Dönem 5 Staj kurulu Nöropsikiyatri Dersin amacıYüklə 43,12 Kb.
tarix07.01.2017
ölçüsü43,12 Kb.
#5029
DERS AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ ŞABLONU
Dersin Adı

Periferik sinir sistemi anatomisiAnlatan Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ali ÜNALDönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

Periferik sinir kavramı, brakial ve lumbosakral pleksus, ekstremite periferik sinirlerinin öğrenilip muayene bulgularının yorumlanması, otonom sinir sistemi anatomi ve fonksiyonu hakkında bilgi düzeyinde artış.Anahtar kelimeler

Sinir, pleksus, brakial, lumbosakral, dermatom, otonomÖğrenim hedefleri

 • Dermatom ve miyotom kavramını bilir.

 • Dermotomal ve periferik sinir tipi duyu kaybını ayırt eder.

 • Periferik sinir tipi kuvvet kaybını diğer kuvvet bozukluklarından ayırt eder.

 • Brakial ve lumbosakral pleksus, ekstremite sinirleri, innerve ettikleri kasları bilir ve muayenesini yapar.

 • Sempatik ve parasempatik sistem anatomi, fonksiyonel farklarını bilir.Dersin Adı

Beyin ölümüAnlatan Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ali ÜNALDönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

Beyin ölümü kavramının anlaşılması ve farkındalığı arttırmak, beyin ölümü klinik tanısı için izlenen adımlar, mevzuat ve muayenenin öğrenilmesi, organ temininde beyin ölümü donörünün öneminin kavranmasıAnahtar kelimeler

Beyin ölümü, Donör, Nakil, Apne testi, Destekleyici testÖğrenim hedefleri

 • Beyin ölümü tespitinde uyulması gereken Tıbbi ve hukuki prosedürü bilir

 • Beyin ölümü muayenesini yapıp tanısını koyar

 • Destekleyici testlerin hangisini tercih edeceğini bilir

 • Organ temininde beyin ölümü donör oranının artmasının önemini kavramıştır.


Dersin Adı

Serebrovasküler Hastalıkların tanısı ve tedavisiAnlatan Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ali ÜNALDönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

Akut inmenin ayırıcı tanısının yapılması, hemorajik ve iskemik inmenin ayırt edilmesi, hemorajik ve iskemik inmede acil tedavi yaklaşımını öğrenilip uygulanması, iskemik inmenin trombolitik tedavisi hakkında bilgi düzeyinde artış ve hastaların trombolitik tedavi verilen merkezlere yönlendirilmesinin sağlanması, hemorajik ve iskemik inme etyolojisi araştırılması ve etyolojiye yönelik tedavi uygulanması konusunda bilgi düzeyini arttırmak, ikincil koruma kavramı, önleyici ve koruyucu tedavi seçeneklerinin öğrenilip, inme hastasının hastane sonrası takip ve tedavisin yapılması.Anahtar kelimeler

İnme, İnfarkt, Hemoraji, Tromboliz, ikincil korumaÖğrenim hedefleri

 • İnmenin tanıyıp acil müdehale yapar.

 • İskemik ve Hemorajik inmeyi ayırt eder.

 • Trombolitik tedavi endikasyonlarını bilir ve hastayı hızlıca uygun merkeze yönlendirir.

 • İnmenin etyolojik nedenlerini bilir, tedaviyi etyolojik nedene göre tercih eder.

 • İnmenin hastahane sonrası takibini yapar.


Dersin Adı

Serebrovasküler HastalıklarAnlatan Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ali ÜNALDönem

3

Staj kurulu

Kas İskelet Nöroloji

Dersin amacı

Serebrovasküler hastalıklar hakkında bilgi düzeyini arttırmak, serebrovasküler Hastalıkların toplum sağlığı açısından önemini anlamak, hemorajik ve iskemi kavramlarını anlamak.Anahtar kelimeler

İnme, İnfarkt, Hemoraji, toplum sağlığı, ikincil korumaÖğrenim hedefleri

 • İnme tiplerini bilir.

 • Hemoraji ve iskemi mekanizmasını bilir.

 • İnmenin toplumsal yükünü kavramıştır ve koruyucu hekimlik uygulama konusunda bilinç düzeyi artar.


Dersin Adı

Bilinç bozukluklarıAnlatan Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ali ÜNALDönem

3

Staj kurulu

Kas İskelet Nöroloji

Dersin amacı

Bilinç kavramı ve bozukluklarının öğrenilmesi, bilincin anatomik bileşenlerinin öğrenilmesi, bilinç bozukluğu olan hastanın nörolojik muayenesinin nasıl yapılacağı hakkında bilgi düzeyinin artması Anahtar kelimeler

Stupor, koma, bilinç, letarji, konfüzyon

Öğrenim hedefleri


 • Bilinç, uyanıklık, farkındalık tanımlarını bilir.

 • Uyanıklık ve farkındalık için anatomik alanlar hakkında bilgi sahibidir.

 • Letarji, stupor, koma, bitkisel yaşam, locked in sendromu tanımlarını bilir.

 • Komalı hasta ve bilinç muayenesi konusunda genel bilgi sahibidir.


Dersin Adı

Kraniyel Sinirler ve Hastalıkları: Muayene Belirtiler ve SemiyolojiAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Nur Ebru BARÇINDönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

Kranial sinirlerin fonksiyonel nöroanatomisini tanıtmak, kranial sinirlerin muayenelerinin nasıl yapıldığını görsel malzemelerle teorik olarak aktarmak, patolojik bulguları değerlendirmek ve lezyon lokalizasyonu yapabilmek.Anahtar kelimeler

Işık refleksi, anizokori, Weber-Rinne, Trigeminal nevraljiÖğrenim hedefleri

 • Kranial sinirlerin fonksiyonel nöroanatomisini bilir

 • Tüm kranial sinirlerin nasıl muayene edilmesi gerektiğini ve varsa patolojik bulguları değerlendirmeyi bilir.

 • Patolojik bulgulara sebep olacak sık görülen hastalıkları ve lezyon lokalizasyonu yapabilir.


Dersin Adı

DemanslarAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Nur Ebru BARÇINDönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

Demans sendromunu tanıtmak, tedavi edilebilir demans nedenlerini ve tedavilerini aktarmak, en sık görülen dejeneratif demans nedenleri olan Alzheimer hastalığı, Lewy cisimcikli demans ve frontotemporal demansın klinik semptom ve bulgularını tanıtmak, bu demans sendromlarının epidemiyolojisi, hastalığın patoloji ve patofizyolojisi hakkında bilgi vermek, demans sendromları arasında ayırıcı tanı nasıl yapılır ve neden yapılmalıdır sorularını cevaplamak, hastalığın farmakolojik tedavi yaklaşımlarını tanıtmak.Anahtar kelimeler

Alzheimer hastalığı, Frontotemproal demans, Lewy cisimcikli demans, Rem uyku davranış bozukluğu, Asetilkolinesteraz inhibitörleriÖğrenim hedefleri

 • Dejeneratif tipte demans sendromlarının toplumdaki sıklığını ve yaşlı popülasyon için önemli bir sağlık sorunu olduğunu bilir,

 • Her unutkanlık yakınmasının demans olmadığını bilir,

 • Unutkanlık yakınmasıyla gelen hasta ve yakınlarından nasıl anamnez alınmalı, ana ve eşlikçi bulguları sorgulamayı bilir,

 • Hastalarda ayırıcı tanı yapabilir, bu amaçla hangi tetkileri isteyeceğini bilir,

 • Tedavi edilebilir demans nedenlerini tanıyabilir,

 • Tedavide kullanılan ilaçları ve eşlikçi bulguların teavisini bilir.


Dersin Adı

Bilinç bozukluklarıAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Nur Ebru BARÇINDönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

Bilinci ve bilinç bozukluklarını tanımlamak, bilinç bozukluğu ile gelen hastanın muayenesinin nasıl yapılacağını tanıtmak, bilinç bozukluğu ile gelen hastaya acil müdaheleyi tanıtmak, bilinç bozukluğuna sebebiyet veren acil hastalıkları tanıtmak. Akinetik mutizm, locked in gibi sendromları tanıtmak. Anahtar kelimeler

Bilinç, bilinç bozuklukları, akinetik mutizm, locked-in sendromu, Glaskow koma skalası

Öğrenim hedefleri


 • Bilinci tanımlar, ilişkili anatomik yapıları açıklar,

 • Bilinç bozukluğu ile gelen hastanın muayenesinin nasıl yapılacağını bilir,

 • Bilinç bozukluğu ile gelen hastaya acil müdaheleyi yapabilir ve etyolojiyi araştırmak için neler yapılması gerektiğini bilir,

 • ABCD müdahelesini yapabilir.


Dersin Adı

DemanslarAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Nur Ebru BARÇINDönem

3

Staj kurulu

Kas İskelet Nöroloji

Dersin amacı

Demans sendromunu tanıtmak, unutkanlık yakınmasıyla gelen hastaya yaklaşımı tanıtmak, tedavi edilebilir demans nedenlerini aktarmak, en sık görülen dejeneratif demans nedenleri olan Alzheimer hastalığı’nın klinik semptom ve bulgularını, epidemiyolojisini ve etyopatogenezini tanıtmak.Anahtar kelimeler

Alzheimer hastalığı, demans sendromu, unutkanlıkÖğrenim hedefleri

 • Alzheimer hastalığının toplumdaki sıklığını ve yaşlı popülasyon için önemli bir sağlık sorunu olduğunu bilir,

 • Her unutkanlık yakınmasının demans olmadığını bilir,

 • Unutkanlık yakınmasıyla gelen hasta ve yakınlarından nasıl anamnez alınmalı, ana ve eşlikçi bulguları sorgulamayı bilir.


Dersin Adı

Bilinç BozukluklarıAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ebru Apaydın DOĞANDönem

3

Staj kurulu

Kas İskelet Nöroloji

Dersin amacı

Bilinç kavramının tanımlanması, bilinçle ilgili temel anatomik yapıların görsel verilerle anlatılması, farklı etyolojilere bağlı bilinç bozukluklarının tanımlanması.Anahtar kelimeler

Bilinç, Bilinçle ilgili anatomik yapılar, Bilinç bozukluklarında etyolojiÖğrenim hedefleri

 • Bilinç kavramını tanımlayabilir,

 • Bilinçle ilgili temel anatomik yapıları bilir,

 • Farklı etyolojilere bağlı bilinç bozukluklarındaki temek klinik ve laboratuar özellikleri

 • hakkında bilgi sahibidir.

Dersin Adı

EpilepsiAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ebru Apaydın DOĞANDönem

3

Staj kurulu

Kas İskelet Nöroloji

Dersin amacı

Epilepsi epidemiyolojisinin tanımlanması, epilepsiye neden olabilecek etyolojilerin tanımlanması, epilepsi ve mortalite riskinin tartışılması, epilepsiye neden olan etyopatojenik, patofizyolojik ve genetik mekanizmaların tanımlanması, epilepside klinik ve laboratuar yardımıyla ayırıcı tanıya yaklaşım.Anahtar kelimeler

Epilepsi, Epilepside etyoloji, Epilepside ayırıcı tanıÖğrenim hedefleri

 • Epilepsi epidemiyolojisi hakkında bilgi sahibidir,

 • Epilepsiye neden olabilecek etyolojileri bilir,

 • Epileptik nöbeti tanır, ayırıcı tanıdaki temel hastalıklar hakkında bilgi sahibidir,

 • Epilepsi tanısına varabilmek için gerekli olan temel laboratuar tetkikleri hakkında bilgi sahibidir.

Dersin Adı

EpilepsiAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ebru Apaydın DOĞANDönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

Epilepsi epidemiyolojisinin tanımlanması, epilepsiye neden olabilecek etyolojilerin tanımlanması, epilepsi ve mortalite riskinin tartışılması, epilepsi nöbetlerinin sınıflandırılması ve semiyolojisi, epilepsiye neden olan etyopatojenik, patofizyolojik ve genetik mekanizmaların tanımlanması, epilepside klinik ve laboratuar yardımıyla ayırıcı tanıya yaklaşım ve tedavinin planlanması, epilepside nörogörüntüleme, sık rastlanan epilepsi sendromlarının tartışılması, epileptojenik odağa göre farklılık gösteren klinik özelliklerin tanımlanması, tedavide doğru ilaç tedavi(lerinin) uygulanmasındaki temel basamaklar.Anahtar kelimeler

Epilepsi, Nöbet, Epilepside tanı, Epilepside tedaviÖğrenim hedefleri

 • Epileptik nöbeti tanıyabilir,

 • Epileptik nöbet ve ayırıcı tanılarını bilir,

 • Epileptik nöbetin klinik ayrımında kullanması gereken semptom ve laboratuar özelliklerini bilir,

 • Hastanın klinik özelliğine göre verilebilecek olan tedavi şemasını bilir ve uygulayabilir.

Dersin Adı

Koma ve NedenleriAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ebru Apaydın DOĞANDönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

Bilinç ve koma kavramlarının tanımlanması, bilinçle ilgili önemli anatomik yapıların tanımlanması, farklı bilinç düzeylerinin nörolojik karşılıklarının tanımlanması, komaya neden olabilecek yapısal ve metabolik durumların gruplandırılması ve tanımlanması, aynı bilinç durumuna yol açabilen farklı etyolojileri tanımlamak, ayırıcı tanıda kullanılması gereken laboratuar verilerini sunmak.Anahtar kelimeler

Bilinç, KomaÖğrenim hedefleri

 • Bilinç ve komayı tanımlayabilir,

 • Bilinçle ilgili önemli anatomik yapıları bilir,

 • Farklı bilinç düzeylerinin nörolojik karşılıklarını tanımlayabilir,

 • Komaya neden olabilecek yapısal ve metabolik durumları tanır,

 • Aynı bilinç durumuna yol açabilen farklı etyolojileri tanımlayabilir, ayırıcı tanıda kullanılması gereken laboratuar verileri hakkında bilgi sahibidir.

Dersin Adı

Medulla Spinalis HastalıklarıAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ebru Apaydın DOĞANDönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

M. Spinalisin anatomik yapısının görsel verilerle tanımlanması, M. Spinalis hastalıkların epidemiyolojisinin güncel verilerle tanımlanması, bu hastalıklardan sık görülenlerin klinik özelliklerinin tanımlanması, ayırıcı tanı için gerekli olan nörolojik muayene ve laboratuar verilerini değerlendirmek için gerekli olan temel verilerin anlatılması, ilk basamak tedavide yapılması gereken müdahale(ler) hakkında bilgi verilmesi, bu hastalıkların akut ve kronik dönem tedavilerine yönelik bilgilerin sunulması.Anahtar kelimeler

M. Spinalis anatomi, M. Spinalis hastalıkları tanı, M. Spinalis hastalıkları tedaviÖğrenim hedefleri

 • M. Spinalis anatomisini bilir,

 • M. Spinalis hastalıklarını tanımlayabilir,

 • Bu hastalık grubunda bulunan ve sık görülen hastalıkları tanır, muayene verilerini değerlendirebilir,

 • Ayırıcı tanı için semptom ve nörolojik muayene özelliklerini beraberce değerlendirebilir,

 • İlk müdahaleyi yapabilir,

 • Bu hastaları kronik dönemde takip edebilir.

Dersin Adı

Nörolojik AcillerAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ebru Apaydın DOĞANDönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

Sık görülen nörolojik acil hastalıkların epidemiyolojisinin tanımlanması, bu hastalıklardaki mortalite ve morbitenin tanımlanması, nörolojik acillerde ayırıcı tanının tartışılması, yapılacak nörolojik muayene ile tedaviyi yönlendirebilecek olan temel klinik özelliklerin detaylandırılması, bu hastalara acil yaklaşımda yapılması gereken, mortalite ve morbiditeyi azaltabilecek temel müdahalelerin tanımlanması.Anahtar kelimeler

Nörolojik aciller, Nörolojik acillerde ayırıcı tanı, Nörolojik acillerde tedaviÖğrenim hedefleri

 • Nörolojik acil hastalıklar grubundaki hastalıkları tanıyabilir,

 • Bu hastalarda ayırıcı tanıya yardımcı olacak düzeyde nörolojik muayene ve klinik bilgiye sahiptir,

 • Bir üst merkeze yönlendirmeden önce yapması gereken acil müdahaleyi yapabilir.

Dersin Adı

Nörolojiye GirişAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ebru Apaydın DOĞANDönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

Nöroloji biliminin tanımlanması, nöroloji kliniklerinde sık görülen hastalıkların epidemiyolojisinin tanımlanması, bu hastalıkların tedavilerine yaklaşımların kısaca tanımlanması, görsel kaynaklarla nöroloji kliniğinde kullanılan özel tetkik ve laboratuar kaynaklı verilerin nasıl toplandığının tanımlanması, üniversitemiz nöroloji kliniğinin çalışma sistemine yönelik verilerin sunulması.Anahtar kelimeler

Nöroloji bilimi, Nörolojik hastalıklar epidemiyoloji, Nörolojide sık kullanılan laboratuar tetkikleriÖğrenim hedefleri

 • Nöroloji bilimini tanır,

 • Nörolojide sık görülen hastalıklarının epidemiyolojik verilerini bilir,

 • Ana hastalık gruplarına tedavi yaklaşımındaki temel prensipleri bilir,

 • Nörolojiye özel klinik ve laboratuar çalışmaları tanımlayabilir,

 • Üniversitemiz nöroloji kliniğinin çalışma düzeni hakkında bilgi sahibidir.

Dersin Adı

Duyu MuayenesiAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ferah KIZILAYDönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

Duyu çeşitleri, duyunun anatomik yolları, duyu muayenesi yapmak, duyu bozuklukları tanımlarıAnahtar kelimeler

Duyu muayenesi, Duyu yolları, HipoesteziÖğrenim hedefleri

 • Ayrıntılı duyu muayenesi yapabilmek,

 • Duyu bozukluğu tiplerini bilmek ve ayırıcı tanıda kullanmak.

Dersin Adı

Demiyelinizan HastalıklarAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ferah KIZILAYDönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

Multipl Sklerozis (MS) nasıl bir hastalıktır,klinik bulguları nelerdir ,MS tanısı nasıl konulur, MS tedavisi nasıldır, Neuromyelitis Optika, Akut dissemine ensefalomiyelit ve diğer MS varyantları nelerdir, tedavisi nasıldır.Anahtar kelimeler

Multipl Skleroz, Hipoestezi, Optik nörit, Çift görmeÖğrenim hedefleri

 • MS tanısı koyabilmesi,

 • MS tedavisinde bilgi sahibi olmalı,

 • Diğer MS varyantları ile ayırıcı tanı yapabilmeli.

Dersin Adı

Nöromüsküler Kavşak HastalıklarıAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ferah KIZILAYDönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

Myastenia Gravis (MG) nasıl bir hastalıktır, MG klinik bulguları nelerdir, MG’in tanısı nasıl konur, ayırıcı tanısı nelere dikkat etmek gerekir, MG tedavisi nasıl yapılır.Anahtar kelimeler

Güçsüzlük, Çift görme, Myastenik krizÖğrenim hedefleri

 • MG tanısı koyabilmeli,

 • MG tedavi edebilmeli,

 • Myasteniz kriz ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olmalı.

Dersin Adı

Uyku


Anlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ferah KIZILAYDönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

Uykunun tanımı ve önemi, uyku evreleri, uyku bozuklukları nelerdir, uyku bozukluklarının tedavisi.Anahtar kelimeler

Narkolepsi, REM, NREM, InsomniaÖğrenim hedefleri

 • Uyku bozuklukları hakkında bilgi sahibi olmalı,

 • Uyku bozuklukluklarının tedavisi hakkında bilgi sahibi olmalı.

Dersin Adı

Baş AğrısıAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ferah KIZILAYDönem

3

Staj kurulu

Kas İskelet Nöroloji

Dersin amacı

Kraniumda ağrıya duyarlı yapılar, primer baş ağrıları nelerdir, sekonder başağrıları nelerdir, baş ağrısı ananmezi nasıl alınır, tanıda neler yapılır.Anahtar kelimeler

Baş ağrısı, Migren, Küme başağrısı, Subaraknoid kanamaÖğrenim hedefleri

 • Başağrısı olan bir hastadan anamnez alma konusunda bilgi sahibi olmalı,

 • Primer baş ağrıları ve sekonder başağrıları hakkında kabaca bilgi sahibi olmak,

 • Sekonder başağrısını primer başağrılarından ayıran kırmızı bayraklar hakkında bilgi sahibi olmalı,

 • Baş ağrısı ile başvuran bir hastada acil durumu fark edip bir üst merkeze yönlendirme yapabilmesi.

Dersin Adı

Kas Hastalıkları -Belirti, Bulgu ve SınıflamaAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hilmi UYSALDönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

Kas hastalıklarının altında yatan mekanizmayla ilgili bilgileri hatırlatmak, kas hastalıklarının karşımıza çıkış biçimleri ve sık görülen örnekleri hakkında bilgilendirmek, hekim adaylarında kas hastalıklarına nasıl yaklaşılacağıyla ilgili görüş oluşturmak.Anahtar kelimeler

Öğrenim hedefleri

 • Kas hastasında görülmesi beklenen belirti ve bulguları sayar,

 • Kas hastalıklarındaki muayene bulgularını yorumlar,

 • Kas hastalıklarındaki laboratuar bulgularını yorumlar,

 • Kasın nasıl işlev gördüğünü açıklar,

 • Kas hastalıklarını sınıflandırır,

 • Sık görülen kas hastalıklarını tanır ya da şüphelenir,

 • Kas hastalığına yol açan sistemik hastalıklar konusunda bilgilenir.


Dersin Adı

Motor nöron hastalığıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hilmi UYSALDönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

Üst ve alt motor nöronları etkileyen hastalıkları, semptom ve bulguları hakkında bilgilendirmek ve hekim adaylarının motor nöron hastalıklarına nasıl yaklaşacağıyla ilgili görüş oluşturmak.Anahtar kelimeler

Öğrenim hedefleri

 • Motor nöron hastalığının tarihçesini bilir ve sınıflandırmayı bu tarihsel çerçevede anlayabilir,

 • Motor nöron hastalığının temel özelliklerini tanır ve diğer hastalıklardan ayırt edici karakterini tanımlayabilir,

 • Dejeneratif hastalık süreçlerinden Motor nöron hastalığı ile ilgili olan patofizyolojik mekanizmaları bilir.

Dersin Adı

Motor kontrol sisteminin organizasyon basamaklarıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hilmi UYSALDönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

İnsan yaşamını etkileyen motor sistemle ilgili bilgilerini bütünleştirerek beynin nasıl çalıştığıyla ilgili sentez yapabilmesi ve motor sistemi etkileyen hastalıkların insan yaşamında yapabileceği engelleri anlayabilmesi.Anahtar kelimeler

Öğrenim hedefleri

 • “Hareketin” yaşamdaki anlamı sorusunu sorabilir,

 • T.Ascidisia nın öyküsüyle beyin ve motor sistem bağıntısı kurabilir,

 • İnsanda motor işlevimizin temel basamaklarını tanımlayabilir,

 • Motor işlevimizin effektör organının proprioseptif duysal organa dönüştüğünü bilir,

 • Motor işlevimizin refleks bileşenlerini tanır,

 • Motor işlevimizin pattern jeneratörlerini anlayabilir,

 • Motor ilevimizin beyin sapı organizasyonu bilir,

 • Motor işlevimizin serebellar bileşeni bilir,

 • Motor işlevimizin ekstrapiramidal bileşenini kavrar.


Dersin Adı

PolinöropatilerAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hilmi UYSALDönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

Polinöropatisi olan bir hastayı tanıyabilmesinin anahtarlarını vermek, polinöropati mekanizmalarını tanıyarak akson ve myelinin ve ilgili protein/genlerin işlevini anlama konusundaki yetilerini geliştirmek.Anahtar kelimeler

Öğrenim hedefleri

 • Periferik sinir lezyonlarının patolojisini kavrar,

 • Klinik tabloya bakarak periferik sinir lezyonundan şüphelenebilir,

 • Polinöropatileri sınıflandırabilir,

 • Akut, subakut ve kronik polinöropatilerin tipik örnekleriyle ilgili klinik tabloları tanır,

 • Herediter polinöropatiler, akson/myelin proteinleri ve ilgili genler hakkında bilgi sahibi olur,

 • Herediter polinöropatilerle ilgili hekim olarak sosyal sorumluluğu hakkında farkındalık geliştirir.


Dersin Adı

Erişkinde Nörolojik MuayeneAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hilmi UYSALDönem

3

Staj kurulu

Kas İskelet Nöroloji

Dersin amacı

Santral ve periferik sinir sisteminin normal fonksiyonlarının ve patolojik durumlardaki bozukluklarının bireyde tanımlanabilecek muayene yöntemleri konusunda bilgilendirmek.Anahtar kelimeler

Öğrenim hedefleri

 • Sinir sisteminin santral, spinal ve periferik bileşenleriyle ilgili fonksiyonların tanımlanmasını yapabilir,

 • Yüksek bilişsel fonksiyonları tanımlar,

 • Kranial sinirlerin fonsiyonlarıyla ilgili muayene bulgularını tanımlar,

 • Ekstremitelerin kas gücü, duyu muayenesi ve refleks muayenesinin özelliklerini bilir.

 • Temel patolojik refleksleri tanımlar.

Dersin Adı

Nöromüsküler HastalıklarAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hilmi UYSALDönem

3

Staj kurulu

Kas İskelet Nöroloji

Dersin amacı

Motor ünitenin alfamotor nöron , akson, motor son plak ve kas bileşenlerini etkileyen hastalıkların tipik örnekleriyle ilgili görüş oluşturmak.Anahtar kelimeler

Öğrenim hedefleri

 • Motor ünitenin bileşenlerini bütünlüklü olarak kavrar,

 • Alfa motor nöronun patolojilerinde ortaya çıkan motor nöron hastalığıyla ilgili bilgilenir,

 • Aksonu etkileyen polinöropatilerin en sık olarak görülen diabetik polinöropatiler hakkında bilgi sahibi olur ve yakınma ve muayene bulgularını tanımlayabilir,

 • Motor son plağın etkilenmesi durumunda oratya çıkan muayene bulgularını tanır ve tipik örneği motor son plak hastalığını bilir,

 • Kasları etkileyen hastalıkların semptom ve bulguları hakkında bilgi sahibi olur ve tipik örneği Duschenne Musküler Distrofi hastalığını tanıyabilir.

Dersin Adı

BaşağrılarıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Babür DORADönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

Öğrencinin başağrıları hakkında genel bilgiye sahip olması.Anahtar kelimeler

Başağrısı, Migren, Küme Başağrısı, Gerilim tipi başağrısı, Trigeminal Nevralji

Öğrenim hedefleri


 • Başağrıların genel tiplerini ve başağrısına neden olan mekanizmaları bilir,

 • Başağrısı anamnezi almasını bilir,

 • Başağrısı anamnezindeki alarm işaretlerini tanır,

 • Birçok primer ve bazı sekonder başağrılarının tanısını koymayı becerir,

 • Migrenin tiplerini, fizyopatolojisini, klinik bulgularını ve tedavi yöntemlerini bilir,

 • Gerilim tipi başağrısının tiplerini, fizyopatolojisini, klinik bulgularını ve tedavi yöntemlerini bilir,

 • Küme başağrısının klinik bulgularını ve tedavi yöntemlerini bilir,

 • Migren, gerilim tipi başağrısı ve küme başağrısını anamnez ile birbirinden ayırt etmeyi becerir,

 • Trigeminal Nevraljinin tiplerini, fizyopatolojisini, klinik bulgularını ve tedavi yöntemlerini bilir.

Dersin Adı

Mental MuayeneAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Babür DORADönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

Öğrencinin mental muayene yapmasını öğrenmesi.Anahtar kelimeler

Mental muayene, Yüksek kortikal fonksiyonlar, Serebral dominans, Afazi, Lisan, Bellek, Praksis , Apraksi, Gnozis, Agnozi, İhmal, Akalkuli, Anozognozi, ProsopagnoziÖğrenim hedefleri

 • Mental muayenenin ana komponentlerini bilir,

 • Serebral dominans kavramını bilir,

 • Lisan, bellek, praksis, gnozis, hesap yapma, dikkatin sürekliliği gibi yüksek kortikal fonksiyonları bilir, tanır ve muayene etmesini becerir,

 • Lisan, bellek, praksis, gnozis, hesap yapma, dikkatin sürekliliği gibi yüksek kortikal fonksiyonların bozukluğunda ortaya çıkan bulguları bilir ve tanı koymayı becerir,

 • Temel afazi tiplerini ve birbirlerinden farklarını bilir.


Dersin Adı

Serebellar muayene ve AtaksilerAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Babür DORADönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

Öğrencinin serebellar muayeneyi ve serebellar bozukluğu neden olabilecek nedenleri öğrenmesi Anahtar kelimeler

Serebellum, Ataksi, Disdiadokokinezi, Dismetri, Tremor, Nistagmus

Öğrenim hedefleri


 • Serebellum ve ilişkili yapıların fonksyonel anatomohistolojisini ve serebellumun işleyişindeki görevlerini bilir,

 • Serebellumun çalışma prensiplerini bilir,

 • Serebellar muayene yapmasını becerir,

 • Serebellar muayenede görülebilecek patolojik bulguları tanır ve yorumlayabilir,

 • Serebellar bozukluğa neden olabilecek temel hastalıkları ve yaş grubuna göre en sık nedenleri bilir.Dersin Adı

Motor sistem-1. ve 2. motor nöronlarAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Babür DORADönem

3

Staj kurulu

Kas İskelet Nöroloji
Dersin amacı

Öğrencinin motor sistemi ve bozukluklarını öğrenmesi.Anahtar kelimeler

Motor nöron, Spastisite, Parezi, Pleji, Tonus, Derin tendon refleksi, Patolojik reflex, Yüzeyel reflex, Atrofi, Fasikülasyon, Babinski, KlonusÖğrenim hedefleri

 • Motor hiyerarşi kavramını ve motor sistemin temel elemanlarını bilir,

 • Motor yolları bilir,

 • ve 2. Motor nöron lezyonlarında ortaya çıkabilecek tüm bulguları bilir,

 • ve 2. Motor nöron lezyonlarını birbirinden ayırd etmeyi becerir,

 • ve 2. Motor nöron lezyonlarına neden olabilecek hastalıkları bilir,

 • Temel yürüyüş bozukluklarını bilir ve tanır.


Dersin Adı

BaşağrılarıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Babür DORADönem

3

Staj kurulu

Kas İskelet Nöroloji

Dersin amacı

Öğrencinin başağrıları hakkında genel bilgiye sahip olması.Anahtar kelimeler

Başağrısı, Primer başağrısı, Sekonder başağrısıÖğrenim hedefleri

 • Başağrıların genel tiplerini ve başağrısına neden olan mekanizmaları bilir,

 • Başağrısı anamnezi almasını bilir,

 • Başağrısı anamnezindeki alarm işaretlerini tanır,

 • Birçok primer ve bazı sekonder başağrılarını bilir.


Dersin Adı

Yüksek kortikal fonksiyonlarAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Babür DORADönem

3

Staj kurulu

Kas İskelet Nöroloji

Dersin amacı

Öğrencinin yüksek kortikal fonksiyonları öğrenmesi.Anahtar kelimeler

Yüksek kortikal fonksiyonlar, Serebral dominans, Afazi, Dizartri, Lisan, Bellek, Praksis, Apraksi, Gnozis, Agnozi, İhmal, Akalkuli, Anozognozi, ProsopagnoziÖğrenim hedefleri

 • Yüksek kortikal fonksiyonların neler olduğunu ve hangi hemisferle ilişkili olduğunu bilir,

 • Serebral dominans kavramını bilir,

 • Lisan, bellek, praksis, gnozis, hesap yapma, dikkatin sürekliliği gibi yüksek kortikal fonksiyonları ve bozukluklarını bilir ve tanır,

 • Afazi ve dizartri kavramlarını ve birbirinden farklarını bilir.


Dersin Adı

Motor sistem, muayene, belirtiler ve semiyolojiAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. S. Sibel ÖZKAYNAKDönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

Motor sistemin anatomik olarak temel yapılarını, I. ve II. Motor nöron kavramını, motor yolları tanıtmak, primer motor sistemin ve yardımcı motor sistemlerin fonksiyonlarını tanımlamak, kas kitlesi görünümü, tonus değişiklikleri, kas gücü değerlendirmesi gibi motor sistemin muayene yöntemlerini görsel malzemelerle teorik olarak aktarmak, motor sistem fonksiyon bozukluğunda ortaya çıkan parezi, pleji, monoparezi, hemiparezi, tetraparezi, paraparezi gibi kavramları tanıtmak ve motor sistem anatomisindeki lezyon yerleşimiyle ilişkilendirmek ve I. ve II. Motor nöron sistemini etkileyen lezyonların klinik muayeneye yansıyan farklılıklarını tanıtmak.Anahtar kelimeler

Parezi, pleji, atrofi, spastisite, rijidite, hipotoni, monoparezi, paraparezi, hemiparezi, tetraparezi Öğrenim hedefleri • İstemli hareketi kontrol eden anatomik yapıları bilir,

 • Kastaki atrofik değişiklikleri, fasikülasyonu tanıyabilir ve hangi motor nöron sistemindeki lezyon ile ilişkili olduğunu bilir,

 • Spastisite, rijidite, hipotoni kavramlarını bilir, muayene ile tanıyabilir ve hangi motor nöron sistemindeki lezyon ile ilişkili olduğunu bilir,

 • Pareziyi tanıyabilir, muayene edebilir ve kas gücü derecelendirmesini yapar,

 • Kas gücü kaybının vücuttaki dağılımını isimlendirebilir,

 • Parezinin I. veya II. motor nöron sistemindeki bir lezyondan mı oluştuğunu bilir,

 • Monoparezi, hemiparezi, tetraparezi, paraparezi gibi durumları tanıyabilir, I. veya II. motor nöron sistemindeki lezyonla ilişkilendirebilir ve tahmini bir lezyon lokalizasyonu yapabilir.


Dersin Adı

Refleks muayenesiAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. S. Sibel ÖZKAYNAKDönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

Derin tendon reflekslerini oluşturan anatomik yapıları, yolları ve refleks mekanizmayı tanıtmak, refleks muayenesinde en sık değerlendirdiğimiz derin tendon reflekslerini ve anatomik ilişkilerini tanıtmak, derin tendon reflekslerinin muayenelerinin özelliklerini görsel malzemelerle teorik olarak tanıtmak, yüzeyel refleksleri oluşturan anatomik yapıları, yolları ve refleks mekanizmayı tanıtmak, en sık değerlendirdiğimiz yüzeyel refleksleri ve anatomik ilişkilerini tanıtmak, yüzeyel reflekslerin muayenelerinin özelliklerini görsel malzemelerle teorik olarak tanıtmak, en sık değerlendirdiğimiz patolojik refleksleri ve anatomik ilişkilerini tanıtmak ve II.motor nöron sistemindeki lezyonlara eşlik eden refleks özelliklerini tanıtmak.Anahtar kelimeler

Derin tendon refleksleri, yüzeyel refleksler, patolojik refleksler, karın cildi refleksi, plantar refleks, Babinski işareti, Hoffmann belirtisiÖğrenim hedefleri

 • Derin tendon refleksleri, yüzeyel refleksler ve patolojik refleklerin muayenelerini yapabilir,

 • Derin tendon refleksleri, yüzeyel refleksler ve patolojik refleklerin hangi anatomik bölge lezyonları sonucunda etkilenebileceğini ve ne tip değişikliklerin ortaya çıkacağını bilir,

 • Refleks muayenesi yaparak lezyonun I. Veya II.motor nöron sisteminden mi kaynaklandığını öngörebilir.


Dersin Adı

Parkinson hastalığı ve tedavisiAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. S. Sibel ÖZKAYNAKDönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

İdiopatik Parkinson hastalığını tanıtmak, idiopatik Parkinson hastalığının epidemiyolojisinde yaşlılıktaki sıklığını vurgulamak, hastalığın patoloji ve patofizyolojisi konusunda bilgilendirmek, parkinson hastalığının klinik semptom ve bulgularını tanıtmak, ayırıcı tanıda Parkinson sendromunu tanımlamak ve en sık görülen parkinsonizm sendromu nedenlerini tanıtmak, hastalığın farmakolojik ve cerrahi tedavi yaklaşımlarını tanıtmak.Anahtar kelimeler

Parkinson hastalığı, istirahat tremoru, rijidite, bradikinezi, levodopa, Lewy cismi, dopamin agonisti


Öğrenim hedefleri

 • İdiopatik Parkinson hastalığının toplumdaki sıklığını ve yaşlı popülasyon için önemli bir sağlık sorunu olduğunu bilir,

 • Klinik muayene ile hastalığın motor belirtilerini saptayarak idiopatik Parkinson hastalığını tanıyabilir ve ileri tanı ve tedavi için uzman bir hekime yönlendirebilir,

 • Hastalığın motor belirtiler dışında bazı psikiyatrik ve demans belirtileri gösterebileceğini bilir,

 • Sık olarak Parkinson sendromuna yol açabilecek ilaçları bilir ve bu ilaçları kullanırken de Parkinson sendromu tablosu ile karşılaşabileceğini bilir,

 • Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçları ve en sık görülen yan etkilerini bilir,

 • Hastalığın semptomlarını kötüleştirebilecek ilaçları bilir.


Dersin Adı

Diğer hareket bozuklukları ve tedavisiAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. S. Sibel ÖZKAYNAKDönem

5

Staj kurulu

Nöropsikiyatri

Dersin amacı

Tremor, kore, atetoz, ballismus, distoni, mlonus, tik gibi istemsiz olarak ortaya çıkan hareket bozukluklarını tanımlamak, hareket bozukluklarının ilişkili olduğu anatomik yapıları tanıtmak, hareket bozukluklarının en sık görüldüğü etyolojik faktörleri, genetik ve edinsel hastalıkları kısaca tanıtmak, hareket bozukluklarının tedavisinde kullanılabilecek olan farmakolojik ajanları ve varsa cerrahi tedavilerini tanıtmak.Anahtar kelimeler

Tremor, kore, atetoz, distoni, ballismus, Huntington hastalığı, Wilson hastalığıÖğrenim hedefleri

 • Hareket bozukluklarını fenomenolojik olarak tanıyabilir ve birbirinden ayırabilir,

 • Hareket bozukluğu ile ilişkili olabilecek etyolojik faktörleri bilir ve sorgulayabilir (ilaçlar, toksik maddeler, edinsel ve genetik hastalıklar),

 • Tipik olgularda Huntington hastalığı, Wilson hastalığı gibi genetik hastalıkların, Sydenham koresi gibi edinsel hastalıkların klinik ön tanısını yaparak veya hareket bozukluğunu fenomenolojik olarak tanıyarak hastayı uygun uzman hekime kesin tanı ve tedavi amaçlı yönlendirebilir,

 • Hareket bozukluklarının tedavisinde kullanılabilecek uygun ilaçları bilir,

 • Hareket bozukluğuna neden olan acil olarak müdahale edilebilecek bir durum varsa (ilaç kullanımına bağlı distonik reaksiyonlar gibi) ilk tedaviyi yapabilir.

Dersin Adı

Hareket bozuklukları, ataksi ve denge bozukluklarıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. S. Sibel ÖZKAYNAKDönem

3

Staj kurulu

Kas İskelet Nöroloji

Dersin amacı

Tremor, kore, atetoz, ballismus, distoni, mlonus, tik gibi istemsiz olarak ortaya çıkan hareket bozukluklarını görsel malzemelerle fenomenolojik olarak tanımlamak, hareket bozukluklarının ilişkili olduğu anatomik yapıları tanıtmak, ataksi ve denge bozukluklarını görsel malzemelerle fenomenolojik olarak tanımlamak, ataksi ve denge bozukluklarının ilişkili olduğu anatomik yapıları tanıtmak.Anahtar kelimeler

Tremor, kore, atetoz, distoni, ballismus, tik, mlonus, ataksiÖğrenim hedefleri

 • Tremor, kore, atetoz, ballismus, distoni, mlonus, tik gibi istemsiz hareketleri tanır, birbirinden ayırabilir ve hangi anatomik yapılardaki lezyonlarla ilişkili olabileceğini bilir

 • Ataksi ve denge bozukluklarını tanır ve hangi anatomik yapılardaki lezyonlarla ilişkili olabileceğini bilir.


Dersin Adı

Ekstrapiramidal sistem hastalıklarıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. S. Sibel ÖZKAYNAKDönem

3

Staj kurulu

Kas İskelet Nöroloji

Dersin amacı

Ekstrapiramidal sistemin fonksiyonlarını tanıtmak , ekstrapiramidal sistemin hastalıkları içinde en sık görülen, en tipik olan, genetik olarak tanınabilen ve tedavi edilebilenlerini tanıtmak, parkinson hastalığı, Huntington hastalığı, Sydenham koresi, Wilson hastalığının, vb. epidemiyolojik, klinik özelliklerini, tanı ve tedavi yaklaşımlarını kısaca tanıtmak.Anahtar kelimeler

Parkinson hastalığı, Huntington hastalığı, Sydenham koresi, Wilson hastalığıÖğrenim hedefleri

 • Parkinson hastalığının en sık karşılaşabileceği ekstrapiramidal sistem hastalıklarından biri olduğunu bilir,

 • Parkinson hastalığının hangi bazal gangliyon yapısı ile ve hangi nörotransmitter eksikliği ile ilişkili olduğunu bilir,

 • Parkinson hastalığının temel klinik belirtilerini bilir,

 • Parkinson hastalığının temel tedavi yaklaşımı ile ilgili fikir sahibi olur,

 • Sydenham koresinin temel klinik özelliklerini bilir,

 • Huntington hastalığının temel klinik özelliklerini bilir,

 • Wilson hastalığının temel klinik özelliklerini, tanısal yaklaşımları ve tanı konduğunda tedavi yaklaşımlarıyla progresyonunun etkilenebildiğini bilir.


Yüklə 43,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə