Culegere de teste


CM. Поперечная мышца животаYüklə 6,25 Mb.
səhifə11/42
tarix07.04.2017
ölçüsü6,25 Mb.
#13533
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   42

CM. Поперечная мышца живота:

A. Состоит из одной мышечной части и двух апоневрозов: переднего и заднегоB.Начинается от нижних ребер, пояснично-грудной фасции, подвздошного гребня и латеральной части паховой связки

C. У латерального края прямой мышцы живота её апоневроз делится на 2 пластинкиD. Верхние 2/3 апоневроза вместе с задней пластинкой внутренней косой мышцы образуют заднюю стенку влагалища прямой мышцы живота

E. Выпуклая линия, по которой осуществляется переход мышечных пучков в апоневроз, называется linia arcuata


CM. Muşchiul drept abdominal:

A. Îşi ia originea de pe creasta pubiană şi de pe simfiza pubiană

B. Se inseră pe faţa internă a xifoidului şi feţele interne ale cartilajelor costale V-VII

C. Cei doi mușchi drepţi abdominali sunt separaţi printr-un rafeu tendinos numit linia semilunarăD. Este cuprins în teaca mușchiului drept abdominal

E. Faţa lui posterioară aderă intim la teacă


CM. Прямая мышца живота:

A. Начинается на лобковом гребне и лобковом симфизе

B. Прикрепляется к внутренней поверхности мечевидного отростка и внутренним поверхностям хрящей V-VII ребер

C. Обе прямые мышцы живота разделены сухожильным швом (raphe) – который называется linea semilunarisD. Окутана влагалищем прямой мышцы

E. Задняя поверхность мышцы сращена со стенкой влагалища


CM. Teaca muşchiului rect abdominal este formată din:

A. M. oblic abdominal intern

B. Linia albă

C. Lamelele aponeurozei muşchiului oblic abdominal intern

D. Aponeuroza m. oblic abdominal extern

E. Aponeuroza muşchiului transvers abdominal
CM. В образовании влагалища прямой мышцы живота участвуют:

A. Внутренняя косая мышца живота

B. Белая линия

C. Пластинки апоневроза внутренней косой мышцы живота

D. Апоневроз наружной косой мышцы живота

E. Апоневроз поперечной мышцы живота
CM. Canalul inghinal:

A. Peretele inferior reprezintă marginea inferioară a aponeurozei mușchiului oblic internB. Peretele posterior, format de fascia transversă este întărit de ligamentul interfoveolar Hesselbach, ligamentu reflex, ligamentul Henle şi tendonul conjunct

C. Tendonul conjunct se localizează în partea laterală a peretelui superior al canalului inghinalD. Inelul inghinal superficial este delimitat de stâlpii aponeurozei oblicului extern, fibrele intercrurale şi ligamentul reflex

E. Canalul inghinal la femeie este mai scurt şi mai larg
CM. Паховый канал:

A. Нижняя стенка представлена нижним краем апоневроза внутренней косой мышцыB. Задняя стенка образована поперечной фасцией и укреплена lig. interfoveolare Hesselbach, lig. reflexum, lig. Henle и соединённым сухожилием

C. Соединённое сухожилие находится в латеральной части верхней стенки пахового каналаD. Поверхностное паховое кольцо ограничено ножками апоневроза наружной косой мышцы, межножковыми волокнами и lig. reflexum

E. Паховый канал у женщин короче и шире


CM. Inelele inghinale:

A. Localizarea inelului profund corespunde fosei inghinale mediale

B. La femei sunt mai largi

C. La nivelul inelului profund are loc trecerea fasciei transversale în fascia spermatică internă

D. La bărbaţi la nivelul inelului superficial deseori se află fascicule musculareE. Posterior inelul superficial este format din fibrele ligamentului reflex, provenite din aponeuroza oblicului extern din partea opusă
CM. Поверхностное и глубокое кольца пахового канала:

A. Глубокое кольцо соответствует медиальной паховой ямке

B. У женщин они шире

C. На уровне глубокого кольца поперечная фасция продолжается в внутреннюю семенную фасцию

D. У мужчин на уровне поверхностного кольца имеются пучки мышечных волоконE. Поверхностное кольцо сзади ограничено волокнами загнутой связки, образованной волокнами апоневроза наружной косой мышцы противоположной стороны
CM. Fasciile abdomenului:

A. Fascia superficială este dezvoltată mai bine în porţiunile ei superioareB. Fascia proprie formează 3 foiţe, cea mai dezvoltată din ele tapetează m.oblic intern

C. Foiţa superficială a fasciei proprii se prelungeşte în fascia m. cremaster

D. Fascia transversală este o porţiune a fasciei endoabdominale

E. Fascia transversală este fortificată în porţiunea inferioară a liniei albe de fibre longitudinale
CM. Фасции живота:

A. Поверхностная фасция больше развита в своих верхних отделахB. Собственная фасция образует 3 пластинки, самая развитая из них покрывает внутреннюю косую мышцу

C. Поверхностная пластинка собственной фасции продолжается в фасцию m. cremaster

D. Поперечная фасция является частью внутренней фасции живота

E. У нижнего отрезка белой линии поперечная фасция усилена продольными пучками


CM. Locuri slabe ale diafragmului:

A. Triunghiul lombocostal

B. Spaţiul dintre fasciculele sternale ale diafragmuluiC. Triunghiul sternocostal

D. Triunghiul Petit

E. Fascia transversală dintre ligamentul Henle şi ligamentul interfoveolar
CM. Слабые места диафрагмы:

A. Реберно-поясничный треугольник

B. Щель между грудинными мышечными пучками диафрагмыC. Грудинно-реберный треугольник

D. Поясничный треугольник (Petit)

E. Поперечная фасция между lig. Henle и lig. interfoveolare
CM. Locuri slabe ale peretelui abdominal anterior:

A. Tetragonul Grynfelt

B. Triunghiul sternocostal

C. Linia semilunară

D. Triunghiul Volânski

E. Linia albă
CM. Слабые места передней стенки живота:

A. Четырехугольник Grynfelt

B. Грудинно-реберный треугольник

C. Linia semilunaris

D. Треугольник Волынского

E. Белая линия
CM. Locuri slabe ale peretelui abdominal posterior:

A. Triunghiul lombocostalB. Tetragonul Grynfelt

C. Linia semilunarăD. Triunghiul Petit

E. Triunghiul Volânski


CM. Слабые места задней стенки живота:

A. Пояснично-реберный треугольникB. Четырехугольник Grynfelt

С. Полулунная линияD. Поясничный треугольник

E. Треугольник Волынского


CM. Numiți mușchii care participă la flexia coloanei vertebrale

А. Мusculus longissimus

B. Мusculus latissimus dorsi

C. Мusculus obliquus abdominis externus

D. Мusculus pectoralis majorE. Мusculus obliquus abdominis internus
CM. Укажите мышцы участвующие в сгибании позвоночного столба:

А. Мusculus longissimus

B. Мusculus latissimus dorsi

C. Мusculus obliquus abdominis externus

D. Мusculus pectoralis majorE. Мusculus obliquus abdominis internus

Muşchii, fasciile şi topografia membrului superior,

explorare pe viu.CS. Sub retinaculul extensorilor in regiunea carpiană se află:

A. Canale pentru nervi

B. Spaţii pentru artere

C. Teci sinoviale pentru tendoanele muşchilor extensori ai mâinii

D. Burse sinovialeE. Teci fibroase pentru vase limfatice şi vene
CS. Под удерживателем разгибателей в области запястья располагаются:

А. Каналы для нервов

B. Пространства для артерий

C. Синовиальные влагалища для сухожилий мышц разгибателей кисти

D. Синовиальные сумки

E. Фиброзные влагалища для лимфатических сосудов и вен
CS. Fasciile membrului superior:

A. În regiunea umărului se disting fasciile: suprascapulară şi subscapulară

B. Fascia infraspinoasă se împarte în 2 foiţe care învelesc deltoidul

C. De la fascia brahială pornesc 2 septe intermusculare: anterior şi posteriorD. Porţiunea distală a fasciei antebraţului formează 2 retinacule

E. În regiunea antebraţului există două loje musculare: anterioară şi posterioară
CS. Фасции верхней конечности:

А. В области надплечья различают надлопаточную и подлопаточную фасции

B. Подостная фасция расщепляется на 2 листка, покрывающие дельтовидную мышцу

C. От плечевой фасции отделяются передняя и задняя межмышечные перегородкиD. Дистальная часть фасции предплечья образует 2 удерживателя

E. В области предплечья существуют переднее и заднее мышечные ложа


CS. Peretele medial al cavitas axillaris este format de:

А. Мusculus teres major

B. Мusculus triceps brachii

C. Мusculus pectoralis minorD. Мusculus serratus anterior

E. Мusculi teretis minor et major


CS. Медиальная стенка cavitas axillaris образована:

А. Мusculus teres major

B. Мusculus triceps brachii

C. Мusculus pectoralis minorD. Мusculus serratus anterior

E. Мusculi teretis minor et major


CS. Determină configurația umărului:

A. Mușchiul deltoid

B. Mușchiul subscapular

C. Mușchiul supaspinos

D. Mușchiul rotund mareE. Mușchiul rotund mic
CS. Формирует внешний контур плеча:

А. Дельтовидная мышца

B. Подлопаточная мышца

C. Надостная мышца

D. Большая круглая мышца

E. Малая круглая мышца
CS. Acţiunea muşchiului brachial:

А. Extinde braţul

B. Flexează mâna

C. Extinde antebraţulD. Flexează antebraţul

E. Pronează braţul


CS. Функция musculus brachialis:

А. Разгибает плечо

B. Сгибает плечо

C. Разгибает предплечьеD. Сгибает предплечье

E. Пронирует плечо


CS. Locul de inserție a musculus triceps brachii:

А. Tuberositas ulnae

B. Tuberositas radii

C. Collum radiiD. Olecranon

E. Corpus radii


CS. Место прикрепления musculus triceps brachii:

А. Tuberositas ulnae

B. Tuberositas radii

C. Collum radiiD. Olecranon

E. Corpus radii


CS. Care mușchi participă la flexia antebrațului

А. Мusculus anconeus

B. Мusculus supinator

C. Мusculus flexor digitorum profundusD. Мusculus brachialis

E. Мusculus subscapularis


CS. Укажите мышцу, участвующую в сгибании предплечья:

А. Мusculus anconeus

B. Мusculus supinator

C. Мusculus flexor digitorum profundusD. Мusculus brachialis

E. Мusculus subscapularis


CM. Locul de inserție a musculus biceps brachii:

А. Tuberositas ulnaeB. Tuberositas radii

C. Collum radii

D. Olecranon

E. Fascia antebrachii
CM. Места прикрепления musculus biceps brachii:

А. Tuberositas ulnaeB. Tuberositas radii

C. Collum radii

D. Olecranon

E. Fascia antebrachii
CM. Grupul muşchilor centurii scapulare include:

A. Mușchiul levator al scapuleiB. Mușchiul supraspinos

C. Mușchiul deltoid

D. Mușchiul pectoral micE. Mușchiul infraspinos
CM. К мышцам плечевого пояса относятся:

A. Мышца поднимающая лопаткуВ. Надостная мышца

С. Дельтовидная мышца

D. Малая грудная мышцаE. Подостная мышца
CM. Peretele posterior al cavitaţii axilare este constituit din:

A. Mușchiul trapezB. Mușchiul dorsal mare

C.Mușchiul infraspinosD.Mușchiul subscapular

E.Mușchiul rotund mare
CM. Задняя стенка подмышечной полости образована:

A. Трапециевидной мышцейB. Широчайшей мышцей спины

С. Подостной мышцейD. Подлопаточной мышцей

E. Большой круглой мышцей
CM. Indicați mușchii, care formează peretele anterior al cavitas axillaris.

А. Мusculus deltoideusB. Мusculus pectoralis minor

C. Мusculus biceps brachii

D. Мusculi teretis minor et major

E. Мusculus pectoralis major
CM. Укажите мышцы, формирующие переднюю стенку cavitas axillaris:

А. Мusculus deltoideusB. Мusculus pectoralis minor

С. Мusculus biceps brachii

D. Мusculi teretis minor et major

E. Мusculus pectoralis major
CM. Peretele lateral al cavitaţii axilare este constituit din:

A.Mușchiul triceps brahial

B.Mușchiul pectoral mic

C.Mușchiul biceps brahial (capul scurt)

D.Mușchiul dinţat anteriorE.Mușchiul coracobrahial
CM. Латеральная стенка подмышечной полости образована:

А. Трехглавой мышцей плеча

B. Малой грудной мышцей

С. Двуглавой мышцей плеча (короткой головкой)

D. Передней зубчатой мышцейE. Клювовидно-плечевой мышцей
CM. Orificiul trilater (privit din față) este delimitat de:

A. Tendonul capului lung al muşchiului biceps brahialB. Tendonul capului lung al muşchiului triceps brahial

C. Mușchiul rotund mare

D. Mușchiul infraspinosE. Mușchiul subscapular
CM. Трехстороннее отверстие (при осмотре спереди) ограничено:

A. Сухожилием длинной головки двуглавой мышцы плечаB. Сухожилием длинной головки трехглавой мышцы плеча

С. Большой круглой мышцей

D. Подостной мышцейE. Подлопаточной мышцей
CM. Orificiul patrulater (văzut din față) este delimitat de:

A.Tendonul capului lung al mușchiului biceps brahialB. Humerus

C.Mușchiul infraspinosD.Mușchiul subscapular

E.Mușchiul rotund mare
CM. Четырехстороннее отверстие (при осмотре спереди) ограничено:

A. Сухожилием длинной головки двуглавой мышцы плечаB. Плечевой костью

С. Подостной мышцейD. Подлопаточной мышцей

E. Большой круглой мышцей
CM. Pe peretele anterior al cavitaţii axilare se disting:

A. Trigonul omoclavicularB. Trigonul clavipectoral

C. Trigonul deltoideopectoral

D. Trigonul suprapectoral

E. Trigonul subpectoral
CM. На передней стенке подмышечной полости различают:

A. Лопаточно-ключичный треугольникB. Ключично-грудной треугольник

С. Дельтовидно-грудной треугольник

D. Надгрудной треугольник

E. Подгрудной треугольник
CM. Indicați formațiunile, care delimitează fossa cubitalis:

А. HumerusB. Musculus brachialis

C. Musculus pronator teres

D. Musculus brachioradialis

E. Musculus biceps brachii
CM Укажите анатомические образования ограничивающие fossa cubitalis:

А. HumerusB. Musculus brachialis

C. Musculus pronator teres

D. Musculus brachioradialis

E. Musculus biceps brachii
CM. Numiți șanțurile antebrațului:

А. Median

B. Radioulnar

C. Cubital

D. Radial

E.Ulnar
CM. Укажите борозды предплечья:

А. Срединная

B. Лучелоктевая

С. Кубитальная

D. Лучевая

E. Локтевая
CM. Funcţiile muşchilor anteriori ai braţului se rezumă la:

A. Extensia în articulaţia umăruluiB. Flexia în articulaţia cotului

C. Abducţia în articulaţia umăruluiD. Flexia anterioară a braţului

E. Rotirea braţului
CM. Мышцы передней группы плеча осуществляют:

A. Разгибание в плечевом суставеB. Сгибание в локтевом суставе

С. Отведение в плечевом суставеD. Переднее сгибание плеча

E. Вращение плеча
CM. Muşchii grupului posterior al braţului efectuează:

A.Adducţia braţului

B.Extensia în articulaţia umărului

C.Anteflexia braţuluiD.Extensia în articulaţia cotului

E. Flexia în articulaţia cotului


CM. Мышцы задней группы плеча осуществляют:

A. Приведение плеча

B. Разгибание в плечевом суставе

С. Переднее сгибание плечаD. Разгибание в локтевом суставе

E. Сгибание в плечевом суставе


CM. Şanţul radial este delimitat de:

A. Mușchiul flexor superficial al degetelor

B. Mușchiul flexor ulnar al carpului

C. Mușchiul flexor radial al carpului

D. Mușchiul palmar lungE. Mușchiul brahioradial


Yüklə 6,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   42
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə