Nava ventilasyon kullanim amaci ve kullanim şekliYüklə 18,49 Kb.
tarix03.02.2017
ölçüsü18,49 Kb.
NAVA VENTİLASYON KULLANIM AMACI VE KULLANIM ŞEKLİ

Soluk alma sırasında beyinden gelen impulslar ile önce vokal kordlar açılır, ardından diyaframda kontraksiyon olur ve daha sonra vokal kordlardan içeri hava akışı başlar.AMAÇ: Bu ventilasyon şeklinde hastanın diyafragma kontraksiyonu ile korele şekilde ventile edilmesi sağlanır. Dolayısı ile bebek-ventilasyon iletişimi akıma bağlı tetiklemeye göre daha iyidir.

NASIL ÇALIŞIR: Bebeğe OG/NG yoldan takılan bir diyafragma (Edi) kateteri ile diyaframın kontraksiyonu tespit edilir. Diyafram en önemli solunum kaslarından birisidir. Bu kateterin ucunda elektrodlar vardır. Diğer bir ucundan da hasta beslenebilir. Ancak tıkanabileceği için günde 4 kez kateter yıkanabilir (biz zaten YBU’de beslenme sonrası 1-2 cc su ile mama artığını kateterden uzaklaştırıyoruz). NAVA modu nöral tetikleme ile çalışır. (Eğer nöral uyarı-yani diyaf.kontraksiyonu yoksa o zaman pnömotik tetikleme ile çalışır).

VENTİLATÖR AYARLARI:

1-Bebek önce PSV’a alınır. PSV’deki tüm ayarlar ayarlanır

Örn. PIP. PIP (Maquette’deki PIP ayarında PIP: PEEP üstü verilecek PIP’dir. Örn: 13 cm H2O peak basınç istiyorsak ve ayarladığımız PEEP: 5 cm H2O ise PIP: 8 olarak ayarlanır.

Mutlaka alarm limitlerine girip max.PIP’i belirlememiz gerekir. (Ölçülenin %30 fazlası olabilir, örn.PIP: 13, alarm limitinde max.PIP: 17 yapılabilir). Çünkü NAVA modunda iken PIP’i sınırlayan tek şey olduğu için, bu limitin mutlaka ayarlanması gerekir. Benzer şekilde tüm alarm limitleri ayarlanmalıdır.

Örn. PEEP: Genellikle yenidoğanlarda 5 cm H2O

Örn. Backup rate: Hastanın spontanı olmadığında ventilatörün hastayı kaç kez solutmasını istiyoruz. Bu değer ayarlanır.

Örn. İns zamanı: Bebek bu süreyi kendisi belirleyecek olmakla birlikte spontan solunumu olduğunda en fazla olmasını istediğimiz Ti, spontan solunum olmadığında ise verilecek olan Ti’dir.

-PSV’da iken bebeğe gitmesini istediğimiz VT’yi veren (4-5 ml/kg) PIP belirlenir.

-Diyafragma kateterinden ölçülen (kateter takılması ve vent.ayarları aşağıda anlatılmıştır) Edi maksimum ve Edi minimum nedir diye bakılır ve not edilir.

2- NAVA spontan solunumu olan hastalarda kullanılır. Ancak NAVA moduna alınan bir bebeğin spontan solunumu olmazsa yani sol.merkezi veya diyaframı çalışmazsa o zaman ventilatör direkt PSV moduna geçer. PSV modunda iken back up rate ile çalışır ve spontan solunum başlar başlamaz NAVA moduna geri döner.

NAVA moduna alırken:


 1. Önce Edi kateteri yerinde mi: Kateter burun kökü-kulak memesi-ksifoid (beslenme için takılan OG’den biraz daha kısa) mesafesinde takılır. Kateter takılırken rahat ilerlesin diye suya batırılarak ilerlenir. Yağ vb.maddelere batırılmaz, tıkanır.

 2. Edi module test kısmına basılır ve Edi kablosu Edi kateterine takılır.

 3. Ventilatördeki ‘Nöral access’’ kısmına basılır ve daha sonra’’Edi catheter positioning-Edi kateter yerleşimi’’ kısmına basılır. Edi kateterinin yeri kontrol edilir.

EDi KONTROLÜ: Kateter yerinde ise EKG’e benzer bir pQRS dalgası izlenir. Kateter iyi yerleşmişse üst kısımda kateter kalbe yakın olduğu için p dalgaları daha iyi gözlenirken, alt çizgilerde p dalgası küçülür, QRS’ler hala görülmektedir. Orta 2 çizgide inspirasyon sırasında mavi renk vardır.

NAVA düzeyi (NAVA level) ayarlanır.

-NAVA düzeyi ilk önce 1 cm H2O/µV’a ayarlanır.

-Daha sonra ventilatördeki ‘Nöral access’’ kısmına basılır ve daha sonra ‘’NAVA preview-NAVA ilk görüntüsü’’ne basılır. Üst pencerede iki eğri gözlenir. Sarı olan eğri şu anda verilen basıncı gösterirken, gri olan eğri de NAVA düzeyi 1 cm H2O/µV2’a ayarladığımızda NAVA moduna geçtiğimizde elde edilecek eğriyi gösterir. Bu gri eğri sarı eğrinin üzerine gelecek şekilde NAVA düzeyi değiştirilir. Eğer tatmin olmuşsak ‘Accept-kabulet’e basılır. Sonra ‘NAVA’ya basılır ve ‘Select vent.mode-vent.modunu seç’e basılır.

-NAVA düzeyi şu şekilde de ayarlanabilir:

PIP= PEEP + NAVA düzeyi x (Edi max-Edi min)

Diyelim ki PSV’de PIP: 13, PEEP: 5 ile bebek stabil. Edi max: 8, Edi min 3 görünüyor. O zaman NAVA düzeyi:

13= 5 + NAVA x (8-3) → NAVA düzeyi= 8/5= 1.4 olarak ayarlanabilir.

BAŞKA NELERE DİKKAT EDELİM?

Hassasiyet ayarlanmalıdır.


 1. NAVA ventilasyonda hasta diyafragması kontrakte olduğu zaman solutulmaya başlar. Edi trigger 0.5 µV’a ayarlanır.

 2. Ancak eğer diyafragma kasılmadan hava akışı başlarsa bu sefer bu akışla da tetikleme olabilir (Hangisi önce ise o tercih edilir). O nedenle pnömotik hassasiyeti de ayarlanabilir. Pnömotik hassasiyet yenidoğanlarda 1 veya 2 ayarlanır (Çocuklarda ise -2 ve 3 arası ayarlanır).

Eğer ventilatörün ekranında ölçülen Edi max’ı düşük (Edi max < 5 µV) görüyorsak 2 şey akla gelmeli:

 1. Acaba biz bu bebeği fazla mı destekliyoruz da diyafragma kasları tembelleşti?

 2. Ya da bebeğin diyafragmasının kasılması mı yetersiz?

Buna yanıt verebilmek için bebeğin tidal hacmine bakalım. Bebeğin tidal hacmi yeterliyse ve kabul edilebilir düzeyde PIP ile ventile oluyorsa biz bebeği fazla destekliyor olabiliriz. Bu nedenle NAVA düzeyini azaltmak mantıklı olur (NAVA düzeyi bir defada 0.1-0.2 birim değiştirilmeli, belirgin değişiklikler yapılmamalı).

Eğer ventilatörün ekranında ölçülen Edi max’ı yüksek (Edi max > 15 µV) görüyorsak akla gelecekler:

 1. Acaba biz bu bebeği az mı destekliyoruz da bebek solunumunu sağlamak için çok çabalıyor?

Buna yanıt verebilmek için bebeğin tidal hacmine bakalım. Bebeğin tidal hacmi yeterli-veya düşük ve kabul edilebilirden daha yüksek PIP ile ventile oluyorsa biz bebeği az destekliyor olabiliriz. Bu nedenle NAVA düzeyini arttırmak mantıklı olur (NAVA düzeyi bir defada 0.1-0.2 birim değiştirilmeli, belirgin değişiklikler yapılmamalı). Eğer arttırmakla Edi max azalıyorsa bu durum düşüncemizi destekler.

PEEP’i nasıl ayarlayalım ve nasıl en optimaldir?

PEEP, NAVA’ya geçilirken PSV’deki değeri ile geçilir. Eğer Edi min devamlı 1 µV’den yüksek seyrediyorsa bu durumda bebeğin fonksiyonel rezidüel kapasitesini sağlayabilmek için diyafragmasının tonik aktivitesini arttırdığı düşünülür. Bu durumda PEEP’i biraz daha arttırabiliriz.Apne zamanını ayarlayalım mı?

Eğer bebek apneye girerse (santral apne nedeniyle diyafragma kasılmazsa)- diyafragmada kontraksiyon olmazsa, bu durumda ventilatör bebeği solutmalıdır. Apne zamanını (apne time) ayarlamamız gerekir. İlk apne zamanı 5 sn ayarlanabilir. Eğer bebeğin solunumu düzensiz ve bebek unstabilse, apne zamanı 2sn’e düşülebilir. Bu durumda bebeğin spontan solunumu gelene dek (Edi sinyali oluşana dek) her 2 saniyeye bir backup ventilasyon yapılacaktır. Ancak bebeğin spontan solunumunu önleyecek şekilde de hiperventilasyona neden olmamak gerekir. Trend’lerde bir bebeğin ne kadar süresini backup ventilasyonda (PSV’ye dönülen dönemler) geçirdiği görülebilir. Ağer bebek stabil ise ve backup-NAVA arası geçişler çok sık oluyorsa backup ventilasyonu azaltmak için apne zamanı uzatılabilir. Apne zamanı ne kadar kısa ise backup ventilasyona geçiş de o kadar fazla olur.NAVA’dan nasıl ayıralım?

Hastanın pulmoner durumu iyileştikçe NAVA düzeyi azaltılır. Eğer NAVA düzeyi <0.5 µV/cmH20’dan daha küçük ise genellikle bebek ventilatörden çıkarılacak kadar iyi demektir.Durum eğrilerine (Trend curve) bakmalıyız.

Son 24 saatlik verileri gözlemiş oluruz.NONİNVAZİF (NIV) NAVA KULLANIMI

NIV NAVA’da NAVA düzeyi invazif NAVA’ya göre daha düşüktür (0.5-1 µV/cm H2O). NAVA düzeyini daha yüksek düzeylerde tutarsak mide/barsağa giden gaz miktarı artar, distansiyon olur.-Eğer ventilatörün ekranında ölçülen Edi max < 5 µV ise NAVA düzeyi azaltılır (her seferde 0.1-0.2).

-Eğer ventilatörün ekranında ölçülen Edi max > 20 µV ise NAVA düzeyi arttırılır.KONTRENDİKASYONLARI

 1. Yetersiz solunum çabası (MSS anomalileri, ilaçlar)

 2. Anomaliler (ösafagus atrezisi, ciddi diyafragmatik herni)

 3. Frenik sinir felci

 4. Konjenital miyopati

 5. MR çekilmesi (gerekirse Edi kateteri çekilerek gönderilmelidir)

Nöroventilator etkinliği (neuroventilatory efficiency)= VT/Edi

SORUNLAR NELER OLABİLİR; AKLA NELER GELMELİDİR?


Kateter takılınca Edi düşük veya hiç yoksa:

Tipik nedenler:

-kateterin yanlış yerleştirilmiş olması

-Kullanılan ventilasyon modunda ayarlanan solunum sayısı çok fazla olabilir (bebeğin soluduğundan fazla ise ventilatör bebeği solutur)

- PS ventilasyondaki (veya diğer modlarda) yüksek PIP sebebiyle olabilir. Zira yüksek PIP daha yüksek VT sağladığı için

-Yüksek PEEP

-Derin sedasyon

Yüksek Edi max ile birlikte keskin Edi sinyali varsa

-Yetersiz NAVA düzeyi solunum sürüşünü (drive) arttırır.

-Edi max’taki bazı değişiklikler sedasyon düzeyindeki değişikleri yansıtır.

-Edi şeklindeki akut değişikliklerin diğer nedenleri

-ağrı, huzursuzluk, ajitasyon, bulantıYüksek solunum sayısı varsa

-NAVA’da solunum sayısı genellikl diğer PS modlarına göre daha fazladır. Ayrıca tidal hacimler de hasta için fizyolojiktir ve Hering-Breuer refleksinin solunum sıklığı üzerine etkisi azdır.

-NAVA’da solunum sayısını kısıtlamanın imkanı yoktur (gereği de yoktur)

-NAVA’da solunum sayısının daha fazla olması ve solunumun daha kaotik olması normal bir olaydır, bu akılda tutulmalıdır. Rutin olarak ajitasyon varmış diye düşünülmemeli, bu hasta için fizyolojik solunum şekli olduğu düşünülmelidir.

-Eğer solunum sayısı fazla olduğu için PEEP düzeyi artıyorsa, ayarladığımız PEEP’i düşelim

-Solunum sayısında akut değişiklikler oluyorsa muhtemel nedenleri aşağıdakilerdir:

*Pulmoner durumdaki akut bir değişiklik,

*Ağrı


*Huzursuzluk

*Bulantı


*Ateş

Pnömotik tetikleme

 • NAVA’da hangisi önce olursa hastayı o tetikler. Eğer Edi sinyali yükselmeden önce inspiratuar akım hissedilirse solunum flow-triggered (akım-tetikli) olur. Ancak ne zamanki Edi sinyali oluşur o zman NAVA diyafragmatik sinyale göre çalışmaya tekrar başlar.

 • Yetersiz bir pnömotik tetikleme (trigger) asenkroniye yol açar ve ‘’pneumatic-Edi out of switch’’(pnömotik-Edi ayarlanmamış’’ alarmı ortaya çıkar.

 • -Pnömotik tetikleme ayarı optimal yapılmalıdır.

Özel bazı hastalar

-Bazı hastalıklar diyafragmanın fonksiyonunu bozabilir (örn.opere diyafragma hernisi, kas hst. Gibi) ve hastanın solunumu sıkıntılı veya yetersiz olsa bile Edi’yi arttıramayabilir. Bu hastalarda optimal NAVA düzeyi hastanın konforu, kan gazı değerleri ve klinik duruma göre ayarlanmalıdır.

Yüklə 18,49 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə