Kullanma talimati monodur ® 60 mg uzatılmış etkili durulesYüklə 58,55 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix09.03.2017
ölçüsü58,55 Kb.

 

 

 1/5 

KULLANMA TALİMATI 

 

MONODUR

®

 60 mg uzatılmış etkili (durules

®

) tablet 

 

Ağız yoluyla alınır

  

Etken maddeHer bölünebilir tablet 60 mg Isosorbid-5-mononitrat içerir.  

  

Yardımcı  maddeler:  Alüminyum  silikat,  parafin  spesial,  hidroksipropil  selüloz, 

magnezyum  stearat,  kolloidal silikon  dioksit, hidroksipropilmetil selüloz, polietilen glikol 

6000, titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172)  

 

 Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice 

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. 

 

 Bu  kullanma  talimatını  saklayınız.  Daha  sonra  tekrar  okumaya  ihtiyaç 

duyabilirsiniz.  

 

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.  

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. Başkalarının belirtileri sizinkiler ile aynı dahi olsa ilaç o kişilere zarar verebilir. 

 Bu  ilacın  kullanımı  sırasında,  doktora  veya  hastaneye  gittiğinizde  doktorunuza  bu 

ilacı kullandığınızı söyleyiniz. 

 

Bu  talimatta  yazılanlara  aynen  uyunuz.  İlaç  hakkında  size  önerilen  dozun  dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

 

 Bu Kullanma Talimatında: 

 

1.

 

MONODUR

®

  nedir ve ne için kullanılır? 2.

 

MONODUR

®

’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 3.

 

MONODUR

®

 nasıl kullanılır? 4.

 

Olası yan etkiler nelerdir? 

5.

 

MONODUR

®

’un saklanması 

 

Başlıkları yer almaktadır. 

 

1.

 

MONODUR

®

 nedir ve ne için kullanılır? 

 

MONODUR


®

  tabletler  açık  sarı  renkte,  oval,  çentikli  ve  bir  yüzü  A/ID  işaretli  tabletlerdir. 

Her  kutuda  30  tablet  vardır.  MONODUR

®

,  nitratlar  adı  verilen  sınıfa  ait  bir  ilaçtır. Atardamarların ve toplardamarların  genişlemesini sağlamak üzere kan damarlarının kaslarını 

gevşetir. Bu da kalbin iş yükünü azaltarak daha iyi bir kan akışı sağlar. 

 

Durules tabletler, içindeki ilacın vücuda salıverilmesinin hızını kontrol ederler ve etkinin tüm gün  devam  etmesini  sağlarlar.  MONODUR

®

  içindeki  plastik  kısım  sindirim  sıvıları  içinde çözünmez fakat genellikle tüm etkin madde salıverildikten sonra, bağırsaklarda parçalanır. 

 

MONODUR®

  tablet  egzersiz  veya  stres  ile  ortaya  çıkan  göğüs  ve  kalp  ağrısının  önlenmesi 

(angina pektorisin profilaktik tedavisi) için kullanılmaktadır. 


 

 

 2/5 

Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız doktorunuzla görüşünüz. 

 

2. MONODUR

®

’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler  

MONODUR

®

’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:   

 Kalp nedenli şok 

 Ani dolaşım yetmezliği (şok, bayılma) 

 Düşük kan basıncına sahipseniz 

 Kalp  kaslarının  kalınlaşması  ile  seyreden  ve  tıkayıcı  kalp  kası  hastalığı  (hipertrofik 

obstrüktif kardiyomiyopati) 

 

Kalp zarının iltihabı (konstriktif perikardit)  

Kalp zarına sıvı toplanması (kardiyak tamponad)  

Göğüs ağrısı atakları veya kalp ve damar hastalığı, beyin ile ilgili bir hastalığınız veya şikayetiniz varsa doktorunuza danışınız. 

 Isosorbid  mononitrat  veya  MONODUR

®

  içeriğindeki  katkı  maddelerinden  herhangi birine  ya  da  diğer  nitratlara  karşı  aşırı  duyarlılığınız  varsa  veya  daha  önce  alerjik 

reaksiyon göstermişseniz. 

 

Yeterli cinsel performans için gerekli penil ereksiyonun (sertleşmesi) sağlanamaması ve sürdürülememesi  olarak  tanımlanan  erektil  disfonksiyon  tedavisinde  kullanılan 

sildenafil,  tadafil  ve  verdenafil  gibi  ilaçlar  MONODUR

®

’un  tansiyon  düşürücü etkinliğini  artırdığı  için  bu  ilaçları  içeren  ürünleri  MONODUR

® 

ile  birlikte kullanmayınız. 

 Riosiguat  (pulmoner  hipertansiyon  tedavisinde  kullanılan,  çözülebilir  guanilat  siklaz 

uyarıcısı olan bir ilaç) içeren ilaçlar  MONODUR

® 

ile birlikte kullanıldığında tansiyon düşürücü  (veya  kan  basıncı)  etki  gösterebileceğinden  bu  ilaçları  MONODUR

® 

ile birlikte kullanmayınız. 

 Bu ilaç, genellikle, çocuklar ve bebekler için kullanılmaz. 

 

MONODUR

®

 ’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ: 

 

 Kafa içi basıncının artmasıyla ilişkili hastalıklar  

 Şiddetli kansızlık (anemi),  

 Kalp rahatsızlığı, 

 Kandaki oksijen seviyesinde düşüş (hipoksemi) 

 Tiroid bezinin az çalışması (hipotiroid) 

 Beyin hasarı 

Bu  uyarılar  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa,  sizin  için  geçerliyse  lütfen 

doktorunuza danışınız. 

 

MONODUR®

’un yiyecek ve içecek ile kullanılması 

 

MONODUR®

’u  yemek  ile  birlikte  veya  açken  alabilirsiniz.  Alkol  bu  ilacın  etkisini  ve 

istenmeyen etkilerini artıracağından birlikte alkol kullanmayınız. 

 

 Hamilelik   

 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.  

 

 3/5 

 

Hamile  iseniz  doktorunuz  önermedikçe  MONODUR®

’u  kullanmayınız.  MONODUR

®

’u 


kullanırken hamile kalırsanız DERHAL doktorunuza danışınız.  

 

Emzirme 

 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

Emziriyorsanız doktorunuz önermedikçe MONODUR

®

’u kullanmayınız. Araç ve makine kullanımı 

 

MONODUR


®

  kullanırken  sersemlik  hali  görülebileceğinden,  araç  ve  makine  kullanırken  bu 

durumu göz önüne alınız. 

 

Motorlu  bir  araç  kullanmak  veya  yüksek  konsantrasyon  gerektiren  bir  işi  yapmak  için  iyi durumda  olduğunuzun  kararı  tamamen  sizin  sorumluluğunuzdadır.  Etki  ve/veya  yan  etkileri 

nedeniyle kullandığınız ilaçlar da kullanım yeteneğinizi etkileyen sebeplerden biri olabilir. Bu 

etki ve yan etkilerin tanımları diğer bölümlerde yer almaktadır. Yol gösterici olması için bu 

kullanma  talimatında  yer  alan  tüm  bilgileri  okuyunuz.  Emin  olmadığınız  konular  ile  ilgili 

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı 

 

MONODUR


®

’u  erkeklerde  sertleşme  bozukluğu  tedavisinde  kullanılan  sildenafil  (örneğin 

Viagra

®

),  tadalafil  (örneğin  Cialis®

),  verdenafil  (örneğin  Levitra

®

)  gibi  fosfodiesteraz  tip  5 inhibitörleri denilen ilaç grubuna dahil ilaçlar ile birlikte kullanmayınız. Ciddi yan etkiler ile 

karşılaşabilirsiniz. 

 

MONODUR


®

, riosiguat  (pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullanılan, çözülebilir guanilat 

siklaz  uyarıcısı  olan  bir  ilaç)  ile  birlikte  kullanıldığında  tansiyon  düşürücü  etki  gösterebilir. 

Bu nedenle bu ilaçları birlikte kullanmamalısınız.

 

 

 Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda 

kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

3. MONODUR nasıl kullanılır? 

 

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

MONODUR


®

’u  doktorunuzun  size  söylediği  şekilde  kullanınız.  Emin  olmadığınız 

durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız. MONODUR

®

  yemeklerden  1  saat  sonra veya açken (yemeklerden yarım saat önce) alınabilir. 

 

Normal doz günde bir kez 60 mg’dır ve sabahları alınmalıdır. Doktorunuz gerekirse ilacınızın dozunu sabahları günde bir kez 120 mg’a yükseltebilir. 

 

Doktorunuz baş ağrısı ihtimalini azaltmak için tedavinize ilk 2-4 gün 30 mg ile başlayabilir.  

Uygulama yolu ve metodu:  

MONODUR


®

’u bütün halde veya gerekirse çentikli kısımdan ikiye bölerek kullanabilirsiniz. 

Tabletleri çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz ve en az yarım bardak su ile yutunuz. 

 


 

 

 4/5 

Tablet  içindeki  plastik  kısım  sindirim  sıvıları  içinde  çözünmez  fakat  tüm  etkin  madde 

salındıktan  sonra,  bağırsaklarda  dağılır.  Çok  nadir  durumda  plastik  kısım  dağılmadan  mide 

bağırsak  kanalından  geçebilir  ve  dışkınızda  görülebilir.  Fakat  bu  durumda  zaten  tüm  etkin 

madde vücudunuza salıverilmiş haldedir. 

 

Değişik yaş grupları: 

 

Çocuklarda kullanım: 

Çocuklarda kullanılmamalıdır.  

Yaşlılarda kullanım: 

Yaşlılarda dozun ayarlanması gerekmez.  

Özel kullanım durumları:  

 

Böbrek ve karaciğer yetmezliği: 

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.  

Eğer MONODUR

®

  ‘un  etkisinin  çok  güçlü  veya  çok  zayıf  olduğuna  dair  bir  izleniminiz  var 

ise, doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz. 

 

Kullanmanız gerekenden fazla MONODUR

®

 kullandıysanız: 

 

MONODUR

®

’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. 

 

Yüksek  dozlarda  oluşabilecek  etkiler:  Zonklayıcı  baş  ağrısı,  kasılma,  al  basması,  soğuk terleme, sersemlik, bulantı, kusma, bayılma, bilinç kaybı, kalp çarpıntısı 

 

MONODUR

®

’u kullanmayı unutursanız 

 

Unuttuğunuz dozu dengelemek için çift doz almayınız.  

MONODUR

® 

ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:  

Tüm  nitrogliserin  sınıfı  ilaçlarda  olduğu  gibi  Monodur  kullanımının  birdenbire 

sonlandırılması  özellikle  başağrısı  ve  damar  daralması  gibi  yoksunluk  sendromlarını 

tetikleyebilir. 4. Olası yan etkiler nelerdir? 

 

Tüm  ilaçlar  gibi  MONODUR

®

  içeriğinde  bulunan  maddelere  duyarlı  olan  kişilerde istenmeyen etkiler oluşturabilir. 

Bu  yan  etkiler  tedaviye  devam  edildiği  takdirde  genellikle  kaybolurlar.  Tedaviye  ilk 

başladığınızda baş ağrısı görülebilir. 

 

Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;  

Çok yaygın 

:  10 hastanın en az birinde görülebilir. 

Yaygın 


:  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 

Yaygın olmayan  :  100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.   

 

 5/5 

Seyrek 


:  1000 hastanın birinden az görülebilir. 

Çok seyrek 

:  10.000 hastanın birinden az görülebilir. 

Bilinmiyor: 

:  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. 

 

 Yaygın görülen yan etkiler: 

Baş  ağrısı  (birkaç  haftalık  tedaviden  sonra  kaybolmaktadır),  sersemlik  ve  mide  bulantısına 

sebep olan tansiyon düşüklüğü, kalp çarpıntısı 

 

Yaygın olmayan yan etkiler: 

Kusma, ishal 

 

Seyrek görülen yan etkiler: 

Bayılma, deri döküntüsü, kaşıntı 

 

Çok seyrek görülen yan etki: 

Kaslarda ağrı 

 

Yan etkilerin raporlanması: 

 

Kullanma  Talimatında  yer  alan  veya  almayan  herhangi  bir  yan  etki  meydana  gelmesi durumunda  hekimiz,  eczacınız  veya  hemşireniz  ile  konuşunuz.  Ayrıca  karşılaştığınız  yan 

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi 

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın 

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.  

 

5. MONODUR

®

’un Saklanması 

 

MONODUR

®

’u çocukların göremeyeceği erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.  

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve aşırı nemden koruyarak saklayınız. 

Orijinal ambalajında saklayınız. 

 

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. 

MONODUR

®

’u  etiket  veya  ambalaj  üzerinde  yer  alan  son  kullanma  tarihi  geçtikten  sonra kullanmayınız.  

 

Ruhsat sahibi:  

AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. 

 

Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza, B Blok Kat 3-4, Levent İstanbul 

 

Üretim yeri:  

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 

39780 Büyükkarıştıran -Lüleburgaz 

Kırklareli 

 

 Bu kullanma talimatı 21.11.2016 tarihinde onaylanmıştır. 

 

Kataloq: content -> dam
dam -> Sample Letter for Contributions of $250 or More to ncw
dam -> [insert your firm’s name here]
dam -> Əlavə d ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı cqbk nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi Yekun variant MÜNDƏRİcat
dam -> Anket formu
dam -> FƏSİL 12. Orta-gəlirli ölkələrin perspektivləri 12. 1 Orta-gəlirli ölkələrdə insan inkişafı çağırışları
dam -> Xüsusi terminlər lüğəti Ağır metallar
dam -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
dam -> Adult Congenital Heart Program at Stanford Fellowship Application
dam -> MedlinePlus gov: Your Starting Place for Consumer Health Information
dam -> The Passion Narrative in the Sibylline Oracles

Yüklə 58,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə