upload/iblock/1b8
  Информированное добровольное согласие пациента на ортодонтическое лечение. Я, Борисова Александра Петровна, находясь на лечении в стоматологической клинике «Зеленое яблоко»
upload/iblock/0b2
  Программа курса: 1 день Онтогенез зубов
upload/iblock/355
  Xətai rayonu, Ə.Əliyev adına
upload/iblock/6b2
  Mövzuya keçməmişdən ötən dərsi qismən yada salaq. Mövzuya keçməmişdən ötən dərsi qismən yada salaq
upload/iblock/4db
  Dərsin məqsədi Suyun dövranının yaranma səbəbini izah etmək Suyun böyük dövranının sxemini çəkməyi bacarmaq
upload/iblock/587
  Sinfə suallarla müraciət olunur
upload/iblock/920
  Hüseynzadə Nüşabə 195 saylı tam orta məktəbin tarix müəllimi
upload/iblock/167
  Elektron Təhsil” müsabiqəsi üçün Fənn: Azərbaycan dili
upload/iblock/644
  Ci illər hesab olunur. 1974-cü ildə iki amerikalı alim S. Voznyak və S. Jobs fərdi kompyuter yaratmış və onu Apple adlandırmışlar. Fərdi kompyuterlərin yaranma tarixi 1974-1975
upload/iblock/5fc
  Laboratoriya hesabatı
upload/iblock/89e
  Laboratoriya hesabatı
upload/iblock/851
  Qan xəstəlikləri
upload/iblock/a26
  Mövzu: Təhsildə ən yaxşı
upload/iblock/603
  Haciqabul şƏHƏR 8-sayli məKTƏBİn ixa SİNİF ŞAGİRDİ İslamova aysunun təQDİmati mövzum: sualti aləM
upload/iblock/431
  М. Ш. Хубутия Заместитель главного редактора
upload/iblock/8c1
  Kimya təbiət elmidir və bizi əhatə edən aləmdə daim təmasda olduğumuz maddi varlıqları öyrənir. Həmçinin kimya maddələri onların tərkiblərini, xassələrini, çevrilmələrini müşayiət edən hadisələr haqqında elmdir
upload/iblock/f0c
  Kariesdir. Diş xəstəliklərindən ən çox rast gələni kariesdir
upload/iblock/8f3
  Yoluxucu xəstəliklər hansı əlamətlərə malikdir və onlardan necə qorunmaq olar?
upload/iblock/86b
  Ən romantik bitkidir. Bu bir yerə yiğılmış bir neçə çiçəklər qrupudur
upload/iblock/a98
  Kiçik ölçüdə, hərəkətsiz, spor əmələ gətirməyən, Qram-mənfi aerob kokkobasildir
upload/iblock/3ee
  Mənşə və quruluş oxşarlığına malik olan, müəyyən funksiya yerinə yetirən hüceyrə və hüceyrəarası maddələr qrupu
upload/iblock/739
  Azərbaycan! Azərzərbaycan!
upload/iblock/65f
  Neft qədim akkad dilində
upload/iblock/ff1
  Laboratoriya hesabatı
upload/iblock/c7d
  Biologiya(yun."bios"-həyat, "loqos"-elm) planetimizdə yaşayan bütün canlıların həyat və fəaliyyətini qanunauyğunluqlarını öyrənən elmdir. Bu termin ilk dəfə 1802-ci ildə J. B. Lamark və Q. R
upload/iblock/44a
  Bərabəryanlı üçbucağın oturacağa bitişik bucaqları bir-birinə bərabərdir
upload/iblock/919
  Novruz bayramı ilə bağlı hansı
upload/iblock/c99
  Программа межрегиональной научно-практической конференции с международным участием
upload/iblock/8be
  Ав tərəfi hipotenuz adlanır ав tərəfi hipotenuz adlanır
upload/iblock/fba
  Mövzu: Tədrisdə ən yaxşı
upload/iblock/131
  Insan anatomiyasi
upload/iblock/c7f
  =jre! d äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê Ñ.Ï
upload/iblock/a2d
  “Anti-Dürinq” əsərində həyata belə tərif vermişdir: “Anti-Dürinq” əsərində həyata belə tərif vermişdir
upload/iblock/f87
  Sinif: III fənn: Həyat bilgisi
upload/iblock/8db
  Məktəb: Təbiət elmləri təmayüllü gimnaziya Tarix: 01. 02. 2016
upload/iblock/3b5
  Laboratoriyahesabatı Məktəb: Təbiət elmləri təmayüllü gimnaziya
upload/iblock/b36
  Ekologiya nədir ? Ekologiya
upload/iblock/e49
  Tətqiqatın aparılması:Şagirdlər qruplara bölünür. Tətqiqatın aparılması:Şagirdlər qruplara bölünür
upload/iblock/4ba
  Основной профессиональной образовательной программы высшего образования программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре
upload/iblock/69e
  Основной профессиональной образовательной программы высшего образования программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре
upload/iblock/b73
  " O’zbekiston temir yo’llari " aj markaziy sanitariya-epidemiologiya stansiyasi
upload/iblock/ec5
  İcmali 2016 2017 Fənn
upload/iblock/16b
  Ədəbiyyat VIII sinif Gəncə şəhər İ. Məmmədov adına 27 nömrəli
upload/iblock/81b
  Molekullar XVIII əsrin ortalarında Rus alimi M. V. Lomonosov və ondan 50 IL sonra ingilis alimi Con Dalton maddələrin molekullardan və atomlardan əmələ gəlməsi
upload/iblock/f85
  BÜRCƏLİyev tural biologiya fənnindən Bitkilərin və heyvanların təbiətdə və insan həyatında əhəmiyyəti mövzusunda t ə q d I m a t
upload/iblock/f30
  Məktəb: Xırdalan 3 saylı Tarix : 27. 04. 2015
upload/iblock/ff1
  Laboratoriya hesabatı
upload/iblock/a92
  Laboratoriya hesabatı
upload/iblock/997
  Laboratoriya hesabatı
upload/iblock/f84
  Laboratoriya hesabatı Ad: Məhin Soyad: Babayeva
upload/iblock/ac5
  Gübrə, bitkinin qidalanmasında lazımlı olan kimyəvi elementləri təmin etmək üçün torpağa əlavə edilən hər hansı bir maddə
upload/iblock/79f
  Yeni informasiya texnologiyalarının öyrənmə prosesinə tətbiqində müəllimin rolu
upload/iblock/5fb
  Biologiya dərslərində innovativ texnologiyalar
upload/iblock/fab
  Ekologiya-canlı və cansız təbiətin qarşılıqlı vəziyyətin öyrənən elmdir. Ekologiya sözünü ilk dəfə 1858-ci ildə Q. D. Toro işlətmişdir. 1866-ci ildən alman bioloqo E. Hekkel bu anlayışı geniş yaymışdır
upload/iblock/018
  Maddənin növündən
upload/iblock/e95
  2 апреля 2016 года Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
upload/iblock/fcc
  Документ создан в электронной форме. №12вх-13234/2016 от 17. 06. 2016
bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=/upload/iblock/34e/malyariya.docx&event3=малярия.docx&goto=/upload/iblock/34e
  25 апреля – Всемирный день борьбы с малярией
upload/iblock/aff
  Dərsin tipi: Deduktiv İş formaları : Böyük qrup, Kiçik qrup İş üsulları
upload/iblock/410
  AzƏrbaycan vƏ dünya ölkƏlƏrinin tarixindƏ iz qoyan bƏstəkarlar
upload/iblock/ee2
  Camıyeva Sədaqət Sədrəddin qızı
upload/iblock/991
  Основной профессиональной образовательной программы высшего образования программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре
upload/iblock/8e5
  Магистерской программы «нейробиология»
upload/iblock/b08
  Ы. I. Введение в антропологию
upload/iblock/1ff
  Qədim yunanlar ölkənin keçmişindən bəhs edən çoxlu əfsanələr və mahnılar yaratmışlar. Bu mahnı və əfsanələrdə uydurmalar olsa da, onlar yunanların məşğuliyyəti, əmək alətləri, hansı ölkələrdə olmaları, dini və s
upload/iblock/712
  Занятие. Потом решил не брать
upload/iblock/e8b
  Спецификация теста по дисциплине «Общая фитопатология»
upload/iblock/5d3
  TƏHSİLDƏ İkt (Mühazirələr) GİRİŞ
upload/iblock/76b
  Читайте в сентябрьском номере glamour
upload/iblock/2d4
  Hesablamanın inkişaf tarixini dörd əsas mərhələyə bölürlər: mexanikaya qədər, mexanika, elektromexanika və elektron hesablama dövrləri
upload/iblock/529
  Fənn: Ədəbiyyat Sinif: vb mövzu
upload/iblock/9a9
  Təbii sərvətlərin qorunması ilə bağlı tərbiyə işi aparılsın. Bu məqsədlə bitki və heyvanat aləminin əhəmiyyətini izah etmək, təbiətə qarşı mərhəmətli və qayğıkeş olmaq hissini aşılamaq lazımdır
upload/iblock/d10
  Şagirdlər lupadan istifadə edərək verilən bitki orqanlarının şəkildəyişmələri- Şagirdlər lupadan istifadə edərək verilən bitki orqanlarının şəkildəyişmələri
upload/iblock/3a0
  Cənubi-Qafqazda
upload/iblock/0d3
  Mövzu: Azərbaycan İkinci dünya müharibəsi ərəfəsində dünya dövlətlərinin marağında illərində
upload/iblock/a36
  Dərs metodikası Bakı şəhəri Nizami rayonu 201 №li tam orta məktəbin Tarix müəllimi Kərbalayeva Amənə Eldar qızı
upload/iblock/0e8
  ÇİNDƏ vahid döVLƏTİn yaranmasi suy SÜlaləSİ 1236-cı ildə İdil Bulqar dövləti monqollar tərəfindən süqut etdi
upload/iblock/b56
  Криминология и проблемы декриминализации
upload/iblock/f58
  Dərs ☺☻ kompüteriN Əsas qurğulari hansilardir
upload/iblock/df8
  Hakerlik yeni yarandığı dövr
upload/iblock/8ca
  Dərs hörümçəkkimilər mövzusunu əhatə edir
upload/iblock/588
  Müasir təhsilin əsas məqsədi şagirdin şəxsiyyət və vətəndaş kimi formalaşmasıdır. Təlim prosesində yeni texnologiya və metodların tətbiqi bu məqsədin həyata keçməsində vasitədir. Yeni kurikulum bu istiqamətdə müəllimin fəaliyyət imkanlarını daha da
upload/iblock/f26
  MÖvzu: Birləpəlilər sinfi. Taxıllar və Zanbaqlar fəsiləsi
upload/iblock/bf0
  Müstəqil Azərbaycan Respublikasının tarixinə aid seçilmiş mövzular üzrə tədrisin aparılması müstəqil Azərbaycanda dövlət quruculuğu sahəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin genişmiqyaslı gərgin fəaliyyəti
upload/iblock/96c
  İnsan və vətəndaşların hüquq və azadlıqları
upload/iblock/001
  Ville de Sotchi. Index géographiques. Première édition Sotchi 2013
upload/iblock/a5b
  Fənn: ” İngilis dili ” Sinif: 72 İ. Qayıbov adına 1 saylı tam orta məktəbin
directory upload iblock  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə