Cərrahlıq Nikolay Piroqov

Nur alanlarNur alanlar
Nikolay Piroqov
5,57 Mb. 35
oxumaq
Forumun Plenar iclasının iştirakçılarıForumun Plenar iclasının iştirakçıları
Nikolay Piroqov
1,37 Mb. 9
oxumaq
HeydəR ƏLİyev fondu miLLİ yaddaşin keşİYİNDƏ II ciLDHeydəR ƏLİyev fondu miLLİ yaddaşin keşİYİNDƏ II ciLD
Ulu Öndərin əsasını qoyduğu çoxşaxəli və effektli islahatlar kursu Prezi. Nikolay Piroqov
33,31 Mb. 15
oxumaq
Mədəniyyət və turizm MündəricatMədəniyyət və turizm Mündəricat
Mumi məlumat. Nikolay Piroqov
7,85 Mb. 17
oxumaq
Нижад микайылзадя 1Нижад микайылзадя 1
«Феноменлярин сирри», «Щяйат щаггында дцшцнъяляр» (щям дя миниатцр няшри), «Мящсулдар алим вя йазычы», «Идрак поезийасы». Nikolay Piroqov
1,27 Mb. 16
oxumaq
Сборник статей по материалам XXVI международной научно-практической конференции №12 (26)Сборник статей по материалам XXVI международной научно-практической конференции №12 (26)
Nikolay Piroqov
Сборник статей 2,1 Mb. 15
oxumaq

  1
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə