Majör depresif bozuklukYüklə 230,5 Kb.
tarix07.01.2017
ölçüsü230,5 Kb.
#5008


Majör depresif bozukluk

 • Majör depresif bozukluk

 • Obsesif kompulsif bozukluk

 • Premenstrüel disforik bozukluk

 • Bulimia nervoza

 • Panik bozukluğu

 • Bipolar depresyon (olanzapin ile kombine )

 • Sosyal anksiyete bozukluğu

 • Travma sonrası stres bozukluğu


Farmakokinetik:

 • Farmakokinetik:

 • Oral olarak hemen tamamen emilir. Biyoyararlanımı % 90 kadardır.

 • Denge düzeyine 4-5 haftada ulaşır. İlacın kesilmesi ile aktif ilacın vücuttan atılması 1-2 ay zaman alabilir.

 • %94 oranında proteine bağlanır. KC de metabolize olur. Böbrek işlev bozukluğunda farmakokinetiği etkilenmez.

 • Aktif metabolitin (norfluoksetin) yarı ömrü 2 haftadır.

 • Ana ilacın yarı ömrü 2-3 gündür.

 • CYP450 2D6’yı inhibe eder.

 • CYP450 3A4’ü inhibe eder.

 • Fluoksetin kullanımı hiperglisemiye, kesilmesi ise hipoglisemiye neden olur.

 • Amenore, galaktore ve prolaktin seviyesinde yükselme yapabilir.Kullanım özellikleri:

 • Kullanım özellikleri:

 • Fluoksetinin kesilmesini izleyen 5 hafta içerisinde diğer antidepresanları dikkatle eklenmelidir.

 • Nöbet öyküsü olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

 • Atipik depresyonda, halsizliği ve enerji azlığı olan hastalarda, yeme ve affektif bozukluk eş tanısı olan hastalarda kullanımı önceliklidir.

 • Hasta bir MAO inhibitörü alıyorsa kullanılmamalıdır.

 • Fluoksetin CYP450 3A4 inhibisyonu yoluyla teorik olarak pimozidin konsantrasyonunu arttırabilir ve QTc uzaması ve tehlikeli kardiyak artimilere neden olabilir.

 • Bilişsel ve afektif “donuklaşma”ya neden olabilir.

 • Önerilen doz 20-80 mg/ gündür.

 • Gebelik risk sınıfı C dir. Anne sütüne geçer.Majör depresif bozukluk

 • Majör depresif bozukluk

 • Premenstrüel disforik bozukluk

 • Panik bozukluk

 • Sosyal anksiyete bozukluğu

 • Obsessif Kompülsif bouzkluk

 • Genelleşmiş Anksiyete bozukluğuFarmakokinetik:

 • Farmakokinetik:

 • Güçlü bir SSRI dır. Noradrenalin ve dopamin üzerine etkisi zayıftır. Dopamin geri alımı üzerine etkisi diğer SSRI lardan farklıdır.

 • En yüksek plazma seviyesine 6-8 saatte ulaşır.

 • Plazma proteinlerine %98 gibi yüksek oranda bağlanır..

 • Yarıl ömrü 22-36 saattir. Metabolitinin yarı ömrü 62-104 saattir. Ancak etkisi sertralinin 1/ 10 u kadardır.

 • CYP450 2D6’yı inhibe eder (düşük dozlarda zayıf).

 • CYP450 3A4’ü inhibe eder (düşük dozlarda zayıf) .

 • P 450 enzim sitemi üzerine etkisi göreceli düşük olduğundan ilaç kombinasyonlarında güvenilirdir.

 • Gıdalar biyoyararlanımı %40 artırır.

 • Böbrek yetmezliğinde kinetiği değişmez.

 • Sirozlu vakalarda klirensi azalır. • Kullanım özellikleri:

 • Sertralin kesilmesini takip eden 2 haftada diğer antidepresanlar dikkatle başlanmalıdır.

 • Nöbet hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

 • Hasta bir MAO inhibitörü alıyorsa kullanılmamalıdır.

 • Fluoksetin CYP450 3A4 inhibisyonu yoluyla teorik olarak pimozidin konsantrasyonunu arttırabilir ve QTc uzaması ve tehlikeli kardiyak artimilere neden olabilir.

 • Tüm antidepresanların içinde kardiyovasküler güvenliği en iyi gösterilendir .

 • Diğerlerine kıyasla prolaktin üzerine etkisinin olmayışı bazı çocuk, ergen ve kadınlarda tercih edilme nedeni olabilir.

 • Bilişsel ve affektif düzleşme, teorik olarak bazı hastalarda dopamin geri alımını bloke edici özellikleri nedeniyle daha azdır.

 • Önerilen doz 50- 200 mg/gün dür.

 • Gebelik risk sınıfı C dir. Anne sütüne geçer.Obsesif kompulsif bozukluk

 • Obsesif kompulsif bozukluk

 • Depresyon

 • Panik bozukluğu

 • Genelleşmiş anksiyete bozukluğu

 • Sosyal anksiyete bozukluğu

 • Travma sonrası stres bozukluğuFarmakokinetik:

 • Farmakokinetik:

 • GIS de tama yakın emilir. Alkolle alındığında emilimi artar. Emilimi gıdalardan etkilenmez. Yoğun ilk geçiş metabolizması nedeni ile biyoyararlanımı %50 kadardır.

 • Plazma proteinlerine diğerlerine göre daha az bağlanır. Denge düzeyine 5- 10 günde ulaşır. 11 metaboliti saptanmış olup, bunlar inaktiftir.

 • Ana ilacın yarı ömrü 9-28 saat

 • Büyük ölçüde 1A2 ile metabolize olur.

 • Böbrek yetmezliğinde farmakokinetiği değişmez.Kullanım özellikleri:

 • Kullanım özellikleri:

 • Anksiyete bozuklukları eş tanısı bulunan majör depresif bozukluk yanı sıra anksiyetenin eşlik ettiği depresyon için sık tercih edilen bir tedavidir.

 • Özellikle gastrointestinal belirtiler olmak üzere bazı çekilme belirtileri vardır.

 • Cinsel işlev bozukluğu insidansı diğer SSRI’lara göre daha düşüktür.

 • Ön araştırmalar fluvoksaminin, antipsikotiklerle kombine kullanıldığında şizofrenideki obsesif-kompulsif belirtiler için etkili olduğuna işaret etmektedir.

 • Depresyon için FDA onayı yoktur, ancak pek çok ülkede depresyon için yaygın olarak kullanılmaktadır.

 • Önerilen doz 50-300 mg/gündür.

 • Hiperglisemiye neden olur.

 • Gebelik risk sınıfı C dir. Anne sütüne geçer.Depresyon

 • Depresyon

 • Premenstrual disforik bozukluk

 • Obsesif kompulsif bozukluk

 • Panik bozukluk

 • Genelleşmiş anksiyete bozukluğu

 • Posttravmatik stres bozukluğu

 • Sosyal anksiyete bozukluğu • Farmakokinetik:

 • Hem kendisi, hem de metabolitleri rasemik karışımdır.

 • Metabolitleri sitaloprama göre az olmakla birlikte aktiftir.

 • GIS den tamamen emilir. Emilimi yiyeceklerden etkilenmez.

 • Biyoyararlınım %80 kadardır. Plazma proteinlerine %80 oranında bağlanır. En yüksek plazma seviyesine 2- 4 saatte ulaşır.

 • Ana ilaç 23-45 saatlik yarılanma ömrüne sahiptir.

 • Zayıf CYP 450 2D6 inhibitörüdür.

 • Denge düzeyi 1-2 haftada sağlanır.

 • Böbrek yetmezliğinde kinetiği etkilenmez. Ancak KC hasarında klirensi %37 azalır.

 • Ülkemizde olmamakla birlikte IV formunun etkinliğinin daha erken başladığı vurgulanmaktadır.

 • Lityum ve alkolle etkileşmez. • Kullanım Özellikleri:

 • Diğer bazı antidepresanlardan daha iyi tolere edilebilir.

 • Diğer bazı SSRI lara göre daha az cinsel işlev bozukluğu yapar.

 • Özellikle yaşlılarda daha iyi tolere edilir.

 • Essitaloprama göre toleransı daha kötüdür.

 • Kognitif ve afektif “düzleşmeye” neden olabilir.

 • Bazı çalışmalar PMDB olan hastalarda devamlı kullanımına göre sadece luteal fazda sitalopram kullanımının daha etkili olduğunu ileri sürmektedir.

 • Önerilen doz 20- 60 mg/gündür. 65 yaşın üstünde 40 mg‘ın üzerine çıkılmamalıdır.

 • Gebelik risk sınıfı C dir. Anne sütüne geçer.Major Depresif Bozukluk

 • Major Depresif Bozukluk

 • Genelleşmiş Anksiyete Bozukluğu

 • Panik Bozukluk

 • Obsesif Kompulsif Bozukluk

 • Travma sonrası stres bozukluğu

 • Sosyal anksiyete bozukluğu

 • Premenstrüel disforik bozuklukFarmakokinetik:

 • Farmakokinetik:

 • Yarı ömrü 27-32 saattir.

 • Metabolitleri de aktiftir.

 • Düzenli plazma seviyesine 7 günde ulaşılır.

 • CYP450 2 C19, 3A4 ve 2 D6 ile metabolize olur. 2 C 19 aktivitesi düşük olanlarda plazma düzeyi artabilir. Omeprazol ve Simetidin gibi 2C 19 inhibisyonu yapan ilaçlarla birlikte kullanıldığında plazma düzeyi artar.

 • Sitalopramın S enantiyomeridir.

 • Kimyasal yapısı diğer SSRI lardan önemli ölçüde farklılık gösterir.

 • Karaciğer bozukluğu olanlarda doz ayarlaması gerekir.

 • Ağır böbrek yetmezliği olanlarda da doz ayarlaması gerekmektedir.Kullanım Özellikleri:

 • Kullanım Özellikleri:

 • En iyi tolere edilen antidepresanlardan biridir.

 • Diğer bazı SSRI’lara göre daha az cinsel yan etkiye sahiptir.

 • Sitalopramdan daha iyi tolere edilir.

 • Bilişsel ve duygusal donuklaşmaya neden olabilir.

 • Bazı veriler serotonin ve noradrenalinin her ikisine etkili olan antidepresanlara benzer bir etkinlik profili varsaymaktadır. Ancak bu kanıtlanmamıştır.

 • Daha hızlı başlangıç gerektiren hastalarda yararlıdır.

 • Aynı anda başka ilaç tedavisi alan hastalarda ilaç etkileşiminin sitalopramdan bile az olması nedeni ile avantajlıdır.

 • Önerilen doz 10-20 mg/ gündür.

 • Gebelik risk sınıfı C dir. Anne sütüne geçer.Majör depresif bozukluk

 • Majör depresif bozukluk

 • Obsesif kompulsif bozukluk

 • Panik bozukluk

 • Sosyal anksiyete bozukluğu

 • Travma sonrası stres bozukluğu

 • Genelleşmiş anksiyete bozukluğu

 • Premenstrüel disforik bozuklukFarmakokinetik:

 • Farmakokinetik:

 • Metabolitleri inaktiftir.

 • Yarılanma ömrü yaklaşık 24 saattir.

 • CYP450 2D6’yı inhibe eder.

 • Alkolle etkileşmez. Barsaklardan iyi emilir. %95 proteinlere bağlanır.

 • Plazmada en üst düzeyine 5 saatte ulaşır. Denge düzeyi 7-14 günde olur.

 • Emilimi gıdalarla etkilenmez.

 • KC işlev bozukluğu olanlarda atılımı azalır. Yüksek oranda böbreklerden atılır. Ağır KC ve böbrek işlev bozukluğu olanlarda doz düşük olmalı ve yavaş artırılmalıdır.Kullanım Özellikleri:

 • Kullanım Özellikleri:

 • Sıklıkla anksiyeteli depresyon ve major depresyon ile anksiyete bozukluklarının birlikte görüldüğü durumlarda tercih edilen bir ilaçtır.

 • Paroksetin kesildiğinde çekilme belirtilerinin ortaya çıkması öteki SSRI’lara oranla daha muhtemeldir.

 • Kendi metabolizmasını inhibe eder, dolayısıyla doz ayarlama doğrusal değildir.

 • Paroksetinin hafif düzeyde antikolinerjik etkileri vardır, bu etkiler anksiyolitik ve hipnotik etkinin hızla başlamasını sağlayabilir, ancak aynı zamanda hafif düzeyde antikolinerjik yan etkilere yol açabilir.

 • Bilişsel ve afektif olarak “düzleşme”ye yol açabilir.

 • Paroksetinin öteki SSRI’lardan daha fazla kilo artışına ve cinsel işlev bozukluğuna yol açtığına dair veriler mevcuttur..

 • Anksiyetesi ve uykusuzluğu olan hastalar paroksetini öteki SSRI’lara göre daha iyi tolere eder ve paroksetin bu semptomları tedavinin başlarında azaltabilir.

 • Önerilen doz 20-60 mg/gündür.

 • Gebelik risk sınıfı D dir. Anne sütüne geçer.Depresyon

 • Depresyon

 • Genelleşmiş anksiyete bozukluğu

 • Sosyal anksiyete bozukluğu

 • Panik bozukluğu

 • Travma sonrası stres bozukluğu

 • Premenstrüel disforik bozukluk • Farmakokinetik:

 • Ana ilacın yarı ömrü 3-7 saat, aktif metabolitin yarı ömrü 9-13 saattir.

 • Plazmada en yüksek düzeyine 2 saatte ulaşır. Plazma proteinlerine %30 oranında bağlanır. KC de metabolize olur.

 • İnsanda 3 metaboliti saptanmıştır. O-desmetil venlafaksin farmakolojik olarak etkindir. Kendisi ve metaboliti önemli ölçüde böbreklerden atılır.

 • Hepatik ve böbrek yetersizliğinde doz ayarlanmalıdır.

 • CYP 2D6 enzimi ile metabolize olan ilaçlarla önemli ölçüde etkileşebilir.

 • Noradrenalin ve serotonin gerialımını bloke eder. Daha az olarak da dopamin geri alımını bloke eder.

 • Düşük dozlarda serotonin, yüksek dozlarda noradrenalin üzerindeki etkisi baskındır. Serotonin üzerindeki etkisi noradrenalin üzerindeki etkisinden 3 kat daha fazladır.

 • İnsanda tek dozda beta reseptör downregülasyonu yapan tek ilaçtır. Bu nedenle terapötik etkisinin çabuk başladığı ileri sürülmektedir.Kullanım özellikleri:

 • Kullanım özellikleri:

 • SSRI’lara yanıt vermeyen hastalarda etki gösterebilir ve tedaviye dirençli depresyonda tercih edilecek tedavilerden biri olabilir.

 • Tedaviye dirençli olgularda diğer antidepresanlarla kombine olarak kullanılabilir

 • XR formu tolere edilebilirliği daha iyi olup, sadece günde tek doz kullanılır.

 • Pek çok anksiyete bozukluğunda etkilidir.

 • Erişkin DEHB’de etkili olabilir. Nöropatik ağrı ve fibromyaljideki erken çalışmalar potansiyel etkinliğe işaret etmektedir.

 • Etkinliğin yanı sıra yan etkiler de (özellikle bulantı ve kan basıncı artışı) doza bağımlıdır.

 • XR formunda 225 mg’a dek olan dozlarda kan basıncı yükselmeleri nadirdir.

 • Diğer bazı antidepresanlara göre kesilmesi sonrasında daha fazla çekilme reaksiyonu bildirilmiştir.

 • Önerilen doz 75-375 mg/ gün XR formunda 75-300 mg/ gündür.

 • Gebelik risk sınıfı C dir. Anne sütüne geçer.Major depresif bozukluk

 • Major depresif bozukluk

 • Panik bozukluk

 • Genelleşmiş anksiyete bozukluğu

 • Travma sonrası stres bozukluğu • Farmakokinetik:

 • Yarı ömürü 20-40 saattir.

 • Metaboliti de aktiftir.

 • CYP 1A2, 2D6 ve 3A4 ile metabolize olur.

 • GIS den iyi emilir. En yüksek plazma düzeyine 2 saatte ulaşır. Biyoyararlanımı %50 kadardır. Yağlı gıdalar emilimi çok az derecede bozar. Plazma en yüksek düzeyine 2 saatte ulaşır.

 • Proteinlere %85 oranında bağlanır. Denge düzeyine 3-5 günde ulaşır. Plazma düzeyi genç erkeklerde kadınlara göre daha düşüktür. Ancak bu farklılık doz ayarlaması gerektirmez.

 • KC yetmezliğinde yarı ömrü %40 kadar uzar. Buna bağlı olarak plazma düzeyi artar. KC ve böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması yapılmalıdır.

 • Hem serotonerjik, hem noradrenerjik iletimi bloke eder.Kullanım Özellikleri:

 • Kullanım Özellikleri:

 • Özellikle cinsel yan etkilerden yakınan hastalarda rahatlıkla kullanılır.

 • Mirtazapinin eklenmesiyle, venlafaksin veya SSRI’ların neden olduğu anksiyete ve insomni düzelebilir.

 • Mirtazapinin eklenmesiyle, venlafaksin veya SSRI’ların neden olduğu bulantı, diyare, mide krampı ve gastrointestinal yan etkiler düzelebilir.

 • Eğer tedavinin altıncı ayına kadar kilo alımı ortaya çıkmamışsa daha sonra anlamlı kilo alımı ortaya çıkmayacaktır.

 • SSRI’lardan daha hızlı etki ettiği gösterilmiştir.

 • CYP450 sistemini etkilemez ve bu nedenle ek ilaç kullanımı olan hastalarda tercih edilebilir.

 • Şizofreninin negatif semptomlarını etkilediği, haloperidolün etkisini güçlendirdiği yönünde veriler mevcuttur.

 • Önerilen doz 15-60 mg / gündür.

 • Gebelik risk sınıfı C dir. Anne sütüne geçer.Mianserin:

 • Mianserin:

 • Etkisini α 2 adrenerjik yolla yapar. Bu şekilde NA dönüşümünü artırır.

 • Tetrasiklik yapıdadır.

 • Noradrenalin, serotonin ve dopamin geri emilimini bloke etmez.

 • Agranülositoz, aplastik anemi ve artralji yan etkileri arasında sayılabilir.

 • Hafif antikolinerjik etkisi de vardır.Depresyon

 • Depresyon

 • Uykusuzluk (birincil ve ikincil)

 • AnksiyeteFarmakokinetik:

 • Farmakokinetik:

 • CYP450 3A4 ile metabolize olur.

 • Yarılanma ömrü bifaziktir; ilk fazda yaklaşık 3-6 saat; ikinci fazda yaklaşık 5-9 saattir.

 • Metabolitlerinin antidepresan etkisi yoktur.

 • Bölünmüş dozlarda kullanılmalıdır.Kullanım özellikleri:

 • Kullanım özellikleri:

 • Hipomani veya maniyi ortaya çıkarma riski bazı antidepresanlardan daha azdır.

 • Eşlik eden anksiyeteyi azaltması nedeniyle disknezilerin tedavisinde trazadonun etkili olabileceğini öne süren çalışmalar vardır.

 • Trazodon demansa eşlik eden ajitasyon ve agresyonda az da olsa etkisi olabilir.

 • Çok nadir olarak cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir.

 • Priapizim erkeklerde 1/8000 oranındadır.

 • İyi bir sedatiftir. • Depresyon

 • Sosyal anksiyete bozukluğu

 • Farmakokinetik:

 • Kısmen CYP450 2C19 VE 2D6 tarafından metabolize edilir.

 • Metabolitleri inaktiftir.

 • Eliminasyon yarı ömrü 1-4 saattir.

 • Klinik etkinliğin süresi en az 24 saat sürer.

 • Proteine bağlanma oranı %50 dir. %95’i emilir. Tek dozun ardından en yüksek seviyesine 0.5-3.5 saatte ulaşır.

 • Büyük ölçüde böbreklerden atılır.

 • MAOI diğer antidepresan ilaçlarla tehlikeli olarak etkileşebilir. TAD ve SSRI dan maklobemide geçerken önceki ilacın atılımı ile bağlantılı olarak ilaçsız bir dönem bırakılmalıdır .Kullanım özellikleri:

 • Kullanım özellikleri:

 • MAOI genellikle SSRI, SNRI ve yeni antidepresanların kombinasyonları başarısız olduğunda başvurulacak ikinci sıra tedavi seçeneğidir.

 • Başağrısı genel olarak hipertansif krizin ilk belirtisidir.

 • Diğer nonselektif MAOI’ne kıyasla moklobemidin tiraminle etkileşim riski daha azdır.

 • Özellikle yüksek dozlarda moklobemid kullanıldığında tiraminden zengin gıdalardan uzak durulmalıdır ( kuru sosis, salamura balık, karaciğer, baklagiller, peynir, alkollü içecekler, alkolsüz bira ve şarap, çikolata, kafein, et, balık ve lahana turşusu gibi) .

 • Ortostatik hipotansiyon, insomni ve cinsel işlev bozukluğu en önemli yan etkilerdir.

 • Klomipraminle beraber kullanım serotonin sendromu ve ölüm riski sebebiyle yasaktır.

 • Özellikle başta birinci trimester olmak üzere gebelikte kullanımı önerilmez.

 • Önerilen doz 300-450 mg/ gündür.

 • Anne sütüne geçer.Majör Depresif Bozukluk

 • Majör Depresif Bozukluk

 • Nikotin bağımlılığı (bupropion SR)

 • Bipolar depresyon

 • Dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu

 • Cinsel işlev bozukluğuFarmakokinetik:

 • Farmakokinetik:

 • CYP450 2D6 yı inhibe eder.

 • Yarı ömrü: 10 - 14 saattir.

 • Metabolitleri de aktiftir, yarı ömürleri daha uzundur ve major etkileri noradrenalin üzerindendir.

 • Dopamin geriemilimini güçlü bir şekilde önler. MAO inhibisyonu yapmaz. Serotonin üzerine etkisi yoktur.

 • Denge düzeyine 5 günde ulaşır.Kullanım özellikleri:

 • Kullanım özellikleri:

 • Diğer bazı antidepresanlara kıyasla hipomaniye sebep olma olasılığı daha düşüktür.

 • Bilişsel yavaşlamayı/yalancı demansı iyileştirir.

 • Hipersomniyi ve yorgunluğu azaltır.

 • Sigarayı bırakmadaki şiddetli arzuyu azaltmaya yardımcı olduğu kabul edilmiştir.

 • Yan etki profili SSRI lara benzemektedir.

 • Tikleri şiddetlendirebilir. Yüksek dozlarda psikoza neden olabilmektedir.

 • Bupropion anksiyete bozukluğunda diğer antidepresanlar kadar etkili olmayabilir.

 • Nöbet riskini artırmasına bağlı olarak özellikle yeme bozukluklarında kullanımı sakıncalıdır.

 • Önerilen doz aralığı 300 mg/ gündür. Doz 2-3 ‘ e bölünerek verilir.

 • Gebelik risk sınıfı B dir. Anne sütüne geçer.Majör depresif bozukluk

 • Majör depresif bozukluk

 • Distimi

 • Panik bozukluk

 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

 • Farmakokinetik:

 • CYP450 3A4 tarafından metabolize edilir.

 • Yüksek dozlarda CYP450 2D6 ve 3A4’ü inhibe eder.

 • Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 13 saattir.

 • Oral alımının ardından hızla emilir.

 • Plazma düzeyi 0.5-2 saatte oluşur. % 97 oranında proteine bağlanır.

 • Böbrek ve KC hastalıklarında klirensi azalır. Doz yarı yarıya azaltılmalıdır.

 • Rasemik karışımdır.Kullanım özellikleri:

 • Kullanım özellikleri:

 • Kabızlık, ağız kuruluğu ve üriner retansiyon noradrenerjik yan etkileridir.

 • Reboksetinin yeni kullanım alanı dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğudur. Ancak kontrollü çalışma sayısı azdır.

 • Diğer yeni kullanım alanı tek yada diğer antidepresanlarla kombinasyon halinde nöropatik ağrıdır. Ancak kontrollü çalışma sayısı azdır.

 • Bazı çalışmalarda panik bozukluğunda etkinliği gösterilmiştir.

 • Önerilen doz 8 mg/ gündür.

 • Gebelikte kullanımı ile ilgili insanda kontrollü çalışma yoktur. Anne sütüne geçer.Majör Depresif Bozukluk

 • Majör Depresif Bozukluk

 • Distimi

 • Anksiyetenin eşlik ettiği depresyon, alkol bağımlılığı

 • Farmakokinetik:

 • Yapısal olarak amineptine benzer.

 • Birincil olarak CYP450 enzim sistemi ile metabolize olur.

 • Tianeptin hızla atılır.

 • Yarılanma ömrü 3 saattir.

 • Biyoyararlınımı %99 kadardır. %95 oranında proteine bağlanır. Hızla ve tam olarak emilir. Alkolle alındığında emilimi azalır.

 • Böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerekir.Kullanım özellikleri:

 • Kullanım özellikleri:

 • Serotonin üzerinden etki etmekle birlikte etkisi diğer serotonerjik ilaçlardan önemli farklılık gösterir.

 • Serotoninin sinaptik kullanımını azaltır. Bu etki kortex ve hipokampüs gibi bölgelerde olur.

 • Tianeptin strese bağlı davranış bozukluklarını düzeltir. Strese karşı oluşan hipotalamopituiter adrenel eksen yanıtını azaltır.

 • FDA tarafından Gebelik Risk kategorisi resmi olarak belirlenmemiştir.Psikomotor retardasyon

 • Psikomotor retardasyon

 • İlgi kaybı

 • Anhedoni (Bu üç kriter yanıtın en iyi prognostik belirleyicileridir.)

 • Akut başlangıç

 • Vegetatif belirtiler (anoreksiya, kilo kaybı vb)

 • Diurnal duygudurum değişiklikleri (sabah kötüleşme)

 • Depresyon ve ilaca yanıt verme yönünden aile öyküsüSüregen belirtiler

 • Süregen belirtiler

 • Anksiyete

 • Kişilerarası ilişki sorunları

 • Daha önce ilaç tedavisine yanıt alınamamış olması

 • Psikotik belirtiler

 • Hipokondriak belirtiler, somatik yakınmalar

 • Kişilik bozukluğu varlığı

 • Yan etkilere duyarlılık öyküsü

 • Bilişsel bozukluk gösterenler • İki veya daha fazla epizodu olanlar,

 • Kronik epizodu olanlar,

 • Tam düzelme göstermeyenler,

 • Daha önceki atakları ağır olanlar,

 • İntihar eğilimi olanlar,

 • Ataklar arasındaki sürenin kısa olduğu durumlarda,

 • Ataklar arasında belirtilerin olması durumunda idame tedavisi gerekir.Tedavide yeterli doz ve süre çok önemlidir.

 • Tedavide yeterli doz ve süre çok önemlidir.

 • Tedavinin etkin olup olmadığına karar vermek için 4-6 hafta beklenmelidir.

 • Ancak 2-3 hafta içinde uyku, iştah, duygudurum ve toplumsal ilgide nesnel düzelme gözlenmesi tedaviye olumlu yanıt alınacağını düşündürür.

 • Yanıt alınamadığında başka guruptan veya farklı etki düzeneği olan bir ilaca geçilmelidir.

 • Tedavi akut dönemden sonra 12 ay sürdürülmelidir.Hasta düzeldikten sonra 4-6 ay etkin doz sürdürülür.

 • Hasta düzeldikten sonra 4-6 ay etkin doz sürdürülür.

 • Sonra sürdürüm dozuna geçilir.

 • Bu sürenin sonunda ilaç aylar içinde kesilir.

 • Son zamanlarda koruma tedavisinin tam doz olması ile ilgili kanıtlar artmaktadır.

 • Son depresif atağı 3 yıldan daha kısa sürede olan vakalarda en az 3 yıl, olası 5 yıl Antidepresanlar kullanılmalıdır.İyileştirme

 • İyileştirme

 • İlacı değiştirme

 • Kombine ilaç kullanımı

 • Ek ilaçla terapötik etkiyi artırmaResponse –Yanıt: Genellikle deprese bir hastanın HDÖ gibi standart bir psikiyatrik değerlendirme ölçeği ile değerlendirilen semptomlarında en az %50 oranında bir azalmayı ifade eder. Yanıt verenlerde arta kalan semptomlar vardır.

 • Response –Yanıt: Genellikle deprese bir hastanın HDÖ gibi standart bir psikiyatrik değerlendirme ölçeği ile değerlendirilen semptomlarında en az %50 oranında bir azalmayı ifade eder. Yanıt verenlerde arta kalan semptomlar vardır.

 • Remission – Düzelme: Semptomların sadece %50 sinin değil, tamamının ortadan kalkması durumudur. HDÖ de skor 8-10 dan azdır. Hasta asemptomatiktir.

 • Recovery – İyileşme: Düzelme dönemi 6- 12 ay sürerse buna iyileşme denir.Relapse – Depreşme: Eğer hasta tam düzelme olmadan veya düzelme iyileşmeye dönüşmeden önce kötüleşirse buna relaps denir. Relapsı en doğru olarak tahmin ettiren özellikler ise 1-) Daha önce geçirilmiş birçok epizodun varlığı 2-) Ağır epizodlar

 • Relapse – Depreşme: Eğer hasta tam düzelme olmadan veya düzelme iyileşmeye dönüşmeden önce kötüleşirse buna relaps denir. Relapsı en doğru olarak tahmin ettiren özellikler ise 1-) Daha önce geçirilmiş birçok epizodun varlığı 2-) Ağır epizodlar

 • 3-) Uzun süreli epizodlar 4-) Bipolar veya psikotik özellikler 5-) Ardışık 2 epizod arasında tam iyileşmenin olmaması.

 • Recurrence- Yineleme: Tam iyileşmenin birkaç ay sonrasında kötüleşme olursa buna yineleme denir. Daha önce tek epizodu olanlarda yineleme olasılığı % 50 den az, 2 atağı olanlarda % 50-90, 3 veya daha fazla atağı olanlarda % 90 dan daha fazladır.

Anksiyete kuramları

 • Anksiyete kuramları

 • Genetik

 • GABA ve Benzodiazepin sistemi

 • Serotonin

 • Noradrenalin

 • NMDA gibi pek çok kuram mevcuttur. Ancak;

 • GABA ve Benzodiazepin sistemi hem anksiyete giderici ilaçların mekanizmasında hem de anksiyete oluşumunda birincil bir role sahiptir.Yarı ömürlerine göre BDZ ler 3 alt guruba ayrılırlar:

 • Yarı ömürlerine göre BDZ ler 3 alt guruba ayrılırlar:

 • Çok kısa yarı ömürlü olanlar: Bu guruptakilerin yarıömürleri 5 saatin altındadır. Midazolam (Dormicum), Triazolam, Brotizolam bu guruptadır.

 • Kısa-orta etkili olanlar: Bu guruptakilerin yarıömürleri 5-12 saat arasındadır. Oksazepam (Serepax), Lorazepam (Ativan), Alprazolam (Xanax) , Temazepam, Lormetazepam, Laprozolam ve Bromazepam bu guruptadır.

 • Uzun etkili olanlar : Bu guruptakilerin yarıömürleri 12 saatten fazladır. Bu gurupta Klorazepat (Tranxilene), Klordiazepoksid (Librium, Librizan), Diazepam (Diazem) , Klonozepam (Rivotril) , Ketazolam, Flurazepam, Flunitrazepam olarak sayılabilir.Ülkemizde bulunan BDZ ler şunlardır:

 • Ülkemizde bulunan BDZ ler şunlardır:

 • Midazolam (Dormicum)

 • Oksazepam (Serepax)

 • Lorazepam (Ativan)

 • Alprazolam (Xanax)

 • Klorazepat (Tranxilene)

 • Klordiazepoksid (Librium, Librizan)

 • Diazepam (Diazem)

 • Klonozepam (Rivotril)

 • Mezoridazin (Lidanil)Alprazolam

 • Alprazolam

 • Klordiazepoksid

 • Klorazepat

 • Diazepam

 • Lorazepam

 • Oksazepam

 • Klonazepam

 • ZopiklonAlprazolam

 • Alprazolam

 • Klordiazepoksid

 • Klorazepat

 • Diazepam

 • Lorazepam

 • Oksazepam

 • Klonazepam

 • Zopiklon1- Anksiyete gidericidirler.

 • 1- Anksiyete gidericidirler.

 • 2- Sedatif Hipnotik özellik gösterirler. Kortikal uyarılabilme eşiğini belirgin düzeyde artırırlar. Psikomotor işlevleri bozarlar.

 • 3- Antikonvülzandırlar.

 • 4- Kas gevşetici özellikleri vardır.

 • 5- Amnestik özellikleri vardır. Anterograd amnezi yaparlar. Bu özellikleri nedeniyle anestezi öncesi premedikasyon olarak kullanılırlar.
Yüklə 230,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə