Microsoft Word ba contract[2]. docxYüklə 155,72 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/9
tarix02.01.2022
ölçüsü155,72 Kb.
#1972
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


1  

 

 Ödəәnişli əәsaslarla ali təәhsilli mütəәxəәssisləәrin hazırlanması haqqında  

“ADA” Universiteti vəә təәhsil alacaq şəәxs (təәhsilalan) arasında 

Fəәrdi Müqaviləә ___/_____  

 

Bakı şəәhəәri                                                                                            “___” _______ 2016-cı il 

 

Bir  təәrəәfdəәn,  ali  təәhsil  müəәssisəәsi  olan  “ADA”  Universiteti  (bundan  sonra  –  Universitet), Universitetin  Prorektoru  cəәnab  Fariz  İsmayılzadəә  Akif  oğlunun  şəәxsindəә  vəә  digəәr  təәrəәfdəәn, 

Azəәrbaycan Respublikasının vəәtəәndaşı (bundan sonra - “Təәhsilalan”) 

 

(Adı, soyadı, atasının adı) birgəә  “təәrəәfləәr”  adlanmaqla,  qüvvəәdəә  olan  Azəәrbaycan  Respublikasının  (AR)  təәhsil 

qanunvericiliyini  vəә  Universitetin  Nizamnaməәsini  əәsas  götürəәrəәk,  bu  Müqaviləәni  aşağıdakı 

şəәrtləәrləә imzaladılar: 

 


Yüklə 155,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə