Is bed-wetting a problem inYüklə 377,34 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix25.12.2016
ölçüsü377,34 Kb.

IS BED-WETTING A PROBLEM IN 

YOUNG ADULTS?

About two out of every 100 young adults wet the bed 

at night (also called 

nocturnal enuresis). It can be a 

problem for both young men and women, with most 

young adults who wet the bed having done so since they 

were a child. While some may have had help as a child, 

many young people may never have had help with this 

problem. They may think bed-wetting will get better with 

time, or that it can’t be helped.

Some young people with night-time wetting may also 

have day-time bladder problems, such as passing urine 

more often and more urgently than normal, and urine 

leaks as they hurry to the toilet (also called 

overactive 

bladder).

Bed-wetting can make everyday life more difficult. Young 

adults may be embarrassed by this problem, and they 

may fear that people will find out. They can also have the 

expense and workload of extra washing. It can be tricky 

to stay away from home overnight or to share a bed or 

room with someone else. A big worry is what bed-wetting 

can mean for close personal relationships.IS HELP AVAILABLE FOR BED-WETTING?

The good news is that you CAN get help. With careful 

review and treatment, bed-wetting can often be cured, 

even if past treatment did not help.

Even when it can’t be cured, you can reduce symptoms 

and keep bedding dry.WHAT CAUSES BED-WETTING IN YOUNG 

ADULTS?

Wetting the bed is caused by a mix of three things:

   the body making a large amount of urine through the night;

   a bladder that can only store a small amount of urine at night; and

   not being able to fully wake up from sleep.In some young adults there is likely to also be some 

change in bladder function that stops normal filling 

and emptying of urine through the day.

YATAK ISLATMA GENÇLER İÇİN BİR SORUN 

MUDUR?

Her 100 genç yetişkinden ikisi geceleri yataklarını 

ıslatmaktadır (buna 

enürezis nokturna da denilir). 

Bu, yataklarını ıslatan çoğu yetişkin gencin bunu 

çocukluklarından bu yana yapmasıyla hem genç 

erkekler hem de genç kadınlar için sorun olabilir. 

Kimileri çocukluklarında yardım almış olsalar bile, 

çoğu genç bu konuda hiç yardım almamış olabilir. 

Yatak ıslatmanın zamanla geçeceğini veya buna 

yardımcı olunamayacağını düşünüyor olabilirler. 

Geceleri yataklarını ıslatan kimi gencin aynı zamanda 

gündüzleri de, daha sık ve normalden daha acil bir 

şekilde idrara çıkma ve aceleyle tuvalete giderken 

idrar kaçırma (buna aşırı etkin idrar torbası da denir) 

gibi idrar torbası sorunları olabilir.

Yatak ıslatma günlük yaşamı daha fazla zorlaştırabilir. 

Genç yetişkinler bu sorun nedeniyle utanabilir ve 

insanların bunu öğreneceklerinden korkabilirler. Ayrıca 

fazladan çamaşır yıkamanın masrafı ve iş gücüne de 

katlanmak zorunda kalabilirler. Geceleri evden başka 

bir yerde kalmak veya yatağı ya da odayı başka biriyle 

paylaşmak zor olabilir. Yakın kişisel ilişkiler söz konusu 

olduğunda, yatak ıslatma durumu büyük kaygılara 

yol açar.

YATAK ISLATMA SORUNU İÇİN YARDIM VAR 

MIDIR?

Müjdeli haber, yardım ALABİLECEK olmanızdır. 

Yatak ıslatma, dikkatli bir inceleme ve tedavi 

ile, geçmişteki tedavi işe yaramamış olsa bile, 

çoğu kez tamamen tedavi edilebilir. 

Tamamen tedavi edilemese bile, belirtileri azaltılabilir 

ve yatağınızı ıslatmazsınız.

GENÇ YETİŞKİNLERDE YATAK ISLATMAYA 

NEDEN OLAN FAKTÖRLER NELERDİR?

Yatak ıslatmaya üç faktörün karışımı neden olur:

   vücudun gece boyunca yüksek miktarda idrar üretmesi;

   geceleri sadece küçük miktarda idrar depolayabilen bir idrar torbası;

  uykudan tam olarak uyanamamak.Kimi genç yetişkinde, idrar torbası işlevinde idrarın 

gün boyunca normal olarak dolmasını ve boşalmasını 

durduran bazı değişikliklerin olma olasılığı da vardır.

10

NATIONAL CONTINENCE HELPLINE 1800 330 066 | www.bladderbowel.gov.au | February 2016 | TURKISH  Page 1

BEDWETTING IN TEENAGERS AND 

YOUNG ADULTS

ERGENLİK VE GENÇ YETİŞKİNLİK 

DÖNEMLERİNDE YATAK ISLATMA

Worldwide research means that we now know 

more about the causes of bed-wetting, such as:

  bed-wetting can run in some families;    some bladders can’t hold very much urine through the 

day and this can cause problems at night;

   some bladders do not fully empty on the toilet, which means urine stays in the bladder;

   some kidneys make larger amounts of urine than normal through the night.

CAN THERE BE OTHER REASONS FOR  

BED-WETTING?

Some other things can make it hard to control  

bed-wetting, such as:

 constipation;  infection in the kidney or bladder;

   drinking too many drinks with caffeine and/or alcohol;   the use of some medications and illegal drugs; and

   allergies or enlarged adenoids and tonsils which block the nose or upper airways at night.

HOW CAN BED-WETTING BE HELPED?

Research has led to new types of treatment. Since 

bed-wetting in young adults can be more complex than 

in children, you must talk to a health professional with 

special training in bladder problems, such as a doctor, 

physiotherapist or continence nurse advisor. When you 

see this health professional, the problem will be reviewed 

and a physical check and some tests will be done. 

One test may check your urine flow (by passing urine 

in private into a toilet). Another test can check if your 

bladder empties right out. You may also be asked to do a 

bladder diary at home.

Treatment will depend on what was found in the check, 

but could be:

   treatment of constipation and bladder infection;   drugs or sprays to boost how much your bladder can 

hold, or to cut down how much urine is made through 

the night;

Dünya çapında yapılan araştırmalar artık yatak ıslatmanın 

nedenlerini daha iyi bildiğimiz anlamına gelir. Sözgelimi:

  yatak ıslatma kimi ailelerde kalıtımsaldır;   kimi idrar torbaları gün boyunca çok fazla idrarı 

tutamaz ve bu da geceleri sorunlara neden olabilir;

   kimi idrar torbaları tuvalette tamamıyla boşalmaz, bu da idrar torbasında idrar kalması anlamına gelir;

   kimi böbrekler gece boyunca normalden daha fazla idrar üretir.

YATAK ISLATMANIN BAŞKA NEDENLERİ DE 

OLABİLİR Mİ?

Yatak ıslatmayı kontrol etmeyi güçleştiren başka faktörler 

de olabilir. Sözgelimi:

  kabızlık;  böbreklerde veya idrar torbasında enfeksiyon;

   çok fazla miktarda kafeinli içecek ve/veya alkollü içki içmek;

   kimi ilaçların ve yasa dışı uyuşturucuların kullanımı;   alerjiler veya burun ya da üst solunum yolunu kapatan 

büyümüş bezeler ve bademcikler.

YATAK ISLATMA SORUNUNA NASIL YARDIMCI 

OLUNABİLİR?

Araştırmalar yeni tedavi yöntemlerine öncülük etmiştir. 

Genç yetişkinlerde yatak ıslatmalar çocuklarınkinden 

daha karmaşık olduğundan, idrar torbası sorunlarında 

özel eğitimi olan doktor, fizik tedavi uzmanı veya idrar 

ve dışkı tutma hemşiresi gibi sağlık profesyonelleri ile 

konuşmalısınız. Sağlık profesyonelini gördüğünüzde, 

sorun incelenecek ve fiziksel muayene ve bazı testler 

yapılacaktır. Bir test, idrar akışını (bir tuvalete idrar 

çıkararak) kontrol edebilir. Başka bir test idrar torbanızın 

tamamen boşalıp boşalmadığını kontrol edebilir. Ayrıca 

sizden evde bir idrar torbası günlüğü tutmanız da 

istenebilir.

Tedavi muayene ve testlerin sonuçlarına bağlı olacaktır 

ama, şu şekilde olabilir:

   kabızlık ve idrar torbası enfeksiyonu tedavisi;   idrar torbanızın tutabildiği miktarı artırmak veya 

geceleri üretilen idrarı azaltmak için ilaçlar veya 

spreyler;

10

NATIONAL CONTINENCE HELPLINE 1800 330 066 | www.bladderbowel.gov.au | February 2016 | TURKISH  Page 2

BEDWETTING IN TEENAGERS AND 

YOUNG ADULTS

ERGENLİK VE GENÇ YETİŞKİNLİK 

DÖNEMLERİNDE YATAK ISLATMA

   training to control how well the bladder stores and 

empties urine;

   use of an alarm that goes off when the bed becomes wet. This can be useful for young adults as well as 

children but may not be the first thing tried;

  a mix of some of the above treatments; and   use of continence products to protect bedding 

and skin, reduce odour and increase comfort 

while treatment is underway.

Treatment can take a few months to work. If you only take 

the drugs or use the alarm now and then, it may not work 

at all. Some of the things that can increase the chance of 

becoming dry are:

  wanting to improve;  having your treatment supervised; and

   putting in a big effort to make changes where you have been asked to.

When bed-wetting does not get better, it isn’t your fault in 

this case, you should see a specialist doctor who will do a 

more thorough review.SEEK HELP

Qualified nurses are available if you call the 

National Continence Helpline on 1800 33 00 66* (Monday 

to Friday, between 8.00am to 8.00pm Australian Eastern 

Standard Time) for free:

 Information;  Advice; and

  Leaflets.If you have difficulty speaking or understanding English 

you can access the Helpline through the free Telephone 

Interpreter Service on 13 14 50. The phone will be 

answered in English, so please name the language you 

speak and wait on the phone. You will be connected 

to an interpreter who speaks your language. Tell the 

interpreter you wish to call the National Continence 

Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be 

connected and the interpreter will assist you to speak with 

a continence nurse advisor. All calls are confidential.

Visit bladderbowel.gov.au or continence.org.au/other-

languages

* Calls from mobile telephones are charged at applicable rates.

   idrar torbasının idrarı ne kadar iyi depolayıp boşalttığını kontrol etme eğitimi;

   yatak ıslandığında çalan bir alarm kullanımı. Bu, genç yetişkinler için olduğu kadar çocuklar için de yararlı 

olabilir ama denenecek ilk şey olmayabilir;

  yukarıdaki tedavilerin bazılarının karışımı; ve   tedavi sürerken yatağı ve cildi korumak, kokuyu 

azaltıp konforu artırmak için idrar tutma ürünleri 

kullanma.

Tedavinin etkili olması birkaç ay alabilir. İlaçları arada 

sırada alıp, alarmı da düzensiz bir şekilde kulanıyorsanız, 

hiçbir işe de yaramayabilir. Yatak ıslatmama olasılığını 

artıracak şeylerden bazıları şunlardır.

  iyileşmek istemek;  tedavinizin denetlenmesi; ve

   yapmanızın istenildiği yerlerde değişikler yapmak için büyük çaba göstermek.

Yatak ıslatma sorununun ortadan kalkmaması sizin 

hatanız değildir. Bu durumda daha ayrıntılı bir inceleme 

yapacak olan uzman bir doktoru görmeniz gerekebilir.YARDIM İSTEYİN

1800 33 00 66* Numaralı telefondan İdrar ve Dışkı 

Tutma Ulusal Yardım Hattı'nı ücretsiz olarak aramanız 

durumunda (Pazartesi’den Cuma’ya kadar Avustralya 

Doğu bölgesi Standart saatiyle 08.00 ile 20.00 arası), 

nitelikli bir hemşire aşağıda belirtilen hususlarda size 

yardımcı olacaktır:

 Bilgi;  Tavsiye; ve

  Broşürler.İngilizce konuşmakta zorluk çekmeniz durumunda 

Telefon Tercüme Servisini 13 14 50 numaradan ücretsiz 

olarak arayarak, Ulusal Yardım Hattı ile konuşabilirsiniz. 

Telefonda İngilizce konuşan kişiye dilinizin ne olduğunu 

belirtin. Size dilinizi konuşan bir tercüman bağlanmasını 

bekleyin. Tercümana bağlandığınızda 1800 33 00 66 

numaralı telefondan Ulusal İdrar ve Dışkı Tutma 

Yardım Hattını aramak istediğinizi bildirin. Daha sonra 

bağlanmayı bekleyin ve böylece tercümanın yardımıyla 

idrar ve dışkı tutma hemşiresiyle konuşabilirsiniz. 

Tüm görüşmeler gizlidir. 

bladderbowel.gov.au ya da  

continence.org.au/other-languages adresli 

websitesini ziyaret edin.

* Cep telefonundan yapılan aramalar, uygulanan fiyattan ücretlendirilir.

10

NATIONAL CONTINENCE HELPLINE 1800 330 066 | www.bladderbowel.gov.au | February 2016 | TURKISH  Page 3

BEDWETTING IN TEENAGERS AND 

YOUNG ADULTS

ERGENLİK VE GENÇ YETİŞKİNLİK 

DÖNEMLERİNDE YATAK ISLATMA


Yüklə 377,34 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə