application/uploads/2016/06
  Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)
application/uploads/2016/07
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda
application/uploads/2016/03
  «magиstratura mяrkяzи»
  Övlяt иqtиsad unиversиtetи «magиstratura mяrkяzи» Abbasov Cavid Sadiq o
application/uploads/2016/07
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda
application/uploads/2016/01
  İmtahanın keçiriləcəyi tarix «15» may 2016-cı il Otaq 412
application/uploads/2016/07
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
application/uploads/2016/01
  2016-cı il Otaq 412 Sıra№-si
application/uploads/2016/07
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet mag stratura m
  Bayramov Rəşid Mahir oğlu «Dövlətin sosial siyasətinin maliyyə təminatında büdcənin rolu»
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti “magistratura məRKƏZİ”
application/uploads/2016/09
  Biznes və menecment
application/uploads/2016/07
  Cı tədris ilinin yay semestrində iştirak edən tələbələrin fənlər üzrə siyahısı
application/uploads/2016/03
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet mag stratura m
application/uploads/2016/12
  2915y Az Q2017 Yekun imtahan testinin sualları
application/uploads/2016/03
  Əlyazması hüququnda m a h m u d L u t ü r k a y r ə Ş a d ə T
application/uploads/2016/07
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
application/uploads/2016/01
  2964#01#Y17#01 Yekun imtahan (qiyabi) testinin sualları
application/uploads/2016/11
  Dərs vəsaiti Bakı 2 Müq ə ddim ə
application/uploads/2016/07
  Cı tədris ilinin yay semestrində iştirak edən tələbələrin fənlər üzrə siyahısı
  Xi-xix əsrlərdə geyim formalarının analizi” mövzusunda magistr dissertasiyasi
application/uploads/2016/01
  AZƏrbaycan döVLƏT İqtisad universiteti magistratura məRKƏZİ 2015/2016-cı tədris ILI Qiyabi Təhsil
application/uploads/2016/05
  Unec-də Ümummilli liderin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunan tədbirlər keçirilib
application/uploads/2016/07
  Garayli orxan baloglan oğlu (magistrin a a. s.)
  AZƏrвaycan resрuвlikasi təНSİl naziRLİYİ azərвaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
application/uploads/2016/12
  2910y Az Q2017 Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 2910y mikrobiologiya, sanitariya vә gigiyena
application/uploads/2016/07
  Məmmədov Ravil Mahir oğlu Abşeronda becərilən zeytun və ondan alınan məhsullarının əmtəəşünaslıq
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
  «magistratura məRKƏZI»
application/uploads/2016/01
  UNİversitetdə İŞ staji 26 IL TƏDRİs etdiYİ FƏNLƏR
application/uploads/2016/07
  Əlyazması hüququnda VƏLİyeva köNÜl nazim qizi
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
application/uploads/2016/12
  1230y az Q2017 Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 1230Y İnsan biologiyası
application/uploads/2016/05
  1205Y az Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 1205y Biomüxtәliflik vә onun qorunması
  1229Y az Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 1229y heyvanlar alәmi
application/uploads/2016/01
  2963#01#Y17#01 Yekun imtahan (qiyabi) testinin sualları Fәnn : 2963 Heyvandarlığın әsasları vә kәnd tәsәrrüfatı
application/uploads/2016/07
  Mövzusunda magistr dissertasiyasi Ixtisasin şifri və adi: 060643 – “Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi”
  Geyim hiSSƏLƏRİNDƏ İSTİ-NƏM ƏMƏLİyyatlarinin yeriNƏ yetiRİLMƏ prosesiNİn xüsusiYYƏTLƏRİNİn analiZİ
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet mag stratura m
application/uploads/2016/02
  Ali məktəb psixologiyası fənnindən imtahan sualları amp-nin predmeti, vəzifələri, metodları
application/uploads/2016/07
  Mövzusunda magistr dissertasiyasi
application/uploads/2016/05
  Qeydiyyat vərəqəsi
  Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 2 0 1 6
application/uploads/2016/07
  «magistratura mərkəzi»
application/uploads/2016/05
  AZƏrbaycan respublġkasi əMƏK
application/uploads/2016/07
  «magistrатura məRKƏZI»
application/uploads/2016/03
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet mag stratura m
application/uploads/2016/12
  0529 Az Q2017 Yekun imtahan testinin sualları
application/uploads/2016/05
  Qaydalari (Çıxarışlar) Azərbaycan Respublikası
application/uploads/2016/07
  Magistratura məRKƏZİ
application/uploads/2016/08
  Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
application/uploads/2016/07
  «magistratura mərkəzi»
  AZƏrbaycan respublikasi təhsil nazirliyi azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
  Nəsirov Samir Şakir oğlunun «AZƏrbaycanda müƏSSİSƏLƏRİn vergitutma mexanizmmiNİn təKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİqaməTLƏRİ»
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
  Magistratura məRKƏZİ
  İxtisasın şifri və adı: 060321 “Dizayn” İxtisaslaşma: “Dizayn və texniki estetika” Elmi rəhbər: Magistr proqramının rəhbəri
application/uploads/2016/03
  Aslanova güLƏr vüqar qizinin
application/uploads/2016/07
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti «magistratura məRKƏZİ»
application/uploads/2016/12
  0916y Az Q2017 Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 0916Y İncәsәnәt vә dizayn tarixi­2
  1204y az Q2017 Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 1204y biologiya
application/uploads/2016/07
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet mag stratura m
application/uploads/2016/03
  Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи азярбайжан дювлят игтисад университети
application/uploads/2016/07
  Əlyazması hüququnda Məmmədli Nicat Nizami oğlu (magistrantin a. S. A.) «kommersiya münasiBƏTLƏRİNİN İdarə ediLMƏSİ yollari və onlarin təKMİLLƏŞDRİLMƏSİ»
application/uploads/2016/03
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y
application/uploads/2016/07
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan d
  Cəbrayılova Şəmail İsrafil qızı Azərbaycanda maliyyə bazarının formalaşması problemləri” mövzusunda magistr dissertasiyasi
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazırliyi Azərbaycan Dövlət qtisad Universiteti
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ
  ŞİRİnov şahlar ilham
directory application uploads  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə