Dünyanın tanınmış ekspertləri atu-nun qonağı olub Tibb Universitetində elmi-praktik konfransYüklə 13,01 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix12.12.2016
ölçüsü13,01 Mb.
  1   2   3

Dünyanın  tanınmış  ekspertləri 

ATU-nun qonağı olub

Tibb 

Universitetində 

elmi-praktik 

konfrans

 

  

 

                  Qəzet 1933 -cü ildən çıxır.                 № 19 (1615) 16 noyabr 2015 - ci il                           Qiyməti 40 qəpik

“REANİMASİYA 

VƏ İNTENSİV 

TERAPİYA: 

GÜVƏNƏ 

BİLƏRİKMİ?”

BU  SAYIMIZDA 

3

7

5

Bakıda gənc həkim və tələbələrin 

II  Beynəlxalq konqresi keçirilib

2

Tədris Cərrahiyyə Klinikada koxlear 

implantasiya əməliyyatı aparılıb

Tibb Universitetinin Kardioloji 

Akademiyasının toplantısı

3

Amerikalı professor 

akademik Əhliman 

Əmiraslanovla 

görüşüb

 

“Doktorantlara, ali təhsil, orta ixtisas və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələrinə və şagirdlərinə verilən təqaüdlərin artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2013-cü il 30 avqust tarixli 3108 nömrəli Sərəncamında dəyişikliklər edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan 

Respublika-

sı  Konstitusiyasının  109-cu 

maddəsinin  32-ci  bəndini 

rəhbər 


tutaraq, 

təhsilin 

keyfiyyətini  yüksəltmək  üçün 

təhsilalanlar arasında rəqabət 

mühiti  yaratmaq,  onların 

tədris  prosesində  fəallığını 

artırmaq  və  təhsilə  marağını 

stimullaşdırmaq  məqsədi  ilə qərara alıram:

1. “Doktorantlara, ali təhsil, 

orta  ixtisas  və  ilk  peşə-

ixtisas təhsili müəssisələrinin 

tələbələrinə  və  şagirdlərinə 

verilən təqaüdlərin artırılması 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 30 avqust tarixli 3108 

nömrəli Sərəncamında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013, 

№ 8, maddə 988) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 1.2-ci və 1.3-cü bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“1.2. ali təhsil müəssisələrində:

adlı təqaüd alan tələbələrə – 120 manatmagistratura səviyyəsi üzrə:

akademik göstəriciləri 91-100 bal olan tələbələrə- 105 manat

akademik göstəriciləri 71-100 bal olan tələbələrə – 85 manat

akademik göstəriciləri 51-100 bal olan tələbələrə – 55 manatbakalavriat səviyyəsi üzrə

:

akademik göstəriciləri 91-100 bal olan tələbələrə – 95 manat

akademik göstəriciləri 71-100 bal olan tələbələrə – 80 manat

akademik göstəriciləri 51-100 bal olan tələbələrə – 50 manat

1.3. orta ixtisas təhsili müəssisələrində:

akademik göstəriciləri 91-100 bal olan tələbələrə – 50 manat

akademik göstəriciləri 71-100 bal olan tələbələrə – 40 manat

akademik göstəriciləri 51-100 bal olan tələbələrə – 35 manat”.

1.2. Aşağıdakı məzmunda 1-1-ci hissə əlavə edilsin:

“1-1. Azərbaycan Respublikasının ali təhsil və orta ixtisas təhsili müəssisələrində 

əyani  təhsil  alan  tələbələrə  dövlət  büdcəsinin  vəsaiti  hesabına  təqaüdlər  dövlət 

sifarişi, dövlət hesabına və ödənişli əsaslarla təhsil almalarından asılı olmayaraq, 

ümumi  orta  müvəffəqiyyət  göstəricisi  nəzərə  alınmaqla,  fənlər  üzrə  akademik 

nailiyyətlərinə görə bu Sərəncamın 1.2-ci və 1.3-cü bəndləri ilə müəyyən edilmiş 

məbləğlərdə ödənilsin.”.

1.3. 2-ci hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“2.  Müəyyən  edilsin  ki,  təqaüdlərin  ödənilməsi,  ali  təhsil  və  orta  ixtisas  təhsili 

müəssisələrində ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi və dövlət hesabına təhsilalanların sayı 

saxlanılmaqla, dövlət büdcəsindən təqaüd üçün ayrılan vəsait həddində həyata ke-

çirilir.”.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:

2.1. doktorantlara, ali təhsil, orta ixtisas və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin 

tələbələrinə və şagirdlərinə təqaüdlərin təyin olunması və ödənilməsi qaydasını 2 ay 

müddətində hazırlayıb təsdiq etsin;

2.2. bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

3. Bu Sərəncamın 1-ci hissəsi 2016-cı il fevralın 1-dən qüvvəyə minir.

 İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının PrezidentiBakı şəhəri, 10 noyabr 2015-ci il.

3

7

http://www.amu.edu.az

16 noyabr 2015-ci il

2

Konqres  iştirakçıları    əvvəlcə  ulu  öndər  Heydər  Əliyevin 

Azərbaycan  Tibb  Universiteti-

nin  foyesindəki  büstünün  önünə 

əklil  qoymuş  və  gül  dəstələri 

düzmüşlər. Bundan sonra  tədbir­

də  Azərbaycan  Respublikasının 

dövlət himni səsləndirilib. 

Konqresin  açılış  mərasimində  

çıxış  edən  akademik    Əhliman  

Əmiraslanov  belə  beynəlxalq  

əhəmiyyətli 

tədbirlərin 

Tibb 

Universitetində  keçirilməsi  ar-tıq  bir  ənənəyə  çevrildiyini  bil-

dirib.    Bir  il  bundan  öncə    uni­

versitetimizdə    keçirilən  gənc 

həkim və tələbələrin 1­ci beynəl­

xalq 

konqresini xatırlayan  

Ə.Əmiraslanov    vurğuladı  ki, 

Tələbə Elmi Cəmiyyəti belə konf-

ransları ənənəvi olaraq hər il ke-

çirir. “Lakin iki il bundan öncə bu 

cəmiyyətə rəhbərlik edən profes-

sor  Amalya  Əyyubova  ilə  qərara 

gəlindi  ki,  bu  konfrans    yalnız  

universitet  çərçivəsində  deyil, 

beynəlxalq səviyyədə qeyd olun-

sun. Çünki bu konqres vasitəsi ilə 

gənclərimiz  dünya  universitetləri 

ilə geniş əlaqə yaradar, gələcəkdə 

elmi  tədqiqat  işlərini  davam 

etdirmək  üçün  bu  imkanlardan 

yetərincə 

faydalana 

bilərlər. 

Bununla  yanaşı  gənclərimizin 

elmi  tədqiqatlarının  nəticələrinin 

müzakirəsi  sayəsində  diskussiya 

mədəniyyəti  formalaşır.    Əlbəttə, 

hər  bir  gəncin  arzusu  oxuyub 

yüksək 


səviyyəli 

mütəxəssis 

olmaqla    yanaşı,  həm  də    öz 

gələcək 


karyerasını 

quraraq  

doğma  vətəninə və ailəsinə fay-

da  verməkdən  ibarət  olmalıdır.  

Müstəqil  Azərbaycan  dövlətinin 

qurucusu və memarı, millətimizin 

ümummilli  lideri  Heydər  Əliyev 

gələcəyimiz  olan    gənclərə  son 

dərəcə  böyük  qiymət  verdi  və 

onlara  daim    diqqət  göstərdi. 

Onun 

gəncliyimizə qayğı-

sı  sayəsində    elmin  müxtəlif 

sahələrində    bir  çox  yüksək  ix-

tisaslı  mütəxəssislər  yetişmiş-

dir  ki,  bu  gün  onlar  Azərbaycan 

dövlətinə  layiqincə  xidmət  edir­

lər.  Fəxrlə  qeyd  etməliyik  ki,  ulu 

öndərin elmə, təhsilə, səhiyyəyə, 

mədəniyyətə və eləcə də müxtəlif 

sahələrə  olan  diqqət  və  qayğısı 

bu  gün  də  möhtərəm  Prezidenti-

miz  tərəfindən uğurla davam et-

dirilir.  Bu  konqresin  belə  yüksək 

səviyyədə    keçirilməsi  də  məhz 

cənab  İlham  Əliyevin  bu  sahəyə 

olan diqqətinin bariz nümunəsidir. 

Bu  il  olduğu  kimi  ötən  il  də  dün-

yanın  10­a  qədər  ölkəsindən, 

xeyli  sayda  yüksək  ixtisaslı,  öz 

sahəsində  kifayət  qədər  tanın-

mış  professor­müəllim  heyəti  və 

tələbələr gəlmişdilər. Qeyd etmək 

lazımdır  ki,  ölkəmizə  gəlmiş 

bu  nümayəndə  heyəti  təkcə  bu 

konqresdə iştirak etmir, həmçinin 

onlar  respublikamızda  gedən 

inkişafla  tanış  olur,  təhsilimizin 

nailiyyətlərini  görür,  millətimizin 

mədəniyyəti və adət­ənənələri ilə 

yaxından  tanış  olurlar.  Onlar  öz 

ölkələrində Azərbaycan haqqında 

fikir formalaşdırırlar.”  

Sözünə  davam  edən  aka-

demik    Ə.Əmiraslanov  TEC­in 

elmi  rəhbəri,  professor  Amal-

ya  Əyyubovanın  bu  sahədəki 

uzun  illik  fəaliyyətini  yüksək 

qiymətləndirərək    noyabrın  7­ 

dək  davam  edəcək  konqresdə 

təbabətin  aktual  problemlərinə 

həsr  olunmuş  elmi  müzakirələrin 

aparılacağını  və  bu  beynəlxalq 

tədbirin  gənc  həkim  və  tələbələr 

üçün  faydalı  olacağına  əminliyini 

söylədi:  “Konqresdə  həmçinin 

qardaş  Türkiyə,    Almaniya, 

İtaliya, 

Rusiya, 


Gürcüstan, 

İran  və  İngiltərənin      nüfuz-

lu 

universitetlərindən gəlmiş  

nümayəndələrin 

onkologiya, 

cərrahiyyə, mikrobiologiya, histo-

logiya,  əczaçılıq,  stomatologiya, 

pediatriya,  genetika,  tibbi  sta-

tistika  və  ümumi  mövzular    üzrə 

elmi  məruzələri  dinləniləcəkdir. 

Eyni  zamanda,  yerli  və  xari-

ci  tələbələr  təqdimatlarla  çıxış 

edəcəklər.  Bu  isə  ölkələrimiz 

arasında  yeni  elmi  əlaqələrin 

qurulması,  tibb  sahəsində    möv-

cud  əməkdaşlığın  və  gələcək 

əlaqələrinin  möhkəmlənməsində   

mühüm rol oynayacqdır.”

Türkiyənin İstanbul Universiteti-

nin professoru  Cavit Avçı çıxışın-

da  konqresdə  ikinci  dəfə  iştirak 

etməsindən  məmnun  qaldığını 

qeyd  edərək  bildirdi  ki,  konqre-

sin keçirilməsi ilə bağlı  dəfələrlə 

TEC­in  sədri,  dosent  Müşfiq 

Həsənovla  əlaqə  saxlayıb  və 

geniş  fikir  mübadiləsi  aparıblar.  

Türkiyəli  alim  çıxışında  vurğula-

yıb  ki,  gənc həkim və tələbələrin 

elmi  tədqiqat  işlərinə  cəlb  olun-

masında  və  onlarda  diskussiya 

mədəniyyətinin formalaşmasında 

belə tədbirlərin böyük əhəmiyyəti 

vardır.    Bu  cür  beynəlxalq 

tədbirlərin  keçirilməsi  ölkələrimiz 

arasında  təhsil  əlaqələrimizin 

inkişaf  etməsində  səmərəlidir 

və  gənclərimizin  dünyaya  inteq-

rasiyası  istiqamətində  böyük  rol 

oynayır,  dünya  ölkələrinin  tibb 

təhsili üzrə təcrübə mübadiləsinin 

aparılmasında  mühüm  yer  tutur. 

Azərbaycanın sürətlə inkişaf etdi-

yini  və  günü­gündən  gözəlləşən 

Bakını    İstanbul  qədər  sevdiyini 

söyləyən  türkiyəli  alim,  profes-

sor    Cavit  Avçı  ATU­ya  xatirə 

hədiyyəsini də təqdim edib.

Sonra  universitetin  elmi  işlər 

üzrə  prorektoru,  professor  İb-

rahim  İsayev  reqlamenti  elan 

edərək    plenar  iclasda    çıxış 

etmək üçün sözü gənc həkim və 

tələbələrə verdi. 

ATU­nun  psixiatriya  kafedra-

sının  müdri,  professor  Gəray 

Gəraybəyli  və  İsmayıl  Atayev  

“Dissosiativ  pozuntularda  psi-

xoloji  korreksiyanın  istifadəsi,” 

Türkiyənin  Acıbadem  Universi-

tetinin  Tibb  Məktəbindən  gəlmiş 

Murat  Aksoy  və  Turqut  Ekici 

“Türkiyədə  tibb  tələbələri  arasın-

da  səriştəsizliyə  münasibət”  və 

bu    kimi  aktual  mövzularla  çıxış 

etdilər. 

Konqresin  bədii  hissəsində 

2  saylı  Bakı  musiqi  məktəbinin 

şagirdləri  tərəfindən  ifa  olunan  

Azərbaycan və dünya xalqlarının 

musiqilərini  iştirakçılar  alqışlarla 

qarşıladı.

İki  gün  davam  edən    “Gənc 

həkim 


və 

tələbələrin 

2­ci 

beynəlxalq konqresi” öz işini ple-nar və bölmə iclaslarında davam 

etdirmişdir.    Sonda  qaliblər    dip-

lom  və  sertifikatlarla  təltif    olun-

muşlar.


MƏNSUR

Fotolar Cənnətalı ÇingizindirNoyabrın 6- da Azərbaycan Tibb Universitetində gənc həkim və tələbələrin 2- ci beynəlxalq konqresi keçirilib. Konqresə  ATU-nun müəllim və tələbələri, eləcə də dünyanın 

7- dən artıq ölkəsinin onlarla aparıcı universitetlərinin professor – müəllim heyəti və tələbələri 

qatılıblar. 

Bakıda gənc həkim və tələbələrin II  Beynəlxalq 

konqresi keçirilib

16 noyabr 2015-ci il

http://www.amu.edu.az

3

ATU-nun mətbuat xidməti

Noyabrın  10-da    Azərbaycan 

Tibb  Universitetinin  (ATU) 

Tədris Terapevtik Klinikasında 

“Təbabətin  aktual  problemləri 

-2015” 

mövzusunda 

elmi-

praktik konfrans keçirildi. 

Tədbirin 

açılışında 

çıxış 


edən 

akademik 

Əhliman 

Əmiraslanov  bu  tip  konfran-

sın artıq ikinci dəfə keçirildiyini 

qeyd etdi. Onun sözlərinə görə, 

Tibb  Universitetində  təbabətin 

aktual problemlərinə həsr olun-

muş  toplantının  ardıcıl  olaraq 

hər  il  keçirilməsi  planlaşdı-

rılıb:  “Konfransda  müzakirə 

olunacaq  mövzuların  hər  biri 

özünəməxsus səviyyədə vacib, 

önəmli  mövzulardır.  İnanıram 

ki,  bu  müzakirələr  informativ 

baxımdan  əhəmiyyətli  olacaq, 

bizə xeyli məlumatlar verəcək”.

Akademik 

Ə.Əmiraslanov 

həm çinin  ölkə­

miz də 

elmin 


inkişafı, 

elmi 


a r a ş d ı r m a l a -

rın 


aparılması 

üçün  hər  cür 

şərait  yaradıldı-

ğını,  bu  sahəyə 

döv lət 

başçısı 


cənab Prezident 

İlham 


Əliyev 

tərəfindən böyük 

diqqət  və  qay-

ğı  göstərildiyini 

qeyd 

etdi. 


Ə.Əmiraslanov 

Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyasının 70 

illik  yubileyinə  həsr  olunmuş 

tədbirdə  cənab  Prezidentin 

şəxsən  iştirak  etdiyini,  bir  sıra 

məsələlərlə  bağlı  mövqeyini 

açıqladığını xatırlatdı.

Akademik 

çıxışında 

ATU 

əməkdaşlarının  əldə  etdiyi elmi  nailiyyətlər,  universite-

tin  malik  olduğu  modern  tib-

bi  avadanlıq  barəsində  də 

məlumat  verdi:  “hazırda  Tibb 

Universitetində  mövcud  olan 

elektron  mikroskopdan  ən  son 

elmi  tədqiqatların  aparılması 

üçün  istifadə  olunur.  ATU­nun 

əczaçılıq  fakültəsi  də  qrant 

layihəsi çərçivəsində müasir tip 

cihazlar əldə edib”.

    Akademik  Ə.Əmiraslanov 

ən  qürurverici  hallardan  biri 

kimi  impakt  faktorlu  elmi  jur-

nallarda  ATU  əməkdaşlarının 

məqalələrinin  dərc  olunmasını 

qeyd  etdi:  “2014­cü  il  ərzində 

tibb  və  biologiya  bölməsindən 

144 məqalə dərc olunub”.

  Daha sonra “Təbabətin aktual 

problemləri ­ 2015” elmi­praktik 

konfransı  işini  məruzələrlə  da-

vam  etdirdi.  Konfrans  iştirak-

çıları  tərəfindən  qaraciyər  ser-

rozu  zamanı  transplantasiya, 

müxtəlif  mənşəli  neoplazmala-

rın erkən diaqnostikası və proq-

nozlaşdırılması  və  digər  möv-

zularda məruzələr dinlənildi. 

Toplantıda  ATU­nun  əmək­

daşları  ilə  yanaşı  Ukrayna­

nın 


V.K.Qusak 

adına 


Təxirəsalınmaz və Bərpa İnsti-

tutundan olan alimlər də iştirak 

edirdilər.

Tibb Universitetində elmi-

praktik konfrans

Tibb  Universitetinin  Tədris  Terapevtik 

Klinikasında  Azərbaycan  Tibb  Universitetinin 

Kardioloji  Akademiyasının  (ATUKA)  növbəti 

toplantısı keçirilib.

Toplantını  giriş  sözü  ilə  açan 

Tədris  Terapevtik  Klinikanın  di-

rektoru,  professor  Surxay  Mu-

sayev zala toplaşmış və kardio-

logiya sahəsində müvəffəqiyyət 

qazanmış  hər  kəsi  salamla-

yaraq  tədbirə  olan  böyük  ma-

rağı  yüksək  qiymətləndirdi. 

O,  ATUKA­nın  qısa  zamanda 

cəmiyyətdə  özünə  mühüm  yer 

tutduğunu vurğuladı, həkimlərin 

tibb sahəsinin yeniliklərinə qar-

şı  böyük  marağını  alqışladığını 

söylədi.  Surxay  Musayev  bu 

günlərdə ölkəmizə səfərə gələn 

və əslən azərbaycanlı olan, ha-

zırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyət 

göstərən  pulmonoloq,  professor  Əmir 

Şərəfxanini tədbir iştirakçılarına təqdim etdi. 

Tədris  Terapevtik  Klinikanın  Ürək­Damar 

Mərkəzinin  rəhbəri  dosent  Fərid  Əliyev  də 

çıxış  edərək  Azərbaycan  Tibb  Universite-

tinin  Kardioloji  Akademiyasının  yaranma 

tarixindən  və  yaradılma  məqsədindən  da-

nışdı. “Birlikdə müzakirə edək “ devizi altın-

da bu günədək 3 görüşün uğurla baş tutdu-

ğunu və günbəgün ATUKA­ya kardioloqların 

marağınının  artdığını  söylədi.  O,  bu  günkü 

toplantının “Yuxu apnesi” mövzusunda ola-

cağını, noyabr ayından etibarən isə 3 aylıq 

“aritmologiya 

məktəbinə” 

start veriləcəyini bildirdi.

    Məktəbdə  52  ayrı  möv-

zuda  dərslərin  keçiriləcəyini 

və  bu  günədək  keçirilmiş 

ən  uzun  müddətli  kurs  ola-

cağını  vurğuladı.  ATU­nun 

beynəlxalq  əlaqələr  üzrə 

prorektoru  dosent  Rəhimə 

Qabulova  da  tədbirə  böyük 

marağı  Tibb  Universitetinin 

uğuru adlandırdı və ölkəmizə 

ilk dəfə səfər edən professor 

Əmir Şərəfxaniyə uğurlar ar-

zuladı.

Əmir  Şərəfxani  də  öz  növbəsində Azərbaycana səfərindən çox məmnun oldu-

ğunu,  bu  cür  görüşlərin  davamlı  olmasının 

vacıbliyini  vurğuladı.    Qonaq  öz  çıxışında 

yuxu pozğunluqlarını pasiyentlərin müayinə 

nəticələri  üzərində  aparılmış  araşdırmalar-

la  diqqətə  çatdırdı.  Yuxu  pozğunluqlarının 

səbəblərini,  əlavə  risk  faktorlarını  açıqladı. 

Toplantı  yerli  həkimlərin  sualları  və  diskus-

siyaları ilə davam etdi.

Tibb Universitetinin Kardioloji 

Akademiyasının toplantısı

ATU-nun 

Onkoloji 

Klinikasında 

Amerikanın  Tennessee  Universitetinin 

Tibb  Elmləri  Mərkəzinin  direktoru, 

professor  Alvo  Veir  “Yoğun  bağırsaq 

xərçəngi” mövzusunda mühazirə oxudu.

Mühazirədən  əvvəl  professor  Alvo  Veir 

akademik  Əhliman  Əmiraslanovla  görüş-

dü.  Görüşdə  akademik  Ə.Əmiraslanov 

belə mühazirələrin və qarşılıqlı fikir müba­

diləsinin həkim­mütəxəssislər, o cümlədən 

rezidentlər üçün əhəmiyyətli olduğunu bil-

dirdi.  Akademik  Ə.Əmiraslanov  həmçinin 

ATU­nun  Onkoloji  Klinikası  haqqında  da 

qonağa məlumat verdi. “Onkoloji klinikamız 

100  çarpayılıqdır.  Onkologiya  sahəsində 

elə  əməliyyat  yoxdur  ki,  bu  klinikada  icra 

olunmasın”.

  Qonaq, professor Alvo Veir Bakını çox 

sevdiyini, burada olmaqdan məmnun oldu-

ğunu bildirdi.

  Qeyd edək ki, professor Alvo Veir Amerika 

Birləşmiş  Ştatlarının  Dövlət  Departamen-

ti  tərəfindən  maliyyələşdirilən  “Fulbright 

mütəxəssis proqramı” çərçivəsində Bakıya 

gəlib.  Professor  3  həftə  ərzində  ATU­nun 

bütün  klinikalarında  mühazirələrlə  çıxış 

edəcək. 

Amerikalı professor akademik Əhliman Əmiraslanovla görüşüb


http://www.amu.edu.az

16 noyabr 2015-ci il

4

1918-ci  il  28  may  tarixində  Azərbaycan Xalq  Cümhuriyyəti  öz  müstəqilliyini  elan 

edərək  Şərqdə  ilk  demokratik  təsisatlara 

söykənən  hüquqi  dövlət  olduğunu  nümayiş 

etdirdi.  Məhəmməd  Əmin  Rəsulzadə  isə 

istiqlalımızı  elan  edən  Milli  Şuranın  sədri  idi.  

Həmin il iyunun 21-də dövlət bayrağının  təsisi 

haqqında  ilk  qərar  qüvvəyə  minir  və  qırmızı 

rəngli  bayrağımızda  üzərində  ağ  rəngli  ayp-

ara  və  ağ  rəngli  səkkizguşəli  ulduz  təsvir  olu-

nurdu. Bugünkü dövlət bayrağımız isə 1918-ci 

ilin  noyabrın  9-da  cümhuriyyət  hökumətinin 

iclasında  qəbul  edilmişdir.  Üçrəngli  milli 

bayrağımız  isə  böyük  milli  ideoloqumuz  Əli 

bəy  Hüseyinzadənin  vaxtilə  irəli  sürdüyü 

“Türkçülük, islamçılıq və müasirlik” ideoloji düs-

turu əsasında hazırlandı. Milli bayrağımız göy, 

qırmızı, yaşıl və üzərində aypara və səkkizguşəli 

ulduz  şəklində  təsdiqləndi.  İstiqlalımızın  elan 

olunmasından,  tanınmasından  tutmuş,  dövlət 

strukturlarının  yaranması,  milli  atributların 

ərsəyə  gəlməsi,  xaric  ölkələrə  gənclərin  təhsil 

almağa göndərilməsi, beynəlxalq konfranslarda 

ölkəmizi təmsil etməsi, sonralar diasporumuzun 

qurulması  da  daxil  olmaqla  bütün  sahələrdə 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bir siyasi lider 

kimi fəallığı və həlledici təsiri olmuş və bir sıra 

məsələlərdə  hətta  prinsipiallığı  və  qətiyyəti 

ilə  seçilmişdir.  Onun  fəaliyyət  istiqamətlərinə 

diqqət yetirdikdə  sabit və yüksələn xəttin bütün 

ömrü boyu onu izlədiyi üzə çıxır. Həmişə alov-

lu, arqumentli çıxışları ilə auditoriyanı ələ alan 

M.Ə.Rəsulzadə 1918-ci ilin dekabrın 7-də parla-

mentimizin təntənəli açılışında məşhur çıxışını 

etmiş  və  demişdir:  “...  müstəqil  Azərbaycanı 

təmsil  edən  o  üç  boyalı  bayrağı  Şurayi-Milli 

qaldırmış,  türk  hürriyyəti,  islam  mədəniyyəti 

və  müasir  Avropa  iqtidari-əhrarınəsini  təmsil 

edən  bu  üç  boyalı  bayraq  daima  başlarımızın 

üstündə ehtizaz edəcəkdir. Bir dəfə qaldırılmış 

bayraq bir daha enməyəcəkdir”. 

70  illik  ədalətsizlikdən  sonra,  müstəqil 

Azərbaycan  dövlətinin  qurucusu,  ulu  öndər 

Heydər  Əliyevin  təşəbbüsü  ilə  hələ  sovet 

əsarətindən  qurtulmağımıza  bir  il  qalmış,  

1990-cı  il  noyabrın  17-də  Naxçıvan  Mux-

tar  Respublikası  Ali  Məclisinin  qərarı  ilə 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti zamanı mövcud 

olan  üçrəngli  bayraq  Muxtar  Respublikanın 

Dövlət  bayrağı  kimi  qəbul  edilib.  1991-ci  il 

oktyabrın  18-də  isə  müstəqillik  haqda  Konsti-

tusiya Aktı qəbul olunub və üçrəngli bayrağımız  

Azərbaycan    Respublikasının  dövlət  bayrağı 

kimi yenidən dalğalanmağa başlayıb. 

Hər  il  noyabrın  9-u  Azərbaycanda  Dövlət 

Bayrağı  günü  kimi  qeyd  edilir.  Bu  gün 

Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyətinin  1918-ci  il  9 

noyabr qəbul etdiyi ilk bayraqla bağlıdır. Dövlət 

Bayrağı  Günü  ilə  bağlı  Əmək  Məcəlləsinin 

105-ci  maddəsinə  edilən  əlavəyə  görə,  bu 

bayram ölkədə qeyri-iş günü olan bayramların 

siyahısına daxil edilib.  

Bakıda 


Dövlət 

Bayrağı 


Meydanının 

yaradılması barədə sərəncam Prezident İlham 

Əliyev  tərəfindən  2007-ci  il  noyabrın  17-də 

imzalanıb. İlk Dövlət Bayrağı Günü isə 2010-cu 

ilin noyabrın 9-da qeyd olunub.

noyabr Azərbaycan Üçrəngli Bayrağının yaranması günüdür.  

1918-ci ilin noyabrın 9-da qəbul 

edilmiş bu bayraq bu gün müstəqil 

Azərbaycan Respublikasının rəsmi 

dövlət bayrağıdır.  


Kataloq: uploads -> xeberler -> tebib qezeti 2015
tebib qezeti 2015 -> Tibb Universitetində yeni əczaçılıq laboratoriyası açılıb Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tibb Universitetində olub
tebib qezeti 2015 -> Cərrahiyyə Klinikasında qırtlaq-udlağın karsinoması olan xəstədə rekonstruktiv
tebib qezeti 2015 -> Əliağa Əlizadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans
tebib qezeti 2015 -> “heydəR ƏLİyev və azərbaycan nitq məDƏNİYYƏTİ” Kİtabinin
tebib qezeti 2015 -> Atu-da ana və uşaq sağlamlığına dair seminar keçirildi Azərbaycan Tibb Universitetində 2015-2016-cı tədris ilinin payız semestrinin imtahan sessiyasına hazırlığın
tebib qezeti 2015 -> Tibb Universitetində daha iki xəstəyə böyrək köçürüldü
tebib qezeti 2015 -> S.ƏLİyev: “TƏDRİSİn yüKSƏk səVİYYƏDƏ aparilmasi müƏLLİMLƏRİn təLƏBƏLƏRƏ olan

Yüklə 13,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə