Canlilarin siniflandirilmasi (taksonomi) (SİstematiK)Yüklə 445 b.
tarix13.04.2017
ölçüsü445 b.


CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI (TAKSONOMİ) (SİSTEMATİK)


Sınıflandırma (Taksonomi) Canlıların benzer ve ortak özelliklerine göre gruplandırılmasıdır. Günümüze kadar iki çeşit sınıflandırma yapılmıştırAmpirik (Suni) Sınıflandırma

 • Ampirik (Suni) Sınıflandırma

 • Canlıların dış görünüşlerine göre yapılmıştır.

 • Ölçmenin olmadığı nitel gözlemlerle yapılmıştır.

 • Görevi aynı olan (analog) organlar dikkate alınmıştır.

 • Örnek;

 • Kuşun kanadı

 • Sineğin kanadı

 • Yarasanın kanadı

 • Bu sınıflamaya göre yarasa ve sinek kuşlar grubuna dâhil edilmiştir. Geçerliliği olmayan bir sınıflandırmadır.Filogenetik (Tabii) Sınıflandırma:

 • Filogenetik (Tabii) Sınıflandırma:

 • Canlıların bütün özelliklerine (akrabalık ilişkileri, kromozom yapıları, protein benzerlikleri, anatomik ve fizyolojik özellikleri) göre yapılmıştır.

 • Ölçmenin olduğu nicel gözlemlerle yapılmıştır.

 • Yapısı aynı yani homolog organlar dikkate alınmıştır.

 • Örnek;

 • insanın kolu

 • Balinanın ön yüzgeci

 • Yarasanın kanadı

 • Bu sınıflamaya göre yarasa ve balina memeliler grubuna dahil edilmiştir. Geçerliliği devam eden sınıflandırmadır.Taksonomi Grupları

 • Taksonomi Grupları

 • Türkçe Latince Örnek - 1 Örnek – 2

 • Alem = Regnum : Hayvanlar : Animal

 • Şube = Filum : Omurgalı : Kordata

 • Sınıf = Clasis : Memeliler : Mammals

 • Takım = Ordo : Carnivor : Carnivor

 • Aile = Familya : Felidea : Canidea

 • Cins = Genus : Felis : Canis

 • Tür =Species: Felis domesticus : Canis domesticus

 • (Ev kedisi) (Ev köpeği)Taksonomi gruplarında Alemden Türe doğru gidildikçe;

 • Taksonomi gruplarında Alemden Türe doğru gidildikçe;

 • Grup sayısı artar.

 • Gruptaki birey sayısı azalır.

 • Ortak özellikler artar.

 • Gen benzerliği artar.

 • Protein benzerliği artar.

 • Tür sayısı azalır.

 • Akrabalık artar.

 • Yapısal benzerlik artar.TÜR

 • TÜR

 • İki canlının aynı tür olması için;

 • Ortak özelliklerinin en çok olması,

 • Aynı atadan gelmesi ve

 • Çiftleşerek verimli nesiller oluşturması gerekir. Aynı tür canlıların;

 • Kromozom sayıları,

 • Beslenme şekilleri ve

 • Üreme şekilleri aynıdır. Aynı tür canlıların;

 • DNA dizilişleri,

 • Protein yapıları ve

 • Enzim çeşitleri farklı olabilir.Canlılar tür adları ile bilinir. Bir canlının tür adı;

 • Canlılar tür adları ile bilinir. Bir canlının tür adı;

 • Tür Adı = Cins Adı + Tanımlayıcı ad yazılarak elde edilir. Buna, ikili adlandırma (binominal) denir. Örnek :

 • Ev kedisi : Felis domesticus

 • Ev köpeği : Canis domesticus

 • Kara çam : Pinus nigra

 • Fıstık çamı : Pinus pinea

 • Kara dut : Morus nigra

 • Beyaz dut : Morus alba

 • Türler sabittir ve türler arasında geçiş olmaz.

 • Akrabalık ilişkileri cins isimlerinin benzerliğine

 • göre yapılırCANLILARIN

 • CANLILARIN

 • SINIFLANDIRILMASI

 • Canlılar hücre yapısına göre ikiye ayrılır.

 • A.Prokaryot Canlılar

 • Çekirdek zarı yoktur.

 • DNA sitoplazmadadır.

 • Zarlı organelleri yoktur.

 • Ribozom organeli bulunur.

 • Monera aleminden oluşur.

 • 1.Monera Alemi

 • Bakteriler,

 • Mavi - yeşil algler den oluşur.B.Ökaryot Canlılar

 • B.Ökaryot Canlılar

 • Çekirdek zarı vardır.

 • DNA sitoplazmada bulunmaz.

 • Zarlı organelleri vardır.

 • Ribozom organeli bulunur.

 • Protistalar, Mantarlar,Bitkiler ve Hayvanlar olmak üzere dört alemden oluşur.1. Protista alemi

 • 1. Protista alemi

 • Amip (Kök ayaklı)

 • Öglena (Kamçılı canlı)

 • Paramesyum (Terliksi canlı)

 • Plazmodyum malaria

 • Cıvık mantarlar dan oluşur. • 2.Mantarlar alemi (Fungi)

 • Küf mantarları,

 • Şapkalı mantarlar

 • Pas mantarı

 • Maya mantarları dır.3) Bitkiler Alemi ( Plants )

 • 3) Bitkiler Alemi ( Plants )

 • Çiçeksiz bitkiler;

 • Damarsız çiçeksiz bitkiler (Suyosunu ve Karayosunu)

 • Damarlı çiçeksiz bitkilerden (Eğrelti)

 • Çiçekli bitkiler;

 • Açık tohumlu çiçekli bitkiler (Çam, Sedir vs.)

 • Kapalı tohumlu çiçekli bitkiler (Elma, Ayva vs.)4. Hayvanlar Alemi ( Animals )

 • 4. Hayvanlar Alemi ( Animals )

 • Omurgasız hayvanlar

 • 1) Süngerler

 • 2) Sölenterler

 • 3) Solucanlar

 • 4) Eklembacaklılar

 • 5) Yumuşakçalar

 • 6) Derisidikenliler.

 • Omurgalı hayvanlar

 • 1) Balıklar

 • 2) Kurbağalar

 • 3) Sürüngenler

 • 4) Kuşlar

 • 5) Memeliler den oluşur. • Virüsler

 • Hücresel yapıda değildirler.

 • Sitoplazması, organelleri ve enzim sistemleri yoktur. Protein kılıf ve nükleik asitten (DNA veya RNA) oluşur. Zorunlu hücre içi parazittirler.

 • Dış ortamda cansız ve kristal yapıdadır.

 • Enzim, protein ve enerji üretemezler fakat girdiği konak hücrede bunları yaptırır ve kullanırlar.

 • Yapısında bulunan enzimi ile konak hücre içerisine girerek yönetimi ele geçirip çoğalırlar.

 • Virüslerin konakları özeldir, başka hücrelere girmezler. Örneğin; kuduz virüsü beyin hücrelerinde, HİV virüsü akyuvar hücrelerinde çoğalır.

 • Konağı bakteri olan virüslere bakteriyofaj denir. Hücreler virüslere karşı interferon üretir.Virüsler

 • Virüsler

 • Aktif hareket etmez,

 • Büyümez,

 • Beslenmez,

 • Bölünmezler.1. Monera Alemi

 • 1. Monera Alemi

 • Prokaryot canlılardır.

 • a) Mavi - Yeşil Algler

 • Prokaryot canlılardır.

 • Ribozomdan başka organeli yoktur.

 • Çekirdek zarı yoktur.

 • Tek tek veya koloni halinde suda yaşarlar.

 • Fotosentez yapan ototrof canlılardır.

 • Kloroplast yoktur, fakat klorofil vardır.

 • Hücre çeperi vardır.

 • b) Bakteriler

 • Prokaryot canlılardır.

 • Ribozomdan başka organeli yoktur.

 • Çekirdek zarı yoktur.BAKTERİ HÜCRESİBAKTERİLER

 • BAKTERİLER

 • Tek tek ya da koloni halinde bulunabilir.

 • Hücre zarının dışında hücre duvarı (hücre çeperi) bulunur.

 • Bazılarında çeperin dışında kapsül bulunur. Dayanıklılığı ve direnci arttırır. Karbonhidrattan yapılmıştır.

 • Yuvarlak, uzun, spiral veya virgül şeklinde olabilir.

 • 1) Oksijen ihtiyacına göre;

 • Oksijenli solunum yapanlar, (Aerop)

 • Oksijensiz solunum yapanlar, (Anaerop)

 • Her ikisini yapanlar. (Fakültatif)

 • 2) Beslenmelerine göre;

 • Kendi besinini yapanlar (Ototrof)

 • Fotosentez yapanlar,

 • Kemosentez yapanlardan oluşur.

 • Hazır besin alanlar (Heterotrof)3) Üremelerine göre;

 • 3) Üremelerine göre;

 • Bakterilerin çoğu eşeysiz ürer.

 • Fakat bazı türlerde, farklı özelliklere sahip aynı tür bakteriler arasında konjugasyon köprüsü ile gen aktarımı yapıldığından eşeyli üreme görülür.

 • Bazı bakteriler ortam koşulları zorlaşınca endospor oluşturur. Uzun süre bu halde kalabilir.

 • Bakterilerin üreme ortamına bıraktıkları ve diğer bakterileri öldüren maddelere antibiyotik denir2. Protista Alemi

 • 2. Protista Alemi

 • Ökaryot canlılardır.

 • Hareketlerine göre sınıflandırılırlar.

 • Çok çeşitlidir. Amip, Öglena, paramesyum.

 • a) Amip (Kök ayaklı)

 • Yalancı ayaklarıyla hareket eder.

 • Hazırcı yani heterotroftur.

 • Fagositoz yapar ya da parazit yaşar.

 • b) Öglena (Kamçılı)

 • Kamçılarıyla hareket eder.

 • Hem hazır besin alır hem de ışıklı ortamda kloroplastı ile fotosentez yaparak besin üretir.

 • c) Paramesyum (Terliksi canlı)

 • Silleriyle hareket eder.

 • Hazır besin alırlar yani heterotroftur.3.Mantarlar Alemi (Fungi)

 • 3.Mantarlar Alemi (Fungi)

 • Klorofil içermediklerinden hazırcı, yani heterotroftur. Ya saprofit ya da parazit yaşarlar. Hücre çeperi bulunur. Depo maddeleri glikojendir. Sporlarla ürerler.

 • Çok çeşitlidir. Maya mantarları, küf mantarları, şapkalı mantarlar vs.

 • Ekonomik değerleri olanlar olduğu gibi bazıları da yenir4. Bitkiler Alemi ( Plants)

 • 4. Bitkiler Alemi ( Plants)

 • Kloroplastlı ototrof canlılardır.

 • Hücre çeperi bulunur.

 • Sentrozom yoktur.

 • Endositoz yapamaz, fakat ekzositoz yapabilirler.

 • Yedek depo maddeleri nişastadır.

 • Üremelerine göre sınıflandırılırlar. • a) Çiçeksiz Bitkiler

 • Çiçek ve tohum oluşmaz.

 • Gerçek kök, gövde ve yaprak yoktur.

 • Sporlarla ürer ve döl almaşı görülür.

 • - Suyosunu ve karayosunlarında iletim demetleri yoktur.

 • - Eğreltilerde iletim demetleri vardır.b) Çiçekli Bitkiler

 • b) Çiçekli Bitkiler

 • Çiçek ve tohum oluşturulur.

 • Kök, gövde ve yaprak vardır.

 • Eşeyli ürerler.

 • Açık (çam) veya kapalı (elma) tohumlu olabilirler.

 • Tohumlar tek (mısır) veya çift (nohut) çenekli olabilir. • 5.Hayvanlar Alemi (Animals)

 • Hepsi heterotroftur.

 • Hücre çeperi yoktur.

 • Sentrozom vardır.

 • Yedek depo maddesi glikojendir.

 • İskelet sistemlerine göre sınıflandırılır.a) Omurgasızlar

 • a) Omurgasızlar

 • Bel kemiği yoktur.

 • Kapalı veya açık dolaşım görülür.

 • Hemoglobin varsa kan sıvısındadır.

 • Altı sınıftan oluşur.1.Süngerler

 • 1.Süngerler

 • Denizde bir yere tutulu yaşarlar.

 • iğne şeklinde ışınsal iç iskeleti vardır.

 • Sinir sistemleri yoktur.

 • Eşeyli ve eşeysiz ürerler.

 • Hücre içi sindirim yaparlar.2.Sölenterler

 • 2.Sölenterler

 • Denizde yaşarlar.

 • Tek açıklıklıdırlar.(Gastro Vasküler boşluk)

 • Sinir ağı ve sinir hücreleri bulunur.

 • Eşeyli ve eşeysiz ürerler.

 • Hücre dışı ve hücre içi sindirim yaparlar.

 • Örnek; Hidra, deniz anası ve Mercanlar.3.Solucanlar

 • 3.Solucanlar

 • Tatlı su ve çamurlarda yaşarlar.

 • Üç çeşidi vardır.

 • I.Yassı Solucanlar

 • Tek açıklıklı sindirim sistemi vardır.

 • Hücre dışı ve hücre içi sindirim görülür.

 • ip merdiven sinir sistemi vardır.

 • Çift cinsiyetli yani hermafrodittir.

 • Çoğu parazittir.

 • Boşaltım protonefridyumlarda olur.

 • Örnek : Ergin Ara konak

 • Köpek tenyası Köpek İnsanII. Yuvarlak Solucanlar

 • II. Yuvarlak Solucanlar

 • Çift açıklıklı sindirim sistemi vardır.

 • Çoğu parazittir.

 • Örnek; Kancalı kurt ve bağırsak kurdu vs.III. Halkalı Solucanlar

 • III. Halkalı Solucanlar

 • Vücutları segmentlidir.

 • Çift açıklıklı sindirim sistemi vardır.

 • Hücre dışı sindirim görülür.

 • ip merdiveni sinir sistemi vardır.

 • Çift cinsiyetli yani hermafrodittir.

 • Kapalı dolaşım görülür.

 • Boşaltım organı nefridyumlardır.

 • Deri solunumu yaparlar.

 • Örnek; Toprak solucanı vs.4.Kuşlar

 • 4.Kuşlar

 • Karada yaşarlar.

 • iç döllenme ve dış gelişme görülür.

 • Akciğer solunumu yaparlar.

 • Kalp dört odalıdır.

 • Kapalı dolaşım görülür.

 • Vücuda temiz kan gider.

 • Hücre dışı sindirim görülür.

 • Sıcak kanlıdır.

 • Yavrularda mezonefroz, erginlerde metanefroz böbrek vardır.

 • Örnek; Serçe, kanarya, şahin vs.5. Memeliler

 • 5. Memeliler

 • Suda ve karada yaşarlar.

 • İç döllenme ve iç gelişme görülür.

 • Yavrular sütle beslenir.

 • Akciğer solunumu yaparlar ve alveol vardır.

 • diyafram kası bulunur.

 • Kalp dört odalıdır.

 • Kapalı dolaşım görülür.

 • Alyuvarlar çekirdeksizdir.

 • Vücuda temiz kan gider.

 • Hücre dışı sindirim görülür.

 • Sıcak kanlıdır.

 • Yavrularda mezonefroz, erginlerde metanefroz böbrek vardır. Örnek; Yarasa, yunus, balina, inek, kirpi, fok vs.Beslenme İlişkileri ve Etkileşim

 • Beslenme İlişkileri ve Etkileşim

 • Tabiattaki bütün canlılar birbiriyle etkileşim halindedir.

 • Bu etkileşim kendini beslenme ilişkisi şeklinde gösterir.

 • Canlılar beslenme ilişkileri bakımından ikiye ayrılır1.Üretici (Ototrof) Canlılar

 • 1.Üretici (Ototrof) Canlılar

 • Kendi besinini kendileri yaparlar.

 • İnorganik maddelerden organik madde sentezlerler.

 • iki çeşittir.

 • a) Fotosentetik Canlılar

 • Klorofil bulundururlar.

 • Işık enerjisini kullanırlar.

 • Örnek; Bitkiler, bazı bakteriler ve mavi yeşil algler.

 • b) Kemosentetik Canlılar

 • Klorofilleri yoktur.

 • Kimyasal enerjiyi kullanırlar. Örnek; Bazı bakteriler.2.Tüketici (Heterotrof) Canlılar

 • 2.Tüketici (Heterotrof) Canlılar

 • Hazır besin alırlar.

 • Organik maddeleri başka organik maddelere ya da inorganik maddelere dönüştürürler.

 • Üç çeşittir.a) Holozoik Beslenme

 • a) Holozoik Beslenme

 • Katı besinlerle beslenirler.

 • Sindirim sistemi gelişmiştir.

 • (3)Üç çeşittir.

 • Otçul: (Herbivor) inek, kuzu vs.

 • Etçil: (Karnivor) Kedi, köpek vs.

 • Hem etçil hem otçul: (Omnivor) insan, ayı.b) Simbiyotik Beslenme

 • b) Simbiyotik Beslenme

 • Ortak beslenme şeklidir.

 • Üç çeşittir.

 • 1 ) PARAZİTİZM

 • Bir canlı diğerine zarar vererek yaşar.(+,-)

 • Ayrıldıklarında parazit olan azalır, diğeri artar.

 • İç parazitlerin sindirim sistemleri gelişmemiş fakat dış parazitlerin gelişmiştir.

 • Örnek; Plazmodyum, bazı bakteriler,kene vs.2. Kommensalizm

 • 2. Kommensalizm

 • İki canlıdan birinin diğerine zarar vermeden birlikte yaşamasıdır. (+, 0)

 • Örnek; Köpek balığı ve vantuzlu balık.3. Mutualizm

 • 3. Mutualizm

 • iki canlı birbirine faydalı olarak yaşar.(+, +)

 • Örnek;insan bağırsağındaki vitamin üreten bakteriler ve insan. Örnek; Suyosunu ve mantar (Liken) gibi.c) Saprofit Beslenme (Çürükçüller)

 • c) Saprofit Beslenme (Çürükçüller)

 • Organik artıklarla beslenme şeklidir.

 • Organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürürler.

 • Ayrıştırıcılar da denir.

 • Örnek; Bazı bakteriler ve bazı mantarlar.

 • Not: Bazı canlılar hem üretici hem de tüketicidir. Öglena ve böcekçil bitkiler gibi.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə