En god anamnes är a & o för diagnostik och korrekt behandling. En god anamnes är a & o för diagnostik och korrekt behandlingYüklə 0,64 Mb.
tarix09.02.2017
ölçüsü0,64 Mb.
#8029En god anamnes är A & O för diagnostik och korrekt behandling.

 • En god anamnes är A & O för diagnostik och korrekt behandling.

 • Att ge tid för ett lite längre första besök är därför alltid en god idé!1. Bortfall

 • 1. Bortfall

 • a. Sensorisk nedsättning

  • ex
  • Känselbortfall
  • Hörselnedsättning
  • Synnedsättning
 • b. Motoriska bortfall2. Retning

 • 2. Retning

  • a. Smärta (vanligaste retningen)
   • Nociceptiv
   • Neuropatisk
 • b. Parestesier (”pins and needles”) – myrkryp

  • c. Epileptisk aktivitet
   • Nervceller i hjärnbarken laddar ur okontrollerat
 • 3. Release – frikopplingssymptom

   • Spasticitet
   • Primitiva reflexer (ex grip, glabella)


Skillnader mellan slapp och spastisk pares:

 • Skillnader mellan slapp och spastisk pares:

 • Spastisk - ÖMN-skada

   • Ringa atrofi
   • Stegrad tonus – spasticitet (fällkniv), (diff: rigiditet)
   • Stegrade senreflexer
   • Inga fascikulationer
 • b. Slapp - NMN-skada

   • Atrofi
   • Nedsatt tonus
   • Nedsatta senreflexer, areflexi
   • Fascikulationer
 • En akut skada på ÖMN är först slapp några veckor innan den blir spastisk.Symptomen ger lokalisationen

 • Symptomen ger lokalisationen

 • (jfr tunnelbana – ”stopp både på röd &

 • grön linje” – korsningspunkten mellan

 • linjerna är den sannolikaste lokalisationen)

 • Leta efter problemets lokalisation via symptomen – fungerar neurologi.Tvärsnittssyndrom – mest sannolikt en ryggmärgsskada

 • Tvärsnittssyndrom – mest sannolikt en ryggmärgsskada

 • Hemisyndrom – mest sannolikt en kontralateral skada i hjärnan

 • Hjärnstamssyndrom - korsade kranialnervssymptom och hemisymptom

 • Polyneuropati – diffus utbredning, framför allt distaltRotsyndrom – följer en viss nervrots försörjningsområde

 • Rotsyndrom – följer en viss nervrots försörjningsområde

 • Perifer nervsyndrom – ex. carpaltunnelsyndrom

 • Myopatisyndrom – motoriska bortfall, ofta proximal muskelsvaghet, svårt att resa sig från stol, gå i trappor etc

 • Myastena symptom - abnorm muskulär uttröttbarhet – ex. orkar inte krama handen 20 ggr. Utbredd lokalisation i motorändplattorSmärta (endast subjektiva symptom, kräver

 • Smärta (endast subjektiva symptom, kräver

 • därför ingående analys) – testa med nål

 • Ytlig beröring – testa med fingertopp, tops

 • Djup sensibilitet – Vibrationssinne (stämgaffel),

 • ledsinne, tryckkänselUtbredning:

 • Utbredning:

 • Smärta följer temptrådarna

 • Pröva med varmt/kallt vatten

 • Brown-Sequard-syndrom – Nedsatt smärta + temp i ena benet och pares, nedsatt ytlig sensibilitet i det andraLillhjärnan sitter som en ryggsäck baktill på hjärnstammen.

 • Lillhjärnan sitter som en ryggsäck baktill på hjärnstammen.

 • – Ataxi – frånvaro av koordination

 • – Dystaxi – nedsatt koordinationsförmåga

 • Cerebellum - 2 hemisfärer. Höger del styr höger

 • kroppshalva (alltså ipsilateral representation i motsats till storhjärnans korsade styrning). • Cerebellär koordinationsstörning; ska skiljas från

 • sensorisk koordinationsstörning

 • Sensorisk eller cerebellär ataxi? – Rombergs test

 • kan underlätta särskiljandet.Kognition – logiskt tänkande, minne, spatial förmåga, språk

 • Kognition – logiskt tänkande, minne, spatial förmåga, språk

 • MMT – mini mental test ex på enklare

 • KSB kognitiva screening batteriet screeningtest

 • För analys av högre funktioner utgör anamnesen en viktig del av status!

 • Neuropsykologisk utredning (NEP)Affekter och emotioner – stämningsläge

 • Affekter och emotioner – stämningsläge

 • Att sitta och gråta är inte typiskt vid depression –

 • sömnstörning, apati, värk i kroppen, aptitlöshet, minskad sexlustDepression

 • Depression

 • Mani; hypomani – lindrigare än mani, men

 • fortfarande förhöjt stämningsläge

 • Mani/depression – bipolär sjukdom

 • Under ytan av mani finns ofta ett stänk av

 • depression

 • Psykotiskt tillstånd – förlust av verklighetsuppfattningen

 • Depression, mani och psykotiska tillstånd kan

 • utgöra symptom på rena neurologiska (dvs

 • ”organiska”) sjukdomar ex. syfilis och MS.”Neurologisk balett”; stående

 • ”Neurologisk balett”; stående

 • Gånganalys (steglängd, balans, medrörelser)

 • Gå ner på huk – uppresning

 • Hoppa, först båda benen sedan ett i taget

 • Stå i givakt, räkna ned från 10 till 1 högt (alltså baklänges)

 • Rombergs test (diff cerebellär vs sensorisk ataxi)

 • Grasset – handflator upp, blunda 30 sek. Sänker pat en arm, flekterar och pronerar: misstänkt ÖMN-skada.

 • Finger-näs-försök (dysmetri, intentionstremor)Sittande

 • Sittande

 • 8. Diadokokinesi. ”Skruva in och ut en glödlampa snabbt”.

 • 9. Senreflexer – Triceps, biceps, achilles, patellar. (0, +, ++, +++). Jendrassik- förstärkning.

 • Liggande

 • 10. Grov kraft ssk övre extremiteterna

 • 11. Sensorikprövning

 • 12. Barré

 • 13. Häl-knä-försök

 • 14. Babinski

Pupiller – storleksasymmetri?

 • Pupiller – storleksasymmetri?

   • Mios – förminskade
   • Mydriasis – förstorade
   • Anisokori – storleksskillnad
   • Ljusreaktion – konsensuell (kontralat), direkt (ipsilateralt)
 • Ögonmotorik – diplopi, skelning?

 • Ansiktssensorik – n trigeminus – panna, kinder, haka (frontalis, maxillaris, mandibularis)Ansiktsmotorik – n facialis – le, blås upp kinderna, rynka panna, knip ögon central facialispares versus perifer facialispares

 • Ansiktsmotorik – n facialis – le, blås upp kinderna, rynka panna, knip ögon central facialispares versus perifer facialispares

 • (En perifer skada ser värre ut. Centralt är det dubbelsidigt innerverat – endast nedre (kontralaterala) ansiktshalvan påverkad

 • Tunga, svalg – gapa, röra på tungan, trycka in tungan mot kinden – muskeltesta, gomseglet – se uvulan, testa n acessorius via m trapezius - axelelevationTesta smärta och beröring – ”vasst och trubbigt”. Förekommer att pat. t.ex. känner beröring men ej smärta. Undersök både fram- och baksida på pat.

 • Testa smärta och beröring – ”vasst och trubbigt”. Förekommer att pat. t.ex. känner beröring men ej smärta. Undersök både fram- och baksida på pat.

 • Ledsinne – testa ex. på tummen, stortåbasenVibration – med stämgaffel, använd vibration mot ex. sternum som referens. Börja distalt i extremiteter över benprominenser. Om nedsatt: fortsätt proximalt

 • Vibration – med stämgaffel, använd vibration mot ex. sternum som referens. Börja distalt i extremiteter över benprominenser. Om nedsatt: fortsätt proximalt

 • Analsfinktertest och perineal sensibilitet vid susp. cauda equinasyndrom1. Skalltrauma

 • 1. Skalltrauma

 • 2. Ryggtrauma

 • Högriskgrupp – yngre män ca 18-30 år

 • Högrisksituationer – alkoholpåverkade, fordon, dykning, fall/hopp – suicidal, psykos, drogerSkallkaviteten är en trerummare med effektiv planlösning. Men skapar problem p.g.a. rigida höljen och väggar vid expansiva processer.

 • Skallkaviteten är en trerummare med effektiv planlösning. Men skapar problem p.g.a. rigida höljen och väggar vid expansiva processer.

 • Intrakraniell dynamik:

 • Perfusionstryck – medelartärtryck – ICP

 • Vid cirkulatorisk chock får hjärnan mindre blod pga sänkt medelartärtryck – detta kan lätt leda till en ond cirkel.

 • När hjärnan får för lite syre – hjärnödem – ICP stiger – perfusionstrycket sjunker och ICP stiger ytterligare etc.Viktigt:

 • Viktigt:

 • • Upprätthålla perfusionen via häva chock, hålla cirkulerande blod/vätskevolymen under kontroll

 • • Får inte hjärnan syre och socker – uppstår ischemi, cellskador, ödem m.m.

 • • Söver/kyler man pat. behöver hjärnan mindre socker och syre – gynnsamt vid trauma/skada

 • • Ökad volym i hjärnan – ökat tryck – vid en expansiv process (blödning, krosskada vid trauma) – svullnad.”Expansiv process” – masseffekt, herniering:

 • ”Expansiv process” – masseffekt, herniering:

 • Hjärnan kläms in under falx

 • Transtentoriell herniering av mediala delen av temporalloben. Hjärnstammen blir komprimerad

 • Foraminal hernieringVid ett trauma skiljer man på primär och sekundär skada.

 • Vid ett trauma skiljer man på primär och sekundär skada.

 • Den primära skadan uppstår i samma ögonblick som våldet träffar hjärnan eller medulla spinalis.

 • Den primära skadan utlöser sedan den sekundära – inflammation, ödem, cytotoxiska ämnen m.m.DAI – diffus axonal skada (injury)

 • DAI – diffus axonal skada (injury)

 • Tänk ”champinjon” dvs. stor tung hatt som vrids runt på en smal stjälk. Ger upphov till skjuvningskrafter med peteckiala blödningar och slitskador i vit substans.

 • EDH – epiduralt hematom

 • A meningea media löper på insidan av det tunna temporalbenet.Akut EDH:

 • Akut EDH:

 • 1. Ofta trauma mot tinningen

 • 2. +/- initial medvetslöshet

 • 3. Sjunkande medvetandegrad

 • 4. Anisokori, mydriasis

 • Ena hjärnhalvan pressas ner mot tentoriumslitsen där n oculomotorius och n abducens löper – pupillvidgning +/- ögonmuskelpares”Golden hour” – men när kompensationsmekanismerna uttömts (= blod och likvor pressats ut ur skallkaviteten) finns inte mer plats – ICP stiger då brant med risk för inklämning och död.

 • ”Golden hour” – men när kompensationsmekanismerna uttömts (= blod och likvor pressats ut ur skallkaviteten) finns inte mer plats – ICP stiger då brant med risk för inklämning och död.Intrakraniell

 • Intrakraniell

 • dynamik

 • Primär, sekundär

 • hjärnskada

 • EDH

 • DAI

 • SDH – akut

 • SDH - kroniskLindrigaste hjärnskadan

 • Lindrigaste hjärnskadan

 • Konduktionsblock” – neuron kan tillfälligt ej sända signaler.

 • Postcommotionellt syndrom – pat. ”kör på” efter olyckan i dagar/veckor tills pat känner sig helt slut, okoncentrerad, ljus-/ljudkänslig.

 • Förr – ligg stilla 1 vecka, ej optimalt. Varva vila och kontrollerad aktivitet.Ibland svårt att skilja från allvarligare skada med blödningar.

 • Ibland svårt att skilja från allvarligare skada med blödningar.

 • Händelseförloppet är viktigt för diagnos. Vid trauma är inte ”neurobaletten” det första man gör, utan mer basala funktionstester – vakenhetsgrad, vifta med armar, prata, pupillstorlek – upprepa var 5-10 min.

 • Vid förflyttning stabiliseras kotpelaren.

 • N olfactorius – luktnerv, N statoacusticus – hörselnerv – kan skadas vid trauma!Skalplaceration: Sårskada som kan blöda kraftigt.

 • Skalplaceration: Sårskada som kan blöda kraftigt.

 • Impressionsfraktur: nedtryckta benfragment, ev underliggande hjärnlaceration, blödning.

 • Skallbasfraktur: Battles sign hematom över proc mastoideus. Likvorré: droppar klar vätska från näsan.

 • Fraktur pars petrosa os temporalis – blod/likvor – flöde ur hörselgången. Racoon sign = BrillenhematomBehandling av skallskador:

 • Behandling av skallskador:

 • Övervakning + ABC

 • Neurologisk intensivvård, Bekämpa högt ICP. Ev hypotermibeh., inducerat coma, bekämpa feber och kramper.

 • Få ner trycket med diuretika, kraniotomi etc. Hematom kan behöva evakueras, liksom kontusionshärdar.

 • Ventrikeldrän.1. NLL (Neurological Level of Lesion)

 • 1. NLL (Neurological Level of Lesion)

 • Neurologisk skadenivå – ”Mest kaudalt belägen segmentell ryggmärgsnivå med normal

 • funktion”. Skall skiljas från

 • Skelettal skadenivå – diskrepansen ökar ju längre kaudalt i ryggen man kommer, eftersom

 • ryggmärgen slutar i höjd med L1-kotan!2. Tetra- vs paraplegi

 • 2. Tetra- vs paraplegi

 • ASIA – (American Spinal Injury Association) klassifikation nyttjas:

 • AIS (Impairment Scale) A-B-C-D-E:

 • Komplett skada – all viljemässig motorik och all känsel borta nedanför skadenivån

 • Viss sensibilitet bevarad”Motor useless” – kan t.ex. vicka på tår, men till ingen praktisk nytta

 • ”Motor useless” – kan t.ex. vicka på tår, men till ingen praktisk nytta

 • ”Motor useful” – pat kan gå med kryckor, gåstol, stödja vid förflyttning eller liknande

 • Recovery-”återställd” – Viljemässig motorik och känsel återställd; däremot kan inkontinens, sexuell funktionsstörning, spasticitet och kronisk neurogen smärta kvarstå – alltså egentligen inte nödvändigtvis ”återställd”!3. Motor score 0-5, 100 max

 • 3. Motor score 0-5, 100 max

 • 4. Sensory score 0-2, 112 max för vardera

 • 1) smärta 2) ytlig beröring

 • ex. NLL T5, ASIA A, motor score 50, sensory score 56/56.1. Tvärsnittssyndrom, komplett lesion

 • 1. Tvärsnittssyndrom, komplett lesion

 • 2. Anterior Cord syndrome –(”arteria spinalis

 • anterior-syndrom”). Kan ha normal djup

 • sensibilitet trots förlamning.

 • 3. Brown-Sequard-syndrom4. Posterior cord-syndrom

 • 4. Posterior cord-syndrom

 • 5. Central cord-syndrom – endast i halsmärgen,

 • ”Man in the barrel syndrome” – benen fungerar,

 • ej armar.

 • 6. Conus-cauda-syndrom. Ej ”egentlig”

 • ryggmärgsskada! Ofta slappa pareser.Ärrbildning ger en blockering av subarachnoidalrummet och likvor pressas in i medulla spinalis via Virchow Robin spaces. Vid varje krystning pressas alltså likvor in i ryggmärgen. När detta sker kan det bildas en cysta. När cystan sedan pressas uppåt påverkas ovanliggande segment

 • Ärrbildning ger en blockering av subarachnoidalrummet och likvor pressas in i medulla spinalis via Virchow Robin spaces. Vid varje krystning pressas alltså likvor in i ryggmärgen. När detta sker kan det bildas en cysta. När cystan sedan pressas uppåt påverkas ovanliggande segment

 • progressiv posttraumatisk myelopati; 5-10%

 • av alla ryggmärgsskador.

 • Behandling: Adherenslösning samt cystosubarachnoidal shuntCervikal spinal stenos:

 • Cervikal spinal stenos:

 • Symptom: Kroniska nackbesvär, ÖMN påverkan i benen, NMN påverkan i händer/armar, Babinski bilat, något ökad spasticitet, tonusökning, ev blås- tarmpåverkanLumbal spinal stenos:

 • Lumbal spinal stenos:

 • Symptom: Kroniska ländryggsbesvär, pseudoclaudicatio (ökar vid gång/stående, minskar vid gång i uppförsbacke och cykling p.g.a. att lordosen i ländryggen rätas ut, ischemi i cauda equina; blir inte bättre av att stanna en stund som ”äkta” claudicatio).

 • Behandling: Dekompression av neural vävnad.

 • Laminektomi – 3–4 nivåer1. ”Spänningshuvudvärk”

 • 1. ”Spänningshuvudvärk”

 • 2. Migrän ca 90 %

 • Men missa inte

 • 3. Temporalisarterit

 • 4. Trigeminusneuralgi

 • 5. Sjukdomar i adnexorgan

 • 6. TC-tumor cerebriStudier har ej konklusivt påvisat signifikant muskulär spänningsökning hos personer med spänningshuvudvärk

 • Studier har ej konklusivt påvisat signifikant muskulär spänningsökning hos personer med spänningshuvudvärk

 • Kan ha psykogena orsaker

 • Diffus utbredning över huvudet.

 • Som en för trång mössa över huvudet – casque neurasthenique.

 • Åtdraget band.Ur differentialdiagnostisk synvinkel är anamnesen avseende förloppet särskilt viktigt. Kort anamnes, progredierande symptom, mycket ung eller mycket gammal patient, fokalneurologi talar starkt för annan diagnos.

 • Ur differentialdiagnostisk synvinkel är anamnesen avseende förloppet särskilt viktigt. Kort anamnes, progredierande symptom, mycket ung eller mycket gammal patient, fokalneurologi talar starkt för annan diagnos.Anamnes

 • Anamnes

 • Status

 • Ögonbottenundersökning – uteslut staspapiller som tecken på ökat intrakraniellt tryck (talar för expansiv process!)

 • Blodprov – Hb, LPK, CRP, SR – dessa normala vid spänningshuvudvärk.

 • Behandling: Smärtstillande, FYSS, kostrådgivning, sjukgymnastik, massage, antidepressiva farmaka. Psykoterapi.”Hemicrania”, vaskulär huvudvärk

 • ”Hemicrania”, vaskulär huvudvärk

 • Pulserande, attackvis, ljud- och ljuskänslig, luktkänslig, illamående/kräkning, halvsidessmärta

 • 1 gång/år till flera ggr/vecka. Oftast kvinnor. 1 tim – 2 dygn. Viss ärftlighet. Ofta spänningshuvurdvärk i grunden.

 • Aura: Vasokonstriktion, följt av vasodilatorisk fas med smärta. Vanligaste auran utgörs av flimmerscotom: Glittrande/flimrande fläck som breder ut sig. Fortifikationslinjer. Ofta blind fläck.Två hypoteser om orsaken till migrän:

 • Två hypoteser om orsaken till migrän:

  • Neurogen: Felaktiga signaler skickas från hjärnstammen till blodkärlen.
  • Vaskulär: Primär vaskulär störning.
 • Utlösande faktorer (klassiska): stress, sömnbrist, choklad, vissa typer av rödvin, menstruation.”Cluster headache”, ”Suicide headache”

 • ”Cluster headache”, ”Suicide headache”

 • Vanligast hos män

 • Typiskt utseende: Långa; djupa rynkor, apelsinhy, bruna ögon, ofta rökare

 • Vaknar av ”som en kniv i ögat”, varar i ngn halvtimme, sedan samma klockslag varje natt i ett par veckor.

 • Pat. kan bli helt desperat av huvudvärken.

 • (”Dunka huvudet i väggen”).

 • Behandling: Triptaner; oxygeninhalation verkar sammandragande för kärlen.Pat i åldern 50+

 • Pat i åldern 50+

 • Ofta halvsidig huvudvärk

 • Påtaglig skalpömhet (vill inte kamma sig)

 • Öm i tinningen

 • Svullnad av temporalisartären

 • SR hög 80-90Biopsi jättecellsarterit. Kan obehandlad leda till blindhet pga trombos i a ophtalmica

 • Biopsi jättecellsarterit. Kan obehandlad leda till blindhet pga trombos i a ophtalmica

 • Behandling: Kortison

 • Polymyalgia rheumatica – generaliserad variant med muskelvärk.Typiska tecken: Beröringskänslig lokalt, huggsmärtor i området.

 • Typiska tecken: Beröringskänslig lokalt, huggsmärtor i området.

 • Ev. p.g.a . ”falska synapser” (efapser) som gör att beröring triggar smärtafferens.

 • Behandling: Karbamazepin m.m. I vissa fall ggl Gasseriblockad.Akut glaukom – (”grön starr”)

 • Akut glaukom – (”grön starr”)

  • Cirkulationsstörning i kammarvätskan
  • Plötsligt tryck i ögat – akut glaukomattack; eller mer smygande förlopp med synfältsbortfall
  • Palpation utanpå ögonlocket – Ögonbulben känns som oskalat ägg (normalt som ett skalat hårdkokt ägg)


Sinuit

 • Sinuit

 • Otit

 • Rotinfektion i tand

 • Bruxism, tandgnissling

 • Cervikogen huvudvärkKardinalsymptom:

 • Kardinalsymptom:

 • Endast ca 1/3 av tc-fall har HV. Kortare anamnes + ökande besvär. Ofta värst på morgonen.

 • EP-anfall

 • Fokal neurologi

 • Primär TC: benigna: t.ex. meningeom (kan vara ”lägesmaligna”) maligna: gliom

 • Sekundär TC – metastaser.Viktigt med tumöranamnes hos pat. som söker för huvudvärk. Metastas?

 • Viktigt med tumöranamnes hos pat. som söker för huvudvärk. Metastas?

 • Meningeom uppstår i hinnorna, gliom i hjärnvävnadens stödjeceller. Graderas

 • I-IV.

 • Mycket ovanligt att primärtumör i hjärnan metastaserar till övriga kroppen.

 • Masseffekt vid gliom och metastaser betingas delvis av ödem som kan minskas med steroider.Svår huvudvärk, feber, nackstyvhet, ev medvetandepåverkan

  • Svår huvudvärk, feber, nackstyvhet, ev medvetandepåverkan
  • +
  • ”hästspark”
  • DT-röntgen
  • Lp


Vid misstanke om SAB gör man DT-röntgen

 • Vid misstanke om SAB gör man DT-röntgen

 • innan lumbalpunktion. Tvärtom vid susp.

 • meningit.

 • Stora kliniska skillnaden mellan SAB och

 • meningit är debuten:

  • SAB – sekunder
  • Meningit – timmar


Diff: Ångest, ostadighet, svimningstendens

 • Diff: Ångest, ostadighet, svimningstendens

 • ”Äkta” vertigo = karusellyrsel

 • Föreligger andra symptom?

 • Fokal neurologi, hörselnedsättning, tinnitus?1. Benign lägesyrsel

 • 1. Benign lägesyrsel

 • 2. Mb Meniere

 • 3. VestibularisneuritBenign paroxysmal lägesyrsel

 • Benign paroxysmal lägesyrsel

  • Uppkommer vid lägesändring, efter någon sekund kommer yrseln, försvinner sedan efter en liten stund. Återkommer vid nästa lägesändring.
  • Testa med att lägga pat + rotera 40-45 grader, ögon öppna så vi ser nystagmus.
  • Detta tros bero på subluxerade kristaller, otoliter, i innerörat.


2. Mb Meniere

 • 2. Mb Meniere

  • Attacker med lock-känsla (som ett finger i örat), samtidigt som ”pip” (tinnitus) och yrsel.
  • Beror på ökad produktion av endolymfa.


3. Vestibularisneurit

 • 3. Vestibularisneurit

  • Akut påkommande yrsel, varar konstant i dagar till veckor
 • Alla dessa tre är godartade.

 • Om pat har fokalneurologi: tänk cerebellum, hjärnstammen • Äkta Vertigo YRSEL psykologiskt; panikångestNo blood

 • No blood

  • Chock
  • Hjärtstillestånd
  • Arytmier
  • Förhöjt ICP
 • 2. ”Blood no good

  • Hypoglykemi
  • Hypoxemi
  • Intoxikation


Medvetslöshet p.g.a. cerebral lesion förutsätter utbredda skador i storhjärnan, men små i hjärnstammen.

 • Medvetslöshet p.g.a. cerebral lesion förutsätter utbredda skador i storhjärnan, men små i hjärnstammen.

 • Gradera medvetslöshet: Fullt vaken somnolens koma/ medvetslöshet

 • avvärjning – böjmönster – sträckmönster

 • Upprepande undersökningar + ABC

 • Använd gärna skala, t.ex. RLS, GCSAutoimmun, huvudsakligen demyeliniserande, kronisk sjukdom i CNS

 • Autoimmun, huvudsakligen demyeliniserande, kronisk sjukdom i CNS

 • Vanligaste sjukdomen bland unga som ger permanent neurologisk funktionsnedsättning (näst neurotrauma).

 • De synliga motoriska funktionshindren är absolut inte de enda – eller viktigaste.

R-R, relapsing-remitting (skovvis MS)

 • R-R, relapsing-remitting (skovvis MS)

 • Primär progessiv

   • Vanligare hos äldre män 40-50 år. Spinal utbredning. Axonen påverkas degenerativt.
 • Sekundär progressiv

   • Först skov – sedan konversion till progressivt förlopp
 • CIS + sällsyntare varianterSå länge skov så fungerar ”bromsmediciner”. Dessa är verkningslösa i progressiv fas.

 • Så länge skov så fungerar ”bromsmediciner”. Dessa är verkningslösa i progressiv fas.

 • Drabbar vit substans. Myelinet i CNS attackeras. Hjärnan, medulla spinalis och n opticus kan drabbas.

 • Vid ett skov invaderar T-celler och bryter ner myelinet (demyelinisering). I remission sker partiell remyelinisering. Vid progressiva fasen degenererar axonen fortlöpande.Epidemiologi: Runt ekvatorn är incidensen mycket

 • Epidemiologi: Runt ekvatorn är incidensen mycket

 • låg, ju längre från ekvatorn mot polerna desto

 • mer ökar antalet MS-fall.

 • Om ett barn flyttar till Norden (född vid ekvatorn)

 • innan ca 15 års ålder kommer risken för barnet

 • att öka till nordiska mått 1:1000. Flyttar han/hon

 • hit efter 15 års ålder behåller han/hon sin låga

 • risk. Motsvarande gäller vice versa.Autoimmuna sjukdomar: kvinnor: 3, män: 1

 • Autoimmuna sjukdomar: kvinnor: 3, män: 1

 • (gällande MS, RA, Mb Crohn, SLE, Ulcerös colit,

 • psoriasis)Opticusneurit (papillit, retrobulbär neurit) - av dem som drabbas av opticusneurit får 30-50% MS.

 • Opticusneurit (papillit, retrobulbär neurit) - av dem som drabbas av opticusneurit får 30-50% MS.

 • Sensoriska symptom (parestesier o/e känselnedsättning)

  • ej dermatomutbrett utan mer diffust p.g.a. affektion i baksträngsbanor eller hjärnan.


Blåsrubbningar

 • Blåsrubbningar

 • Ataxi

 • Pareser

 • Transversell myelit – ryggmärgsskadebild; parapares

 • Fatigue – abnorm trötthet/uttröttbarhetDiagnos: Klinik (anamnes, riskgrupp, status), MRT (hjärna och rygg plack i vit substans), likvor (intratekal immunglobulin-produktion, oligoklonala band i likvorelfores)

 • Diagnos: Klinik (anamnes, riskgrupp, status), MRT (hjärna och rygg plack i vit substans), likvor (intratekal immunglobulin-produktion, oligoklonala band i likvorelfores)

 • Terapi: DMD (Interferonpreparat, Copaxone, Tysabri), Kortikosteroider (intravenöst i 3 dagar vid skov), Cytostatika, Benmärgstransplantation + flertalet symptomlindrande farmaka (Detrusitol, Baklofen, Modiodal, antidepressiva m.fl.)Interferonpreparat (Betaseron, Aronex, Rebif) samt Copaxone ges i injektioner. ”Bromseffekt”vid R-R MS ca 30%.

 • Interferonpreparat (Betaseron, Aronex, Rebif) samt Copaxone ges i injektioner. ”Bromseffekt”vid R-R MS ca 30%.

 • Tysabri effektivare vid R-R MS, ca 70% ”bromseffekt” – men (liten) risk för allvarliga biverkningar (PML).

 • När pat. är i ett skov – 3 dgr kortisondropp förkortar skovet främst då det dämpar svullnaden i placken.Graviditet leder ofta till temporär remission.

 • Graviditet leder ofta till temporär remission.

 • Ärftlighet: 10 x ökad risk; 30% konkordans hos enäggstvillingar.

 • Prognos: 25% ”dålig”, totalt ADL-beroende, 50% ”medel”, gåhjälp, medicin, 25% ”god”, syns inte märks knappt.

 • Rehabilitering är det enda som kan göra pat. bättre; läkemedel bromsar endast progressen.En akut demyeliniserande sjukdom, främst i spinala nervrötter.

 • En akut demyeliniserande sjukdom, främst i spinala nervrötter.

 • Efter infektionssjukdom, ofta Campylobacter, efter ett par veckor ascenderande sensomotoriska symptom – ev. andningsinsufficiens – respirator – autonom dysfunktion och hjärtarytmier.Lumbalpunktion visar hög äggvitehalt utan ökade celler.

 • Lumbalpunktion visar hög äggvitehalt utan ökade celler.

 • Autoimmun

 • Identifiera tidigt och ge adekvat omvårdnad i akutskedet vid behov. Prognosen då god (undantag finns).

 • Vissa pat. kan ha återkommande skov.Ofta kombinerade övre och nedre motorneuronpåverkan.

 • Ofta kombinerade övre och nedre motorneuronpåverkan.

 • Endast motoriska bortfall.

 • Intakt sfinkterfunktion – kontinens bevarad.

 • Oftast intakta kognitiva funktioner.

 • Blandbild med slapp/spastisk pares, atrofi, fascikulationer, hyper/hyporeflexi, hyper/hypotonus.Degenerativ sjukdom i motorneuron, 2-5 år sjukdomstid innan mors.

 • Degenerativ sjukdom i motorneuron, 2-5 år sjukdomstid innan mors.

 • Debut: Pat märker försämrad finmotorik, muskelatrofi i händerna, fascikulationer. Vid bulbär form (hjärnstamspåverkan): dysfagi, dysartri, aspiration.

 • Diff: Cervikal spinal stenos (behandlingsbar!)Autoimmun

 • Autoimmun

 • Drabbar motorändplattorna (neuromuscular junctions)

 • Ach-receptorerna förstörs av autoAK i motorändplattorna

 • Bulbära formen av MG ffa ögon och svalg. Ger dysartri, diplopi, ptos.”Myasten kris” kan uppkomma vid infektion. Övergående respiratorbehov.

 • ”Myasten kris” kan uppkomma vid infektion. Övergående respiratorbehov.

 • Behandling med kolinerga läkemedel.

 • Abnorm muskeluttröttbarhet.

 • Eaton Lambert – liknar MG med svarar ej på läkemedel.

 • Vid cancer, paramalignt fenomen.Ryggmärgskompression

 • Ryggmärgskompression

  • Trauma – spinal instabilitet o/e medullär kompression.
  • Övrigt – diskbråck, tumörer (primära - sekundära, benigna - maligna), hematom, AVM, infektion (epiduralabscess, diskit, spondylit).
  • Akut ryggmärgskompression ska diagnosticeras och behandlas med högsta prioritet, annars stor risk för permanent paraplegi.


Spinala rötter – GBS, kompression

 • Spinala rötter – GBS, kompression

  • Foraminal stenos o/e diskbråck, ffa cervikalt el lumbalt.
  • C5, C6, C7, C8, L4, L5, S1 – dermatom, reflex, symptom.


Plexusaffektioner: pl brachialis, pl lumbosacralis

 • Plexusaffektioner: pl brachialis, pl lumbosacralis

  • Pancoast tumör kan penetrera pl brachialis, även Horners syndrom kan uppstå.
  • Om medelålders män/kvinnor har plexuspåverkan lumbalt/sacralt som diskbråck – utred genitali cancer (prostata, uterus, äggstockar).


Perifera nerver – mononeuropati, polyneuropati

 • Perifera nerver – mononeuropati, polyneuropati

  • Varenda nerv i kroppen ”kan komma i kläm”, speciellt:
   • N ulnaris - löper i sulcus nervi ulnaris. Personer som styrketränar mycket, nattliga besvär, klohand, oftast reversibelt
   • N medianus – carpaltunnelsyndrom, kompressionsneuropati, ssk vanligt gravida, ödem, RA pat.
   • N peroneus – utsidan av knäet. Personer som sitter med benen i kors mycket. Diff L5-syndrom. Kan ge droppfot.
   • N cut fem lat – meralgia parestetica. Smärta, parastesier, känselnedsättning lårets utsida. Riskgrupp – gravida, överviktiga, tighta byxor.


Diabetiker extra känsliga för nervkompression p.g.a. nedsatt kärlfunktion.

  • Diabetiker extra känsliga för nervkompression p.g.a. nedsatt kärlfunktion.
  • Polyneuropati: Ju längre en nervtråd är, desto känsligare är den. Hyporeflexi, försämrat vibrationssinne. En klassisk polyneuropati börjar i tårna, går vidare uppåt. När den nått knähöjd brukar symtom debutera i fingertopparna. 50% beror på diabetes eller alkohol, 50% på annat ex. gifter, miljö etc.


Epileptiskt anfall – ett symptom (jfr hosta från lungorna; också ett retningssymptom)

 • Epileptiskt anfall – ett symptom (jfr hosta från lungorna; också ett retningssymptom)

 • Sjukdomen epilepsi (ep-anfall kan alltså förekomma utan att pat. har sjukdomen epilepsi)EP-anfall:

 • EP-anfall:

 • Partiella

  • Enkelt – motoriska symptom, sensoriska symptom
  • Komplext - automatismer, templobsEP
 • Generaliserande

 • Primär generaliserande

 • Sekundär generaliserande – Aura, förkänning innan anfall”Grand Mal” – tonisk kramp, cyanos, faller omkull, klonisk fas med muskelkramper – postiktal fas – ”sover” – förvirring – gradvis normalisering

 • ”Grand Mal” – tonisk kramp, cyanos, faller omkull, klonisk fas med muskelkramper – postiktal fas – ”sover” – förvirring – gradvis normalisering

 • Finns fokus i hjärnan? Förlossningsskada? Ärr? Infektion? Tumör? Annat?

 • ”Petit Mal” – korta upprepade frånvaroattacker

 • Diff: bl.a. hypoglykemi, kardiellt synkopéDrabbar nigra-striatala systemet. Rubbar balansen mellan acetylkolin och dopamin.

 • Drabbar nigra-striatala systemet. Rubbar balansen mellan acetylkolin och dopamin.

 • Triaden:

  • Hypokinesi – få medrörelser. Steglängd minskar. Flexion i höft och armar. Hypomimi – maskansikte.
  • Rigiditet – Blyrör, segt jämt motstånd i hela rörelseomfånget, kugghjulsfenomen.
  • Tremor – Vilotremor 3/sekund. ”Pillertrillar-tremor”.


Symptomatisk behandling: Återställ balansen mellan dopamin och acetylkolin – dopaminagonister, antikolinergika – ON/OFF över- resp underbehandling

 • Symptomatisk behandling: Återställ balansen mellan dopamin och acetylkolin – dopaminagonister, antikolinergika – ON/OFF över- resp underbehandling

 • Parkinsonism – läkemedelsbiverkning, Parkinson-plussyndrom: Allt som ser ut som Parkinson är inte det!Autosomalt dominant nedärvning: 50% risk

 • Autosomalt dominant nedärvning: 50% risk

 • att bli sjuk om en förälder har det.

 • Debutsymptom ofta i 40-årsåldern.

 • Symptom – Chorea (”danssjuka”) samt

 • demens.Abnorm sömnighet, somnar när som helst!

 • Abnorm sömnighet, somnar när som helst!

 • Kataplexi – i samband med en sinnesrörelse försvinner all tonus och personen faller ihop.

 • Hypnagoga/Hypnapompa hallucinationer – alltså under insomnings- respektive uppvakningsstadierna.Sömnparalys – personen är vaken men kan inte viljemässigt röra sig.

 • Sömnparalys – personen är vaken men kan inte viljemässigt röra sig.

 • Diagnos med sömnlatenstest. Narkoleptiker

 • kommer i drömsömn efter ett par min i stället för 45-60 min.Infarkt (ischemisk skada) 85%

 • Infarkt (ischemisk skada) 85%

  • Emboli (från hjärtat, carotiderna), Trombos (blodpropp)
  • Storkärl/småkärl. Symptomen på skadan är beroende på lokalisationen.
 • Blödning 15%

  • Hypertensiv
  • Antikoagulantia
  • Aneurysm, AVM och blödning i tumör


Symptom:

 • Symptom:

 • Helt beroende på lokalisation

 • Kliniskt går det ej att skilja infarkt från blödning

 • Ett massivt insjuknande dock vanligare vid blödning – expansiv process – masseffekt – inklämning

Främre cirkulationen: carotis interna, cerebri anterior, cerebri media.

 • Främre cirkulationen: carotis interna, cerebri anterior, cerebri media.

 • Ger i regel de klassiska hemisyndromen + hemianopsi. Afasi vid påverkan av dominant hemisfär (i regel vänster). Spatial störning vid påverkan av ickedominant hemisfär (i regel höger).Exempel: Mediainfarkt: kontralateral hemipares (mest armen), kontralateral homonym hemianopsi, kontralateral hemihypestesi.

 • Exempel: Mediainfarkt: kontralateral hemipares (mest armen), kontralateral homonym hemianopsi, kontralateral hemihypestesi.

 • Vänstersidig mediainfarkt: + afasi. Högersidig mediainfarkt: + spatial störning; neglekt.Bakre cirkulationen: Vertebrobasilaris, cerebri posterior.

 • Bakre cirkulationen: Vertebrobasilaris, cerebri posterior.

 • Ipsilaterala cerebellära symptom + kranialnervsbortfall.

 • Kontralateral hemipares.TIA: Transitorisk ischemisk attack – ett förstadium till stroke.

 • TIA: Transitorisk ischemisk attack – ett förstadium till stroke.

 • Neurologiska symptomen vid TIA ska försvinna inom 24 tim.

 • Uppkommer plötsligt – försvinner stegvis, kan ta min – tim. Vid vertibrobasillarisTIA är fokal yrsel vanligt. Olika utbredningsområden: Carotis TIA, vertebrobasillarisTIA m fl.Brocas area – motorisk

 • Brocas area – motorisk

 • Wernickes area – sensorisk

 • Broca – ”Motorisk afasi”. Non-fluent. Personen kan

 • bilda språket i sin hjärna. Förstår vad som sägs

 • men kan ej utföra språket.

 • Wernicke – ”Sensorisk afasi”. Fluent. Skilj från

 • konfusion, psykos!

 • Skilj mellan dysfasi/afasi och dysartri!
Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə