Namnet Tystberga nämnd första gången i skrift 1285 och då med stavningen ThustabergaYüklə 52,5 Kb.
tarix01.01.2017
ölçüsü52,5 Kb.
Tystberga by

Gård

Namnet Tystberga nämnd första gången i skrift 1285 och då med stavningen Thustaberga.

Som gård nämns den inte i skrift förrän långt senare men troligen är det kyrkan som fått namn efter gården och eftersom kyrkans allra äldsta delar är från slutet av 1100-talet så bör gården var äldre.

Gården ägdes av kyrkan vid mitten av 1500-talet.

I början av 1600-talet var den kronogård istället.

En ny stuga byggdes 1670 som komministerboställe.

Någonstans runt 1680 friköptes gården till att bli skattegård.

1937 var arealen 104 hektar varav 34 hektar åker. Djurbeståndet bestod av 4 hästar, 16 kor, 6 ungdjur, 1 tjur, 4 svin och höns.


Brukare
1548-1554 1 Peder. Nämnd i tiondelängderna.
1571 2. Brita. En knekthustrun som står skriven för gården vid Älvsborgs Lösen.

Hon ägde då 6 lod silver och 1 ½ skålpund koppar.


1580-1590 3. Nils Jönsson. Nämnd i jordeböcker och tiondelängder.
1591-1592 4. Gustaf. Nämnd i tiondelängderna.
1594-1596 5. Jöran. Nämnd i tiondelängden.
1603-1628 6. Lars. Sexman vid Älvsborgs Lösen 1613. Kyrkovärd 1627. Nämndeman vid

Rönö häradsrätt 1628. Död 1634. Testamenterade 2 daler till kyrkan.

Hustrun dog 1630. Testamenterade 1 daler till kyrkan.

Barn (troligen): Olof. Nästa brukare. De bor samtidigt vid gården.


1628-1653 7. Olof Larsson. Troligen son till föregående brukare. Fick böta 1 mark till

kyrkan 1626. Skänkte en kanna vin till kyrkan 1628. Död 1653. Testa-

menterade 2 daler till kyrkan.

Hustru Ingrid. Fick böta 1 ½ marker till kyrkan 1642 för helgdagsbrott.

Barn: Okänt namn. Död 1637. Testamenterades 1 daler till kyrkan.

Okänt namn. Död 1639. Testamenterades 2 marker till kyrkan.

Dotter. Död 1643. Testamenterades 2 marker till kyrkan.

Son. Död 1651. Testamenterades 3 ½ marker till kyrkan.


1655-1657 8. Jon. Nämnd i mantalslängderna.

Hustrun död 1657. Testamenterade 2 daler till kyrkan.


1659-1663 9. Lars Persson. Nämnd i mantalslängderna.

1665-1674 10. Carl Larsson. Ryttare. Instämdes till sommartinget 1665 efter att han, som

gift med komministerns syster, hade fått ett barn med pigan Marit Eriks-

dotter. Stämdes till sommartinget 1674 för en skuld till brukaren i Eneby.

Hustru ? Nilsdotter. Syster till komministern Andreas Tystbergius i Tyst-

berga församling.

Barn: Beata, döpt 1/8 1666. Begravd 28/4 1667.

Brita, döpt 7/5 1671.

En kornett Lars Matsson bor här samtidigt. Lånade 50 daler från Bälinge

kyrka enligt kyrkoräkenskaperna. Fick böta 3 daler 1670 för buller i

kyrkan.
Komministrar


1670-1672 11. Isak Holstenius. Son till kyrkoherden Petrus Holstenius i Sköllersta socken,

Närke. Begravd 21/4 1672.

Hustru ? Wallenius. Dotter till Olaus Johannes Wallenius.

Barn: Johannes. Student i Uppsala.Petrus, döpt 1/3 1671.

Moder Elsa Holstenia. Begravd 24/7 1670.


1672-1678 12. Olaus Erici Atterstadius. Härstammade från Attersta i Gällersta socken,

Närke. Blev komminister 1672. Gift 19/1 1673 med

Hustrun troligen den föregående komministerns änka.

Barn: Lars, döpt 6/7 1673.

Familjen utflyttade till Reflinge, där han var komminister.
Ägare och brukare
1688-1695 13. Olof Olofsson. Kronobefallningsman. Inflyttade från Gamla Utterö, där han

var kronobefallningsman.

Barn: Nils (troligen). Senare befallningsmannen här (16).
1704-1708 14. Per Jönsson, född ca. 1672. Familjen inflyttade från Prästhult i Sättersta

socken.


Hustru Ingeborg Jönsdotter, född ca. 1677.

Barn: Jöns, född 25/4 1704 i Prästhult, Sättersta socken.Kerstin, döpt 25/11 1706. Begravd 3/4 1707.

Anna, döpt 12/4 1708.

Syster Ingrid. Bodde här 1706.


1705-1708 15. Lars Sörling. Mäster. Möjligen aldrig brukare här.

Hustru Ingeborg Björk.

Barn: Johan.

Anna, döpt 25/9 1704.

Familjen utflyttade till Grofva i Lunda socken, där han var mäster.


1708-1722 16. Nils Olofsson Sjöman. Kronobefallningsman. Troligen son till tidigare

kronobefallningsmannen (13). Familjen inflyttade från Gamla Utterö, där

han var brukare och kronobefallningsman. Troligen död ca 1722.

Hustru Beata Palm, född ca 1664. Begravd 25/2 1720.

Barn: Johanna, döpt 14/2 1697. Gift med brukaren på Rogsta 1 och Stora

Sulsta.


Maria, döpt 12/4 1698.

Olaus, döpt 26/8 1699. Begravd 24/2 1719.

Beata, döpt 29/7 1706. Gift med nästa brukare.
1722-1741 17. Petter Eriksson. Troligen son till brukaren Erik Larsson och Kierstin

Pedersdotter på Lida i Sättersta socken och i så fall född 13/6 1698. In-

flyttade från Lida i Sättersta socken. Sexman 1740-1742. Åren 1744-

1745 då han bodde på Oglöt i Bälinge socken begick han stölder vid

Tystberga kyrka två gånger och en gång vid Bälinge kyrka genom att ta

sig in genom sakristiorna och få ut pengar genom att skära upp hål i

kistor. Den totala summan av stölderna uppgick till ett värde av 387 daler

silvermynt. Han dömdes av både häradsrätten och slutligen Svea Hovrätt

till döden genom hängning. Troligen avrättades han 24/1 1746. Gift 2/11

1722 med


Hustru Beata Nilsdotter Sjöman, döpt 29/7 1706. Född i Gamla Utterö.

Dotter till föregående brukare. Hon dömdes för att hon kände till

mannens brott och inte anmälde det till 30 par ris och 3 slag per par.

Barn: Erik, döpt 9/2 1724. Medverkade vid faderns brott genom att trans-

portera stöldgodset och dömdes även han till döden av häradsrätten.

Benådades av kungl. maj:t till att istället avstraffas med 40 par spö

och sedan sex års straffarbete vid Kalmar fästning.

Pehr, döpt 11/6 1727.

Anders, döpt 5/4 1730.

Olof, döpt 1/4 1733.

Beatha, döpt 5/9 1736.

Johan, född 12/3 1739.

Familjen utflyttade till Rogsta. Senare brukare på Oglöt i Bälinge socken.


1741-1766 18. Johan Nilsson, döpt 10/2 1700. Född i Rogsta. Son till brukaren Nils

Larsson och Karin Eriksdotter på Rogsta 3. Familjen inflyttade från Nya

Utterö, där han var brukare. Sexman. Begravd 15/6 1777. Gift 22/9 1728

med


Hustru Karin Svensdotter, döpt 26/12 1706. Född i Kläfsta. Dotter till

brukaren Sven Johansson och Anna Eriksdotter på Nya Utterö. Begravd

17/9 1780.

Barn: Anna, döpt 13/7 1729. Född i Nya Utterö. Gift med brukaren på

Dånhammar i Sättersta socken.

Anders, döpt 5/1 1735. Född i Nya Utterö. Nästa brukare.

Maria, döpt 2/2 1738. Född i Nya Utterö. Gift med brukaren på

Skyttorp i Hölö socken.Brita, född 22/4 1740 i Nya Utterö. Gift 1761 och troligen utflyttad

till Torsåker socken.Catharina, född 11/3 1746. Gift med två klockare på Klockargården.
1766-1794 19. Anders Johansson, döpt 5/1 1735. Född i Nya Utterö. Son till föregående

brukare. Kyrkvärd från 1784. Död 22/5 1794 av lungsot. Gift 24/10 1762.

Hustru Maria Pärsdotter, född 30/8 1743 i Nälberga Dotter till brukaren

Per Persson och Brita Olofsdotter på Nälberga (B). Fortsatte att äga och

bruka gården som änka.

Barn: Johan, född 12/2 1764.Anders, född 7/2 1767. Arrendator på Hållingstorp i Tunaberg sn.

Catharina, född 18/10 1769. Gift med brukaren på Nya Utterö 1.

Brita, född 5/2 1773. Gift med brukaren på Spelviks by västergård i

Spelvik socken.Maria, född 3/6 1775. Död 2/12 1778 av kopporna.

Stina, född 21/9 1777. Gift med brukaren på Spelviks by i Spelvik sn.

Pär, född 6/4 1780.

Maria, född 10/6 1782. Gift med brukaren på Nälberga övergård i

Svärta socken.Anna Greta, född 1/4 1786 och död 27/3 1809 av hetsig feber. Gift

30/10 1808 med Erik Olsson, född 10/4 1780 i Lilla Brunna,

Sättersta socken.
1794-1812 20. Maria Pärsdotter, född 30/8 1743 i Nälberga. Änkan efter föregående

brukare. Fortsatte att bruka gården som änka.


1812-1819 21. Pär Pärsson, född 1747 i Västerljung socken. Son till brukaren på Dahlby i

Västerljung socken. Familjen inflyttade 1812 från Nälberga, där han var

brukare. Tidigare brukare på Dalby oppgård i Västerljung socken och

Ekla i Bogsta socken. Ägde en gård i Nälberga samtidigt med denna gård.

Död 6/10 1819 av stenpassion. Gift 8/11 1772 i Västerljung med

Hustru Catharina Andersdotter, född 1750. Dotter till brukaren på

Gillberga i Västerljung socken. Död 27/2 1836.

Barn: Pär, född 28/8 1778 i Dahlby, Västerljung socken. Nästa brukare.Anna Stina, född 12/1 1782 i Dahlby, Västerljung socken. Gift 22/6

1813 med Jonas Ersson, född 20/1 1787 i Nälberga. Familjen

utflyttade 1814 till Nälberga (E) som brukare.
1819-1854 22. Pär Pärsson, född 28/8 1778 i Dahlby, Västerljung socken. Son till före-

gående brukare. Även ägare. Nämndeman och kyrkovärd. Död 18/11

1854. Gift 1801 med

Hustru Stina Ersdotter, född 28/10 1778 i Nälberga. Dotter till brukaren

Erik Andersson och Stina Nilsdotter på Nälberga (D). Död 25/3 1839 av

lungsot.


Barn: Catharina, född 29/3 1803 i Nälberga. Gift med brukaren på

Rogsta 3.Stina, född 29/10 1808 i Nälberga. Gift med brukaren på Karren i

Sättersta socken.Eric, född 8/2 1812. Nästa ägare av halva gården (23).

Anna Maja, född 19/12 1815. Gift med mjölnaren på Taxinge qvarn i

Lid socken.Anders, född 24/1 1819. Död 9/5 1825 i slag.

Johan Peter, född 20/10 1822. Nästa ägare av halva gården (24).
1854-1868 23. Eric Persson, född 8/2 1812. Son till föregående ägare. Ägde gården till-

sammans med brodern. Död 22/6 1868.


1854-1887 24. Johan Peter Persson, född 20/10 1822. Son till tidigare ägaren (22). Ägde

gården tillsammans med brodern. Död 5/2 1887. Gift 28/6 1852 i Ludgo.

Hustru Maria Augusta Sandberg, född 6/4 1834 i Sätra, Ludgo socken.

Dotter till hemmansägaren Pehr Adolph Sandberg och Anna Maria

Ersdotter på Sätra i Ludgo socken. Död 30/1 1871.

Barn: Carl Alfred, född 22/3 1853. Utflyttade 1895 till Eskilstuna.Johan August, född 5/8 1855. Utflyttade 1917 till Halla socken.

Maria Amalia, född 26/4 1857. Gift med Alfred Teodor Malmberg,

född 9/9 1855 i Reflingestugan. Deras barn: Karl Alfred Isedor,

född 12/10 1879 i Janslund; Maria Adelina Isidora, född 25/1

1881. Familjen utflyttade 1883 till Spelvik socken. Hon tillbaka här

som änka 1913 och utflyttade 1917 till Tullen.

Eric Axel, född 16/12 1858. Utflyttade 1891 till Katarina församling i

Stockholm.Gustaf Conrad, född 7/7 1861. Död 14/7 1861 av slag.

Clara Josefina, född 21/8 1862. Utflyttade 1917 till Årdala socken.

Augusta Mathilda, född 4/8 1865. Utflyttade 1917 till Årdala socken.

Gustaf Adolf, född 9/4 1869. Död 17/7 1869.

Wilhelm Fredric, född 9/12 1870. Utflyttade 1907 till Södertälje.
1887-1917 Johan Peter Perssons arvingar ägde gården. Brukade själva till 1891.
1917-1919 25. Frans Oskar Skoglund, född 4/10 1876 i Fellingsbro socken i Närke.

Familjen inflyttade 1917 från Varberg i Halland. Gift 25/2 1903 med

Hustru Elin Augusta Karlsson, född 30/4 1881 i Tuna socken.

Barn: Erik Harry, född 12/4 1903 i Mjölby i Östergötland. Utflyttade

1921 till Storkyrkoförsamlingen i Stockholm.

Oskar Folke, född 4/9 1904 i S:t Olofs församling i Norrköping.

Sven Åke, född 17/11 1907 i Varberg i Halland.

Per Artur, född 6/12 1908 i Varberg i Halland.

Elly Magnhild Margareta, född 15/9 1910 i Varberg i Halland.

Torsten Valter, född 26/12 1911 i Varberg i Halland.

Rudolf Tage Verner, född 17/8 1913 i Varberg i Halland.

Sonja Margit Linnea, född 29/5 1915 i Varberg i Halland.

Familjen utflyttade 1919 till Borås i Västergötland.


1919-1920 26. Adolf Johansson, född 1/10 1879 i Nordmaling socken i Västerbotten.

Familjen inflyttade 1919 från Sättersta socken. Tidigare ägare av

Björkbacken. Gift 18/8 1912 med

Hustru Anna Eleonora Karlsson, född 11/6 1889 i Lilltorp, Vagnhärad

socken. Dotter till brukaren Karl Erik Karlsson och Julia Ulrika

Karlsdotter där.

Barn: Teodor, född 15/10 1912 i Björkbacken.

Holger, född 25/4 1917 i Björkbacken.

Familjen utflyttade 1920 till Överjärna socken i Stockholms län.
Arrendatorer

1891-1896 27. Karl August Johansson, född 11/6 1845 i Västerljung socken. Familjen

inflyttade 1891 från Västerljung socken. Gift 31/12 1884 med

Hustru Ingrid Sofia Lund, född 3/8 1854 i Vederslöf socken i Småland.

Dotter till torparen på Brinkstugan i Bälinge socken. Gift tidigare.

Barn: Karl Arvid Karlsson (hustruns i förra giftet), född 6/8 1878 i Brink-

stugan, Bälinge socken. Död 23/5 1891.

Elin, född 9/3 1883 i Västerljung socken.

Karl Ivar, född 29/5 1885 i Västerljung socken.

Sara Elisabet Paulina, född 25/1 1892.

Familjen utflyttade 1896 till Lästringe socken.


1896-1910 28. Klas Fredrik Åkerblom, född 19/9 1858 i Lövhagen, Torsåker socken.

Familjen inflyttade 1896 från Lästringe socken. Kyrkvärd. Gift 31/10

1886 med

Hustru Amanda Albertina Karlsson, född 20/11 1861 i Ahlsätter, Läst-

ringe socken. Dotter till brukaren Karl Erik Karlsson och Albertina

Andersdotter på Ahlsätter i Lästringe socken.

Barn: Edla Amalia, född 9/10 1891 i Ahlsätter, Lästringe socken.

Fosterson Karl August Karlsson, född 18/1 1891 i Vårdinge socken,

Stockholms län.

Familjen utflyttade 1910 till Lilla Harsta, där han blev ägare och brukare.


1910-1919 29. Erik Johan Karlsson, född 4/3 1868 i Joachimsdahl, Lästringe socken. Son

till torparen Carl Gustaf Pehrsson och Charlotta Andersdotter på

Joachimsdahl i Lästringe socken. Familjen inflyttade 1910 från Lilla

Harsta, där han var brukare. Gift 27/10 1905 med

Hustru Emma Amalia Albertina Axelsson, född 25/1 1865 i Stora

Björndal. Dotter till brukaren Erik Axel Nilsson och Hedvig Katarina

Nilsdotter på Stora Björndal.

Familjen utflyttade 1919 till Hagaberg (i samhället), som hyrande.Ägare och brukare
1919-1936 30. Karl Arvid Eriksson, född 11/9 1870 i Långbrostugan. Son till båtsmannen

Carl Eric Fagerlund och Anna Sofia Andersdotter på Långbrostugan.

Familjen inflyttade 1919 från Stora Långbro, där han var arrendator.

Ägare från 1920. Gift 22/9 1896 med

Hustru Maria Emilia Andersson, född 27/10 1874 i Dånhammar, Sättersta

socken. Dotter till brukaren Per Erik Andersson och Sofia Mathilda

Ersdotter på Lilla Sättra.

Barn: Erik Bernhard, född 8/2 1902 i Sättersta socken.Hilda Emilia, född 9/3 1906 i Stora Långbro. Gift med ägaren av

Haga i samhället.Elsa Helena Sofia, född 29/11 1907 i Stora Långbro. Gift och ut-

flyttade 1934 till Västerljung socken.Nanna Matilda Amalia, född 5/4 1909 i Stora Långbro.

Majken Ellen Maria, född 2/7 1921.

Familjen utflyttade 1936 till Haga (i samhället).


1936- 31. Karl Henning Karlsson, född 12/12 1885 i Enstorp, Björkvik socken.

Son till ägaren Adolf Peter Karlsson och Hedda Lovisa Johansdotter där.

Familjen inflyttade 1936 från Trosa-Vagnhärad socken. Gift 25/4 1908 m

Hustru Berta Karolina Karlsson, född 25/4 1888 i Sörby, Kila socken.

Dotter till arrendatoren Per Fredrik Karlsson och Johanna Karolina

Persdotter där.Barn: Margit Viola, född 22/8 1912 i Kila socken.

Yüklə 52,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə