilməsi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  və  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarının  qüvvədən  düşmüş  hesab  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2004-cü  il,  №  1,  maddə  10)  ilə  160.1-ci 
maddədə "Seçki komissiyalarının qanuni fəaliyyətinə mane olma" sözləri "Seçki (referendum) 
komissiyalarının işinə müdaxilə etmə və ya təsir göstərmə" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[172]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 160.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[173]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 160.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz  mislindən  min  mislinədək”  sözləri  “beş  yüz  manatdan 
min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
  
[174]
 
20  iyun  2003-cü il  tarixli  490-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikası  Seçki 
Məcəlləsinin 
müddəalarının 
pozulmasına 
görə 
məsuliyyət 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003-cü il, № 6, 
maddə  279)  ilə  161-ci  maddənin  adı  və  dispozisiyası  yeni  redaksiyada  verilmişdir.  Əvvəlki 
redaksiyada deyilirdi: 
M a d d ə  
1 6 1 .  Seçki 
sənədlərini 
saxtalaşdırma, 
bilə-bilə 
səsləri 
düzgün 
hesablamama, yaxud səsvermənin gizliliyini pozma
 
161.1.  Seçki   və  ya  ümumxalq  səsverməsi  (referendum)  komissiyasının  üzvü  tərəfindən 
seçki  və ya ümumxalq səsverməsi (referendum) sənədlərinin saxtalaşdırılması, bilə-bilə səslərin 
düzgün  hesblanmaması  və  ya  səsvermənin  nəticələrinin  düzgün  müəyyənləşdirilməməsi  və  ya 
səsvermənin gizliliyinin pozulması— 
 
 
[175]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 161.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[176]
 
20  iyun  2003-cü il  tarixli  490-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikası  Seçki 
Məcəlləsinin 
müddəalarının 
pozulmasına 
görə 
məsuliyyət 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003-cü il, № 6, 
maddə 279) ilə 161.2-ci maddədə "saxtalaşdırılması" sözündən sonra ", saxta sənədlərin təqdim 
edilməsi, başqa şəxslərin yerinə səs verilməsi, bir şəxs tərəfindən seçki qutusuna birdən artıq 
seçki bülletenlərinin qoyulması üçün zərfin açılması" sözləri əlavə edilmişdir. 
  
[177]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 161.2-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[178]
 
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 162.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  

[179]
 
27  dekabr  2013-cü  il  tarixli 878-IVQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu (“Respublika”  qəzeti,  04  fevral  2014-cü  il,  №  23) ilə məzmunda  162-1-ci  maddə  əlavə 
edilmişdir. 
  
[180]
 16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454) ilə 163.1-ci maddənin sanksiyasında “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz 
manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
  
[181]
 1 
fevral 
2010-cu 
il tarixli 951-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  19  mart 2010-cu il,  №  62,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2010-cu  il,  №  03,  maddə  171)  ilə 164-cü  maddəsinin  adında “uşağı 
olan  qadının” sözlərindən  sonra “,  üç  yaşınadək  uşağını  təkbaşına  böyüdən  kişinin” sözləri, 
mətnində “uşağı  olmasına  görə”sözlərindən  sonra “,  həmçinin  kişi  üç  yaşınadək  uşağını 

Yüklə 4,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə