Koagülasyon mekanizması hakkında bilgi sahibi olmak. Koagülasyon mekanizması hakkında bilgi sahibi olmakYüklə 6,61 Mb.
tarix16.02.2017
ölçüsü6,61 Mb.Koagülasyon mekanizması hakkında bilgi sahibi olmak.

 • Koagülasyon mekanizması hakkında bilgi sahibi olmak.Bu dersin sonunda dönem 2 öğrencileri

 • Bu dersin sonunda dönem 2 öğrencileri

  • Hemostazı tanımlayabilecek,
  • Hemostazın bileşenlerini sayabilecek,
  • Hemostazın özelliklerini sayabilecek,
  • Koagülasyon sistemi bileşenlerini sayabilecek,
  • Koagülasyon sistem bileşenlerinin nasıl çalıştığını açıklayabileceklerdir.


Hasarlanmış damardan kan kaybının spontan olarak önlenmesi

 • Hasarlanmış damardan kan kaybının spontan olarak önlenmesi

  • Primer
   • Kan damarı kontraksiyonu
   • Plateletlerin subendotelyuma adezyonu
   • Primer hemostatik tıkaç oluşumu
  • Sekonder
   • Fibrin ağı oluşturmak üzere koagülasyon sisteminin aktivasyonu
   • Mekanik olarak hemostatik tıkacın güçlendirilmesi


Hasarlanmaya ani yanıt oluşumu

 • Hasarlanmaya ani yanıt oluşumu

 • Hasarın lokalize edilmesi

 • Rüptüre olmuş kan damarının tıkanmaması

 • Kan akımına karşı mekanik olarak dirençli olması

 • Kalıcı yapının oluşturulmasıProkoagülan sistem; hasara hızlı, lokalize, mekanik olarak dirençli yanıtın oluşumu

 • Prokoagülan sistem; hasara hızlı, lokalize, mekanik olarak dirençli yanıtın oluşumu

 • Antikoagülan sistem; prokoagülan sistemin anahtar reaksiyonlarındaki aktivatör proteinleri inaktive ederek olayın lokalize kalması

 • Fibrinolitik sistem; doku onarımı başladıktan sonra kalıcı hemostatik tıkaçtaki fibrinin proteolitik sindirimiRüptüre olmuş kan damarının vazokonstriksiyonu ve plateletlerin aktivasyonu

 • Rüptüre olmuş kan damarının vazokonstriksiyonu ve plateletlerin aktivasyonu

  • Platelet GpIa/IIa res. ile kollagene adezyon
  • Platelet granüllerinin salınımı
  • Aggregasyon


Dens granüllerin salınımı (ADP) ile platelet agregasyonu 

 • Dens granüllerin salınımı (ADP) ile platelet agregasyonu 

 • Alfa granüllerin salınımı ile normalde plazmada bulunan koagülasyon proteinlerinin miktarı Pıhtılaşma faktörleri

 • Pıhtılaşma faktörleri

 • Plateletlere gereksinim 

 • İnaktif prekürsör moleküller katalitik aktif formlarına dönüşür

 • Çözünür bir protein olan fibrinojenin, çözünürlüğü olmayan fibrin polimerine transformasonu ile sonuçlanır

Pıhtı oluşumunda yer alan proteinler plazmada prekürsör

 • Pıhtı oluşumunda yer alan proteinler plazmada prekürsör

 • Damar hasarı geliştiğinde faktör VII ve IX aktivasyonu ile kendilerinden sonra gelen faktörlerin aktivasyonu ve fibrin pıhtısı oluşumu

 • Aktivasyon bir ya da iki peptid bağının kesilmesi ile gerçekleşir  sınırlı proteoliz ile aktivasyon

Pıhtılaşmaya yaklaşık 20 plazma proteini katılır

 • Pıhtılaşmaya yaklaşık 20 plazma proteini katılır

 • Primer fonksiyonlarına göre dört başlık altında toplanabilirler;

  • Proteinaz prekürsörler
  • Kofaktör proteinler
  • Proteinaz inhibitörleri
  • Diğer proteinler
  • (transglutaminaz, fibrinojen gibi)


Zimojen ya da proenzim

 • Zimojen ya da proenzim

 • Dolaşımda inaktif olarak bulunurlar

 • Aktivasyonları geri dönüşümsüz

 • Tüm proteinaz prekürsörler arasında yapısal benzerlik

 • Aktivasyondan sonra proteinaz aktivitesi gösteren bölge C-terminalde

 • N-terminal uç kofaktör proteinleri ve membran lipid yüzey tanınmasından sorumluProteinaz aktivitesi gösteren bölge pankreatik serin proteazlardan kimotripsin ve tripsine benzer

 • Proteinaz aktivitesi gösteren bölge pankreatik serin proteazlardan kimotripsin ve tripsine benzer

 • Aktif bölgede hidrolitik reaksiyonu gerçekleştiren amino asidler Asp102, His57 ve Ser195

 • -Arg---aa- plazmin dışındaki proteinazlar

 • -Lys---aa- plazminKofaktör proteinler reaksiyonların özgünlüğünü ve prekursör proteinazların aktivasyonunu hızlandırır

 • Kofaktör proteinler reaksiyonların özgünlüğünü ve prekursör proteinazların aktivasyonunu hızlandırır

 • Trombin aktivasyonlarını sağlar

 • Faktör Va protrombin-trombin

 • Faktör VIIIa faktör X-Xa dönüşümünde

Hemostatik sistem proteinazları proteoliz fonksiyonlarını tamamladıktan sonra, bunların inaktivasyonunu sağlama

 • Hemostatik sistem proteinazları proteoliz fonksiyonlarını tamamladıktan sonra, bunların inaktivasyonunu sağlama

 • Tüm prokoagülan, antikoagülan ve fibrinolitik proteinaz inhibitörleri SERPİNS (SERin Proteinaz İNhibitörler)

 • SERPİNS proteinazlarla geri dönüşümsüz 1:1 kompleks oluştururFibrinojen

 • Fibrinojen

 • Faktör XIII (plazma transglutaminaz)

 • Von Willebrand faktörvWF multisubunit içeren bir protein

 • vWF multisubunit içeren bir protein

 • Hemostatik sistemin en büyük moleküler ağırlığa sahip proteini (500.000 Da)

 • Hem plateletlerin subendotele bağlanmasında, hem de faktör VIII’in plazmada taşınmasında fonksiyon görürHasara uğramış hücrelerin membranları ve aktive olmuş plateletler proteinazların, proteinaz prekursörlerinin ve kofaktör proteinlerin baplanması için yüzey oluşturur

 • Hasara uğramış hücrelerin membranları ve aktive olmuş plateletler proteinazların, proteinaz prekursörlerinin ve kofaktör proteinlerin baplanması için yüzey oluşturur

 • Hücre membranının iç kısmında yer alan fosfolipidler bağlanmada fonksiyon görür

 • Fosfatidilserin ve diğer negatif yüklü fosfolipidler bağlanmada önemli

Protrombin trombin dönüşümü ile Gla domainini kaybeder ve serbestçe salınır

 • Protrombin trombin dönüşümü ile Gla domainini kaybeder ve serbestçe salınır

 • Substratları

  • Plateletler
  • F V ve VIII
  • Fibrinojen
  • F XIII
  • Protein C
  • F VII ?


Fibrin prekursörü

 • Fibrin prekursörü

 • 340.000 Da moleküler ağırlığa sahip, iki A, iki B ve iki  zincirinden oluşur

 • Fibrin monomerleri oluşumu sırasında iki A ve iki B polipeptidleri trombin etkisiyle yapıdan ayrılır

 • Fibrin monomerleri arasında disulfid köprüleri oluşurPlazma transglutaminaz

 • Plazma transglutaminaz

 • Trombinle aktive olduktan sonra fibrin monomerleri arasında kovalent cross-linklerin oluşumu transamidation reaksiyonu ile katalizler

 • Cross-linklerin oluşmaması durumunda fibrin yapısı stabil olmaz ve fizyolojik olarak yetersiz kalır

Proteinaz proteinler

 • Proteinaz proteinler

  • Faktör XII; in vitro olarak cam tüp yüzeyine temasla gerçekleşen konformasyon değişikliği ile ya da in vivo olarak kininojen varlığında aktivasyon
  • Prekallikrein; proteolitik kesilmelerle kallikreine dönüşüm
 • Kofaktör protein

  • Plazma yüksek moleküler ağırlıklı kininojen
Aktive olmuş pıhtılaşma faktörleri karaciğer tarafından dolaşımdan hızla uzaklaştırılır

 • Aktive olmuş pıhtılaşma faktörleri karaciğer tarafından dolaşımdan hızla uzaklaştırılır

 • Ayrıca plazmada dolaşan antikoagulanlar tarafından direk olarak inaktive edilme Bunlar;

  • Antitrombin III
  • Protein C ve S


Bir proteaz inhibitörü

 • Bir proteaz inhibitörü

 • Pıhtılaşma faktörleri ile 1:1 inaktif kompleks oluşturur

 • Faktör VIIa dışında tüm proteolitik pıhtılaşma faktörlerine etki eder

 • AT III etkisi bazı proteoglikanlara bağlanmayla artar;

  • Endotelyal hücre proteoglikanları
  • Heparin
Protein C vitamin-K-bağımlı bir protein olup, faktör V ve VIII’i proteolizle nötralize eder

 • Protein C vitamin-K-bağımlı bir protein olup, faktör V ve VIII’i proteolizle nötralize eder

 • Protein C de dolaşımda prekursör olarak bulunur ve antikoagulan etki göstermesi için aktive olması gerekir

 • Aktive protein C Ca++, fosfolipid ve bir diğer vitamin-K-bağımlı protein S ile birleşerek faktör V/VIII inaktive edici kompleksi oluşturur

 • Protein C ya da S eksikliğinde venöz tromboz riski oldukça artarDamar hasarı olmayan yerde hemostatik tıkaç ya da trombüs oluşumu ile oklüzyon

 • Damar hasarı olmayan yerde hemostatik tıkaç ya da trombüs oluşumu ile oklüzyon

 • Sebepleri;

  • Prokoagülan proteinaz inhibitörlerinin eksikliği
  • Fibrinojen konsantrasyon yüksekliği
  • Hiperhomosisteinemi


Protrombin G20210A mutasyonu

 • Protrombin G20210A mutasyonu

  • Translasyona uğramayan 3’ bölgede
  • Dolaşımda protrombin kons. 
 • Faktör V Leiden mutasyonu

  • APC rezistansı ile karakterize


Fibrinin proteolitik sindirimle hemostatik plaktan çıkarılması

 • Fibrinin proteolitik sindirimle hemostatik plaktan çıkarılması

 • Koagülasyon sisteminin diğer komponentleri gibi fibrinolitik sistem de normalde inaktif

 • Ancak fibrin oluşumuyla sistem aktivite kazanır

 • Plazmin etkisiyle fibrin yıkımı gerçekleşir

Koagülasyon sistemindeki faktör eksikliklerine bağlı yetersiz pıhtılaşma

 • Koagülasyon sistemindeki faktör eksikliklerine bağlı yetersiz pıhtılaşma

  • Hemofili A faktör VIII ya vWB eksikliğine
  • Hemofili B faktör IX eksikliği


Platelet fonk.u nedir?

 • Platelet fonk.u nedir?

 • Ca’un pıhtılaşmadaki rolü nedir?

 • Dolaşımda serbest bulunmayan faktör hangisidir?

 • Prokoagülan faktörlerin yapısal özellikleri nelerdir?Aktivasyondan sonra kompleksten serbestçe diffüze olan faktör hangisidirAntikoagülan proteinler nelerdir? Etkileri nasıl gerçekleşir?

 • Antikoagülan proteinler nelerdir? Etkileri nasıl gerçekleşir?

 • Vitamik K bağımlı faktörler hangileridir?

 • Fibrin yıkımı ne zaman başlar ve yıkımı gerçekleştiren protein nedir?

 • Antikoagülan ilaçlar nelerdir, nasıl etki gösterirler?

 • Aspirinin hemoztaz üzerine etkisi var mıdır?Protein C aşağıdaki aktive olmuş faktörlerden hangisinin inaktivasyonunu sağlar?

 • Protein C aşağıdaki aktive olmuş faktörlerden hangisinin inaktivasyonunu sağlar?

 • Faktör II

 • Faktör VII

 • Faktör VIII

 • Faktör IX

 • Faktör X
Yüklə 6,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə