Əsiredici maddə : Hər bir örtüklü tabletin tərkibindəYüklə 51,98 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix18.04.2017
ölçüsü51,98 Kb.
#14629

 

 

T

ƏRKİBİ:  

T

əsiredici maddə: Hər bir örtüklü tabletin tərkibində 

139,44 mq trimipramin hidromaleat var

dır 

(100 mq trimipraminə ekvivalentdir).  

Köm

əkçi maddələr

mikrokristallik sellüloza 

povidon K 25 

magnesium-stearat (Avr. F) 

karboksimetil 

natrium nişasta (tip A)

 

(Avr. F) yüks

ək dərəcədə xırdalanmış silisium 4-oksid 

laktoza monohidrat 

hidromelloza 

makroqol 6000 

titan 4-oksid (E 171) 

 

T

ƏSVİRİ: Herfonal 100 mq hər iki tərəfində 3 sınma cizgisi olan ağ rəngli,  uzunsov örtüklü tabletlərdir. 

 

FARMAKOTERAPEVTİK  QRUPU: Trisiklik antidepressant.  

 

F

ARMAKOLOJİ    XÜSUSİYYƏTLƏRİ:  Herfonal 100mq depressiya əleyhinə  preparatdır  (trisiklik 

antidepressantdır).  

 

İSTİFADƏSİNƏ    GÖSTƏRİŞLƏR:  Yuxu  pozğunluğu  ilə, qorxu və  daxili  narahatlıqla,  oyanıqlıqla 

müşayiət olunan depressiyalar.  

ƏKS  GÖSTƏRİŞLƏR:  

–  trimipramin

ə  və  tabletin tərkibindəki  digər inqredientlərdən hər  hansı  birinə, yaxud digər trisiklik 

antidepressantlara qarşı yüksək həssaslıq;  

– m

ərkəzi təsirli dərman vasitələri (məs, yuxugətiricilər, ağrıkəsicilər və psixofarmakoloji vasitələr), eləcə d

ə alkoqol ilə kəskin intoksikasiya

–  k

əskin deliriun  (hisslərin  aldadıcılığı  və  bir qədər də  kəskin  fiziki  rahatsızlıq  ilə  bağlı  çaşğınlıq  və oyanıqlıq (əsəbilik)); 

– depressiya 

əleyhinə digər dərmanlarla (MAO (monoaminooksidaza) inhibitorları)  birlikdə istifadə; 

– müalic


ə olunmamış gözdaxili təzyiqin yüksəlməsi (bağlıbucaqlı qlaukoma); 

– 

qalıq sidiyin formalaşması ilə prostat vəzinin böyüməsi (qalıq sidikli prostat hipertrofiyası); –sidiyin k

əskin ləngiməsi; 

– pilorik hiss

ənin daralması (pilorostenoz); 

– 

bağırsaq iflici (paralitik bağırsaq keçməzliyi); – 

14 yaşdan kiçik uşaqlar; 

– hamil

ələik və laktasiya dövrü;  

E

HTİYAT  TƏDBİRLƏRİ:  

– 

qalıq sidik olmadan prostat vəzinin böyüməsi (qalıq sidiksiz prostat hipertrofiyası) zamanı  – 

ağır qaracıyər və böyrək zədələnməsi zamanı; 

– 

qıcolmalara həssaslıq (məs,epilepsiya, kəllə zədələnmələri, alkoqolizm) zamanı; – hemopoez (qanyaranma

) pozğunluqları zamanı; 

–  mü

əyyən ürək  pozğunluqları  (irsi  QT  sindromu, yaxud digər kliniki əhəmiyyətli ürək zədələnmələri, xüsusil

ə tac damarlarda qan dövranı pozğunluqları, miokard infarktı, ürək xəstəliklərinin remissiya dövrü

keçiriciliyn 

pozğunluğu, aritmiyalar) zamanı;  –EKQ-d

ə  dəyişikliyə  (QT  intervalının  uzanması)  səbəb olan  və  qanın  tərkibindəki  kaliumun  miqdarının 

azalmasına  (hipokaliemiya) gətirib  çıxaran  dərmanlarla  yanaşı  müalicə  zamanı  (bax  “Digər dərman 

vasit


ələri ilə qarşılıqlı təsiri”); 

–  Ortostatik hipotenziya  v

ə  ağrıkəsicilərə  qarşı  həssas və  xronik qəbizliyi  olan  yaşlı  xəstələrdə  (qeyri-

paralitik bağırsaq keçməzliyi riski); 

– hipokali

emiya zamanı; 

-bradikardiya 

zamanı; 


 

Ür

ək xəstəliyi olanlar və yaşlı xəstələr, xüsusilə uzunmüddətli müalicə zamanı.müntəzəm olaraq kardioloji yoxlamadan keçm

əlidirlər,  

Maniakal 

depressiyalar zamanı trimipramin təyin edilmir. Belə ki trimipraminin sakitləşdirici və anksiolitik 

t

əsiri ilk saatlarda meydana  çıxsa  da  antidepressant təsir bir qayda olaraq ancaq 1-2 həftədən sonra gözl

ənilə  bilər, ona görə  də  intihar riski olan xəstələr müalicənin  başlanğıcında  ciddi  nəzarət  altında 

olmalıdırlar. Müalicə müddətində qan təzyiqinin, EKQ, hemoqram və qaraciyərin fəaliyyətinin müntəzəm 

olaraq yoxlanılması tövsiyə olunur. 

Herfonal  100mq  qıcolma  həddini  aşağı  saldığına  görə, xüsusilə  yüksək dozalarda, meylliliklə  əlaqədar 

qıcolma hallarının artmasına səbəb ola bilər, buna görə də epileptiklər və epileptik olması güman olunan 

x

əstələr üçün EEQ (elektroensefaloqram) nəzarəti tövsiyə olunur. Əgər  şizofreniya  xəstəliyi  zamanı  depressiv  sindromların  müalicəsi  fonunda  maniakal  və  produktiv 

əlamətlər meydana çıxarsa, Herfonal 100 mq-ın qəbulu dərhal dayandırılmalıdır.  Uşaqlar və 18 yaşa qədər gənclər: 

Herfonal  100  mq  uşaqlarda  və  18  yaşa  qədər  gənclərdəki  depressiyaların  müalicəsi üçün istifadə 

olunmamalıdır. Bu yaş qrupunda depressiyaların müalicəsi ilə bağlı tədqiqatlar trisiklik antidepressantların 

müalic


əvi faydasının olmadığını üzə çıxarmışdır.   Digər antidepressantlarla aparılan tədqiqatlar bu aktiv 

madd


ələrin tətbiqi ilə intihara cəhd, özünə xətər və aqressivləşmənin baş verməsinin  yüksək riskini ortaya 

çıxarmışdır. Bu risklər Herfonal 100 mq üçün də qaçılmazdır. Əlavə olaraq Herfonal 100 mq bütün yaş 

qruplarında ürək-damar sisteminə əlavə təsir riski daşıyır. O da qeyd edilməlidir ki, böyümə, yetginləşmə 

baxımından, eləcə  də  şüur  və  davranışların  inkişafında  Herfonal  100  mq-ın  uşaqlar  və  gənclərə 

uzunmüdd

ətli tətbiqinin təhlükəsizliyinə dair məlumat yoxdur. (Bax: Əlavə təsirləri) 

İntihar/intihar fikri və depressiyanın/qorxunun dərinləşməsi 

Əgər siz depressiya  və  ya  qorxu  pozğunluqlarından  əziyyət çəkirsinizsə,  bəzən özünüzə  xətər yetirmək

yaxud intihar tör

ətmək fikrinə düşə bilərsiniz. Belə fikirlər antidepressantların ilkin tətbiqi zamanı təşviq 

oluna bil

ər, belə  ki,  bütün bu dərmanların  öz  təsirlərini göstərmələri üçün vaxta ehtiyac var –  adətən 2 

h

əftə, bəzən daha çox. Bel

ə fikirlərin baş qaldırması eyni zamanda aşağıdakı hallarda mümkündür 

• 

əgər sizdə o vaxtadək canınıza qəsd etmək, yaxud özünüzə xətər yetirmək kimi fikirlər olmuşsa, • 

əgər siz yetginləşmə dövründəsinizsə, 

Kliniki t

ədqiqatların nəticələri göstərmişdir ki, psixiatrik xəstəliyi olan və antidepressantla müalicə alan 25 

yaşadək yetginlərdə  intihara cəhd riski yüksəkdir..  Əgər sizdə  özünüzə  xətər yetirmə, yaxud intihara 

t

əşəbbüs etmə kimi fikirlər yaranarsa, gecikmədən həkim ilə məsləhətləşin. Dostunuza, yaxud qohumunuza depressiv v

əziyyətiniz və qorxu hallarınız haqqında məlumat verməniz faydalı ola bilər.O insanlardan bu 

içlik v

ərəqini oxumağı xahiş edin. Onlardan rica edin ki, sizdə depressiya və qorxu hallarının pisləşməsini hiss ets

ələr, yaxud davranışınızdakı dəyişikliklərdən narahatlıq keçirsələr sizə bildirsinlər.  

Bu d

ərmanın  tərkibində  laktoza vardır. Ona görə  də  müəyyən  şəkərlərə  qarşı  dözümsüzlü-yünüzün olduğunu bilirsinizsə, Herfonal 100 mq-ı yalnız həkim məsləhəti ilə qəbul edin.  

 

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜNDƏ İSTİFADƏSİ:İstənilən dərmanı qəbul etməzdən əvvəl 

h

əkim məsləhəti  alın.  Herfonal  100  mq  hamiləlik və  laktasiya dövründə  istifadə  oluna bilməz. Çünki bununla  bağlı  yetərli təcrübə  yoxdur və  heyvanlarla məhdud tədqiqatlar  onların  balalarının  zədələnməsi 

hallarını  ortaya  çıxarmışdır.  Maddənin təsirə  malik  miqdarının  ana  südünə  keçməsi barədə  məlumat 

yoxdur. 

İSTİFADƏ  QAYDASI  VƏ  DOZASI: Herfonal 100 mq-ı hər zaman müalicə həkiminizin təlimatlarına 

əsasən qəbul edin. Yetərli dərəcədə əmin olmasanız, həkimə müraciət edin. 

Dozalanma: 


Orta 

ağırlıqlı depressiyalar: 

Müalic

ənin başlanğıcında  gündə  1/2 tablet (50mq/gün) qəbul edilir. Xəstəliyin ağırlıq  dərəcəsindən  asılı olaraq optimal müalic

ə effektini yüksəltmək üçün

 

doza t


ədricən artırılır. Orta ağırlıqlı depressiyalarda orta 

günd


əlik doza 1-1,5 tabletdir (100 – 150 mq). 

Ağır depressiyalar: 

Yüks

ək  qarşılıqlı-fərdi tərəddüdləri nəzərə  almaqla  və  mümkünsə  stasionar  şəraitdə  ağır  depressiyalarda orta günd

əlik doza 3-4 tablet (300-400 mq) təşkil edir. 

Xüsusi x

əstə qrupları: 

Herfonal 100 mq 14 yaşdan aşağı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmayıb.  

Y

aşlı xəstələr 

v

ə ümumi vəziyyəti aşağı olan xəstələrə adətən aşağı doza təyin olunur və yarım və ya tam günd

əlik dozalarla qənaətbəxş müalicəvi nəticə əldə olunur. 

Herfonalın uşaqlara və 18 yaşa qədər olan gənclərə təyin olunması tövsiyə edilmir (Bax: Ehtiyat tədbirləri). 

Qaraciy


ər və böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə doza ehtiyatla uyğunlaşdırılmalıdır.  

Q

əbul qaydası və müalicə müddəti: Örtüklü tabletl

ər  daxilə  qəbul  üçün nəzərdə  tutulub. Müalicənin  başlanğıcda  doza tədricən  artırılır, 

müalic

ənin sonuna doğru isə doza tədricən azaldılır.  Trimipraminin yuxug

ətirici təsirindən  ən  yaxşı  faydalanmanın  yolu  dozanın  çox  hissəsini  axşama 

saxlamaqdır. 

Herfonal 100 mq maye il

ə, yemək zamanı və ya yeməkdən sonra qəbul olunur.  

Yuxug


ətirici təsiri nisbətən tez başlasa da, antidepressant təsir bir qayda olaraq 1-3 həftəyə özünü göstərir.  

Müalic


ə kursunun orta müddəti simptomların aradan qalxmasına (zəifləməsinə) qədər 4-6 həftədir. 

Endogen (daxili) depressiya hallarında müalicə azaldılmış doza ilə 4-6 ay ərzində (maks. 12 ay) sakitləşmə 

d

ərəcəsinə istinad edilərək depressiv əlamətlərin azalmasını izlməklə aparıla bilər.  Əgər Herfonal 100 mq-ın təsirinin həddindən artıq güclü, yaxud zəif olduğu təəssüratı yaranarsa həkimə 

müraci


ət edin.  

ƏLAVƏ  TƏSİRLƏRİ: 

Bütün d


ərmanlarda  olduğu  kimi,  hər kəsdə  özünü göstərməsə  də  Herfonal 100mq-ın  da  əlavə  təsirləri 

vardır. Əlavə təsirlərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı rastgəlmə tezlikləri əsas kimi götürülür: 

Çox tez-tez g

ələn: müalicə olunan hər 10 nəfərdən 1-ində 

Tez-tez rast g

ələn: müalicə olunan hər 100 nəfərdən 1-10-unda 

B

əzən: müalicə olunan hər 1000 nəfərdən 1-10-unda Nadir hallarda: müalic

ə olunan hər 10 000 nəfərdən 1-10-unda 

Çox nadir hallarda: müalic

ə olunan hər 10 000 nəfərdən 1-indən azında 

Bilinmm

əyən: əldə olan məlumatlar əsasında tezliyi ölçülə bilməyən  

Çoxtez-tez  rast g

ələn:Hər şeydən qabaq müalicənin başlanğıcında 

ağızda quruluq, yorğunluq, yuxululuq, baş ağrısı, tərləmə, başgicəllənmə, qan təzyiqinin düşməsi

qarabasma, qulaq

larda küy, başgicəllənmədən tutmuş uzanıqlı vəziyyətdən ayaqüstü vəziyyətə keçərkən 

müvazin

əti itirmə kimi əlamətlərlə özünü göstərən ortostatik dəyişikliklər, ürək döyüntülərinin artması (taxikardiya), titr

əmə, yaxında yerləşən obyektlərin tanımasında göz pozğunluqları (yerləşmə 

pozğunluqları), qəbizlik, həzm pozğunluqları,  ürəkbulanma, bədən kütləsinin artması, qaraciyər 

fermentl


ərinin (transaminazaların) səviyyəsinin qısamüddətli yüksəlməsi  

 

Tez-tez  rast gələn:  sidik  ifrazı  pozğunluqları,  daxili  həyacan,  susuzluq hissi,  dəri səpgiləri və  cinsi 

funksiyalardakı pozğunluqlar. 

 

B

əzən:çaşqınlıq  vəziyyətləri və  digər  deliria  sindromları,  depressiyanın  hipomaniya,  yaxud  maniyaya 

keçm


əsi, orqanizmin fəza vəziyyəti ilə bağlı kollaps, bağırsaqların iflici nəticəsində bağırsaq keçməzliyi, 

sidiyin  l

əngiməsi,  Hemoqramda  baş  verən  dəyişikliklər  (məs. leykositopeniya, trombositopeniya, 

eozinofiliya) 

Buna gör

ə  də  trimipraminlə  müalicə  zamanı  digər antidepressantlarla  olduğu  kimi  hemoqramların  və 

qaraciy

ər fermentlərinin təyin olunmasının müntəzəm laborator yoxlamaları aparılmalıdır: qalaktoreya (süd ifrazının  kəskin  artması),  ginekomastiya  (kişi  süd  vəzisinin böyüməsi)  hipoqlikemiya,  qaraciyər 

funksiyalarının posulması, sarılıq, antidiuretik hormonların ifrazı sindromu, saç tökülməsi, qulaqlarda küy, d

ərinin kobudlaşması. Trisiklik antidepressantllarla müalicə zamanı ürək ritmi və keçiricilik pozğunluqları 

mümkündür, xüsusil

ə  də  ürək-damar sisiteminin xəstəlikləri olan xəstələrdə,  yaşlı  insanlarda  və  yüksək 

dozalarda istifad

ə zamanı. Nadir hallarda:  alveolyar  all

ergiya  (alveolların  şişməsi), eozinofiliyalı,  yaxud  eozinofiliyasız,  Dərinin 

allergik 

reaksiyası, Çox nadir hallarda: aqranulositoz, 

serebral qıcolma halları, hərəkət pozğunluqları (akatiziya, diskineziya), 

nitq pozğunluqları, kəskin ürək aritmiyası (Torsade de Pointes), polinevropatiya və qlaukoma  

Tezliyi t

əyin oluna bilməyən digər mümkün əlavə təsirlər: 

Ür

ək xəstəlikləri Trimipramin EKQ-d

ə QT intervalını yüksəldə bilər. Bu zaman Trimipraminin qəbulu dayandı-rılmalıdır. 

Psixiatrik x

əstəliklər 

Trimipraminl

ə  müalicə  zamanı,  yaxud  müalicə  bitdikdən sonra intihar fikri, intihara cəhd  halları  qeydə 

alınmışdır (bax: “Xüsusi ehtiyat tələb edən hallar”).  

Yaşlı  xəstələrdə  və  beyinin  üzvi  psixo-sindromu olan xəstələrdə  farmakogenik  deliriumun 

qıcıqlandırılmasının  mümkünlüyü  nəzərə  alınmalıdır.  Yaşlı  xəstələrdə, xüsusilə  də  müalicənin 

başlanğıcında əhval tərəddüdləri baş verə bilər. 

Herfonal  100  mq  qıcolma  həddini  aşağı  sala  bilər, xüsusilə  də  yüksək dozalarda ki, buna görə  də 

qıcolmalara artan həssaslıq halında artan qıcolmalar baş verə bilər (məs, yuxugətirici, yaxud sakitləşdirici 

vasit

ələrin ani dayandırılması nəticəsində ortaya çıxan kəsilmə sindiromu). Rahatsızlıq,  çox  tərləmə, ürəkbulanma, qusma və  yuxu  pozğunluqları  kimi  ləğvetmə  fenomenləri

 

uzunmüddətli, yüksək  dozalı  Herfonal  100  mq  ilə  müalicənin  qəflətən  dayandırılması  halında  baş  verə 

bil


ər.  Dayandırma fenomenlərindən dozanı tədricən azaltmaqla qaçmaq olar.  

Əgər kəskin arzuolunmaz təsirlər  baş  verərsə  (məs,  aqranulositoz,  beyin  qıcolmaları,  trombositopeniya), 

Herfonal 100 mq il

ə müalicə dərhal dayandırılmalı və müvafiq simtomatik müalicə aparılmalıdır.   

Əgər əlavə təsirlərdən biri ciddiləşərsə, yaxud bu içlik vərəqədə göstərilməyən başqa əlavə təsir müşahidə 

ets


əniz, zəhmət olmasa həkiminizi məlumatlandırın.  

DOZA    HƏDDİNİN    AŞILMASI:  Artıq  doza qəbul etdikdə,  əlavə  təsirlərin (məs,  yorğunluq,  görmə 

pozğunluqları, taxikardiya) 

gücl

ənməsi baş verə bilər. Dərhal həkimlə əlaqə saxlayın. Artıq dozalanmanın müalicəsi zamanı o, lazım olan 

əks-tədbirləri həyata keçirəcək. BURAXILIŞ  FORMASI: İçərisində 20, 50 və 100 ədəd örtüklü tablet olan plastik konteyner içlik vərəqə 

il

ə birgə karton qutuya qablaşdırılır. APTEKDƏN  BURAXILMA  ŞƏRTİ: Resept əsasında buraxılır. 

İSTEHSALÇI:Temmler Pharma GmbH & Co. KG Temmlerstraße 2 D-35039 Marburg/Germany 

 

Yüklə 51,98 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə