Ii fosfoliPİdlerYüklə 3,59 Mb.
tarix03.05.2020
ölçüsü3,59 Mb.

II FOSFOLİPİDLER

 • Fosfogliseridler (gliserofosfolipidler) (gliserin taşıyan sınıfı)
 • Fosfosfingozitler (sfingomiyelinler) (sfingozin alkol taşıyan sınıfı)
 • Fosfolipidler hücre membranı yapısının temel taşı olan lipidlerdir.
 • Nötral yağlar gibi depo edilmezler.

Fosfogliseridler (gliserofosfolipidler)

 • Fosfolipidlerin gliserol taşıyan sınıfıdır.
 • 1 mol gliserol + 2 mol yağ asidi + 1 mol PO4 + 1 mol Amino alkol bağlanması ile oluşur.
 • Amino alkolün farklılığı fosfolipidin çeşitlerini oluşturur. Bunlar;
 • Lesitin
 • Kefalin
 • Plazmalojen

Lesitin (Fosfatidil kolin)

 • Hidroliz edildiğinde gliserol, yağ asidi, fosforik asit ve azotlu bir baz olan kolini verir.
 • Lesitin = Gliserol + Y.asidi+ Fosforik asit + Kolin
 • Fosfatidik asit = Gliserin + Y.a.+ Fosforik asit
 • Kısacası;
 • Lesitin = Fosfatidik asit + Kolin
 • Lesitin = Gliserol + 2 Y.a.+ Fosforik asit + Kolin

Lesitin protoplazmanın önemli bir maddesidir.

 • Lesitin protoplazmanın önemli bir maddesidir.
 • Yumurta sarısı ve mayalarda bol miktarda bulunmaktadır.
 • Lesitinin dipalmitil lesitin şekli yüzey aktif bir maddedir.

alveoler sürfaktantın yapısına girerek inspirasyonda ve ekspirasyonda yüzey gerilimini ayarlar;

 • alveoler sürfaktantın yapısına girerek inspirasyonda ve ekspirasyonda yüzey gerilimini ayarlar;
 • böylece alveollerin kollabe olmasını ve yapışmalarını önler.

amnion sıvısında lesitin/sfingomiyelin (L/S) oranı önemlidir;

 • amnion sıvısında lesitin/sfingomiyelin (L/S) oranı önemlidir;
 • lesitin sentezindeki artışa bağlı olarak gebeliğin ilerleyen haftalarında L/S oranı artar.

Lesitin eksikliğinde ya da erken doğumlarda respiratuvar distres sendromu (RDS) olarak bilinen hiyalen membran hastalığı gelişebilir ve bebek kaybedilir.

 • Lesitin eksikliğinde ya da erken doğumlarda respiratuvar distres sendromu (RDS) olarak bilinen hiyalen membran hastalığı gelişebilir ve bebek kaybedilir.
 • Amnion sıvısında L/S oranı 2’nin üzerindeyse RDS gelişmeyeceği söylenebilir

Yılan zehiri, eşek arısı zehiri ve bazı bakterilerde bulunan fosfolipaz A enzimi lesitinden 1 mol yağ asidini ayırır.

 • Yılan zehiri, eşek arısı zehiri ve bazı bakterilerde bulunan fosfolipaz A enzimi lesitinden 1 mol yağ asidini ayırır.
 • Kalan kısıma lizolesitin= lizofosfatidil kolin denir.
 • Kuvvetli hemoliz yapıcı etkisi vardır.

Kefalin (Fosfatidil etanolamin)

 • Kefalin = Gliserin + Y.asidi + Fosfarik asit + Kolamin (etanolamin)
 • Beyin ve vücut dokuları bol miktarda kefalin içerir
 • özellikle sellüler membranların yapısında yer alır;
 • trombosit agregasyonunu artırıcı etki gösterir.
 • Fosfatidil etanolamin

Plazmalojenler

 • Bir yağ asidi, gliserolün 1. C’una ester bağı yerine eter bağı ile bağlanırsa plazmalogenler oluşur.
 • Eter gliserofosfolipidlerdir.
 • Yağ asidi
 • eter bağı
 • ile bağlanır

Plazmologenler miyelin,kalp, beyin, iskelet kası, karaciğer ve yumurtada bol bulunur.

 • Plazmologenler miyelin,kalp, beyin, iskelet kası, karaciğer ve yumurtada bol bulunur.
 • Kalpte bulunan fosfolipidlerin yarısı plazmalogendir.
 • Bu eter bağı, fosfolipaza dirençlidir.
 • Platalet aktive eden faktör (PAF), plateletlerden serotonin salınımını ve platelet agregasyonunu aktive eden bir eter lipidtir.
 • İnflamasyon ve alerjik cevapta rol oynar.
 • Ester gliserofosfolipidlerin diğerleri;
 • -Fosfatidil serin (PS)
 • -Fosfatidil inozitol (PI)
 • -Fosfatidil gliserol (PG)
 • -Difosfatidil gliserol (DPG)
 • Fosfatidil serin (PS)
 • Fosfatidik asit + Serin = Fosfatidil serin
 • Kanın pıhtılaşmasında rol oynar
 • Fosfatidil inozitol (PI)
 • Fosfatidik asit + inozitol = Fosfatidil inozitol
 • Hücre membranındaki fosfatidil inositol 4,5-bifosfat (PIP2) fosfolipaz C ile hidrolizi olduğunda inozitol-1,4,5-trifosfat (IP3) ve oluşur
 • IP3 hücre içi ikincil haberleşmede yer alan bir sinyal molekülüdür.
 • IP3, endoplazmik retikulumdaki reseptörlerine bağlanınca Ca+2 depolarından Ca+2 salınımına yol açar.

IP3 ikincil haberleşmede görevlidir.

 • IP3 ikincil haberleşmede görevlidir.

Difosfatidil gliseroller (Kardiyolipin)

 • 2 mol fosfatidik asit + gliserol= Kardiyolipin
 • Hayvansal dokularda mitokondri iç membranı (%15-20), bakteri duvarı ve bitki kloroplast zarında bol bulunur.
 • GLİSERİN TAŞIMAYAN LİPİDLER
 • SPHİNGOLİPİDLER
 • Seramidler
 • Sfingomyelinler(fosfosfingozitler)
 • Glikosfingolipidler
   • Serobrositler
   • Gangliyositler
   • Seramid oligosakkaritler
 • MUMLAR
 • TERPENLER
 • STEROİDLER

I Sfingolipidler

 • Sfingozin alkolün türevleri sfingolipidlerdir.
 • Sfingozin alkol; 1 çift bağ ve amino grubu bulunan 18 C’lu bir alkoldür
 • Sfingolipidler
 • Seramidler
 • Sfingomyelinler (fosfosfingozidler)
 • Glikosfingolipidler
   • Serobrositler
   • Gangliyositler
   • Seramid oligosakkaritler(globozid)

1. Seramidler

 • Seramid; sfingozin alkolün NH2 grubuna yağ asidi bağlanması ile oluşur.
 • Hayvansal ve bitkisel dokularda bol bulunur.

2.Sfingomyelinler

 • Sinirlerin ve beyin yapısında , özellikle myelin kılıfında ve çoğu memeli hücresi plazma mebranlarında bulunur.
 • Sfingomyleinler insan saç ve epidermisinde , at ve sığır tırnaklarında bulunur.

Sfingomiyelin= Sfingozin alkol+ Y.asidi + Fosfat + Kolin

 • Sfingolipidlerin fosfat içerenleri sfingomyelinlerdir;
 • fosfat içermeyip karbonhidrat içerenleri glikolipidler olarak bilinirler.
 • Membran yapısında bulunurlar.

3. Glikosfingolipidler

 • Seramidlerin primer alkol grubuna bir glikozid bağlanır.
 • Seramid= Sfingozin alkol+ Y.asidi
 • Bu grupta
 • Serobrositler,
 • Gangliyositler,
 • Seramidler

a. Serebrositler

 • Beyin hücrelerinin zarlarında bulunur.
 • Serobrosit = Sfingozin alkol + Y.asidi + galaktoz veya laktoz

Galaktoserobrositler sinir dokusunda bol bulunur

 • Galaktoserobrositler sinir dokusunda bol bulunur
 • ve myelin kılıf lipidlerinin % 15 ini oluşturur.
 • Yavrularda sinir sisteminin gelişmesi için serobrosit sentezi, galaktozun bulunmasıyla mümkündür.
 • Bunun için süt emen yavruda laktozun alınması çok önemlidir.

b. Gangliyositler

 • Gangliyositlerde, serobrositlerdeki galaktoza ilaveten birkaç molekül karbonhidrat bulunur.
 • Sinir ve dalak hücrelerinde bol miktarda bulunur.
 • Gangliyositler sinir hücrelerinin iletiminden sorumludur.
 • Kan gruplarını tanıyan kan grubu antijenleri seramide bağlanan oligosakkaridin yapısına göre farklılaşır.
 • Seramid + oligosakkarid + 1 veya daha fazla N-asetil nöraminik asid (NANA) (siyalik asit)’den oluşmuştur.
 • En karmaşık glikosfingolipidlerdir.
 • Genel olarak santral sinir sistemi ganglion hücrelerinde ve özellikle sinir uçlarında yer alır.
 • İnsan kan grupları A, B ve O’nun belirleyicileri, gangliositlerin yapısındaki oligosakkaritlerin farklılığından kaynaklanır
 • A antijeni
 • B antijeni
 • O antijeni

Alifatik alkoller, özelleşmiş lipidlerde bulunan düz zincirli yüksek alkollerdir.

 • Alifatik alkoller, özelleşmiş lipidlerde bulunan düz zincirli yüksek alkollerdir.
 • Mumlar 16-22 C atomu taşıyan uzun zincirli alkoller ile
 • 14-36 ya kadar C atomu taşıyan doymamış uzun zincirli yağ asitlerinin nonpolar esterleridir.
 • Mumlar yüksek yapılı hayvanlarda biyolojik değeri fazla olmayan kompleks maddelerdir.

Arı mumu çok sayıda alkol, serbest yağ asidi ve hidrokarbon taşıyan kompleks bir esterdir.

 • Arı mumu çok sayıda alkol, serbest yağ asidi ve hidrokarbon taşıyan kompleks bir esterdir.
 • Hayvanlarda yün, kıl ve tiftiğin etrafını saran yağlı tabakanın yapısında lanolin veya yün yağı denen mum yapılı maddeler bulunur.
 • Lanolin su tutucu öz. ile cila, merhem, kozmetik sanayinde de kullanılır.
 • Yağ asitlerinin gliserolden daha büyük moleküllü alkollerle oluşturdukları esterler mumlardır.
 • Mumlar, doğada yaygın olarak bazı böceklerin salgılarında; hayvanların deri, kıl ve tüylerinde;
 • bitkilerin yapraklarında,
 • meyve ve kabuklarında bulunurlar.
 • III Terpenler

2-metil bütadien yapısına sahip izopren denilen moleküllerden oluşurlar.

 • 2-metil bütadien yapısına sahip izopren denilen moleküllerden oluşurlar.
 • Aktif olanı dehidre izopren molekülüdür

Dehidre izopren molekülleri yan yana gelerek polimerleşirler

 • Dehidre izopren molekülleri yan yana gelerek polimerleşirler
 • polimerilizasyon sonucu oluşan bileşiklere terpen adı verilir.
 • Böylece monoterpen,
 • diterpenler,
 • triterpenler ve tetraterpenler oluşur.
 • Terpen grubunun en önemli maddeleri karotinoidlerdir.
 • En önemli terpenler ise Vit A, E ve K vitaminleridir.
 • IV STEROİDLER

Hayvansal ve bitkisel dokularda yaygın olarak bulunan steroidler 4 halkalı bir yapıya sahiptir.

 • Hayvansal ve bitkisel dokularda yaygın olarak bulunan steroidler 4 halkalı bir yapıya sahiptir.
 • Bu halkanın hepsine birden steran halkası (siklopentanoperhidrofenantran halkası) denir.

Biyolojik bakımdan önemli steroidler

 • Sterinler (steroller)
 • D vitamini
 • Adrenal korteks hormonları
 • Cinsiyet hormonları
 • Safra asitleri

Steroller

 • Steroid çekirdeği taşır.
 • Hayvan dokularda (zoosterinler)
 • Kolesterol
 • Bitkilerde (fitosterinler)
 • Stigmasterol
 • Maya ve mantarlarda (mukosterinler)
 • Ergosterol

Sterinler (steroller)

 • Sterinler 3 gruba ayrılır
 • 1.Zoosterinler
 • Zoosterinlerin en önemlisi Kolesterin (Kolesterol)dür.
 • Bütün hayvansal dokularda bulunur.
 • Bitkilerde yoktur.
 • Beyin, sinir dokusu adrenal bezler ve yumurta sarısında çok bulunur.
 • KOLESTESROL

Kolesterol vücutta

 • Hücre membranlarında
 • Myelin kılıf, beyin ve sinir dokuda
 • Safra asitleri sentezi
 • Cinsiyet hormonları sentezi
 • Adrenal korteks hormonları sentezi
 • Vitamin D (kolekalsiferol) sentezi

Safra asitleri

 • primer safra asitleri
 • kolik asit
 • (3,7,12-trihidroksikolanik asit)
 • kenodezoksikolik asit
 • (3,7-dihidroksikolanik asit)
 • sekonder safra asitleri
 • dezoksikolik asit
 • (3,12-dihidroksikolanik asit)
 • litokolik asit
 • (3-dihidroksikolanik asit)

2. Mukosterinler

 • Maya ve mantarlarda bulunur.
 • Ergosterin (ergosterol) VitD2'nin ön maddesidir.
 • Ultraviole ışınlarının etkisiyle vitamin D2 haline dönüşür

3. Fitosterinler

 • Stigmasterin (stigmasterol)dür.
 • Organizmada Progesterona çevrilebilir.
 • Stigmasterine antistiffness (deride kalınlaşmayı önleyen) faktör de denir. Yoncada bol bulunur.
 • Yetmezliğinde diz ve dirsek derilerinde kalınlaşma, kaslarda atrofi, kalsifikasyon ve beyazlaşma görülür.
 • TÜREV LİPİDLER
 • LİPOPROTEİNLER
 • GLiKOLİPİDLER

1.Lipoproteinler

 • Trigliserid, kolesterol ve fosfolipidlerin değişik oranlarda protein ile kombinasyonu sonucu oluşan molekülerdir.
 • Lipoproteinler suda çözünürler ve lipidler böylece kanda taşınabilirler.

Lipoproteinlerin sınıflandırılması

 • şilomikronlar,
 • çok düşük yoğunluklu lipoproteinler
 • (very low-density lipoproteins =VLDL),
 • düşük yoğunluklu lipoproteinler
 • (low-density lipoproteins =LDL)
 • orta dansiteli lipoproteinler (IDL),
 • yüksek yoğunluklu lipoproteinler
 • (high-density lipoproteins= HDL)

Şilomikron Görevi:

 • Şilomikron Görevi:
 • Şilomikronlar, TG’in ince bağırsak epitellerinden alınıp dolaşımla diğer dokulara taşınmasını sağlar.
 • VLDL Görevi:
 • Karaciğerde sentezlenen trigliserid ve kolesterolü karaciğerden perifer dokulara taşımaktır.

orta dansiteli lipoproteinler

 • LDL’nin görevi
 • LDL’nin başlıca görevi karaciğerdeki kolesterolün periferik dokulara taşınmasıdır.
 • Karaciğerde ve VLDL’nin hidrolizi sonucu dolaşımda sentezlenir
 • Kan kolesterolünün yaklaşık olarak % 70 LDL olarak taşınmaktadırlar.
 • LDL bilinen en aterojenik faktördür.
 • Kandaki konsantrasyonunun yükselmesi insanlarda aterosiklerozisin bir habercisi olarak kabul edilmektedir.

Yüksek yoğunluklu lipoproteinler

 • Yüksek yoğunluklu lipoproteinler
 • (HDL)
 • HDL’in başlıca görevi kolesterolü periferal hücrelerden karaciğere taşımaktır.
 • Kolesterolün dokulardan naklini yaptığı için iyi kolesterol olarak adlandırılır.
 • HDL dansitelerine göre;
 • HDL1 (1.050-1.063 g/ml),
 • HDL2 (1,063-1.12 g/ml)
 • HDL3 (1.12-1.21 g/ml) olarak ayrılır.

Biyolojik önemi olan lipidler 1) Eikozonoidler

 • Araşidonik asit türevidirler
 • Parakrin hormonlardır.
 • Kanla uzak hedef doku ve organlara taşınmazlar.
 • Eikoza 20 C’lu anlamındadır.
 • Eikozanoidler, araşidonik asit (20: 4 5, 8, 11, 14) türevi bileşiklere verilen genel isimdir.
 • Eikozanoidler başlıca,
 • prostanoidler
 • (prostaglandinler ve tromboksanlar)
 • lökotrienler (LT) ve
 • lipoksinleri (LX) kapsar.

Araşidonik asit metabolizması

 • Membran fosfolipidleri fosfolipaz A2 etkisi ile araşidonik aside dönüşür.
 • Araşidonik asit 3 yol izler;
 • 1.Lipooksijenaz enzim yolu ile lökotrienlerin;
 • 2. Siklooksijenaz enzim yolu ile prostaglandin ve tromboksanların sentezi
 • 3. Sitokrom P450 yolu

1) Siklooksijenaz yolu

 • Prostanoidler, prostanoik asit içeren siklik yapıdaki
 • prostaglandinler (PG ),
 • prostasiklin (PGI) ve
 • tromboksanlardır (TX)

Prostaglandinler (PG)

 • İlk olarak seminal plazmada bulunan PG’ler tüm dokularda bulunur.
 • PG ler prostanoik asidin türevidir.
 • Öcül maddesi linoleik asittir.
 • Linoleik asit PG lerin öncüllerinden olan 20Clu ve 3-5 çift bağ içeren doymamış y. a. lerine dönüşür.

Prostaglandinlerin sentezi

 • PG lerin en büyük öncül maddesi araşidonik asittir.
 • Araşidonik asit, siklooksijenazlar (COX-1 ve COX-2) (endoperoksit sentetaz) aracılığı ile prostaglandin, prostasiklin ve tromboksanlara dönüşür.

Araşidonik asit önce PGG2’ye çevrilir, daha sonra da PGH2’yi oluşturmaktadır.

 • Araşidonik asit önce PGG2’ye çevrilir, daha sonra da PGH2’yi oluşturmaktadır.
 • Yarı ömürleri 30 saniyeden kısadır.
 • PGH2’den değişik hücrelerde izomerazlar aracılığı ile tromboksan A2, prostasiklin PGE2, PGF2 veya PGD2 oluşturur.
 • PGE2 ve PGI2 inflamasyonun vasküler fazında rol oynar ve vazodilatatördür
 • ve histamin, serotonin, bradikinin gibi vazoaktif aminlerle birlikte etki ederek mikrovasküler permabiliteyi arttırırlar.
 • PGI2 ve PGE2 ayrıca osteoklastik kemik rezorbsiyonunu da uyarırlar.
 • Prostaglandinler T ve B lenfosit fonksiyonları üzerinde etkilidirler.
 • Akut ve kronik inflamasyonlu dokuda nötrofiller, plateletler, makrofajlar, lenfositler toplanarak prostaglandin sentezi yaparlar
 • ve o bölgede PGE2, PGI2, PGI2a ve Tromboksan A2 meydana getirirler.

Prostasiklin

 • Prostasiklin, PGI2’dir.
 • Prostasiklin, damar endoteli tarafından sentezlenen temel prostaglandindir.
 • PGI2 stabil değildir; hızla inaktif PGF2’ya dönüşür.
 • Prostasiklin, bir vazodilatördür.
 • Prostasiklin, trombositlerin agregasyonunu
 • ve endotel yüzeyine tutunmalarını engeller.

Tromboksanlar

 • TXA2, trombositler tarafından sentezlenir,
 • Vasokonstriktördürler
 • Trombosit agregasyonunu uyarırlar.
 • Düz kasların kasılımını sağlar
 • hızla inaktif bir metabolit olan TXB2’ye dönüştürülür.

3.Lipoksinler

 • Lipoksinler, araşidonik asidin trihidroksi türevleridirler
 • İnflamasyonda rol oynayan mediyatörlerden birisi de lipoksijenaz ürünlerinden olan Lipoksinlerdir.
 • Lipoksin A ve Lipoksin B biyolojik olarak aktiftirler.
 • .

Lipoksin A, lökosit kemotaksisi ve lökositlerden süperoksit anyon salınımını uyarmaktadır;

 • Lipoksin A, lökosit kemotaksisi ve lökositlerden süperoksit anyon salınımını uyarmaktadır;
 • düz kas kasılmasına da yol açar.
 • Lipoksin A ayrıca protein kinaz C’yi de aktive eder.
 • Lipoksinler, doğal öldürücü hücre aktivitesini de inhibe ederler.

TEŞEKKÜRLER


Yüklə 3,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə