Cərrahlıq İbrahim Topçubaşov

Yazıçı-publisist, fəlsəfə doktoruYazıçı-publisist, fəlsəfə doktoru
Hər xalqın öz tarixi, öz mədəniyyəti. Və bu tarixi-mədəni dəyərlərin məcmusu ümumi bəşəriyyətin tərəqqi mənzərəsini yaradır. İbrahim Topçubaşov
Yazı 46,03 Kb. 1
oxumaq
R. F. Sadiqov bunu hər bir azəRİ TÜRKÜ BİLMƏLİDİR (Azərbaycan tarixinin qısa şərhi) Bakı-2008 Elmi redaktorR. F. Sadiqov bunu hər bir azəRİ TÜRKÜ BİLMƏLİDİR (Azərbaycan tarixinin qısa şərhi) Bakı-2008 Elmi redaktor
Amma cəmi 33 səhifədən ibarət bu kitabçanı oxuyub öyrənmək üçün vaxt tapmaq heç də müşkül məsələ deyildir. Deməli, bu kitabça bütün giley-güzarlara son qoyur. Yəni özünü azəri türkü hesab edən hər bir vətəndaş öz tarixini bilməlidir. İbrahim Topçubaşov
223,5 Kb. 3
oxumaq
1. Quruçay mədəniyyətinin birinci inkişaf mərhələsi əhatə edir: a Erkən Aşelə qədərki dövrü1. Quruçay mədəniyyətinin birinci inkişaf mərhələsi əhatə edir: a Erkən Aşelə qədərki dövrü
Asiya ilə ünsiyyətdə olmuş, metal əmək alətlərini mübadilə etmiş, daşı deşməyi öyrənmişlər. İbrahim Topçubaşov
472 Kb. 8
oxumaq
AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ Nizami Gəncəvi adına Gəncə Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi Muzeyin tarixiAZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ Nizami Gəncəvi adına Gəncə Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi Muzeyin tarixi
Muzeyin yaradılmasında Gəncə semnariyasının bir qrup müəllim və tələbələrindən İ. Cəfərzadə, S. Seyidov, C. Rəfibəyov, F. Məlikov və başqaları fəal iştirak etmişlər. İbrahim Topçubaşov
220 Kb. 3
oxumaq
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti «Ictimai fənlər» kafedrası «Azərbaycan tarixi» fənni üzrə imtahan testləriAzərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti «Ictimai fənlər» kafedrası «Azərbaycan tarixi» fənni üzrə imtahan testləri
Azərbaycan ərazisində ibtidai insanların məskən salmasına şərait yaradan amillər hansılardır. İbrahim Topçubaşov
374,5 Kb. 4
oxumaq
Ядябиййат салнамямиздя еля истедад са щибляри вардыр ки, онларын гойуб эетдикляри мяЯдябиййат салнамямиздя еля истедад са щибляри вардыр ки, онларын гойуб эетдикляри мя
İbrahim Topçubaşov
314,63 Kb. 1
oxumaq
ŞƏMİstan nəZİRLİŞƏMİstan nəZİRLİ
Bu kitab bir nəslin hərbçi və ziyalı oğullarına general Yadigarovlara həsr olunmuşdur. İbrahim Topçubaşov
288,37 Kb. 3
oxumaq
Milli Kitabxananın Not nəşrləri və Səsyazmaları şöbəsinin fondunda saxlanılan qrammofon vallarından kompakt disklərəMilli Kitabxananın Not nəşrləri və Səsyazmaları şöbəsinin fondunda saxlanılan qrammofon vallarından kompakt disklərə
İbrahim Topçubaşov
1,6 Mb. 30
oxumaq
Yard. Doç. Dr. Mehdi Genceli Marmara Ü. Türkiyat Araştırmaları EnstitüsüYard. Doç. Dr. Mehdi Genceli Marmara Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Temel eğitimini Tiflis’te tamamladıktan son- ra Petersburg Üniversitesi hukuk Fakültesi’ne başla. İbrahim Topçubaşov
190,16 Kb. 1
oxumaq
Sinemamızda bir reaksiyon olarak or taya çıkan ulusallık meselesi bugün sanatın genelini kapsıyorSinemamızda bir reaksiyon olarak or taya çıkan ulusallık meselesi bugün sanatın genelini kapsıyor
Merkez’e konuk oldu. Kore’deki askerlik anıların- dan, sinemaya nasıl girdiğine dek pek çok konuya değinen. İbrahim Topçubaşov
289,43 Kb. 1
oxumaq
Fatma Girik: Köylü kadını, anneyi, öğretmeniFatma Girik: Köylü kadını, anneyi, öğretmeni
Hâlbuki 27 yaşına gelene kadar bir sürü şeyler yapmış olmanız lazım. Sizden, o yaşa kadarki dönemin. İbrahim Topçubaşov
461,41 Kb. 1
oxumaq
Тарих вя онун проблемляри, №3 2010 62 İsa quliyev bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan tarixininТарих вя онун проблемляри, №3 2010 62 İsa quliyev bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan tarixinin
Fevral inqilabının qələbəsindən sonra Azərbaycandakı siyasi şərait, eləcə də partiya və. İbrahim Topçubaşov
308,47 Kb. 1
oxumaq
Created by Neevia Personal Converter trial version ялимярдан бяй топчубашовCreated by Neevia Personal Converter trial version ялимярдан бяй топчубашов
İbrahim Topçubaşov
0,83 Mb. 11
oxumaq

  1
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə