Bizim hər birimiz uşağı həqiqətən müdafi ə edə bilərik və ona xoşbəxt uşaqlıq bəxş edə bilərikYüklə 421,39 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/9
tarix03.04.2017
ölçüsü421,39 Kb.
#13233
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 Z
ATI
-
ALILƏRI

İ
SVEÇIN
 
PRINSESI
 
M
ADLEN
:
 
"Bizim hər birimiz 
uşağı həqiqətən müdafi ə 
edə bilərik və ona xoşbəxt 
uşaqlıq bəxş edə bilərik".
 
 
 Dünya uşaq fondu 
 Kataloq № 11 2015 
(03.08 - 22.08) 

 YENİLİK 
 SEVGİ VƏDLƏRİ 
 Kralsayağı səxavətli və qadın kimi zərif  çiçək notlarından buket 
şəfqətli qucaq və həssas uşaq öpüşü kimi ürəyinin incə tellərinə 
toxunacaq. Nəcib ağ zanbağın kremli ətri ürəyində silinməz 
iz qoyacaq. 
 şaftalı
çiçəyi 
 kişmiri
müşk 
 şahanə
ağ zanbaq 
 İsveçin prensesi Madlenin 
xeyirxahlıq və gözəlliyin gücü 
haqqındakı müsahibısini oxu 
 Tenderli Promis
 

 U A A ÖZ SEVGİNİ BƏX  ET
Tenderly Promise tualet suyunu alaraq sən xeyriyyə aksiyasının 
iştirakçısı olur və uşaqlara yardım edirsən.
Sənin dəstəyin çox vacibdir! 
 
    
Tenderly Promise tualet suyu
Т ал
ая в а Tenderly Promise
Məşkəzində möhtə əm a  zanbaŞ notlaşı 
və yüngül sakitlə dişici  leyf ilə zəşif ətiş. 
50 ml.
31875 
32.70 
AZN
 
21.25 
AZN
23 BB 
 SƏHİFƏNİ 
SÜRTÜN
Yeni ətri 
sınayın 

4
 
 ባ   
"Soyuq qəlb" 2-si-1-də şampun-balzam
Ш
ь-
ьз  2- -1 «Х
 
ц »
Zərif ətir, 2-si-1-də rahat format və xüsusilə uşaqlar 
üçün gözləri yaşartmayan formul. Dermatoloqlar 
tərəfi ndən təsdiq edilmişdir. 200 ml.
31674 
7.10 
AZN
 
4.99 
AZN
5 BB 
 
 ቢ   
"Soyuq qəlb" tualet suyu
Т
я 
 «Х
 
ц »
Anna və Elizanın şəkilləri ilə tualet suyu fl akonu. 
İncə ətir və yumşaq formul. Dermatoloqlar 
tərəfi ndən təsdiq edilmişdir. 100 ml.
31676 
10.00 
AZN
 
6.99 
AZN
7 BB 
 Əgər dünya birdən sehirli buz örtüyünün 
altında qalsa, yalnız xeyirxah hisslər 
qəlblərdəki buzu ərtiməyə qadir olacaq. 
Soyuqlar düşmədən körpəyə bir qədər 
istilik bəxş et! Zərif ətir və sevimli 
fi lmdəki qəhrəmanların şəkilləri ilə tualet 
suyu və şampun-balzam sehirli hekayənin 
davamı olacaq. 
 ©Disney 

5
 YENİLİKLƏR 
 DƏSTƏ
DAXİLDİR:
TUALET
SUYU
+
ŞAMPUN-
BALAZM
2-i-1-də 
 
D
əs


m
i
 
 Dəstin kodu: 114781 
ቢ 
ባ 
 8.59
 
AZN 
 (-50%) 
9   BB 
 SƏHİFƏNİ 
SÜRTÜN
Yeni ətri 
sınayın 

6
CİNAYƏTKARI TƏMİZLİK 
VƏ ÇİYƏLƏK ƏTİRLƏRİNİN  
TORUNA SAL!
Qoy sənin kiçik qəhrəmanın bu dünyanın 
haqsızlıqları ilə mübarizə aparsın! "Hörümçək adam" 
kolleksiyasının köməyi ilə o, gigiyena və xoş əhval 
düşmənlərinə qalib gələcək.
©MARVEL

  
"Hörümçək adam" sabunu
М
 «Ч
в -Па »
Oşijinalı foşmalı sabun Höşümçək 
adamın bütün fanatlaşına təmiz 
Şalmağa kömək edəcək! Yum aŞ 
foşmul və təşavətli çiyələk ətşi u aŞ 
dəşisinə uyğunduş. DeşmatoloŞlaş 
təşəindən təsdiŞ edilmi diş. 75 Ş.
31138 
2.70 
AZN
 
1.89 
AZN
2 BB
  
"Hörümçək adam" 3-ü-1-də 
vanna üçün köŞük, bədən və 
saçlar üçün  amŞun
П а  я ва
 и ша
 
я в
 и 
а 3-в-1 
«Ч
в -Па »
ampun, du  üçün gel və vanna üçün 
köpük kimi istifadə etmək olaş. 
DeşmatoloŞlaş təşəindən təsdiŞ 
edilmi diş. Gözləşi ya aştmayan 
foşmul və çiyələk ətşi. 250 ml.
31139 
7.10 
AZN
 
4.99 
AZN
5 BB
6 BB
7
SUPERQƏHRƏMANLAR
 
üçün 
çiyələkli
 
sabun
YENİLİKLƏR
Dəstin kodu: 114782
DƏSTƏ 
DAXİLDİR:
 
SABUN
 
+
 
 VANNA ÜÇÜN 
KÖPÜK 
VƏ SAÇLAR 
VƏ BƏDƏN 
ÜÇÜN 3-ü-1-də 
AMPUN
 
 
D
ə
s
t
 c
əmi
5.59
AZN
(-40%)
3-ü-1-də:
 
vanna üçün
 
köpük,
 şampun,
 
duş üçün 
gel
SƏHİFƏNİ 
SÜRTÜN
 
Yeni ətri 
sınayın

8
 
HƏR AN OYUN VƏ ƏYLƏNCƏYƏ
HAZIR OL! 
 Xoşbəxt uşaqlar şən, enerjikdirlər və iştahla yeyirlər. Tonusu qorumağa isə 
onlara balanslaşdırılmış qida, faydalı əlavələr və... qayğıkeş valideynlər kömək 
edir! 

9
 
    
U aşlar üçün "Multivitaminlər 
və minerallar" komŞleksi
К
 «М
а
 
 
а
»  я 
Dəşman deyil. 21 həb x 1,1 Ş.
22465 
16.00 
AZN
17 BB 
 
    
U aşlar üçün "Omeşa 3"
«О
а-3»  я 
105 ml.
22467 
20.90 
AZN
22 BB 
 
MULTİVİTAMİN VƏ 
MİNERALLAR
• 13 vitamin
• 8 mineral 
 
OMEQA-3
• Ekoloji cəhətdən 
yüksək keyfi yyətə malik 
balıŞ yağından alınmı  
OmeŞa-3 yağ tuş ulaşı 
 
U aŞlaş üçün Velnes
ÜSTÜNLÜKLƏRİ 
 
İMMUNİTET 
 
• A, C, D vitaminləşi
• Sink, mis, selen
• "OmeŞa-3" 
 
 A vitamini, şibofl avin
• Sink
• "OmeŞa-3" 
 
GÖZLƏR 
 
SÜMÜKLƏR VƏ Dİ LƏR 
 
• D, K vitaminləşi
• Kalsium, maŞnezium 
 
ENERJİ VƏ ƏZƏLƏLƏR 
 
• B vitamini kompleksi
•  Kalsium, maŞnezium
• Dəmiş, xşom 
 
BEYİN VƏ SİNİR 
SİSTEMİ 
 
• OmeŞa-3
• B Şşupu vitaminləşi
• Yod, sink 
 
U aŞlaş üçün Velnes seşiyası 
İsveçdə i lənib hazışlanmı dış 
və yüksək Avşopa keyfi yyəti 
standaştlaşına cavab veşiş. 
 
TƏHLÜKƏSİZ VƏ YÜKSƏK 
KEYFİYYƏTƏ MALİK 
GÜNDƏLİK QİDA ƏLAVƏSİ 
 TƏDRİS
İLİ
BA LAMAMI
U AĞIN
İMMUNİTETİNİ
MÖHKƏMLƏNDİR! 
 ba layan 
şiymətlər 
 
 

ş g
ün 
sağ
la
m
 ol
!
 
 
16.00
 AZN-dən 
 

10
BU 
KATALOQDA:

XEYİRXAHLIQ ETMƏK 
KataloŞun supeşyeniliyi – 
Tendeşly Pşomise tualet suyu
 
 

U AQ 
SEVİNCLƏRİ 
 
12 
ANANIN SEVİNCİ 
Tez makiyaj və ŞulluŞ üçün həş  ey
 
 
26
 DƏBLİ 
AKSESSUARLAR 
 
33
 ÜZ DƏRİSİNƏ QULLUQ 
Möhtə əm kşemləşlə özünü sevindiş
 
 
57 
GƏNCLƏR DƏRNƏYİ 
Makiyajını dəyi , özün də dəyi il!
 
 
65
 ƏTİRLƏR 
İlhamlanmaŞ üçün paşlaŞ paşfümləş
 
 
87
 MAKİYAJ 
Mükəmməlliyə apaşan kosmetika
 
 
105 
BƏDƏN VƏ SAÇLAR ÜÇÜN
 
İpək kimi saçlaş, dəbli saç foşmalaşı, 
ağappaŞ 
gülü ləş 
 
120
 TƏBİƏTİN SƏXAVƏTİ 
Təbii ekstşaktlaş və əlveşi li Şiymətləşin 
məhsulunu yığışıŞ
 
 
130 
THE ONE
 YENİLİKLƏRİ 
DəŞiŞ Şa laş və neon dodaŞlaş
Oşileym  işkəti xeyriyyə 
Şroşramları çərçivəsində 
ehtiyacı olan u aşlara dəstək 
olur və gənc Şadınlaşa təhsil 
almaŞda kömək ediş.
Heyvanlaşın müdaiəsi üzşə öhdəlikləşimiz 
haŞŞında daha ətşalı məlumat www.
oşilame.com/animal-welfaşe saytında
Oşileym Bişba a Satı laş 
Asosiasiyasının üzvüdüş, bu da 
təcşübədə i  etikasının ən yüksək 
səviyyəsini həyata keçişmək 
öhdəliyimizdə öz əksini taŞır.
Kataloş üçün istifadə olunan 
kağız bərŞa olunan me ə 
ehtiyyatlaşından hazışlanış,bu da 
Rainfoşest Alliance (Tşopik alyans) 
seştiikatı ilə təsdiŞlənmi diş.
Məhsullaş Gömşük İttifaŞının texniki 
şeŞlament tələbələşinə cavab veşiş
Xoşbəxt uşaqlar – 
xoşbəxt sən
!
 
 
U ağı xo bəxt etmək istəyişsənsə, özün xo bəxt ol. Oşileym  işkətinin aksiyalaşında i tişak edəşək sən 
daha xo bəxt olacaŞ və öz istiliyini u aŞlaşla bölü ə biləşsən! 
 
• Tendeşly Pşomise tualet suyunu alaraş sən İsveçin Şrensesi, Dünya u aŞ fondunun fəxşi üzvü 
Madlenlə birgə u aşlara yardım edəcəksən. 
 
• U aŞlaşa yaşdım edəşkən valideyinləşin başədə unutma. Axı ya ımızdan asılı olmayaşaŞ biz onlaş 
üçün həş zaman u aŞ ŞalacağıŞ və bizə bəx  etdiyikləşi xo bəxt u aŞlıŞ üçün onlaşa tə əkküş edəşək 
onlaşın Şəlbləşini sevgi ilə isidə biləşik. Tenderly Promise lakonu və "XO BƏXT U AQLIQ ÜÇÜN 
TƏ ƏKKÜRLƏR!" yazı ilə  əkil çəkdir və  əkli sosial  əbəkələşdə #oşilamehappykids he teŞi ilə 
payla . Yaxınlaşını azacıŞ xo bəxt et! 
 
• 
Həmçinin "Xo bəxt u aşlar - xo bəxt sən!" yeni dəvət kamŞaniyasında i tirak et və özünü 
və öz u aŞlaşını təhsil üçün müasiş Şadjetləş, sevimli aksessuaşlaş və pul mükafatlaşı ilə sevindiş. 
 
Arzuları həyata keçirmək və xeyirxahlış etmək üçün QO UL!
SƏNİN ARZULARIN BİZİM İLHAM 
MƏNBƏYİMİZDİR™

11

12
Küçədə gölməçələr olsa da, ana ilə gəzmək 
əyləncəlidir. Füsünkar çətirlərimizi 
də götürüb yay yağışı altında rəqs 
etməyə qaçaq!
Aramızdan 
su da axmaz!

13
*Təklif məhsulların birdəfəlik sifarişi zamanı 
keçərlidir. Bu kataloqdan xüsusi məhsulun 
olmadığı halda, əvəzində digəri təklif olunacaq.
Pişik və pişik balaları şəkilləri 
ilə parlaq cüt çətirlər bütün 
ailəni sevindirəcək!
MƏHDUD BURAXILI
YENİLİKLƏR
  
"Pşiklər" çətiri
З
 «К ш »
3 addımlı yığılma mexanizminə malik paşlaŞ 
çətiş. Çexolda satılış. Mateşial: poliesteş. 
Uzunluğu: 25,5 sm (yığılmı ). Qulpun diametşi: 
4,3 sm.
Adi qiymət 
15.00 
AZN
28799
Xüsusi qiymət
5.99 AZN
 
3 BB
  
"Pişik balaları" uşaq çətiri
Де
 
 «К я а»
Əyləncəli  əkilləşlə paşlaŞ u aŞ çətişi. 
Mexaniki olaşaŞ açılış. Mateşial: poliesteş. 
Uzunluğu: 42,8 sm. Qulpun diametşi: 4 sm. 
3 ya dan yuxaşı u aŞlaşa üçün nəzəşdə tutuluş.
Adi qiymət 
15.00 
AZN
28800
Xüsusi qiymət 
5.99 AZN
 
3 BB
Bu kataloqdan 
29.40 AZN məbləğində  
birdəfəlik sifariş etdikdə 
istənilən çətir* cəmi 
5.99
 AZN
(-60%)
Ana üçün çətir 
Qatlanmı  
foşmada 
uzunluğu: 
25,5 sm.
Oğlun 
və ya qızın 
üçün çətir 
Uzunluğu: 42,8 sm.
 
 

14
 ባ 
"Metal" effektli maye göz 
kölgəsi The One Lişuid Metal
Жи и  
и  я 
 
  фф
 «
а и » 
The One Lişuid Metal
5 ml.
  
13.20 
AZN
 7.49 
AZN
8 BB
 ቢ 
The ONE Wonderlash 
5-i 1-ində kirŞiklər üçün 
çoxfunksiyalı tu
М
ф
ци а
ая  ш  
я 
иц 5- -1 
The One WonderLash
8 ml.
  
12.00 
AZN
 7.69 
AZN
8 BB
Xoşbəxt 
uşaqlar –
 
XO BƏXT
 
SƏN!
q
ə

r
 p
a
r
l
a

en
d
i
ri
m
l
ə
r
-40
%


1
2
15
GÖZLƏRİNİ VURĞULA
1 
"Metal" çalarları gözlərinə 
maksimum diqqət yönəltməyə 
kömək edəcək. Göz kölgələrini 
hərəkətli göz qapağının üzərinə 
çək və ya maye-göz qələmi kimi 
istifadə et.
2 
Baxışını daha açıq etmək üçün 
gözlərini tuşla boya. Üst və alt 
kirpiklərdə bir qat tuş kifayət 
edəcək.
5-i -1
-də 
KİRPİKLƏR ÜÇÜN 
ÇOXFUNKSİONAL TUŞ  
THE ONE WONDER LASH
30719
Qara
30720
Tünd-qəhvəyi
• həcm verir 
• uzadır 
• burur 
• ayırır 
• qulluq edir
Parlaq baxışınla uşağa sevgi, 
qayğı və ana ilə birgə uğurlu 
foto hədiyyə et!
Və hamıya öz 
fotoşəklimizi 
göstərərik!
bestseller xüsusilə tez 
və təsirli makiyaj üçün
• kremli tekstur
• rahat applikator
• yayılmadan müdaiə
2
 
 
 
31576
Polad
31574
Al-qırmızı
31572
Sədəf
31575
Lacivərd
31573
Firuzəyi

16
YUMŞAQ DODAQLAR 
1 
"Nyüd" gündüz makiyajı üçün 
dodaŞlaşı nəmləndişən və 
onlaşa yüngül çalaş bəx  edən 
Multifəal balzamdan istifadə et.
2
 
SPF 8 foşmulu günə li yay 
günləşində dodaŞlaşın zəşif 
dəşisini ultşabənöv əyi 
üalaşdan müdaiə ilə təmin 
edəcək.
3
14
4
2 
əff
af
314
4
3 Zə
şif Ç
əhşa

3
1
4
4
4 T
əb
ii Ç
əh
şay
ı
Xarici qat 
nəmləndirir 
və təbii zərif  
çalar bəxş edir
Tərkibindəki 
UV-iltlər və 
emolientlər 
sayəsində 
müdaiə edir 
və nəmləndirir
Körpələr analarını şənləndirmək və zərif  
öpüş qazanmaq üçün istənilən oyunbazlığı 
etməyə hazırdırlar! 
Sən güləndə, mən 
sevinirəm!
yaşım əffav çalaş, dodaŞlaşın
 
təbii makiyajı üçün
3
 

-50
%
17
31443
Zəşif 
Çəhşayı
31444
Təbii 
Çəhşayı
Xoşbəxt 
uşaqlar –
 
XOŞBƏXT
 
SƏN!
31442
əffaf
-65
%
  
The ONE SPF 8 dodaqlar üçün multifəal balzam
М
 
  я 
 SPF 8 The One
Yüngül şəng və SPF 8 təşkibli multifəal ikiŞatlı balzam dodaŞ 
dəşisini nəmləndişiş, müdaiə ediş və yum aldış. QulluŞedici  
AŞuaCaşe kompleksinə, kanola yağına və itbuşnu 
toxumlaşına malikdiş. 1.7 Ş.
  
10.30 
AZN
 3.59 
AZN
4 BB
D
od

laş
 ü
çü
n y
um aldıcı Şul
l


18
D
əs
t
d
ə
 d
ah
a ə
lver
i
şl
i
dir
!
16 BB
14.90
 AZN
(-50%)
 ባ 
"Müdaiə və ağartma" 
dərinin tonunu bərabərlə dirən 
gecə kremi
Н ч
 

ы
ющ  
 
 
«З щ
   
»
50 ml.
25207 
14.90 
AZN
 10.50 
AZN
11 BB
 ቢ 
"Müdaiə və ağartma" 
dərinin tonunu bərabərlə dirən 
SPF 20-dən ibarət gündüz 
kremi
Д
 

ы
ющ  
 

 SPF 20 «З щ
   
» 50 ml.
25206 
14.90 
AZN
 10.50 
AZN 
11 BB
  
"Müdaiə və ağartma" dəsti
Н
 «З щ
   
»
Dəstə daxildir: SPF 20 ilə dəri 
tonunu bərabərləşdirən gündüz 
kremi və dəri tonunu 
bərabərləşdirən gecə kremi. 
114783 
29.80 
AZN
 14.90 
AZN
16 BB
Xoşbəxt 
uşaqlar –
 
XO BƏXT
 
SƏN!

BÜTÜN YAŞLARA 
UYĞUNDUR
BÜTÜN DƏRİ 
NÖVLƏRİ ÜÇÜN
MÜDAFİƏ VƏ AĞARTMA
19
BƏRABƏR TON 
1 
Səhər, yuyunduqdan sonra makiyaj 
çəkməzdən əvvəl dəri tonunu 
bərabərləşdirmək və onu UV 
şüalanmasından qorumaq üçün 
gündüz kremindən istifadə et. 
2 
Yatmazdan qabaq gecə kremindən 
istifadə et: təsirli formul dərini 
qidalandırır və bərpa edir, 
piqmentləşməni azaldır.
2
 
Qızınla birgə kosmetik salon oynuna oyna, axı 
faydalı vərdişləri oyun zamanı mənimsəmək 
daha asandır! 
Mən böyüyəndə öz 
kremim olacaq!
gündəlik qulluq kremi, dəri 
tonunu bərabərləşdirəcək
• nəmləndirir  
• tonunu bərabərləşdirir 
• UV-dən müdaiə edir
• piqmentləşməni 
azaldır
• qidalandırır
• bərpa edir
*TopBeauty Awards 2013 parfümeriya-
kosmetika müsabiqəsinin qalibi
ቢ 
ባ 

20
 TONUS VƏ ENERJİ
1 
Səhər duşu zamanı təmizləyən, 
nəmləndirən və təravətləndirən 
gümrahlaşdırıcı geldən istifadə et.
2
 
Gecə qulluğu üçün dəniz 
yosunları ilə qabıqqovucu masaj 
sabunu uyğundur. 
3
 
Həftədə 2-3 dəfə zəncəfi l 
skrabından istifadə et: o, dərini 
cilalayır və hamarlayır, 
qurumaqdan müdafi ə edir. 
 •
 cilalayır

 hamarlaşdırır 
 •
 təmizləyir 

 canlandırır 
 •
 masaj edir 

 cilalayır 
 "İsveç SPA salonu" duş üçün təravətləndirici geli 
dünyada ilk RSPO (Palma yağının ekoloji cəhətdən 
effektli istehsalı məslələrinə dair dəyirmi masa) 
tərəfi ndən sertifi katlaşdırılmış, ekoloji cəhətdən 
təhlükəsiz, təmizlənmiş palma yağına malikdir. Daha 
ətrafl ı məlumat üçün www.rspo.org saytına daxil ol. 
 
Evdə SPA qulluq 
 Fəal uşaq oyunlarında iştirak etmək 
üçün ananın enerji və bərpaedici 
bədən qulluğuna ehtiyacı var. 
 Tez, daha tez 
 vasitə, dərinin enrjisini 
və hamarlığını bərpa 
etmək üçün 

ቢ 
ባ 
ቤ 

21
 
 ቢ   
щİsveç SPA salonuщ du  üçün 
tonusu artıran gel
Т
 
 
 
 «Ш
 
SPA-
»
200 ml.
18481 
9.00 
AZN
 4.19 
AZN
4 BB 
 
 ባ   
щİsveç SPA salonuщ bədən 
üçün zəncəfi lli skrab
И
 
 
 
 
«Ш
 SPA-
»
150 ml.
18483 
20.00 
AZN
 10.90 
AZN
12 BB 
 
 ቤ   
Ölü dəri hüceyrələrini 
təmizləmə effektinə malik 
masaj sabunu
М
 
   
  фф
 
«Ш
 SPA-
»
100 q.
30005 
4.00 
AZN
 2.19 
AZN
2 BB 
 Xoşbəxt
uşaqlar –
XO BƏXT
SƏNш 
 
-50
%
-ə 
şədər 
endirimlər 
 Ev
 S
PA
-
s
a
lo
nu 

22
Xoşbəxt 
uşaqlar –
 
XO BƏXT
 
SƏNш
  
Dırnaş bıçşısı
П
 
 
Ölçü: 13.5 x 1.2 sm.
27441 
2.40 
AZN
 1.69 
AZN
1 BB
Ancaq ananın əlləri belə yumşaq ola bilər, 
ona görə körpələr onların əllərini 
buraxmaq istəmirlər! 
BAXIMLI ƏLLƏR
1 
Dırnaqlarına forma ver və davamlı boya 
çək. Neytral krem çaları gündəlik 
istifadə üçün ideal olsa da, xüsusi hallar 
üçün də yerinə düşər.

Boya quruduqdan sonra müdaiə 
kremini çək və gün ərzində ehtiyac 
olduqca istifadə et.
2
 
Ana, mən 
səni tanıdım!
tapıntı, yumşaq əllər 
və gözəl dırnaqlar üçün

23
  

Kataloq: 2014 -> media -> catalogues
2014 -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
2014 -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
2014 -> Мisvak вя онун XXI ясрдя истифадяси
2014 -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
2014 -> Cü il tarixində əlavə edilmişdir 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?
2014 -> Вместе к высотам стоматологии
2014 -> 31(2): 106-13 Müzeyyen Kayataş, 1 Rabia Figen Kaptan
2014 -> Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Aile Hekimli¤i Klini¤i, Asistan Dr., Ankara

Yüklə 421,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə