ÜNİversiteleriMİzde nöroloji anabiLİm dallarinin tariHÇeleri İstanbul ÜniversitesiYüklə 1,91 Mb.
səhifə1/22
tarix13.04.2017
ölçüsü1,91 Mb.
#13844
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

.

Bolum 3


ÜNİVERSİTELERİMİZDE NÖROLOJİ ANABİLİM DALLARININ TARİHÇELERİ

İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Nöroloji TarihçesiCerrahpaşa'da Nöroloji Tarihçesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Türkiye'nin ilk Nöroloji kliniğidir. Bir ara ismi kürsü, daha sonra da anabilim dalı olmuştur.

1871'de Dr. İbrahim Yusuf, Paris'e Nöroloji eğitimi için gönderilmiş, dönünce Mekteb-i Tıbbiye'de muallim muavini olmuştur.

Nöroloji dersleri dahiliye hocaları tarafından verilmiştir, Dr. Feyzullah Bey, beyin ve medulla spinalis hastalıkları anlatmıştır.

1896 yılında Dr. Raşit Tahsin (Tuğsavul) Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye'ye Em- raz-ı ve Serririyat-ı Akliye ve Asabiye Muallimliği'ne atanmış, burada yalnız teorik ders vermiş, iki yıl sonra poliklinik yapmaya başlamıştır.

1898'de Gülhane Askeri Tababet Tatbikat Mektebi ve Serriyatı açılınca buraya İkinci Tabip ve ayrıca Akliye ve Asabiye Muallimi olarak Dr. Raşit Tuğsavul getirilmiş ve burada yataklı bir kurum açmayı başarmıştır.

Raşit Tahsin Bey burada teşhis ve tedavi derslerini vermiştir. 1908 yılında kendi isteğiyle buradan ayrılmış, İstanbul'un Kadırga semtindeki Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'ye akıl ve sinir dersi konulunca, buraya fahri muallim olmuştur. Bu tarihlerde askeri tıbbiye ile mülki tıbbiye birleşmiş ve Haydarpaşa'ya taşınmıştır. Raşit Tahsin Bey de çalışmalarını burada sürdürmüştür. Kısa bir zaman sonra Lofçalı Derviş Bey, 1895'ten itibaren Raşit Tahsin Bey'le birlikte çalışmıştır.

İki mektep birleşince ayrılmış, adli tıbba geçmiştir.

Bu arada Pepo Akşiyoti ders vermiş, Dr. Nuri Bekir Bey de eğitime katılmıştır.

Pepa Akşiyoti vefat edince yerine Charcot'm talebesi Dr. Hilmi Kadri Bey a- tanmış, vefat edince bu dersi vekaleten Akliye Müderris Muavini Recep Rüştü Bey idare etmiştir.

138


TÜRKİYE NÖROLOJİ TARİHÇESİ


1924'te bu ders tamamen kürsü haline getirilmiş, kürsüye Muallim unvanı ile Prof. Dr. Hâyrullah Diker intihap edilmiş, kendisi kürsüde kalmıştır.

1933'te Hayrullah Diker'in yanma Dr. Esat Raşit Tuğsavul Doçent olarak veril- miştir. Esat Raşit Tuğsavul, medulla spinalis hastalıkları ile ilgili Doçentlik tezi yapmış ve uyku ile ilgili çalışma yapmıştır. Tuğsavul, 1938'de vefat etmiştir.

1933'de Haydarpaşa'da (Üniversite Reformu'nda) Reşit Galip zamanında iki Nöroloji kürsüsü kurulmuş, birine Prof. Dr. Hayrullah Diker, diğerine de vekil Prof. Fahrettin Gökay önerilmiştir.

1938'de Doç. Dr. Esat Raşit Tuğsavul vefat etmiş, 1941'de Hayrullah Diker e- mekli olmuş, aynı sene Fahrettin Kerim Gökay vekil tayin edilmiştir. Gökay, 1942'de Nöroloji Kürsüsü'ne seçilmiş ve Ordinaryüs ünvanını almıştır. Bu dönemde kürsüye 1942'de Doçent olan Necmettin Polvan’ın ardından 1945'te de Dr. Kenan Tükel ve 1950'de Dr. Sebahattin Kerimoğlu Doçent olmuştur.

24 Teşrinievvel 1949'da Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay İstanbul Valisi ve Belediye Reisi olarak kurumdan ayrılmış, 1949-1950 tarihleri arasında kürsü Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel tarafından idare edilmiştir. Gökay, valiliği sırasında Nöroloji bölümünü Cerrahpaşa Hastanesi'ne nakil yapmıştır. Bugün Psikiyatri A- nabilim Dalı'na ait olan belediyenin dahili hastalıklara ait binasında, alt katta tatbikat hastanesi olarak (10 yatakla) başlanmış, daha sonra, şimdi jinekolojik onkoloji bölümü olan ve eskiden başhekimlik lojmanı olarak yapılmış olan 40 yataklı binada çalışmalara devam edilmiştir.

Bu dönemde kürsünün öğretim üyesi kadrosu:

Prof. Dr. Necmetti Polvan

Prof. Dr. Kenan Tükel

Prof. Dr. Sebahattin Kerimoğlu'ndan oluşmaktaydı.

Prof. Dr. Kenan Tükel Hoca, elektroansefalografi laboratuvarım kurmuş, 1956 yılında Prof. Dr. S. Kerimoğlu tarafından Nöroradyoloji’de (ilk kez serebral anji- yografi yapılmıştır. 1 numaralı hasta Erdoğan Timuçin AVM) kurulmuştur.

Bu dönemlerde kürsü Prof. Dr. Necmettin Polvan tarafından yürütülmektedir. 1950-1960 arası görev yapanlar

1954'de kürsüye Nöroşirürji birimi 4 yatakla katılmıştır. 1960'ta 147 öğretim ü- yesinin fakülteden uzaklaştırıldığı dönemde kürsü adını almıştır. Necmettin Polvan Hoca'nm yerine Doç. Dr. Sabahattin Kerimoğlu Profesör olarak kürsü başkanlığına geldi. Bu durumda kürsüde Prof. Dr. Sabahattin Kerimoğlu. Doç. Dr. Nedim Zembilci, Uz. Dr. Edip Aletin, Uz. Dr. Erdoğan Özdamar, Doç. Dr. Feyyaz Ber- kay, Dr. Aynur Baslo, Dr. Perihan Önsöz (Baslo), Dr. Güngör Turhan, Dr. Feridun Denktaş, Dr. Halil Değer ve Dr. Hayrünnisa Dinç'ten (Denktaş) müteşekkil bir kadro mevcuttu.ÜNİVERSİTELERİMİZDE NÖROLOJİ ANABİLİM DALLARININ TARİHÇELERİ


139


1960-1963 arasında kürsü başkam Prof. Dr. Sabahattin Kerimoğlüydu. 1963'te 147'lerin geri dönüşü sonrası kürsü Nöropsikiyatri adını aldı. Aynı dönemde kürsü kurulları oluştu ve kürsü başkanlığına tekrar Prof. Necmettin Polvan geldi. Bu dönemde Başkan Prof. Dr. Necmettin Polvan, Prof. Dr. Sabahattin Kerimoğlu, Doç. Dr. Ayhan Songar, Doç. Dr. Nedim Zembilci, Doç. Dr. Feyyaz Berkay ve Radyolog Dr. Erdoğan Altuğ kürsüde çalıştılar.

Prof. Dr. Kenan Tükel, Doç. Dr. Edip Aktin, Uz. Dr. Aynur Baslo, Dr. Erhan Oğul İstanbul Tıp Fakültesi Çapa kliniklerinde Nöroloji Kürsüsü'nü kurmak üzere kadrolarıyla birlikte Çapa'ya, psikiyatri kliniğinin içindeki bir bölüme, 20 yataklı kürsü olarak ayrıldılar. Bu dönemde İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri kürsüsünden de Doç. Dr. Ayhan Songar, Uz. Dr. Adnan Ziyalar ve Uz. Dr. Oğuz Arkonaç da psikiyatri bölümünü kurmak üzere Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne, şimdiki çocuk kliniği binasının bir kısmına geldiler.

Kürsü Uz. Dr. Rana Kartal, Uz. Dr. Aynur Baslo, Dr. Perihan Baslo, Dr. Güngör Turhan, Dr. Feridun Denktaş, Dr. Halil Değer, Dr. Hayrünnisa Denktaş, Dr. Esat Eşkazan ve Dr. Gürhan Kendiroğlu kadrosuyla çalışmaktaydı.

Nöropsikiyatri kürsüsü aşağıdaki seksiyonları ve şeflerini içermekteydi:


 1. Nöroloji seksiyonu, (Prof. Dr. Sabahattin Kerimoğlu)

 2. Nöroşirurji seksiyonu, (Doç. Dr. Feyyaz Berkay)

 3. Psikiyatri seksiyonu (Prof. Dr. Ayhan Songar).

Kürsüye bağlı laboratuvarlar ise şunlardı:

 1. Nörobiyoloji, (Dr. Erdoğan Özdamar)

 2. Nöroradyoloji, (Dr. Erdoğan Altuğ)

 3. EEG ve nörofizyoloji (Dr. Nedim Zembilci).

Toplam yatak sayısı 50 idi ve bu yatakların 12'si Nöroşirurjiye ve 38'i Nörolojiye ait olup psikiyatrinin henüz yatağı yoktu.

Sene 1967 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Bu dönemlerde Kürsü Prof. Dr. Necmettin Polvan tarafından yürütülmektedir. 1. Nöropsikiyatri Kürsüsü, (Prof. Dr. Necmettin Polvan)

 2. Nöroloji Seksiyonu, (Prof. Dr. Sabahattin Kerimoğlu

Doç. Dr. Erdoğan Özdamar

Dr. Perihan Baslo

Dr. Hayrünnisa Denktaş

Dr. Feridun Denktaş

Dr. Süheyl Haşimi140


TÜRKİYE NÖROLOJİ TARİHÇESİ


Dr. Ayhan Arguner Dr. Kemal Bayülkem


 1. Psikiyatri Seksiyonu, (Prof. Dr. Ayhan Songar)

Dr. Adnan Ziyalar Dr.Ayça Alkoç)

 1. EEG ve Klinik Nörofızyoloji Seksiyonu (Prof. Dr. Nedim Zembilci)

 2. Nöroşirurji Seksiyonu (Prof. Dr. Feyyaz Berkay

Op. Dr. Nazmi Özler).

Yeniden Yapılanma

Nöroloji, Nöroşirurji ve Psikiyatri seksiyonlarının kürsü haline gelmesi üzerine kadrolaşma durumu (1971) 1. Psikiyatri

Prof. Dr. Ayhan Songar Doç. Dr. Adnan Ziyalar As. Dr. Bekir Levent Sek. Şaban Şen

H.Bakıcı: İsmail Ekşi, Rıza Şahin, Necati Erkan Hemşire Yeter Tekin HBakıcı Bedürük Akay 1. Nöroşirurji

Prof. Dr. Feyyaz Berkay As. Dr. Nazmi Özler As. Dr. Nermi Taşatan As. Dr. Ertuğrul Sayın Sek. Emine Demirkaya Hemşire Asiye Karaboğa

 1. Bakıcı Kadir Er, Ahmet Demirtaş, Ali Geçim, Emine Altmçekiç

 1. Nöroloji

Prof. Dr. Necmettin Polvan Prof. Dr. Sabahattin Kerimoğlu Prof. Dr. Nedim Zembilci Prof. Dr. Erdoğan Özdamar Doç. Dr. Perihan Baslo Doç. Dr. Hayrünnisa Denktaş Doç. Dr. Feridun Denktaş As. Dr. Esat EşkazanÜNİVERSİTELERİMİZDE NÖROLOJİ ANABİLİM DALLARININ TARİHÇELERİ


141


As. Dr. Ayhan Arguner

As. Dr. Kemal Bayülkem

EEG Lab. Şefi Dr. Atilla Altmel

Radyoloji Lab. Şefi Dr. Erdoğan Altuğ

Hemşire 3

Memur 4


Personel 17

EEG Lab. Teknisyenleri 4 Biyokimya Lab. Laborantları 3 Röntgen Lab. Laborantları 2 Fizik Tedavi Lab. Tekn. 1 Hayvan Lab. Pers.l Kalorifer Dairesi Pers. 3 Kapıcı 2Ders verilen Okullar:

İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kızılay Hemşirelik Okulu

Anabilim Dalı Başkanlan:

Prof. Dr. Necmettin Polvan Prof. Dr. Nedim Zembilci Prof. Dr. Hayrünnisa Denktaş

(1982'de tekrar Nöropsikiyatri Anabilim Dalı olmuştur.) Başkan Prof. Dr. Hayrünnisa Denktaş Nöroloji Bilim Dalı (Prof. Dr. Hayrünnisa Denktaş) Psikiyatri Bilim Dalı Başkanı (Prof. Dr. Günsel Koptagel) (Tekrar Nöropsikiyatri Anabilim Dalı ayrılır,)

Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Hayrünnisa Denktaş Prof. Dr. Erbil Gözükırmızı (2000- ....)

Bugün Anabilim Dalı'mız


 1. EEG ve epilepsi

2-Beyin damar hastalıkları 3' Başağrısı

4- Nöromüsküler hastalıklar

5- Hareket bozuklukları

6- Uyku bozuklukları ve araştırmaları142


TÜRKİYE NÖROLOJİ TARİHÇESİ


 1. Çocuk Nöroloji Bilim Dalı

 2. Nöroimmünoloji
  9' Nöro-onkoloji ve

10' Davranış Nörolojisi birimlerini içermektedir.

Her birimin poliklinik ve servis hizmetleri, ayrıca araştırma ve Laboratuvar hiz-


metleri başarı ile yürütülmektedir.

Anabilim Daiı'mızın bugünkü laboratuvarlan:

« EEG,

• EMG,


® Uyku araştırmaları,

® Çocuk Nörolojisi EEG, EMG,

° Biokimya,

® Nöro-immünoloji şeklindedir.

Anabilim Daiı'mızın bugünkü Kadrosu:

Prof. Dr. Erbil Gözükırmızı
Prof. Dr. Atilla Altmel Prof. Dr. Ayşm Dervent Prof. Dr. Baki Göksan Prof. Dr. Sibel Özekmekçi Prof. Dr. Meral Kızıltan Prof. Dr. Naci Karaağaç Prof. Dr. Aksel Siva Prof. Dr. Hakan Kaynak Prof. Dr. Cengiz Yalçmkaya Prof. Dr. Birsen İnce Prof. Dr. Barış Korkmaz Prof. Dr. Güneş Kızıltan Doç. Dr. Naz Yeni Doç. Dr. Sebahattin Saip Uz. Dr. Serpil Yazıcı Doç. Dr. Hülya Apaydın Doç. Dr. Ayşe Altıntaş


Doç. Dr. Sibel Ertan Doç. Dr. Gökhan Erkol Doç. Dr. M. Ali Akalın Doç. Dr. Veysi Demirbilek Uz. Dr. Melda Bozluolçay Uz. Dr. Nurten Uzun Uz. Dr. Feray Savrun Doç. Dr. Derya Karadeniz As. Dr. Sevda Dağlıoğlu As. Nilay Değirüıenci As. Dr. Mehmet Şakir Delil As. Dr. Zeynep Unlüsoy As. Dr. Gülhatun Kılıç As. Afrodit Falihi As. Semra Oztürk As. Hatice Hale Uyguçgil As. Şevki ŞahinÜNİVERSİTELERİMİZDE NÖROLOJİ ANABİLİM DALLARININ TARİHÇELERİ


143


 • Prof. Dr. Erbil Gözükırmızı

1948 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ga-
latasaray Lisesi’nde tamamladı. 1974 yılında İstanbul Üniversi-
tesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1976 yılında
dört ay süreyle Gümüşsüyü Askeri Hastanesi’nde askerliğini ta-
mamladı. 1979 yılında “Selim Çocukluk Epilepsisi-Uyku İlişki-
leri Üzerine Klinik Çalışma” isimli teziyle Nöroloji Anabilim
Dalı’nda Nöroloji Uzmanı oldu. 1985 yılında Doçent, 1990 yı-

lında da Profesörlük ünvanlarmı aldı. 1980-1981 yıllarında (iki yıl) Houston Te-


xas’ta Baylor College of Medicine’de Uyku Araştırmaları konusunda çalıştı.

İdari görevleri

Adli Tıp İhtisas Kurul Üyeliği 2000-... •

Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı 2000-...

Uğraş konusu uyku bozuklukları ve epilepsi olan Dr. Gözükırmızı, türk Nörop-


sikiyatri Derneği, Türk Tabipler Birliği, Epilepsi, ile Savaş Derneği; Türkish-Ame-
rican Neuropsychiatrie Assiciation ve Avrupa Uyku Derneği üyesidir. Dr. Gözü-
kırmızı Fransızca ve İngilizce biliyor, evli ve iki çocuk babasıdır.

!> Prof. Dr. Attila Altmel

1938 yılında Edirne’de doğdu. İlkokulu Edirne İlkokulu’nda,


liseyi Edirne Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi’nden mezun oldu. Zorunlu hizmetini Diyarbakır Tıp Fakül-
tesinde üç ay rotasyonda yaptı. Askerliğini İstanbul Hadım-
köy’de 1966-1968 yıllarında tamamladı. 1975 yılında “Trombo-
tik Serebrovasküler Olaylara Bağlı Hemiplejilerde Uykunun Po-
ligrafik ve Davranışsal Açıdan İncelenmesi“ konulu teziyle Cer-

rahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda uzman oldu. 1980 yılında ise


Doçentlik ünvanı aldı. 1976 yılında Baylor College of Medicine’de Psikiyatri Uy-
ku EEG Laboratuvarı’nda ve Sleep Disorders Çenter Texas Houstan USA’de ça-
lıştı. Uğraş konuları EEG, Epilepsi ve Ataksi olan Dr. Altmel, İstanbul Tabip O-
dası, EEG-EMG Derneği, Epilepsiyle Savaş Derneği ve Edirne Lisesi’nden Yeti-
şenler derneği üyesidir. Dr. Altmel İngilizce biliyor, evli ve iki çocuk babasıdır.

t> Prof. Dr. Ayşin Dervent

Ayşin Dervent Nisan 1946’da Ankara’da doğdu, İstanbul


Boğazı’nda kandilli ilk okulunda okudu. Orta eğitimini Üsküdar
Amerikan Kız Lisesi’nde 1964’de tamamladı. İstanbul Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi’nden 1970 yılında mezun oldu. İstanbul Üni-
versitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim dalında a-
sistanlık eğitimini tamamlayarak, aynı yerde akademik kadroda


c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image113.jpeg


c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image114.jpeg


c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image115.jpeg144


TÜRKİYE NÖROLOJİ TARİHÇESİ


kaldı. Halen görevine bu ana bilim dalma bağlı olarak kurmuş bulunduğu Çocuk
Nörolojisi Bilim Dalı başkanı olarak devam etmektedir.

İlgi alanlarının başında epilepsi, özellikle çocukluk epilepsileri gelmektedir. Ka-


riyerinde en değer verdiği noktalar sağlık hizmetinde insana saygı ilkesini koruma,
asistan ve uzman eğitimi olmuştur. Ülkemizde sıkça rastlanan meslek içi çatışma
ve sürtüşmeler ve bunların eğitim özgürlüğünü yasalarla kısıtlama hedefine ulaş-
tırılması meslek hayatında yaşamış olduğu en büyük düş kırıklığı olarak yer almış-
tır.

 • Prof. Dr. Sibel Özekmekçi

1948 yılında Manisa’da doğdu. İlköğretimini Manisa Ali Rı-
za Çevik İlköğretim Okulu’nda, liseyi İstanbul Kız Lisesi’nde bi-
tirdi. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakülte-
sinden mezun oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabi-
lim Dalı’ndan, 1979 yılında Nöroloji Uzmanı oldu. Aynı fakül-
tede 1988’de Doçent ve 1996’da Profesör oldu. Dr. Özekmekçi,
1991 yılında altı ay süreyle MAYO Clinic Rochester Minnesota

USA’de (Movement Disorders Dementia), ve 1998 yılında 2 ay süreyle Kansas U-


niversity Dept. Of Neurology Kansas USA’de (Movement Disorders) kaldı. Uğraş
konusu hareket bozuklukları olan Prof. Dr. Sibel Özekmekçi, Parkinson Hastalığı
Derneği (Başkan, 1993-....), Movement Disorder Society USA, American Aca-
demy of Neurology USA, Epilepsiyle Savaş derneği, Multipl Skleroz derneği,
Türk Tabipler Birliği ve Türk nöroloji derneği üyesidir. Dr. Özekmekçi İngilizce bi-
liyor, evli ve bir çocuk annesi.

 • Prof. Dr. Baki Göksan

1953 yılında Bursa'da doğdu. İlkokulu Amasya Üçler, Kara-
deniz Ereğli, Çerkeş-Çankırı ilkokullarında tamamladıktan son-
ra orta ve lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdi. İstan-
bul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.
Kayseri Yurtiçi Doğu Bölge Komutanlığı 200 Yataklı Askeri
Hastanesi'nde askerlik görevini tamamladıktan sonra 1980 yılın-
da "İnfantil Spazmlarda Sentetik ACTH Tedavisinin İzlenme-

sinde Uyku EEG'sinin Yeri" konulu teziyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji A-


nabilim Dalı'nda uzman oldu. 1987 yılında aynı bölümde Doçent, 1990 yılında i-
se Profesörlük ünvanlarını aldı. Uğraş konusu epilepsi, SVH, başağrısı, Nöroloji
ve EEG olan Dr. Göksan, Nöropsikiyatri Derneği, Epilepsiyle Savaş Derneği ve
Uyku Araştırmaları Derneği yönetim kurulu üyesidir. Dr. Göksan İngilizce biliyor,
evli ve iki çocuk babasıdır.


c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image116.jpeg


c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image117.jpegÜNİVERSİTELERİMİZDE NÖROLOJİ ANABİLİM DALLARININ TARİHÇELERİ


145


 • Prof. Dr. Mustafa Naci Karaağaç

1953 yılında Ankara'nın Nallıhan ilçesinde doğdu. İstanbul
Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni 1976 yılında bitirdi. 1980 yılında
"Soluk Tutma Nöbetlerinde Polisomnografik Özellikler" konulu
teziyle uzman oldu. Aynı fakültede 1987 yılında Doçent ve 1996
yılında da Profesör oldu. Epilepsiyle Savaş Derneği, Türk Nö-
ropsikiyatri Derneği ve Türk Tabipler Birliği üyesidir. Uğraş ko-

nusu epilepsi olan Dr. Karaağaç, İngilizce biliyor, evli ve iki çocuk babasıdır. • Prof. Dr. Meral Erdemir Kızıltan

1952 yılında Ankara'da doğdu. İlkokulu Üsküdar Ayazma İl-
kokulu'nda, ortaokul ve liseyi Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'nde
bitirdi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden

 1. yılında mezun oldu.Nöroloji Anabilim Dalı'nda 1982 yılın-
  da uzman, 1987 yılında Doçent ve 1996 yılında da Profesör ol-
  du. Dr. Kızıltan, 1988 yılında sekiz ay süreyle MAYO Clinic
  Rochester Minnesota'da çalıştı (Visiting Clinician).

Uğraş konusu klinik elektrofizyoloji ve nöromüsküler sistem hastalıkları olan
Dr. Kızıltan Beyin Araştırmaları Derneği, Türk Nöroloji Derneği, American As-
sociation of Electrodiagnostic Medicine AAEM ve Muscular Distrophy Associati-
on MDA üyesidir. Dr. Kızıltan İngilizce biliyor, evlidir.

 • Prof. Dr. Aksel Siva
  Genel Bilgiler


Doğum tarihi ve yeri: 7 Mayıs 1955; İstanbul
Çocukları : Ege(1987), Berke( 1990)

Eğitimi

İlk-orta-lise: Özel Şişli Terakki Lisesi, İstanbul, 1961-1972

Yüksek öğrenimi: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Uzmanlık eğitimi : Nöroloji Anabilim Dalı, İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1978-1983Uzmanlık Eğitimi Sonrası Görev Aldığı Kurumlar

Nöroloji Anabilim Dalı,Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Tıp Fakültesi. 2/1984-3/1985 ( bu süre içinde Nöroloji kliniğindeki görevi yanında Radyoloji A- nabilim Dalı, Nöroradyoloji bömlümündede görev aldı.)

Niğde Devlet Hastanesi,Nöroloji Uzmanı,4/1985-2/1986


c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image118.jpeg


c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image119.jpeg


c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image120.jpeg146


TÜRKİYE NÖROLOJİ TARİHÇESİ


Hızır Acil Servis,Ankara Numune Hastanesi (burada Nöroloji konsültanlığı yanında Hızır Acil Servisi Eğitim Merkezi Sorumlusu ve yönetici olarak görev aldı.) 2/1986-9/1987

Nöroloji Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 9/1987 Yurtdışı Çalışmaları

Research Fellow, Nöroloji ve nöroradyoloji departmanları,üniversity of mas- sachusettes, medical school,worcester,massachusette, A.B.D 2/1982-11/1982

Visiting scientist, Nöroloji ve sağlık bilimleri departmanı,nöroepidemiyoloji bölümü,mayo clinic, rochester, minnesota, A.B.D 9/1991-5/1992Akademik Gelişimi

Nöroloji Doçenti, 15.10.1985 Nöroloji Profesörü, 07.07.1994 Akademik Görevler

İstanbul Üniversitesi,Cerrahpaşa tıp fakültesi, Nöroloji anabilimdalı


 • Başağrısı polikliniği sorumlusu, 1987

 • Klinik nöroimmunoloji ünitesi ve multipl skleroz polikliniği sorumlusu, 1987 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

-Beyin ölümü komitesi, Nöroloji konsültanı, 1987-1991 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi -Behçet hastalığı grubu, Nöroloji konsültanı, 1987 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 • Nöro'onkoloji grubu , Nöroloji konsültanı İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

-İngilizce Tıp programı, öğretim üyesi- Nöroloji program sorumlusu, 1989

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

-Eğitim öğretim ana komisyon üyesi, 1994

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

-Tıpta Sürekli Eğitim Komisyonu Başkanı, 1996Yüklə 1,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə