Dr. Ömürhan saraçYüklə 445 b.
tarix21.04.2017
ölçüsü445 b.
#14943


Dr. Ömürhan SARAÇ

 • Dr. Ömürhan SARAÇ

 • Dr. Özge KUZGUN

 • Dr. Levent ONAT

 • Uzm. Dr. Nilay BOZTAŞ

 • 19 Ekim 2012


Premedikasyon amacı ile ilk kullanılan ilaç, 1869 da Claude Bernard tarafından kloroform inhalasyonundan önce deney hayvanlarına verilen morfin’dir.

 • Premedikasyon amacı ile ilk kullanılan ilaç, 1869 da Claude Bernard tarafından kloroform inhalasyonundan önce deney hayvanlarına verilen morfin’dir.1883 de morfin ve atropin birlikte kullanılmış, daha sonra bu amaçla kullanılan ilaçların sayısı giderek artmıştır

 • 1883 de morfin ve atropin birlikte kullanılmış, daha sonra bu amaçla kullanılan ilaçların sayısı giderek artmıştır

 • Uygulamaya önceleri “preliminary medication” adı verilirken 1920 lerde “premedication” deyimi kullanılmaya başlanmıştırAnestezi uygulaması hastanın preoperatif dönemde psikolojik olarak hazırlanması ve indüksiyon öncesi uygulanacak olan spesifik  ilaçların seçimi ile başlar. Geleneksel olarak bu iki yaklaşım, preoperatif medikasyon (premedikasyon) başlığı altında toplanır.

 • Anestezi uygulaması hastanın preoperatif dönemde psikolojik olarak hazırlanması ve indüksiyon öncesi uygulanacak olan spesifik  ilaçların seçimi ile başlar. Geleneksel olarak bu iki yaklaşım, preoperatif medikasyon (premedikasyon) başlığı altında toplanır.

 • Premedikasyonun  2 komponenti vardır :

 • 1) psikolojik hazırlık

 • 2) farmakolojik hazırlık1- Psikolojik hazırlık:

 • 1- Psikolojik hazırlık:

 • Anesteziyoloğun  preoperatif vizitte hasta ve ailesi ile yapılan görüşmeyi içerir

 • Ameliyat öncesi endişe, korku ve anksiyetesi olan hastalar uygun psikolojik yaklaşımla rahatlatılabilir.

 • Anesteziyoloğun hasta ile preoperatif görüsmenin pek çok hasta için sedatif ilaçlardan daha etkili olduğu bulunmuştur.2- Farmakolojik hazırlık:

 • 2- Farmakolojik hazırlık:

 • Farmakolojik premedikasyon genellikle hastanın odasında ve anestezi indüksiyonundan 1 - 2 saat önce uygulanır

 • Farmakolojik premedikasyon rutin olmamalıdır. Uygun ilaç ve dozlar ancak iyi bir psikolojik hazırlık yapıldıktan sonra seçilmelidir. İlacın seçimi ve dozun tayini hastanın yaşına, genel durumuna, anksiyete derecesine, cerrahinin tipine göre olmalıdırPREMEDİKASYONUN AMAÇLARI

 • PREMEDİKASYONUN AMAÇLARI

 • Anksiyetenin azaltılması

 • Sedasyon

 • Analjezi

 • Amnezi

 • Antisiyalog etki

 • Gastrik sıvı pH'sının yükseltilmesi, volümünün azaltılması

 • Allerjik reaksiyonlara karsı profilaksiİkinci derecede önemli amaçlar:

 • İkinci derecede önemli amaçlar:

 • Kardiyak vagal aktivitenin azaltılması

 • Anestezi indüksiyonunda kolaylık sağlanması

 • Anestezi gereksiniminde azalma sağlanması

 • Preoperatif analjezi

 • Postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesidirTüm hastalar için preoperatif medikasyon gerekli olmayabilir

 • Tüm hastalar için preoperatif medikasyon gerekli olmayabilir

 • Belirli düzeyde preoperatif anksiyete pek çok hastaya zarar vermez

 • Bazı hastalar intramusküler enjeksiyondan hoslanmazlar ve diğerleri değisken bilinçsizlik halini sinirli olmaktan daha kötü bulurlar

Sedatif premedikasyon için özel kontrendikasyonlar

 • Sedatif premedikasyon için özel kontrendikasyonlar

 • - ağır akciğer hastalığı

 • - hipovolemi

 • - hava yolu obstrüksiyonu

 • - kafa içi basınç artışı

 • - mental durumun bozuk olması

 • Detaylı bilgi verilmeden ve rıza alınmadan sedatif ilaçlarla premedikasyon yapılmamalıdırKolay uygulanabilir

 • Kolay uygulanabilir

 • İyi tolere edilebilir

 • Hızlı etki başlangıcı olmalıdır

 • Anesteziden derlenmeyi etkilememelidir

 • Yan etkileri minimal olmalıdırOral, rektal, intranazal, sublingual, IM, IV

 • Oral, rektal, intranazal, sublingual, IM, IV

 • Oral yol  yavaş etki başlangıcı

 • İntramusküler yol  ağrı

 • İntranazal

 • hızlı etki başlangıcı, enjeksiyondan sakınma

 • burunda yanma hissi, hoş olmayan kokuBarbitüratlar

 • Barbitüratlar

 • Trankilizanlar (fenotiazinler, butirofenonlar, benzodiazepinler)

 • Antihistaminikler ( difenhidramin, hidroksizin vb.)

 • Opioidler (morfin, meperidin, alfentanil, fentanil)

 • Antikolinerjikler (atropin, skopolamin, glikoprolat)

 • Antiemetikler

 • Aspirasyon riskini azaltan ilaçlar ( antiasitler, H2 res.blokerleri, PPI’ leri)BARBİTÜRATLAR

 • BARBİTÜRATLAR

 • sekobarbital oral 2-4 mg/kg

 • IM 2-4 mg/kg

 • pentobarbital rektal supp. 3 mg/kg

 • tiyopental IV 0,5-1,5 mg/kg

 • methoheksidal IV 0,2-0,4 mg/kgAvantajları

 • Avantajları

 • 1. Sedasyon

 • 2. CO2’ e karsı solunumsal cevabı değiştirmeksizin oluşan minimal solunum depresyonu

 • 3. Minimal kardiyovasküler depresyon

 • 4. Nadiren bulantı-kusma etkisi ve oral olarak da kullanılabilmeleridir

 • Dezavantajları

 • 1. Analjezik etkilerinin olmaması

 • 2. Oryantasyon bozukluğu (özellikle ağrısı olan hastalarda uygulanırsa ortaya çıkar)

 • 3. Antagonistinin olmamasıdırKontrendikasyonları

 • Kontrendikasyonları

 • 1. Akut intermitant porfiri (hastalığın akut alevlenmesine neden olurlar)

 • 2. Hipovolemi

 • 3. Karaciğer yetmezliği

 • 4. Endokrin bozukluklarBENZODİAZEPİNLER

 • BENZODİAZEPİNLER

 • GABA’ nın etkilerini potansiyalize eder

 • Sedasyon, sersemlik, uyku hali

 • Limbik depresyon  Anterograt amnezi

 • Santral yolla spastik kasları gevşetir

 • (sinir kas kavşağı Ø)

 • AntikonvülzanDolaşım ve solunum sistemi üzerine etkileri minimal

 • Dolaşım ve solunum sistemi üzerine etkileri minimal

 • dozlarda plasentayı geçer  Yenidoğanda depresyon

 • Analjezi etkisi yok

 • Tek başına veya kombine

 • Oral, rektal, parenteral

 • Düzenli kullananlarda , etkilerine karşı tolerans gelişirTemazepam kısa etkili, günübirlik cerrahi, 20 mg

 • Temazepam kısa etkili, günübirlik cerrahi, 20 mg

 • Klordiazepoksit (Librium®)

 • Diazepam (Diazem, Nervium®)

 • Nitrazepam (Mogadon®)

 • Okzazepam (Serenid D®)

 • Medazepam (Nobrium®)

 • Lorazepam (Ativan®)

 • Flurazepam (Dalmane®)

 • Flunitrazepam (Rohypnol®)

 • Midazolam (Dormicum®)Oral, rektal, parenteral

 • Oral, rektal, parenteral

 • Sersemlik  Amnezi  Bilinç kaybı

 • IM kullanımı ağrılı ve emilim geç tercih edilmez

 • İV enjeksiyonlarda venöz irritasyon, ağrı, tromboflebit (hızlı enjeksiyonda solunum depresyonu)

 • 0.2-0.5 mg/kg (5-10 mg) oralJinekolojik cerrahi geçiren, ASA 1-2 olan 100 hastada plasebo ve premedikasyon (10 mg oral diazepam cerrahiden bir gece önce ve 1.5 mg midazolam 15 dk önce) verilen gruplar karşılaştırılmış

 • Jinekolojik cerrahi geçiren, ASA 1-2 olan 100 hastada plasebo ve premedikasyon (10 mg oral diazepam cerrahiden bir gece önce ve 1.5 mg midazolam 15 dk önce) verilen gruplar karşılaştırılmış

 • - Preoperatif sedasyonun preoperatif anksiyeteyi ve cerrahi stresin neden olduğu kortizol artışını baskıladığı saptanmıştırHızlı ve kısa etkili

 • Hızlı ve kısa etkili

 • IM absorpsiyonu güvenilir ve IV enjeksiyonu ağrısız

 • Postoperatif yan etkisi az

 • Sedatif ve anksiyolitik etkisi >> diazepam

 • Anterograt amnezi

 • 0.07-0.15 mg/kg IM

 • 1-2 mg IV

 • 0.5 mg/kg oral139 hastada anksiyete, sedasyon ve yan etkiler açısından midazolam, klonidin ve plasebo grubu karşılaştırılmıştır;

 • 139 hastada anksiyete, sedasyon ve yan etkiler açısından midazolam, klonidin ve plasebo grubu karşılaştırılmıştır;

 • - Midazolamın en anksiyolitik, en sedatif ve yan etkilerin en az olduğu görülmüştürDiazepamdan 3 kat daha etkili

 • Diazepamdan 3 kat daha etkili

 • Etkisi diazepama göre daha yavaş başlıyor

 • Uzun etkili (4-24 saat)

 • 0,05 mg/kg oral

 • 0,03-0,05 mg/kg IM

Sedatif, antiaritmik, antihistaminik ve antiemetik

 • Sedatif, antiaritmik, antihistaminik ve antiemetik

 • Klorpromazin (Largactil®)

 • Prometazin (Phenergan®) + pethidin 20-50 mg İM

 • Promazin (Sparine®)

 • Trimeprazin Tartrat süsp. 2 mg/kg

 • Ekstrapiramidal belirtiler, hipotansiyon, taşikardi, solunum depresyonu, postoperatif uykunun uzun sürmesi gibi yan etkileri hatırda tutulmalıdır

 • Bu nedenle günümüzde benzodiazepinler tercih edilmektedirDroperidol (Innovar®)

 • Droperidol (Innovar®)

 • Premedikasyon ve nörolept anestezi

 • Antiemetik etkiside vardır

 • Huzursuzluk, ekstrapiramidal diskinezi, hipotansiyon

 • Premedikasyonda 5-10 mg IM (operasyondan 1 saat önce)

 • Antiemetik 2.5 mg IVHaloperidol (Norodol®)

 • Haloperidol (Norodol®)

 • Güçlü antiemetik

 • Etki süresi > Droperidol (24 saat)

 • Kan basıncı düşmez

 • Ekstrapiramidal yan etki (Nöroleptik malign sendrom)

 • Operasyondan 1-8 saat önce 5 mg IMANTİHİSTAMİNİKLER

 • ANTİHİSTAMİNİKLER

 • Prometazin, hidroksizin ve difenhidramin gibi ilaçlar antihistaminik olarak sınıflandırılabilirler

 • Bu ilaçlar premedikasyonda sedatif ve antiemetik etkilerinden dolayı kullanılırlar

 • Örneğin prometazin + dolantin kombinasyonu dolantinin solunum depresyonu etkisini artırmaz ancak sedatif etkisini artırır

NARKOTİKLER

 • NARKOTİKLER

 • Premedikasyonda hedef belirlendikten sonra, ilaçların klinik etkileri seçimi belirler. Örn, femur kırığı nedeniyle preoperatif ağrısı olan bir hastada, opioidler; analjezik etkisi (örn; morfin, meperidin), ameliyathaneye transferi ve ameliyat masasında pozisyon verilmesi sırasındaki rahatsızlıkları azaltır

 • Solunum depresyonu, ortostatik hipotansiyon, bulantı ve kusma opioidleri premedikasyonda daha az tercih edilen ajanlar haline getirmistir

 • Premedikasyonda en sık kullanılan narkotikler morfin, fentanil ve meperidin (dolantin)Preoperatif ağrının giderilmesinde

 • Preoperatif ağrının giderilmesinde

 • Kanülasyon gibi ağrılı işlemlerde, sinir bloğu uygulanacak hastalarda

 • Postoperatif ağrı beklentisi yüksek olan hastalarda uygulanır

 • Anestezi indüksiyonunda rahatlık postoperatif ağrısız ve sakin bir uyanma sağlarMorfin

 • Morfin

 • 0.05 – 0.2 mg/kg IM (yaklaşık olarak 8-12 mg IM doz)

 • Yan etkiler: hipotansiyon, solunum depresyonu

 • uyanmanın gecikmesi

 • bulantı-kusma

 • safra yollarında, koledokoduodenal sfinkterde spazm

 • bağırsak peristaltizmini azaltma

 • Kronik akciğer hastalığı

 • Astım

 • İntrakraniyal lezyon

 • İntraoküler operasyon planlananlarda tercih edilmezFentanil

 • Fentanil

 • 0.05 -0.1 mg IV

 • Kısa etkili

 • Güçlü analjezik

 • Kolinerjik etki

 • IV hızlı verilirse  kas rijiditesi

 • Tercih edilmezPetidin Hidroklorür (Aldolan®)

 • Petidin Hidroklorür (Aldolan®)

 • 0.5 - 1 mg/kg IM (yaklaşık olarak 50-100 mg IM doz)

 • Yan etkiler: Hipotansiyon, taşikardi

 • Terleme

 • Histamin deşarjı

 • Baş dönmesi

 • KusmaAtropin

 • Atropin

 • 10-20 mcq/kg IV-IM

 • Bronş spazmı, hipotansiyon ve bradikardiyi önler

 • Premedikasyon dozlarında göz içi basıncını arttırmaz; dar açılı glokom hariç, glokomda kontrendike değildir

 • Ateşli hastalarda kullanılmamalıdırSkopolamin

 • Skopolamin

 • 10-20 mcq/kg IV-IM

 • Sekresyonları azaltıcı etki > atropin

 • Bradikardiyi önleyici etkisi < atropin

 • Sedatif ve amnezik etkiAtropin Skopolamin Glikopirolat

 • Atropin Skopolamin Glikopirolat

 • Taşikardi +++ + ++

 • Bronkodilatasyon ++ + ++

 • Sedasyon + +++ -

 • Antisiyalog etki ++ +++ +++Yan Etkileri

 • Yan Etkileri

 • Santral sinir sistemi toksisitesi

 • (Santral antikolinerjik sendrom)

 • Alt özefageal sfinkterde gevşeme

 • Kalp hızı değişiklikleri

 • Midriyazis ve siklopleji

 • Vücut ısısının artması (ter bezlerinin supresyonu)

 • Hava yolu sekresyonlarının kuruması

 • Fizyolojik ölü mesafede artma (% 20 – 25)ANTİEMETİKLER

 • ANTİEMETİKLER

 • =>Hastaya ait faktörler

 • Genç yaş

 • Kadın cinsiyet (Mensturasyon, gebeliğin 1. trimestiri)

 • Daha önce postoperatif bulantı-kusma öyküsü

 • Taşıt tutması öyküsü

 • Gecikmiş gastrik boşalma=>Anesteziye ait faktörler

 • =>Anesteziye ait faktörler

 • Opioid uygulaması

 • Genel anestezi

 • Postoperatif ağrı

 • Hipotansiyon-Serotonin antagonistleri

 • -Serotonin antagonistleri

 • (ondansetron, tropisetron, granisetron, dolasetron)

 • -Gastrointestinal prokinetikler

 • (metoklopromid)

 • -Fenotiyazinler

 • -Droperidol : QT’ yi uzatır5-HT3 Reseptör Antagonistleri

 • 5-HT3 Reseptör Antagonistleri

 • 5-HT3 reseptörlerini selektif olarak bloke ederler

 • Sedasyon

 • Ekstrapiramidal semptomlar

 • Solunum depresyonu-Ondansetron (IV 8 mg)

 • -Ondansetron (IV 8 mg)

 • -Granisetron (IV 3 mg)

 • -Dolasetron (IV 12.5 mg)

 • -Tropisetron (IV 5 mg)

 • Yan etkileri

 • Baş ağrısı

 • Dolasetron QT mesafesini uzatırTransözefageal ekokardiyografi yapılacak 156 hasta işlem öncesi ondansetron /metoklopramid ve plasebo grubu karşılaştırıldığında;

 • Transözefageal ekokardiyografi yapılacak 156 hasta işlem öncesi ondansetron /metoklopramid ve plasebo grubu karşılaştırıldığında;

 • - Ondansetron verilen grupta işlem süresince sedasyona olan ihtiyacın azaldığı ve hasta konforunun sağlandığı bildirilmiştirMetoklopramid

 • Metoklopramid

 • Dopamin antagonistidir

 • Alt özefageal sfinkter basıncını artırır

 • Gastrik boşalmayı hızlandırır

 • Bulantı-kusmayı önler veya hafifletir

 • Etki başlangıcı PO 30-60 dk, IV 1-3 dkDroperidol

 • Droperidol

 • Anti-emetik olarak çok etkili bir ilaçtır

 • Düşük dozlarının, postoperatif derlenmeyi uzatmadığı yüksek dozlarından daha etkin olduğu gösterilmiştir

 • Örn anestezi sırasında veya sonuna doğru 1,25-2,5 mg dozda verilmesi postoperatif bulantı-kusmayı önemli ölçüde azaltır. Yalnız bu uygulamanın uyanmayı geciktirebileceği unutulmamalıdırMaliyet artışı

 • Maliyet artışı

 • Ortostatik hipotansiyon

 • Profilaksiye rağmen hastanın kusabilmesi

 • =>Operasyonun tipine, hastanın cinsiyetine ve yaşına göre seçilmiş vakalarda profilaksi uygulanabilirAntiemetikler

 • Antiemetikler

 • Antiasitler

 • Antikolinerjikler

 • Gastrokinetik ilaçlar

 • H2 res. Antagonistleri

 • =>Pulmoner aspirasyon açısından risk faktörü yok ise

 • rutin kullanımı önerilmemektedirAntiasitler

 • Antiasitler

 • İndüksiyondan 15-30 dk. önce uygulanması gastrik sıvı PH’sını >2.5’un üzerine çıkartır

 • Verildiği anda mide pH’ ını arttırırlar

 • Gastrik sıvı hacmini de arttırırlar

 • Sodyum Sitrat (berrak sıvı)

 • Sodyum Bikarbonat

 • Magnezyum Trisilikat (süspansiyon)Histamin-2 reseptör antagonistleri

 • Histamin-2 reseptör antagonistleri

 • - Simetidin

 • - Ranitidin

 • - Famotidin

 • - Nizatidin

 • Histaminin H2 reseptörleri üzerindeki etkilerini reversible, kompetetif tarzda antagonize ederler

 • Asetilkolin, histamin veya gastrine bağlı gelişen gastrik sekresyonu inhibe ederler

 • Hidrojen iyon konsantrasyonlarını azaltırlarSimetidin

 • Simetidin

 • Etkisi alındıktan 60-90 dakika sonra başlar ve 3 saat sonra sonlanır

 • Sitokrom P-450 enzimiyle biyotransformasyona uğrayan ilaçların metabolizmasını yavaşlatır (Diyazepam )

 • Simetidinin açlık sırasında uygulanımı karaciğer kan akımını %25, kronik kullanımı %35 oranında azaltır (Propofol)Ranitidin

 • Ranitidin

 • Simetidinden 4-6 kat daha potenttir

 • Eliminasyon yarı ömrü her iki ilacın

 • 2-3 saat olup birbirine benzerdir

 • Simetidinin yarı dozlarında uygulanır ve etkisi 8-12 saat kadar sürer

 • Famotidin ve Nizatidin

 • Famotidin, ranitidinden 7.5 kat, simetidinden 20 kat daha potenttir

 • Her ikisi de sitokrom P-450 enzim sistemleriyle etkileşime girmezProton pompa inhibitörleri

 • Proton pompa inhibitörleri

 • Gastrik paryetal hücrelerde hidroklorik asit oluşumuna aracılık eden gastrik hidrojen potasyum adenozin trifosfat pompasını inhibe eder

 • Omeprazol

 • Sitokrom P-450 enzimiyle biyotransformasyona uğrayan ilaçların metabolizmasını yavaşlatırİleri yaş

 • İleri yaş

 • Bilinç bozukluğu

 • Mide ve bağırsak motilitesinde azalma ;

 • obstrüksiyon, gebelik, obezite, DM, BY, elektrolit bozukluğu

 • Yakın zamanda beslenme

 • Özefagus sfinkter kontrolünün bozulması

 • hiyatus hernisi, gastroözefageal reflü

 • Nöromüsküler kordinasyon bozukluğu

 • Nazogastrik tüp varlığı

 • Asit üretiminin artmasıNMDA reseptör antagonistidir

 • NMDA reseptör antagonistidir

 • 2 stereoizomeri vardır

 • S-(+) formu: daha potent ve yan etkisi daha az

 • R-(-)formu

 • IV anestezik ilaç (0.5 - 2 mg/kg IV, 4-6 mg/kg IM)

 • Analjezi *** (0.2-0.8 mg/kg IV, 2-4 mg/kg IM)

 • Dissosiyatif anestezi (1-2 mg/kg IM)

 • Tek başına kullanıldığındaki amnezi << BenzodiazepinlerGözler açık, nistagmus vardır

 • Gözler açık, nistagmus vardır

 • Gözyaşı, tükrük salgıları artar

 • + antikolinerjik

 • Halüsinasyonlar, vücudun farklı algılanması

 • görsel, işitsel, taktil duyularda bozulma

 • korku, konfüzyon, öfori

 • + benzodiazepin

 • Örneğin koopere olmayan hastalarda IM

 • (0.1-0.15 mg/kg) midazolam + (2-3 mg/kg) ketamin +

 • (0.02 mg/kg) atropinBeyin kan akımı

 • Beyin kan akımı

 • Serebral oksijen tüketimi

 • Kafa içi basıncı

 • İntrakraniyal patolojilerde kullanılmamalıdır

 • KB, KH, kalp debisi artar

 • Refleksler korunur  Solunum depresyonu minimal

 • Sekresyon artışı  laringospazmKlonidin

 • Klonidin

 • Preoperatif olarak uygulanan

 • -2 adrenerjik agonistlerin, intraoperatif yüksek kan basıncı değerlerini azalttığı gösterilmiştir

 • Klonidin bu ajanlar içinde en sık kullanılanıdır

 • Katekolaminlerin santral salınımını etkileyerek, -2 adrenerjik reseptörleri aktive ederAnestezik ihtiyacını azaltır

 • Anestezik ihtiyacını azaltır

 • Derlenmeyi geciktirmeden sedasyon sağlar ve analjezik gereksinimini azaltır

 • Opioidlerin neden olduğu kas rijiditesini önler

 • KAH’da preoperatif MI insidansını azaltabilmektedir

 • Laporoskopik kolesistektomi uygulanan olgularda klonidin ile premedikasyon perioperatif dolaşımsal instabiliteyi azaltırMidazolam ve klonidin anestetik gereksinimleri (tüm hastalarda indüksiyon sevofluran ve remifentanil ile yapılmış) karşılaştırıldığında;

 • Midazolam ve klonidin anestetik gereksinimleri (tüm hastalarda indüksiyon sevofluran ve remifentanil ile yapılmış) karşılaştırıldığında;

 • - klonidinin remifentanil gereksinimini ve sevofluranın MAC değerini etkilemediği

 • - midazolamın ise indüksiyon için gerekli zamanı kısalttığı bulunmuşturÇocuklarda premedikasyon için klonidin veya benzodiazepinlerin verilmesinin karşılaştırıldığı bir meta-analizde;

 • Çocuklarda premedikasyon için klonidin veya benzodiazepinlerin verilmesinin karşılaştırıldığı bir meta-analizde;

 • - Midazolamla karşılaştırıldığında klonidin premedikasyonu;

 • indüksiyonda sedasyon yönünden daha etkili,

 • erken postoperatif analjezi açısından daha etkili

 • ajitasyonun ortaya çıkışı daha az

 • - Diazepamla karşılaştırıldığında ise postoperatif bulantı kusmayı önlemede daha üstün olduğu bulunmuşturKlonidin kullanımının istenmeyen etkileri

 • Klonidin kullanımının istenmeyen etkileri

 • Belirgin sedasyon

 • Ağız kuruluğu

 • Bu yan etkiler ilacın plazma konsantrasyonlarıyla ilişkilidir. Özellikle

 • 0.3 mg veya daha yüksek dozlarda ciddi hipotansiyon ve bradikardi gözlenebilirDexmedetomidin (0.33-0.67 µg/kg)

 • Dexmedetomidin (0.33-0.67 µg/kg)

 • Klonidinden daha selektiftir

 • Tiyopental gereksinimini azalttığı

 • Laringoskopi ve intübasyon sırasında kan basıncı labilitesini azalttığı

 • Postoperatif opioid gereksinimini azalttığı gösterilmiştirElektif fiberoptik entübasyon yapılacak

 • Elektif fiberoptik entübasyon yapılacak

 • ASA 1-4, 18-85 yaş, 55 hastaya sedasyon için işlem süresince sadece midazolam veya düşük doz midazolam+deksmedetomidin

 • verildiğinde;

 • - Kombinasyon grubunda sedasyonun sadece midazolam verilen gruba göre daha etkili olduğu görülmüştür

Zamanlama

 • Zamanlama

 • Hastanın Yaşı

 • Fiziksel Durum

 • Anksiyete düzeyi

 • Depresan ilaç toleransı

 • Allerjiler

 • Elektif veya acil cerrahi

 • Yatan veya günübirlik hastalarYandaş Hastalık veya özellikler

 • Yandaş Hastalık veya özellikler

 • Gebe hastalarda yenidoğan depresyonundan kaçınılmalıdır

 • Bilinç bulanıklılığında sedatifler değerlendirmeyi

 • güçleştirebilir

 • İntrakraniyal basıncı yüksek hastalarda opioidler

 • herniasyona neden olabilirBronşiyal astma ve allerji hikayesi olanlara antihistaminik verilmelidir

 • Bronşiyal astma ve allerji hikayesi olanlara antihistaminik verilmelidir

 • Oftalmik girişimlerde dış göz kaslarının çekilmesi sırasında meydana gelebilecek bradikardiyi atropin önler

 • Günübirlik cerrahi hastalarında uyanmayı veya taburculuğu geciktiren uzun etki süreli ilaç kullanımından kaçınılmalıdırPreanestezik değerlendirme, anestezistin çocuk ve aileyle iyi bir ilişki kurabilmesi ve onların anksiyetelerini azaltması açısından mükemmel bir fırsattır

 • Preanestezik değerlendirme, anestezistin çocuk ve aileyle iyi bir ilişki kurabilmesi ve onların anksiyetelerini azaltması açısından mükemmel bir fırsattır

 • Değerlendirmede; çocuğun preoperatif sedasyon, antibiyotik, kortikosteroid gibi medikasyonlara gereksinimleri olup olmadığına da karar verilirİndüksiyon süresinde uzama

 • İndüksiyon süresinde uzama

 • Deliryum %12-18

 • Adaptasyon bozukluğu: gece ağlamaları, enürezis

 • ayrılma anksiyetesi,apati

 • beslenme bozukluğu, sinir krizi

 • Postoperatif ağrıda artış  stres yanıt  steroid  postoperatif enfeksiyonYaş

 • Yaş

 • < 6 ay infantlarda anksiyolitik premedikasyon gerekmez

 • Ayrılık anksiyetesi

 • 7-8 ayda başlar ve 1 yaş civarında tepe noktaya ulaşır

 • Aşırı anksiyete gelişmesi açısından 1-5 yaş arası riskli dönemdirOkul öncesi yaştaki çocuklar ameliyathane ortamından korkarlar, uyanamama korkusu yaşarlar

 • Okul öncesi yaştaki çocuklar ameliyathane ortamından korkarlar, uyanamama korkusu yaşarlar

 • Okul çağındakiler aileden daha kolay ayrılabilirler

 • Ameliyathane ortamından, invaziv girişimlerden korkarlar, ameliyat hakkında kuşkuları vardır, ameliyattan sonra ağrı duymak istemezler

 • Adolesan çağdakiler ise hastalık ve tedavi endişeleri içindedirler, ölmekten ve ameliyat sırasında uyanmaktan korkarlarAilesel, etnik ve sosyo-ekonomik Faktörler

 • Ailesel, etnik ve sosyo-ekonomik Faktörler

 • Bazı çocukların aynı yaş grubundaki akranlarına göre daha yoğun anksiyeteleri vardır

 • Ailenin anksiyetesi çocuğa çok kolay yansır ve çocuğun davranışlarının başlıca belirleyicisidir

 • Gerçekleri çocuklara yetersiz anlatmak, konfüzyona, güvensizliğe ve terkedilmişlik hissine neden olabilir

 • Sosyoekonomik düzeyi düşük gruplardan gelen çocuklar, diğerlerine göre daha az davranış bozukluğu gösterme eğilimindedirHastane Ortamı

 • Hastane Ortamı

 • Pediyatrik hastanelerde infantların ve çocukların optimal bakımlarını sağlamak daha kolaydır

 • Her çocuk için uygun oyun ve eğitim odası gibi kolaylıklar sağlanmalıdır

 • Çıplak olmak veya ameliyathane yeşilleri gibi yabancı kıyafetleri giymek

 • Yiyecek ve sıvı alımının kısıtlanması diğer anksiyete sebeplerindendirÇocuklarda Farmakolojik Hazırlık

 • Çocuklarda Farmakolojik Hazırlık

 • Zararlı vagal refleksleri bloke etmek

 • Solunum yolundaki sekresyonları azaltmak

 • Sedasyon sağlamak

 • Aileden ayrılmayı ve anestezi indüksiyonunu kolaylaştırmak

 • Ek analjezi sağlamak ve genel anestezik gereksinimini azaltmak

 • Lokal anestezikli krem, ven ponksiyonu ile ilişkili ağrıyı azaltabilirSedatif Premedikasyon

 • Sedatif Premedikasyon

 • 6 aylıktan küçük çocuklarda

 • Hava yolu problemi olanlarda

 • SSS hastalığı olanlardaMidazolam

 • Midazolam

 • Oral, nazal, İV, İM, rektal uygulanabilir

 • PO 0.5 mg/kg midazolam, 20-30 dakika içinde etkili bir sedasyon ve anksiyoliz sağlar

 • Oral midazolamın gastrik volüm ve mide asiditesine etkisi minimaldirElektif cerrahi öncesi sadece midazolam ve midazolam+hidroksizin ile premedike edilen 1-7 yaş, 87 pediatrik vaka karşılaştırılmış;

 • Elektif cerrahi öncesi sadece midazolam ve midazolam+hidroksizin ile premedike edilen 1-7 yaş, 87 pediatrik vaka karşılaştırılmış;

 • - indüksiyon kalitesi ve sedasyon skorları kombinasyon grubunda daha iyi bulunmuştur

 • - deliryuma girenlerin sayısı ve deliryum skorları sadece midazolam verilen grupta daha fazla bulunmuşturOral Transmukozal Fentanil Sitrat

 • Oral Transmukozal Fentanil Sitrat

 • Fentanil Oralet (lollipop); 20-30 dakika içinde plazma pik düzeyleri oluşturur

 • 15-20 µg/kg Fentanil Oralet, etkili bir sedasyon ve anksiyoliz sağlar, solunum sayısı azalır ancak desatürasyon gözlenmez

 • Bulantı, kusma, pruritus; kullanımını sınırlarKetamin

 • Ketamin

 • Sedasyon, immobilite, analjezi, amnezi ve çevreden dissosiasyona neden olur

 • Daha az solunum depresyonuna neden olması avantaj sağlar

 • Laringospazma neden olan tükrük ve bronşiyal sekresyonları artırması ise dezavantaja neden olur1-7 yaş arası 90 pediatrik hastada sadece midazolam, sadece ketamin, düşük dozda ketamin ve midazolam kombinasyonu oral premedikasyonda karşılaştırıldığında;

 • 1-7 yaş arası 90 pediatrik hastada sadece midazolam, sadece ketamin, düşük dozda ketamin ve midazolam kombinasyonu oral premedikasyonda karşılaştırıldığında;

 • - kombinasyon grubunun yan etki olmaksızın daha hızlı ve daha iyi sedasyon sağladığı

 • - kombinasyon grubunda derlenmenin daha hızlı, yan etkilerin daha az olduğu görülmüştürKlonidin

 • Klonidin

 • PO 4 µg/kg klonidin güvenilir sedasyon sağlar

 • Anestezik ve postoperatif analjezik gereksinimi azaltır

 • Tonsillektomi geçiren çocuklara uygulanan klonidin, 3 µg/kg fentanil kadar etkili bulunmuştur

 • Klonidin premedikasyonunun sakıncası, etkisinin yavaş başlamasıdır

 • Çocuklarda oral uygulandığında 60-90, rektal uygulandığında 50 dakikada plazma tepe konsantrasyona ulaşırASA 1 olan, 2-9 yaş arası 90 çocuk hastada intranazal deksmedetomidin

 • ASA 1 olan, 2-9 yaş arası 90 çocuk hastada intranazal deksmedetomidin

 • (1 mcg/kg) ve intanazal midazolam

 • (0.2 mg/kg) karşılaştırılmış;

 • - ikisinin de ebeveynden ayrılırken oluşan anksiyeteyi azaltmakta eşit düzeyde etkili olduğu

 • - ancak, midazolam’ın maske indüksiyonu sırasında tatmin edici koşulların sağlanmasında daha üstün olduğu bulunmuştur64 çocukta premedikasyon açısından oral midazolam veya oral klonidin karşılaştırıldığında;

 • 64 çocukta premedikasyon açısından oral midazolam veya oral klonidin karşılaştırıldığında;

 • - oral klonidin ile premedikasyonun oral midazolama daha üstün olduğu

 • - her iki grupta maske indüksiyonu kabulünün kalitesi karşılaştırıldığında oral klonidin alan çocuklarda daha iyi karşılandığı

 • - oral klonidin alan çocuklarda daha etkili preoperatif sedasyon sağlandığı, daha iyi bir derlenme görüldüğü ve ebeveyn memnuniyeti nin daha fazla sağlandığı bulunmuştur • Melatonin premedikasyonunun propofol ve tiyopentalle yapılan indüksiyonda doz ihtiyacını önemli derecede azalttığı bulunmuştur

 • ASA 1-2 olan 100 pediatrik vaka üzerinde postooperatif ajitasyonun önlenmesi için oral midazolam-deksmedetomidin-melatonin verildiğinde;

 • -üçünün de ajitasyonun ortaya çıkış insidansını plaseboya göre azalttığı bulunmuştur

KAYNAKLAR

 • KAYNAKLAR

 • 1. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Anestezi Uygulama Kılavuzları; Preoperatif Hazırlık Kasım 2005

 • 2. Klinik Anestezi. Zeynep Esener. Üçüncü baskı Logos Yayıncılık 2004

 • 3. Anestezinin Sırları. James Duke (Çev: Yalım Dikmen).İkinci baskı Nobel Kitap Evi 2006

 • 4. Temel Anestezi. Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller (Çev. Edi: Ö. Taylan Akkaya, Yeşim Ateş, Yeşim Batislam). Beşinci Baskı Güneş Kitapevi 2010

 • 5. Pekcan M, Celebioglu B, Demir B, Saricaoglu F, Hascelik G, Yukselen MA, Basgul E, Aypar U: The effect of premedication on preoperative anxiety. Middle East J Anesthesiol 2005 Jun;18(2):421-33.6. Zalunardo MP, Ivleva-Sauerborn A, Seifert B, Spahn DR: Quality of premedication and patient satisfaction after premedication with midazolam, clonidine or placebo : Anaesthesist 2010 May;59(5):410-8.

 • 6. Zalunardo MP, Ivleva-Sauerborn A, Seifert B, Spahn DR: Quality of premedication and patient satisfaction after premedication with midazolam, clonidine or placebo : Anaesthesist 2010 May;59(5):410-8.

 • 7. Aydin A, Yilmazer MS, Gurol T, Celik O, Dagdeviren B: Ondansetron administration before transoesophageal echocardiography reduces the need for sedation and improves patient comfort during the procedure. Eur J Echocardiogr. 2010 Oct;11(9):752-5. Epub 2010 May 15.

 • 8. Quintin L, Bouilloc X, Butin E, Bayon MC, Brudon JR, Levron JC, Tassan H, Boucaud C, Tissot S, Frehring B, Petit P, Danays T, Viale JP, Ghignone M: Clonidine for major vascular surgery in hypertensive patients. Anesth Analg. 1996 Oct;83(4):687-95.

 • 9. Pawlik MT, Hansen E, Waldhauser D, Selig C, Kuehnel TS: Clonidine premedication in patients with sleep apnea syndrome. Anesth Analg. 2005 Nov;101(5):1374-80.10. Yu HP, Hseu SS, Yien HW, Teng YH, Chan KH: Oral clonidine premedication preserves heart rate variability for patients undergoing larparoscopic cholecystectomy. Acta Anaesthesiol Scand. 2003 Feb;47(2):185-90.

 • 10. Yu HP, Hseu SS, Yien HW, Teng YH, Chan KH: Oral clonidine premedication preserves heart rate variability for patients undergoing larparoscopic cholecystectomy. Acta Anaesthesiol Scand. 2003 Feb;47(2):185-90.

 • 11. Machała W: Effects clonidine and midazolam on anaesthetic requirements. Anestezjol Intens Ter. 2010 Jul Sep;42(3):129-32.

 • 12. Dahmani S, Brasher C, Stany I, Golmard J, Skhiri A, Bruneau B, Nivoche Y, Constant I, Murat I: Premedication with clonidine is superior to benzodiazepines. A meta analysis of published studies. Acta Anaesthesiol Scand. 2010 Apr;54(4):397-402. Epub 2010 Jan 18.

 • 13. Scheinin B, Lindgren L, Randell T, Scheinin H, Scheinin M: Dexmedetomidine attenuates sympathoadrenal responses to tracheal intubation and reduces the need for thiopentone and peroperative fentanyl. Br J Anaesth. 1992 Feb;68(2):126-31.14. Riku Aantaa MD, Jussi Kanto MD, Mika Scheinin MD,Antero kallio MD, Harry scheinin MD: Dexmedetomidine,an α2 adrenoceptor agonist, reduces anaesthetic requirements for patients undergoing minor gynaecologic procedures.Anesthesiology,1990;73:230-35.

 • 14. Riku Aantaa MD, Jussi Kanto MD, Mika Scheinin MD,Antero kallio MD, Harry scheinin MD: Dexmedetomidine,an α2 adrenoceptor agonist, reduces anaesthetic requirements for patients undergoing minor gynaecologic procedures.Anesthesiology,1990;73:230-35.

 • 15. Bergese SD, Patrick Bender S, McSweeney TD, Fernandez S, Dzwonczyk R, Sage K: A comparative study of dexmedetomidine with midazolam and midazolam alone for sedation during elective awake fiberoptic intubation. J Clin Anesth. 2010 Feb;22(1):35-40.

 • 16. Rosenbaum A, Kain ZN, Larsson P, Lönnqvist PA, Wolf AR: The place of premedication in pediatric practice. Paediatr Anaesth. 2009 Sep;19(9):817-28.

 • 17. Köner O, Türe H, Mercan A, Menda F, Sözübir S: Effects of hydroxyzine-midazolam premedication on sevoflurane-induced paediatric emergence agitation. Eur J Anaesthesiol. 2011 Sep;28(9):640-5.18. Banerjee B, Bose A, Pahari S, Dan AK: A comparative study of paediatric oral premedication: midazolam, ketamine and low dose combination of midazolam and ketamine. J Indian Med Assoc. 2011 Jun;109(6):386-8.

 • 18. Banerjee B, Bose A, Pahari S, Dan AK: A comparative study of paediatric oral premedication: midazolam, ketamine and low dose combination of midazolam and ketamine. J Indian Med Assoc. 2011 Jun;109(6):386-8.

 • 19. Akin A, Bayram A, Esmaoglu A, Tosun Z, Aksu R, Altuntas R, Boyaci A: Dexmedetomidine vs midazolam for premedication of pediatric patients undergoing anesthesia. Paediatr Anaesth. 2012 Sep;22(9):871-6.

 • 20. Almenrader N, Passariello M, Coccetti B, Haiberger R, Pietropaoli P: Premedication in children: a comparison of oral midazolam and oral clonidine. Paediatr Anaesth. 2007 Dec;17(12):1143-9.

 • 21. Özcengiz D, Gunes Y, Ozmete O: Oral melatonin, dexmedetomidine, and midazolam for prevention of postoperative agitation in children. J Anesth. 2011 Apr;25(2):184-8.Kataloq: anestezi -> images -> dosya-yukle
dosya-yukle -> İlk uygulama Bier, 1899 spinal anestezi
dosya-yukle -> Homeostaz: Kanın dolaşımda sıvı halde kalmasını sağlayan fizyolojik bir mekanizmadır. Homeostaz: Kanın dolaşımda sıvı halde kalmasını sağlayan fizyolojik bir mekanizmadır
dosya-yukle -> İntraoperatif Monitörizasyon Dr. Leyla İyilikçi
dosya-yukle -> Anestezi Sİstemleri Dr. H. Tuba GÜNGÖR
dosya-yukle -> Teknik Özelliklerine göre solutma sistemleri
dosya-yukle -> Anesteziden derlenme: Anesteziden derlenme
dosya-yukle -> No fire department personnel responding to the fire blazing next door to your house. No fire department personnel responding to the fire blazing next door to your house
dosya-yukle -> Kan, organların perfüzyonunu sağlayan taşıyıcı, hareketli bir organdır. Kan, organların perfüzyonunu sağlayan taşıyıcı, hareketli bir organdır
dosya-yukle -> Posteriyor Fossa Tümör Cerrahisinin Potansiyel Risk ve Komplikasyonları

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə